cs.yml

Updated Czech translation - Miroslav Osladil, 2010-09-24 16:10

Download (39.4 KB)

 
1
cs:
2
 direction: ltr
3
 date:
4
  formats:
5
   # Use the strftime parameters for formats.
6
   # When no format has been given, it uses default.
7
   # You can provide other formats here if you like!
8
   default: "%Y-%m-%d"
9
   short: "%b %d"
10
   long: "%B %d, %Y"
11
   
12
  day_names: [Neděle, Pondělí, Úterý, Středa, Čtvrtek, Pátek, Sobota]
13
  abbr_day_names: [Ne, Po, Út, St, Čt, Pá, So]
14
   
15
  # Don't forget the nil at the beginning; there's no such thing as a 0th month
16
  month_names: [~, Leden, Únor, Březen, Duben, Květen, Červen, Červenec, Srpen, Září, Říjen, Listopad, Prosinec]
17
  abbr_month_names: [~, Led, Úno, Bře, Dub, Kvě, Čer, Čec, Srp, Zář, Říj, Lis, Pro]
18
  # Used in date_select and datime_select.
19
  order: [ :year, :month, :day ]
20

  
21
 time:
22
  formats:
23
   default: "%a, %d %b %Y %H:%M:%S %z"
24
   time: "%H:%M"
25
   short: "%d %b %H:%M"
26
   long: "%B %d, %Y %H:%M"
27
  am: "dop."
28
  pm: "odp."
29
  
30
 datetime:
31
  distance_in_words:
32
   half_a_minute: "půl minuty"
33
   less_than_x_seconds:
34
    one:  "méně než sekunda"
35
    other: "méně než {{count}} sekund"
36
   x_seconds:
37
    one:  "1 sekunda"
38
    other: "{{count}} sekund"
39
   less_than_x_minutes:
40
    one:  "méně než minuta"
41
    other: "méně než {{count}} minut"
42
   x_minutes:
43
    one:  "1 minuta"
44
    other: "{{count}} minut"
45
   about_x_hours:
46
    one:  "asi 1 hodina"
47
    other: "asi {{count}} hodin"
48
   x_days:
49
    one:  "1 den"
50
    other: "{{count}} dnů"
51
   about_x_months:
52
    one:  "asi 1 měsíc"
53
    other: "asi {{count}} měsíců"
54
   x_months:
55
    one:  "1 měsíc"
56
    other: "{{count}} měsíců"
57
   about_x_years:
58
    one:  "asi 1 rok"
59
    other: "asi {{count}} let"
60
   over_x_years:
61
    one:  "více než 1 rok"
62
    other: "více než {{count}} roky"
63
   almost_x_years:
64
    one:  "témeř 1 rok"
65
    other: "téměř {{count}} roky"
66

  
67
 number:
68
  format:
69
   separator: "."
70
   delimiter: ""
71
   precision: 3
72
  human: 
73
   format: 
74
    precision: 1
75
    delimiter: ""
76
   storage_units: 
77
    format: "%n %u"
78
    units: 
79
     kb: KB
80
     tb: TB
81
     gb: GB
82
     byte: 
83
      one: Byte
84
      other: Bytes
85
     mb: MB
86
    
87
# Used in array.to_sentence.
88
 support:
89
  array:
90
   sentence_connector: "a"
91
   skip_last_comma: false
92
   
93
 activerecord:
94
  errors:
95
   messages:
96
    inclusion: "není zahrnuto v seznamu"
97
    exclusion: "je rezervováno"
98
    invalid: "je neplatné"
99
    confirmation: "se neshoduje s potvrzením"
100
    accepted: "musí být akceptováno"
101
    empty: "nemůže být prázdný"
102
    blank: "nemůže být prázdný"
103
    too_long: "je příliš dlouhý"
104
    too_short: "je příliš krátký"
105
    wrong_length: "má chybnou délku"
106
    taken: "je již použito"
107
    not_a_number: "není číslo"
108
    not_a_date: "není platné datum"
109
    greater_than: "musí být větší než {{count}}"
110
    greater_than_or_equal_to: "musí být větší nebo rovno {{count}}"
111
    equal_to: "musí být přesně {{count}}"
112
    less_than: "musí být méně než {{count}}"
113
    less_than_or_equal_to: "musí být méně nebo rovno {{count}}"
114
    odd: "musí být liché"
115
    even: "musí být sudé"
116
    greater_than_start_date: "musí být větší než počáteční datum"
117
    not_same_project: "nepatří stejnému projektu"
118
    circular_dependency: "Tento vztah by vytvořil cyklickou závislost"
119
    cant_link_an_issue_with_a_descendant: "Úkol nemůže být spojen s jedním z jeho dílčích úkolů"
120

  
121
 # Updated by Josef Liška <jl@chl.cz>
122
 # CZ translation by Maxim Krušina | Massimo Filippi, s.r.o. | maxim@mxm.cz
123
 # Based on original CZ translation by Jan Kadleček
124
 
125
 actionview_instancetag_blank_option: Prosím vyberte
126
 
127
 general_text_No: 'Ne'
128
 general_text_Yes: 'Ano'
129
 general_text_no: 'ne'
130
 general_text_yes: 'ano'
131
 general_lang_name: 'Čeština'
132
 general_csv_separator: ','
133
 general_csv_decimal_separator: '.'
134
 general_csv_encoding: UTF-8
135
 general_pdf_encoding: UTF-8
136
 general_first_day_of_week: '1'
137
 
