sk.yml

Katarína Nosková, 2013-09-13 19:49

Download (50.9 KB)

 
1
# SK translation by Stanislav Pach | stano.pach@seznam.cz
2
# additions for Redmine 2.3.2 and proofreading by Katarína Nosková | noskova.katarina@gmail.com
3

  
4
sk:
5
 direction: ltr
6
 date:
7
  formats:
8
   default: "%Y-%m-%d"
9
   short: "%b %d"
10
   long: "%B %d, %Y"
11

  
12
  day_names: [Nedeľa, Pondelok, Utorok, Streda, Štvrtok, Piatok, Sobota]
13
  abbr_day_names: [Ne, Po, Ut, St, Št, Pi, So]
14

  
15
  # Don't forget the nil at the beginning; there's no such thing as a 0th month
16
  month_names: [~, Január, Február, Marec, Apríl, Máj, Jún, Júl, August, September, Október, November, December]
17
  abbr_month_names: [~, Jan, Feb, Mar, Apr, Máj, Jún, Júl, Aug, Sep, Okt, Nov, Dec]
18
  # Used in date_select and datime_select.
19
  order:
20
   - :year
21
   - :month
22
   - :day
23

  
24
 time:
25
  formats:
26
   default: "%a, %d %b %Y %H:%M:%S %z"
27
   time: "%H:%M"
28
   short: "%d %b %H:%M"
29
   long: "%B %d, %Y %H:%M"
30
  am: "dopoludnia"
31
  pm: "popoludní"
32

  
33
 datetime:
34
  distance_in_words:
35
   half_a_minute: "pol minúty"
36
   less_than_x_seconds:
37
    one:  "menej ako 1 sekunda"
38
    other: "menej ako %{count} sekúnd"
39
   x_seconds:
40
    one:  "1 sekunda"
41
    other: "%{count} sekúnd"
42
   less_than_x_minutes:
43
    one:  "menej ako minúta"
44
    other: "menej ako %{count} minút"
45
   x_minutes:
46
    one:  "1 minúta"
47
    other: "%{count} minút"
48
   about_x_hours:
49
    one:  "približne 1 hodinu"
50
    other: "približne %{count} hodín"
51
   x_hours:
52
    one:  "1 hodina"
53
    other: "%{count} hodín"
54
   x_days:
55
    one:  "1 deň"
56
    other: "%{count} dní"
57
   about_x_months:
58
    one:  "približne 1 mesiac"
59
    other: "približne %{count} mesiacov"
60
   x_months:
61
    one:  "1 mesiac"
62
    other: "%{count} mesiacov"
63
   about_x_years:
64
    one:  "približne 1 rok"
65
    other: "približne %{count} rokov"
66
   over_x_years:
67
    one:  "viac ako 1 rok"
68
    other: "viac ako %{count} rokov"
69
   almost_x_years:
70
    one:  "takmer 1 rok"
71
    other: "takmer %{count} rokov"
72

  
73
 number:
74
  format:
75
   separator: "."
76
   delimiter: ""
77
   precision: 3
78

  
79
  human:
80
   format:
81
    delimiter: ""
82
    precision: 3
83
   storage_units:
84
    format: "%n %u"
85
    units:
86
     byte:
87
      one: "Byte"
88
      other: "Bytes"
89
     kb: "KB"
90
     mb: "MB"
91
     gb: "GB"
92
     tb: "TB"
93

  
94
# Used in array.to_sentence.
95
 support:
96
  array:
97
   sentence_connector: "a"
98
   skip_last_comma: false
99

  
100
 activerecord:
101
  errors:
102
   template:
103
    header:
104
     one:  "1 chyba bráni uloženiu %{model}"
105
     other: "%{count} chýb bráni uloženiu %{model}"
106
   messages:
107
    inclusion: "nie je zahrnuté v zozname"
108
    exclusion: "nie je k dispozícii"
109
    invalid: "je neplatné"
110
    confirmation: "sa nezhoduje s potvrdením"
111
    accepted: "musí byť akceptované"
112
    empty: "nemôže byť prázdne"
113
    blank: "nemôže byť prázdne"
114
    too_long: "je príliš dlhé (maximálne %{count} znakov)"
115
    too_short: "je príliš krátke (minimálne %{count} znakov)"
116
    wrong_length: "má nesprávnu dĺžku (vyžaduje sa %{count} znakov)"
117
    taken: "je už použité"
118
    not_a_number: "nie je číslo"
119
    not_a_date: "nie je platný dátum"
120
    greater_than: "musí byť viac ako %{count}"
121
    greater_than_or_equal_to: "musí byť viac alebo rovné %{count}"
122
    equal_to: "musí byť rovné %{count}"
123
    less_than: "musí byť menej ako %{count}"
124
    less_than_or_equal_to: "musí byť menej alebo rovné %{count}"
125
    odd: "musí byť nepárne"
126
    even: "musí byť párne"
127
    greater_than_start_date: "musí byť neskôr ako počiatočný dátum"
128
    not_same_project: "nepatrí k rovnakému projektu"
129
    circular_dependency: "Tento vzťah by vytvoril cyklickú závislosť"
130
    cant_link_an_issue_with_a_descendant: "Nemožno prepojiť úlohu s niektorou z podúloh"
131
    earlier_than_minimum_start_date: "nemôže byť skorší ako %{date} z dôvodu nadväznosti na predchádzajúce úlohy"
132

  
133
 actionview_instancetag_blank_option: Vyberte
134

  
135
 general_text_No: 'Nie'
136
 general_text_Yes: 'Áno'
137
 general_text_no: 'nie'
138
 general_text_yes: 'áno'
139
 general_lang_name: 'Slovenčina'
140
 general_csv_separator: ','
141
 general_csv_decimal_separator: '.'
142
 general_csv_encoding: UTF-8
143
 general_pdf_encoding: UTF-8
144
 general_first_day_of_week: '1'
145

  
146
 notice_account_updated: Účet bol úspešne zmenený.
147
 notice_account_invalid_creditentials: Nesprávne meno alebo heslo
148
 notice_account_password_updated: Heslo bolo úspešne zmenené.
149
 notice_account_wrong_password: Nesprávne heslo
150
 notice_account_register_done: Účet bol úspešne vytvorený. Účet aktivujete kliknutím na odkaz v emaile, ktorý vám bol zaslaný na %{email}.
151
 notice_account_unknown_email: Neznámy používateľ.
152
 notice_can_t_change_password: Tento účet používa externú autentifikáciu. Nemôžete zmeniť heslo.
153
 notice_account_lost_email_sent: Bol vám zaslaný email s inštrukciami, ako si nastaviť nové heslo.
154
 notice_account_activated: Váš účet bol aktivovaný. Teraz se môžete prihlásiť.
155
 notice_successful_create: Úspešne vytvorené.
156
 notice_successful_update: Úspešne aktualizované.
157
 notice_successful_delete: Úspešne odstránené.
158
 notice_successful_connection: Úspešne pripojené.
159
 notice_file_not_found: Stránka, ktorú se pokúšate zobraziť, neexistuje, alebo bola odstránená.
160
 notice_locking_conflict: Údaje boli aktualizované iným používateľom.
161
 notice_scm_error: Položka a/alebo revízia v repozitári neexistuje.
162
 notice_not_authorized: Nemáte dostatočné oprávnenia na zobrazenie tejto stránky.
163
 notice_email_sent: "Na adresu %{value} bol odoslaný email"
164
 notice_email_error: "Pri odosielaní emailu sa vyskytla chyba (%{value})"
165
 notice_feeds_access_key_reseted: Váš prístupový kľúč k Atomu bol resetovaný.
166
 notice_failed_to_save_issues: "Nepodarilo sa uložiť %{count} úloh z %{total} vybraných: %{ids}."
167
 notice_no_issue_selected: "Nebola vybraná žiadna úloha. Označte prosím úlohy, ktoré chcete upraviť."
168
 notice_account_pending: "Váš účet bol vytvorený a čaká na schválenie administrátorom."
169
 notice_default_data_loaded: Predvolená konfigurácia bola úspešne nahraná.
170

