sv.yml

Draft Version - Nicklas Holm, 2008-12-15 16:30

Download (28.7 KB)

 
1
_gloc_rule_default: '|n| n==1 ? "" : "_plural" '
2

  
3
actionview_datehelper_select_day_prefix:
4
actionview_datehelper_select_month_names: Januari,Februari,Mars,April,Maj,Juni,Juli,Augusti,September,Oktober,November,December
5
actionview_datehelper_select_month_names_abbr: Jan,Feb,Mar,Apr,Maj,Jun,Jul,Aug,Sep,Okt,Nov,Dec
6
actionview_datehelper_select_month_prefix:
7
actionview_datehelper_select_year_prefix:
8
actionview_datehelper_time_in_words_day: 1 dag
9
actionview_datehelper_time_in_words_day_plural: %d dagar
10
actionview_datehelper_time_in_words_hour_about: cirka en timme
11
actionview_datehelper_time_in_words_hour_about_plural: cirka %d timmar
12
actionview_datehelper_time_in_words_hour_about_single: cirka en timme
13
actionview_datehelper_time_in_words_minute: 1 minut
14
actionview_datehelper_time_in_words_minute_half: en halv minut
15
actionview_datehelper_time_in_words_minute_less_than: mindre än en minut
16
actionview_datehelper_time_in_words_minute_plural: %d minuter
17
actionview_datehelper_time_in_words_minute_single: 1 minut
18
actionview_datehelper_time_in_words_second_less_than: mindre än en sekund
19
actionview_datehelper_time_in_words_second_less_than_plural: mindre än %d sekunder
20
actionview_instancetag_blank_option: Var god välj
21

  
22
activerecord_error_inclusion: finns inte i listan
23
activerecord_error_exclusion: är reserverad
24
activerecord_error_invalid: är ogiltig
25
activerecord_error_confirmation: överensstämmer inte med bekräftelsen
26
activerecord_error_accepted: måste accepteras
27
activerecord_error_empty: får inte vara tom
28
activerecord_error_blank: får inte vara tom
29
activerecord_error_too_long: är för lång
30
activerecord_error_too_short: är för kort
31
activerecord_error_wrong_length: har fel längd
32
activerecord_error_taken: har redan tagits
33
activerecord_error_not_a_number: är inte ett nummer
34
activerecord_error_not_a_date: är inte ett korrekt datum
35
activerecord_error_greater_than_start_date: måste vara senare än startdatumet
36
activerecord_error_not_same_project: tillhör inte samma projekt
37
activerecord_error_circular_dependency: Denna relation skulle skapa ett cirkulärt beroende
38

  
39
general_fmt_age: %d år
40
general_fmt_age_plural: %d år
41
general_fmt_date: %%Y-%%m-%%d
42
general_fmt_datetime: %%Y-%%m-%%d %%I:%%M %%p
43
general_fmt_datetime_short: %%b %%d, %%I:%%M %%p
44
general_fmt_time: %%I:%%M %%p
45
general_text_No: 'Nej'
46
general_text_Yes: 'Ja'
47
general_text_no: 'nej'
48
general_text_yes: 'ja'
49
general_lang_name: 'Svenska'
50
general_csv_separator: ','
51
general_csv_decimal_separator: '.'
52
general_csv_encoding: ISO-8859-1
53
general_pdf_encoding: ISO-8859-1
54
general_day_names: Måndag,Tisdag,Onsdag,Torsdag,Fredag,Lördag,Söndag
55
general_first_day_of_week: '1'
56

  
57
notice_account_updated: Kontot har uppdaterats
58
notice_account_invalid_creditentials: Fel användarnamn eller lösenord
59
notice_account_password_updated: Lösenordet har uppdaterats
60
notice_account_wrong_password: Fel lösenord
61
notice_account_register_done: Kontot har skapats. För att aktivera kontot, klicka på länken i mailet som skickades till dig.
62
notice_account_unknown_email: Okänd användare.
63
notice_can_t_change_password: Detta konto använder en extern autentiseringskälla. Det går inte att byta lösenord.
64
notice_account_lost_email_sent: Ett mail med instruktioner om hur man väljer ett nytt lösenord har skickats till dig.
65
notice_account_activated: Ditt konto har blivit aktiverat. Du kan nu logga in.
66

