cs-20452-2.6-stable.diff

Toshi MARUYAMA, 2015-08-18 15:34

Download (4.68 KB)

View differences:

config/locales/cs.yml
1
# Update to 2.2, 2.4, 2.5 by Karel Picman <karel.picman@kontron.com>
1
# Update to 2.2, 2.4, 2.5, 2.6 by Karel Picman <karel.picman@kontron.com>
2 2
# Update to 1.1 by Michal Gebauer <mishak@mishak.net>
3 3
# Updated by Josef Liška <jl@chl.cz>
4 4
# CZ translation by Maxim Krušina | Massimo Filippi, s.r.o. | maxim@mxm.cz
......
134 134
    not_same_project: "nepatří stejnému projektu"
135 135
    circular_dependency: "Tento vztah by vytvořil cyklickou závislost"
136 136
    cant_link_an_issue_with_a_descendant: "Úkol nemůže být spojen s jedním z jeho dílčích úkolů"
137
    earlier_than_minimum_start_date: "cannot be earlier than %{date} because of preceding issues"
137
    earlier_than_minimum_start_date: "nemůže být dříve než %{date} kvůli předřazeným úkolům"
138 138

 
139 139
 actionview_instancetag_blank_option: Prosím vyberte
140 140

 
......
1118 1118
 label_check_for_updates: Zkontroluj aktualizace
1119 1119
 label_latest_compatible_version: Poslední kompatibilní verze
1120 1120
 label_unknown_plugin: Nezámý plugin
1121
 label_radio_buttons: radio buttons
1122
 label_group_anonymous: Anonymous users
1123
 label_group_non_member: Non member users
1121
 label_radio_buttons: radio tlačítka
1122
 label_group_anonymous: Anonymní uživatelé
1123
 label_group_non_member: Nečleni
public/help/cs/wiki_syntax.html
22 22

 
23 23
<table style="width:100%">
24 24
<tr><th colspan="3">Styly písma</th></tr>
25
<tr><th><img src="../../images/jstoolbar/bt_strong.png" style="border: 1px solid #bbb;" alt="Tučný" /></th><td style="width:50%;">*Tučný*</td><td style="width:50%;"><strong>Tučný</strong></td></tr>
25
<tr><th><img src="../../images/jstoolbar/bt_strong.png" style="border: 1px solid #bbb;" alt="Tučný" /></th><td style="width:50%;">*Tučně*</td><td style="width:50%;"><strong>Tučně</strong></td></tr>
26 26
<tr><th><img src="../../images/jstoolbar/bt_em.png" style="border: 1px solid #bbb;" alt="Kurzívou" /></th><td>_Kurzívou_</td><td><em>Kurzívou</em></td></tr>
27 27
<tr><th><img src="../../images/jstoolbar/bt_ins.png" style="border: 1px solid #bbb;" alt="Podtržený" /></th><td>+Podtržený+</td><td><ins>Podtržený</ins></td></tr>
28 28
<tr><th><img src="../../images/jstoolbar/bt_del.png" style="border: 1px solid #bbb;" alt="Smazaný" /></th><td>-Smazaný-</td><td><del>Smazaný</del></td></tr>
public/help/cs/wiki_syntax_detailed.html
262 262
   <dd><p>Zobrazí seznam všech dostupných maker, včetně jejich popisu, existuje-li.</p></dd>
263 263

 
264 264
   <dt><code>child_pages</code></dt>
265
   <dd><p>Displays a list of child pages. With no argument, it displays the child pages of the current wiki page. Examples:</p>
266
   <pre><code>{{child_pages}} -- can be used from a wiki page only
267
{{child_pages(depth=2)}} -- display 2 levels nesting only</code></pre></dd>
265
   <dd><p>Zobrazí seznam dětských stránek. Bez parametrů zobrazí dětské stránky aktuální wiki stránky. Např.:</p>
266
   <pre><code>{{child_pages}} -- lze použít pouze z wiki stránky
267
{{child_pages(depth=2)}} -- zobrazí dětské stránky pouze do 2. úrovně</code></pre></dd>
268 268

 
269 269
   <dt><code>include</code></dt>
270 270
   <dd><p>Vloží Wiki stránku. Např.:</p>
......
273 273
   <pre><code>{{include(projectname:Foo)}}</code></pre></dd>
274 274

 
275 275
   <dt><code>collapse</code></dt>
276
   <dd><p>Inserts of collapsed block of text. Example:</p>
277
   <pre><code>{{collapse(View details...)
278
This is a block of text that is collapsed by default.
279
It can be expanded by clicking a link.
276
   <dd><p>Vloží sbalený blok textu. Např.:</p>
277
   <pre><code>{{collapse(Zobrazit detaily...)
278
Toto je blok textu, který je sbalený.
279
Pro rozbalení klikněte na odkaz.
280 280
}}</code></pre></dd>
281 281

 
282 282
   <dt><code>thumbnail</code></dt>
283
   <dd><p>Displays a clickable thumbnail of an attached image. Examples:</p>
283
   <dd><p>Zobrazí klikací náhled obrázku. Např.:</p>
284 284
   <pre>{{thumbnail(image.png)}}
285 285
{{thumbnail(image.png, size=300, title=Thumbnail)}}</pre></dd>
286 286
  </dl>