sl.yml

Slovenian translation for Redmine 1.2.1 - Nejc Vidmar, 2011-09-22 01:33

Download (41.6 KB)

 
1
sl:
2
 direction: ltr
3
 date:
4
  formats:
5
   # Use the strftime parameters for formats.
6
   # When no format has been given, it uses default.
7
   # You can provide other formats here if you like!
8
   default: "%Y-%m-%d"
9
   short: "%b %d"
10
   long: "%B %d, %Y"
11
   
12
  day_names: [Nedelja, Ponedeljek, Torek, Sreda, Četrtek, Petek, Sobota]
13
  abbr_day_names: [Ned, Pon, To, Sr, Čet, Pet, Sob]
14
   
15
  # Don't forget the nil at the beginning; there's no such thing as a 0th month
16
  month_names: [~, Januar, Februar, Marec, April, Maj, Junij, Julij, Avgust, September, November, December]
17
  abbr_month_names: [~, Jan, Feb, Mar, Apr, Maj, Jun, Jul, Aug, Sep, Oct, Nov, Dec]
18
  # Used in date_select and datime_select.
19
  order:
20
   - :year
21
   - :month
22
   - :day
23

  
24
 time:
25
  formats:
26
   default: "%a, %d %b %Y %H:%M:%S %z"
27
   time: "%H:%M"
28
   short: "%d %b %H:%M"
29
   long: "%B %d, %Y %H:%M"
30
  am: "am"
31
  pm: "pm"
32
   
33
 datetime:
34
  distance_in_words:
35
   half_a_minute: "pol minute"
36
   less_than_x_seconds:
37
    one:  "manj kot 1. sekundo"
38
    other: "manj kot %{count} sekund"
39
   x_seconds:
40
    one:  "1. sekunda"
41
    other: "%{count} sekund"
42
   less_than_x_minutes:
43
    one:  "manj kot minuto"
44
    other: "manj kot %{count} minut"
45
   x_minutes:
46
    one:  "1 minuta"
47
    other: "%{count} minut"
48
   about_x_hours:
49
    one:  "okrog 1. ure"
50
    other: "okrog %{count} ur"
51
   x_days:
52
    one:  "1 dan"
53
    other: "%{count} dni"
54
   about_x_months:
55
    one:  "okrog 1. mesec"
56
    other: "okrog %{count} mesecev"
57
   x_months:
58
    one:  "1 mesec"
59
    other: "%{count} mesecev"
60
   about_x_years:
61
    one:  "okrog 1. leto"
62
    other: "okrog %{count} let"
63
   over_x_years:
64
    one:  "več kot 1. leto"
65
    other: "več kot %{count} let"
66
   almost_x_years:
67
    one:  "skoraj 1. leto"
68
    other: "skoraj %{count} let"
69

  
70
 number:
71
  format:
72
   separator: ","
73
   delimiter: "."
74
   precision: 3
75
  human: 
76
   format: 
77
    precision: 1
78
    delimiter: ""
79
   storage_units: 
80
    format: "%n %u"
81
    units: 
82
     kb: KB
83
     tb: TB
84
     gb: GB
85
     byte: 
86
      one: Byte
87
      other: Bytes
88
     mb: MB
89
    
90
# Used in array.to_sentence.
91
 support:
92
  array:
93
   sentence_connector: "in"
94
   skip_last_comma: false
95
   
96
 activerecord:
97
  errors:
98
   template:
99
    header:
100
     one:  "1. napaka je preprečila temu %{model} da bi se shranil"
101
     other: "%{count} napak je preprečilo temu %{model} da bi se shranil"
102
   messages:
103
    inclusion: "ni vključen na seznamu"
104
    exclusion: "je rezerviran"
105
    invalid: "je napačen"
106
    confirmation: "ne ustreza potrdilu"
107
    accepted: "mora biti sprejet"
108
    empty: "ne sme biti prazen"
109
    blank: "ne sme biti neizpolnjen"
110
    too_long: "je predolg"
111
    too_short: "je prekratek"
112
    wrong_length: "je napačne dolžine"
113
    taken: "je že zaseden"
114
    not_a_number: "ni število"
115
    not_a_date: "ni veljaven datum"
116
    greater_than: "mora biti večji kot %{count}"
117
    greater_than_or_equal_to: "mora biti večji ali enak kot %{count}"
118
    equal_to: "mora biti enak kot %{count}"
119
    less_than: "mora biti manjši kot %{count}"
120
    less_than_or_equal_to: "mora biti manjši ali enak kot %{count}"
121
    odd: "mora biti sodo"
122
    even: "mora biti liho"
123
    greater_than_start_date: "mora biti kasnejši kot začetni datum"
124
    not_same_project: "ne pripada istemu projektu"
125
    circular_dependency: "Ta odnos bi povzročil krožno odvisnost"
126
    cant_link_an_issue_with_a_descendant: "Zahtevek ne more biti povezan s svojo podnalogo"
127