  
67
### notice_successful_create: Lyckat skapande.    >?
68

  
69
notice_successful_update: Uppdatering lyckades.
70
notice_successful_delete: Borttagning lyckades.
71
notice_successful_connection: Uppkoppling lyckades.
72
notice_file_not_found: Sidan du försökte komma åt existerar inte eller är borttagen.
73
notice_locking_conflict: Data har uppdaterats av en annan användare.
74
notice_not_authorized: Du saknar behörighet att komma åt den här sidan.
75
notice_email_sent: Ett mail skickades till %s
76
notice_email_error: Ett fel inträffade när mail skickades (%s)
77
notice_feeds_access_key_reseted: Din RSS-nyckel återställdes.
78
notice_failed_to_save_issues: "Misslyckades att spara %d ärende(n) på %d valt: %s."
79
notice_no_issue_selected: "Inget ärende är markerat! Var vänlig, markera de ärenden du vill ändra."
80
notice_account_pending: "Ditt konto skapades och avvaktar nu administratörens godkännande."
81
notice_default_data_loaded: Standardkonfiguration inläst.
82
notice_unable_delete_version: Denna version var inte möjlig att ta bort.
83

  
84
error_can_t_load_default_data: "Standardkonfiguration gick inte att läsa in: %s"
85

  
86
### error_scm_not_found: "Inlägg och/eller revision finns inte i detta repository."        >repository?
87
### error_scm_command_failed: "Ett fel inträffade vid försök att nå repositoryt: %s"    >repositoryt?
88

  
89
error_scm_annotate: "Inlägget existerar inte eller kan inte kommenteras."
90
error_issue_not_found_in_project: 'Ärendet hittades inte eller så tillhör det inte detta projekt'
91

  
92
mail_subject_lost_password: Ditt %s lösenord
93
mail_body_lost_password: 'För att ditt ändra lösenord, följ denna länk:'
94
mail_subject_register: Din %s kontoaktivering
95
mail_body_register: 'För att aktivera ditt konto, använd följande länk.'
96
mail_body_account_information_external: Du kan använda ditt "%s"-konto för att logga in.
97
mail_body_account_information: Din kontoinformation
98
mail_subject_account_activation_request: %s begäran om kontoaktivering
99

  
100
### mail_body_account_activation_request: 'En ny användare (%s) har registrerat sig och avvaktar ditt godkännande:'
101

  
102
mail_subject_reminder: "%d ärende(n) har deadline under de kommande dagarna"
103
mail_body_reminder: "%d ärende(n) som är tilldelat dig har deadline under de %d dagarna:"
104

  
105
gui_validation_error: 1 fel
106
gui_validation_error_plural: %d fel
107

  
108
field_name: Namn
109
field_description: Beskrivning
110
field_summary: Sammanfattning
111
field_is_required: Obligatorisk
112
field_firstname: Förnamn
113
field_lastname: Efternamn
114
field_mail: Mail
115
field_filename: Fil
116
field_filesize: Storlek
117
field_downloads: Nerladdningar
118
field_author: Författare
119
field_created_on: Skapad
120
field_updated_on: Uppdaterad
121
field_field_format: Format
122
field_is_for_all: För alla projekt
123
field_possible_values: Möjliga värden
124
field_regexp: Reguljärt uttryck
125
field_min_length: Minimumlängd
126
field_max_length: Maximumlängd
127
field_value: Värde
128
field_category: Kategori
129
field_title: Titel
130
field_project: Projekt
131
field_issue: Ärende
132
field_status: Status
133
field_notes: Anteckningar
134
field_is_closed: Ärendet är stängt
135
field_is_default: Standardvärde
136
field_tracker: Ärendetyp
137
field_subject: Ämne
138
field_due_date: Deadline
139
field_assigned_to: Tilldelad till
140
field_priority: Prioritet
141

  
142
### field_fixed_version: Versionsmål        >Målversion?
143

  
144
field_user: Användare
145
field_role: Roll
146
field_homepage: Hemsida
147

  
148
### field_is_public: Offentlig        >Publik?
149

  
150
field_parent: Underprojekt till
151
field_is_in_chlog: Ärende visade i ändringslogg
152
field_is_in_roadmap: Ärende visade i roadmap
153
field_login: Inloggning
154
field_mail_notification: Mailnotifieringar
155
field_admin: Administratör
156
field_last_login_on: Senaste inloggning
157
field_language: Språk
158
field_effective_date: Datum
159
field_password: Lösenord
160
field_new_password: Nytt lösenord
161
field_password_confirmation: Bekräfta lösenord
162
field_version: Version
163
field_type: Typ
164
field_host: Värddator
165
field_port: Port
166
field_account: Konto
167
field_base_dn: Bas-DN
168
field_attr_login: Inloggningsattribut
169
field_attr_firstname: Förnamnsattribut
170
field_attr_lastname: Efternamnsattribut
171
field_attr_mail: Mailattribut
172

