lv.yml

Dzintars Bergs, 2010-05-05 14:17

Download (37.8 KB)

 
1
# translated by Dzintars Bergs (dzintars.bergs@gmail.com)
2

  
3
lv:
4
 date:
5
  formats:
6
   default: "%d.%m.%Y"
7
   short: "%d %b"
8
   long: "%d %B %Y"
9
   
10
  day_names: [Svētdiena, Pirmdiena, Otrdiena, Trešdiena, Ceturtdiena, Piektdiena, Sestdiena]
11
  abbr_day_names: [Sv, Pr, Ot, Tr, Ct, Pk, St]
12
   
13
  month_names: [~, Janvāris, Februāris, Marts, Aprīlis , Maijs, Jūnijs, Jūlijs, Augusts, Septembris, Oktobris, Novembris, Decembris]
14
  abbr_month_names: [~, Jan, Feb, Mar, Apr, Mai, Jūn, Jūl, Aug, Sep, Okt, Nov, Dec]
15
  order: [ :day, :month, :year ]
16

  
17
 time:
18
  formats:
19
   default: "%a, %d %b %Y, %H:%M:%S %z"
20
   time: "%H:%M"
21
   short: "%d %b, %H:%M"
22
   long: "%B %d, %Y %H:%M"
23
  am: "rītā"
24
  pm: "vakarā"
25
   
26
 datetime:
27
  distance_in_words:
28
   half_a_minute: "pus minūte"
29
   less_than_x_seconds:
30
    one:  "mazāk kā 1 sekunde"
31
    other: "mazāk kā {{count}} sekundes"
32
   x_seconds:
33
    one:  "1 sekunde"
34
    other: "{{count}} sekundes"
35
   less_than_x_minutes:
36
    one:  "mazāk kā minūte"
37
    other: "mazāk kā {{count}} minūtes"
38
   x_minutes:
39
    one:  "1 minūte"
40
    other: "{{count}} minūtes"
41
   about_x_hours:
42
    one:  "aptuveni 1 stunda"
43
    other: "aptuveni {{count}} stundas"
44
   x_days:
45
    one:  "1 diena"
46
    other: "{{count}} dienas"
47
   about_x_months:
48
    one:  "aptuveni 1 mēnesis"
49
    other: "aptuveni {{count}} mēneši"
50
   x_months:
51
    one:  "1 mēnesis"
52
    other: "{{count}} mēneši"
53
   about_x_years:
54
    one:  "aptuveni 1 gads"
55
    other: "aptuveni {{count}} gadi"
56
   over_x_years:
57
    one:  "ilgāk par 1 gadu"
58
    other: "ilgāk par {{count}} gadiem"
59
   almost_x_years:
60
    one:  "gandrīz 1 gadu"
61
    other: "gandrīz {{count}} gadus"
62

  
63
 number:
64
  human:
65
   format:
66
    delimiter: " "
67
    precision: 1
68
   storage_units:
69
    format: "%n %u"
70
    units:
71
     byte:
72
      one: "Baits"
73
      other: "Baiti"
74
     kb: "KB"
75
     mb: "MB"
76
     gb: "GB"
77
     tb: "TB"
78

  
79
    
80
 support:
81
  array:
82
   sentence_connector: "un"
83
   skip_last_comma: false
84
   
85
 activerecord:
86
  errors:
87
   messages:
88
    inclusion: "nav iekļauts sarakstā"
89
    exclusion: "ir rezervēts"
90
    invalid: "nederīgs"
91
    confirmation: "apstiprinājums nesakrīt"
92
    accepted: "jābūt akceptētam"
93
    empty: "nevar būt tukšs"
94
    blank: "nevar būt neaizpildīts"
95
    too_long: "ir pārāk gara(š) (maksimālais garums ir {{count}} simboli)"
96
    too_short: "ir pārāk īsa(s) (minimālais garums ir {{count}} simboli)"
97
    wrong_length: "ir nepareiza garuma (vajadzētu būt {{count}} simboli)"
98
    taken: "eksistē"
99
    not_a_number: "nav skaitlis"
100
    not_a_date: "nav derīgs datums"
101
    greater_than: "jābūt lielākam par {{count}}"
102
    greater_than_or_equal_to: "jābūt lielākam vai vienādam ar {{count}}"
103
    equal_to: "jābūt vienādam ar {{count}}"
104
    less_than: "jābūt mazākam kā {{count}}"
105
    less_than_or_equal_to: "jābūt mazākam vai vienādam ar {{count}}"
106
    odd: "jāatšķirās"
107
    even: "jāsakrīt"
108
    greater_than_start_date: "jābūt vēlākam par sākuma datumu"
109
    not_same_project: "nepieder pie tā paša projekta"
110
    circular_dependency: "Šī relācija radītu ciklisku atkarību"
111

  
112
 actionview_instancetag_blank_option: Izvēlieties
113
 
114
 general_text_No: 'Nē'
115
 general_text_Yes: 'Jā'
116
 general_text_no: 'nē'
117
 general_text_yes: 'jā'
118
 general_lang_name: 'Latvian (Latviešu)'
119
 general_csv_separator: ','
120
 general_csv_decimal_separator: '.'
121
 general_csv_encoding: UTF-8
122
 general_pdf_encoding: UTF-8
123
 general_first_day_of_week: '1'
124
 
