pl_news_message.diff

Leszek Ciesielski, 2008-11-14 16:34

Download (2.21 KB)

View differences:

lang/pl.yml (working copy)
287 287
label_attachment_plural: Pliki
288 288
label_report: Raport
289 289
label_report_plural: Raporty
290
label_news: Wiadomość
291
label_news_new: Dodaj wiadomość
292
label_news_plural: Wiadomości
293
label_news_latest: Ostatnie wiadomości
294
label_news_view_all: Pokaż wszystkie wiadomości
290
label_news: Komunikat
291
label_news_new: Dodaj komunikat
292
label_news_plural: Komunikaty
293
label_news_latest: Ostatnie komunikaty
294
label_news_view_all: Pokaż wszystkie komunikaty
295 295
label_change_log: Lista zmian
296 296
label_settings: Ustawienia
297 297
label_overview: Przegląd
......
609 609
label_document_added: Dodano dokument
610 610
label_message_posted: Dodano wiadomość
611 611
label_file_added: Dodano plik
612
label_news_added: Dodano wiadomość
612
label_news_added: Dodano komunikat
613 613
project_module_boards: Fora
614 614
project_module_issue_tracking: Śledzenie zagadnień
615 615
project_module_wiki: Wiki
616 616
project_module_files: Pliki
617 617
project_module_documents: Dokumenty
618 618
project_module_repository: Repozytorium
619
project_module_news: Wiadomości
619
project_module_news: Komunikaty
620 620
project_module_time_tracking: Śledzenie czasu
621 621
text_file_repository_writable: Zapisywalne repozytorium plików
622 622
text_default_administrator_account_changed: Zmieniono domyślne hasło administratora
......
687 687
permission_manage_wiki: Zarządzanie wiki
688 688
permission_manage_categories: Zarządzanie kategoriami zaganień
689 689
permission_protect_wiki_pages: Blokowanie stron wiki
690
permission_comment_news: Komentowanie wiadomości
690
permission_comment_news: Komentowanie komunikatów
691 691
permission_delete_messages: Usuwanie wiadomości
692 692
permission_select_project_modules: Wybieranie modułów projektu
693 693
permission_manage_documents: Zarządzanie dokumentami
......
704 704
permission_view_messages: Podgląd wiadomości
705 705
permission_manage_files: Zarządzanie plikami
706 706
permission_edit_issue_notes: Edycja notatek
707
permission_manage_news: Zarządzanie wiadomościami
707
permission_manage_news: Zarządzanie komunikatami
708 708
permission_view_calendar: Podgląd kalendarza
709 709
permission_manage_members: Zarządzanie uczestnikami
710 710
permission_edit_messages: Edycja wiadomości