  
173
### field_onthefly: On-the-fly användarskapning        >?
174

  
175
field_start_date: Start
176
field_done_ratio: %% Klart
177
field_auth_source: Autentiseringsläge
178
field_hide_mail: Dölj min mailadress
179
field_comments: Kommentar
180
field_url: URL
181
field_start_page: Startsida
182
field_subproject: Underprojekt
183
field_hours: Timmar
184
field_activity: Aktivitet
185
field_spent_on: Datum
186
field_identifier: Identifierare
187
field_is_filter: Använd som filter
188
field_issue_to_id: Relaterade ärenden
189
field_delay: Fördröjning
190
field_assignable: Ärenden kan tilldelas denna roll
191
field_redirect_existing_links: Omdirigera existerande länkar
192

  
193
### field_estimated_hours: Estimerad tid    >Uppskattad tid?
194

  
195
field_column_names: Kolumner
196
field_time_zone: Tidszon
197
field_searchable: Sökbar
198
field_default_value: Standardvärde
199
field_comments_sorting: Visa kommentarer
200
field_parent_title: Föräldersida
201

  
202
setting_app_title: Applikationsrubrik
203
setting_app_subtitle: Applikationens underrubrik
204
setting_welcome_text: Välkomsttext
205
setting_default_language: Standardspråk
206
setting_login_required: Kräver inloggning
207
setting_self_registration: Självregistrering
208
setting_attachment_max_size: Maxstorlek på bilaga
209
setting_issues_export_limit: Exportgräns för ärenden
210
setting_mail_from: Mailavsändare
211
setting_bcc_recipients: Hemlig kopia (bcc) till mottagare
212
setting_plain_text_mail: oformaterad text i mail (ingen HTML)
213
setting_host_name: Värddatornamn
214
setting_text_formatting: Textformatering
215
setting_wiki_compression: Komprimering av wikihistorik
216
setting_feeds_limit: Innehållsgräns för Feed
217

  
218
### setting_default_projects_public: Nya projekt är offentliga som standard        >publika?
219

  
220
setting_autofetch_changesets: Automatisk hämtning av commits
221
setting_sys_api_enabled: Aktivera WS för repository-hantering
222
setting_commit_ref_keywords: Referens-nyckelord
223
setting_commit_fix_keywords: Fixing-nyckelord
224
setting_autologin: Automatisk inloggning
225
setting_date_format: Datumformat
226
setting_time_format: Tidsformat
227
setting_cross_project_issue_relations: Tillåt ärenderelationer mellan projekt
228
setting_issue_list_default_columns: Standardkolumner i ärendelistan
229
setting_repositories_encodings: Teckenuppsättningar för repositoriy
230
setting_commit_logs_encoding: Teckenuppsättning för Commit-meddelanden
231
setting_emails_footer: Mailsignatur
232
setting_protocol: Protokoll
233
setting_per_page_options: Alternativ, objekt per sida
234
setting_user_format: Visningsformat, användare
235
setting_activity_days_default: Dagar visas på projektaktivitet
236
setting_display_subprojects_issues: Visa ärenden från underprojekt i huvudprojekt som standard
237
setting_enabled_scm: Aktivera SCM
238
setting_mail_handler_api_enabled: Aktivera WS for inkommande mail
239
setting_mail_handler_api_key: API-nyckel
240
setting_sequential_project_identifiers: Generera projektidentifierare sekventiellt
241
setting_gravatar_enabled: Använd Gravatar-avatarer
242
setting_diff_max_lines_displayed: Maximalt antal synliga rader i diff
243

  
244
permission_edit_project: Ändra projekt
245
permission_select_project_modules: Välja projektmoduler
246
permission_manage_members: Hantera medlemmar
247
permission_manage_versions: Hantera versioner
248
permission_manage_categories: Hantera ärendekategorier
249
permission_add_issues: Lägga till ärende
250
permission_edit_issues: Ändra ärende
251
permission_manage_issue_relations: Hantera ärenderelationer
252
permission_add_issue_notes: Lägga till notering
253
permission_edit_issue_notes: Ändra noteringar
254
permission_edit_own_issue_notes: Ändra egna noteringar
255
permission_move_issues: Flytta ärenden
256
permission_delete_issues: Ta bort ärenden
257

