sv.yml.diff

Nicklas Holm, 2010-03-22 10:03

Download (1.55 KB)

View differences:

config/locales/sv.yml (working copy)
328 328
 field_content: Innehåll
329 329
 field_group_by: Gruppera resultat efter
330 330
 field_sharing: Delning
331
 field_parent_issue: Förälderaktivitet
331 332
 
332 333
 setting_app_title: Applikationsrubrik
333 334
 setting_app_subtitle: Applikationsunderrubrik
......
437 438
 permission_delete_messages: Ta bort meddelanden
438 439
 permission_delete_own_messages: Ta bort egna meddelanden
439 440
 permission_export_wiki_pages: Exportera wikisidor
441
 permission_manage_subtasks: Hantera underaktiviteter
440 442
 
441 443
 project_module_issue_tracking: Ärendeuppföljning
442 444
 project_module_time_tracking: Tidsuppföljning
......
800 802
 label_api_access_key: API-nyckel
801 803
 label_missing_api_access_key: Saknar en API-nyckel
802 804
 label_api_access_key_created_on: API-nyckel skapad för {{value}} sedan
805
 label_profile: Profil
806
 label_subtask_plural: Underaktiviteter
807
 label_project_copy_notifications: Skicka mailnotifieringar när projektet kopieras
803 808
 
804 809
 button_login: Logga in
805 810
 button_submit: Skicka
......
937 942
 enumeration_doc_categories: Dokumentkategorier
938 943
 enumeration_activities: Aktiviteter (tidsuppföljning)
939 944
 enumeration_system_activity: Systemaktivitet
940
 label_profile: Profil
941
 permission_manage_subtasks: Manage subtasks
942
 field_parent_issue: Parent task
943
 label_subtask_plural: Subtasks
944
 label_project_copy_notifications: Send email notifications during the project copy