  
171
 error_can_t_load_default_data: "Predvolená konfigurácia nebola nahraná: %{value}"
172
 error_scm_not_found: "Položka alebo revízia nebola v repozitári nájdená."
173
 error_scm_command_failed: "Pri pokuse o prístup k repozitáru sa vyskytla chyba: %{value}"
174
 error_issue_not_found_in_project: 'Úloha nebola nájdená, alebo nepatrí k tomuto projektu'
175

  
176
 mail_subject_lost_password: "Vaše heslo %{value}"
177
 mail_body_lost_password: 'Na zmenu hesla kliknite na nasledujúci odkaz:'
178
 mail_subject_register: "Aktivácia vášho účtu %{value}"
179
 mail_body_register: 'Ak si želáte aktivovať váš účet, kliknite na nasledujúci odkaz:'
180
 mail_body_account_information_external: "Môžete sa prihlásiť pomocou vášho účtu %{value}."
181
 mail_body_account_information: Informácie o vašom účte
182
 mail_subject_account_activation_request: "Požiadavka na aktiváciu účtu %{value}"
183
 mail_body_account_activation_request: "Bol zaregistrovaný nový používateľ %{value}. Účet čaká na vaše schválenie:"
184

  
185

  
186
 field_name: Meno
187
 field_description: Popis
188
 field_summary: Zhrnutie
189
 field_is_required: Povinné pole
190
 field_firstname: Meno
191
 field_lastname: Priezvisko
192
 field_mail: Email
193
 field_filename: Súbor
194
 field_filesize: Veľkosť
195
 field_downloads: Stiahnuté
196
 field_author: Autor
197
 field_created_on: Vytvorené
198
 field_updated_on: Aktualizované
199
 field_field_format: Formát
200
 field_is_for_all: Pre všetky projekty
201
 field_possible_values: Možné hodnoty
202
 field_regexp: Regulárny výraz
203
 field_min_length: Minimálna dĺžka
204
 field_max_length: Maximálna dĺžka
205
 field_value: Hodnota
206
 field_category: Kategória
207
 field_title: Názov
208
 field_project: Projekt
209
 field_issue: Úloha
210
 field_status: Stav
211
 field_notes: Poznámky
212
 field_is_closed: Úloha uzavretá
213
 field_is_default: Predvolený stav
214
 field_tracker: Front
215
 field_subject: Predmet
216
 field_due_date: Odovzdať do
217
 field_assigned_to: Priradené
218
 field_priority: Priorita
219
 field_fixed_version: Cieľová verzia
220
 field_user: Používateľ
221
 field_role: Rola
222
 field_homepage: Domovská stránka
223
 field_is_public: Verejné
224
 field_parent: Nadradený projekt
225
 field_is_in_roadmap: Úlohy zobrazené v pláne
226
 field_login: Prihlasovacie meno
227
 field_mail_notification: Emailové upozornenie
228
 field_admin: Administrátor
229
 field_last_login_on: Posledné prihlásenie
230
 field_language: Jazyk
231
 field_effective_date: Dátum
232
 field_password: Heslo
233
 field_new_password: Nové heslo
234
 field_password_confirmation: Potvrdenie hesla
235
 field_version: Verzia
236
 field_type: Typ
237
 field_host: Host
238
 field_port: Port
239
 field_account: Účet
240
 field_base_dn: Base DN
241
 field_attr_login: Prihlásenie (atribút)
242
 field_attr_firstname: Meno (atribút)
243
 field_attr_lastname: Priezvisko (atribút)
244
 field_attr_mail: Email (atribút)
245
 field_onthefly: Okamžité vytváranie používateľov
246
 field_start_date: Počiatočný dátum
247
 field_done_ratio: "% hotovo"
248
 field_auth_source: Autentifikačný mód
249
 field_hide_mail: Nezobrazovať môj email
250
 field_comments: Komentár
251
 field_url: URL
252
 field_start_page: Východzia stránka
253
 field_subproject: Podprojekt
254
 field_hours: Hodiny
255
 field_activity: Aktivita
256
 field_spent_on: Dátum
257
 field_identifier: Identifikátor
258
 field_is_filter: Použiť ako filter
259
 field_issue_to: Súvisiaca úloha
260
 field_delay: Oneskorenie
261
 field_assignable: Úlohy môžu byť priradené tejto role
262
 field_redirect_existing_links: Presmerovať existujúce odkazy
263
 field_estimated_hours: Odhadovaný čas
264
 field_column_names: Stĺpce
265
 field_time_zone: Časové pásmo
266
 field_searchable: Možné prehľadávanie
267
 field_default_value: Predvolená hodnota
268
 field_comments_sorting: Zobraziť komentáre
269

  
270
 setting_app_title: Názov aplikácie
271
 setting_app_subtitle: Podtitulok aplikácie
272
 setting_welcome_text: Uvítací text
273
 setting_default_language: Predvolený jazyk
274
 setting_login_required: Vyžadovaná autentifikácia
275
 setting_self_registration: Povolená registrácia
276
 setting_attachment_max_size: Maximálna veľkosť prílohy
277
 setting_issues_export_limit: Maximálny počet úloh pri exporte
278
 setting_mail_from: Odosielať emaily z adresy
279
 setting_bcc_recipients: Príjemcov do skrytej kópie (bcc)
280
 setting_host_name: Hostname a cesta
281
 setting_text_formatting: Formátovanie textu
282
 setting_wiki_compression: Kompresia histórie Wiki
283
 setting_feeds_limit: Maximálny počet zobrazených položiek v Atom feed
284
 setting_default_projects_public: Nové projekty nastavovať ako verejné
285
 setting_autofetch_changesets: Automaticky vykonať commity
286
 setting_sys_api_enabled: Povolit Webovú službu (WS) na správu repozitára
287
 setting_commit_ref_keywords: Kľúčové slová pre referencie
288
 setting_commit_fix_keywords: Kľúčové slová pre opravy
289
 setting_autologin: Automatické prihlasovanie
290
 setting_date_format: Formát dátumu
291
 setting_time_format: Formát času
292
 setting_cross_project_issue_relations: Povoliť prepojenia úloh naprieč projektmi
293
 setting_issue_list_default_columns: Predvolené stĺpce zobrazené v zozname úloh
294
 setting_emails_footer: Pätička emailu
295
 setting_protocol: Protokol
296
 setting_per_page_options: Povolené množstvo položiek na stránku
297
 setting_user_format: Formát zobrazenia používateľa
298
 setting_activity_days_default: "Počet zobrazených dní na stránku pri aktivitách projektu:"
299
 setting_display_subprojects_issues: Predvolené zobrazovanie úloh podprojektov v hlavnom projekte
300

  
301
 project_module_issue_tracking: Sledovanie úloh
302
 project_module_time_tracking: Sledovanie času
303
 project_module_news: Novinky
304
 project_module_documents: Dokumenty
305
 project_module_files: Súbory
306
 project_module_wiki: Wiki
307
 project_module_repository: Repozitár
308
 project_module_boards: Diskusné fóra
309