  
258
### permission_manage_public_queries: Hantera offentliga frågor        >publika? frågor? frågeställningar?
259
### permission_save_queries: Spara frågor                            >frågor?
260

  
261
permission_view_gantt: Visa Gantt-schema
262
permission_view_calendar: Visa kalender
263
permission_view_issue_watchers: Visa bevakarlista
264
permission_add_issue_watchers: Lägga till bevakare
265
permission_log_time: Logga spenderad tid
266
permission_view_time_entries: Visa spenderad tid
267
permission_edit_time_entries: Ändra tidloggar
268
permission_edit_own_time_entries: Ändra egna tidloggar
269
permission_manage_news: Hantera nyheter
270
permission_comment_news: Kommentera nyheter
271
permission_manage_documents: Hantera dokument
272
permission_view_documents: Visa dokument
273
permission_manage_files: Hantera filer
274
permission_view_files: Visa filer
275
permission_manage_wiki: Hantera wiki
276
permission_rename_wiki_pages: Byta namn på wikisidor
277
permission_delete_wiki_pages: Ta bort wikisidor
278
permission_view_wiki_pages: Visa wiki
279
permission_view_wiki_edits: Visa wikihistorik
280
permission_edit_wiki_pages: Ändra wikisidor
281
permission_delete_wiki_pages_attachments: Ta bort bilagor
282
permission_protect_wiki_pages: Skydda wikisidor
283

  
284
### permission_manage_repository: Hantera repository        >repository?
285
### permission_browse_repository: Bläddra i repository        >repository?
286
### permission_view_changesets: Visa changesets                >changesets?
287
### permission_commit_access: Commit access                    >?
288

  
289
permission_manage_boards: Hantera forum
290
permission_view_messages: Visa meddelanden
291
permission_add_messages: Lägg till meddelanden
292
permission_edit_messages: Ändra meddelanden
293
permission_edit_own_messages: Ändra egna meddelanden
294
permission_delete_messages: Ta bort meddelanden
295
permission_delete_own_messages: Ta bort egna meddelanden
296

  
297
project_module_issue_tracking: Ärendespårning
298
project_module_time_tracking: Tidsspårning
299
project_module_news: Nyheter
300
project_module_documents: Dokument
301
project_module_files: Filer
302
project_module_wiki: Wiki
303

  
304
### project_module_repository: Repository        >repository?
305

  
306
project_module_boards: Forum
307
label_user: Användare
308
label_user_plural: Användare
309
label_user_new: Ny användare
310
label_project: Projekt
311
label_project_new: Nytt projekt
312
label_project_plural: Projekt
313
label_project_all: Alla projekt
314
label_project_latest: Senaste projekt
315
label_issue: Ärende
316
label_issue_new: Nytt ärende
317
label_issue_plural: Ärenden
318
label_issue_view_all: Visa alla ärenden
319
label_issues_by: Ärenden %s
320
label_issue_added: Ärende tillagt
321
label_issue_updated: Ärende uppdaterat
322
label_document: Dokument
323
label_document_new: Nytt dokument
324
label_document_plural: Dokument
325
label_document_added: Dokument tillagt
326
label_role: Roll
327
label_role_plural: Roller
328
label_role_new: Ny roll
329
label_role_and_permissions: Roller och behörigheter        >rättigheter?
330
label_member: Medlem
331
label_member_new: Ny medlem
332
label_member_plural: Medlemmar
333
label_tracker: Ärendetyp
334
label_tracker_plural: Ärendetyper
335
label_tracker_new: Ny ärendetyp
336

  
337
### label_workflow: Workflow            >?Arbetsflöde
338

  
339
label_issue_status: Ärendestatus
340
label_issue_status_plural: Ärendestatusar
341
label_issue_status_new: Ny status
342
label_issue_category: Ärendekategori
343
label_issue_category_plural: Ärendekategorier
344
label_issue_category_new: Ny kategori
345
label_custom_field: Användardefinerat fält
346
label_custom_field_plural: Användardefinerade fält
347
label_custom_field_new: Nytt användardefinerat fält
348

  
349
### label_enumerations: Uppräkningar    >Steg?
350
### label_enumeration_new: Nytt värde    >Nytt steg?
351

