no.yml.diff

Kai Olav Fredriksen, 2008-04-30 12:48

Download (681 Bytes)

View differences:

no.yml (working copy)
557 557
text_regexp_info: eg. ^[A-Z0-9]+$
558 558
text_min_max_length_info: 0 betyr ingen begrensning
559 559
text_project_destroy_confirmation: Er du sikker på at du vil slette dette prosjekter og alle relatert data ?
560
text_subprojects_destroy_warning: 'Underprojekt(ene): %s vil også bli slettet.'
560
text_subprojects_destroy_warning: 'Underprojekt(ene): %s vil også bli slettet.'
561 561
text_workflow_edit: Velg en rolle og en sakstype for å endre arbeidsflyten
562 562
text_are_you_sure: Er du sikker ?
563 563
text_journal_changed: endret fra %s til %s