138
 notice_account_updated: Účet byl úspěšně změněn.
139
 notice_account_invalid_creditentials: Chybné jméno nebo heslo
140
 notice_account_password_updated: Heslo bylo úspěšně změněno.
141
 notice_account_wrong_password: Chybné heslo
142
 notice_account_register_done: Účet byl úspěšně vytvořen. Pro aktivaci účtu klikněte na odkaz v emailu, který vám byl zaslán.
143
 notice_account_unknown_email: Neznámý uživatel.
144
 notice_can_t_change_password: Tento účet používá externí autentifikaci. Zde heslo změnit nemůžete.
145
 notice_account_lost_email_sent: Byl vám zaslán email s intrukcemi jak si nastavíte nové heslo.
146
 notice_account_activated: Váš účet byl aktivován. Nyní se můžete přihlásit.
147
 notice_successful_create: Úspěšně vytvořeno.
148
 notice_successful_update: Úspěšně aktualizováno.
149
 notice_successful_delete: Úspěšně odstraněno.
150
 notice_successful_connection: Úspěšné připojení.
151
 notice_file_not_found: Stránka na kterou se snažíte zobrazit neexistuje nebo byla smazána.
152
 notice_locking_conflict: Údaje byly změněny jiným uživatelem.
153
 notice_scm_error: Záznam a/nebo revize neexistuje v repozitáři.
154
 notice_not_authorized: Nemáte dostatečná práva pro zobrazení této stránky.
155
 notice_email_sent: "Na adresu {{value}} byl odeslán email"
156
 notice_email_error: "Při odesílání emailu nastala chyba ({{value}})"
157
 notice_feeds_access_key_reseted: Váš klíč pro přístup k RSS byl resetován.
158
 notice_failed_to_save_issues: "Chyba při uložení {{count}} úkolu(ů) z {{total}} vybraných: {{ids}}."
159
 notice_no_issue_selected: "Nebyl zvolen žádný úkol. Prosím, zvolte úkoly, které chcete editovat"
160
 notice_account_pending: "Váš účet byl vytvořen, nyní čeká na schválení administrátorem."
161
 notice_default_data_loaded: Výchozí konfigurace úspěšně nahrána.
162
 
163
 error_can_t_load_default_data: "Výchozí konfigurace nebyla nahrána: {{value}}"
164
 error_scm_not_found: "Položka a/nebo revize neexistují v repozitáři."
165
 error_scm_command_failed: "Při pokusu o přístup k repozitáři došlo k chybě: {{value}}"
166
 error_issue_not_found_in_project: 'Úkol nebyl nalezen nebo nepatří k tomuto projektu'
167
 
168
 mail_subject_lost_password: "Vaše heslo ({{value}})"
169
 mail_body_lost_password: 'Pro změnu vašeho hesla klikněte na následující odkaz:'
170
 mail_subject_register: "Aktivace účtu ({{value}})"
171
 mail_body_register: 'Pro aktivaci vašeho účtu klikněte na následující odkaz:'
172
 mail_body_account_information_external: "Pomocí vašeho účtu {{value}} se můžete přihlásit."
173
 mail_body_account_information: Informace o vašem účtu
174
 mail_subject_account_activation_request: "Aktivace {{value}} účtu"
175
 mail_body_account_activation_request: "Byl zaregistrován nový uživatel {{value}}. Aktivace jeho účtu závisí na vašem potvrzení."
176
 
177
 gui_validation_error: 1 chyba
178
 gui_validation_error_plural: "{{count}} chyb(y)"
179
 
180
 field_name: Název
181
 field_description: Popis
182
 field_summary: Přehled
183
 field_is_required: Povinné pole
184
 field_firstname: Jméno
185
 field_lastname: Příjmení
186
 field_mail: Email
187
 field_filename: Soubor
188
 field_filesize: Velikost
189
 field_downloads: Staženo
190
 field_author: Autor
191
 field_created_on: Vytvořeno
192
 field_updated_on: Aktualizováno
193
 field_field_format: Formát
194
 field_is_for_all: Pro všechny projekty
195
 field_possible_values: Možné hodnoty
196
 field_regexp: Regulární výraz
197
 field_min_length: Minimální délka
198
 field_max_length: Maximální délka
199
 field_value: Hodnota
200
 field_category: Kategorie
201
 field_title: Název
202
 field_project: Projekt
203
 field_issue: Úkol
204
 field_status: Stav
205
 field_notes: Poznámka
206
 field_is_closed: Úkol uzavřen
207
 field_is_default: Výchozí stav
208
 field_tracker: Fronta
209
 field_subject: Předmět
210
 field_due_date: Uzavřít do
211
 field_assigned_to: Přiřazeno
212
 field_priority: Priorita
213
 field_fixed_version: Cílová verze
214
 field_user: Uživatel
215
 field_role: Role
216
 field_homepage: Domovská stránka
217
 field_is_public: Veřejný
218
 field_parent: Nadřazený projekt
219
 field_is_in_roadmap: Úkoly zobrazené v plánu
220
 field_login: Přihlášení
221
 field_mail_notification: Emailová oznámení
222
 field_admin: Administrátor
223
 field_last_login_on: Poslední přihlášení
224
 field_language: Jazyk
225
 field_effective_date: Datum
226
 field_password: Heslo
227
 field_new_password: Nové heslo
228
 field_password_confirmation: Potvrzení
229
 field_version: Verze
230
 field_type: Typ
231
 field_host: Host
232
 field_port: Port
233
 field_account: Účet
234
 field_base_dn: Base DN
235
 field_attr_login: Přihlášení (atribut)
236
 field_attr_firstname: Jméno (atribut)
237
 field_attr_lastname: Příjemní (atribut)
238
 field_attr_mail: Email (atribut)
239
 field_onthefly: Automatické vytváření uživatelů
240
 field_start_date: Začátek
241
 field_done_ratio: % Hotovo
242
 field_auth_source: Autentifikační mód
243
 field_hide_mail: Nezobrazovat můj email
244
 field_comments: Komentář
245
 field_url: URL
246
 field_start_page: Výchozí stránka
247
 field_subproject: Podprojekt
248
 field_hours: Hodiny
249
 field_activity: Aktivita
250
 field_spent_on: Datum
251
 field_identifier: Identifikátor
252
 field_is_filter: Použít jako filtr
253
 field_issue_to: Související úkol
254
 field_delay: Zpoždění
255
 field_assignable: Úkoly mohou být přiřazeny této roli
256
 field_redirect_existing_links: Přesměrovat stvávající odkazy
257
 field_estimated_hours: Odhadovaná doba
258
 field_column_names: Sloupce
259
 field_time_zone: Časové pásmo
260
 field_searchable: Umožnit vyhledávání
261
 field_default_value: Výchozí hodnota
262
 field_comments_sorting: Zobrazit komentáře
263
 