  
352
label_information: Information
353
label_information_plural: Information
354
label_please_login: Var god logga in
355
label_register: Registrera
356
label_password_lost: Glömt lösenord
357
label_home: Hem
358
label_my_page: Min sida
359
label_my_account: Mitt konto
360
label_my_projects: Mina projekt
361
label_administration: Administration
362
label_login: Logga in
363
label_logout: Logga ut
364
label_help: Hjälp
365
label_reported_issues: Rapporterade ärenden
366
label_assigned_to_me_issues: Ärenden tilldelade till mig
367
label_last_login: Senaste inloggning
368
label_last_updates: Senast uppdaterad
369
label_last_updates_plural: %d senaste uppdateringarna
370
label_registered_on: Registrerad
371
label_activity: Aktivitet
372
label_overall_activity: All aktivitet
373

  
374
### label_user_activity: "%s aktivitet"  >om namn inte slutar på s?
375

  
376
label_new: Ny
377
label_logged_as: Inloggad som
378
label_environment: Miljö
379
label_authentication: Autentisering
380
label_auth_source: Autentiseringsläge
381
label_auth_source_new: Nytt autentiseringsläge
382
label_auth_source_plural: Autentiseringslägen
383
label_subproject_plural: Underprojekt
384
label_and_its_subprojects: %s och dess underprojekt
385
label_min_max_length: Min./Max.-längd
386
label_list: Lista
387
label_date: Datum
388
label_integer: Heltal
389
label_float: Flyttal
390
label_boolean: Boolean
391
label_string: Text
392
label_text: Lång text
393
label_attribute: Attribut
394
label_attribute_plural: Attribut
395
label_download: %d Nerladdning
396
label_download_plural: %d Nerladdningar
397
label_no_data: Ingen data att visa
398
label_change_status: Ändra status
399
label_history: Historia
400
label_attachment: Fil
401
label_attachment_new: Ny fil
402
label_attachment_delete: Ta bort fil
403
label_attachment_plural: Filer
404
label_file_added: Fil tillagd
405
label_report: Rapport
406
label_report_plural: Rapporter
407
label_news: Nyhet
408
label_news_new: Lägg till nyhet
409
label_news_plural: Nyheter
410
label_news_latest: Senaste nyheterna
411
label_news_view_all: Visa alla nyheter
412
label_news_added: Nyhet tillagd
413
label_change_log: Ändringslogg
414
label_settings: Inställningar
415
label_overview: Överblick
416
label_version: Version
417
label_version_new: Ny version
418
label_version_plural: Versioner
419
label_confirmation: Bekräftelse
420
label_export_to: Exportera till
421
label_read: Läs...
422

  
423
### label_public_projects: Offentliga projekt    >Publika projekt?
424

  
425
label_open_issues: öppen
426
label_open_issues_plural: öppna
427
label_closed_issues: stängd
428
label_closed_issues_plural: stängda
429
label_total: Total
430

  
431
### label_permissions: Behörigheter        >ändrat från Rättigheter. rätt eller fel?
432

  
433
label_current_status: Nuvarande status
434

  
435
### label_new_statuses_allowed: Nya statusar tillåtna    >heter det verkligen statusar?
436

  
437
label_all: alla
438
label_none: inga
439
label_nobody: ingen
440
label_next: Nästa
441
label_previous: Föregående
442
label_used_by: Använd av
443
label_details: Detaljer
444
label_add_note: Lägg till anteckning
445
label_per_page: Per sida
446
label_calendar: Kalender
447
label_months_from: månader från
448
label_gantt: Gantt
449
label_internal: Intern
450
label_last_changes: senaste %d ändringar
451
label_change_view_all: Visa alla ändringar
452
label_personalize_page: Anpassa denna sida
453
label_comment: Kommentar
454
label_comment_plural: Kommentarer
455
label_comment_add: Lägg till kommentar
456
label_comment_added: Kommentar tillagd
457
label_comment_delete: Ta bort kommentar
458
label_query: Användardefinerad fråga
459
label_query_plural: Användardefinerade frågor
460
label_query_new: Ny fråga
461
label_filter_add: Lägg till filter
462
label_filter_plural: Filter
463
label_equals: är
464
label_not_equals: är inte
465
label_in_less_than: i mindre än
466
label_in_more_than: i mer än
467
label_in: i
468
label_today: idag
469

