sv.yml

Nicklas Holm, 2008-12-16 16:03

Download (27.9 KB)

 
1
_gloc_rule_default: '|n| n==1 ? "" : "_plural" '
2

  
3
actionview_datehelper_select_day_prefix:
4
actionview_datehelper_select_month_names: Januari,Februari,Mars,April,Maj,Juni,Juli,Augusti,September,Oktober,November,December
5
actionview_datehelper_select_month_names_abbr: Jan,Feb,Mar,Apr,Maj,Jun,Jul,Aug,Sep,Okt,Nov,Dec
6
actionview_datehelper_select_month_prefix:
7
actionview_datehelper_select_year_prefix:
8
actionview_datehelper_time_in_words_day: 1 dag
9
actionview_datehelper_time_in_words_day_plural: %d dagar
10
actionview_datehelper_time_in_words_hour_about: cirka en timme
11
actionview_datehelper_time_in_words_hour_about_plural: cirka %d timmar
12
actionview_datehelper_time_in_words_hour_about_single: cirka en timme
13
actionview_datehelper_time_in_words_minute: 1 minut
14
actionview_datehelper_time_in_words_minute_half: en halv minut
15
actionview_datehelper_time_in_words_minute_less_than: mindre än en minut
16
actionview_datehelper_time_in_words_minute_plural: %d minuter
17
actionview_datehelper_time_in_words_minute_single: 1 minut
18
actionview_datehelper_time_in_words_second_less_than: mindre än en sekund
19
actionview_datehelper_time_in_words_second_less_than_plural: mindre än %d sekunder
20
actionview_instancetag_blank_option: Var god välj
21

  
22
activerecord_error_inclusion: finns inte i listan
23
activerecord_error_exclusion: är reserverad
24
activerecord_error_invalid: är ogiltig
25
activerecord_error_confirmation: överensstämmer inte med bekräftelsen
26
activerecord_error_accepted: måste accepteras
27
activerecord_error_empty: får inte vara tom
28
activerecord_error_blank: får inte vara tom
29
activerecord_error_too_long: är för lång
30
activerecord_error_too_short: är för kort
31
activerecord_error_wrong_length: har fel längd
32
activerecord_error_taken: har redan tagits
33
activerecord_error_not_a_number: är inte ett nummer
34
activerecord_error_not_a_date: är inte ett korrekt datum
35
activerecord_error_greater_than_start_date: måste vara senare än startdatumet
36
activerecord_error_not_same_project: tillhör inte samma projekt
37
activerecord_error_circular_dependency: Denna relation skulle skapa ett cirkulärt beroende
38

  
39
general_fmt_age: %d år
40
general_fmt_age_plural: %d år
41
general_fmt_date: %%Y-%%m-%%d
42
general_fmt_datetime: %%Y-%%m-%%d %%I:%%M %%p
43
general_fmt_datetime_short: %%b %%d, %%I:%%M %%p
44
general_fmt_time: %%I:%%M %%p
45
general_text_No: 'Nej'
46
general_text_Yes: 'Ja'
47
general_text_no: 'nej'
48
general_text_yes: 'ja'
49
general_lang_name: 'Svenska'
50
general_csv_separator: ','
51
general_csv_decimal_separator: '.'
52
general_csv_encoding: ISO-8859-1
53
general_pdf_encoding: ISO-8859-1
54
general_day_names: Måndag,Tisdag,Onsdag,Torsdag,Fredag,Lördag,Söndag
55
general_first_day_of_week: '1'
56