  
128
 actionview_instancetag_blank_option: Prosimo izberite
129
 
130
 general_text_No: 'Ne'
131
 general_text_Yes: 'Da'
132
 general_text_no: 'ne'
133
 general_text_yes: 'da'
134
 general_lang_name: 'Slovenščina'
135
 general_csv_separator: ','
136
 general_csv_decimal_separator: '.'
137
 general_csv_encoding: UTF-8
138
 general_pdf_encoding: UTF-8
139
 general_first_day_of_week: '1'
140
 
141
 notice_account_updated: Račun je bil uspešno posodobljen.
142
 notice_account_invalid_creditentials: Napačno uporabniško ime ali geslo
143
 notice_account_password_updated: Geslo je bilo uspešno posodobljeno.
144
 notice_account_wrong_password: Napačno geslo
145
 notice_account_register_done: Račun je bil uspešno ustvarjen. Za aktivacijo potrdite povezavo, ki vam je bila poslana v e-nabiralnik.
146
 notice_account_unknown_email: Neznan uporabnik.
147
 notice_can_t_change_password: Ta račun za overovljanje uporablja zunanji. Gesla ni mogoče spremeniti.
148
 notice_account_lost_email_sent: Poslano vam je bilo e-pismo z navodili za izbiro novega gesla.
149
 notice_account_activated: Vaš račun je bil aktiviran. Sedaj se lahko prijavite.
150
 notice_successful_create: Ustvarjanje uspelo.
151
 notice_successful_update: Posodobitev uspela.
152
 notice_successful_delete: Izbris uspel.
153
 notice_successful_connection: Povezava uspela.
154
 notice_file_not_found: Stran na katero se želite povezati ne obstaja ali pa je bila umaknjena.
155
 notice_locking_conflict: Drug uporabnik je posodobil podatke.
156
 notice_not_authorized: Nimate privilegijev za dostop do te strani.
157
 notice_email_sent: "E-poštno sporočilo je bilo poslano %{value}"
158
 notice_email_error: "Ob pošiljanju e-sporočila je prišlo do napake (%{value})"
159
 notice_feeds_access_key_reseted: Vaš RSS dostopni ključ je bil ponastavljen.
160
 notice_failed_to_save_issues: "Neuspelo shranjevanje %{count} zahtevka na %{total} izbranem: %{ids}."
161
 notice_no_issue_selected: "Izbran ni noben zahtevek! Prosimo preverite zahtevke, ki jih želite urediti."
162
 notice_account_pending: "Vaš račun je bil ustvarjen in čaka na potrditev s strani administratorja."
163
 notice_default_data_loaded: Privzete nastavitve so bile uspešno naložene.
164
 notice_unable_delete_version: Verzije ni bilo mogoče izbrisati.
165
 
166
 error_can_t_load_default_data: "Privzetih nastavitev ni bilo mogoče naložiti: %{value}"
167
 error_scm_not_found: "Vnos ali revizija v shrambi ni bila najdena ."
168
 error_scm_command_failed: "Med vzpostavljem povezave s shrambo je prišlo do napake: %{value}"
169
 error_scm_annotate: "Vnos ne obstaja ali pa ga ni mogoče komentirati."
170
 error_issue_not_found_in_project: 'Zahtevek ni bil najden ali pa ne pripada temu projektu'
171
 
172
 mail_subject_lost_password: "Vaše %{value} geslo"
173
 mail_body_lost_password: 'Za spremembo glesla kliknite na naslednjo povezavo:'
174
 mail_subject_register: "Aktivacija %{value} vašega računa"
175
 mail_body_register: 'Za aktivacijo vašega računa kliknite na naslednjo povezavo:'
176
 mail_body_account_information_external: "Za prijavo lahko uporabite vaš %{value} račun."
177
 mail_body_account_information: Informacije o vašem računu
178
 mail_subject_account_activation_request: "%{value} zahtevek za aktivacijo računa"
179
 mail_body_account_activation_request: "Registriral se je nov uporabnik (%{value}). Račun čaka na vašo odobritev:"
180
 mail_subject_reminder: "%{count} zahtevek(zahtevki) zapadejo v naslednjih %{days} dneh"
181
 mail_body_reminder: "%{count} zahtevek(zahtevki), ki so vam dodeljeni bodo zapadli v naslednjih %{days} dneh:"
182
 
183
 gui_validation_error: 1 napaka
184
 gui_validation_error_plural: "%{count} napak"
185
 