  
470
### label_all_time: alltid            >all tid?
471

  
472
label_yesterday: igår
473
label_this_week: denna vecka
474
label_last_week: senaste veckan
475
label_last_n_days: senaste %d dagarna
476
label_this_month: denna månad
477
label_last_month: senaste månaden
478
label_this_year: detta året
479
label_date_range: Datumintervall
480
label_less_than_ago: mindre än dagar sedan
481
label_more_than_ago: mer än dagar sedan
482
label_ago: dagar sedan
483
label_contains: innehåller
484
label_not_contains: innehåller inte
485
label_day_plural: dagar
486

  
487
### label_repository: Repository            >Repository?
488
### label_repository_plural: Repositorys    >Repositorys?
489

  
490
label_browse: Bläddra
491
label_modification: %d ändring
492
label_modification_plural: %d ändringar
493
label_revision: Revision
494
label_revision_plural: Revisioner
495
label_associated_revisions: Associerade revisioner
496
label_added: tillagd
497
label_modified: modifierad
498
label_copied: kopierad
499
label_renamed: omdöpt
500
label_deleted: borttagen
501
label_latest_revision: Senaste revisionen
502
label_latest_revision_plural: Senaste revisionerna
503
label_view_revisions: Visa revisioner
504
label_max_size: Maximumstorlek
505
label_on: 'på'
506
label_sort_highest: Flytta till toppen
507
label_sort_higher: Flytta upp
508
label_sort_lower: Flytta ner
509
label_sort_lowest: Flytta till botten
510
label_roadmap: Roadmap
511
label_roadmap_due_in: Färdig om %s
512
label_roadmap_overdue: %s late
513
label_roadmap_no_issues: Inga ärenden för denna version
514
label_search: Sök
515
label_result_plural: Resultat
516
label_all_words: Alla ord
517
label_wiki: Wiki
518
label_wiki_edit: Wikiändring
519
label_wiki_edit_plural: Wikiändringar
520
label_wiki_page: Wikisida
521
label_wiki_page_plural: Wikisidor
522
label_index_by_title: Innehåll efter titel
523
label_index_by_date: Innehåll efter datum
524
label_current_version: Nuvarande version
525
label_preview: Förhandsgranska
526
label_feed_plural: Feeds
527
label_changes_details: Detaljer om alla ändringar
528
label_issue_tracking: Ärendespårning
529
label_spent_time: Spenderad tid
530
label_f_hour: %.2f timme
531
label_f_hour_plural: %.2f timmar
532
label_time_tracking: Tidsspårning
533
label_change_plural: Ändringar
534
label_statistics: Statistik
535
label_commits_per_month: Commits per månad
536
label_commits_per_author: Commits per författare
537
label_view_diff: Visa skillnader
538
label_diff_inline: i texten
539
label_diff_side_by_side: sida vid sida
540
label_options: Inställningar
541

  
542
### label_copy_workflow_from: Kopiera workflow från        >arbetsflöde?
543
### label_permissions_report: Behörighetsrapport        >>ändrat från Rättighetsrapport. rätt/fel?
544

  
545
label_watched_issues: Bevakade ärenden
546
label_related_issues: Relaterade ärenden
547

  
548
### label_applied_status: Använda statusar        >statusar?
549

  
550
label_loading: Laddar...
551
label_relation_new: Ny relation
552
label_relation_delete: Ta bort relation
553
label_relates_to: relaterar till
554

  
555
### label_duplicates: duplicates                >är osäker på sammanhanget för de här sex...
556
### label_duplicated_by: duplicated by
557
### label_blocks: blocks
558
### label_blocked_by: blocked by
559
### label_precedes: kommer före
560
### label_follows: följer
561

