pl.2121.patch

Leszek Ciesielski, 2008-12-12 12:20

Download (741 Bytes)

View differences:

lang/pl.yml (working copy)
712 712
text_workflow_edit: Zaznacz rolę i typ zagadnienia do edycji przepływu
713 713

  
714 714
label_user_activity: "Aktywność: %s"
715
label_updated_time_by: Updated by %s %s ago
716
text_diff_truncated: '... This diff was truncated because it exceeds the maximum size that can be displayed.'
717
setting_diff_max_lines_displayed: Max number of diff lines displayed
715
label_updated_time_by: Uaktualnione przez %s %s temu
716
text_diff_truncated: '... Ten plik różnic został przycięty ponieważ jest zbyt długi.'
717
setting_diff_max_lines_displayed: Maksymalna liczba linii różnicy do pokazania