186
 field_name: Ime
187
 field_description: Opis
188
 field_summary: Povzetek
189
 field_is_required: Zahtevano
190
 field_firstname: Ime
191
 field_lastname: Priimek
192
 field_mail: E-naslov
193
 field_filename: Datoteka
194
 field_filesize: Velikost
195
 field_downloads: Prenosi
196
 field_author: Avtor
197
 field_created_on: Ustvarjen
198
 field_updated_on: Posodobljeno
199
 field_field_format: Format
200
 field_is_for_all: Za vse projekte
201
 field_possible_values: Možne vrednosti
202
 field_regexp: Regularni izraz
203
 field_min_length: Minimalna dolžina
204
 field_max_length: Maksimalna dolžina
205
 field_value: Vrednost
206
 field_category: Kategorija
207
 field_title: Naslov
208
 field_project: Projekt
209
 field_issue: Zahtevek
210
 field_status: Status
211
 field_notes: Zabeležka
212
 field_is_closed: Zahtevek zaprt
213
 field_is_default: Privzeta vrednost
214
 field_tracker: Vrsta zahtevka
215
 field_subject: Tema
216
 field_due_date: Do datuma
217
 field_assigned_to: Dodeljen
218
 field_priority: Prioriteta
219
 field_fixed_version: Ciljna verzija
220
 field_user: Uporabnik
221
 field_role: Vloga
222
 field_homepage: Domača stran
223
 field_is_public: Javno
224
 field_parent: Podprojekt projekta
225
 field_is_in_roadmap: Zahtevki prikazani na zemljevidu
226
 field_login: Prijava
227
 field_mail_notification: E-poštna oznanila
228
 field_admin: Administrator
229
 field_last_login_on: Zadnjič povezan(a)
230
 field_language: Jezik
231
 field_effective_date: Datum
232
 field_password: Geslo
233
 field_new_password: Novo geslo
234
 field_password_confirmation: Potrditev
235
 field_version: Verzija
236
 field_type: Tip
237
 field_host: Gostitelj
238
 field_port: Vrata
239
 field_account: Račun
240
 field_base_dn: Bazni DN
241
 field_attr_login: Oznaka za prijavo
242
 field_attr_firstname: Oznaka za ime
243
 field_attr_lastname: Oznaka za priimek
244
 field_attr_mail: Oznaka za e-naslov
245
 field_onthefly: Sprotna izdelava uporabnikov
246
 field_start_date: Začetek
247
 field_done_ratio: "% Narejeno"
248
 field_auth_source: Način overovljanja
249
 field_hide_mail: Skrij moj e-naslov
250
 field_comments: Komentar
251
 field_url: URL
252
 field_start_page: Začetna stran
253
 field_subproject: Podprojekt
254
 field_hours: Ur
255
 field_activity: Aktivnost
256
 field_spent_on: Datum
257
 field_identifier: Identifikator
258
 field_is_filter: Uporabljen kot filter
259
 field_issue_to: Povezan zahtevek
260
 field_delay: Zamik
261
 field_assignable: Zahtevki so lahko dodeljeni tej vlogi
262
 field_redirect_existing_links: Preusmeri obstoječe povezave
263
 field_estimated_hours: Ocenjen čas
264
 field_column_names: Stolpci
265
 field_time_zone: Časovni pas
266
 field_searchable: Zmožen iskanja
267
 field_default_value: Privzeta vrednost
268
 field_comments_sorting: Prikaži komentarje
269
 field_parent_title: Matična stran
270
 
271
 setting_app_title: Naslov aplikacije
272
 setting_app_subtitle: Podnaslov aplikacije
273
 setting_welcome_text: Pozdravno besedilo
274
 setting_default_language: Privzeti jezik
275
 setting_login_required: Zahtevano overovljanje
276
 setting_self_registration: Samostojna registracija
277
 setting_attachment_max_size: Maksimalna velikost priponk
278
 setting_issues_export_limit: Skrajna meja za izvoz zahtevkov
279
 setting_mail_from: E-naslov za emisijo
280
 setting_bcc_recipients: Prejemniki slepih kopij (bcc)
281
 setting_plain_text_mail: navadno e-sporočilo (ne HTML)
282
 setting_host_name: Ime gostitelja in pot
283
 setting_text_formatting: Oblikovanje besedila
284
 setting_wiki_compression: Stiskanje Wiki zgodovine
285
 setting_feeds_limit: Meja obsega RSS virov
286
 setting_default_projects_public: Novi projekti so privzeto javni
287
 setting_autofetch_changesets: Samodejni izvleček zapisa sprememb
288
 setting_sys_api_enabled: Omogoči WS za upravljanje shrambe
289
 setting_commit_ref_keywords: Sklicne ključne besede
290
 setting_commit_fix_keywords: Urejanje ključne besede
291
 setting_autologin: Avtomatska prijava
292
 setting_date_format: Oblika datuma
293
 setting_time_format: Oblika časa
294
 setting_cross_project_issue_relations: Dovoli povezave zahtevkov med različnimi projekti
295
 setting_issue_list_default_columns: Privzeti stolpci prikazani na seznamu zahtevkov
296
 setting_repositories_encodings: Kodiranje shrambe
297
 setting_emails_footer: Noga e-sporočil
298
 setting_protocol: Protokol
299
 setting_per_page_options: Število elementov na stran
300
 setting_user_format: Oblika prikaza uporabnikov
301
 setting_activity_days_default: Prikaz dni na aktivnost projekta
302
 setting_display_subprojects_issues: Privzeti prikaz zahtevkov podprojektov v glavnem projektu
303
 setting_enabled_scm: Omogočen SCM
304
 setting_mail_handler_api_enabled: Omogoči WS za prihajajočo e-pošto
305
 setting_mail_handler_api_key: API ključ
306
 setting_sequential_project_identifiers: Generiraj projektne identifikatorje sekvenčno
307
 setting_gravatar_enabled: Uporabljaj Gravatar ikone
308
 setting_diff_max_lines_displayed: Maksimalno število prikazanih vrstic različnosti
309
 