125
 notice_account_updated: Konts tika atjaunots veiksmīgi.
126
 notice_account_invalid_creditentials: Nepareizs lietotāja vārds vai parole.
127
 notice_account_password_updated: Parole tika veiksmīgi atjaunota.
128
 notice_account_wrong_password: Nepareiza parole
129
 notice_account_register_done: Konts veiksmīgi izveidots. Lai aktivizētu kontu, spiediet uz saites, kas Jums tika nosūtīta.
130
 notice_account_unknown_email: Nezināms lietotājs
131
 notice_can_t_change_password: Šis konts izmanto ārēju pilnvarošanas avotu. Nav iespējams nomainīt paroli.
132
 notice_account_lost_email_sent: Jums tika nosūtīts e-pasts ar instrukcijām, kā izveidot jaunu paroli.
133
 notice_account_activated: Jūsu konts ir aktivizēts. Varat pieslēgties sistēmai.
134
 notice_successful_create: Veiksmīga izveide.
135
 notice_successful_update: Veiksmīga atjaunošana.
136
 notice_successful_delete: Veiksmīga dzēšana.
137
 notice_successful_connection: Veiksmīgs savienojums.
138
 notice_file_not_found: Lapa, ko Jūs mēģināt atvērt, neeksistē vai ir pārvietota.
139
 notice_locking_conflict: Datus ir atjaunojis cits lietotājs.
140
 notice_not_authorized: Jums nav tiesību piekļūt šai lapai.
141
 notice_email_sent: "E-pasts tika nosūtīts uz {{value}}"
142
 notice_email_error: "Kļūda sūtot e-pastu ({{value}})"
143
 notice_feeds_access_key_reseted: Jūsu RSS pieejas atslēga tika iestatīta sākuma stāvoklī.
144
 notice_api_access_key_reseted: Jūsu API pieejas atslēga tika iestatīta sākuma stāvoklī.
145
 notice_failed_to_save_issues: "Neizdevās saglabāt {{count}} uzdevumu(us) no {{total}} izvēlēti: {{ids}}."
146
 notice_no_issue_selected: "Nav izvēlēts uzdevums! Lūdzu, atzīmējiet uzdevumus, kurus vēlaties rediģēt!"
147
 notice_account_pending: "Jūsu konts tika izveidots un šobrīd gaida administratora apstiprinājumu."
148
 notice_default_data_loaded: Noklusētā konfigurācija tika veiksmīgi ielādēta.
149
 notice_unable_delete_version: Neizdevās dzēst versiju.
150
 notice_issue_done_ratios_updated: Uzdevuma izpildes koeficients atjaunots.
151
 
152
 error_can_t_load_default_data: "Nevar ielādēt noklusētos konfigurācijas datus: {{value}}"
153
 error_scm_not_found: "Ieraksts vai versija nebija repozitorijā."
154
 error_scm_command_failed: "Mēģinot piekļūt repozitorijam, notika kļūda: {{value}}"
155
 error_scm_annotate: "Ieraksts neeksistē vai tam nevar tikt pievienots paskaidrojums."
156
 error_issue_not_found_in_project: 'Uzdevums netika atrasts vai nepieder šim projektam.'
157
 error_no_tracker_in_project: 'Neviens trakeris nav saistīts ar šo projektu. Pārbaudiet projekta iestatījumus.'
158
 error_no_default_issue_status: 'Nav definēts uzdevuma noklusētais statuss. Pārbaudiet konfigurāciju (Ejat uz: "Administrācija -> Uzdevumu statusi")!'
159
 error_can_not_reopen_issue_on_closed_version: 'Nevar pievienot atsauksmi uzdevumam, kas saistīts ar slēgtu versiju.'
160
 error_can_not_archive_project: Šis projekts nevar tikt arhivēts
161
 error_issue_done_ratios_not_updated: "Uzdevuma izpildes koeficients nav atjaunots."
162
 error_workflow_copy_source: 'Lūdzu izvēlieties avota trakeri vai lomu'
163
 error_workflow_copy_target: 'Lūdzu izvēlēties mērķa trakeri(us) un lomu(as)'
164
 
165
 warning_attachments_not_saved: "{{count}} datnes netika saglabātas."
166
 
167
 mail_subject_lost_password: "Jūsu {{value}} parole"
168
 mail_body_lost_password: 'Lai mainītu paroli, spiediet uz šīs saites:'
169
 mail_subject_register: "Jūsu {{value}} konta aktivizācija"
170
 mail_body_register: 'Lai izveidotu kontu, spiediet uz šīs saites:'
171
 mail_body_account_information_external: "Varat izmantot Jūsu {{value}} kontu, lai pieslēgtos."
172
 mail_body_account_information: Jūsu konta informācija
173
 mail_subject_account_activation_request: "{{value}} konta aktivizācijas pieprasījums"
174
 mail_body_account_activation_request: "Jauns lietotājs ({{value}}) ir reģistrēts. Lietotāja konts gaida Jūsu apstiprinājumu:"
175
 mail_subject_reminder: "{{count}} uzdevums(i) sagaidāms(i) tuvākajās dienās"
176
 mail_body_reminder: "{{count}} uzdevums(i), kurš(i) ir nozīmēts(i) Jums, sagaidāms(i) tuvākajās {{days}} dienās:"
177
 mail_subject_wiki_content_added: "'{{page}}' Wiki lapa pievienota"
178
 mail_body_wiki_content_added: "The '{{page}}' Wiki lapu pievienojis {{author}}."
179
 mail_subject_wiki_content_updated: "'{{page}}' Wiki lapa atjaunota"
180
 mail_body_wiki_content_updated: "The '{{page}}' Wiki lapu atjaunojis {{author}}."
181
 
182
 gui_validation_error: 1 kļūda
183
 gui_validation_error_plural: "{{count}} kļūdas"
184
 
