bs_trunk_2594.diff

Ernad Husremovic, 2009-03-16 09:59

Download (38.2 KB)

View differences:

config/locales/bs.yml
1
#Ernad Husremovic hernad@bring.out.ba
2

 
3
bs:
4
 date:
5
  formats:
6
   default: "%d.%m.%Y"
7
   short: "%e. %b"
8
   long: "%e. %B %Y"
9
   only_day: "%e"
10

 
11

 
12
  day_names: [Nedjelja, Ponedjeljak, Utorak, Srijeda, Četvrtak, Petak, Subota]
13
  abbr_day_names: [Ned, Pon, Uto, Sri, Čet, Pet, Sub]
14

 
15
  month_names: [~, Januar, Februar, Mart, April, Maj, Jun, Jul, Avgust, Septembar, Oktobar, Novembar, Decembar]
16
  abbr_month_names: [~, Jan, Feb, Mar, Apr, Maj, Jun, Jul, Avg, Sep, Okt, Nov, Dec]
17
  order: [ :day, :month, :year ]
18
 
19
 time:
20
  formats:
21
   default: "%A, %e. %B %Y, %H:%M"
22
   short: "%e. %B, %H:%M Uhr"
23
   long: "%A, %e. %B %Y, %H:%M"
24
   time: "%H:%M"
25

 
26
  am: "prijepodne"
27
  pm: "poslijepodne"
28
   
29
 datetime:
30
  distance_in_words:
31
   half_a_minute: "pola minute"
32
   less_than_x_seconds:
33
    one:  "manje od 1 sekunde"
34
    other: "manje od {{count}} sekudni"
35
   x_seconds:
36
    one:  "1 sekunda"
37
    other: "{{count}} sekundi"
38
   less_than_x_minutes:
39
    one:  "manje od 1 minute"
40
    other: "manje od {{count}} minuta"
41
   x_minutes:
42
    one:  "1 minuta"
43
    other: "{{count}} minuta"
44
   about_x_hours:
45
    one:  "oko 1 sahat"
46
    other: "oko {{count}} sahata"
47
   x_days:
48
    one:  "1 dan"
49
    other: "{{count}} dana"
50
   about_x_months:
51
    one:  "oko 1 mjesec"
52
    other: "oko {{count}} mjeseci"
53
   x_months:
54
    one:  "1 mjesec"
55
    other: "{{count}} mjeseci"
56
   about_x_years:
57
    one:  "oko 1 godine"
58
    other: "oko {{count}} godina"
59
   over_x_years:
60
    one:  "preko 1 godine"
61
    other: "preko {{count}} godina"
62
    
63
# Used in array.to_sentence.
64
 support:
65
  array:
66
   sentence_connector: "i"
67
   skip_last_comma: false
68
   
69
 activerecord:
70
  errors:
71
   messages:
72
    inclusion: "nije uključeno u listu"
73
    exclusion: "je rezervisano"
74
    invalid: "nije ispravno"
75
    confirmation: "ne odgovara potvrdi"
76
    accepted: "mora se prihvatiti"
77
    empty: "ne može biti prazno"
78
    blank: "ne može biti znak razmaka"
79
    too_long: "je predugačko"
80
    too_short: "je prekratko"
81
    wrong_length: "je pogrešne dužine"
82
    taken: "već je zauzeto"
83
    not_a_number: "nije broj"
84
    not_a_date: "nije ispravan datum"
85
    greater_than: "mora bit veći od {{count}}"
86
    greater_than_or_equal_to: "mora bit veći ili jednak {{count}}"
87
    equal_to: "mora biti jednak {{count}}"
88
    less_than: "mora biti manji od {{count}}"
89
    less_than_or_equal_to: "mora bit manji ili jednak {{count}}"
90
    odd: "mora biti neparan"
91
    even: "mora biti paran"
92
    greater_than_start_date: "mora biti veći nego početni datum"
93
    not_same_project: "ne pripada istom projektu"
94
    circular_dependency: "Ova relacija stvar cirkularnu zavisnost"
95

 
96
 actionview_instancetag_blank_option: Molimo odaberite
97
 
98
 general_text_No: 'Da'
99
 general_text_Yes: 'Ne'
100
 general_text_no: 'ne'
101
 general_text_yes: 'da'
102
 general_lang_name: 'Bosanski'
103
 general_csv_separator: ','
104
 general_csv_decimal_separator: '.'
105
 general_csv_encoding: ISO-8859-2
106
 general_pdf_encoding: utf8
107
 general_first_day_of_week: '7'
108
 
109
 notice_account_activated: Vaš nalog je aktiviran. Možete se prijaviti.
110
 notice_account_invalid_creditentials: Pogrešan korisnik ili lozinka
111
 notice_account_lost_email_sent: Email sa uputstvima o izboru nove šifre je poslat na vašu adresu.
112
 notice_account_password_updated: Lozinka je uspješno promjenjena.
113
 notice_account_pending: "Vaš nalog je kreiran i čeka odobrenje administratora."
114
 notice_account_register_done: Nalog je uspješno kreiran. Da bi ste aktivirali vaš nalog kliknite na link koji vam je poslat.
115
 notice_account_unknown_email: Nepoznati korisnik.
116
 notice_account_updated: Nalog je uspješno promjenen.
117
 notice_account_wrong_password: Pogrešna lozinka
118
 notice_can_t_change_password: Ovaj nalog koristi eksterni izvor prijavljivanja. Ne mogu da promjenim šifru.
119
 notice_default_data_loaded: Podrazumjevana konfiguracija uspječno učitana.
120
 notice_email_error: Došlo je do greške pri slanju emaila ({{value}})
121
 notice_email_sent: "Email je poslan {{value}}"
122
 notice_failed_to_save_issues: "Neuspješno snimanje {{count}} aktivnosti na {{total}} izabrano: {{ids}}."
123
 notice_feeds_access_key_reseted: Vaš RSS pristup je resetovan.
124
 notice_file_not_found: Stranica kojoj pokušavate da pristupite ne postoji ili je uklonjena.
125
 notice_locking_conflict: "Konflikt: podaci su izmjenjeni od strane drugog korisnika."
126
 notice_no_issue_selected: "Nijedna aktivnosti nije izabrana! Molim, izaberite aktivnosti koje želite za ispravljate."
127
 notice_not_authorized: Niste ovlašćeni da pristupite ovoj stranici.
128
 notice_successful_connection: Uspješna konekcija.
129
 notice_successful_create: Uspješno kreiranje.
130
 notice_successful_delete: Brisanje izvršeno.
131
 notice_successful_update: Promjene uspješno izvršene.
132