310
 permission_edit_project: Uredi projekt
311
 permission_select_project_modules: Izberi module projekta
312
 permission_manage_members: Uredi člane
313
 permission_manage_versions: Uredi verzije
314
 permission_manage_categories: Urejanje kategorij zahtevkov
315
 permission_add_issues: Dodaj zahtevke
316
 permission_edit_issues: Uredi zahtevke
317
 permission_manage_issue_relations: Uredi odnose med zahtevki
318
 permission_add_issue_notes: Dodaj zabeležke
319
 permission_edit_issue_notes: Uredi zabeležke
320
 permission_edit_own_issue_notes: Uredi lastne zabeležke
321
 permission_move_issues: Premakni zahtevke
322
 permission_delete_issues: Izbriši zahtevke
323
 permission_manage_public_queries: Uredi javna povpraševanja
324
 permission_save_queries: Shrani povpraševanje
325
 permission_view_gantt: Poglej gantogram
326
 permission_view_calendar: Poglej koledar
327
 permission_view_issue_watchers: Oglej si listo spremeljevalcev
328
 permission_add_issue_watchers: Dodaj spremljevalce
329
 permission_log_time: Beleži porabljen čas
330
 permission_view_time_entries: Poglej porabljen čas
331
 permission_edit_time_entries: Uredi beležko časa
332
 permission_edit_own_time_entries: Uredi beležko lastnega časa
333
 permission_manage_news: Uredi novice
334
 permission_comment_news: Komentiraj novice
335
 permission_manage_documents: Uredi dokumente
336
 permission_view_documents: Poglej dokumente
337
 permission_manage_files: Uredi datoteke
338
 permission_view_files: Poglej datoteke
339
 permission_manage_wiki: Uredi wiki
340
 permission_rename_wiki_pages: Preimenuj wiki strani
341
 permission_delete_wiki_pages: Izbriši wiki strani
342
 permission_view_wiki_pages: Poglej wiki
343
 permission_view_wiki_edits: Poglej wiki zgodovino
344
 permission_edit_wiki_pages: Uredi wiki strani
345
 permission_delete_wiki_pages_attachments: Izbriši priponke
346
 permission_protect_wiki_pages: Zaščiti wiki strani
347
 permission_manage_repository: Uredi shrambo
348
 permission_browse_repository: Prebrskaj shrambo
349
 permission_view_changesets: Poglej zapis sprememb
350
 permission_commit_access: Dostop za predajo
351
 permission_manage_boards: Uredi table
352
 permission_view_messages: Poglej sporočila
353
 permission_add_messages: Objavi sporočila
354
 permission_edit_messages: Uredi sporočila
355
 permission_edit_own_messages: Uredi lastna sporočila
356
 permission_delete_messages: Izbriši sporočila
357
 permission_delete_own_messages: Izbriši lastna sporočila
358
 
359
 project_module_issue_tracking: Sledenje zahtevkom
360
 project_module_time_tracking: Sledenje časa
361
 project_module_news: Novice
362
 project_module_documents: Dokumenti
363
 project_module_files: Datoteke
364
 project_module_wiki: Wiki
365
 project_module_repository: Shramba
366
 project_module_boards: Table
367
 
