no.yml

Kai Olav Fredriksen, 2008-03-19 13:48

Download (20.4 KB)

 
1
_gloc_rule_default: '|n| n==1 ? "" : "_plural" '
2

  
3
actionview_datehelper_select_day_prefix:
4
actionview_datehelper_select_month_names: Januar,Februar,Mars,April,Mai,Juni,Juli,August,September,Oktober,November,Desember
5
actionview_datehelper_select_month_names_abbr: Jan,Feb,Mar,Apr,Mai,Jun,Jul,Aug,Sep,Okt,Nov,Des
6
actionview_datehelper_select_month_prefix:
7
actionview_datehelper_select_year_prefix:
8
actionview_datehelper_time_in_words_day: 1 dag
9
actionview_datehelper_time_in_words_day_plural: %d dager
10
actionview_datehelper_time_in_words_hour_about: ca. en time
11
actionview_datehelper_time_in_words_hour_about_plural: ca. %d timer
12
actionview_datehelper_time_in_words_hour_about_single: ca. en time
13
actionview_datehelper_time_in_words_minute: 1 minutt
14
actionview_datehelper_time_in_words_minute_half: et halvt minutt
15
actionview_datehelper_time_in_words_minute_less_than: mindre enn et minutt
16
actionview_datehelper_time_in_words_minute_plural: %d minutter
17
actionview_datehelper_time_in_words_minute_single: 1 minutt
18
actionview_datehelper_time_in_words_second_less_than: mindre enn et sekund
19
actionview_datehelper_time_in_words_second_less_than_plural: mindre enn %d sekunder
20
actionview_instancetag_blank_option: Vennligst velg
21

  
22
activerecord_error_inclusion: finnes ikke i listen
23
activerecord_error_exclusion: er reservert
24
activerecord_error_invalid: er ugyldig
25
activerecord_error_confirmation: stemmer ikke med bekreftelsen
26
activerecord_error_accepted: må aksepteres
27
activerecord_error_empty: kan ikke være tom
28
activerecord_error_blank: kan ikke være blank
29
activerecord_error_too_long: er for lang
30
activerecord_error_too_short: er for kort
31
activerecord_error_wrong_length: har feil lengde
32
activerecord_error_taken: er opptatt
33
activerecord_error_not_a_number: er ikke et nummer
34
activerecord_error_not_a_date: er ikke en gyldig dato
35
activerecord_error_greater_than_start_date: må være større enn startdato
36
activerecord_error_not_same_project: hører ikke til samme prosjekt
37
activerecord_error_circular_dependency: Denne relasjonen ville lagd en sirkulær avhengighet
38

  
39
general_fmt_age: %d år
40
general_fmt_age_plural: %d år
41
general_fmt_date: %%d. %%B %%Y
42
general_fmt_datetime: %%d. %%B %%H:%%M
43
general_fmt_datetime_short: %%d.%%m.%%Y, %%H:%%M
44
general_fmt_time: %%H:%%M
45
general_text_No: 'Nei'
46
general_text_Yes: 'Ja'
47
general_text_no: 'nei'
48
general_text_yes: 'ja'
49
general_lang_name: 'Norsk bokmål'
50
general_csv_separator: ','
51
general_csv_encoding: ISO-8859-1
52
general_pdf_encoding: ISO-8859-1
53
general_day_names: Mandag,Tirsdag,Onsdag,Torsdag,Fredag,Lørdag,Søndag
54
general_first_day_of_week: '1'
55