  
57
notice_account_updated: Kontot har uppdaterats
58
notice_account_invalid_creditentials: Fel användarnamn eller lösenord
59
notice_account_password_updated: Lösenordet har uppdaterats
60
notice_account_wrong_password: Fel lösenord
61
notice_account_register_done: Kontot har skapats. För att aktivera kontot, klicka på länken i mailet som skickades till dig.
62
notice_account_unknown_email: Okänd användare.
63
notice_can_t_change_password: Detta konto använder en extern autentiseringskälla. Det går inte att byta lösenord.
64
notice_account_lost_email_sent: Ett mail med instruktioner om hur man väljer ett nytt lösenord har skickats till dig.
65
notice_account_activated: Ditt konto har blivit aktiverat. Du kan nu logga in.
66
notice_successful_create: Skapandet lyckades.
67
notice_successful_update: Uppdatering lyckades.
68
notice_successful_delete: Borttagning lyckades.
69
notice_successful_connection: Uppkoppling lyckades.
70
notice_file_not_found: Sidan du försökte komma åt existerar inte eller är borttagen.
71
notice_locking_conflict: Data har uppdaterats av en annan användare.
72
notice_not_authorized: Du saknar behörighet att komma åt den här sidan.
73
notice_email_sent: Ett mail skickades till %s
74
notice_email_error: Ett fel inträffade när mail skickades (%s)
75
notice_feeds_access_key_reseted: Din RSS-nyckel återställdes.
76
notice_failed_to_save_issues: "Misslyckades att spara %d ärende(n) på %d valt: %s."
77
notice_no_issue_selected: "Inget ärende är markerat! Var vänlig, markera de ärenden du vill ändra."
78
notice_account_pending: "Ditt konto skapades och avvaktar nu administratörens godkännande."
79
notice_default_data_loaded: Standardkonfiguration inläst.
80
notice_unable_delete_version: Denna version var inte möjlig att ta bort.
81

  
82
error_can_t_load_default_data: "Standardkonfiguration gick inte att läsa in: %s"
83
error_scm_not_found: "Inlägg och/eller revision finns inte i detta repository."
84
error_scm_command_failed: "Ett fel inträffade vid försök att nå repositoryt: %s"
85
error_scm_annotate: "Inlägget existerar inte eller kan inte kommenteras."
86
error_issue_not_found_in_project: 'Ärendet hittades inte eller så tillhör det inte detta projekt'
87

  
88
mail_subject_lost_password: Ditt %s lösenord
89
mail_body_lost_password: 'För att ändra ditt lösenord, klicka på följande länk:'
90
mail_subject_register: Din %s kontoaktivering
91
mail_body_register: 'För att aktivera ditt konto, klicka på följande länk:'
92
mail_body_account_information_external: Du kan använda ditt "%s"-konto för att logga in.
93
mail_body_account_information: Din kontoinformation
94
mail_subject_account_activation_request: %s begäran om kontoaktivering
95
mail_body_account_activation_request: 'En ny användare (%s) har registrerat sig och avvaktar ditt godkännande:'
96
mail_subject_reminder: "%d ärende(n) har deadline under de kommande dagarna"
97
mail_body_reminder: "%d ärende(n) som är tilldelat dig har deadline under de %d dagarna:"
98

  
99
gui_validation_error: 1 fel
100
gui_validation_error_plural: %d fel
101

  
102
field_name: Namn
103
field_description: Beskrivning
104
field_summary: Sammanfattning
105
field_is_required: Obligatorisk
106
field_firstname: Förnamn
107
field_lastname: Efternamn
108
field_mail: Mail
109
field_filename: Fil
110
field_filesize: Storlek
111
field_downloads: Nerladdningar
112
field_author: Författare
113
field_created_on: Skapad
114
field_updated_on: Uppdaterad
115
field_field_format: Format
116
field_is_for_all: För alla projekt
117
field_possible_values: Möjliga värden
118
field_regexp: Reguljärt uttryck
119
field_min_length: Minimilängd
120
field_max_length: Maxlängd
121
field_value: Värde
122
field_category: Kategori
123
field_title: Titel
124
field_project: Projekt
125
field_issue: Ärende
126
field_status: Status
127
field_notes: Anteckningar
128
field_is_closed: Ärendet är stängt
129
field_is_default: Standardvärde
130
field_tracker: Ärendetyp
131
field_subject: Ämne
132
field_due_date: Deadline
133
field_assigned_to: Tilldelad till
134
field_priority: Prioritet
135
field_fixed_version: Versionsmål
136
field_user: Användare
137
field_role: Roll
138
field_homepage: Hemsida
139
field_is_public: Publik
140
field_parent: Underprojekt till
141
field_is_in_chlog: Visa ärenden i ändringslogg
142
field_is_in_roadmap: Visa ärenden i roadmap
143
field_login: Användarnamn
144
field_mail_notification: Mailnotifieringar
145
field_admin: Administratör
146
field_last_login_on: Senaste inloggning
147
field_language: Språk
148
field_effective_date: Datum
149
field_password: Lösenord
150
field_new_password: Nytt lösenord
151
field_password_confirmation: Bekräfta lösenord
152
field_version: Version
153
field_type: Typ
154
field_host: Värddator
155
field_port: Port
156
field_account: Konto
157
field_base_dn: Bas-DN
158
field_attr_login: Inloggningsattribut
159
field_attr_firstname: Förnamnsattribut
160
field_attr_lastname: Efternamnsattribut
161
field_attr_mail: Mailattribut
162
field_onthefly: On-the-fly användarskapning
163
field_start_date: Start
164
field_done_ratio: %% Klart
165
field_auth_source: Autentiseringsläge
166
field_hide_mail: Dölj min mailadress
167
field_comments: Kommentar
168
field_url: URL
169
field_start_page: Startsida
170
field_subproject: Underprojekt
171
field_hours: Timmar
172
field_activity: Aktivitet
173
field_spent_on: Datum
174
field_identifier: Identifierare
175
field_is_filter: Använd som filter
176
field_issue_to_id: Relaterade ärenden
177
field_delay: Fördröjning
178
field_assignable: Ärenden kan tilldelas denna roll
179
field_redirect_existing_links: Omdirigera existerande länkar
180
field_estimated_hours: Estimerad tid
181
field_column_names: Kolumner
182
field_time_zone: Tidszon
183
field_searchable: Sökbar
184
field_default_value: Standardvärde
185
field_comments_sorting: Visa kommentarer
186
field_parent_title: Föräldersida
187

