sv.yml.patch

Patch - Nicklas Holm, 2009-01-07 10:53

Download (2.92 KB)

View differences:

sv.yml (working copy)
85 85
error_scm_annotate: "Inlägget existerar inte eller kan inte kommenteras."
86 86
error_issue_not_found_in_project: 'Ärendet hittades inte eller så tillhör det inte detta projekt'
87 87

  
88
warning_attachments_not_saved: "%d fil(er) kunde inte sparas."
89

  
88 90
mail_subject_lost_password: Ditt %s lösenord
89 91
mail_body_lost_password: 'För att ändra ditt lösenord, klicka på följande länk:'
90 92
mail_subject_register: Din %s kontoaktivering
......
527 529
label_board_new: Nytt forum
528 530
label_board_plural: Forum
529 531
label_topic_plural: Ämnen
530
label_message_plural: Meddelande
532
label_message_plural: Meddelanden
531 533
label_message_last: Senaste meddelande
532 534
label_message_new: Nytt meddelande
533 535
label_message_posted: Meddelande tillagt
......
541 543
label_language_based: Språkbaserad
542 544
label_sort_by: Sortera på %s
543 545
label_send_test_email: Skicka testmail
544
label_feeds_access_key_created_on: RSS-nyckel skapad %s sedan
546
label_feeds_access_key_created_on: RSS-nyckel skapad för %s sedan
545 547
label_module_plural: Moduler
546
label_added_time_by: Tillagd av %s %s sedan
547
label_updated_time_by: Uppdaterad av %s %s sedan
548
label_updated_time: Uppdaterad %s sedan
548
label_added_time_by: Tillagd av %s för %s sedan
549
label_updated_time_by: Uppdaterad av %s för %s sedan
550
label_updated_time: Uppdaterad för %s sedan
549 551
label_jump_to_a_project: Gå till projekt...
550 552
label_file_plural: Filer
551 553
label_changeset_plural: Changesets
......
572 574
label_ldap_authentication: LDAP-autentisering
573 575
label_downloads_abbr: Nerl.
574 576
label_optional_description: Valfri beskrivning
575
label_add_another_file: Lägg till en annan fil
577
label_add_another_file: Lägg till ytterligare en fil
576 578
label_preferences: Användarinställningar
577 579
label_chronological_order: I kronologisk ordning
578 580
label_reverse_chronological_order: I omvänd kronologisk ordning
......
659 661
text_issues_destroy_confirmation: 'Är du säker på att du vill radera markerade ärende(n) ?'
660 662
text_select_project_modules: 'Välj vilka moduler som ska vara aktiva för projektet:'
661 663
text_default_administrator_account_changed: Standardadministratörens konto ändrat
662
text_file_repository_writable: Fil-repository tillåter skrivning
664
text_file_repository_writable: Filarkiv är skrivbart
665
text_plugin_assets_writable: Plugin-folder är skrivbar
663 666
text_rmagick_available: RMagick tillgängligt (valfritt)
664 667
text_destroy_time_entries_question: %.02f timmar har rapporterats på ärendena du är på väg att ta bort. Vad vill du göra ?
665 668
text_destroy_time_entries: Ta bort rapporterade timmar
......
697 700
enumeration_issue_priorities: Ärendeprioriteter
698 701
enumeration_doc_categories: Dokumentkategorier
699 702
enumeration_activities: Aktiviteter (tidsuppföljning)
700
text_plugin_assets_writable: Plugin assets directory writable
701
warning_attachments_not_saved: "%d file(s) could not be saved."