 
133
 error_can_t_load_default_data: "Podrazumjevane postavke se ne mogu učitati {{value}}"
134
 error_scm_command_failed: "Desila se greška pri pristupu repozitoriju: {{value}}"
135
 error_scm_not_found: "Unos i/ili revizija ne postoji u repozitoriju."
136

 
137
 error_scm_annotate: "Ova stavka ne postoji ili nije označena."
138
 error_issue_not_found_in_project: 'Aktivnost nije nađena ili ne pripada ovom projektu'
139
 
140
 warning_attachments_not_saved: "{{count}} fajl(ovi) ne mogu biti snimljen(i)."
141
 
142
 mail_subject_lost_password: "Vaša {{value}} lozinka"
143
 mail_body_lost_password: 'Za promjenu lozinke, kliknite na sljedeći link:'
144
 mail_subject_register: "Aktivirajte {{value}} vaš korisnički račun"
145
 mail_body_register: 'Za aktivaciju vašeg korisničkog računa, kliknite na sljedeći link:'
146
 mail_body_account_information_external: "Možete koristiti vaš {{value}} korisnički račun za prijavu na sistem."
147
 mail_body_account_information: Informacija o vašem korisničkom računu
148
 mail_subject_account_activation_request: "{{value}} zahtjev za aktivaciju korisničkog računa"
149
 mail_body_account_activation_request: "Novi korisnik ({{value}}) se registrovao. Korisnički račun čeka vaše odobrenje za aktivaciju:"
150
 mail_subject_reminder: "{{count}} aktivnost(i) u kašnjenju u narednim danima"
151
 mail_body_reminder: "{{count}} aktivnost(i) koje su dodjeljenje vama u narednim {{days}} danima:"
152
 
153
 gui_validation_error: 1 greška
154
 gui_validation_error_plural: "{{count}} grešaka"
155
 
156
 field_name: Ime
157
 field_description: Opis
158
 field_summary: Pojašnjenje
159
 field_is_required: Neophodno popuniti
160
 field_firstname: Ime
161
 field_lastname: Prezime
162
 field_mail: Email
163
 field_filename: Fajl
164
 field_filesize: Veličina
165
 field_downloads: Downloadi
166
 field_author: Autor
167
 field_created_on: Kreirano
168
 field_updated_on: Izmjenjeno
169
 field_field_format: Format
170
 field_is_for_all: Za sve projekte
171
 field_possible_values: Moguće vrijednosti
172
 field_regexp: '"Regularni izraz"'
173
 field_min_length: Minimalna veličina
174
 field_max_length: Maksimalna veličina
175
 field_value: Vrijednost
176
 field_category: Kategorija
177
 field_title: Naslov
178
 field_project: Projekat
179
 field_issue: Aktivnost
180
 field_status: Status
181
 field_notes: Bilješke
182
 field_is_closed: Aktivnost zatvorena
183
 field_is_default: Podrazumjevana vrijednost
184
 field_tracker: Područje aktivnosti
185
 field_subject: Subjekat
186
 field_due_date: Završiti do
187
 field_assigned_to: Dodijeljeno
188
 field_priority: Prioritet
189
 field_fixed_version: Ciljna verzija
190
 field_user: Korisnik
191
 field_role: Uloga
192
 field_homepage: Naslovna strana
193
 field_is_public: Javni
194
 field_parent: Podprojekt od
195
 field_is_in_chlog: Aktivnosti prikazane u logu promjena
196
 field_is_in_roadmap: Aktivnosti prikazane u planu realizacije
197
 field_login: Prijava
198
 field_mail_notification: Email notifikacije
199
 field_admin: Administrator
200
 field_last_login_on: Posljednja konekcija
201
 field_language: Jezik
202
 field_effective_date: Datum
203
 field_password: Lozinka
204
 field_new_password: Nova lozinka
205
 field_password_confirmation: Potvrda
206
 field_version: Verzija
207
 field_type: Tip
208
 field_host: Host
209
 field_port: Port
210
 field_account: Korisnički račun
211
 field_base_dn: Base DN
212
 field_attr_login: Attribut za prijavu
213
 field_attr_firstname: Attribut za ime
214
 field_attr_lastname: Atribut za prezime
215
 field_attr_mail: Atribut za email
216
 field_onthefly: 'Kreiranje korisnika "On-the-fly"'
217
 field_start_date: Početak
218
 field_done_ratio: % Realizovano
219
 field_auth_source: Mod za authentifikaciju
220
 field_hide_mail: Sakrij moju email adresu
221
 field_comments: Komentar
222
 field_url: URL
223
 field_start_page: Početna stranica
224
 field_subproject: Podprojekat
225
 field_hours: Sahata
226
 field_activity: Vrsta aktivnosti
227
 field_spent_on: Datum
228
 field_identifier: Identifikator
229
 field_is_filter: Korišteno kao filter
230
 field_issue_to_id: Povezana aktivnost
231
 field_delay: Odgađanje
232
 field_assignable: Aktivnosti dodijeljene ovoj ulozi
233
 field_redirect_existing_links: Izvrši redirekciju postojećih linkova
234
 field_estimated_hours: Procjena vremena
235
 field_column_names: Kolone
236
 field_time_zone: Vremenska zona
237
 field_searchable: Pretraživo
238
 field_default_value: Podrazumjevana vrijednost
239
 field_comments_sorting: Prikaži komentare
240
 field_parent_title: 'Stranica "roditelj"'
241
 field_editable: Može se mijenjati
242
 field_watcher: Posmatrač
243
 field_identity_url: OpenID URL
244
 field_content: Sadržaj
245
 