368
 label_user: Uporabnik
369
 label_user_plural: Uporabniki
370
 label_user_new: Nov uporabnik
371
 label_project: Projekt
372
 label_project_new: Nov projekt
373
 label_project_plural: Projekti
374
 label_x_projects:
375
  zero: ni projektov
376
  one:  1 projekt
377
  other: "%{count} projektov"
378
 label_project_all: Vsi projekti
379
 label_project_latest: Zadnji projekti
380
 label_issue: Zahtevek
381
 label_issue_new: Nov zahtevek
382
 label_issue_plural: Zahtevki
383
 label_issue_view_all: Poglej vse zahtevke
384
 label_issues_by: "Zahtevki od %{value}"
385
 label_issue_added: Zahtevek dodan
386
 label_issue_updated: Zahtevek posodobljen
387
 label_document: Dokument
388
 label_document_new: Nov dokument
389
 label_document_plural: Dokumenti
390
 label_document_added: Dokument dodan
391
 label_role: Vloga
392
 label_role_plural: Vloge
393
 label_role_new: Nova vloga
394
 label_role_and_permissions: Vloge in dovoljenja
395
 label_member: Član
396
 label_member_new: Nov član
397
 label_member_plural: Člani
398
 label_tracker: Vrsta zahtevka
399
 label_tracker_plural: Vrste zahtevkov
400
 label_tracker_new: Nova vrsta zahtevka
401
 label_workflow: Potek dela
402
 label_issue_status: Stanje zahtevka
403
 label_issue_status_plural: Stanje zahtevkov
404
 label_issue_status_new: Novo stanje
405
 label_issue_category: Kategorija zahtevka
406
 label_issue_category_plural: Kategorije zahtevkov
407
 label_issue_category_new: Nova kategorija
408
 label_custom_field: Polje po meri
409
 label_custom_field_plural: Polja po meri
410
 label_custom_field_new: Novo polje po meri
411
 label_enumerations: Seznami
412
 label_enumeration_new: Nova vrednost
413
 label_information: Informacija
414
 label_information_plural: Informacije
415
 label_please_login: Prosimo prijavite se
416
 label_register: Registracija
417
 label_password_lost: Izgubljeno geslo
418
 label_home: Domov
419
 label_my_page: Moja stran
420
 label_my_account: Moj račun
421
 label_my_projects: Moji projekti
422
 label_administration: Upravljanje
423
 label_login: Prijavi se
424
 label_logout: Odjavi se
425
 label_help: Pomoč
426
 label_reported_issues: Prijavljeni zahtevki
427
 label_assigned_to_me_issues: Zahtevki dodeljeni meni
428
 label_last_login: Zadnja povezava
429
 label_registered_on: Registriran
430
 label_activity: Aktivnost
431
 label_overall_activity: Celotna aktivnost
432
 label_user_activity: "Aktivnost %{value}"
433
 label_new: Nov
434
 label_logged_as: Prijavljen(a) kot
435
 label_environment: Okolje
436
 label_authentication: Overovitev
437
 label_auth_source: Način overovitve
438
 label_auth_source_new: Nov način overovitve
439
 label_auth_source_plural: Načini overovitve
440
 label_subproject_plural: Podprojekti
441
 label_and_its_subprojects: "%{value} in njegovi podprojekti"
442
 label_min_max_length: Min - Max dolžina
443
 label_list: Seznam
444
 label_date: Datum
445
 label_integer: Celo število
446
 label_float: Decimalno število
447
 label_boolean: Boolean
448
 label_string: Besedilo
449
 label_text: Dolgo besedilo
450
 label_attribute: Lastnost
451
 label_attribute_plural: Lastnosti
452
 label_download: "%{count} Prenos"
453
 label_download_plural: "%{count} Prenosi"
454
 label_no_data: Ni podatkov za prikaz
455
 label_change_status: Spremeni stanje
456
 label_history: Zgodovina
457
 label_attachment: Datoteka
458
 label_attachment_new: Nova datoteka
459
 label_attachment_delete: Izbriši datoteko
460
 label_attachment_plural: Datoteke
461
 label_file_added: Datoteka dodana
462
 label_report: Poročilo
463
 label_report_plural: Poročila
464
 label_news: Novica
465
 label_news_new: Dodaj novico
466
 label_news_plural: Novice
467
 label_news_latest: Zadnje novice
468
 label_news_view_all: Poglej vse novice
469
 label_news_added: Dodane novice
470
 label_settings: Nastavitve
471
 label_overview: Pregled
472
 label_version: Verzija
473
 label_version_new: Nova verzija
474
 label_version_plural: Verzije
475
 label_confirmation: Potrditev
476
 label_export_to: 'Na razpolago tudi v:'
477
 label_read: Preberi...
478
 label_public_projects: Javni projekti
479
 label_open_issues: odprt zahtevek
480
 label_open_issues_plural: odprti zahtevki
481
 label_closed_issues: zaprt zahtevek
482
 label_closed_issues_plural: zaprti zahtevki
483
 label_x_open_issues_abbr_on_total:
484
  zero: 0 odprtih / %{total}
485
  one:  1 odprt / %{total}
486
  other: "%{count} odprtih / %{total}"
487
 label_x_open_issues_abbr:
488
  zero: 0 odprtih
489
  one:  1 odprt
490
  other: "%{count} odprtih"
491
 label_x_closed_issues_abbr:
492
  zero: 0 zaprtih
493
  one:  1 zaprt
494
  other: "%{count} zaprtih"
495
 label_total: Skupaj
496
 label_permissions: Dovoljenja
497
 label_current_status: Trenutno stanje
498
 label_new_statuses_allowed: Novi zahtevki dovoljeni
499
 label_all: vsi
500
 label_none: noben
501
 label_nobody: nihče
502
 label_next: Naslednji
503
 label_previous: Prejšnji
504
 label_used_by: V uporabi od
505
 label_details: Podrobnosti
506
 label_add_note: Dodaj zabeležko
507
 label_per_page: Na stran
508
 label_calendar: Koledar
509
 label_months_from: mesecev od
510
 label_gantt: Gantogram
511
 label_internal: Notranji
512
 label_last_changes: "zadnjih %{count} sprememb"
513
 label_change_view_all: Poglej vse spremembe
514
 label_personalize_page: Individualiziraj to stran
515
 label_comment: Komentar
516
 label_comment_plural: Komentarji
517
 label_x_comments:
518
  zero: ni komentarjev
519
  one: 1 komentar
520
  other: "%{count} komentarjev"
521
 label_comment_add: Dodaj komentar
522
 label_comment_added: Komentar dodan
523
 label_comment_delete: Izbriši komentarje
524
 label_query: Iskanje po meri
525
 label_query_plural: Iskanja po meri
526
 label_query_new: Novo iskanje
527
 label_filter_add: Dodaj filter
528
 label_filter_plural: Filtri
529
 label_equals: je enako
530
 label_not_equals: ni enako
531
 label_in_less_than: v manj kot
532
 label_in_more_than: v več kot
533
 label_in: v
534
 label_today: danes
