sv.yml.diff

Nicklas Holm, 2009-05-18 10:34

Download (2.71 KB)

View differences:

config/locales/sv.yml (working copy)
207 207
 mail_body_account_activation_request: "En ny användare ({{value}}) har registrerat sig och avvaktar ditt godkännande:"
208 208
 mail_subject_reminder: "{{count}} ärende(n) har deadline under de kommande dagarna"
209 209
 mail_body_reminder: "{{count}} ärende(n) som är tilldelat dig har deadline under de {{days}} dagarna:"
210
 mail_subject_wiki_content_added: "'{{page}}' wikisida has lagts till"
211
 mail_body_wiki_content_added: The '{{page}}' wikisida has lagts till av {{author}}.
212
 mail_subject_wiki_content_updated: "'{{page}}' wikisida har uppdaterats"
213
 mail_body_wiki_content_updated: The '{{page}}' wikisida har uppdaterats av {{author}}.
210 214
 
211 215
 gui_validation_error: 1 fel
212 216
 gui_validation_error_plural: "{{count}} fel"
......
300 304
 field_watcher: Bevakare 
301 305
 field_identity_url: OpenID URL
302 306
 field_content: Innehåll
307
 field_group_by: Gruppera resultat efter
303 308
 
304 309
 setting_app_title: Applikationsrubrik
305 310
 setting_app_subtitle: Applikationsunderrubrik
......
344 349
 setting_repository_log_display_limit: Maximalt antal revisioner i filloggen
345 350
 setting_openid: Tillåt inloggning och registrering med OpenID
346 351
 setting_password_min_length: Minsta tillåtna lösenordslängd
352
 setting_new_project_user_role_id: Tilldelad roll för en icke-administratör som skapar ett projekt
347 353
 
354
 permission_add_project: Skapa projekt
348 355
 permission_edit_project: Ändra projekt
349 356
 permission_select_project_modules: Välja projektmoduler
350 357
 permission_manage_members: Hantera medlemmar
......
726 733
 label_descending: Fallande
727 734
 label_ascending: Stigande
728 735
 label_date_from_to: Från {{start}} till {{end}}
736
 label_wiki_content_added: Wikisida tillagd
737
 label_wiki_content_updated: Wikisida uppdaterad
729 738
 
730 739
 button_login: Logga in
731 740
 button_submit: Spara
......
849 858
 enumeration_issue_priorities: Ärendeprioriteter
850 859
 enumeration_doc_categories: Dokumentkategorier
851 860
 enumeration_activities: Aktiviteter (tidsuppföljning)
852
 field_group_by: Group results by
853
 mail_subject_wiki_content_updated: "'{{page}}' wiki page has been updated"
854
 label_wiki_content_added: Wiki page added
855
 mail_subject_wiki_content_added: "'{{page}}' wiki page has been added"
856
 mail_body_wiki_content_added: The '{{page}}' wiki page has been added by {{author}}.
857
 label_wiki_content_updated: Wiki page updated
858
 mail_body_wiki_content_updated: The '{{page}}' wiki page has been updated by {{author}}.
859
 permission_add_project: Create project
860
 setting_new_project_user_role_id: Role given to a non-admin user who creates a project