  
310
 label_user: Požívateľ
311
 label_user_plural: Používatelia
312
 label_user_new: Nový používateľ
313
 label_project: Projekt
314
 label_project_new: Nový projekt
315
 label_project_plural: Projekty
316
 label_x_projects:
317
  zero: žiadne projekty
318
  one:  1 projekt
319
  other: "%{count} projektov"
320
 label_project_all: Všetky projekty
321
 label_project_latest: Posledné projekty
322
 label_issue: Úloha
323
 label_issue_new: Nová úloha
324
 label_issue_plural: Úlohy
325
 label_issue_view_all: Zobraziť všetky úlohy
326
 label_issues_by: "Úlohy od používateľa %{value}"
327
 label_issue_added: Úloha bola pridaná
328
 label_issue_updated: Úloha bola aktualizovaná
329
 label_document: Dokument
330
 label_document_new: Nový dokument
331
 label_document_plural: Dokumenty
332
 label_document_added: Dokument bol pridaný
333
 label_role: Rola
334
 label_role_plural: Roly
335
 label_role_new: Nová rola
336
 label_role_and_permissions: Roly a oprávnenia
337
 label_member: Člen
338
 label_member_new: Nový člen
339
 label_member_plural: Členovia
340
 label_tracker: Front
341
 label_tracker_plural: Fronty
342
 label_tracker_new: Nový front
343
 label_workflow: Pracovný postup (workflow)
344
 label_issue_status: Stav úloh
345
 label_issue_status_plural: Stavy úloh
346
 label_issue_status_new: Nový stav
347
 label_issue_category: Kategória úloh
348
 label_issue_category_plural: Kategórie úloh
349
 label_issue_category_new: Nová kategória
350
 label_custom_field: Vlastné pole
351
 label_custom_field_plural: Vlastné polia
352
 label_custom_field_new: Nové pole
353
 label_enumerations: Zoznamy
354
 label_enumeration_new: Nová hodnota
355
 label_information: Informácia
356
 label_information_plural: Informácie
357
 label_please_login: Prihláste sa prosím
358
 label_register: Registrácia
359
 label_password_lost: Zabudnuté heslo
360
 label_home: Domov
361
 label_my_page: Moja stránka
362
 label_my_account: Môj účet
363
 label_my_projects: Moje projekty
364
 label_administration: Administrácia
365
 label_login: Prihlásenie
366
 label_logout: Odhlásenie
367
 label_help: Pomoc
368
 label_reported_issues: Nahlásené úlohy
369
 label_assigned_to_me_issues: Moje úlohy
370
 label_last_login: Posledné prihlásenie
371
 label_registered_on: Dátum registrácie
372
 label_activity: Aktivita
373
 label_overall_activity: Celková aktivita
374
 label_new: Nový
375
 label_logged_as: Prihlásený ako
376
 label_environment: Prostredie
377
 label_authentication: Autentifikácia
378
 label_auth_source: Autentifikačný mód
379
 label_auth_source_new: Nový autentifikačný mód
380
 label_auth_source_plural: Autentifikačné módy
381
 label_subproject_plural: Podprojekty
382
 label_min_max_length: Min. - max. dĺžka
383
 label_list: Zoznam
384
 label_date: Dátum
385
 label_integer: Celé číslo
386
 label_float: Desatinné číslo
387
 label_boolean: Áno/Nie
388
 label_string: Text
389
 label_text: Dlhý text
390
 label_attribute: Atribút
391
 label_attribute_plural: Atribúty
392
 label_no_data: Žiadne položky
393
 label_change_status: Zmeniť stav
394
 label_history: História
395
 label_attachment: Súbor
396
 label_attachment_new: Nový súbor
397
 label_attachment_delete: Vymazať súbor
398
 label_attachment_plural: Súbory
399
 label_file_added: Súbor bol pridaný
400
 label_report: Hlásenie
401
 label_report_plural: Hlásenia
402
 label_news: Novinky
403
 label_news_new: Pridať novinku
404
 label_news_plural: Novinky
405
 label_news_latest: Posledné novinky
406
 label_news_view_all: Zobraziť všetky novinky
407
 label_news_added: Novinka bola pridaná
408
 label_settings: Nastavenia
409
 label_overview: Prehľad
410
 label_version: Verzia
411
 label_version_new: Nová verzia
412
 label_version_plural: Verzie
413
 label_confirmation: Potvrdenie
414
 label_export_to: 'K dispozícii tiež ako:'
415
 label_read: Načítava sa...
416
 label_public_projects: Verejné projekty
417
 label_open_issues: otvorená
418
 label_open_issues_plural: otvorené
419
 label_closed_issues: uzavretá
420
 label_closed_issues_plural: uzavreté
421
 label_x_open_issues_abbr_on_total:
422
  zero: 0 otvorených z celkom %{total}
423
  one:  1 otvorená z celkom %{total}
424
  other: "%{count} otvorených z celkom %{total}"
425
 label_x_open_issues_abbr:
426
  zero: 0 otvorených
427
  one:  1 otvorená
428
  other: "%{count} otvorených"
429
 label_x_closed_issues_abbr:
430
  zero: 0 uzavretých
431
  one:  1 uzavretá
432
  other: "%{count} uzavretých"
433
 label_total: Celkom
434
 label_permissions: Oprávnenia
435
 label_current_status: Aktuálny stav
436
 label_new_statuses_allowed: Povolené nové stavy
437
 label_all: všetko
438
 label_none: nič
439
 label_nobody: nikto
440
 label_next: Ďalšie
441
 label_previous: Predchádzajúce
442
 label_used_by: Použité
443
 label_details: Podrobnosti
444
 label_add_note: Pridať poznámku
445
 label_per_page: Na stránku
446
 label_calendar: Kalendár
447
 label_months_from: mesiacov od
448
 label_gantt: Ganttov graf
449
 label_internal: Interný
450
 label_last_changes: "posledných %{count} zmien"
451
 label_change_view_all: Zobraziť všetky zmeny
452
 label_personalize_page: Prispôsobiť túto stránku
453
 label_comment: Komentár
454
 label_comment_plural: Komentáre
455
 label_x_comments:
456
  zero: žiadne komentáre
457
  one: 1 komentár
458
  other: "%{count} komentárov"
459
 label_comment_add: Pridať komentár
460
 label_comment_added: Komentár bol pridaný
461
 label_comment_delete: Vymazať komentár
462
 label_query: Vlastný filter
463
 label_query_plural: Vlastné filtre
464
 label_query_new: Nový filter vyhľadávania
465
 label_filter_add: Pridať filter
466
 label_filter_plural: Filtre
467
 label_equals: je
468
 label_not_equals: nie je
469
 label_in_less_than: je menší ako
470
 label_in_more_than: je väčší ako
471
 label_in: v
472
 label_today: dnes
473
 label_all_time: vždy
474
 label_yesterday: včera
475
 label_this_week: tento týždeň
476
 label_last_week: minulý týždeň
477
 label_last_n_days: "v posledných %{count} dňoch"
478
 label_this_month: tento mesiac
479
 label_last_month: minulý mesiac
480
 label_this_year: tento rok
481
 label_date_range: Časový rozsah
482
 label_less_than_ago: pred menej ako (dňami)
483
 label_more_than_ago: pred viac ako (dňami)
484
 label_ago: pred (dňami)
485
 label_contains: obsahuje
486
 label_not_contains: neobsahuje
487
 label_day_plural: dní
488
 label_repository: Repozitár
489
 label_repository_plural: Repozitáre
490
 label_browse: Prechádzať
491
 label_revision: Revízia
492
 label_revision_plural: Revízie
493
 label_associated_revisions: Súvisiace revízie
494
 label_added: pridané
495
 label_modified: zmenené
496
 label_deleted: vymazané
497
 label_latest_revision: Posledná revízia
498
 label_latest_revision_plural: Posledné revízie
499
 label_view_revisions: Zobraziť revízie
500
 label_max_size: Maximálna veľkosť
501
 label_sort_highest: Presunúť na začiatok
502
 label_sort_higher: Presunúť vyššie
503
 label_sort_lower: Presunúť nižšie
504
 label_sort_lowest: Presunúť na koniec
505
 label_roadmap: Plán
506
 label_roadmap_due_in: "Zostáva %{value}"
507
 label_roadmap_overdue: "%{value} meškanie"
508
 label_roadmap_no_issues: Pre túto verziu neexistujú žiadne úlohy
509
 label_search: Hľadať
510
 label_result_plural: Výsledky
511
 label_all_words: Všetky slová
512
 label_wiki: Wiki
513
 label_wiki_edit: Wiki úprava
514
 label_wiki_edit_plural: Wiki úpravy
515
 label_wiki_page: Wiki stránka
516
 label_wiki_page_plural: Wikistránky
517
 label_index_by_title: Index podľa názvu
518
 label_index_by_date: Index podľa dátumu
519
 label_current_version: Aktuálna verzia
520
 label_preview: Náhľad
521
 label_feed_plural: Príspevky
522
 label_changes_details: Detail všetkých zmien
523
 label_issue_tracking: Sledovanie úloh
524
 label_spent_time: Strávený čas
525
 label_f_hour: "%{value} hodina"
526
 label_f_hour_plural: "%{value} hodín"
527
 label_time_tracking: Sledovanie času
528
 label_change_plural: Zmeny
529
 label_statistics: Štatistiky
530
 label_commits_per_month: Commity za mesiac
531
 label_commits_per_author: Commity podľa autora
532
 label_view_diff: Zobraziť rozdiely
533
 label_diff_inline: vo vnútri
534
 label_diff_side_by_side: vedľa seba
535
 label_options: Nastavenia
536
 label_copy_workflow_from: Kopírovať pracovný postup (workflow) z
537
 label_permissions_report: Prehľad oprávnení
538
 label_watched_issues: Sledované úlohy
539
 label_related_issues: Súvisiace úlohy
540
 label_applied_status: Použitý stav
541
 label_loading: Nahráva sa...
542
 label_relation_new: Nové prepojenie
543
 label_relation_delete: Odstrániť prepojenie
544
 label_relates_to: Súvisiace s
545
 label_duplicates: Duplikáty
546
 label_blocks: Blokované
547
 label_blocked_by: Zablokované používateľom
548
 label_precedes: Predchádza
549
 label_follows: Nasleduje po
550
 label_end_to_start: od konca po začiatok
551
 label_end_to_end: od konca do konca
552
 label_start_to_start: od začiatku do začiatku
553
 label_start_to_end: od začiatku do konca
554
 label_stay_logged_in: Zostať prihlásený
555
 label_disabled: zakázané
556
 label_show_completed_versions: Ukázať dokončené verzie
557
 label_me: ja
558
 label_board: Fórum
559
 label_board_new: Nové fórum
560
 label_board_plural: Fóra
561
 label_topic_plural: Témy
562
 label_message_plural: Správy
563
 label_message_last: Posledná správa
564
 label_message_new: Nová správa
565
 label_message_posted: Správa bola pridaná
566
 label_reply_plural: Odpovede
567
 label_send_information: Zaslať informácie o účte používateľa
568
 label_year: Rok
569
 label_month: Mesiac
570
 label_week: Týždeň
571
 label_date_from: Od
572
 label_date_to: Do
573
 label_language_based: Podľa jazyka používateľa
574
 label_sort_by: "Zoradenie podľa %{value}"
575
 label_send_test_email: Poslať testovací email
576
 label_feeds_access_key_created_on: "Prístupový kľúč pre Atom bol vytvorený pred %{value}"
577
 label_module_plural: Moduly
578
 label_added_time_by: "Pridané používateľom %{author} pred %{age}"
579
 label_updated_time: "Aktualizované pred %{value}"
580
 label_jump_to_a_project: Prejsť na projekt...
581
 label_file_plural: Súbory
582
 label_changeset_plural: Súbory zmien
583
 label_default_columns: Predvolené stĺpce
584
 label_no_change_option: (bez zmeny)
585
 label_bulk_edit_selected_issues: Hromadná úprava vybraných úloh
586
 label_theme: Téma
587
 label_default: Predvolené
588
 label_search_titles_only: Vyhľadávať iba v názvoch
589
 label_user_mail_option_all: "Pre všetky udalosti všetkých mojich projektov"
590
 label_user_mail_option_selected: "Pre všetky udalosti vybraných projektov..."
591
 label_user_mail_no_self_notified: "Nezasielať informácie o mnou vytvorených zmenách"
592
 label_registration_activation_by_email: aktivácia účtu emailom
593
 label_registration_manual_activation: manuálna aktivácia účtu
594
 label_registration_automatic_activation: automatická aktivácia účtu
595
 label_display_per_page: "%{value} na stránku"
596
 label_age: Vek
597
 label_change_properties: Zmeniť vlastnosti
598
 label_general: Všeobecné
599
 label_more: Viac
600
 label_scm: SCM
601
 label_plugins: Pluginy
602
 label_ldap_authentication: Autentifikácia LDAP
603
 label_downloads_abbr: D/L
604
 label_optional_description: Voliteľný popis
605
 label_add_another_file: Pridať ďalší súbor
606
 label_preferences: Nastavenia
607
 label_chronological_order: V chronologickom poradí
608
 label_reverse_chronological_order: V obrátenom chronologickom poradí
609

