cs_20110120.diff

Lubor Nosek, 2011-01-20 15:52

Download (1.16 KB)

View differences:

config/locales/cs.yml (working copy)
791 791
 permission_edit_own_messages: Upravit vlastní zprávy
792 792
 permission_delete_own_messages: Smazat vlastní zprávy
793 793
 label_user_activity: "Aktivita uživatele: %{value}"
794
 label_updated_time_by: "Akutualizováno: %{author} před: %{age}"
794
 label_updated_time_by: "Aktualizováno: %{author} před: %{age}"
795 795
 text_diff_truncated: '... Rozdílový soubor je zkrácen, protože jeho délka přesahuje max. limit.'
796 796
 setting_diff_max_lines_displayed: Maximální počet zobrazenách řádků rozdílů
797 797
 text_plugin_assets_writable: Možnost zápisu do adresáře plugin assets
......
858 858
 label_version_sharing_tree: Se stromem projektu
859 859
 label_version_sharing_none: Nesdíleno
860 860
 error_can_not_archive_project: Tento projekt nemůže být archivován
861
 button_duplicate: Duplikát
861
 button_duplicate: Duplikovat
862 862
 button_copy_and_follow: Kopírovat a následovat
863 863
 label_copy_source: Zdroj
864 864
 setting_issue_done_ratio: Spočítat koeficient dokončení úkolu s