535
 label_all_time: v vsem času
536
 label_yesterday: včeraj
537
 label_this_week: ta teden
538
 label_last_week: pretekli teden
539
 label_last_n_days: "zadnjih %{count} dni"
540
 label_this_month: ta mesec
541
 label_last_month: zadnji mesec
542
 label_this_year: to leto
543
 label_date_range: Razpon datumov
544
 label_less_than_ago: manj kot dni nazaj
545
 label_more_than_ago: več kot dni nazaj
546
 label_ago: dni nazaj
547
 label_contains: vsebuje
548
 label_not_contains: ne vsebuje
549
 label_day_plural: dni
550
 label_repository: Shramba
551
 label_repository_plural: Shrambe
552
 label_browse: Prebrskaj
553
 label_modification: "%{count} sprememba"
554
 label_modification_plural: "%{count} spremembe"
555
 label_revision: Revizija
556
 label_revision_plural: Revizije
557
 label_associated_revisions: Povezane revizije
558
 label_added: dodano
559
 label_modified: spremenjeno
560
 label_copied: kopirano
561
 label_renamed: preimenovano
562
 label_deleted: izbrisano
563
 label_latest_revision: Zadnja revizija
564
 label_latest_revision_plural: Zadnje revizije
565
 label_view_revisions: Poglej revizije
566
 label_max_size: Največja velikost
567
 label_sort_highest: Premakni na vrh
568
 label_sort_higher: Premakni gor
569
 label_sort_lower: Premakni dol
570
 label_sort_lowest: Premakni na dno
571
 label_roadmap: Načrt
572
 label_roadmap_due_in: "Do %{value}"
573
 label_roadmap_overdue: "%{value} zakasnel"
574
 label_roadmap_no_issues: Ni zahtevkov za to verzijo
575
 label_search: Išči
576
 label_result_plural: Rezultati
577
 label_all_words: Vse besede
578
 label_wiki: Wiki
579
 label_wiki_edit: Wiki urejanje
580
 label_wiki_edit_plural: Wiki urejanja
581
 label_wiki_page: Wiki stran
582
 label_wiki_page_plural: Wiki strani
583
 label_index_by_title: Razvrsti po naslovu
584
 label_index_by_date: Razvrsti po datumu
585
 label_current_version: Trenutna verzija
586
 label_preview: Predogled
587
 label_feed_plural: RSS viri
588
 label_changes_details: Podrobnosti o vseh spremembah
589
 label_issue_tracking: Sledenje zahtevkom
590
 label_spent_time: Porabljen čas
591
 label_f_hour: "%{value} ura"
592
 label_f_hour_plural: "%{value} ur"
593
 label_time_tracking: Sledenje času
594
 label_change_plural: Spremembe
595
 label_statistics: Statistika
596
 label_commits_per_month: Predaj na mesec
597
 label_commits_per_author: Predaj na avtorja
598
 label_view_diff: Preglej razlike
599
 label_diff_inline: znotraj
600
 label_diff_side_by_side: vzporedno
601
 label_options: Možnosti
602
 label_copy_workflow_from: Kopiraj potek dela od
603
 label_permissions_report: Poročilo o dovoljenjih
604
 label_watched_issues: Spremljani zahtevki
605
 label_related_issues: Povezani zahtevki
606
 label_applied_status: Uveljavljeno stanje
607
 label_loading: Nalaganje...
608
 label_relation_new: Nova povezava
609
 label_relation_delete: Izbriši povezavo
610
 label_relates_to: povezan z
611
 label_duplicates: duplikati
612
 label_duplicated_by: dupliciral
613
 label_blocks: blok
614
 label_blocked_by: blokiral
615
 label_precedes: ima prednost pred
616
 label_follows: sledi
617
 label_end_to_start: konec na začetek
618
 label_end_to_end: konec na konec
619
 label_start_to_start: začetek na začetek
620
 label_start_to_end: začetek na konec
621
 label_stay_logged_in: Ostani prijavljen(a)
622
 label_disabled: onemogoči
623
 label_show_completed_versions: Prikaži zaključene verzije
624
 label_me: jaz
625
 label_board: Forum
626
 label_board_new: Nov forum
627
 label_board_plural: Forumi
628
 label_topic_plural: Teme
629
 label_message_plural: Sporočila
630
 label_message_last: Zadnje sporočilo
631
 label_message_new: Novo sporočilo
632
 label_message_posted: Sporočilo dodano
633
 label_reply_plural: Odgovori
634
 label_send_information: Pošlji informacijo o računu uporabniku
635
 label_year: Leto
636
 label_month: Mesec
637
 label_week: Teden
638
 label_date_from: Do
639
 label_date_to: Do
640
 label_language_based: Glede na uporabnikov jezik
641
 label_sort_by: "Razporedi po %{value}"
642
 label_send_test_email: Pošlji testno e-pismo
643
 label_feeds_access_key_created_on: "RSS dostopni ključ narejen %{value} nazaj"
644
 label_module_plural: Moduli
645
 label_added_time_by: "Dodan %{author} %{age} nazaj"
646
 label_updated_time_by: "Posodobljen od %{author} %{age} nazaj"
647
 label_updated_time: "Posodobljen %{value} nazaj"
648
 label_jump_to_a_project: Skoči na projekt...
649
 label_file_plural: Datoteke
650
 label_changeset_plural: Zapisi sprememb
651
 label_default_columns: Privzeti stolpci
652
 label_no_change_option: (Ni spremembe)
653
 label_bulk_edit_selected_issues: Uredi izbrane zahtevke skupaj
654
 label_theme: Tema
655
 label_default: Privzeto
656
 label_search_titles_only: Preišči samo naslove
657
 label_user_mail_option_all: "Za vsak dogodek v vseh mojih projektih"
658
 label_user_mail_option_selected: "Za vsak dogodek samo na izbranih projektih..."
659
 label_user_mail_no_self_notified: "Ne želim biti opozorjen(a) na spremembe, ki jih naredim sam(a)"
660
 label_registration_activation_by_email: aktivacija računa po e-pošti
661
 label_registration_manual_activation: ročna aktivacija računa
662
 label_registration_automatic_activation: samodejna aktivacija računa
663
 label_display_per_page: "Na stran: %{value}"
664
 label_age: Starost
665
 label_change_properties: Sprememba lastnosti
666
 label_general: Splošno
667
 label_more: Več
668
 label_scm: SCM
669
 label_plugins: Vtičniki
670
 label_ldap_authentication: LDAP overovljanje
671
 label_downloads_abbr: D/L
672
 label_optional_description: Neobvezen opis
673
 label_add_another_file: Dodaj še eno datoteko
674
 label_preferences: Preference
675
 label_chronological_order: Kronološko
676
 label_reverse_chronological_order: Obrnjeno kronološko
677
 label_planning: Načrtovanje
678
 label_incoming_emails: Prihajajoča e-pošta
679
 label_generate_key: Ustvari ključ
680
 label_issue_watchers: Spremljevalci
681
 label_example: Vzorec
682
 