  
188
setting_app_title: Applikationsrubrik
189
setting_app_subtitle: Applikationsunderrubrik
190
setting_welcome_text: Välkomsttext
191
setting_default_language: Standardspråk
192
setting_login_required: Kräver inloggning
193
setting_self_registration: Självregistrering
194
setting_attachment_max_size: Maxstorlek på bilaga
195
setting_issues_export_limit: Exportgräns för ärenden
196
setting_mail_from: Mailavsändare
197
setting_bcc_recipients: Hemlig kopia (bcc) till mottagare
198
setting_plain_text_mail: oformaterad text i mail (ingen HTML)
199
setting_host_name: Värddatornamn
200
setting_text_formatting: Textformatering
201
setting_wiki_compression: Komprimering av wikihistorik
202
setting_feeds_limit: Innehållsgräns för Feed
203
setting_default_projects_public: Nya projekt är publika som standard
204
setting_autofetch_changesets: Automatisk hämtning av commits
205
setting_sys_api_enabled: Aktivera WS för repository-hantering
206
setting_commit_ref_keywords: Referens-nyckelord
207
setting_commit_fix_keywords: Fix-nyckelord
208
setting_autologin: Automatisk inloggning
209
setting_date_format: Datumformat
210
setting_time_format: Tidsformat
211
setting_cross_project_issue_relations: Tillåt ärenderelationer mellan projekt
212
setting_issue_list_default_columns: Standardkolumner i ärendelistan
213
setting_repositories_encodings: Teckenuppsättningar för repositoriy
214
setting_commit_logs_encoding: Teckenuppsättning för commit-meddelanden
215
setting_emails_footer: Mailsignatur
216
setting_protocol: Protokoll
217
setting_per_page_options: Alternativ, objekt per sida
218
setting_user_format: Visningsformat för användare
219
setting_activity_days_default: Dagar som visas på projektaktivitet
220
setting_display_subprojects_issues: Visa ärenden från underprojekt i huvudprojekt som standard
221
setting_enabled_scm: Aktivera SCM
222
setting_mail_handler_api_enabled: Aktivera WS for inkommande mail
223
setting_mail_handler_api_key: API-nyckel
224
setting_sequential_project_identifiers: Generera projektidentifierare sekventiellt
225
setting_gravatar_enabled: Använd Gravatar-avatarer
226
setting_diff_max_lines_displayed: Maximalt antal synliga rader i diff
227