185
 field_name: Nosaukums
186
 field_description: Apraksts
187
 field_summary: Kopsavilkums
188
 field_is_required: Nepieciešams
189
 field_firstname: Vārds
190
 field_lastname: Uzvārds
191
 field_mail: "E-pasts"
192
 field_filename: Datne
193
 field_filesize: Izmērs
194
 field_downloads: Lejupielādes
195
 field_author: Autors
196
 field_created_on: Izveidots
197
 field_updated_on: Atjaunots
198
 field_field_format: Formāts
199
 field_is_for_all: Visiem projektiem
200
 field_possible_values: Iespējamās vērtības
201
 field_regexp: Regulārā izteiksme
202
 field_min_length: Minimālais garums
203
 field_max_length: Maksimālais garums
204
 field_value: Vērtība
205
 field_category: Kategorija
206
 field_title: Nosaukums
207
 field_project: Projekts
208
 field_issue: Uzdevums
209
 field_status: Statuss
210
 field_notes: Piezīmes
211
 field_is_closed: Uzdevums slēgts
212
 field_is_default: Noklusētā vērtība
213
 field_tracker: Trakeris
214
 field_subject: Temats
215
 field_due_date: Sagaidāmais datums
216
 field_assigned_to: Piešķirts
217
 field_priority: Prioritāte
218
 field_fixed_version: Mērķa versija
219
 field_user: Lietotājs
220
 field_role: Loma
221
 field_homepage: Vietne
222
 field_is_public: Publisks
223
 field_parent: Apakšprojekts projektam
224
 field_is_in_roadmap: Ceļvedī parādītie uzdevumi
225
 field_login: Pieslēgties
226
 field_mail_notification: "E-pasta paziņojumi"
227
 field_admin: Administrators
228
 field_last_login_on: Pēdējo reizi pieslēdzies
229
 field_language: Valoda
230
 field_effective_date: Datums
231
 field_password: Parole
232
 field_new_password: Janā parole
233
 field_password_confirmation: Paroles apstiprinājums
234
 field_version: Versija
235
 field_type: Tips
236
 field_host: Hosts
237
 field_port: Ports
238
 field_account: Konts
239
 field_base_dn: Base DN
240
 field_attr_login: Pieslēgšanās atribūts
241
 field_attr_firstname: Vārda atribūts
242
 field_attr_lastname: Uzvārda atribūts
243
 field_attr_mail: "E-pasta atribūts"
244
 field_onthefly: "Lietotāja izveidošana on-the-fly"
245
 field_start_date: Sākuma datums
246
 field_done_ratio: % padarīti
247
 field_auth_source: Pilnvarošanas režīms
248
 field_hide_mail: "Paslēpt manu e-pasta adresi"
249
 field_comments: Komentārs
250
 field_url: URL
251
 field_start_page: Sākuma lapa
252
 field_subproject: Apakšprojekts
253
 field_hours: Stundas
254
 field_activity: Aktivitāte
255
 field_spent_on: Datums
256
 field_identifier: Identifikators
257
 field_is_filter: Izmantots kā filtrs
258
 field_issue_to: Saistīts uzdevums
259
 field_delay: Kavējums
260
 field_assignable: Uzdevums var tikt piesaistīts šai lomai
261
 field_redirect_existing_links: Pāradresēt eksistējošās saites
262
 field_estimated_hours: Paredzētais laiks
263
 field_column_names: Kolonnas
264
 field_time_zone: Laika zona
265
 field_searchable: Meklējams
266
 field_default_value: Noklusētā vērtība
267
 field_comments_sorting: Rādīt komentārus
268
 field_parent_title: Vecāka lapa
269
 field_editable: Rediģējams
270
 field_watcher: Vērotājs
271
 field_identity_url: OpenID URL
272
 field_content: Saturs
273
 field_group_by: Grupēt rezultātus pēc
274
 field_sharing: Koplietošana
275
 
276
 setting_app_title: Programmas nosaukums
277
 setting_app_subtitle: Programmas apakš-nosaukums
278
 setting_welcome_text: Sveiciena teksts
279
 setting_default_language: Noklusētā valoda
280
 setting_login_required: Nepieciešama pilnvarošana
281
 setting_self_registration: Pašreģistrēšanās
282
 setting_attachment_max_size: Pielikuma maksimālais izmērs
283
 setting_issues_export_limit: Uzdevumu eksporta ierobežojums
284
 setting_mail_from: "E-pasta adrese informācijas nosūtīšanai"
285
 setting_bcc_recipients: "Saņēmēju adreses neparādīsies citu saņēmēju vēstulēs (bcc)"
286
 setting_plain_text_mail: "Vēstule brīvā tekstā (bez HTML)"
287
 setting_host_name: Hosta nosaukums un piekļuves ceļš
288
 setting_text_formatting: Teksta formatēšana
289
 setting_wiki_compression: Wiki vēstures saspiešana
290
 setting_feeds_limit: Barotnes satura ierobežojums
291
 setting_default_projects_public: Jaunie projekti noklusēti ir publiski pieejami
292
 setting_autofetch_changesets: "Automātiski lietot jaunāko versiju, pieslēdzoties repozitorijam (Autofetch)"
293
 setting_sys_api_enabled: Ieslēgt WS repozitoriju menedžmentam
294
 setting_commit_ref_keywords: Norādes atslēgvārdi
295
 setting_commit_fix_keywords: Fiksējošie atslēgvārdi
296
 setting_autologin: Automātiskā pieslēgšanās
297
 setting_date_format: Datuma formāts
298
 setting_time_format: Laika formāts
299
 setting_cross_project_issue_relations: "Atļaut starp-projektu uzdevumu relācijas"
300
 setting_issue_list_default_columns: Noklusēti rādītās kolonnas uzdevumu sarakstā
301
 setting_repositories_encodings: Repozitoriju kodējumi
302
 setting_commit_logs_encoding: Kodēt ziņojumus
303
 setting_emails_footer: "E-pastu kājene"
304
 setting_protocol: Protokols
305
 setting_per_page_options: Objekti vienā lapā
306
 setting_user_format: Lietotāju rādīšanas formāts
307
 setting_activity_days_default: Dienus skaits aktivitāšu rādīšanai aktivitāšu sadaļā
308
 setting_display_subprojects_issues: Rādīt apakšprojekta uzdevumus galvenajā projektā pēc noklusējuma
309
 setting_enabled_scm: Lietot SCM
310
 setting_mail_handler_body_delimiters: "Saīsināt pēc vienas no šim rindām"
311
 setting_mail_handler_api_enabled: "Lietot WS ienākošajiem e-pastiem"
312
 setting_mail_handler_api_key: API atslēga
313
 setting_sequential_project_identifiers: Ģenerēt secīgus projektu identifikatorus
314
 setting_gravatar_enabled: Izmantot Gravatar lietotāju ikonas
315
 setting_gravatar_default: Noklusētais Gravatar attēls
316
 setting_diff_max_lines_displayed: Maksimālais rādīto diff rindu skaits
317
 setting_file_max_size_displayed: Maksimālais izmērs iekļautajiem teksta failiem
318
 setting_repository_log_display_limit: Maksimālais žurnāla datnē rādīto revīziju skaits
319
 setting_openid: Atļaut OpenID pieslēgšanos un reģistrēšanos
320
 setting_password_min_length: Minimālais paroles garums
321
 setting_new_project_user_role_id: Loma, kura tiek piešķirta ne-administratora lietotājam, kurš izveido projektu
322
 setting_default_projects_modules: Noklusētie lietotie moduļi jaunam projektam
323
 setting_issue_done_ratio: Aprēķināt uzdevuma izpildes koeficientu ar
324
 setting_issue_done_ratio_issue_field: uzdevuma lauku
325
 setting_issue_done_ratio_issue_status: uzdevuma statusu
326
 setting_start_of_week: Sākt kalendāru ar
327
 setting_rest_api_enabled: Lietot REST web-servisu
328
 setting_cache_formatted_text: Kešot formatētu tekstu
329
 
