czech_localisation.diff

Karel Pičman, 2016-06-03 13:06

Download (7.93 KB)

View differences:

config/locales/cs.yml (working copy)
1
# Update to 2.2, 2.4, 2.5, 2.6, 3.1 by Karel Picman <karel.picman@kontron.com>
1
# Update to 2.2, 2.4, 2.5, 2.6, 3.1, 3.3 by Karel Picman <karel.picman@kontron.com>
2 2
# Update to 1.1 by Michal Gebauer <mishak@mishak.net>
3 3
# Updated by Josef Liška <jl@chl.cz>
4 4
# CZ translation by Maxim Krušina | Massimo Filippi, s.r.o. | maxim@mxm.cz
......
1149 1149
 label_member_management_selected_roles_only: Pouze tyto role
1150 1150
 label_password_required: Pro pokračování potvrďte vaše heslo
1151 1151
 label_total_spent_time: Celkem strávený čas
1152
 notice_import_finished: All %{count} items have been imported.
1153
 notice_import_finished_with_errors: ! '%{count} out of %{total} items could not be
1154
  imported.'
1155
 error_invalid_file_encoding: The file is not a valid %{encoding} encoded file
1156
 error_invalid_csv_file_or_settings: The file is not a CSV file or does not match the
1157
  settings below
1158
 error_can_not_read_import_file: An error occurred while reading the file to import
1159
 permission_import_issues: Import issues
1160
 label_import_issues: Import issues
1161
 label_select_file_to_import: Select the file to import
1162
 label_fields_separator: Field separator
1163
 label_fields_wrapper: Field wrapper
1164
 label_encoding: Encoding
1165
 label_comma_char: Comma
1166
 label_semi_colon_char: Semicolon
1167
 label_quote_char: Quote
1168
 label_double_quote_char: Double quote
1169
 label_fields_mapping: Fields mapping
1170
 label_file_content_preview: File content preview
1171
 label_create_missing_values: Create missing values
1152
 notice_import_finished: Všech %{count} položek bylo naimportováno.
1153
 notice_import_finished_with_errors: ! '%{count} z %{total} položek nemohlo být
1154
  naimportováno.'
1155
 error_invalid_file_encoding: Soubor není platným souborem s kódováním %{encoding}
1156
 error_invalid_csv_file_or_settings: Soubor není CSV soubor nebo neodpovídá
1157
  níže uvedenému nastavení
1158
 error_can_not_read_import_file: Chyba při čtení souboru pro import
1159
 permission_import_issues: Import úkolů
1160
 label_import_issues: Import úkolů
1161
 label_select_file_to_import: Vyberte soubor pro import
1162
 label_fields_separator: Oddělovač pole
1163
 label_fields_wrapper: Oddělovač textu
1164
 label_encoding: Kódování
1165
 label_comma_char: Čárka
1166
 label_semi_colon_char: Středník
1167
 label_quote_char: Uvozovky
1168
 label_double_quote_char: Dvojté uvozovky
1169
 label_fields_mapping: Mapování polí
1170
 label_file_content_preview: Náhled obsahu souboru
1171
 label_create_missing_values: Vytvořit chybějící hodnoty
1172 1172
 button_import: Import
1173
 field_total_estimated_hours: Total estimated time
1173
 field_total_estimated_hours: Celkový odhadovaný čas
1174 1174
 label_api: API
1175
 label_total_plural: Totals
1176
 label_assigned_issues: Assigned issues
1177
 label_field_format_enumeration: Key/value list
1178
 label_f_hour_short: '%{value} h'
1179
 field_default_version: Default version
1180
 error_attachment_extension_not_allowed: Attachment extension %{extension} is not allowed
1181
 setting_attachment_extensions_allowed: Allowed extensions
1182
 setting_attachment_extensions_denied: Disallowed extensions
1183
 label_any_open_issues: any open issues
1184
 label_no_open_issues: no open issues
1185
 label_default_values_for_new_users: Default values for new users
1186
 error_ldap_bind_credentials: Invalid LDAP Account/Password
1175
 label_total_plural: Celkem
1176
 label_assigned_issues: Přiřazené úkoly
1177
 label_field_format_enumeration: Seznam klíčů/hodnot
1178
 label_f_hour_short: '%{value} hod'
1179
 field_default_version: Výchozí verze
1180
 error_attachment_extension_not_allowed: Přípona přílohy %{extension} není povolena
1181
 setting_attachment_extensions_allowed: Povolené přípony
1182
 setting_attachment_extensions_denied: Nepovolené přípony
1183
 label_any_open_issues: otevřené úkoly
1184
 label_no_open_issues: bez otevřených úkolů
1185
 label_default_values_for_new_users: Výchozí hodnoty pro nové uživatele
1186
 error_ldap_bind_credentials: Neplatný účet/heslo LDAP
1187 1187
 setting_sys_api_key: API klíč
1188 1188
 setting_lost_password: Zapomenuté heslo
1189
 mail_subject_security_notification: Security notification
1190
 mail_body_security_notification_change: ! '%{field} was changed.'
1191
 mail_body_security_notification_change_to: ! '%{field} was changed to %{value}.'
1192
 mail_body_security_notification_add: ! '%{field} %{value} was added.'
1189
 mail_subject_security_notification: Bezpečnostní upozornění
1190
 mail_body_security_notification_change: ! '%{field} bylo změněno.'
1191
 mail_body_security_notification_change_to: ! '%{field} bylo změněno na %{value}.'
1192
 mail_body_security_notification_add: ! '%{field} %{value} bylo přidáno.'
1193 1193
 mail_body_security_notification_remove: ! '%{field} %{value} was removed.'
1194
 mail_body_security_notification_notify_enabled: Email address %{value} now receives
1195
  notifications.
1196
 mail_body_security_notification_notify_disabled: Email address %{value} no longer
1197
  receives notifications.
1194
 mail_body_security_notification_notify_enabled: Email %{value} nyní dostává
1195
  notifikace.
1196
 mail_body_security_notification_notify_disabled: Email %{value} už nedostává
1197
  notifikace.
1198 1198
 mail_body_settings_updated: ! 'The following settings were changed:'
1199
 field_remote_ip: IP address
1200
 label_wiki_page_new: New wiki page
1201
 label_relations: Relations
1202
 button_filter: Filter
1203
 mail_body_password_updated: Your password has been changed.
1204
 label_no_preview: No preview available
1205
 setting_new_project_issue_tab_enabled: Display the "New issue" tab
1199
 field_remote_ip: IP adresa
1200
 label_wiki_page_new: Nová wiki stránka
1201
 label_relations: Relace
1202
 button_filter: Filtr
1203
 mail_body_password_updated: Vaše heslo bylo změněno.
1204
 label_no_preview: Náhled není k dispozici
1205
 setting_new_project_issue_tab_enabled: Zobraz záložku "Nový úkol"
public/help/cs/wiki_syntax_detailed_markdown.html (working copy)
124 124
    </ul>
125 125

