lt.yml.diff

patch sync to r1441 - Sergej Jegorov, 2008-05-21 10:04

Download (4.72 KB)

View differences:

lt.yml (working copy)
554 554
enumeration_doc_categories: Dokumento kategorijos 
555 555
enumeration_activities: Veiklos (laiko sekimas)
556 556
label_display_per_page: '%s įrašų puslapyje'
557
setting_per_page_options: Objects per page options
557
setting_per_page_options: Įrašų puslapyje nustatimas
558 558
notice_default_data_loaded: Numatytoji konfiguracija sėkmingai užkrauta.
559 559
label_age: Amžius
560 560
label_general: Bendri
......
578 578
label_message_posted: Pranešimas pridėtas
579 579
label_file_added: Byla pridėta
580 580
label_news_added: Naujiena pridėta
581
project_module_boards: Boards
582
project_module_issue_tracking: Issue tracking
581
project_module_boards: Forumai
582
project_module_issue_tracking: Darbu pėdsekys
583 583
project_module_wiki: Wiki
584
project_module_files: Files
585
project_module_documents: Documents
586
project_module_repository: Repository
587
project_module_news: News
588
project_module_time_tracking: Time tracking
589
text_file_repository_writable: File repository writable
590
text_default_administrator_account_changed: Default administrator account changed
591
text_rmagick_available: RMagick available (optional)
592
button_configure: Configure
584
project_module_files: Rinkmenos
585
project_module_documents: Dokumentai
586
project_module_repository: Saugykla
587
project_module_news: Žinios
588
project_module_time_tracking: Laiko pėdsekys
589
text_file_repository_writable: Į rinkmenu saugyklą galima saugoti (RW)
590
text_default_administrator_account_changed: Administratoriaus numatyta paskyra pakeista
591
text_rmagick_available: RMagick pasiekiamas (pasirinktinai)
592
button_configure: Konfiguruoti
593 593
label_plugins: Plugins
594
label_ldap_authentication: LDAP authentication
595
label_downloads_abbr: D/L
596
label_this_month: this month
597
label_last_n_days: last %d days
598
label_all_time: all time
599
label_this_year: this year
600
label_date_range: Date range
601
label_last_week: last week
602
label_yesterday: yesterday
603
label_last_month: last month
604
label_add_another_file: Add another file
605
label_optional_description: Optional description
606
text_destroy_time_entries_question: %.02f hours were reported on the issues you are about to delete. What do you want to do ?
607
error_issue_not_found_in_project: 'The issue was not found or does not belong to this project'
608
text_assign_time_entries_to_project: Assign reported hours to the project
609
text_destroy_time_entries: Delete reported hours
610
text_reassign_time_entries: 'Reassign reported hours to this issue:'
611
setting_activity_days_default: Days displayed on project activity
612
label_chronological_order: In chronological order
613
field_comments_sorting: Display comments
614
label_reverse_chronological_order: In reverse chronological order
615
label_preferences: Preferences
616
setting_display_subprojects_issues: Display subprojects issues on main projects by default
617
label_overall_activity: Overall activity
618
setting_default_projects_public: New projects are public by default
619
error_scm_annotate: "The entry does not exist or can not be annotated."
620
label_planning: Planning
621
text_subprojects_destroy_warning: 'Its subproject(s): %s will be also deleted.'
622
label_and_its_subprojects: %s and its subprojects
594
label_ldap_authentication: LDAP autentifikacija
595
label_downloads_abbr: siunt.
596
label_this_month: šis menuo
597
label_last_n_days: paskutinių %d dienų
598
label_all_time: visas laikas
599
label_this_year: šiemet
600
label_date_range: Dienų diapazonas
601
label_last_week: paskutinė savaitė
602
label_yesterday: vakar
603
label_last_month: paskutinis menuo
604
label_add_another_file: Pridėti kitą bylą
605
label_optional_description: Apibūdinimas (laisvai pasirenkamas)
606
text_destroy_time_entries_question: Naikinamam darbui paskelbta %.02f valandų. Ką jūs noryte su jomis daryti?
607
error_issue_not_found_in_project: 'Darbas nerastas arba nesurištas su šiuo projektu'
608
text_assign_time_entries_to_project: Priskirti valandas prie projekto
609
text_destroy_time_entries: Ištrinti paskelbtas valandas
610
text_reassign_time_entries: 'Priskirti paskelbtas valandas šiam darbui:'
611
setting_activity_days_default: Atvaizduojamos dienos projekto veikloje
612
label_chronological_order: Chronologine tvarka
613
field_comments_sorting: rodyti komentarus
614
label_reverse_chronological_order: Atbuline chronologine tvarka
615
label_preferences: Savybės
616
setting_display_subprojects_issues: Pagal nutylėjimą rodyti subprojektų darbus pagrindiniame projekte
617
label_overall_activity: Visa veikla
618
setting_default_projects_public: Naujas projektas viešas pagal nutylėjimą
619
error_scm_annotate: "Įrašas neegzituoja arba negalima jo atvaizduoti."
620
label_planning: Planavimas
621
text_subprojects_destroy_warning: 'Šis(ie) subprojektas(ai): %s taip pat bus ištrintas(i).'
622
label_and_its_subprojects: %s projektas ir jo subprojektai
623