330
 permission_add_project: Izveidot projektu
331
 permission_add_subprojects: Izveidot apakšprojektu
332
 permission_edit_project: Rediģēt projektu
333
 permission_select_project_modules: Izvēlēties projekta moduļus
334
 permission_manage_members: Pārvaldīt dalībniekus
335
 permission_manage_project_activities: Pārvaldīt projekta aktivitātes
336
 permission_manage_versions: Pārvaldīt versijas
337
 permission_manage_categories: Pārvaldīt uzdevumu kategorijas
338
 permission_view_issues: Apskatīt uzdevumus
339
 permission_add_issues: Pievienot uzdevumus
340
 permission_edit_issues: Rediģēt uzdevumus
341
 permission_manage_issue_relations: Pārvaldīt uzdevumu relācijas
342
 permission_add_issue_notes: Pievienot piezīmes
343
 permission_edit_issue_notes: Rediģēt piezīmes
344
 permission_edit_own_issue_notes: Rediģēt paša piezīmes
345
 permission_move_issues: Pārvietot uzdevumus
346
 permission_delete_issues: Dzēst uzdevumus
347
 permission_manage_public_queries: Pārvaldīt publiskos pieprasījumus
348
 permission_save_queries: Saglabāt pieprasījumus
349
 permission_view_gantt: Skatīt Ganta diagrammu
350
 permission_view_calendar: Skatīt kalendāru
351
 permission_view_issue_watchers: Skatīt vērotāju sarakstu
352
 permission_add_issue_watchers: Pievienot vērotājus
353
 permission_delete_issue_watchers: Dzēst vērotājus
354
 permission_log_time: Piereģistrēt pavadīto laiku
355
 permission_view_time_entries: Skatīt pavadīto laiku
356
 permission_edit_time_entries: Rdiģēt laika reģistrus
357
 permission_edit_own_time_entries: Rediģēt savus laika reģistrus
358
 permission_manage_news: Pārvaldīt jaunumus
359
 permission_comment_news: Komentēt jaunumus
360
 permission_manage_documents: Pārvaldīt dokumentus
361
 permission_view_documents: Skatīt dokumentus
362
 permission_manage_files: Pārvaldīt failus
363
 permission_view_files: Skatīt failus
364
 permission_manage_wiki: Pārvaldīt wiki
365
 permission_rename_wiki_pages: Pārsaukt wiki lapas
366
 permission_delete_wiki_pages: Dzēst wiki lapas
367
 permission_view_wiki_pages: Skatīt wiki
368
 permission_view_wiki_edits: Skatīt wiki vēsturi
369
 permission_edit_wiki_pages: Rdiģēt wiki lapas
370
 permission_delete_wiki_pages_attachments: Dzēst pielikumus
371
 permission_protect_wiki_pages: Projekta wiki lapas
372
 permission_manage_repository: Pārvaldīt repozitoriju
373
 permission_browse_repository: Pārlūkot repozitoriju
374
 permission_view_changesets: Skatīt izmaiņu kopumus 
375
 permission_commit_access: Atļaut piekļuvi
376
 permission_manage_boards: Pārvaldīt ziņojumu dēļus
377
 permission_view_messages: Skatīt ziņas
378
 permission_add_messages: Publicēt ziņas
379
 permission_edit_messages: Rediģēt ziņas
380
 permission_edit_own_messages: Rediģēt savas ziņas
381
 permission_delete_messages: Dzēst ziņas
382
 permission_delete_own_messages: Dzēst savas ziņas
383
 permission_export_wiki_pages: Eksportēt Wiki lapas
384
 
385
 project_module_issue_tracking: Uzdevumu uzskaite
386
 project_module_time_tracking: Laika uzskaite
387
 project_module_news: Jaunumi
388
 project_module_documents: Dokumenti
389
 project_module_files: Datnes
390
 project_module_wiki: Wiki
391
 project_module_repository: Repozitorijs
392
 project_module_boards: Ziņojumu dēļi
393
 