  
56
notice_account_updated: Kontoen er oppdatert.
57
notice_account_invalid_creditentials: Feil brukernavn eller passord
58
notice_account_password_updated: Passordet er oppdatert.
59
notice_account_wrong_password: Feil passord
60
notice_account_register_done: Kontoen er opprettet. Klikk lenken som er sendt deg i e-post for å aktivere kontoen.
61
notice_account_unknown_email: Ukjent bruker.
62
notice_can_t_change_password: Denne kontoen bruker ekstern godkjenning. Passordet kan ikke endres.
63
notice_account_lost_email_sent: En e-post med instruksjoner for å velge et nytt passord er sendt til deg.
64
notice_account_activated: Din konto er aktivert. Du kan nå logge inn.
65
notice_successful_create: Opprettet.
66
notice_successful_update: Oppdatert.
67
notice_successful_delete: Slettet.
68
notice_successful_connection: Koblet opp.
69
notice_file_not_found: Siden du forsøkte å vise eksisterer ikke, eller er slettet.
70
notice_locking_conflict: Data har blitt oppdatert av en annen bruker.
71
notice_scm_error: Elementet og/eller revisjonen eksisterer ikke i depoet.
72
notice_not_authorized: Du har ikke adgang til denne siden.
73
notice_email_sent: En e-post er sendt til %s
74
notice_email_error: En feil oppstod under sending av e-post (%s)
75
notice_feeds_access_key_reseted: Din RSS-tilgangsnøkkel er nullstilt.
76
notice_failed_to_save_issues: "Lykkes ikke å lagre %d sak(er) på %d valgt: %s."
77
notice_no_issue_selected: "Ingen sak valgt! Vennligst merk sakene du vil endre."
78
notice_account_pending: "Din konto ble opprettet og avventer nå administrativ godkjenning."
79

  
80
mail_subject_lost_password: Ditt Redmine-passord
81
mail_body_lost_password: 'Klikk følgende lenke for å endre ditt Redmine-passord:'
82
mail_subject_register: Redmine kontoaktivering
83
mail_body_register: 'Klikk følgende lenke for å aktivere din Redmine-konto:'
84
mail_body_account_information_external: Du kan bruke din "%s"-konto for å logge inn på Redmine.
85
mail_body_account_information: Informasjon om din Redmine-konto
86
mail_subject_account_activation_request: Redmine kontoaktivering
87
mail_body_account_activation_request: 'En ny bruker (%s) er registrert, og avventer din godkjenning:'
88

  
89
gui_validation_error: 1 feil
90
gui_validation_error_plural: %d feil
91

  
92
field_name: Navn
93
field_description: Beskrivelse
94
field_summary: Oppsummering
95
field_is_required: Kreves
96
field_firstname: Fornavn
97
field_lastname: Etternavn
98
field_mail: E-post
99
field_filename: Fil
100
field_filesize: Størrelse
101
field_downloads: Nedlastinger
102
field_author: Forfatter
103
field_created_on: Opprettet
104
field_updated_on: Oppdatert
105
field_field_format: Format
106
field_is_for_all: For alle prosjekter
107
field_possible_values: Lovlige verdier
108
field_regexp: Regular expression
109
field_min_length: Minimum lengde
110
field_max_length: Maksimum lengde
111
field_value: Verdi
112
field_category: Kategori
113
field_title: Tittel
114
field_project: Prosjekt
115
field_issue: Sak
116
field_status: Status
117
field_notes: Notater
118
field_is_closed: Saken er lukket
119
field_is_default: Standardverdi
120
field_tracker: Sakstype
121
field_subject: Emne
122
field_due_date: Frist
123
field_assigned_to: Tildelt til
124
field_priority: Prioritet
125
field_fixed_version: Mål-versjon
126
field_user: Bruker
127
field_role: Rolle
128
field_homepage: Hjemmeside
129
field_is_public: Offentlig
130
field_parent: Underprosjekt til
131
field_is_in_chlog: Saker vist i endringslogg
132
field_is_in_roadmap: Saker vist i veikart
133
field_login: Brukernavn
134
field_mail_notification: E-post varsling
135
field_admin: Administrator
136
field_last_login_on: Sist innlogget
137
field_language: Språk
138
field_effective_date: Dato
139
field_password: Passord
140
field_new_password: Nytt passord
141
field_password_confirmation: Bekreft passord
142
field_version: Versjon
143
field_type: Saksype
144
field_host: Vert
145
field_port: Port
146
field_account: Konto
147
field_base_dn: Base DN
148
field_attr_login: Brukernavnsattributt
149
field_attr_firstname: Fornavnsattributt
150
field_attr_lastname: Etternavnsattributt
151
field_attr_mail: E-post-attributt
152
field_onthefly: On-the-fly brukeropprettelse
153
field_start_date: Start
154
field_done_ratio: %% Ferdig
155
field_auth_source: Autentifikasjonsmodus
156
field_hide_mail: Skjul min e-post-adresse
157
field_comments: Kommentarer
158
field_url: URL
159
field_start_page: Startside
160
field_subproject: Underprosjekt
161
field_hours: Timer
162
field_activity: Activitet
163
field_spent_on: Dato
164
field_identifier: Identifikasjon
165
field_is_filter: Brukt som et filter
166
field_issue_to_id: Relatert saker
167
field_delay: Forsinkelse
168
field_assignable: Saker kan tildeles denne rollen
169
field_redirect_existing_links: Viderekoble eksisterende lenker
170
field_estimated_hours: Estimert tid
171
field_column_names: Kolonner
172
field_time_zone: Tidssone
173
field_searchable: Søkbar
174

