pl-19403.diff

Go MAEDA, 2015-03-17 09:49

Download (1.39 KB)

View differences:

config/locales/pl.yml (working copy)
641 641
 mail_body_account_information_external: "Możesz użyć Twojego konta %{value} do zalogowania."
642 642
 mail_body_lost_password: 'W celu zmiany swojego hasła użyj poniższego odnośnika:'
643 643
 mail_body_register: 'W celu aktywacji Twojego konta, użyj poniższego odnośnika:'
644
 mail_body_reminder: "Wykaz przypisanych do Ciebie zagadnień, których termin wypada w ciągu następnych %{count} dni"
644
 mail_body_reminder: "Wykaz przypisanych do Ciebie zagadnień, których termin wypada w ciągu następnych %{days} dni"
645 645
 mail_subject_account_activation_request: "Zapytanie aktywacyjne konta %{value}"
646 646
 mail_subject_lost_password: "Twoje hasło do %{value}"
647 647
 mail_subject_register: "Aktywacja konta w %{value}"
648
 mail_subject_reminder: "Uwaga na terminy, masz zagadnienia do obsłużenia w ciągu następnych %{count} dni! (%{days})"
648
 mail_subject_reminder: "Uwaga na terminy, masz zagadnienia do obsłużenia w ciągu następnych %{days} dni! (%{count})"
649 649
 notice_account_activated: Twoje konto zostało aktywowane. Możesz się zalogować.
650 650
 notice_account_invalid_creditentials: Zły użytkownik lub hasło
651 651
 notice_account_lost_email_sent: E-mail z instrukcjami zmiany hasła został wysłany do Ciebie.