264
 setting_app_title: Název aplikace
265
 setting_app_subtitle: Podtitulek aplikace
266
 setting_welcome_text: Uvítací text
267
 setting_default_language: Výchozí jazyk
268
 setting_login_required: Autentifikace vyžadována
269
 setting_self_registration: Povolena automatická registrace
270
 setting_attachment_max_size: Maximální velikost přílohy
271
 setting_issues_export_limit: Limit pro export úkolů
272
 setting_mail_from: Odesílat emaily z adresy
273
 setting_bcc_recipients: Příjemci skryté kopie (bcc)
274
 setting_host_name: Jméno serveru
275
 setting_text_formatting: Formátování textu
276
 setting_wiki_compression: Komprese historie Wiki
277
 setting_feeds_limit: Limit obsahu příspěvků
278
 setting_default_projects_public: Nové projekty nastavovat jako veřejné
279
 setting_autofetch_changesets: Automaticky stahovat commity
280
 setting_sys_api_enabled: Povolit WS pro správu repozitory
281
 setting_commit_ref_keywords: Klíčová slova pro odkazy
282
 setting_commit_fix_keywords: Klíčová slova pro uzavření
283
 setting_autologin: Automatické přihlašování
284
 setting_date_format: Formát data
285
 setting_time_format: Formát času
286
 setting_cross_project_issue_relations: Povolit vazby úkolů napříč projekty
287
 setting_issue_list_default_columns: Výchozí sloupce zobrazené v seznamu úkolů
288
 setting_repositories_encodings: Kódování 
289
 setting_emails_footer: Patička emailů
290
 setting_protocol: Protokol
291
 setting_per_page_options: Povolené počty řádků na stránce
292
 setting_user_format: Formát zobrazení uživatele
293
 setting_activity_days_default: Dny zobrazené v činnosti projektu
294
 setting_display_subprojects_issues: Automaticky zobrazit úkoly podprojektu v hlavním projektu
295
 
296
 project_module_issue_tracking: Sledování úkolů
297
 project_module_time_tracking: Sledování času
298
 project_module_news: Novinky
299
 project_module_documents: Dokumenty
300
 project_module_files: Soubory
301
 project_module_wiki: Wiki
302
 project_module_repository: Repozitář
303
 project_module_boards: Diskuse
304
 