  
228
permission_edit_project: Ändra projekt
229
permission_select_project_modules: Välja projektmoduler
230
permission_manage_members: Hantera medlemmar
231
permission_manage_versions: Hantera versioner
232
permission_manage_categories: Hantera ärendekategorier
233
permission_add_issues: Lägga till ärende
234
permission_edit_issues: Ändra ärende
235
permission_manage_issue_relations: Hantera ärenderelationer
236
permission_add_issue_notes: Lägga till notering
237
permission_edit_issue_notes: Ändra noteringar
238
permission_edit_own_issue_notes: Ändra egna noteringar
239
permission_move_issues: Flytta ärenden
240
permission_delete_issues: Ta bort ärenden
241
permission_manage_public_queries: Hantera publika frågor
242
permission_save_queries: Spara frågor
243
permission_view_gantt: Visa Gantt-schema
244
permission_view_calendar: Visa kalender
245
permission_view_issue_watchers: Visa bevakarlista
246
permission_add_issue_watchers: Lägga till bevakare
247
permission_log_time: Logga spenderad tid
248
permission_view_time_entries: Visa spenderad tid
249
permission_edit_time_entries: Ändra tidloggar
250
permission_edit_own_time_entries: Ändra egna tidloggar
251
permission_manage_news: Hantera nyheter
252
permission_comment_news: Kommentera nyheter
253
permission_manage_documents: Hantera dokument
254
permission_view_documents: Visa dokument
255
permission_manage_files: Hantera filer
256
permission_view_files: Visa filer
257
permission_manage_wiki: Hantera wiki
258
permission_rename_wiki_pages: Byta namn på wikisidor
259
permission_delete_wiki_pages: Ta bort wikisidor
260
permission_view_wiki_pages: Visa wiki
261
permission_view_wiki_edits: Visa wikihistorik
262
permission_edit_wiki_pages: Ändra wikisidor
263
permission_delete_wiki_pages_attachments: Ta bort bilagor
264
permission_protect_wiki_pages: Skydda wikisidor
265
permission_manage_repository: Hantera repository
266
permission_browse_repository: Bläddra i repository
267
permission_view_changesets: Visa changesets
268
permission_commit_access: Commit-tillgång
269
permission_manage_boards: Hantera forum
270
permission_view_messages: Visa meddelanden
271
permission_add_messages: Lägg till meddelanden
272
permission_edit_messages: Ändra meddelanden
273
permission_edit_own_messages: Ändra egna meddelanden
274
permission_delete_messages: Ta bort meddelanden
275
permission_delete_own_messages: Ta bort egna meddelanden
276
project_module_issue_tracking: Ärendespårning
277
project_module_time_tracking: Tidsspårning
278
project_module_news: Nyheter
279
project_module_documents: Dokument
280
project_module_files: Filer
281
project_module_wiki: Wiki
282
project_module_repository: Repository
283
project_module_boards: Forum
284