  
562
label_end_to_start: slut till start
563
label_end_to_end: slut till slut
564
label_start_to_start: start till start
565
label_start_to_end: start till slut
566
label_stay_logged_in: Förbli inloggad
567
label_disabled: inaktiverad
568
label_show_completed_versions: Visa färdiga versioner
569
label_me: mig
570
label_board: Forum
571
label_board_new: Nytt forum
572
label_board_plural: Forum
573
label_topic_plural: Ämnen
574
label_message_plural: Meddelande
575
label_message_last: Senaste meddelande
576
label_message_new: Nytt meddelande
577
label_message_posted: Meddelande tillagt
578
label_reply_plural: Svar
579
label_send_information: Skicka kontoinformation till användaren
580
label_year: År
581
label_month: Månad
582
label_week: Vecka
583
label_date_from: Från
584
label_date_to: Till
585
label_language_based: Språkbaserad
586
label_sort_by: Sortera på %s
587
label_send_test_email: Skicka testmail
588
label_feeds_access_key_created_on: RSS-nyckel skapad %s sedan
589
label_module_plural: Moduler
590
label_added_time_by: Tillagd av %s %s sedan
591
label_updated_time_by: Uppdaterad av %s %s sedan
592
label_updated_time: Uppdaterad %s sedan
593
label_jump_to_a_project: Gå till projekt...
594
label_file_plural: Filer
595
label_changeset_plural: Changesets
596
label_default_columns: Standardkolumner
597
label_no_change_option: (Ingen ändring)
598

  
599
### label_bulk_edit_selected_issues: Bulk edit selected issues        >"Gemensam ändring av markerade ärenden"?
600

  
601
label_theme: Tema
602
label_default: Standard
603
label_search_titles_only: Sök endast i titlar
604
label_user_mail_option_all: "För alla händelser i mina projekt"
605
label_user_mail_option_selected: "För alla händelser i markerade projekt..."
606
label_user_mail_option_none: "Endast för saker jag bevakar eller är involverad i"
607
label_user_mail_no_self_notified: "Jag vill inte bli notifierad om ändringar som jag har gjort"
608
label_registration_activation_by_email: kontoaktivering med mail
609
label_registration_manual_activation: manuell kontoaktivering
610
label_registration_automatic_activation: automatisk kontoaktivering
611
label_display_per_page: 'Per sida: %s'
612
label_age: Ålder
613
label_change_properties: Ändra inställningar
614
label_general: Generell
615
label_more: Mer
616
label_scm: SCM
617
label_plugins: Tillägg
618
label_ldap_authentication: LDAP-autentisering
619
label_downloads_abbr: Nerl.
620
label_optional_description: Valfri beskrivning
621
label_add_another_file: Add another file
622
label_preferences: Användarinställningar
623
label_chronological_order: I kronologisk ordning
624
label_reverse_chronological_order: I omvänd kronologisk ordning
625
label_planning: Planering
626
label_incoming_emails: Inkommande mail
627
label_generate_key: Generera en nyckel
628
label_issue_watchers: Bevakare
629
label_example: Exempel
630

  
631
button_login: Logga in
632
button_submit: Skicka
633
button_save: Spara
634
button_check_all: Markera alla
635
button_uncheck_all: Avmarkera alla
636
button_delete: Ta bort
637
button_create: Skapa
638
button_test: Testa
639
button_edit: Ändra
640
button_add: Lägg till
641
button_change: Ändra
642
button_apply: Verkställ
643
button_clear: Rensa
644
button_lock: Lås
645
button_unlock: Lås upp
646
button_download: Ladda ner
647
button_list: Lista
648
button_view: Visa
649
button_move: Flytta
650
button_back: Tillbaka
651
button_cancel: Avbryt
652
button_activate: Aktivera
653
button_sort: Sortera
654
button_log_time: Logga tid
655
button_rollback: Återställ till denna version
656
button_watch: Bevaka
657
button_unwatch: Stoppa bevakning
658
button_reply: Svara
659
button_archive: Arkivera
660
button_unarchive: Ta bort från arkiv
661
button_reset: Återställ
662
button_rename: Byt namn
663
button_change_password: Ändra lösenord
664
button_copy: Kopiera
665
button_annotate: Kommentera
666
button_update: Uppdatera
667
button_configure: Konfigurera
668
button_quote: Citat
669

  
670
status_active: aktiv
671
status_registered: registrerad
672
status_locked: låst
673

  
674
text_select_mail_notifications: Välj för vilka händelser mail ska skickas.
675
text_regexp_info: eg. ^[A-Z0-9]+$
676
text_min_max_length_info: 0 betyder ingen gräns
677
text_project_destroy_confirmation: Är du säker på att du vill ta bort detta projekt och all relaterad data?
678
text_subprojects_destroy_warning: 'Alla underprojekt: %s kommer också tas bort.'
679

  
680
### text_workflow_edit: Välj en roll och en ärendetyp för att ändra workflow.    >arbetsflöde?
681