246
 setting_app_title: Naslov aplikacije
247
 setting_app_subtitle: Podnaslov aplikacije
248
 setting_welcome_text: Tekst dobrodošlice
249
 setting_default_language: Podrazumjevani jezik
250
 setting_login_required: Authentifikacija neophodna
251
 setting_self_registration: Samo-registracija
252
 setting_attachment_max_size: Maksimalna veličina prikačenog fajla
253
 setting_issues_export_limit: Limit za eksport aktivnosti
254
 setting_mail_from: Mail adresa - pošaljilac
255
 setting_bcc_recipients: '"BCC" (blind carbon copy) primaoci '
256
 setting_plain_text_mail: Email sa običnim tekstom (bez HTML-a)
257
 setting_host_name: Ime hosta i putanja
258
 setting_text_formatting: Formatiranje teksta
259
 setting_wiki_compression: Kompresija Wiki istorije
260

 
261
 setting_feeds_limit: 'Limit za "RSS" feed-ove'
262
 setting_default_projects_public: Podrazumjeva se da je novi projekat javni
263
 setting_autofetch_changesets: 'Automatski kupi "commit"-e'
264
 setting_sys_api_enabled: 'Omogući "WS" za upravljanje repozitorijom'
265
 setting_commit_ref_keywords: Ključne riječi za reference
266
 setting_commit_fix_keywords: 'Ključne riječi za status "zatvoreno"'
267
 setting_autologin: Automatski login
268
 setting_date_format: Format datuma
269
 setting_time_format: Format vremena
270
 setting_cross_project_issue_relations: Omogući relacije između aktivnosti na različitim projektima
271
 setting_issue_list_default_columns: Podrazumjevane koleone za prikaz na listi aktivnosti
272
 setting_repositories_encodings: Enkodiranje repozitorija
273
 setting_commit_logs_encoding: 'Enkodiranje "commit" poruka'
274
 setting_emails_footer: Potpis na email-ovima
275
 setting_protocol: Protokol
276
 setting_per_page_options: Broj objekata po stranici
277
 setting_user_format: Format korisničkog prikaza
278
 setting_activity_days_default: Prikaza događaja na projektu - opseg dana
279
 setting_display_subprojects_issues: Prikaz podprojekata na glavnom projektima (podrazumjeva se)
280
 setting_enabled_scm: Omogući SCM (source code management)
281
 setting_mail_handler_api_enabled: Omogući automatsku obradu ulaznih emailova
282
 setting_mail_handler_api_key: API ključ (obrada ulaznih mailova)
283
 setting_sequential_project_identifiers: Generiši identifikatore projekta sekvencijalno
284
 setting_gravatar_enabled: 'Koristi "gravatar" korisničke ikone'
285
 setting_diff_max_lines_displayed: Maksimalan broj linija za prikaz razlika između dva fajla
286
 setting_file_max_size_displayed: Maksimalna veličina fajla kod prikaza razlika unutar fajla (inline)
287
 setting_repository_log_display_limit: Maksimalna veličina revizija prikazanih na log fajlu
288
 setting_openid: Omogući OpenID prijavu i registraciju
289
 
290
 permission_edit_project: Ispravke projekta
291
 permission_select_project_modules: Odaberi module projekta
292
 permission_manage_members: Upravljanje članovima
293
 permission_manage_versions: Upravljanje verzijama
294
 permission_manage_categories: Upravljanje kategorijama aktivnosti
295
 permission_add_issues: Dodaj aktivnosti
296
 permission_edit_issues: Ispravka aktivnosti
297
 permission_manage_issue_relations: Upravljaj relacijama među aktivnostima
298
 permission_add_issue_notes: Dodaj bilješke
299
 permission_edit_issue_notes: Ispravi bilješke
300
 permission_edit_own_issue_notes: Ispravi sopstvene bilješke
301
 permission_move_issues: Pomjeri aktivnosti
302
 permission_delete_issues: Izbriši aktivnosti
303
 permission_manage_public_queries: Upravljaj javnim upitima
304
 permission_save_queries: Snimi upite
305
 permission_view_gantt: Pregled gantograma
306
 permission_view_calendar: Pregled kalendara
307
 permission_view_issue_watchers: Pregled liste korisnika koji prate aktivnost
308
 permission_add_issue_watchers: Dodaj onoga koji prati aktivnost
309
 permission_log_time: Evidentiraj utrošak vremena
310
 permission_view_time_entries: Pregled utroška vremena
311
 permission_edit_time_entries: Ispravka utroška vremena
312
 permission_edit_own_time_entries: Ispravka svog utroška vremena
313
 permission_manage_news: Upravljaj novostima
314
 permission_comment_news: Komentiraj novosti
315
 permission_manage_documents: Upravljaj dokumentima
316
 permission_view_documents: Pregled dokumenata
317
 permission_manage_files: Upravljaj fajlovima
318
 permission_view_files: Pregled fajlova
319
 permission_manage_wiki: Upravljaj wiki stranicama
320
 permission_rename_wiki_pages: Ispravi wiki stranicu
321
 permission_delete_wiki_pages: Izbriši wiki stranicu
322
 permission_view_wiki_pages: Pregled wiki sadržaja
323
 permission_view_wiki_edits: Pregled wiki istorije
324
 permission_edit_wiki_pages: Ispravka wiki stranica
325
 permission_delete_wiki_pages_attachments: Brisanje fajlova prikačenih wiki-ju
326
 permission_protect_wiki_pages: Zaštiti wiki stranicu
327
 permission_manage_repository: Upravljaj repozitorijem
328
 permission_browse_repository: Pregled repozitorija
329
 permission_view_changesets: Pregled setova promjena
330
 permission_commit_access: 'Pristup "commit"-u'
331
 permission_manage_boards: Upravljaj forumima
332
 permission_view_messages: Pregled poruka
333
 permission_add_messages: Šalji poruke
334
 permission_edit_messages: Ispravi poruke
335
 permission_edit_own_messages: Ispravka sopstvenih poruka
336
 permission_delete_messages: Prisanje poruka
337
 permission_delete_own_messages: Brisanje sopstvenih poruka
338
 