683
 button_login: Prijavi se
684
 button_submit: Pošlji
685
 button_save: Shrani
686
 button_check_all: Označi vse
687
 button_uncheck_all: Odznači vse
688
 button_delete: Izbriši
689
 button_create: Ustvari
690
 button_test: Testiraj
691
 button_edit: Uredi
692
 button_add: Dodaj
693
 button_change: Spremeni
694
 button_apply: Uporabi
695
 button_clear: Počisti
696
 button_lock: Zakleni
697
 button_unlock: Odkleni
698
 button_download: Prenesi
699
 button_list: Seznam
700
 button_view: Pogled
701
 button_move: Premakni
702
 button_back: Nazaj
703
 button_cancel: Prekliči
704
 button_activate: Aktiviraj
705
 button_sort: Razvrsti
706
 button_log_time: Beleži čas
707
 button_rollback: Povrni na to verzijo
708
 button_watch: Spremljaj
709
 button_unwatch: Ne spremljaj
710
 button_reply: Odgovori
711
 button_archive: Arhiviraj
712
 button_unarchive: Odarhiviraj
713
 button_reset: Ponastavi
714
 button_rename: Preimenuj
715
 button_change_password: Spremeni geslo
716
 button_copy: Kopiraj
717
 button_annotate: Zapiši pripombo
718
 button_update: Posodobi
719
 button_configure: Konfiguriraj
720
 button_quote: Citiraj
721
 