  
285
label_user: Användare
286
label_user_plural: Användare
287
label_user_new: Ny användare
288
label_project: Projekt
289
label_project_new: Nytt projekt
290
label_project_plural: Projekt
291
label_project_all: Alla projekt
292
label_project_latest: Senaste projekt
293
label_issue: Ärende
294
label_issue_new: Nytt ärende
295
label_issue_plural: Ärenden
296
label_issue_view_all: Visa alla ärenden
297
label_issues_by: Ärenden %s
298
label_issue_added: Ärende tillagt
299
label_issue_updated: Ärende uppdaterat
300
label_document: Dokument
301
label_document_new: Nytt dokument
302
label_document_plural: Dokument
303
label_document_added: Dokument tillagt
304
label_role: Roll
305
label_role_plural: Roller
306
label_role_new: Ny roll
307
label_role_and_permissions: Roller och behörigheter
308
label_member: Medlem
309
label_member_new: Ny medlem
310
label_member_plural: Medlemmar
311
label_tracker: Ärendetyp
312
label_tracker_plural: Ärendetyper
313
label_tracker_new: Ny ärendetyp
314
label_workflow: Arbetsflöde
315
label_issue_status: Ärendestatus
316
label_issue_status_plural: Ärendestatusar
317
label_issue_status_new: Ny status
318
label_issue_category: Ärendekategori
319
label_issue_category_plural: Ärendekategorier
320
label_issue_category_new: Ny kategori
321
label_custom_field: Användardefinerat fält
322
label_custom_field_plural: Användardefinerade fält
323
label_custom_field_new: Nytt användardefinerat fält
324
label_enumerations: Enumerationer
325
label_enumeration_new: Nytt värde
326
label_information: Information
327
label_information_plural: Information
328
label_please_login: Var god logga in
329
label_register: Registrera
330
label_password_lost: Glömt lösenord
331
label_home: Hem
332
label_my_page: Min sida
333
label_my_account: Mitt konto
334
label_my_projects: Mina projekt
335
label_administration: Administration
336
label_login: Logga in
337
label_logout: Logga ut
338
label_help: Hjälp
339
label_reported_issues: Rapporterade ärenden
340
label_assigned_to_me_issues: Ärenden tilldelade till mig
341
label_last_login: Senaste inloggning
342
label_last_updates: Senast uppdaterad
343
label_last_updates_plural: %d senaste uppdateringarna
344
label_registered_on: Registrerad
345
label_activity: Aktivitet
346
label_overall_activity: All aktivitet
347
label_user_activity: "Aktiviteter för %s"
348
label_new: Ny
349
label_logged_as: Inloggad som
350
label_environment: Miljö
351
label_authentication: Autentisering
352
label_auth_source: Autentiseringsläge
353
label_auth_source_new: Nytt autentiseringsläge
354
label_auth_source_plural: Autentiseringslägen
355
label_subproject_plural: Underprojekt
356
label_and_its_subprojects: %s och dess underprojekt
357
label_min_max_length: Min./Max.-längd
358
label_list: Lista
359
label_date: Datum
360
label_integer: Heltal
361
label_float: Flyttal
362
label_boolean: Boolean
363
label_string: Text
364
label_text: Lång text
365
label_attribute: Attribut
366
label_attribute_plural: Attribut
367
label_download: %d Nerladdning
368
label_download_plural: %d Nerladdningar
369
label_no_data: Ingen data att visa
370
label_change_status: Ändra status
371
label_history: Historia
372
label_attachment: Fil
373
label_attachment_new: Ny fil
374
label_attachment_delete: Ta bort fil
375
label_attachment_plural: Filer
376
label_file_added: Fil tillagd
377
label_report: Rapport
378
label_report_plural: Rapporter
379
label_news: Nyhet
380
label_news_new: Lägg till nyhet
381
label_news_plural: Nyheter
382
label_news_latest: Senaste nyheterna
383
label_news_view_all: Visa alla nyheter
384
label_news_added: Nyhet tillagd
385
label_change_log: Ändringslogg
386
label_settings: Inställningar
387
label_overview: Överblick
388
label_version: Version
389
label_version_new: Ny version
390
label_version_plural: Versioner
391
label_confirmation: Bekräftelse
392
label_export_to: Exportera till
393
label_read: Läs...
394
label_public_projects: Publika projekt
395
label_open_issues: öppen
396
label_open_issues_plural: öppna
397
label_closed_issues: stängd
398
label_closed_issues_plural: stängda
399
label_total: Total
400
label_permissions: Behörigheter
401
label_current_status: Nuvarande status
402
label_new_statuses_allowed: Nya statusar tillåtna
403
label_all: alla
404
label_none: ingen
405
label_nobody: ingen
406
label_next: Nästa
407
label_previous: Föregående
408
label_used_by: Använd av
409
label_details: Detaljer
410
label_add_note: Lägg till anteckning
411
label_per_page: Per sida
412
label_calendar: Kalender
413
label_months_from: månader från
414
label_gantt: Gantt
415
label_internal: Intern
416
label_last_changes: senaste %d ändringar
417
label_change_view_all: Visa alla ändringar
418
label_personalize_page: Anpassa denna sida
419
label_comment: Kommentar
420
label_comment_plural: Kommentarer
421
label_comment_add: Lägg till kommentar
422
label_comment_added: Kommentar tillagd
423
label_comment_delete: Ta bort kommentar
424
label_query: Användardefinerad fråga
425
label_query_plural: Användardefinerade frågor
426
label_query_new: Ny fråga
427
label_filter_add: Lägg till filter
428
label_filter_plural: Filter
429
label_equals: är
430
label_not_equals: är inte
431
label_in_less_than: om mindre än
432
label_in_more_than: om mer än
433
label_in: om
434
label_today: idag
435
label_all_time: närsom
436
label_yesterday: igår
437
label_this_week: denna vecka
438
label_last_week: senaste veckan
439
label_last_n_days: senaste %d dagarna
440
label_this_month: denna månad
441
label_last_month: senaste månaden
442
label_this_year: detta året
443