339
 project_module_issue_tracking: Praćenje aktivnosti
340
 project_module_time_tracking: Praćenje vremena
341
 project_module_news: Novosti
342
 project_module_documents: Dokumenti
343
 project_module_files: Fajlovi
344
 project_module_wiki: Wiki stranice
345
 project_module_repository: Repozitorij
346
 project_module_boards: Forumi
347
 
348
 label_user: Korisnik
349
 label_user_plural: Korisnici
350
 label_user_new: Novi korisnik
351
 label_project: Projekat
352
 label_project_new: Novi projekat
353
 label_project_plural: Projekti
354
 label_x_projects:
355
  zero: 0 projekata
356
  one:  1 projekat
357
  other: "{{count}} projekata"
358
 label_project_all: Svi projekti
359
 label_project_latest: Posljednji projekti
360
 label_issue: Aktivnost
361
 label_issue_new: Nova aktivnost
362
 label_issue_plural: Aktivnosti
363
 label_issue_view_all: Vidi sve aktivnosti
364
 label_issues_by: "Aktivnosti po {{value}}"
365
 label_issue_added: Aktivnost je dodana
366
 label_issue_updated: Aktivnost je izmjenjena
367
 label_document: Dokument
368
 label_document_new: Novi dokument
369
 label_document_plural: Dokumenti
370
 label_document_added: Dokument je dodan
371
 label_role: Uloga
372
 label_role_plural: Uloge
373
 label_role_new: Nove uloge
374
 label_role_and_permissions: Uloge i dozvole
375
 label_member: Član
376
 label_member_new: Novi član
377
 label_member_plural: Članovi
378
 label_tracker: Područje aktivnosti
379
 label_tracker_plural: Područja aktivnosti
380
 label_tracker_new: Novo područje aktivnosti
381
 label_workflow: Tok promjena na aktivnosti
382
 label_issue_status: Status aktivnosti
383
 label_issue_status_plural: Statusi aktivnosti
384
 label_issue_status_new: Novi status
385
 label_issue_category: Kategorija aktivnosti
386
 label_issue_category_plural: Kategorije aktivnosti
387
 label_issue_category_new: Nova kategorija
388
 label_custom_field: Proizvoljno polje
389
 label_custom_field_plural: Proizvoljna polja
390
 label_custom_field_new: Novo proizvoljno polje
391
 label_enumerations: Enumeracije
392
 label_enumeration_new: Nova vrijednost
393
 label_information: Informacija
394
 label_information_plural: Informacije
395
 label_please_login: Molimo prijavite se
396
 label_register: Registracija
397
 label_login_with_open_id_option: ili prijava sa OpenID-om
398
 label_password_lost: Izgubljena lozinka
399
 label_home: Početna stranica
400
 label_my_page: Moja stranica
401
 label_my_account: Moj korisnički račun
402
 label_my_projects: Moji projekti
403
 label_administration: Administracija
404
 label_login: Prijavi se
405
 label_logout: Odjavi se
406
 label_help: Pomoć
407
 label_reported_issues: Prijavljene aktivnosti
408
 label_assigned_to_me_issues: Aktivnosti dodjeljene meni
409
 label_last_login: Posljednja konekcija
410
 label_registered_on: Registrovan na
411
 label_activity: Događaji
412
 label_overall_activity: Pregled svih događaja
413
 label_user_activity: "{{value}}-ov/ina događaj"
414
 label_new: Novi
415
 label_logged_as: Prijavljen kao
416
 label_environment: Sistemsko okruženje
417
 label_authentication: Authentifikacija
418
 label_auth_source: Mod authentifikacije
419
 label_auth_source_new: Novi mod authentifikacije
420
 label_auth_source_plural: Authentifikacijski modovi
421
 label_subproject_plural: Podprojekti
422
 label_and_its_subprojects: "{{value}} i njegovi podprojekti"
423
 label_min_max_length: Min - Maks dužina
424
 label_list: Lista
425
 label_date: Datum
426
 label_integer: Cijeli broj
427
 label_float: Float
428
 label_boolean: Boolean
429
 label_string: Tekst
430
 label_text: Dugi tekst
431
 label_attribute: Atribut
432
 label_attribute_plural: Atributi
433
 label_download: "{{count}} download"
434
 label_download_plural: "{{count}} download-i"
435
 label_no_data: Neam podataka za prikat
436
 label_change_status: Promjeni status
437
 label_history: Istorija
438
 label_attachment: Fajl
439
 label_attachment_new: Novi fajl
440
 label_attachment_delete: Izbriši fajl
441
 label_attachment_plural: Fajlovi
442
 label_file_added: Fajl je dodan
443
 label_report: Izvještaj
444
 label_report_plural: Izvještaji
445
 label_news: Novosti
446
 label_news_new: Dodaj novosti
447
 label_news_plural: Novosti
448
 label_news_latest: Posljednje novosti
449
 label_news_view_all: Pogledaj sve novosti
450
 label_news_added: Novosti su dodane
451
 label_change_log: Log promjena
452
 label_settings: Postavke
453
 label_overview: Pregled
454
 label_version: Verzija
455
 label_version_new: Nova verzija
456
 label_version_plural: Verzije
457
 label_confirmation: Potvrda
458
 label_export_to: 'Takođe dostupno u:'
459
 label_read: Čitaj...
460
 label_public_projects: Javni projekti
461
 label_open_issues: otvoren
462
 label_open_issues_plural: otvoreni
463
 label_closed_issues: zatvoren
464
 label_closed_issues_plural: zatvoreni
465
 label_x_open_issues_abbr_on_total:
466
  zero: 0 otvoreno / {{total}}
467
  one:  1 otvorena / {{total}}
468
  other: "{{count}} otvorene / {{total}}"
469
 label_x_open_issues_abbr:
470
  zero: 0 otvoreno
471
  one:  1 otvorena
472
  other: "{{count}} otvorene"
473
 label_x_closed_issues_abbr:
474
  zero: 0 zatvoreno
475
  one:  1 zatvorena
476
  other: "{{count}} zatvorene"
477
 label_total: Ukupno
478
 label_permissions: Dozvole
479
 label_current_status: Tekući status
480
 label_new_statuses_allowed: Novi statusi dozvoljeni
481
 label_all: sve
482
 label_none: ništa
483
 label_nobody: niko
484
 label_next: Sljedeće
485
 label_previous: Predhodno
486
 label_used_by: Korišteno od
487
 label_details: Detalji
488
 label_add_note: Dodaj bilješku
489
 label_per_page: Po stranici
490
 label_calendar: Kalendar
491
 label_months_from: mjeseci od
492
 label_gantt: Gantt
493
 label_internal: Interno
494
 label_last_changes: "posljednjih {{count}} promjena"
495
 label_change_view_all: Vidi sve promjene
496
 label_personalize_page: Personaliziraj ovu stranicu
497
 label_comment: Komentar
498
 label_comment_plural: Komentari
499
 label_x_comments:
500
  zero: bez komentara
501
  one: 1 komentar
502
  other: "{{count}} komentari"
503
 label_comment_add: Dodaj komentar
504
 label_comment_added: Komentar je dodan
505
 label_comment_delete: Izbriši komentar
506
 label_query: Proizvoljan upit
507
 label_query_plural: Proizvoljni upiti
508
 label_query_new: Novi upit
509
 label_filter_add: Dodaj filter
510
 label_filter_plural: Filteri
511
 label_equals: je
512