  
682
text_are_you_sure: Är du säker ?
683
text_journal_changed: ändrad från %s till %s
684
text_journal_set_to: satt till %s
685
text_journal_deleted: borttagen
686
text_tip_task_begin_day: arbetsuppgift som börjar denna dag
687
text_tip_task_end_day: arbetsuppgift som slutar denna dag
688
text_tip_task_begin_end_day: arbetsuppgift börjar och slutar denna dag
689
text_project_identifier_info: 'Små bokstäver (a-z), siffror och streck tillåtna.<br />När den är sparad kan identifieraren inte ändras.'
690
text_caracters_maximum: max %d tecken.
691
text_caracters_minimum: Måste vara minst %d tecken lång.
692
text_length_between: Längd mellan %d och %d tecken.
693

  
694
### text_tracker_no_workflow: Inget workflow definerat för denna ärendehändelse        >arbetsflöde?
695

  
696
text_unallowed_characters: Otillåtna tecken
697
text_comma_separated: Flera värden tillåtna (kommaseparerade).
698
### text_issues_ref_in_commit_messages: Referencing and fixing issues in commit messages
699
text_issue_added: Ärende %s har rapporterats (av %s).
700
text_issue_updated: Ärende %s har uppdaterats (av %s).
701
### text_wiki_destroy_confirmation: Are you sure you want to delete this wiki and all its content ?
702
## text_issue_category_destroy_question: Some issues (%d) are assigned to this category. What do you want to do ?
703
### text_issue_category_destroy_assignments: Remove category assignments
704
### text_issue_category_reassign_to: Reassing issues to this category
705
### text_user_mail_option: "For unselected projects, you will only receive notifications about things you watch or you're involved in (eg. issues you're the author or assignee)."
706
### text_no_configuration_data: "Roles, trackers, issue statuses and workflow have not been configured yet.\nIt is highly recommended to load the default configuration. You will be able to modify it once loaded."
707
### text_load_default_configuration: Load the default configuration
708
### text_status_changed_by_changeset: Applied in changeset %s.
709
text_issues_destroy_confirmation: 'Är du säker på att du vill radera markerade ärende(n) ?'
710
text_select_project_modules: 'Välj vilka moduler som ska vara aktiva för projektet:'
711
### text_default_administrator_account_changed: Default administrator account changed
712
### text_file_repository_writable: File repository writable
713
### text_rmagick_available: RMagick available (optional)
714
### text_destroy_time_entries_question: %.02f hours were reported on the issues you are about to delete. What do you want to do ?
715
### text_destroy_time_entries: Delete reported hours
716
### text_assign_time_entries_to_project: Assign reported hours to the project
717
### text_reassign_time_entries: 'Reassign reported hours to this issue:'
718
text_user_wrote: '%s skrev:'
719
### text_enumeration_destroy_question: '%d objects are assigned to this value.'
720
### text_enumeration_category_reassign_to: 'Reassign them to this value:'
721
### text_email_delivery_not_configured: "Email delivery is not configured, and notifications are disabled.\nConfigure your SMTP server in config/email.yml and restart the application to enable them."
722
### text_repository_usernames_mapping: "Select or update the Redmine user mapped to each username found in the repository log.\nUsers with the same Redmine and repository username or email are automatically mapped."
723
### text_diff_truncated: '... This diff was truncated because it exceeds the maximum size that can be displayed.'
724

  
725
### default_role_manager: Förvaltare    >Förvaltare?
726
default_role_developper: Utvecklare
727
### default_role_reporter: Rapporterare    >Rapporterare?
728
default_tracker_bug: Bugg
729

  
730
### default_tracker_feature: Finess        >Finess låter inget vidare...
731

  
732
default_tracker_support: Support
733
default_issue_status_new: Ny
734
default_issue_status_assigned: Tilldelad
735
default_issue_status_resolved: Löst
736
default_issue_status_feedback: Feedback
737
default_issue_status_closed: Stängd
738
default_issue_status_rejected: Avslagen
739
default_doc_category_user: Användardokumentation
740
default_doc_category_tech: Teknisk dokumentation
741
default_priority_low: Låg
742
default_priority_normal: Normal
743
default_priority_high: Hög
744
default_priority_urgent: Bråttom
745
default_priority_immediate: Omedelbar
746
default_activity_design: Design
747
default_activity_development: Utveckling
748

  
749
enumeration_issue_priorities: Ärendeprioriteringar
750
enumeration_doc_categories: Dokumentkategorier
751
enumeration_activities: Aktiviteter (tidsspårning)