nl_update_r4050.diff

Pieter Nicolai, 2010-08-30 20:56

Download (6.69 KB)

View differences:

config/locales/nl.yml
701 701
 setting_date_format: Datumformaat
702 702
 setting_default_language: Standaard taal
703 703
 setting_default_projects_public: Nieuwe projecten zijn standaard publiek
704
 setting_diff_max_lines_displayed: Max number of diff lines displayed
704
 setting_diff_max_lines_displayed: Max aantal diff regels weer te geven
705 705
 setting_display_subprojects_issues: Standaard issues van subproject tonen
706 706
 setting_emails_footer: E-mails footer
707 707
 setting_enabled_scm: SCM ingeschakeld
......
709 709
 setting_gravatar_enabled: Gebruik Gravatar gebruikersiconen
710 710
 setting_host_name: Hostnaam
711 711
 setting_issue_list_default_columns: Standaardkolommen getoond op de lijst met issues
712
 setting_issues_export_limit: Limiet export issues
712
 setting_issues_export_limit: Max aantal te exporteren issues 
713 713
 setting_login_required: Authenticatie vereist
714 714
 setting_mail_from: Afzender e-mail adres
715 715
 setting_mail_handler_api_enabled: Schakel WS in voor inkomende mail.
......
727 727
 setting_welcome_text: Welkomsttekst
728 728
 setting_wiki_compression: Wikigeschiedenis comprimeren
729 729
 status_active: actief
730
 status_locked: gelockt
730
 status_locked: vergrendeld
731 731
 status_registered: geregistreerd
732 732
 text_are_you_sure: Weet u het zeker?
733 733
 text_assign_time_entries_to_project: Gerapporteerde uren toevoegen aan dit project
......
753 753
 text_load_default_configuration: Laad de standaardconfiguratie
754 754
 text_min_max_length_info: 0 betekent geen restrictie
755 755
 text_no_configuration_data: "Rollen, trackers, issue statussen en workflows zijn nog niet geconfigureerd.\nHet is ten zeerste aangeraden om de standaard configuratie in te laden. U kunt deze aanpassen nadat deze is ingeladen."
756
 text_plugin_assets_writable: Plugin assets directory writable
756
 text_plugin_assets_writable: Plugin assets directory beschrijfbaar
757 757
 text_project_destroy_confirmation: Weet u zeker dat u dit project en alle gerelateerde gegevens wilt verwijderen?
758 758
 text_project_identifier_info: 'kleine letters (a-z), cijfers en liggende streepjes toegestaan.<br />Eenmaal bewaard kan de identificatiecode niet meer worden gewijzigd.'
759 759
 text_reassign_time_entries: 'Gerapporteerde uren opnieuw toewijzen:'
......
778 778
 text_custom_field_possible_values_info: 'Per lijn een waarde'
779 779
 label_display: Toon
780 780
 field_editable: Bewerkbaar
781
 setting_repository_log_display_limit: Maximum hoeveelheid van revisies zichbaar 
781
 setting_repository_log_display_limit: Max aantal revisies zichbaar 
782 782
 setting_file_max_size_displayed: Max grootte van tekst bestanden inline zichtbaar
783 783
 field_watcher: Watcher
784 784
 setting_openid: Sta OpenID login en registratie toe
......
824 824
 version_status_closed: gesloten
825 825
 version_status_locked: vergrendeld
826 826
 version_status_open: open
827
 error_can_not_reopen_issue_on_closed_version: An issue assigned to a closed version can not be reopened
827
 error_can_not_reopen_issue_on_closed_version: Een issue toegewezen aan een gesloten versie kan niet heropend worden
828 828
 label_user_anonymous: Anoniem
829 829
 button_move_and_follow: Verplaats en volg
830 830
 setting_default_projects_modules: Standaard geactiveerde modules voor nieuwe projecten
......
833 833
 label_version_sharing_hierarchy: Met project hiƫrarchie
834 834
 label_version_sharing_system: Met alle projecten
835 835