 label_not_equals: nije
513
 label_in_less_than: je manji nego
514
 label_in_more_than: je više nego
515
 label_in: u
516
 label_today: danas
517
 label_all_time: sve vrijeme
518
 label_yesterday: juče
519
 label_this_week: ova hefta
520
 label_last_week: zadnja hefta
521
 label_last_n_days: "posljednjih {{count}} dana"
522
 label_this_month: ovaj mjesec
523
 label_last_month: posljednji mjesec
524
 label_this_year: ova godina
525
 label_date_range: Datumski opseg
526
 label_less_than_ago: ranije nego (dana)
527
 label_more_than_ago: starije nego (dana)
528
 label_ago: prije (dana)
529
 label_contains: sadrži
530
 label_not_contains: ne sadrži
531
 label_day_plural: dani
532
 label_repository: Repozitorij
533
 label_repository_plural: Repozitoriji
534
 label_browse: Listaj
535
 label_modification: "{{count}} promjena"
536
 label_modification_plural: "{{count}} promjene"
537
 label_revision: Revizija
538
 label_revision_plural: Revizije
539
 label_associated_revisions: Doddjeljene revizije
540
 label_added: dodano
541
 label_modified: izmjenjeno
542
 label_copied: kopirano
543
 label_renamed: preimenovano
544
 label_deleted: izbrisano
545
 label_latest_revision: Posljednja revizija
546
 label_latest_revision_plural: Posljednje revizije
547
 label_view_revisions: Vidi revizije
548
 label_max_size: Maksimalna veličina
549
 label_sort_highest: Pomjeri na vrh
550
 label_sort_higher: Pomjeri gore
551
 label_sort_lower: Pomjeri dole
552
 label_sort_lowest: Pomjeri na dno
553
 label_roadmap: Mapa puta
554
 label_roadmap_due_in: "Obavezan do {{value}}"
555
 label_roadmap_overdue: "{{value}} kasni"
556
 label_roadmap_no_issues: Nema aktivnosti za ovu verziju
557
 label_search: Traži
558
 label_result_plural: Rezultati
559
 label_all_words: Sve riječi
560
 label_wiki: Wiki stranice
561
 label_wiki_edit: ispravka wiki-ja
562
 label_wiki_edit_plural: ispravke wiki-ja
563
 label_wiki_page: Wiki stranica
564
 label_wiki_page_plural: Wiki stranice
565
 label_index_by_title: Indeks prema naslovima
566
 label_index_by_date: Indeks po datumima
567
 label_current_version: Tekuća verzija
568
 label_preview: Pregled
569
 label_feed_plural: Feeds
570
 label_changes_details: Detalji svih promjena
571
 label_issue_tracking: Evidencija aktivnosti
572
 label_spent_time: Utrošak vremena
573
 label_f_hour: "{{value}} sahat"
574
 label_f_hour_plural: "{{value}} sahata"
575
 label_time_tracking: Evidencija vremena
576
 label_change_plural: Promjene
577
 label_statistics: Statistika
578
 label_commits_per_month: '"Commit"-a po mjesecu'
579
 label_commits_per_author: '"Commit"-a po autoru'
580
 label_view_diff: Pregled razlika
581
 label_diff_inline: zajedno
582
 label_diff_side_by_side: jedna pored druge
583
 label_options: Opcije
584
 label_copy_workflow_from: Kopiraj tok promjena statusa iz
585
 label_permissions_report: Izvještaj
586
 label_watched_issues: Aktivnosti koje pratim
587
 label_related_issues: Korelirane aktivnosti
588
 label_applied_status: Status je primjenjen
589
 label_loading: Učitavam...
590
 label_relation_new: Nova relacija
591
 label_relation_delete: Izbriši relaciju
592
 label_relates_to: korelira sa
593
 label_duplicates: duplikat
594
 label_duplicated_by: duplicirano od
595
 label_blocks: blokira
596
 label_blocked_by: blokirano on
597
 label_precedes: predhodi
598
 label_follows: slijedi
599
 label_end_to_start: 'kraj -> početak'
600
 label_end_to_end: 'kraja -> kraj'
601
 label_start_to_start: 'početak -> početak'
602
 label_start_to_end: 'početak -> kraj'
603
 label_stay_logged_in: Ostani prijavljen
604
 label_disabled: onemogućen
605
 label_show_completed_versions: Prikaži završene verzije
606
 label_me: ja
607
 label_board: Forum
608
 label_board_new: Novi forum
609
 label_board_plural: Forumi
610
 label_topic_plural: Teme
611
 label_message_plural: Poruke
612
 label_message_last: Posljednja poruka
613
 label_message_new: Nova poruka
614
 label_message_posted: Poruka je dodana
615
 label_reply_plural: Odgovori
616
 label_send_information: Pošalji informaciju o korisničkom računu
617
 label_year: Godina
618
 label_month: Mjesec
619
 label_week: Hefta
620
 label_date_from: Od
621
 label_date_to: Do
622
 label_language_based: Bazirano na korisnikovom jeziku
623
 label_sort_by: "Sortiraj po {{value}}"
624
 label_send_test_email: Pošalji testni email
625
 label_feeds_access_key_created_on: "RSS pristupni ključ kreiran prije {{value}} dana"
626
 label_module_plural: Moduli
627
 label_added_time_by: "Dodano od {{author}} prije {{age}}"
628
 label_updated_time_by: "Izmjenjeno od {{author}} prije {{age}}"
629
 label_updated_time: "Izmjenjeno prije {{value}}"
630
 label_jump_to_a_project: Skoči na projekat...
631
 label_file_plural: Fajlovi
632
 label_changeset_plural: Setovi promjena
633
 label_default_columns: Podrazumjevane kolone
634
 label_no_change_option: (Bez promjene)
635
 label_bulk_edit_selected_issues: Ispravi odjednom odabrane aktivnosti
636
 label_theme: Tema
637
 label_default: Podrazumjevano
638
 label_search_titles_only: Pretraži samo naslove
639
 label_user_mail_option_all: "Za bilo koji događaj na svim mojim projektima"
640
 label_user_mail_option_selected: "Za bilo koji događaj na odabranim projektima..."
641
 label_user_mail_option_none: "Samo za stvari koje ja gledam ili sam u njih uključen"
642
 label_user_mail_no_self_notified: "Ne želim notifikaciju za promjene koje sam ja napravio"
643
 label_registration_activation_by_email: aktivacija korisničkog računa email-om
644
 label_registration_manual_activation: ručna aktivacija korisničkog računa
645
 label_registration_automatic_activation: automatska kreacija korisničkog računa
646
 label_display_per_page: "Po stranici: {{value}}"
647
 label_age: Starost
648
 label_change_properties: Promjena osobina
649
 label_general: Generalno
650
 label_more: Više
651
 label_scm: SCM
652
 label_plugins: Plugin-ovi
653
 label_ldap_authentication: LDAP authentifikacija
654
 label_downloads_abbr: D/L
655
 label_optional_description: Opis (opciono)
656
 label_add_another_file: Dodaj još jedan fajl
657
 label_preferences: Postavke
658
 label_chronological_order: Hronološki poredak
659
 label_reverse_chronological_order: Reverzni hronološki poredak
660
 label_planning: Planiranje
661
 label_incoming_emails: Dolazni email-ovi
662
 label_generate_key: Generiši ključ
663
 label_issue_watchers: Praćeno od 
664
 label_example: Primjer
665
 label_display: Prikaz
666