394
 label_user: Lietotājs
395
 label_user_plural: Lietotāji
396
 label_user_new: Jauns lietotājs
397
 label_user_anonymous: Anonīms
398
 label_project: Projekts
399
 label_project_new: Jauns projekts
400
 label_project_plural: Projekti
401
 label_x_projects:
402
  zero: nav projektu
403
  one:  1 projekts
404
  other: "{{count}} projekti"
405
 label_project_all: Visi projekti
406
 label_project_latest: Jaunākie projekti
407
 label_issue: Uzdevums
408
 label_issue_new: Jauns uzdevums
409
 label_issue_plural: Uzdevumi
410
 label_issue_view_all: Skatīt visus uzdevumus
411
 label_issues_by: "Kārtot pēc {{value}}"
412
 label_issue_added: Uzdevums pievienots
413
 label_issue_updated: Uzdevums atjaunots
414
 label_document: Dokuments
415
 label_document_new: Jauns dokuments
416
 label_document_plural: Dokumenti
417
 label_document_added: Dokuments pievienots
418
 label_role: Loma
419
 label_role_plural: Lomas
420
 label_role_new: Jauna loma
421
 label_role_and_permissions: Lomas un atļaujas
422
 label_member: Dalībnieks
423
 label_member_new: Jauns dalībnieks
424
 label_member_plural: Dalībnieki
425
 label_tracker: Trakeris
426
 label_tracker_plural: Trakeri
427
 label_tracker_new: Jauns trakeris
428
 label_workflow: Darba gaita
429
 label_issue_status: Uzdevuma statuss
430
 label_issue_status_plural: Uzdevumu statusi
431
 label_issue_status_new: Jauns statuss
432
 label_issue_category: Uzdevuma kategorija
433
 label_issue_category_plural: Uzdevumu kategorijas
434
 label_issue_category_new: Jauna kategorija
435
 label_custom_field: Pielāgojams lauks
436
 label_custom_field_plural: Pielāgojami lauki
437
 label_custom_field_new: Jauns pielāgojams lauks
438
 label_enumerations: Uzskaitījumi
439
 label_enumeration_new: Jauna vērtība
440
 label_information: Informācija
441
 label_information_plural: Informācija
442
 label_please_login: Lūdzu pieslēdzieties
443
 label_register: Reģistrēties
444
 label_login_with_open_id_option: vai pieslēgties ar OpenID
445
 label_password_lost: Nozaudēta parole
446
 label_home: Sākums
447
 label_my_page: Mana lapa
448
 label_my_account: Mans konts
449
 label_my_projects: Mani projekti
450
 label_administration: Administrācija
451
 label_login: Pieslēgties
452
 label_logout: Atslēgties
453
 label_help: Palīdzība
454
 label_reported_issues: Ziņotie uzdevumi
455
 label_assigned_to_me_issues: Man piesaistītie uzdevumi
456
 label_last_login: Pēdējā pieslēgšanās
457
 label_registered_on: Reģistrējies
458
 label_activity: Aktivitāte
459
 label_overall_activity: Kopējās aktivitātes
460
 label_user_activity: "Lietotāja {{value}} aktivitātes"
461
 label_new: Jauns
462
 label_logged_as: Pieslēdzies kā
463
 label_environment: Vide
464
 label_authentication: Pilnvarošana
465
 label_auth_source: Pilnvarošanas režīms
466
 label_auth_source_new: Jauns pilnvarošanas režīms
467
 label_auth_source_plural: Pilnvarošanas režīmi
468
 label_subproject_plural: Apakšprojekti
469
 label_subproject_new: Jauns apakšprojekts
470
 label_and_its_subprojects: "{{value}} un tā apakšprojekti"
471
 label_min_max_length: Minimālais - Maksimālais garums
472
 label_list: Saraksts
473
 label_date: Datums
474
 label_integer: Vesels skaitlis
475
 label_float: Decimālskaitlis
476
 label_boolean: Patiesuma vērtība
477
 label_string: Teksts
478
 label_text: Garš teksts
479
 label_attribute: Atribūts
480
 label_attribute_plural: Atribūti
481
 label_download: "{{count}} Lejupielāde"
482
 label_download_plural: "{{count}} Lejupielādes"
483
 label_no_data: Nav datu, ko parādīt
484
 label_change_status: Mainīt statusu
485
 label_history: Vēsture
486
 label_attachment: Pielikums
487
 label_attachment_new: Jauns pielikums
488
 label_attachment_delete: Dzēst pielikumu
489
 label_attachment_plural: Pielikumi
490
 label_file_added: Lauks pievienots
491
 label_report: Atskaite
492
 label_report_plural: Atskaites
493
 label_news: Ziņa
494
 label_news_new: Pievienot ziņu
495
 label_news_plural: Ziņas
496
 label_news_latest: Jaunākās ziņas
497
 label_news_view_all: Skatīt visas ziņas
498
 label_news_added: Ziņas pievienotas
499
 label_settings: Iestatījumi
500
 label_overview: Pārskats
501
 label_version: Versija
502
 label_version_new: Jauna versija
503
 label_version_plural: Versijas
504
 label_close_versions: Aizvērt pabeigtās versijas
505
 label_confirmation: Apstiprinājums
506
 label_export_to: 'Pieejams arī:'
507
 label_read: Lasīt...
508
 label_public_projects: Publiskie projekti
509
 label_open_issues: atvērts
510
 label_open_issues_plural: atvērti
511
 label_closed_issues: slēgts
512
 label_closed_issues_plural: slēgti
513
 label_x_open_issues_abbr_on_total:
514
  zero: 0 atvērti / {{total}}
515
  one:  1 atvērts / {{total}}
516
  other: "{{count}} atvērti / {{total}}"
517
 label_x_open_issues_abbr:
518
  zero: 0 atvērti
519
  one:  1 atvērts
520
  other: "{{count}} atvērti"
521
 label_x_closed_issues_abbr:
522
  zero: 0 slēgti
523
  one:  1 slēgts
524
  other: "{{count}} slēgti"
525
 label_total: Kopā
526
 label_permissions: Atļaujas
527
 label_current_status: Pašreizējais statuss
528
 label_new_statuses_allowed: Jauni statusi atļauti
529
 label_all: visi
530
 label_none: neviens
531
 label_nobody: nekas
532
 label_next: Nākošais
533
 label_previous: Iepriekšējais
534
 label_used_by: Izmanto
535
 label_details: Detaļas
536
 label_add_note: Pievienot piezīmi
537
 label_per_page: katrā lapā
538
 label_calendar: Kalendārs
539
 label_months_from: mēneši no
540
 label_gantt: Ganta diagramma
541
 label_internal: Iekšējais
542
 label_last_changes: "pēdējās {{count}} izmaiņas"
543
 label_change_view_all: Skatīt visas izmaiņas
544
 label_personalize_page: Pielāgot šo lapu
545
 label_comment: Komentārs
546
 label_comment_plural: Komentāri
547
 label_x_comments:
548
  zero: nav komentāru
549
  one: 1 komentārs
550
  other: "{{count}} komentāri"
551
 label_comment_add: Pievienot komentāru
552
 label_comment_added: Komentārs pievienots
553
 label_comment_delete: Dzēst komentārus
554
 label_query: Pielāgots pieprasījums
555
 label_query_plural: Pielāgoti pieprasījumi
556
 label_query_new: Jauns pieprasījums
557
 label_filter_add: Pievienot filtru
558
 label_filter_plural: Filtri
559
 label_equals: ir
560
 label_not_equals: nav
561
 label_in_less_than: ir mazāk kā
562
 label_in_more_than: ir vairāk kā
563
 label_greater_or_equal: '>='
564
 label_less_or_equal: '<='
565
 label_in: iekš
566
 label_today: šodien
567
 label_all_time: visu laiku
568
 label_yesterday: vakar
569
 label_this_week: šonedēļ
570
 label_last_week: pagājušo šonedēļ
571
 label_last_n_days: "pēdējās {{count}} dienas"
572
 label_this_month: šomēnes
573
 label_last_month: pagājušo mēnes
574
 label_this_year: šogad
575
 label_date_range: Datumu apgabals
576
 label_less_than_ago: mazāk kā dienas iepriekš
577
 label_more_than_ago: vairāk kā dienas iepriekš
578
 label_ago: dienas iepriekš
579
 label_contains: satur
580
 label_not_contains: nesatur
581
 label_day_plural: dienas
582
 label_repository: Repozitorijs
583
 label_repository_plural: Repozitoriji
584
 label_browse: Pārlūkot