  
610
 button_login: Prihlásiť
611
 button_submit: Potvrdiť
612
 button_save: Uložiť
613
 button_check_all: Označiť všetko
614
 button_uncheck_all: Zrušiť výber
615
 button_delete: Odstrániť
616
 button_create: Vytvoriť
617
 button_test: Test
618
 button_edit: Upraviť
619
 button_add: Pridať
620
 button_change: Zmeniť
621
 button_apply: Použiť
622
 button_clear: Späť na pôvodné
623
 button_lock: Uzamknúť
624
 button_unlock: Odomknúť
625
 button_download: Stiahnuť
626
 button_list: Vypísať
627
 button_view: Zobraziť
628
 button_move: Presunúť
629
 button_back: Späť
630
 button_cancel: Zrušiť
631
 button_activate: Aktivovať
632
 button_sort: Zoradiť
633
 button_log_time: Pridať časový záznam
634
 button_rollback: Naspäť na túto verziu
635
 button_watch: Sledovať
636
 button_unwatch: Nesledovať
637
 button_reply: Odpovedať
638
 button_archive: Archivovať
639
 button_unarchive: zrušiť archiváciu
640
 button_reset: Resetovať
641
 button_rename: Premenovať
642
 button_change_password: Zmeniť heslo
643
 button_copy: Kopírovať
644
 button_annotate: Komentovať
645
 button_update: Aktualizovať
646
 button_configure: Konfigurovať
647

  
648
 status_active: aktívny
649
 status_registered: zaregistrovaný
650
 status_locked: uzamknutý
651