305
 label_user: Uživatel
306
 label_user_plural: Uživatelé
307
 label_user_new: Nový uživatel
308
 label_project: Projekt
309
 label_project_new: Nový projekt
310
 label_project_plural: Projekty
311
 label_x_projects:
312
  zero: žádné projekty
313
  one:  1 projekt
314
  other: "{{count}} projekty(ů)"
315
 label_project_all: Všechny projekty
316
 label_project_latest: Poslední projekty
317
 label_issue: Úkol
318
 label_issue_new: Nový úkol
319
 label_issue_plural: Úkoly
320
 label_issue_view_all: Všechny úkoly
321
 label_issues_by: "Úkoly podle {{value}}"
322
 label_issue_added: Úkol přidán
323
 label_issue_updated: Úkol aktualizován
324
 label_document: Dokument
325
 label_document_new: Nový dokument
326
 label_document_plural: Dokumenty
327
 label_document_added: Dokument přidán
328
 label_role: Role
329
 label_role_plural: Role
330
 label_role_new: Nová role
331
 label_role_and_permissions: Role a práva
332
 label_member: Člen
333
 label_member_new: Nový člen
334
 label_member_plural: Členové
335
 label_tracker: Fronta
336
 label_tracker_plural: Fronty
337
 label_tracker_new: Nová fronta
338
 label_workflow: Průběh práce
339
 label_issue_status: Stav úkolu
340
 label_issue_status_plural: Stavy úkolů
341
 label_issue_status_new: Nový stav
342
 label_issue_category: Kategorie úkolu
343
 label_issue_category_plural: Kategorie úkolů
344
 label_issue_category_new: Nová kategorie
345
 label_custom_field: Uživatelské pole
346
 label_custom_field_plural: Uživatelská pole
347
 label_custom_field_new: Nové uživatelské pole
348
 label_enumerations: Seznamy
349
 label_enumeration_new: Nová hodnota
350
 label_information: Informace
351
 label_information_plural: Informace
352
 label_please_login: Prosím přihlašte se
353
 label_register: Registrovat
354
 label_password_lost: Zapomenuté heslo
355
 label_home: Úvodní
356
 label_my_page: Moje stránka
357
 label_my_account: Můj účet
358
 label_my_projects: Moje projekty
359
 label_administration: Administrace
360
 label_login: Přihlášení
361
 label_logout: Odhlášení
362
 label_help: Nápověda
363
 label_reported_issues: Nahlášené úkoly
364
 label_assigned_to_me_issues: Mé úkoly
365
 label_last_login: Poslední přihlášení
366
 label_registered_on: Registrován
367
 label_activity: Aktivita
368
 label_overall_activity: Celková aktivita
369
 label_new: Nový
370
 label_logged_as: Přihlášen jako
371
 label_environment: Prostředí
372
 label_authentication: Autentifikace
373
 label_auth_source: Mód autentifikace
374
 label_auth_source_new: Nový mód autentifikace
375
 label_auth_source_plural: Módy autentifikace
376
 label_subproject_plural: Podprojekty
377
 label_min_max_length: Min - Max délka
378
 label_list: Seznam
379
 label_date: Datum
380
 label_integer: Celé číslo
381
 label_float: Desetinné číslo
382
 label_boolean: Ano/Ne
383
 label_string: Text
384
 label_text: Dlouhý text
385
 label_attribute: Atribut
386
 label_attribute_plural: Atributy
387
 label_download: "{{count}} stažení"
388
 label_download_plural: "{{count}} stažení"
389
 label_no_data: Žádné položky
390
 label_change_status: Změnit stav
391
 label_history: Historie
392
 label_attachment: Soubor
393
 label_attachment_new: Nový soubor
394
 label_attachment_delete: Odstranit soubor
395
 label_attachment_plural: Soubory
396
 label_file_added: Soubor přidán
397
 label_report: Přehled
398
 label_report_plural: Přehledy
399
 label_news: Novinky
400
 label_news_new: Přidat novinku
401
 label_news_plural: Novinky
402
 label_news_latest: Poslední novinky
403
 label_news_view_all: Zobrazit všechny novinky
404
 label_news_added: Novinka přidána
405
 label_settings: Nastavení
406
 label_overview: Přehled
407
 label_version: Verze
408
 label_version_new: Nová verze
409
 label_version_plural: Verze
410
 label_confirmation: Potvrzení
411
 label_export_to: 'Také k dispozici:'
412
 label_read: Načítá se...
413
 label_public_projects: Veřejné projekty
414
 label_open_issues: otevřený
415
 label_open_issues_plural: otevřené
416
 label_closed_issues: uzavřený
417
 label_closed_issues_plural: uzavřené
418
 label_x_open_issues_abbr_on_total:
419
  zero: 0 otevřených / {{total}}
420
  one:  1 otevřený / {{total}}
421
  other: "{{count}} otevřených / {{total}}"
422
 label_x_open_issues_abbr:
423
  zero: 0 otevřených
424
  one:  1 otevřený
425
  other: "{{count}} otevřených"
426
 label_x_closed_issues_abbr:
427
  zero: 0 uzavřených
428
  one:  1 uzavřený
429
  other: "{{count}} uzavřených"
430
 label_total: Celkem
431
 label_permissions: Práva
432
 label_current_status: Aktuální stav
433
 label_new_statuses_allowed: Nové povolené stavy
434
 label_all: vše
435
 label_none: nic
436
 label_nobody: nikdo
437
 label_next: Další
438
 label_previous: Předchozí
439
 label_used_by: Použito
440
 label_details: Detaily
441
 label_add_note: Přidat poznámku
442
 label_per_page: Na stránku
443
 label_calendar: Kalendář
444
 label_months_from: měsíců od
445
 label_gantt: Ganttův graf
446
 label_internal: Interní
447
 label_last_changes: "posledních {{count}} změn"
448
 label_change_view_all: Zobrazit všechny změny
449
 label_personalize_page: Přizpůsobit tuto stránku
450
 label_comment: Komentář
451
 label_comment_plural: Komentáře
452
 label_x_comments:
453
  zero: žádné komentáře
454
  one: 1 komentář
455
  other: "{{count}} komentářů"
456
 label_comment_add: Přidat komentáře
457
 label_comment_added: Komentář přidán
458
 label_comment_delete: Odstranit komentář
459
 label_query: Uživatelský dotaz
460
 label_query_plural: Uživatelské dotazy
461
 label_query_new: Nový dotaz
462
 label_filter_add: Přidat filtr
463
 label_filter_plural: Filtry
464
 label_equals: je
465
 label_not_equals: není
466
 label_in_less_than: je měší než
467
 label_in_more_than: je větší než
468
 label_in: v
469
 label_today: dnes
470
 label_all_time: vše
471
 label_yesterday: včera
472
 label_this_week: tento týden
473
 label_last_week: minulý týden
474
 label_last_n_days: "posledních {{count}} dnů"
475
 label_this_month: tento měsíc
476
 label_last_month: minulý měsíc
477
 label_this_year: tento rok
478
 label_date_range: Časový rozsah
479
 label_less_than_ago: před méně jak (dny)
480
 label_more_than_ago: před více jak (dny)
481
 label_ago: před (dny)
482
 label_contains: obsahuje
483
 label_not_contains: neobsahuje
484
 label_day_plural: dny
485
 label_repository: Repozitář
486
 label_repository_plural: Repozitáře
487
 label_browse: Procházet
488
 label_modification: "{{count}} změna"
489
 label_modification_plural: "{{count}} změn"
490
 label_revision: Revize
491
 label_revision_plural: Revizí
492
 label_associated_revisions: Související verze
493
 label_added: přidáno
494
 label_modified: změněno
495
 label_deleted: odstraněno
496
 label_latest_revision: Poslední revize
497
 label_latest_revision_plural: Poslední revize
498
 label_view_revisions: Zobrazit revize
499
 label_max_size: Maximální velikost
500
 label_sort_highest: Přesunout na začátek
501
 label_sort_higher: Přesunout nahoru
502
 label_sort_lower: Přesunout dolů
503
 label_sort_lowest: Přesunout na konec
504
 label_roadmap: Plán
505
 label_roadmap_due_in: "Zbývá {{value}}"
506
 label_roadmap_overdue: "{{value}} pozdě"
507
 label_roadmap_no_issues: Pro tuto verzi nejsou žádné úkoly
508
 label_search: Hledat
509
 label_result_plural: Výsledky
510
 label_all_words: Všechna slova
511
 label_wiki: Wiki
512
 label_wiki_edit: Wiki úprava
513
 label_wiki_edit_plural: Wiki úpravy
514
 label_wiki_page: Wiki stránka
515
 label_wiki_page_plural: Wiki stránky
516
 label_index_by_title: Index dle názvu
517
 label_index_by_date: Index dle data
518
 label_current_version: Aktuální verze
519
 label_preview: Náhled
520
 label_feed_plural: Příspěvky
521
 label_changes_details: Detail všech změn
522
 label_issue_tracking: Sledování úkolů
523
 label_spent_time: Strávený čas
524
 label_f_hour: "{{value}} hodina"
525
 label_f_hour_plural: "{{value}} hodin"
526
 label_time_tracking: Sledování času
527
 label_change_plural: Změny
528
 label_statistics: Statistiky
529
 label_commits_per_month: Commitů za měsíc
530
 label_commits_per_author: Commitů za autora
531
 label_view_diff: Zobrazit rozdíly
532
 label_diff_inline: uvnitř
533
 label_diff_side_by_side: vedle sebe
534
 label_options: Nastavení
535
 label_copy_workflow_from: Kopírovat průběh práce z
536
 label_permissions_report: Přehled práv
537
 label_watched_issues: Sledované úkoly
538
 label_related_issues: Související úkoly
539
 label_applied_status: Použitý stav
540
 label_loading: Nahrávám...
541
 label_relation_new: Nová souvislost
542
 label_relation_delete: Odstranit souvislost
543
 label_relates_to: související s
544
 label_duplicates: duplicity
545
 label_blocks: bloků
546
 label_blocked_by: zablokován
547
 label_precedes: předchází
548
 label_follows: následuje
549
 label_end_to_start: od konce do začátku
550
 label_end_to_end: od konce do konce
551
 label_start_to_start: od začátku do začátku
552
 label_start_to_end: od začátku do konce
553
 label_stay_logged_in: Zůstat přihlášený
554
 label_disabled: zakázán
555
 label_show_completed_versions: Ukázat dokončené verze
556
 label_me: 
557
 label_board: Fórum
558
 label_board_new: Nové fórum
559
 label_board_plural: Fóra
560
 label_topic_plural: Témata
561
 label_message_plural: Zprávy
562
 label_message_last: Poslední zpráva
563
 label_message_new: Nová zpráva
564
 label_message_posted: Zpráva přidána
565
 label_reply_plural: Odpovědi
566
 label_send_information: Zaslat informace o účtu uživateli
567
 label_year: Rok
568
 label_month: Měsíc
569
 label_week: Týden
570
 label_date_from: Od
571
 label_date_to: Do
572
 label_language_based: Podle výchozího jazyku
573
 label_sort_by: "Seřadit podle {{value}}"
574
 label_send_test_email: Poslat testovací email
575
 label_feeds_access_key_created_on: "Přístupový klíč pro RSS byl vytvořen před {{value}}"
576
 label_module_plural: Moduly
577
 label_added_time_by: "Přidáno uživatelem {{author}} před {{age}}"
578
 label_updated_time: "Aktualizováno před {{value}}"
579
 label_jump_to_a_project: Vyberte projekt...
580
 label_file_plural: Soubory
581
 label_changeset_plural: Changesety
582
 label_default_columns: Výchozí sloupce
583
 label_no_change_option: (beze změny)
584
 label_bulk_edit_selected_issues: Hromadná úprava vybraných úkolů
585
 label_theme: Téma
586
 label_default: Výchozí
587
 label_search_titles_only: Vyhledávat pouze v názvech
588
 label_user_mail_option_all: "Pro všechny události všech mých projektů"
589
 label_user_mail_option_selected: "Pro všechny události vybraných projektů..."
590
 label_user_mail_option_none: "Pouze pro události které sleduji nebo které se mne týkají"
591
 label_user_mail_no_self_notified: "Nezasílat informace o mnou vytvořených změnách"
592
 label_registration_activation_by_email: aktivace účtu emailem
593
 label_registration_manual_activation: manuální aktivace účtu
594
 label_registration_automatic_activation: automatická aktivace účtu
595
 label_display_per_page: "{{value}} na stránku"
596
 label_age: Věk
597
 label_change_properties: Změnit vlastnosti
598
 label_general: Obecné
599
 label_more: Více
600
 label_scm: SCM
601
 label_plugins: Doplňky
602
 label_ldap_authentication: Autentifikace LDAP
603
 label_downloads_abbr: Staž.
604
 label_optional_description: Volitelný popis
605
 label_add_another_file: Přidat další soubor
606
 label_preferences: Nastavení
607
 label_chronological_order: V chronologickém pořadí
608
 label_reverse_chronological_order: V obrácaném chronologickém pořadí
609
 