585
 label_modification: "{{count}} izmaiņa"
586
 label_modification_plural: "{{count}} izmaiņas"
587
 label_branch: Zars
588
 label_tag: Birka 
589
 label_revision: Revīzija
590
 label_revision_plural: Revīzijas
591
 label_revision_id: "Revīzija {{value}}"
592
 label_associated_revisions: Saistītās revīzijas
593
 label_added: pievienots
594
 label_modified: modificēts
595
 label_copied: nokopēts
596
 label_renamed: pārsaukts
597
 label_deleted: dzēsts
598
 label_latest_revision: Pēdējā revīzija
599
 label_latest_revision_plural: Pēdējās revīzijas
600
 label_view_revisions: Skatīt revīzijas
601
 label_view_all_revisions: Skatīt visas revīzijas
602
 label_max_size: Maksimālais izmērs
603
 label_sort_highest: Pārvietot uz augšu
604
 label_sort_higher: Pārvietot soli augšup
605
 label_sort_lower: Pārvietot uz leju
606
 label_sort_lowest: Pārvietot vienu soli uz leju
607
 label_roadmap: Ceļvedis
608
 label_roadmap_due_in: "Sagaidāms pēc {{value}}"
609
 label_roadmap_overdue: "nokavēts {{value}}"
610
 label_roadmap_no_issues: Šai versijai nav uzdevumu
611
 label_search: Meklēt
612
 label_result_plural: Rezultāti
613
 label_all_words: Visi vārdi
614
 label_wiki: Wiki
615
 label_wiki_edit: Wiki labojums
616
 label_wiki_edit_plural: Wiki labojumi
617
 label_wiki_page: Wiki lapa
618
 label_wiki_page_plural: Wiki lapas
619
 label_index_by_title: Indeksēt pēc nosaukuma
620
 label_index_by_date: Indeksēt pēc datuma
621
 label_current_version: Tekošā versija
622
 label_preview: Priekšskatījums
623
 label_feed_plural: Barotnes
624
 label_changes_details: Visu izmaiņu detaļas
625
 label_issue_tracking: Uzdevumu uzskaite
626
 label_spent_time: Pavadītais laiks
627
 label_f_hour: "{{value}} stunda"
628
 label_f_hour_plural: "{{value}} stundas"
629
 label_time_tracking: Laika uzskaite
630
 label_change_plural: Izmaiņas
631
 label_statistics: Statistika
632
 label_commits_per_month: Nodevumi mēnesī
633
 label_commits_per_author: Nodevumi no autora
634
 label_view_diff: Skatīt atšķirības
635
 label_diff_inline: iekļauts
636
 label_diff_side_by_side: blakus
637
 label_options: Opcijas
638
 label_copy_workflow_from: Kopēt darba plūsmu no
639
 label_permissions_report: Atļauju atskaite
640
 label_watched_issues: Vērotie uzdevumi
641
 label_related_issues: Saistītie uzdevumi
642
 label_applied_status: Piešķirtais statuss
643
 label_loading: Lādējas...
644
 label_relation_new: Jauna relācija
645
 label_relation_delete: Dzēst relāciju
646
 label_relates_to: saistīts ar
647
 label_duplicates: dublikāti
648
 label_duplicated_by: dublējas ar
649
 label_blocks: bloķē
650
 label_blocked_by: nobloķējis
651
 label_precedes: pirms
652
 label_follows: seko
653
 label_end_to_start: no beigām uz sākumu
654
 label_end_to_end: no beigām uz beigām
655
 label_start_to_start: no sākuma uz sākumu
656
 label_start_to_end: no sākuma uz beigām
657
 label_stay_logged_in: Atcerēties mani
658
 label_disabled: izslēgts
659
 label_show_completed_versions: Rādīt pabeigtās versijas
660
 label_me: es
661
 label_board: Forums
662
 label_board_new: Jauns forums
663
 label_board_plural: Forumi
664
 label_board_locked: Slēgts
665
 label_board_sticky: Svarīgs
666
 label_topic_plural: Tēmas
667
 label_message_plural: Ziņas
668
 label_message_last: Pēdējā ziņa
669
 label_message_new: Jauna ziņa
670
 label_message_posted: Ziņa pievienota
671
 label_reply_plural: Atbildes
672
 label_send_information: Sūtīt konta informāciju lietotājam
673
 label_year: Gads
674
 label_month: Mēnesis
675
 label_week: Nedēļa
676
 label_date_from: No
677
 label_date_to: Kam
678
 label_language_based: Izmantot lietotāja valodu
679
 label_sort_by: "Kārtot pēc {{value}}"
680
 label_send_test_email: "Sūtīt testa e-pastu"
681
 label_feeds_access_key: RSS piekļuves atslēga
682
 label_missing_feeds_access_key: Trūkst RSS piekļuves atslēgas
683
 label_feeds_access_key_created_on: "RSS piekļuves atslēga izveidota pirms {{value}}"
684
 label_module_plural: Moduļi
685
 label_added_time_by: "Pievienojis {{author}} pirms {{age}}"
686
 label_updated_time_by: "Atjaunojis {{author}} pirms {{age}}"
687
 label_updated_time: "Atjaunots pirms {{value}}"
688
 label_jump_to_a_project: Pāriet uz projektu...
689
 label_file_plural: Datnes
690
 label_changeset_plural: Izmaiņu kopumi
691
 label_default_columns: Noklusētās kolonnas
692
 label_no_change_option: (Nav izmaiņu)
693
 label_bulk_edit_selected_issues: Labot visus izvēlētos uzdevumus
694
 label_theme: Tēma
695
 label_default: Noklusēts
696
 label_search_titles_only: Meklēt tikai nosaukumos
697
 label_user_mail_option_all: "Par visiem notikumiem visos manos projektos"
698
 label_user_mail_option_selected: "Par visiem notikumiem tikai izvēlētajos projektos..."
699
 label_user_mail_option_none: "Tikai par lietām, kuras es vēroju un kurās esmu iesaistīts"
700
 label_user_mail_no_self_notified: "Neziņot man par izmaiņām, kuras veicu es pats"
701
 label_registration_activation_by_email: "konta aktivizācija caur e-pastu"
702
 label_registration_manual_activation: manuālā konta aktivizācija
703
 label_registration_automatic_activation: automātiskā konta aktivizācija
704
 label_display_per_page: "Rādīt vienā lapā: {{value}}"
705
 label_age: Vecums
706
 label_change_properties: Mainīt atribūtus
707
 label_general: Galvenais
708
 label_more: Vēl
709
 label_scm: SCM
710
 label_plugins: Spraudņi
711
 label_ldap_authentication: LDAP pilnvarošana
712
 label_downloads_abbr: L-lād.
713
 label_optional_description: "Apraksts (neobligāts)"
714
 label_add_another_file: Pievienot citu failu
715
 label_preferences: Priekšrocības
716
 label_chronological_order: Hronoloģiskā kārtībā
717
 label_reverse_chronological_order: Apgriezti hronoloģiskā kārtībā
718
 label_planning: Plānošana
719
 label_incoming_emails: "Ienākošie e-pasti"
720
 label_generate_key: Ģenerēt atslēgu
721
 label_issue_watchers: Vērotāji
722
 label_example: Piemērs
723
 label_display: Rādīt
724
 label_sort: Kārtot
725
 label_ascending: Augoši
726
 label_descending: Dilstoši
727
 label_date_from_to: "No {{start}} līdz {{end}}"
728
 label_wiki_content_added: Wiki lapa pievienota
729
 label_wiki_content_updated: Wiki lapa atjaunota
730
 label_group: Grupa
731
 label_group_plural: Grupas
732
 label_group_new: Jauna grupa
733
 label_time_entry_plural: Pavadītais laiks
734
 label_version_sharing_none: Nav koplietošanai
735
 label_version_sharing_descendants: Ar apakšprojektiem
736
 label_version_sharing_hierarchy: Ar projektu hierarhiju
737
 label_version_sharing_tree: Ar projekta koku
738
 label_version_sharing_system: Ar visiem projektiem
739
 label_update_issue_done_ratios: Atjaunot uzdevuma veikuma attiecību
740
 label_copy_source: Avots
741
 label_copy_target: Mērķis
742
 label_copy_same_as_target: Tāds pats kā mērķis
743
 label_display_used_statuses_only: "Rādīt tikai statusus, ko lieto šis trakeris"
744
 label_api_access_key: API pieejas atslēga
745
 label_missing_api_access_key: Trūkst API pieejas atslēga
746
 label_api_access_key_created_on: "API pieejas atslēga izveidota pirms {{value}}"
747
 