 
667
 button_apply: Primjeni
668
 button_add: Dodaj
669
 button_archive: Arhiviranje
670
 button_back: Nazad
671
 button_cancel: Odustani
672
 button_change: Izmjeni
673
 button_change_password: Izmjena lozinke
674
 button_check_all: Označi sve
675
 button_clear: Briši
676
 button_copy: Kopiraj
677
 button_create: Novi
678
 button_delete: Briši
679
 button_download: Download
680
 button_edit: Ispravka
681
 button_list: Lista
682
 button_lock: Zaključaj
683
 button_log_time: Utrošak vremena
684
 button_login: Prijava
685
 button_move: Pomjeri
686
 button_rename: Promjena imena
687
 button_reply: Odgovor
688
 button_reset: Resetuj
689
 button_rollback: Vrati predhodno stanje
690
 button_save: Snimi
691
 button_sort: Sortiranje
692
 button_submit: Pošalji
693
 button_test: Testiraj
694
 button_unarchive: Otpakuj arhivu
695
 button_uncheck_all: Isključi sve
696
 button_unlock: Otključaj
697
 button_unwatch: Prekini notifikaciju
698
 button_update: Promjena na aktivnosti
699
 button_view: Pregled
700
 button_watch: Notifikacija
701
 button_configure: Konfiguracija
702
 button_quote: Citat
703
 
704
 status_active: aktivan
705
 status_registered: registrovan
706
 status_locked: zaključan
707
 