610
 button_login: Přihlásit
611
 button_submit: Potvrdit
612
 button_save: Uložit
613
 button_check_all: Zašrtnout vše
614
 button_uncheck_all: Odšrtnout vše
615
 button_delete: Odstranit
616
 button_create: Vytvořit
617
 button_test: Test
618
 button_edit: Upravit
619
 button_add: Přidat
620
 button_change: Změnit
621
 button_apply: Použít
622
 button_clear: Smazat
623
 button_lock: Zamknout
624
 button_unlock: Odemknout
625
 button_download: Stáhnout
626
 button_list: Vypsat
627
 button_view: Zobrazit
628
 button_move: Přesunout
629
 button_back: Zpět
630
 button_cancel: Storno
631
 button_activate: Aktivovat
632
 button_sort: Seřadit
633
 button_log_time: Přidat čas
634
 button_rollback: Zpět k této verzi
635
 button_watch: Sledovat
636
 button_unwatch: Nesledovat
637
 button_reply: Odpovědět
638
 button_archive: Archivovat
639
 button_unarchive: Odarchivovat
640
 button_reset: Reset
641
 button_rename: Přejmenovat
642
 button_change_password: Změnit heslo
643
 button_copy: Kopírovat
644
 button_annotate: Komentovat
645
 button_update: Aktualizovat
646
 button_configure: Konfigurovat
647
 
648
 status_active: aktivní
649
 status_registered: registrovaný
650
 status_locked: uzamčený
651
 