748
 button_login: Pieslēgties
749
 button_submit: Nosūtīt
750
 button_save: Saglabāt
751
 button_check_all: Atzīmēt visu
752
 button_uncheck_all: Noņemt visus atzīmējumus
753
 button_delete: Dzēst
754
 button_create: Izveidot
755
 button_create_and_continue: Izveidot un turpināt
756
 button_test: Testēt
757
 button_edit: Labot
758
 button_add: Pievienot
759
 button_change: Mainīt
760
 button_apply: Apstiprināt
761
 button_clear: Notīrīt
762
 button_lock: Slēgt
763
 button_unlock: Atslēgt
764
 button_download: Lejuplādēt
765
 button_list: Saraksts
766
 button_view: Skats
767
 button_move: Pārvietot
768
 button_move_and_follow: Pārvietot un sekot
769
 button_back: Atpakaļ
770
 button_cancel: Atcelt
771
 button_activate: Aktivizēt
772
 button_sort: Kārtot
773
 button_log_time: Ilgs laiks
774
 button_rollback: Atjaunot uz šo versiju
775
 button_watch: Vērot
776
 button_unwatch: Nevērot
777
 button_reply: Atbildēt
778
 button_archive: Arhivēt
779
 button_unarchive: Atarhivēt
780
 button_reset: Atiestatīt
781
 button_rename: Pārsaukt
782
 button_change_password: Mainīt paroli
783
 button_copy: Kopēt
784
 button_copy_and_follow: Kopēt un sekot
785
 button_annotate: Pierakstīt paskaidrojumu
786
 button_update: Atjaunot
787
 button_configure: Konfigurēt
788
 button_quote: Citāts
789
 button_duplicate: Dublēt
790
 button_show: Rādīt
791
 