label_date_range: Datumintervall
444
label_less_than_ago: mindre än dagar sedan
445
label_more_than_ago: mer än dagar sedan
446
label_ago: dagar sedan
447
label_contains: innehåller
448
label_not_contains: innehåller inte
449
label_day_plural: dagar
450
label_repository: Repository
451
label_repository_plural: Repositorys
452
label_browse: Bläddra
453
label_modification: %d ändring
454
label_modification_plural: %d ändringar
455
label_revision: Revision
456
label_revision_plural: Revisioner
457
label_associated_revisions: Associerade revisioner
458
label_added: tillagd
459
label_modified: modifierad
460
label_copied: kopierad
461
label_renamed: omdöpt
462
label_deleted: borttagen
463
label_latest_revision: Senaste revisionen
464
label_latest_revision_plural: Senaste revisionerna
465
label_view_revisions: Visa revisioner
466
label_max_size: Maxstorlek
467
label_on: 'på'
468
label_sort_highest: Flytta till toppen
469
label_sort_higher: Flytta upp
470
label_sort_lower: Flytta ner
471
label_sort_lowest: Flytta till botten
472
label_roadmap: Roadmap
473
label_roadmap_due_in: Färdig om %s
474
label_roadmap_overdue: %s sen
475
label_roadmap_no_issues: Inga ärenden för denna version
476
label_search: Sök
477
label_result_plural: Resultat
478
label_all_words: Alla ord
479
label_wiki: Wiki
480
label_wiki_edit: Wikiändring
481
label_wiki_edit_plural: Wikiändringar
482
label_wiki_page: Wikisida
483
label_wiki_page_plural: Wikisidor
484
label_index_by_title: Innehåll efter titel
485
label_index_by_date: Innehåll efter datum
486
label_current_version: Nuvarande version
487
label_preview: Förhandsgranska
488
label_feed_plural: Feeds
489
label_changes_details: Detaljer om alla ändringar
490
label_issue_tracking: Ärendespårning
491
label_spent_time: Spenderad tid
492
label_f_hour: %.2f timme
493
label_f_hour_plural: %.2f timmar
494
label_time_tracking: Tidsspårning
495
label_change_plural: Ändringar
496
label_statistics: Statistik
497
label_commits_per_month: Commits per månad
498
label_commits_per_author: Commits per författare
499
label_view_diff: Visa skillnader
500
label_diff_inline: i texten
501
label_diff_side_by_side: sida vid sida
502
label_options: Inställningar
503
label_copy_workflow_from: Kopiera arbetsflöde från
504
label_permissions_report: Behörighetsrapport
505
label_watched_issues: Bevakade ärenden
506
label_related_issues: Relaterade ärenden
507
label_applied_status: Tilldelad status
508
label_loading: Laddar...
509
label_relation_new: Ny relation
510
label_relation_delete: Ta bort relation
511
label_relates_to: relaterar till
512
label_duplicates: kopierar
513
label_duplicated_by: kopierad av
514
label_blocks: blockerar
515
label_blocked_by: blockerad av
516
label_precedes: kommer före
517
label_follows: följer
518
label_end_to_start: slut till start
519
label_end_to_end: slut till slut
520
label_start_to_start: start till start
521
label_start_to_end: start till slut
522
label_stay_logged_in: Förbli inloggad
523
label_disabled: inaktiverad
524
label_show_completed_versions: Visa färdiga versioner
525
label_me: mig
526
label_board: Forum
527
label_board_new: Nytt forum
528
label_board_plural: Forum
529
label_topic_plural: Ämnen
530
label_message_plural: Meddelande
531
label_message_last: Senaste meddelande
532
label_message_new: Nytt meddelande
533
label_message_posted: Meddelande tillagt
534
label_reply_plural: Svar
535
label_send_information: Skicka kontoinformation till användaren
536
label_year: År
537
label_month: Månad
538
label_week: Vecka
539
label_date_from: Från
540
label_date_to: Till
541
label_language_based: Språkbaserad
542
label_sort_by: Sortera på %s
543
label_send_test_email: Skicka testmail
544
label_feeds_access_key_created_on: RSS-nyckel skapad %s sedan
545
label_module_plural: Moduler
546
label_added_time_by: Tillagd av %s %s sedan
547
label_updated_time_by: Uppdaterad av %s %s sedan
548
label_updated_time: Uppdaterad %s sedan
549
label_jump_to_a_project: Gå till projekt...
550
label_file_plural: Filer
551
label_changeset_plural: Changesets
552
label_default_columns: Standardkolumner
553
label_no_change_option: (Ingen ändring)
554
label_bulk_edit_selected_issues: Gemensam editering av markerade ärenden
555
label_theme: Tema
556
label_default: Standard
557
label_search_titles_only: Sök endast i titlar
558
label_user_mail_option_all: "För alla händelser i mina projekt"
559
label_user_mail_option_selected: "För alla händelser i markerade projekt..."
560
label_user_mail_option_none: "Endast för saker jag bevakar eller är involverad i"
561
label_user_mail_no_self_notified: "Jag vill inte bli notifierad om ändringar som jag har gjort"
562
label_registration_activation_by_email: kontoaktivering med mail
563
label_registration_manual_activation: manuell kontoaktivering
564
label_registration_automatic_activation: automatisk kontoaktivering
565
label_display_per_page: 'Per sida: %s'
566
label_age: Ålder
567
label_change_properties: Ändra inställningar
568
label_general: Allmänt
569
label_more: Mer
570
label_scm: SCM
571
label_plugins: Tillägg
572
label_ldap_authentication: LDAP-autentisering
573
label_downloads_abbr: Nerl.
574
label_optional_description: Valfri beskrivning
575
label_add_another_file: Lägg till en annan fil
576
label_preferences: Användarinställningar
577
label_chronological_order: I kronologisk ordning
578
label_reverse_chronological_order: I omvänd kronologisk ordning
579
label_planning: Planering
580
label_incoming_emails: Inkommande mail
581
label_generate_key: Generera en nyckel
582
label_issue_watchers: Bevakare
583
label_example: Exempel
584