652
 text_select_mail_notifications: Vyberte akci při které bude zasláno upozornění emailem.
653
 text_regexp_info: např. ^[A-Z0-9]+$
654
 text_min_max_length_info: 0 znamená bez limitu
655
 text_project_destroy_confirmation: Jste si jisti, že chcete odstranit tento projekt a všechna související data ?
656
 text_workflow_edit: Vyberte roli a frontu k editaci průběhu práce
657
 text_are_you_sure: Jste si jisti?
658
 text_tip_task_begin_day: úkol začíná v tento den
659
 text_tip_task_end_day: úkol končí v tento den
660
 text_tip_task_begin_end_day: úkol začíná a končí v tento den
661
 text_project_identifier_info: 'Jsou povolena malá písmena (a-z), čísla a pomlčky.<br />Po uložení již není možné identifikátor změnit.'
662
 text_caracters_maximum: "{{count}} znaků maximálně."
663
 text_caracters_minimum: "Musí být alespoň {{count}} znaků dlouhé."
664
 text_length_between: "Délka mezi {{min}} a {{max}} znaky."
665
 text_tracker_no_workflow: Pro tuto frontu není definován žádný průběh práce
666
 text_unallowed_characters: Nepovolené znaky
667
 text_comma_separated: Povoleno více hodnot (oddělěné čárkou).
668
 text_issues_ref_in_commit_messages: Odkazování a opravování úkolů ve zprávách commitů
669
 text_issue_added: "Úkol {{id}} byl vytvořen uživatelem {{author}}."
670
 text_issue_updated: "Úkol {{id}} byl aktualizován uživatelem {{author}}."
671
 text_wiki_destroy_confirmation: Opravdu si přejete odstranit tuto Wiki a celý její obsah?
672
 text_issue_category_destroy_question: "Některé úkoly ({{count}}) jsou přiřazeny k této kategorii. Co s nimi chtete udělat?"
673
 text_issue_category_destroy_assignments: Zrušit přiřazení ke kategorii
674
 text_issue_category_reassign_to: Přiřadit úkoly do této kategorie
675
 text_user_mail_option: "U projektů, které nebyly vybrány, budete dostávat oznámení pouze o vašich či o sledovaných položkách (např. o položkách jejichž jste autor nebo ke kterým jste přiřazen(a))."
676
 text_no_configuration_data: "Role, fronty, stavy úkolů ani průběh práce nebyly zatím nakonfigurovány.\nVelice doporučujeme nahrát výchozí konfiguraci. Po té si můžete vše upravit"
677
 text_load_default_configuration: Nahrát výchozí konfiguraci
678
 text_status_changed_by_changeset: "Použito v changesetu {{value}}."
679
 text_issues_destroy_confirmation: 'Opravdu si přejete odstranit všechny zvolené úkoly?'
680
 text_select_project_modules: 'Aktivní moduly v tomto projektu:'
681
 text_default_administrator_account_changed: Výchozí nastavení administrátorského účtu změněno
682
 text_file_repository_writable: Povolen zápis do adresáře ukládání souborů
683
 text_rmagick_available: RMagick k dispozici (volitelné)
684
 text_destroy_time_entries_question: "U úkolů, které chcete odstranit je evidováno {{hours}} práce. Co chete udělat?"
685
 text_destroy_time_entries: Odstranit evidované hodiny.
686
 text_assign_time_entries_to_project: Přiřadit evidované hodiny projektu
687
 text_reassign_time_entries: 'Přeřadit evidované hodiny k tomuto úkolu:'
688
 
689
 default_role_manager: Manažer
690
 default_role_developer: Vývojář
691
 default_role_reporter: Reportér
692
 default_tracker_bug: Chyba
693
 default_tracker_feature: Požadavek
694
 default_tracker_support: Podpora
695
 default_issue_status_new: Nový
696
 default_issue_status_in_progress: Ve vývoji
697
 default_issue_status_resolved: Vyřešený
698
 default_issue_status_feedback: Čeká se
699
 default_issue_status_closed: Uzavřený
700
 default_issue_status_rejected: Odmítnutý
701
 default_doc_category_user: Uživatelská dokumentace
702
 default_doc_category_tech: Technická dokumentace
703
 default_priority_low: Nízká
704
 default_priority_normal: Normální
705
 default_priority_high: Vysoká
706
 default_priority_urgent: Urgentní
707
 default_priority_immediate: Okamžitá
708
 default_activity_design: Návhr
709
 default_activity_development: Vývoj
710
 