  
175
setting_app_title: Appliksjonstittel
176
setting_app_subtitle: Applikasjonens undertittel
177
setting_welcome_text: Velkomstekst
178
setting_default_language: Standardspråk
179
setting_login_required: Krever innlogging
180
setting_self_registration: Selv-registrering
181
setting_attachment_max_size: Maks. størrelse vedlegg
182
setting_issues_export_limit: Eksportgrense for saker
183
setting_mail_from: Avsenders e-post
184
setting_bcc_recipients: Blindkopi (bcc) til mottakere
185
setting_host_name: Vertsnavn
186
setting_text_formatting: Tekstformattering
187
setting_wiki_compression: Komprimering av Wiki-historikk
188
setting_feeds_limit: Innholdsgrense for Feed
189
setting_autofetch_changesets: Autohenting av innsendinger
190
setting_sys_api_enabled: Aktiver webservice for depot-administrasjon
191
setting_commit_ref_keywords: Nøkkelord for referanse
192
setting_commit_fix_keywords: Nøkkelord for retting
193
setting_autologin: Autoinnloging
194
setting_date_format: Datoformat
195
setting_time_format: Tidsformat
196
setting_cross_project_issue_relations: Tillat saksrelasjoner mellom prosjekter
197
setting_issue_list_default_columns: Standardkolonner vist i sakslisten
198
setting_repositories_encodings: Depot-tegnsett
199
setting_emails_footer: E-post-signatur
200
setting_protocol: Protokoll
201