  
585
button_login: Logga in
586
button_submit: Skicka
587
button_save: Spara
588
button_check_all: Markera alla
589
button_uncheck_all: Avmarkera alla
590
button_delete: Ta bort
591
button_create: Skapa
592
button_test: Testa
593
button_edit: Ändra
594
button_add: Lägg till
595
button_change: Ändra
596
button_apply: Verkställ
597
button_clear: Återställ
598
button_lock: Lås
599
button_unlock: Lås upp
600
button_download: Ladda ner
601
button_list: Lista
602
button_view: Visa
603
button_move: Flytta
604
button_back: Tillbaka
605
button_cancel: Avbryt
606
button_activate: Aktivera
607
button_sort: Sortera
608
button_log_time: Logga tid
609
button_rollback: Återställ till denna version
610
button_watch: Bevaka
611
button_unwatch: Stoppa bevakning
612
button_reply: Svara
613
button_archive: Arkivera
614
button_unarchive: Ta bort från arkiv
615
button_reset: Återställ
616
button_rename: Byt namn
617
button_change_password: Ändra lösenord
618
button_copy: Kopiera
619
button_annotate: Kommentera
620
button_update: Uppdatera
621
button_configure: Konfigurera
622
button_quote: Citat
623

  
624
status_active: aktiv
625
status_registered: registrerad
626
status_locked: låst
627