711
 enumeration_issue_priorities: Priority úkolů
712
 enumeration_doc_categories: Kategorie dokumentů
713
 enumeration_activities: Aktivity (sledování času)
714
 error_scm_annotate: "Položka neexistuje nebo nemůže být komentována."
715
 label_planning: Plánování
716
 text_subprojects_destroy_warning: "Jeho podprojek(y): {{value}} budou také smazány."
717
 label_and_its_subprojects: "{{value}} a jeho podprojekty"
718
 mail_body_reminder: "{{count}} úkol(ů), které máte přiřazeny má termín během několik dní ({{days}}):"
719
 mail_subject_reminder: "{{count}} úkol(ů) má termín během několik dní ({{days}})"
720
 text_user_wrote: "{{value}} napsal:"
721
 label_duplicated_by: duplikováno od
722
 setting_enabled_scm: Povolené SCM
723
 text_enumeration_category_reassign_to: 'Přeřadit je do této:'
724
 text_enumeration_destroy_question: "Několik ({{count}}) objektů je přiřazeno k této hodnotě."
725
 label_incoming_emails: Příchozí e-maily
726
 label_generate_key: Generovat klíč
727
 setting_mail_handler_api_enabled: Povolit WS pro příchozí e-maily
728
 setting_mail_handler_api_key: API klíč
729
 text_email_delivery_not_configured: "Doručování e-mailů není nastaveno a odesílání notifikací je zakázáno.\nNastavte Váš SMTP server v souboru config/email.yml a restartujte aplikaci."
730
 field_parent_title: Rodičovská stránka
731
 label_issue_watchers: Sledování
732
 setting_commit_logs_encoding: Kódování zpráv při commitu
733
 button_quote: Citovat
734
 setting_sequential_project_identifiers: Generovat sekvenční identifikátory projektů
735
 notice_unable_delete_version: Nemohu odstanit verzi
736
 label_renamed: přejmenováno
737
 label_copied: zkopírováno
738
 setting_plain_text_mail: pouze prostý text (ne HTML)
739
 permission_view_files: Prohlížení souborů
740
 permission_edit_issues: Upravování úkolů
741
 permission_edit_own_time_entries: Upravování vlastních zázamů o stráveném čase
742
 permission_manage_public_queries: Správa veřejných dotazů
743
 permission_add_issues: Přidávání úkolů
744
 permission_log_time: Zaznamenávání stráveného času
745
 permission_view_changesets: Zobrazování sady změn
746
 permission_view_time_entries: Zobrazení stráveného času
747
 permission_manage_versions: Spravování verzí
748
 permission_manage_wiki: Spravování Wiki
749
 permission_manage_categories: Spravování kategorií úkolů
750
 permission_protect_wiki_pages: Zabezpečení Wiki stránek
751
 permission_comment_news: Komentování novinek
752
 permission_delete_messages: Mazání zpráv
753
 permission_select_project_modules: Výběr modulů projektu
754
 permission_manage_documents: Správa dokumentů
755
 permission_edit_wiki_pages: Upravování stránek Wiki
756
 permission_add_issue_watchers: Přidání sledujících uživatelů
757
 permission_view_gantt: Zobrazené Ganttova diagramu
758
 permission_move_issues: Přesouvání úkolů
759
 permission_manage_issue_relations: Spravování vztahů mezi úkoly
760
 permission_delete_wiki_pages: Mazání stránek na Wiki
761
 permission_manage_boards: Správa diskusních fór
762
 permission_delete_wiki_pages_attachments: Mazání příloh
763
 permission_view_wiki_edits: Prohlížení historie Wiki
764
 permission_add_messages: Posílání zpráv
765
 permission_view_messages: Prohlížení zpráv
766
 permission_manage_files: Spravování souborů
767
 permission_edit_issue_notes: Upravování poznámek
768
 permission_manage_news: Spravování novinek
769
 permission_view_calendar: Prohlížení kalendáře
770
 permission_manage_members: Spravování členství
771
 permission_edit_messages: Upravování zpráv
772
 permission_delete_issues: Mazání úkolů
773
 permission_view_issue_watchers: Zobrazení seznamu sledujícíh uživatelů
774
 permission_manage_repository: Spravování repozitáře
775
 permission_commit_access: Commit přístup
776
 permission_browse_repository: Procházení repozitáře
777
 permission_view_documents: Prohlížení dokumentů
778
 permission_edit_project: Úprava projektů
779
 permission_add_issue_notes: Přidávání poznámek
780
 permission_save_queries: Ukládání dotazů
781
 permission_view_wiki_pages: Prohlížení Wiki
782
 permission_rename_wiki_pages: Přejmenovávání Wiki stránek
783
 permission_edit_time_entries: Upravování záznamů o stráveném času
784
 permission_edit_own_issue_notes: Upravování vlastních poznámek
785
 setting_gravatar_enabled: Použít uživatelské ikony Gravatar
786
 label_example: Příklad
787
 text_repository_usernames_mapping: "Vybrat nebo upravit mapování mezi Redmine uživateli a uživatelskými jmény nalezenými v logu repozitáře.\nUživatelé se shodným Redmine uživatelským jménem a uživatelským jménem v repozitáři jsou mapovaní automaticky."
788
 permission_edit_own_messages: Upravit vlastní zprávy
789
 permission_delete_own_messages: Smazat vlastní zprávy
790
 label_user_activity: "Aktivita uživatele: {{value}}"
791
 label_updated_time_by: "Akutualizováno: {{author}} před: {{age}}"
792
 text_diff_truncated: '... Rozdílový soubor je zkrácen, protože jeho délka přesahuje max. limit.'
793
 setting_diff_max_lines_displayed: Maximální počet zobrazenách řádků rozdílů
794
 text_plugin_assets_writable: Možnost zápisu do adresáře plugin assets
795
 warning_attachments_not_saved: "{{count}} soubor(ů) nebylo možné uložit."
796
 button_create_and_continue: Vytvořit a pokračovat
797
 text_custom_field_possible_values_info: 'Každá hodnota na novém řádku'
798
 label_display: Zobrazit
799
 field_editable: Editovatelný
800
 setting_repository_log_display_limit: Maximální počet revizí zobrazených v logu souboru
801
 setting_file_max_size_displayed: Maximální velikost textových souborů zobrazených přímo na stránce
802
 field_watcher: Sleduje
803
 setting_openid: Umožnit přihlašování a registrace s OpenID
804
 field_identity_url: OpenID URL
805
 label_login_with_open_id_option: nebo se přihlašte s OpenID
806
 field_content: Obsah
807
 label_descending: Sestupně
808
 label_sort: Řazení
809
 label_ascending: Vzestupně
810
 label_date_from_to: Od {{start}} do {{end}}
811
 label_greater_or_equal: ">="
812
 label_less_or_equal: <=
813
 text_wiki_page_destroy_question: Tato stránka má {{descendants}} podstránek a potomků. Co chcete udělat?
814
 text_wiki_page_reassign_children: Přiřadit podstránky k tomuto rodiči