  
202
label_user: Bruker
203
label_user_plural: Brukere
204
label_user_new: Ny bruker
205
label_project: Prosjekt
206
label_project_new: Nytt prosjekt
207
label_project_plural: Prosjekter
208
label_project_all: Alle prosjekter
209
label_project_latest: Siste prosjekter
210
label_issue: Sak
211
label_issue_new: Ny sak
212
label_issue_plural: Saker
213
label_issue_view_all: Vis alle saker
214
label_issues_by: Saker etter %s
215
label_document: Dokument
216
label_document_new: Nytt dokument
217
label_document_plural: Dokumenter
218
label_role: Rolle
219
label_role_plural: Roller
220
label_role_new: Ny rolle
221
label_role_and_permissions: Roller og tillatelser
222
label_member: Medlem
223
label_member_new: Nytt medlem
224
label_member_plural: Medlemmer
225
label_tracker: Sakstype
226
label_tracker_plural: Sakstyper
227
label_tracker_new: Ny sakstype
228
label_workflow: Arbeidsflyt
229
label_issue_status: Saksstatus
230
label_issue_status_plural: Saksstatuser
231
label_issue_status_new: Ny status
232
label_issue_category: Sakskategori
233
label_issue_category_plural: Sakskategorier
234
label_issue_category_new: Ny kategori
235
label_custom_field: Eget felt
236
label_custom_field_plural: Egne felt
237
label_custom_field_new: Nytt eget felt
238
label_enumerations: Kodelister
239
label_enumeration_new: Ny verdi
240
label_information: Informasjon
241
label_information_plural: Informasjon
242
label_please_login: Vennlist logg inn
243
label_register: Registrer
244
label_password_lost: Mistet passord
245
label_home: Hjem
246
label_my_page: Min side
247
label_my_account: Min konto
248
label_my_projects: Mine prosjekter
249
label_administration: Administrasjon
250
label_login: Logg inn
251
label_logout: Logg ut
252
label_help: Hjelp
253
label_reported_issues: Rapporterte saker
254
label_assigned_to_me_issues: Saker tildelt meg 
255
label_last_login: Sist innlogget
256
label_last_updates: Sist oppdatert
257
label_last_updates_plural: %d siste oppdaterte
258
label_registered_on: Registrert
259
label_activity: Aktivitet
260
label_new: Ny
261
label_logged_as: Innlogget som
262
label_environment: Miljø
263
label_authentication: Autentifikasjon
264
label_auth_source: Autentifikasjonsmodus
265
label_auth_source_new: Ny autentifikasjonmodus
266
label_auth_source_plural: Autentifikasjonsmoduser
267
label_subproject_plural: Underprosjekter
268
label_min_max_length: Min.-maks. lengde
269
label_list: Liste
270
label_date: Dato
271
label_integer: Heltall
272
label_float: Kommatall
273
label_boolean: Sann/usann
274
label_string: Tekst
275
label_text: Lang tekst
276
label_attribute: Attributt
277
label_attribute_plural: Attributter
278
label_download: %d Nedlasting
279
label_download_plural: %d Nedlastinger
280
label_no_data: Ingen data å vise
281
label_change_status: Endre status
282
label_history: Historikk
283
label_attachment: Fil
284
label_attachment_new: Ny fil
285
label_attachment_delete: Slett fil
286
label_attachment_plural: Filer
287
label_report: Rapport
288
label_report_plural: Rapporter
289
label_news: Nyheter
290
label_news_new: Legg til nyhet
291
label_news_plural: Nyheter
292
label_news_latest: Siste nyheter
293
label_news_view_all: Vis alle nyheter
294
label_change_log: Endringslogg
295
label_settings: Innstillinger
296
label_overview: Oversikt
297
label_version: Versjon
298
label_version_new: Ny versjon
299
label_version_plural: Versjoner
300
label_confirmation: Bekreftelse
301
label_export_to: Eksporter til
302
label_read: Leser...
303
label_public_projects: Offentlige prosjekt
304
label_open_issues: åpen
305
label_open_issues_plural: åpne
306
label_closed_issues: lukket
307
label_closed_issues_plural: lukkede
308
label_total: Total
309
label_permissions: Godkjenninger
310
label_current_status: Nåværende status
311
label_new_statuses_allowed: Nye statuser tillat
312
label_all: alle
313
label_none: ingen
314
label_nobody: ingen
315
label_next: Neste
316
label_previous: Forrige
317
label_used_by: Brukt av
318
label_details: Detaljer
319
label_add_note: Legg til notis
320
label_per_page: Pr. side
321
label_calendar: Kalender
322
label_months_from: måneder fra
323
label_gantt: Gantt
324
label_internal: Intern
325
label_last_changes: siste %d endringer
326
label_change_view_all: Vis alle endringer
327
label_personalize_page: Personaliser denne siden
328
label_comment: Kommentar
329
label_comment_plural: Kommentarer
330
label_comment_add: Legg til kommentar
331
label_comment_added: Kommentar lagt til
332
label_comment_delete: Slett kommentar
333
label_query: Egen spørring
334
label_query_plural: Egne spørringer
335
label_query_new: Ny spørring
336
label_filter_add: Legg til filter
337
label_filter_plural: Filtre
338
label_equals: er