  
652
 text_select_mail_notifications: Vyberte akciu, pri ktorej bude zaslané upozornenie emailom.
653
 text_regexp_info: napr. ^[A-Z0-9]+$
654
 text_min_max_length_info: 0 znamená bez limitu
655
 text_project_destroy_confirmation: Naozaj si želáte odstrániť tento projekt a všetky súvisiace údaje?
656
 text_workflow_edit: Vyberte rolu a front na úpravu pracovného postupu (workflow)
657
 text_are_you_sure: Naozaj si želáte vykonať túto akciu?
658
 text_tip_issue_begin_day: úloha začína v tento deň
659
 text_tip_issue_end_day: úloha končí v tento deň
660
 text_tip_issue_begin_end_day: úloha začína a končí v tento deň
661
 text_caracters_maximum: "Maximálne %{count} znakov."
662
 text_caracters_minimum: "Dĺžka musí byť minimálne %{count} znakov."
663
 text_length_between: "Dĺžka medzi %{min} až %{max} znakmi."
664
 text_tracker_no_workflow: Pre tento front nie je definovaný žiadny pracovný postup (workflow)
665
 text_unallowed_characters: Nepovolené znaky
666
 text_comma_separated: Je povolených viacero hodnôt (navzájom oddelené čiarkou).
667
 text_issues_ref_in_commit_messages: Referencie a opravy úloh v commitoch
668
 text_issue_added: "úloha %{id} bola vytvorená používateľom %{author}."
669
 text_issue_updated: "Úloha %{id} bola aktualizovaná používateľom %{author}."
670
 text_wiki_destroy_confirmation: Naozaj si želáte vymazať túto Wiki a celý jej obsah?
671
 text_issue_category_destroy_question: "Do tejto kategórie je zaradených niekoľko úloh (%{count}). Čo si želáte s nimi urobiť?"
672
 text_issue_category_destroy_assignments: Zrušiť zaradenie do kategórie
673
 text_issue_category_reassign_to: Preradiť úlohy do tejto kategórie
674
 text_user_mail_option: "Pri projektoch, ktoré neboli vybrané, budete dostávať upozornenia týkajúce sa iba vašich alebo vami sledovaných vecí (napr. vecí, ktorých ste autor, alebo ku ktorým ste priradení)."
675
 text_no_configuration_data: "Roly, fronty, stavy úloh ani pracovné postupy (workflow) neboli zatiaľ nakonfigurované.\nOdporúčame vám nahrať predvolenú konfiguráciu. Následne môžete všetky nastavenia upraviť."
676
 text_load_default_configuration: Nahrať predvolenú konfiguráciu
677
 text_status_changed_by_changeset: "Aplikované v súbore zmien %{value}."
678
 text_issues_destroy_confirmation: 'Naozaj si želáte odstrániť všetky vybrané úlohy?'
679
 text_select_project_modules: 'Vybrať moduly povolené v tomto projekte:'
680
 text_default_administrator_account_changed: Predvolené nastavenie administrátorského účtu bolo zmenené
681
 text_file_repository_writable: Povolený zápis do priečinka s prílohami
682
 text_rmagick_available: RMagick k dispozícii (voliteľné)
683
 text_destroy_time_entries_question: Pri úlohách, ktoré chcete odstrániť, je zaznamenaných %{hours} hodín práce. Čo si želáte urobiť?
684
 text_destroy_time_entries: Odstrániť zaznamenané hodiny
685
 text_assign_time_entries_to_project: Priradiť zaznamenané hodiny k projektu
686
 text_reassign_time_entries: 'Preradiť zaznamenané hodiny k tejto úlohe:'
687

  
688
 default_role_manager: Manažér
689
 default_role_developer: Vývojár
690
 default_role_reporter: Reportér
691
 default_tracker_bug: Chyba
692
 default_tracker_feature: Funkcionalita
693
 default_tracker_support: Podpora
694
 default_issue_status_new: Nová
695
 default_issue_status_in_progress: Rozpracovaná
696
 default_issue_status_resolved: Vyriešená
697
 default_issue_status_feedback: Čaká na odsúhlasenie
698
 default_issue_status_closed: Uzavretá
699
 default_issue_status_rejected: Odmietnutá
700
 default_doc_category_user: Používateľská dokumentácia
701
 default_doc_category_tech: Technická dokumentácia
702
 default_priority_low: Nízká
703
 default_priority_normal: Normálna
704
 default_priority_high: Vysoká
705
 default_priority_urgent: Urgentná
706
 default_priority_immediate: Okamžitá
707
 default_activity_design: Dizajn
708
 default_activity_development: Vývoj
709