 label_version_sharing_descendants: Met subprojecten
836
 label_version_sharing_tree: With project tree
836
 label_version_sharing_tree: Met project boom
837 837
 label_version_sharing_none: Niet gedeeld
838 838
 error_can_not_archive_project: Dit project kan niet worden gearchiveerd
839 839
 button_duplicate: Dupliceer
840 840
 button_copy_and_follow: Kopiƫer en volg
841 841
 label_copy_source: Bron
842
 setting_issue_done_ratio: Bereken issue done ratio met
842
 setting_issue_done_ratio: Bereken issue percentage voldaan met
843 843
 setting_issue_done_ratio_issue_status: Gebruik de issue status
844
 error_issue_done_ratios_not_updated: Issue done ratios niet geupdate.
844
 error_issue_done_ratios_not_updated: Issue percentage voldaan niet geupdate.
845 845
 error_workflow_copy_target: Selecteer tracker(s) en rol(len)
846 846
 setting_issue_done_ratio_issue_field: Gebruik het issue veld
847 847
 label_copy_same_as_target: Zelfde als doel
848 848
 label_copy_target: Doel
849
 notice_issue_done_ratios_updated: Issue done ratios updated.
849
 notice_issue_done_ratios_updated: Issue percentage voldaan geupdate.
850 850
 error_workflow_copy_source: Selecteer een bron tracker of rol
851
 label_update_issue_done_ratios: Update issue done ratios
851
 label_update_issue_done_ratios: Update issue percentage voldaan
852 852
 setting_start_of_week: Week begint op
853 853
 permission_view_issues: Bekijk Issues
854 854
 label_display_used_statuses_only: Laat alleen statussen zien die gebruikt worden door deze tracker
855
 label_revision_id: Revision {{value}}
855
 label_revision_id: Revisie {{value}}
856 856
 label_api_access_key: API access key
857 857
 label_api_access_key_created_on: API access key gemaakt {{value}} geleden
858 858
 label_feeds_access_key: RSS access key
859 859
 notice_api_access_key_reseted: Uw API access key was gereset.
860
 setting_rest_api_enabled: Enable REST web service
860
 setting_rest_api_enabled: Activeer REST web service
861 861
 label_missing_api_access_key: Geen API access key
862 862
 label_missing_feeds_access_key: Geen RSS access key
863 863
 button_show: Laat zien
864 864
 text_line_separated: Meerdere waarden toegestaan (elke regel is een waarde).
865
 setting_mail_handler_body_delimiters: Truncate emails after one of these lines
865
 setting_mail_handler_body_delimiters: Breek email verwerking af na een van deze regels
866 866
 permission_add_subprojects: Maak subprojecten
867 867
 label_subproject_new: Nieuw subproject
868 868
 text_own_membership_delete_confirmation: |-
......
873 873
 label_board_locked: Vergrendeld
874 874
 permission_export_wiki_pages: Exporteer wiki pagina's
875 875
 setting_cache_formatted_text: Cache opgemaakte tekst
876
 permission_manage_project_activities: Manage project activities
876
 permission_manage_project_activities: Beheer project activiteiten
877 877
 error_unable_delete_issue_status: Verwijderen van issue status niet gelukt
878 878
 label_profile: Profiel
879
 permission_manage_subtasks: Manage subtasks
879
 permission_manage_subtasks: Beheer subtasks
880 880
 field_parent_issue: Parent task
881 881
 label_subtask_plural: Subtasks
882 882
 label_project_copy_notifications: Stuur email notificaties voor de project kopie
......
891 891
 text_zoom_in: Zoom in
892 892
 notice_unable_delete_time_entry: Verwijderen niet mogelijk van tijd log invoer.
893 893
 label_overall_spent_time: Totaal bestede tijd
894
 field_time_entries: Log time
894
 field_time_entries: Log tijd
895 895
 project_module_gantt: Gantt
896
 project_module_calendar: Calendar
896
 project_module_calendar: Kalender