339
label_not_equals: er ikke
340
label_in_less_than: er mindre enn
341
label_in_more_than: in mer enn
342
label_in: i
343
label_today: idag
344
label_this_week: denne uken
345
label_less_than_ago: mindre enn dager siden
346
label_more_than_ago: mer enn dager siden
347
label_ago: dager siden
348
label_contains: inneholder
349
label_not_contains: ikke inneholder
350
label_day_plural: dager
351
label_repository: Depot
352
label_browse: Utforsk
353
label_modification: %d endring
354
label_modification_plural: %d endringer
355
label_revision: Revisjon
356
label_revision_plural: Revisjoner
357
label_added: lagt til
358
label_modified: endret
359
label_deleted: slettet
360
label_latest_revision: Siste revisjon
361
label_latest_revision_plural: Siste revisjoner
362
label_view_revisions: Vis revisjoner
363
label_max_size: Maksimum størrelse
364
label_on: 'av'
365
label_sort_highest: Flytt til toppen
366
label_sort_higher: Flytt opp
367
label_sort_lower: Flytt ned
368
label_sort_lowest: Flytt til bunnen
369
label_roadmap: Veikart
370
label_roadmap_due_in: Frist om
371
label_roadmap_overdue: %s forsinket
372
label_roadmap_no_issues: Ingen saker for denne versjonen
373
label_search: Søk
374
label_result_plural: Resultater
375
label_all_words: Alle ord
376
label_wiki: Wiki
377
label_wiki_edit: Wiki endring
378
label_wiki_edit_plural: Wiki endringer
379
label_wiki_page: Wiki-side
380
label_wiki_page_plural: Wiki-sider
381
label_index_by_title: Indekser etter tittel
382
label_index_by_date: Indekser etter dato
383
label_current_version: Gjeldende versjon
384
label_preview: Forhåndsvis
385
label_feed_plural: Feeder
386
label_changes_details: Detaljer om alle endringer
387
label_issue_tracking: Sakssporing
388
label_spent_time: Brukt tid
389
label_f_hour: %.2f time
390
label_f_hour_plural: %.2f timer
391
label_time_tracking: Tidssporing
392
label_change_plural: Endringer
393
label_statistics: Statistikk
394
label_commits_per_month: Innsendinger pr. måned
395
label_commits_per_author: Innsendinger pr. forfatter
396
label_view_diff: Vis forskjeller
397
label_diff_inline: i teksten
398
label_diff_side_by_side: side ved side
399
label_options: Valg
400
label_copy_workflow_from: Kopier arbeidsflyt fra
401
label_permissions_report: Godkjenningsrapport
402
label_watched_issues: Overvåkede saker
403
label_related_issues: Relaterte saker
404
label_applied_status: Gitt status
405
label_loading: Laster...
406
label_relation_new: Ny relasjon
407
label_relation_delete: Slett relasjon
408
label_relates_to: relatert til
409
label_duplicates: duplikater
410
label_blocks: blokkerer
411
label_blocked_by: blokkert av
412
label_precedes: kommer før
413
label_follows: følger
414
label_end_to_start: slutt til start
415
label_end_to_end: slutt til slutt
416
label_start_to_start: start til start
417
label_start_to_end: start til slutt
418
label_stay_logged_in: Logg meg inn automatisk
419
label_disabled: avslått
420
label_show_completed_versions: Vis ferdige versjoner
421
label_me: meg
422
label_board: Forum
423
label_board_new: Nytt forum
424
label_board_plural: Forumer
425
label_topic_plural: Emner
426
label_message_plural: Meldinger
427
label_message_last: Siste melding
428
label_message_new: Ny melding
429
label_reply_plural: Svar
430
label_send_information: Send kontoinformasjon til brukeren
431
label_year: År
432
label_month: Måned
433
label_week: Uke
434
label_date_from: Fra
435
label_date_to: Til
436
label_language_based: Basert på brukerens språk
437
label_sort_by: Sorter etter %s
438
label_send_test_email: Send en e-post-test
439
label_feeds_access_key_created_on: RSS tilgangsnøkkel opprettet for %s siden
440
label_module_plural: Moduler
441
label_added_time_by: Lagt til av %s for %s siden
442
label_updated_time: Oppdatert for %s siden
443
label_jump_to_a_project: Gå til et prosjekt...
444
label_file_plural: Filer
445
label_changeset_plural: Endringssett
446
label_default_columns: Standardkolonner
447
label_no_change_option: (Ingen endring)
448
label_bulk_edit_selected_issues: Samlet endring av valgte saker
449
label_theme: Tema
450
label_default: Standard
451
label_search_titles_only: Søk bare i titler
452
label_user_mail_option_all: "For alle hendelser på mine prosjekter"
453
label_user_mail_option_selected: "For alle hendelser på valgte prosjekt..."
454
label_user_mail_option_none: "Bare for ting jeg overvåker eller er involvert i"
455
label_user_mail_no_self_notified: "Jeg vil ikke bli varslet om endringer jeg selv gjør"
456
label_registration_activation_by_email: kontoaktivering pr. e-post
457
label_registration_manual_activation: manuell kontoaktivering
458
label_registration_automatic_activation: automatisk kontoaktivering
459