  
628
text_select_mail_notifications: Välj för vilka händelser mail ska skickas.
629
text_regexp_info: eg. ^[A-Z0-9]+$
630
text_min_max_length_info: 0 betyder ingen gräns
631
text_project_destroy_confirmation: Är du säker på att du vill ta bort detta projekt och all relaterad data?
632
text_subprojects_destroy_warning: 'Alla underprojekt: %s kommer också tas bort.'
633
text_workflow_edit: Välj en roll och en ärendetyp för att ändra arbetsflöde
634
text_are_you_sure: Är du säker ?
635
text_journal_changed: ändrad från %s till %s
636
text_journal_set_to: satt till %s
637
text_journal_deleted: borttagen
638
text_tip_task_begin_day: arbetsuppgift som börjar denna dag
639
text_tip_task_end_day: arbetsuppgift som slutar denna dag
640
text_tip_task_begin_end_day: arbetsuppgift börjar och slutar denna dag
641
text_project_identifier_info: 'Små bokstäver (a-z), siffror och streck tillåtna.<br />När den är sparad kan identifieraren inte ändras.'
642
text_caracters_maximum: max %d tecken.
643
text_caracters_minimum: Måste vara minst %d tecken lång.
644
text_length_between: Längd mellan %d och %d tecken.
645
text_tracker_no_workflow: Inget arbetsflöde definerat för denna ärendetyp
646
text_unallowed_characters: Otillåtna tecken
647
text_comma_separated: Flera värden tillåtna (kommaseparerade).
648
text_issues_ref_in_commit_messages: Referera och fixa ärenden i commit-meddelanden
649
text_issue_added: Ärende %s har rapporterats (av %s).
650
text_issue_updated: Ärende %s har uppdaterats (av %s).
651
text_wiki_destroy_confirmation: Är du säker på att du vill ta bort denna wiki och allt dess innehåll ?
652
text_issue_category_destroy_question: Några ärenden (%d) är tilldelade till denna kategori. Vad vill du göra ?
653
text_issue_category_destroy_assignments: Ta bort kategoritilldelningar
654
text_issue_category_reassign_to: Återtilldela ärenden till denna kategori
655
text_user_mail_option: "För omarkerade projekt kommer du bara få notifieringar om saker du bevakar eller är inblandad i (T.ex. ärenden du skapat eller tilldelats)."
656
text_no_configuration_data: "Roller, ärendetyper, ärendestatusar och arbetsflöden har inte konfigurerats ännu.\nDet rekommenderas att läsa in standardkonfigurationen. Du kommer att kunna göra ändringar efter att den blivit inläst."
657
text_load_default_configuration: Läs in standardkonfiguration
658
text_status_changed_by_changeset: Tilldelad i changeset %s.
659
text_issues_destroy_confirmation: 'Är du säker på att du vill radera markerade ärende(n) ?'
660
text_select_project_modules: 'Välj vilka moduler som ska vara aktiva för projektet:'
661
text_default_administrator_account_changed: Standardadministratörens konto ändrat
662
text_file_repository_writable: Fil-repository tillåter skrivning
663
text_rmagick_available: RMagick tillgängligt (valfritt)
664
text_destroy_time_entries_question: %.02f timmar har rapporterats på ärendena du är på väg att ta bort. Vad vill du göra ?
665
text_destroy_time_entries: Ta bort rapporterade timmar
666
text_assign_time_entries_to_project: Tilldela rapporterade timmar till projektet
667
text_reassign_time_entries: 'Återtilldela rapporterade timmar till detta ärende:'
668
text_user_wrote: '%s skrev:'
669
text_enumeration_destroy_question: '%d objekt är tilldelade till detta värde.'
670
text_enumeration_category_reassign_to: 'Återtilldela till detta värde:'
671
text_email_delivery_not_configured: "Mailfunktionen har inte konfigurerats, och notifieringar är inaktiverade.\nKonfigurera din SMTP-server i config/email.yml och starta om applikationen för att aktivera dem."
672
text_repository_usernames_mapping: "Välj eller uppdatera den Redmine-användare som är mappad till varje användarnamn i repository-loggen.\nAnvändare med samma användarnamn eller emailadress i både Redmine och repositoryt mappas automatiskt."
673
text_diff_truncated: '... Denna diff har förminskats eftersom den överskrider den maximala storlek som kan visas.'
674

  
675
default_role_manager: Projektledare
676
default_role_developper: Utvecklare
677
default_role_reporter: Rapportör
678
default_tracker_bug: Bugg
679
default_tracker_feature: Funktionalitet
680
default_tracker_support: Support
681
default_issue_status_new: Ny
682
default_issue_status_assigned: Tilldelad
683
default_issue_status_resolved: Löst
684
default_issue_status_feedback: Feedback
685
default_issue_status_closed: Stängd
686
default_issue_status_rejected: Avslagen
687
default_doc_category_user: Användardokumentation
688
default_doc_category_tech: Teknisk dokumentation
689
default_priority_low: Låg
690
default_priority_normal: Normal
691
default_priority_high: Hög
692
default_priority_urgent: Brådskande
693
default_priority_immediate: Omedelbar
694
default_activity_design: Design
695
default_activity_development: Utveckling
696

  
697
enumeration_issue_priorities: Ärendeprioriteringar
698
enumeration_doc_categories: Dokumentkategorier
699
enumeration_activities: Aktiviteter (tidsspårning)