sv.yml.diff

Nicklas Holm, 2009-09-07 08:41

Download (1.12 KB)

View differences:

config/locales/sv.yml (working copy)
792 792
 text_subprojects_destroy_warning: "Alla underprojekt: {{value}} kommer också tas bort."
793 793
 text_workflow_edit: Välj en roll och en ärendetyp för att ändra arbetsflöde
794 794
 text_are_you_sure: Är du säker ?
795
 text_journal_changed: "{{label}} ändrad från {{old}} till {{new}}"
796
 text_journal_set_to: "{{label}} satt till {{value}}"
797
 text_journal_deleted: "{{label}} borttagen"
795 798
 text_tip_task_begin_day: arbetsuppgift som börjar denna dag
796 799
 text_tip_task_end_day: arbetsuppgift som slutar denna dag
797 800
 text_tip_task_begin_end_day: arbetsuppgift börjar och slutar denna dag
......
860 863
 enumeration_issue_priorities: Ärendeprioriteter
861 864
 enumeration_doc_categories: Dokumentkategorier
862 865
 enumeration_activities: Aktiviteter (tidsuppföljning)
863
 text_journal_changed: "{{label}} changed from {{old}} to {{new}}"
864
 text_journal_set_to: "{{label}} set to {{value}}"
865
 text_journal_deleted: "{{label}} deleted"