708
 text_select_mail_notifications: Odaberi događaje za koje će se slati email notifikacija.
709
 text_regexp_info: npr. ^[A-Z0-9]+$
710
 text_min_max_length_info: 0 znači bez restrikcije
711
 text_project_destroy_confirmation: Sigurno želite izbrisati ovaj projekat i njegove podatke ?
712
 text_subprojects_destroy_warning: "Podprojekt(i): {{value}} će takođe biti izbrisani."
713
 text_workflow_edit: Odaberite ulogu i područje aktivnosti za ispravku toka promjena na aktivnosti
714
 text_are_you_sure: Da li ste sigurni ?
715
 text_journal_changed: "promjena iz {{old}} u {{new}}"
716
 text_journal_set_to: "postavi na {{value}}"
717
 text_journal_deleted: izbrisano
718
 text_tip_task_begin_day: zadatak počinje danas
719
 text_tip_task_end_day: zadatak završava danas
720
 text_tip_task_begin_end_day: zadatak započinje i završava danas
721
 text_project_identifier_info: 'Only lower case letters (a-z), numbers and dashes are allowed.<br />Once saved, the identifier can not be changed.'
722
 text_caracters_maximum: "maksimum {{count}} karaktera."
723
 text_caracters_minimum: "Dužina mora biti najmanje {{count}} znakova."
724
 text_length_between: "Broj znakova između {{min}} i {{max}}."
725
 text_tracker_no_workflow: Tok statusa nije definisan za ovo područje aktivnosti
726
 text_unallowed_characters: Nedozvoljeni znakovi
727
 text_comma_separated: Višestruke vrijednosti dozvoljene (odvojiti zarezom).
728
 text_issues_ref_in_commit_messages: 'Referenciranje i zatvaranje aktivnosti putem "commit" poruka'
729
 text_issue_added: "Aktivnost {{id}} je prijavljena od {{author}}."
730
 text_issue_updated: "Aktivnost {{id}} je izmjenjena od {{author}}."
731
 text_wiki_destroy_confirmation: Sigurno želite izbrisati ovaj wiki i čitav njegov sadržaj ?
732
 text_issue_category_destroy_question: "Neke aktivnosti ({{count}}) su pripadaju ovoj kategoriji. Žte želite uraditi ?"
733
 text_issue_category_destroy_assignments: Ukloni kategoriju
734
 text_issue_category_reassign_to: Ponovo dodijeli ovu kategoriju
735
 text_user_mail_option: "Za projekte koje niste odabrali, primićete samo notifikacije o stavkama koje pratite ili ste u njih uključeni (npr. vi ste autor ili su vama dodjeljenje)."
736
 text_no_configuration_data: "Uloge, područja aktivnosti, statusi aktivnosti i tok promjena statusa nisu konfigurisane.\nKrajnje je preporučeno da učitate tekuđe postavke. Kasnije ćete ih moći mjenjati po svojim potrebama."
737
 text_load_default_configuration: Učitaj tekuću konfiguraciju
738
 text_status_changed_by_changeset: "Primjenjeno u setu promjena {{value}}."
739
 text_issues_destroy_confirmation: 'Sigurno želite izbrisati odabranu/e aktivnost/i ?'
740
 text_select_project_modules: 'Odaberi module koje želite u ovom projektu:'
741
 text_default_administrator_account_changed: Tekući administratorski račun je promjenjen
742
 text_file_repository_writable: U Direktorij fajlova priloga se može pisati
743
 text_plugin_assets_writable: U direktorij plugin-ova se može pisati
744
 text_rmagick_available: RMagick je dostupan (opciono)
745
 text_destroy_time_entries_question: %.02f sahata je prijavljeno na aktivnostima koje želite brisati. Želite li to učiniti ?
746
 text_destroy_time_entries: Izbriši prijavljeno vrijeme
747
 text_assign_time_entries_to_project: Dodaj prijavljenoo vrijeme projektu
748
 text_reassign_time_entries: 'Preraspodjeli prijavljeno vrijeme na ovu aktivnost:'
749
 text_user_wrote: "{{value}} je napisao/la:"
750
 text_enumeration_destroy_question: "Za {{count}} objekata je dodjeljenja ova vrijednost."
751
 text_enumeration_category_reassign_to: 'Ponovo im dodjeli ovu vrijednost:'
752
 text_email_delivery_not_configured: "Email dostava nije konfiguraisana, notifikacija je onemogućena.\nKonfiguriši SMTP server u config/email.yml i restartuj aplikaciju nakon toga."
753
 text_repository_usernames_mapping: "Odaberi ili ispravi redmine korisnika mapiranog za svako korisničko ima nađeno u logu repozitorija.\nKorisnici sa istim imenom u redmineu i u repozitoruju se automatski mapiraju."
754
 text_diff_truncated: '... Ovaj "diff" (razlika) je osdječena pošto premašuje maksimalnu veličinu za prikaz'
755
 text_custom_field_possible_values_info: 'Jedna linija za svaku vrijednost'
756
 
757
 default_role_manager: Menadžer
758
 default_role_developper: Programer
759
 default_role_reporter: Reporter
760
 default_tracker_bug: Greška
761
 default_tracker_feature: Nova funkcija
762
 default_tracker_support: Podrška
763
 default_issue_status_new: Novi
764
 default_issue_status_assigned: Dodjeljen
765
 default_issue_status_resolved: Riješen
766
 default_issue_status_feedback: Čeka se povratna informacija
767
 default_issue_status_closed: Zatvoren
768
 default_issue_status_rejected: Odbijen
769
 default_doc_category_user: Korisnička dokumentacija
770
 default_doc_category_tech: Tehnička dokumentacija
771
 default_priority_low: Nizak
772
 default_priority_normal: Normalan
773
 default_priority_high: Visok
774
 default_priority_urgent: Urgentno
775
 default_priority_immediate: Odmah
776
 default_activity_design: Dizajn
777
 default_activity_development: Programiranje
778
 
779
 enumeration_issue_priorities: Priorite aktivnosti
780
 enumeration_doc_categories: Kategorije dokumenata
781
 enumeration_activities: Vrste aktivnosti (utrošak vremena)
782
 notice_unable_delete_version: Ne mogu izbrisati verziju.
783
 button_create_and_continue: Kreiraj i nastavi
784
 button_annotate: Zabilježi
785
 button_activate: Aktiviraj
786
 label_sort: Sortiranje
787
 label_date_from_to: Od {{start}} do {{end}}
788
 label_ascending: Rastuće
789
 label_descending: Opadajuće
public/javascripts/calendar/lang/calendar-bs.js
1
// ** I18N
2

 
3
// Calendar BS language
4
// Autor: Ernad Husremović <hernad@bring.out.ba>
5
//
6
// Preuzeto od Dragan Matic, <kkid@panforma.co.yu>
7
// Encoding: any
8
// Distributed under the same terms as the calendar itself.
9