  
710
 enumeration_issue_priorities: Priority úloh
711
 enumeration_doc_categories: Kategórie dokumentov
712
 enumeration_activities: Aktivity (sledovanie času)
713
 error_scm_annotate: "Položka neexistuje, alebo nemôže byť komentovaná."
714
 label_planning: Plánovanie
715
 text_subprojects_destroy_warning: "Jeho podprojekty: %{value} budú tiež vymazané."
716
 label_and_its_subprojects: "%{value} a jeho podprojekty"
717
 mail_body_reminder: "Nasledovné úlohy (%{count}), ktoré sú vám priradené, majú byť hotové za %{days} dní:"
718
 mail_subject_reminder: "%{count} úlohy majú byť hotové za %{days} dní"
719
 text_user_wrote: "Používateľ %{value} napísal:"
720
 label_duplicated_by: Duplikoval
721
 setting_enabled_scm: Povolené SCM
722
 text_enumeration_category_reassign_to: 'Prenastaviť na túto hodnotu:'
723
 text_enumeration_destroy_question: "%{count} objektov je nastavených na túto hodnotu."
724
 label_incoming_emails: Prichádzajúce emaily
725
 label_generate_key: Vygenerovať kľúč
726
 setting_mail_handler_api_enabled: Zapnúť Webovú službu (WS) pre prichádzajúce emaily
727
 setting_mail_handler_api_key: API kľúč
728
 text_email_delivery_not_configured: "Doručovanie emailov nie je nastavené, notifikácie sú vypnuté.\nNastavte váš SMTP server v config/configuration.yml a reštartujte aplikáciu, čím funkciu aktivujete."
729
 field_parent_title: Nadradená stránka
730
 label_issue_watchers: Pozorovatelia
731
 button_quote: Citácia
732
 setting_sequential_project_identifiers: Generovať sekvenčné identifikátory projektov
733
 notice_unable_delete_version: Verzia nemôže byť zmazaná.
734
 label_renamed: premenované
735
 label_copied: kopírované
736
 setting_plain_text_mail: Len jednoduchý text (bez HTML)
737
 permission_view_files: Zobrazenie súborov
738
 permission_edit_issues: Úprava úloh
739
 permission_edit_own_time_entries: Úprava vlastných záznamov o strávenom čase
740
 permission_manage_public_queries: Správa verejných filtrov vyhľadávania
741
 permission_add_issues: Pridávanie úloh
742
 permission_log_time: Zaznamenávanie stráveného času
743
 permission_view_changesets: Zobrazenie súborov zmien
744
 permission_view_time_entries: Zobrazenie stráveného času
745
 permission_manage_versions: Správa verzií
746
 permission_manage_wiki: Správa Wiki
747
 permission_manage_categories: Správa kategórií úloh
748
 permission_protect_wiki_pages: Ochrana wikistránok
749
 permission_comment_news: Komentovanie noviniek
750
 permission_delete_messages: Mazanie správ
751
 permission_select_project_modules: Voľba projektových modulov
752
 permission_edit_wiki_pages: Úprava wikistránok
753
 permission_add_issue_watchers: Pridávanie pozorovateľov
754
 permission_view_gantt: Zobrazenie Ganttovho grafu
755
 permission_move_issues: Presun úloh
756
 permission_manage_issue_relations: Správa prepojení medzi úlohami
757
 permission_delete_wiki_pages: Mazanie wikistránok
758
 permission_manage_boards: Správa diskusií
759
 permission_delete_wiki_pages_attachments: Mazanie wikipríloh
760
 permission_view_wiki_edits: Zobrazenie wikiúprav
761
 permission_add_messages: Pridávanie správ
762
 permission_view_messages: Zobrazenie správ
763
 permission_manage_files: Správa súborov
764
 permission_edit_issue_notes: Úprava poznámok úlohy
765
 permission_manage_news: Správa noviniek
766
 permission_view_calendar: Zobrazenie kalendára
767
 permission_manage_members: Správa členov
768
 permission_edit_messages: Úprava správ
769
 permission_delete_issues: Mazanie správ
770
 permission_view_issue_watchers: Zobrazenie zoznamu pozorovateľov
771
 permission_manage_repository: Správa repozitára
772
 permission_commit_access: Prístup ku commitom
773
 permission_browse_repository: Prechádzanie repozitára
774
 permission_view_documents: Zobrazenie dokumentov
775
 permission_edit_project: Úprava projektu
776
 permission_add_issue_notes: Pridanie poznámky k úlohe
777
 permission_save_queries: Ukladanie filtrov vyhľadávania
778
 permission_view_wiki_pages: Zobrazenie wikistránok
779
 permission_rename_wiki_pages: Premenovanie wikistránok
780
 permission_edit_time_entries: Úprava záznamov o strávenom čase
781
 permission_edit_own_issue_notes: Úprava vlastných poznámok k úlohe
782
 setting_gravatar_enabled: Používať používateľské Gravatar ikonky
783
 permission_edit_own_messages: Úprava vlastných správ
784
 permission_delete_own_messages: Mazanie vlastných správ
785
 text_repository_usernames_mapping: "Vyberte alebo aktualizujte priradenie používateľov systému Redmine k menám používateľov nájdených v logu repozitára.\nPoužívatelia s rovnakým prihlasovacím menom alebo emailom v systéme Redmine a repozitári sú priradení automaticky."
786
 label_example: Príklad
787
 label_user_activity: "Aktivita používateľa %{value}"
788
 label_updated_time_by: "Aktualizované používateľom %{author} pred %{age}"
789
 text_diff_truncated: '...Tento výpis rozdielov bol skrátený, pretože prekračuje maximálny počet riadkov, ktorý môže byť zobrazený.'
790
 setting_diff_max_lines_displayed: Maximálny počet zobrazených riadkov výpisu rozdielov
791
 text_plugin_assets_writable: Povolený zápis do priečinka pre pluginy
792
 warning_attachments_not_saved: "%{count} súborov nemohlo byť uložených."
793
 field_editable: Editovateľné
794
 label_display: Zobrazenie
795
 button_create_and_continue: Vytvoriť a pokračovať
796
 text_custom_field_possible_values_info: 'Každá hodnota na samostatný riadok'
797
 setting_repository_log_display_limit: Maximálny počet revízií zobrazených v log súbore
798
 setting_file_max_size_displayed: Maximálna veľkosť textových súborov zobrazených priamo na stránke
799
 field_watcher: Pozorovatelia
800
 setting_openid: Povoliť prihlasovanie a registráciu pomocou OpenID
801
 field_identity_url: OpenID URL
802
 label_login_with_open_id_option: alebo sa prihlásiť pomocou OpenID
803
 field_content: Obsah
804
 label_descending: Zostupne
805
 label_sort: Zoradenie
806
 label_ascending: Vzostupne
807
 label_date_from_to: Od %{start} do %{end}
808
 label_greater_or_equal: '>='
809
 label_less_or_equal: '<='
810
 text_wiki_page_destroy_question: Táto stránka má %{descendants} podstránok a potomkov. Čo si želáte urobiť?
811
 text_wiki_page_reassign_children: Preradiť podstránky k tejto nadradenej stránke
812
 text_wiki_page_nullify_children: Zachovať podstránky ako hlavné stránky
813
 text_wiki_page_destroy_children: Vymazať podstránky a všetkých ich potomkov
814
 setting_password_min_length: Minimálna dĺžka hesla
815
 field_group_by: Zoskupiť výsledky podľa
816
 mail_subject_wiki_content_updated: "Wikistránka '%{id}' bola aktualizovaná"
817
 label_wiki_content_added: Wikistránka bola pridaná
818
 mail_subject_wiki_content_added: "Bola pridaná wikistránka '%{id}'"
819
 mail_body_wiki_content_added: Používateľ %{author} pridal wikistránku '%{id}'.
820
 permission_add_project: Vytvorenie projektu
821
 label_wiki_content_updated: Wikistránka bola aktualizovaná
822
 mail_body_wiki_content_updated: Používateľ %{author} aktualizoval wikistránku '%{id}'.
823
 setting_new_project_user_role_id: Rola non-admin používateľa, ktorý vytvorí projekt
824
 label_view_all_revisions: Zobraziť všetky revízie
825
 label_tag: Štítok
826
 label_branch: Vetva
827
 error_no_tracker_in_project: K tomuto projektu nie je priradený žiadny front. Skontrolujte prosím nastavenia projektu.
828
 error_no_default_issue_status: Nie je definovaný predvolený stav úlohy. Skontrolujte prosím vašu konfiguráciu (choďte na "Administrácia -> Stavy úloh").
829
 text_journal_changed: "%{label} bolo zmenené z %{old} na %{new}"
830
 text_journal_set_to: "%{label} bolo nastavené na %{value}"
831
 text_journal_deleted: "%{label} bolo vymazané (%{old})"
832
 label_group_plural: Skupiny
833
 label_group: Skupina
834
 label_group_new: Nová skupina
835
 label_time_entry_plural: Strávený čas
836
 text_journal_added: "%{label} %{value} bolo pridané"
837
 field_active: Aktívne
838
 enumeration_system_activity: Aktivita systému
839