815
 text_wiki_page_nullify_children: Ponechat podstránky jako kořenové stránky
816
 text_wiki_page_destroy_children: Smazat podstránky a všechny jejich potomky
817
 setting_password_min_length: Minimální délka hesla
818
 field_group_by: Seskupovat výsledky podle
819
 mail_subject_wiki_content_updated: "'{{page}}' Wiki stránka byla aktualizována"
820
 label_wiki_content_added: Wiki stránka přidána
821
 mail_subject_wiki_content_added: "'{{page}}' Wiki stránka byla přidána"
822
 mail_body_wiki_content_added: "'{{page}}' Wiki stránka byla přidána od {{author}}."
823
 label_wiki_content_updated: Wiki stránka aktualizována
824
 mail_body_wiki_content_updated: "'{{page}}' Wiki stránka byla aktualizována od {{author}}."
825
 permission_add_project: Vytvořit projekt
826
 setting_new_project_user_role_id: Role přiřazená uživateli bez práv administrátora, který projekt vytvořil
827
 label_view_all_revisions: Zobrazit všechny revize
828
 label_tag: Tag
829
 label_branch: Branch
830
 error_no_tracker_in_project: Žádná fronta nebyla přiřazena tomuto projektu. Prosím zkontroluje nastavení projektu.
831
 error_no_default_issue_status: Není nastaven výchozí stav úkolu. Prosím zkontrolujte nastavení ("Administrace -> Stavy úkolů").
832
 text_journal_changed: "{{label}} změněn z {{old}} na {{new}}"
833
 text_journal_set_to: "{{label}} nastaven na {{value}}"
834
 text_journal_deleted: "{{label}} smazán ({{old}})"
835
 label_group_plural: Skupiny
836
 label_group: Skupina
837
 label_group_new: Nová skupina
838
 label_time_entry_plural: Strávený čas
839
 text_journal_added: "{{label}} {{value}} přidán"
840
 field_active: Aktivní
841
 enumeration_system_activity: Systémová aktivita
842
 permission_delete_issue_watchers: Smazat přihlížející
843
 version_status_closed: zavřený
844
 version_status_locked: uzamčený
845
 version_status_open: otevřený
846
 error_can_not_reopen_issue_on_closed_version: Úkol přiřazený k uzavřené verzi nemůže být znovu otevřen
847
 label_user_anonymous: Anonymní
848
 button_move_and_follow: Přesunout a následovat
849
 setting_default_projects_modules: Výchozí zapnutné moduly pro nový projekt
850
 setting_gravatar_default: Výchozí Gravatar
851
 field_sharing: Sdílení
852
 label_version_sharing_hierarchy: S hierarchií projektu
853
 label_version_sharing_system: Se všemi projekty
854
 label_version_sharing_descendants: S podprojekty
855
 label_version_sharing_tree: Se stromem projektu
856
 label_version_sharing_none: Nesdíleno
857
 error_can_not_archive_project: Tento projekt nemůže být archivován
858
 button_duplicate: Duplikát
859
 button_copy_and_follow: Kopírovat a následovat
860
 label_copy_source: Zdroj
861
 setting_issue_done_ratio: Spočítat koeficient dokončení úkolu s
862
 setting_issue_done_ratio_issue_status: Použít stav úkolu
863
 error_issue_done_ratios_not_updated: Koeficient dokončení úkolu nebyl aktualizován.
864
 error_workflow_copy_target: Prosím vyberte cílovou frontu(y) a roly(e)
865
 setting_issue_done_ratio_issue_field: Použít pole úkolu
866
 label_copy_same_as_target: Stejný jako cíl
867
 label_copy_target: Cíl
868
 notice_issue_done_ratios_updated: Koeficienty dokončení úkolu byly aktualizovány.
869
 error_workflow_copy_source: Prosím vyberte zdrojovou frontu nebo roly
870
 label_update_issue_done_ratios: Aktualizovat koeficienty dokončení úkolů
871
 setting_start_of_week: Začínat kalendáře
872
 permission_view_issues: Zobrazit úkoly
873
 label_display_used_statuses_only: Zobrazit pouze stavy které jsou použité touto frontou
874
 label_revision_id: Revize {{value}}
875
 label_api_access_key: API přístupový klíč
876
 label_api_access_key_created_on: API přístupový klíč vytvořen {{value}} 
877
 label_feeds_access_key: RSS přístupový klíč
878
 notice_api_access_key_reseted: Váš API přístupový klíč byl resetován.
879
 setting_rest_api_enabled: Zapnout službu REST
880
 label_missing_api_access_key: Chybějící přístupový klíč API
881
 label_missing_feeds_access_key: Chybějící přístupový klíč RSS
882
 button_show: Zobrazit
883
 text_line_separated: Více hodnot povoleno (jeden řádek pro každou hodnotu).
884
 setting_mail_handler_body_delimiters: Zkrátit e-maily po jednom z těchto řádků
885
 permission_add_subprojects: Vytvořit podprojekty
886
 label_subproject_new: Nový podprojekt
887
 text_own_membership_delete_confirmation: |-
888
  Chystáte se odebrat si některá nebo všechny svá oprávnění a potom již nemusíte být schopni upravit tento projekt.
889
  Opravdu chcete pokračovat?
890
 label_close_versions: Zavřít dokončené verze
891
 label_board_sticky: Nálepka
892
 label_board_locked: Uzamčeno
893
 permission_export_wiki_pages: Exportovat Wiki stránky
894
 setting_cache_formatted_text: Ukládat formátovaný text do vyrovnávací paměti
895
 permission_manage_project_activities: Spravovat aktivity projektu
896
 error_unable_delete_issue_status: Nelze smazat stavy úkolů
897
 label_profile: Profil
898
 permission_manage_subtasks: Spravovat podúkoly
899
 field_parent_issue: Rodičovský úkol
900
 label_subtask_plural: Podúkol
901
 label_project_copy_notifications: Odeslat email oznámení v průběhu kopie projektu
902
 error_can_not_delete_custom_field: Nelze smazat volitelné pole
903
 error_unable_to_connect: Nelze se připojit ({{value}})
904
 error_can_not_remove_role: Tato role je právě používaná a nelze ji smazat.
905
 error_can_not_delete_tracker: Tato fronta obsahuje úkoly a nemůže být smazán.
906
 field_principal: Hlavní
907
 label_my_page_block: Bloky na mé stránce
908
 notice_failed_to_save_members: "Nepodařilo se uložit člena(y): {{errors}}."
909
 text_zoom_out: Oddálit
910
 text_zoom_in: Přiblížit
911
 notice_unable_delete_time_entry: Nelze smazat čas ze záznamu.
912
 label_overall_spent_time: Celkově strávený čas
913
 field_time_entries: Zaznamenaný čas
914
 project_module_gantt: Gantt
915
 project_module_calendar: Kalendář
916
 field_member_of_group: Člen skupiny
917
 field_assigned_to_role: Člen role
918
 button_edit_associated_wikipage: "Upravit přiřazenou Wiki stránku: {{page_title}}"
919
 text_are_you_sure_with_children: Smazat úkol včetně všech podúkolů?
920
 field_text: Textové pole