 
10
// For translators: please use UTF-8 if possible. We strongly believe that
11
// Unicode is the answer to a real internationalized world. Also please
12
// include your contact information in the header, as can be seen above.
13

 
14
// full day names
15
Calendar._DN = new Array
16
("Nedjelja",
17
 "Ponedeljak",
18
 "Utorak",
19
 "Srijeda",
20
 "Četvrtak",
21
 "Petak",
22
 "Subota",
23
 "Nedelja");
24

 
25
// Please note that the following array of short day names (and the same goes
26
// for short month names, _SMN) isn't absolutely necessary. We give it here
27
// for exemplification on how one can customize the short day names, but if
28
// they are simply the first N letters of the full name you can simply say:
29
//
30
//  Calendar._SDN_len = N; // short day name length
31
//  Calendar._SMN_len = N; // short month name length
32
//
33
// If N = 3 then this is not needed either since we assume a value of 3 if not
34
// present, to be compatible with translation files that were written before
35
// this feature.
36

 
37
// short day names
38
Calendar._SDN = new Array
39
("Ned",
40
 "Pon",
41
 "Uto",
42
 "Sri",
43
 "Čet",
44
 "Pet",
45
 "Sub",
46
 "Ned");
47

 
48
// First day of the week. "0" means display Sunday first, "1" means display
49
// Monday first, etc.
50
Calendar._FD = 0;
51

 
52
// full month names
53
Calendar._MN = new Array
54
("Januar",
55
 "Februar",
56
 "Mart",
57
 "April",
58
 "Maj",
59
 "Jun",
60
 "Jul",
61
 "Avgust",
62
 "Septembar",
63
 "Oktobar",
64
 "Novembar",
65
 "Decembar");
66

 
67
// short month names
68
Calendar._SMN = new Array
69
("Jan",
70
 "Feb",
71
 "Mar",
72
 "Apr",
73
 "Maj",
74
 "Jun",
75
 "Jul",
76
 "Avg",
77
 "Sep",
78
 "Okt",
79
 "Nov",
80
 "Dec");
81

 
82
// tooltips
83
Calendar._TT = {};
84
Calendar._TT["INFO"] = "O kalendaru";
85

 
86
Calendar._TT["ABOUT"] =
87
"DHTML Date/Time Selector\n" +
88
"(c) dynarch.com 2002-2005 / Author: Mihai Bazon\n" + // don't translate this this ;-)
89
"For latest version visit: http://www.dynarch.com/projects/calendar/\n" +
90
"Distributed under GNU LGPL. See http://gnu.org/licenses/lgpl.html for details." +
91
"\n\n" +
92
"Date selection:\n" +
93
"- Use the \xab, \xbb buttons to select year\n" +
94
"- Use the " + String.fromCharCode(0x2039) + ", " + String.fromCharCode(0x203a) + " buttons to select month\n" +
95
"- Hold mouse button on any of the above buttons for faster selection.";
96
Calendar._TT["ABOUT_TIME"] = "\n\n" +
97
"Time selection:\n" +
98
"- Click on any of the time parts to increase it\n" +
99
"- or Shift-click to decrease it\n" +
100
"- or click and drag for faster selection.";
101

 
102
Calendar._TT["PREV_YEAR"] = "Preth. godina (drži pritisnuto za meni)";
103
Calendar._TT["PREV_MONTH"] = "Preth. mjesec (drži pritisnuto za meni)";
104
Calendar._TT["GO_TODAY"] = "Na današnji dan";
105
Calendar._TT["NEXT_MONTH"] = "Naredni mjesec (drži pritisnuto za meni)";
106
Calendar._TT["NEXT_YEAR"] = "Naredna godina (drži prisnuto za meni)";
107
Calendar._TT["SEL_DATE"] = "Izbor datuma";
108
Calendar._TT["DRAG_TO_MOVE"] = "Prevucite za izmjenu";
109
Calendar._TT["PART_TODAY"] = " (danas)";
110

 
111
// the following is to inform that "%s" is to be the first day of week
112
// %s will be replaced with the day name.
113
Calendar._TT["DAY_FIRST"] = "Prikaži %s prvo";
114

 
115
// This may be locale-dependent. It specifies the week-end days, as an array
116
// of comma-separated numbers. The numbers are from 0 to 6: 0 means Sunday, 1
117
// means Monday, etc.
118
Calendar._TT["WEEKEND"] = "0,6";
119

 
120
Calendar._TT["CLOSE"] = "Zatvori";
121
Calendar._TT["TODAY"] = "Danas";
122
Calendar._TT["TIME_PART"] = "(Shift-)Klik ili prevlačenje za izmjenu vrijednosti";
123

 
124
// date formats
125
Calendar._TT["DEF_DATE_FORMAT"] = "%d.%m.%Y";
126
Calendar._TT["TT_DATE_FORMAT"] = "%a, %b %e";
127

 
128
Calendar._TT["WK"] = "wk";
129
Calendar._TT["TIME"] = "Vrijeme:";
public/javascripts/jstoolbar/lang/jstoolbar-bs.js
1
jsToolBar.strings = {};
2
jsToolBar.strings['Strong'] = 'Strong';
3
jsToolBar.strings['Italic'] = 'Italic';
4
jsToolBar.strings['Underline'] = 'Underline';
5
jsToolBar.strings['Deleted'] = 'Deleted';
6
jsToolBar.strings['Code'] = 'Inline Code';
7
jsToolBar.strings['Heading 1'] = 'Heading 1';
8
jsToolBar.strings['Heading 2'] = 'Heading 2';
9
jsToolBar.strings['Heading 3'] = 'Heading 3';
10
jsToolBar.strings['Unordered list'] = 'Unordered list';
11
jsToolBar.strings['Ordered list'] = 'Ordered list';
12
jsToolBar.strings['Preformatted text'] = 'Preformatted text';
13
jsToolBar.strings['Wiki link'] = 'Link na Wiki stranicu';
14
jsToolBar.strings['Image'] = 'Slika';