 permission_delete_issue_watchers: Odstránenie pozorovateľov
840
 version_status_closed: uzavreté
841
 version_status_locked: uzamknuté
842
 version_status_open: otvorené
843
 error_can_not_reopen_issue_on_closed_version: Nemožno opäť otvoriť úlohu, ktorá bola priradená uzavretej verzii
844
 label_user_anonymous: Anonym
845
 button_move_and_follow: Presunúť a sledovať
846
 setting_default_projects_modules: Predvolené povolené moduly pre nové projekty
847
 setting_gravatar_default: Predvolený Gravatar obrázok
848
 field_sharing: Zdieľanie
849
 label_version_sharing_hierarchy: S hierarchiou projektu
850
 label_version_sharing_system: So všetkými projektmi
851
 label_version_sharing_descendants: S podprojektmi
852
 label_version_sharing_tree: S projektovým stromom
853
 label_version_sharing_none: Nezdieľané
854
 error_can_not_archive_project: Tento projekt nemôže byť archivovaný
855
 button_duplicate: Duplikovať
856
 button_copy_and_follow: Kopírovať a sledovať
857
 label_copy_source: Zdroj
858
 setting_issue_done_ratio: Vyrátať mieru vypracovania úlohy pomocou
859
 setting_issue_done_ratio_issue_status: Použiť stav úlohy
860
 error_issue_done_ratios_not_updated: Stav vypracovania úlohy nebol aktualizovaný.
861
 error_workflow_copy_target: Vyberte prosím jednu alebo viaceré cieľové fronty a roly
862
 setting_issue_done_ratio_issue_field: Použiť pole úlohy
863
 label_copy_same_as_target: Rovnaké ako cieľ
864
 label_copy_target: Cieľ
865
 notice_issue_done_ratios_updated: Stav vypracovania úlohy bol aktualizovaný.
866
 error_workflow_copy_source: Vyberte prosím zdrojový front alebo rolu
867
 label_update_issue_done_ratios: Aktualizovať stav vypracovania úlohy
868
 setting_start_of_week: Pracovný týždeň začína v
869
 permission_view_issues: Zobrazenie úloh
870
 label_display_used_statuses_only: Zobraziť len stavy, ktoré sú priradené k tomuto frontu
871
 label_revision_id: "Revízia %{value}"
872
 label_api_access_key: Prístupový kľúč API
873
 label_api_access_key_created_on: "Prístupový kľúč API bol vytvorený pred %{value}"
874
 label_feeds_access_key: Prístupový kľúč Atom
875
 notice_api_access_key_reseted: Váš prístupový kľúč API bol resetovaný.
876
 setting_rest_api_enabled: Zapnúť webovú službu REST
877
 label_missing_api_access_key: Prístupový kľuč API nenájdený
878
 label_missing_feeds_access_key: Prístupový kľúč Atom nenájdený
879
 button_show: Zobraziť
880
 text_line_separated: Je povolené zadať viaceré hodnoty (každú hodnotu na samostatný riadok).
881
 setting_mail_handler_body_delimiters: "Orezať emaily po jednom z nasledovných riadkov"
882
 permission_add_subprojects: Vytváranie podprojektov
883
 label_subproject_new: Nový podprojekt
884
 text_own_membership_delete_confirmation: "Pokúšate sa odstrániť niektoré alebo všetky svoje prístupové práva a je možné, že už nebudete mať možnosť naďalej upravovať tento projekt.\nNaozaj si želáte pokračovať?"
885
 label_close_versions: Uzavrieť dokončené verzie
886
 label_board_sticky: Dôležité
887
 label_board_locked: Uzamknuté
888
 permission_export_wiki_pages: Export wikistránok
889
 setting_cache_formatted_text: Uložiť formátovaný text do vyrovnávacej pamäte
890
 permission_manage_project_activities: Správa aktivít projektu
891
 error_unable_delete_issue_status: 'Nie je možné vymazať stav úlohy'
892
 label_profile: Profil
893
 permission_manage_subtasks: Správa podúloh
894
 field_parent_issue: Nadradená úloha
895
 label_subtask_plural: Podúlohy
896
 label_project_copy_notifications: Zaslať emailové upozornenie počas kopírovania projektu
897
 error_can_not_delete_custom_field: Nie je možné vymazať vlastné pole
898
 error_unable_to_connect: Nie je možné sa pripojiť (%{value})
899
 error_can_not_remove_role: "Táto rola sa používa a nemôže byť vymazaná."
900
 error_can_not_delete_tracker: "Tento front obsahuje úlohy a nemôže byť vymazaný."
901
 field_principal: Objednávateľ
902
 label_my_page_block: Blok obsahu
903
 notice_failed_to_save_members: "Nepodarilo sa uložiť členov: %{errors}."
904
 text_zoom_out: Oddialiť
905
 text_zoom_in: Priblížiť
906
 notice_unable_delete_time_entry: Nie je možné vymazať časový záznam.
907
 label_overall_spent_time: Celkový strávený čas
908
 field_time_entries: Zaznamenaný čas
909
 project_module_gantt: Ganttov graf
910
 project_module_calendar: Kalendár
911
 button_edit_associated_wikipage: "Upraviť súvisiacu wikistránku: %{page_title}"
912
 field_text: Textové pole
913
 label_user_mail_option_only_owner: "Len pre veci, ktorých som vlastníkom"
914
 setting_default_notification_option: Predvolené nastavenie upozornení
915
 label_user_mail_option_only_my_events: Len pre veci, ktoré sledujem, alebo v ktorých som zapojený
916
 label_user_mail_option_only_assigned: "Len pre veci, ktoré mi boli priradené"
917
 label_user_mail_option_none: "Žiadne udalosti"
918
 field_member_of_group: "Skupina priradeného používateľa"
919
 field_assigned_to_role: "Rola priradeného používateľa"
920
 notice_not_authorized_archived_project: Projekt, ku ktorému sa snažíte pristupovať, bol archivovaný.
921
 label_principal_search: "Hľadať používateľa alebo skupinu:"
922
 label_user_search: "Hľadať používateľa:"
923
 field_visible: Viditeľné
924
 setting_commit_logtime_activity_id: Aktivita pre zaznamenaný čas
925
 text_time_logged_by_changeset: "Aplikované v súbore zmien %{value}."
926
 setting_commit_logtime_enabled: Povoliť zaznamenávanie času
927
 notice_gantt_chart_truncated: "Graf bol skrátený, pretože bol prekročený maximálny povolený počet zobrazených položiek (%{max})"
928
 setting_gantt_items_limit: Maximálny počet položiek zobrazených na Ganttovom grafe
929
 field_warn_on_leaving_unsaved: "Varovať ma, keď opúšťam stránku s neuloženým textom"
930
 text_warn_on_leaving_unsaved: "Stránka, ktorú sa chystáte opustiť, obsahuje neuložený obsah. Ak stránku opustíte, neuložený obsah bude stratený."
931
 label_my_queries: Moje filtre vyhľadávania
932
 text_journal_changed_no_detail: "%{label} bolo aktualizované"
933
 label_news_comment_added: Komentár k novinke bol pridaný
934
 button_expand_all: Rozbaliť všetko
935
 button_collapse_all: Zbaliť všetko
936
 label_additional_workflow_transitions_for_assignee: Ďalšie zmeny stavu sú povolené, len ak je používateľ priradený
937
 label_additional_workflow_transitions_for_author: Ďalšie zmeny stavu sú povolené, len ak je používateľ autorom
938
 label_bulk_edit_selected_time_entries: Hromadne upraviť vybrané časové záznamy
939
 text_time_entries_destroy_confirmation: 'Naozaj si želáte vymazať vybrané časové záznamy?'
940
 label_role_anonymous: Anonymný
941
 label_role_non_member: Nie je členom
942
 label_issue_note_added: Poznámka bola pridaná
943
 label_issue_status_updated: Stav bol aktualizovaný
944
 label_issue_priority_updated: Priorita bola aktualizovaná
945
 label_issues_visibility_own: Úlohy od používateľa alebo priradené používateľovi
946
 field_issues_visibility: Viditeľnosť úloh
947
 label_issues_visibility_all: Všetky úlohy
948
 permission_set_own_issues_private: Nastavenie vlastných úloh ako verejné alebo súkromné
949
 field_is_private: Súkromné
950
 permission_set_issues_private: Nastavenie úloh ako verejné alebo súkromné
951
 label_issues_visibility_public: Všetky úlohy, ktoré nie sú súkromné
952
 text_issues_destroy_descendants_confirmation: "Týmto krokom vymažate aj %{count} podúloh."
953
 field_commit_logs_encoding: Kódovanie komentárov ku kommitom
954
 field_scm_path_encoding: Kódovanie cesty SCM
955
 text_scm_path_encoding_note: "Predvolené: UTF-8"
956
 field_path_to_repository: Cesta k repozitáru
957
 field_root_directory: Koreňový adresár
958
 field_cvs_module: Modul
959
 field_cvsroot: CVSROOT
960
 text_mercurial_repository_note: Lokálny repozitár (napr. /hgrepo, c:\hgrepo)
961
 text_scm_command: Príkaz
962
 text_scm_command_version: Verzia
963
 label_git_report_last_commit: Hlásiť posledný commit pre súbory a priečinky
964
 notice_issue_successful_create: "Úloha %{id} bola vytvorená."
965
 label_between: medzi
966