 
126 126
    <ul>
127
      <li>Forums:
127
      <li>Diskuzní fóra:
128 128
        <ul>
129
          <li><strong>forum#1</strong> (link to forum with id 1</li>
130
          <li><strong>forum:Support</strong> (link to forum named Support)</li>
131
          <li><strong>forum:"Technical Support"</strong> (use double quotes if forum name contains spaces)</li>
129
          <li><strong>forum#1</strong> (odkaz na fórum s id 1</li>
130
          <li><strong>forum:Support</strong> (odkaz na fórum pojmenované Support)</li>
131
          <li><strong>forum:"Technical Support"</strong> (Použij dvojté uvozovkym jestliže název fóra obsahuje mezery.)</li>
132 132
        </ul></li>
133 133
    </ul>
134 134

 
public/help/cs/wiki_syntax_detailed_textile.html (working copy)
120 120
    </ul>
121 121

 
122 122
    <ul>
123
      <li>Forums:
123
      <li>Diskuzní fóra:
124 124
        <ul>
125
          <li><strong>forum#1</strong> (link to forum with id 1</li>
126
          <li><strong>forum:Support</strong> (link to forum named Support)</li>
127
          <li><strong>forum:"Technical Support"</strong> (use double quotes if forum name contains spaces)</li>
125
          <li><strong>forum#1</strong> (odkaz na fórum s id 1</li>
126
          <li><strong>forum:Support</strong> (odkaz na fórum pojmenované Support)</li>
127
          <li><strong>forum:"Technical Support"</strong> (Použij dvojté uvozovkym jestliže název fóra obsahuje mezery.)</li>
128 128
        </ul></li>
129 129
    </ul>
130 130