28109.patch

Felix Schäfer, 2018-01-31 11:10

Download (812 Bytes)

View differences:

config/locales/sv.yml
134 134
    not_same_project: "tillhör inte samma projekt"
135 135
    circular_dependency: "Denna relation skulle skapa ett cirkulärt beroende"
136 136
    cant_link_an_issue_with_a_descendant: "Ett ärende kan inte länkas till ett av dess underärenden"
137
    earlier_than_minimum_start_date: "kan inte vara tidigare än% {datum} på grund av föregående ärenden"
137
    earlier_than_minimum_start_date: "kan inte vara tidigare än %{date} på grund av föregående ärenden"
138 138
    not_a_regexp: "is not a valid regular expression"
139 139
    open_issue_with_closed_parent: "An open issue cannot be attached to a closed parent task"
140 140