 setting_issue_group_assignment: Povoliť priradenie úlohy skupine
967
 label_diff: rozdiely
968
 text_git_repository_note: Repozitár je iba jeden a je lokálny (e.g. /gitrepo, c:\gitrepo)
969
 description_query_sort_criteria_direction: Smer triedenia
970
 description_project_scope: Rozsah vyhľadávania
971
 description_filter: Filter
972
 description_user_mail_notification: Nastavenia upozornení emailom
973
 description_date_from: Zadajte počiatočný dátum
974
 description_message_content: Obsah správy
975
 description_available_columns: Dostupné stĺpce
976
 description_date_range_interval: Zvoľte obdobie zadaním počiatočného a koncového dátumu
977
 description_issue_category_reassign: Vybrať kategóriu úlohy
978
 description_search: Vyhľadávanie
979
 description_notes: Poznámky
980
 description_date_range_list: Vyberte zo zoznamu obdobie
981
 description_choose_project: Projekty
982
 description_date_to: Zadajte koncový dátum
983
 description_query_sort_criteria_attribute: Atribút triedenia
984
 description_wiki_subpages_reassign: Vybrať novú nadradenú stránku
985
 description_selected_columns: Vybrané stĺpce
986
 label_parent_revision: Rodič
987
 label_child_revision: Potomok
988
 error_scm_annotate_big_text_file: "Komentár nemohol byť pridaný, pretože bola prekročená maximálna povolená veľkosť textového súboru."
989
 setting_default_issue_start_date_to_creation_date: Použiť aktuálny dátum ako počiatočný dátum pri nových úlohách
990
 button_edit_section: Upraviť túto sekciu
991
 setting_repositories_encodings: Kódovania pre prílohy a repozitáre
992
 description_all_columns: Všetky stĺpce
993
 button_export: Export
994
 label_export_options: "Nastavenia exportu do %{export_format}"
995
 error_attachment_too_big: "Súbor nemožno nahrať, pretože prekračuje maximálnu povolenú veľkosť súboru (%{max_size})"
996
 notice_failed_to_save_time_entries: "%{count} časových záznamov z %{total} vybraných nebolo uložených: %{ids}."
997
 label_x_issues:
998
  zero: 0 úloh
999
  one:  1 úloha
1000
  other: "%{count} úloh"
1001
 label_repository_new: Nový repozitár
1002
 field_repository_is_default: Hlavný repozitár
1003
 label_copy_attachments: Kopírovať prílohy
1004
 label_item_position: "%{position} z %{count}"
1005
 label_completed_versions: Dokončené verzie
1006
 text_project_identifier_info: 'Sú povolené iba malé písmená (a-z), čísla, pomlčky a podčiarkovníky. Identifikátor musí začínať malým písmenom.<br />Po uložení už nie je možné identifikátor zmeniť.'
1007
 field_multiple: Viacero hodnôt
1008
 setting_commit_cross_project_ref: Povoliť referencie a opravy úloh všetkých ostatných projektov
1009
 text_issue_conflict_resolution_add_notes: Pridať moje poznámky a zahodiť ostatné moje zmeny
1010
 text_issue_conflict_resolution_overwrite: "Napriek tomu aplikovať moje zmeny (predchádzajúce poznámky budú zachované, ale niektoré zmeny môžu byť prepísané)"
1011
 notice_issue_update_conflict: "Počas vašich úprav bola úloha aktualizovaná iným používateľom."
1012
 text_issue_conflict_resolution_cancel: "Zahodiť všetky moje zmeny a znovu zobraziť %{link}"
1013
 permission_manage_related_issues: Správa súvisiacich úloh
1014
 field_auth_source_ldap_filter: Filter LDAP
1015
 label_search_for_watchers: Hľadať pozorovateľov, ktorých chcete pridať
1016
 notice_account_deleted: "Váš účet bol natrvalo vymazaný."
1017
 setting_unsubscribe: Povoliť používateľom vymazať svoj vlastný účet
1018
 button_delete_my_account: Vymazať môj účet
1019
 text_account_destroy_confirmation: "Naozaj si želáte pokračovať?\nVáš účet bude natrvalo vymazaný, bez možnosti obnovenia."
1020
 error_session_expired: "Vaša relácia vypršala. Prihláste sa prosím znovu."
1021
 text_session_expiration_settings: "Varovanie: zmenou týchto nastavení môžu vypršať aktuálne relácie vrátane vašej."
1022
 setting_session_lifetime: Maximálny čas relácie
1023
 setting_session_timeout: Vypršanie relácie pri neaktivite
1024
 label_session_expiration: Vypršanie relácie
1025
 permission_close_project: Uzavretie / opätovné otvorenie projektu
1026
 label_show_closed_projects: Zobraziť uzavreté projekty
1027
 button_close: Uzavrieť
1028
 button_reopen: Opäť otvoriť
1029
 project_status_active: aktívny
1030
 project_status_closed: uzavretý
1031
 project_status_archived: archivovaný
1032
 text_project_closed: Tento projekt je uzavretý a prístupný iba na čítanie.
1033
 notice_user_successful_create: "Používateľ %{id} bol vytvorený."
1034
 field_core_fields: Štandardné polia
1035
 field_timeout: "Vypršanie (v sekundách)"
1036
 setting_thumbnails_enabled: Zobraziť miniatúry príloh
1037
 setting_thumbnails_size: Veľkosť miniatúry (v pixeloch)
1038
 label_status_transitions: Zmeny stavu
1039
 label_fields_permissions: Oprávnenia k poliam
1040
 label_readonly: Iba na čítanie
1041
 label_required: Povinné
1042
 text_repository_identifier_info: 'Sú povolené iba malé písmená (a-z), čísla, pomlčky a podčiarkovníky.<br />Po uložení už nie je možné identifikátor zmeniť.'
1043
 field_board_parent: Nadradené fórum
1044
 label_attribute_of_project: "%{name} projektu"
1045
 label_attribute_of_author: "%{name} autora"
1046
 label_attribute_of_assigned_to: "%{name} priradeného používateľa"
1047
 label_attribute_of_fixed_version: "%{name} cieľovej verzie"
1048
 label_copy_subtasks: Kopírovať podúlohy
1049
 label_copied_to: Skopírované do
1050
 label_copied_from: Skopírované z
1051
 label_any_issues_in_project: všetky úlohy projektu
1052
 label_any_issues_not_in_project: všetky úlohy nepatriace do projektu
1053
 field_private_notes: Súkromné poznámky
1054
 permission_view_private_notes: Zobrazenie súkromných poznámok
1055
 permission_set_notes_private: Nastavenie poznámok ako súkromné
1056
 label_no_issues_in_project: žiadne úlohy projektu
1057
 label_any: všetko
1058
 label_last_n_weeks: "posledných %{count} týždňov"
1059
 setting_cross_project_subtasks: Povoliť podúlohy naprieč projektmi
1060
 label_cross_project_descendants: S podprojektmi
1061
 label_cross_project_tree: S projektovým stromom
1062
 label_cross_project_hierarchy: S hierarchiou projektu
1063
 label_cross_project_system: So všetkými projektmi
1064
 button_hide: Skryť
1065
 setting_non_working_week_days: Dni voľna
1066
 label_in_the_next_days: počas nasledujúcich
1067
 label_in_the_past_days: počas minulých
1068
 label_attribute_of_user: "%{name} používateľa"
1069
 text_turning_multiple_off: "Ak zakážete výber viacerých hodnôt, polia s výberom viacerých hodnôt budú vyčistené. Tým sa zaistí, aby bola pre každé pole vybraná vždy len jedna hodnota."
1070
 label_attribute_of_issue: "%{name} úlohy"
1071
 permission_add_documents: Pridávanie dokumentov
1072
 permission_edit_documents: Úprava dokumentov
1073
 permission_delete_documents: Mazanie dokumentov
1074
 label_gantt_progress_line: Indikátor napredovania
1075
 setting_jsonp_enabled: Povoliť podporu JSONP
1076
 field_inherit_members: Zdediť členov
1077
 field_closed_on: Uzavreté
1078
 field_generate_password: Vygenerovať heslo
1079
 setting_default_projects_tracker_ids: Predvolené fronty pri nových projektoch
1080
 label_total_time: Celkový čas
1081
 text_scm_config: Svoje príkazy SCM môžete konfigurovať v súbore config/configuration.yml. Po jeho úprave prosím reštartujte aplikáciu.
1082
 text_scm_command_not_available: Príkaz SCM nie je k dispozícii. Skontrolujte prosím nastavenia na administračnom paneli.
1083
 setting_emails_header: Hlavička emailu
1084
 notice_account_not_activated_yet: Váš účet ešte nebol aktivovaný. Ak potrebujete zaslať nový aktivačný email, kliknite prosím <a href="%{url}">na tento odkaz</a>.
1085
 notice_account_locked: Váš účet je uzamknutý.
1086
 label_hidden: Skryté
1087
 label_visibility_private: iba pre mňa
1088
 label_visibility_roles: iba pre tieto roly
1089
 label_visibility_public: pre všetkých používateľov
1090
 field_must_change_passwd: Pri najbližšom prihlásení je potrebné zmeniť heslo
1091
 notice_new_password_must_be_different: Nové heslo nesmie byť rovnaké ako súčasné heslo