  
460
button_login: Logg inn
461
button_submit: Send
462
button_save: Lagre
463
button_check_all: Merk alle
464
button_uncheck_all: Avmerk alle
465
button_delete: Slett
466
button_create: Opprett
467
button_test: Test
468
button_edit: Endre
469
button_add: Legg til
470
button_change: Endre
471
button_apply: Bruk
472
button_clear: Nullstill
473
button_lock: Lås
474
button_unlock: Lås opp
475
button_download: Last ned
476
button_list: Liste
477
button_view: Vis
478
button_move: Flytt
479
button_back: Tilbake
480
button_cancel: Avbryt
481
button_activate: Aktiver
482
button_sort: Sorter
483
button_log_time: Logg tid
484
button_rollback: Rull tilbake til denne versjonen
485
button_watch: Overvåk
486
button_unwatch: Stopp overvåkning
487
button_reply: Svar
488
button_archive: Arkiver
489
button_unarchive: Gjør om arkivering
490
button_reset: Nullstill
491
button_rename: Endre navn
492
button_change_password: Endre passord
493
button_copy: Kopier
494
button_annotate: Annotér
495

  
496
status_active: aktiv
497
status_registered: registrert
498
status_locked: låst
499

  
500
text_select_mail_notifications: Velg hendelser som skal varsles med e-post.
501
text_regexp_info: eg. ^[A-Z0-9]+$
502
text_min_max_length_info: 0 betyr ingen begrensning
503
text_project_destroy_confirmation: Er du sikker på at du vil slette dette prosjekter og alle relatert data ?
504
text_workflow_edit: Velg en rolle og en sakstype for å endre arbeidsflyten
505
text_are_you_sure: Er du sikker ?
506
text_journal_changed: endret fra %s til %s
507
text_journal_set_to: satt til %s
508
text_journal_deleted: slettet
509
text_tip_task_begin_day: oppgaven starter denne dagen
510
text_tip_task_end_day: oppgaven avsluttes denne dagen
511
text_tip_task_begin_end_day: oppgaven starter og avsluttes denne dagen
512
text_project_identifier_info: 'Små bokstaver (a-z), nummer og binde-/understrek tillat.<br />Identifikatoren kan ikke endres etter den er lagret.'
513
text_caracters_maximum: %d tegn maksimum.
514
text_caracters_minimum: Må være minst %d tegn lang.
515
text_length_between: Lengde mellom %d og %d tegn.
516
text_tracker_no_workflow: Ingen arbeidsflyt definert for denne sakstypen
517
text_unallowed_characters: Ugyldige tegn
518
text_comma_separated: Flere verdier tillat (kommaseparert).
519
text_issues_ref_in_commit_messages: Refererer og retter saker i innsendingsmeldinger
520
text_issue_added: Sak %s er rapportert.
521
text_issue_updated: Sak %s er oppdatert.
522
text_wiki_destroy_confirmation: Er du sikker på at du vil slette denne wikien og alt innholdet ?
523
text_issue_category_destroy_question: Noen saker (%d) er lagt til i denne kategorien. Hva vil du gjøre ?
524
text_issue_category_destroy_assignments: Fjern bruk av kategorier
525
text_issue_category_reassign_to: Bruk kategorien på sakene på nytt
526
text_user_mail_option: "For ikke-valgte prosjekter vil du bare motta varsling om ting du overvåker eller er involveret i (eks. saker du er forfatter av eller er tildelt)."
527

  
528
default_role_manager: Leder
529
default_role_developper: Utvikler
530
default_role_reporter: Rapportør
531
default_tracker_bug: Feil
532
default_tracker_feature: Funksjon
533
default_tracker_support: Support
534
default_issue_status_new: Ny
535
default_issue_status_assigned: Tildelt
536
default_issue_status_resolved: Avklart
537
default_issue_status_feedback: Tilbakemelding
538
default_issue_status_closed: Lukket
539
default_issue_status_rejected: Avvist
540
default_doc_category_user: Bruker-dokumentasjon
541
default_doc_category_tech: Teknisk dokumentasjon
542
default_priority_low: Lav
543
default_priority_normal: Normal
544
default_priority_high: Høy
545
default_priority_urgent: Haster
546
default_priority_immediate: Omgående
547
default_activity_design: Design
548
default_activity_development: Utvikling
549

  
550
enumeration_issue_priorities: Sakssprioriteringer
551
enumeration_doc_categories: Dokument-kategorier
552
enumeration_activities: Aktiviteter (tidssporing)