pl.2067.diff

Leszek Ciesielski, 2008-12-01 13:48

Download (428 Bytes)

View differences:

lang/pl.yml (working copy)
711 711
text_wiki_destroy_confirmation: Jesteś pewien, że chcesz usunąć to wiki i całą jego zawartość ?
712 712
text_workflow_edit: Zaznacz rolę i typ zagadnienia do edycji przepływu
713 713

  
714
label_user_activity: "%s's activity"
714
label_user_activity: "Aktywność: %s"