792
 status_active: aktīvs
793
 status_registered: reģistrēts
794
 status_locked: slēgts
795
 
796
 version_status_open: atvērta
797
 version_status_locked: slēgta
798
 version_status_closed: aizvērta
799

  
800
 field_active: Aktīvs
801
 
802
 text_select_mail_notifications: "Izvēlieties darbības, par kurām vēlaties saņemt ziņojumus e-pastā"
803
 text_regexp_info: "piem. ^[A-Z0-9]+$"
804
 text_min_max_length_info: "0 nozīmē, ka nav ierobežojumu"
805
 text_project_destroy_confirmation: "Vai tiešām vēlaties dzēst šo projektu un ar to saistītos datus?"
806
 text_subprojects_destroy_warning: "Tā apakšprojekts(i): {{value}} arī tiks dzēsts(i)."
807
 text_workflow_edit: Lai labotu darba plūsmu, izvēlieties lomu un trakeri
808
 text_are_you_sure: "Vai esat pārliecināts?"
809
 text_journal_changed: "{{label}} mainīts no {{old}} uz {{new}}"
810
 text_journal_set_to: "{{label}} iestatīts uz {{value}}"
811
 text_journal_deleted: "{{label}} dzēsts ({{old}})"
812
 text_journal_added: "{{label}} {{value}} pievienots"
813
 text_tip_task_begin_day: uzdevums sākas šodien
814
 text_tip_task_end_day: uzdevums beidzas šodien
815
 text_tip_task_begin_end_day: uzdevums sākas un beidzas šodien
816
 text_project_identifier_info: 'Tikai mazie burti (a-z), cipari un domuzīmes ir atļauti.<br />Kad saglabāts, identifikators nevar tikt mainīts.'
817
 text_caracters_maximum: "{{count}} simboli maksimāli."
818
 text_caracters_minimum: "Jābūt vismaz {{count}} simbolu garumā."
819
 text_length_between: "Garums starp {{min}} un {{max}} simboliem."
820
 text_tracker_no_workflow: Šim trakerim nav definēta darba plūsma
821
 text_unallowed_characters: Neatļauti simboli
822
 text_comma_separated: "Atļautas vairākas vērtības (atdalīt ar komatu)."
823
 text_line_separated: "Atļautas vairākas vērtības (rakstīt katru savā rindā)."
824
 text_issues_ref_in_commit_messages: "Izmaiņu salīdzināšana izejot no ziņojumiem"
825
 text_issue_added: "Uzdevumu {{id}} pievienojis {{author}}."
826
 text_issue_updated: "Uzdevumu {{id}} atjaunojis {{author}}."
827
 text_wiki_destroy_confirmation: "Vai esat drošs, ka vēlaties dzēst šo wiki un visu tās saturu?"
828
 text_issue_category_destroy_question: "Daži uzdevumi ({{count}}) ir nozīmēti šai kategorijai. Ko Jūs vēlaties darīt?"
829
 text_issue_category_destroy_assignments: Dzēst kategoriju nozīmējumus
830
 text_issue_category_reassign_to: Nozīmēt uzdevumus šai kategorijai
831
 text_user_mail_option: "No neizvēlētajiem projektiem Jūs saņemsiet ziņojumus e-pastā tikai par notikumiem, kuriem Jūs sekojat vai kuros esat iesaistīts." 
832
 text_no_configuration_data: "Lomas, trakeri, uzdevumu statusi un darba plūsmas vēl nav konfigurētas.\nĻoti ieteicams ielādēt noklusēto konfigurāciju. Pēc ielādēšanas to būs iespējams modificēt."
833
 text_load_default_configuration: Ielādēt noklusēto konfigurāciju
834
 text_status_changed_by_changeset: "Apstiprināts izmaiņu kopumā {{value}}."
835
 text_issues_destroy_confirmation: 'Vai tiešām vēlaties dzēst izvēlēto uzdevumu(us)?'
836
 text_select_project_modules: 'Izvēlieties moduļus šim projektam:'
837
 text_default_administrator_account_changed: Noklusētais administratora konts mainīts
838
 text_file_repository_writable: Pielikumu direktorijā atļauts rakstīt
839
 text_plugin_assets_writable: Spraudņu kataloga direktorijā atļauts rakstīt
840
 text_rmagick_available: "RMagick pieejams (neobligāts)"
841
 text_destroy_time_entries_question: "{{hours}} stundas tika ziņotas par uzdevumu, ko vēlaties dzēst. Ko darīt?"
842
 text_destroy_time_entries: Dzēst ziņotās stundas
843
 text_assign_time_entries_to_project: Piešķirt ziņotās stundas projektam
844
 text_reassign_time_entries: 'Piešķirt ziņotās stundas uzdevumam:'
845
 text_user_wrote: "{{value}} rakstīja:"
846
 text_enumeration_destroy_question: "{{count}} objekti ir piešķirti šai vērtībai."
847
 text_enumeration_category_reassign_to: 'Piešķirt tos šai vērtībai:'
848
 text_email_delivery_not_configured: "E-pastu nosūtīšana nav konfigurēta, un ziņojumi ir izslēgti.\nKonfigurējiet savu SMTP serveri datnē config/email.yml un pārstartējiet lietotni."
849
 text_repository_usernames_mapping: "Izvēlieties vai atjaunojiet Redmine lietotāju, saistītu ar katru lietotājvārdu, kas atrodams repozitorija žurnālā.\nLietotāji ar to pašu Redmine un repozitorija lietotājvārdu būs saistīti automātiski."
850
 text_diff_truncated: '... Šis diff tika nošķelts, jo tas pārsniedz maksimālo izmēru, ko var parādīt.'
851
 text_custom_field_possible_values_info: 'Katra vērtības savā rindā'
852
 text_wiki_page_destroy_question: "Šij lapai ir {{descendants}} apakšlapa(as) un pēcnācēji. Ko darīt?"
853
 text_wiki_page_nullify_children: "Paturēt apakšlapas kā pamatlapas"
854
 text_wiki_page_destroy_children: "Dzēst apakšlapas un visus pēcnācējus"
855
 text_wiki_page_reassign_children: "Piešķirt apakšlapas šai lapai"
856
 text_own_membership_delete_confirmation: "Jūs tūlīt dzēsīsiet dažas vai visas atļaujas, un Jums pēc tam var nebūt atļauja labot šo projektu.\nVai turpināt?"
857
 
858
 default_role_manager: Menedžeris
859
 default_role_developper: Izstrādātājs
860
 default_role_reporter: Ziņotājs
861
 default_tracker_bug: Kļūda
862
 default_tracker_feature: Iezīme
863
 default_tracker_support: Atbalsts
864
 default_issue_status_new: Jauns
865
 default_issue_status_in_progress: Attīstībā
866
 default_issue_status_resolved: Atrisināts
867
 default_issue_status_feedback: Atsauksmes
868
 default_issue_status_closed: Slēgts
869
 default_issue_status_rejected: Noraidīts
870
 default_doc_category_user: Lietotāja dokumentācija
871
 default_doc_category_tech: Tehniskā dokumentācija
872
 default_priority_low: Zema
873
 default_priority_normal: Normāla
874
 default_priority_high: Augsta
875
 default_priority_urgent: Steidzama
876
 default_priority_immediate: Tūlītēja
877
 default_activity_design: Dizains
878
 default_activity_development: Izstrādāšana
879
 
880
 enumeration_issue_priorities: Uzdevumu prioritātes
881
 enumeration_doc_categories: Dokumentu kategorijas
882
 enumeration_activities: Aktivitātes (laika uzskaite)
883
 enumeration_system_activity: Sistēmas aktivitātes
884