722
 status_active: aktivni
723
 status_registered: registriran
724
 status_locked: zaklenjen
725
 
726
 text_select_mail_notifications: Izberi dejanja za katera naj bodo poslana oznanila preko e-pošto.
727
 text_regexp_info: npr. ^[A-Z0-9]+$
728
 text_min_max_length_info: 0 pomeni brez omejitev
729
 text_project_destroy_confirmation: Ali ste prepričani da želite izbrisati izbrani projekt in vse z njim povezane podatke?
730
 text_subprojects_destroy_warning: "Njegov(i) podprojekt(i): %{value} bodo prav tako izbrisani."
731
 text_workflow_edit: Izberite vlogo in zahtevek za urejanje poteka dela
732
 text_are_you_sure: Ali ste prepričani?
733
 text_tip_issue_begin_day: naloga z začetkom na ta dan
734
 text_tip_issue_end_day: naloga z zaključkom na ta dan
735
 text_tip_issue_begin_end_day: naloga ki se začne in konča ta dan
736
 text_project_identifier_info: 'Dovoljene so samo male črke (a-z), številke in vezaji.<br />Enkrat shranjen identifikator ne more biti spremenjen.'
737
 text_caracters_maximum: "največ %{count} znakov."
738
 text_caracters_minimum: "Mora biti vsaj dolg vsaj %{count} znakov."
739
 text_length_between: "Dolžina med %{min} in %{max} znakov."
740
 text_tracker_no_workflow: Potek dela za to vrsto zahtevka ni določen
741
 text_unallowed_characters: Nedovoljeni znaki
742
 text_comma_separated: Dovoljenih je več vrednosti (ločenih z vejico).
743
 text_issues_ref_in_commit_messages: Zahtevki sklicev in popravkov v sporočilu predaje
744
 text_issue_added: "Zahtevek %{id} je sporočil(a) %{author}."
745
 text_issue_updated: "Zahtevek %{id} je posodobil(a) %{author}."
746
 text_wiki_destroy_confirmation: Ali ste prepričani da želite izbrisati ta wiki in vso njegovo vsebino?
747
 text_issue_category_destroy_question: "Nekateri zahtevki (%{count}) so dodeljeni tej kategoriji. Kaj želite storiti?"
748
 text_issue_category_destroy_assignments: Odstrani naloge v kategoriji
749
 text_issue_category_reassign_to: Ponovno dodeli zahtevke tej kategoriji
750
 text_user_mail_option: "Na neizbrane projekte boste prejemali le obvestila o zadevah ki jih spremljate ali v katere ste vključeni (npr. zahtevki katerih avtor(ica) ste)"
751
 text_no_configuration_data: "Vloge, vrste zahtevkov, statusi zahtevkov in potek dela še niso bili določeni. \nZelo priporočljivo je, da naložite privzeto konfiguracijo, ki jo lahko kasneje tudi prilagodite."
752
 text_load_default_configuration: Naloži privzeto konfiguracijo
753
 text_status_changed_by_changeset: "Dodano v zapis sprememb %{value}."
754
 text_issues_destroy_confirmation: 'Ali ste prepričani, da želite izbrisati izbrani(e) zahtevek(ke)?'
755
 text_select_project_modules: 'Izberite module, ki jih želite omogočiti za ta projekt:'
756
 text_default_administrator_account_changed: Spremenjen privzeti administratorski račun
757
 text_file_repository_writable: Omogočeno pisanje v shrambo datotek
758
 text_rmagick_available: RMagick je na voljo(neobvezno)
759
 text_destroy_time_entries_question: "%{hours} ur je bilo opravljenih na zahtevku, ki ga želite izbrisati. Kaj želite storiti?"
760
 text_destroy_time_entries: Izbriši opravljene ure
761
 text_assign_time_entries_to_project: Predaj opravljene ure projektu
762
 text_reassign_time_entries: 'Prenesi opravljene ure na ta zahtevek:'
763
 text_user_wrote: "%{value} je napisal(a):"
764
 text_enumeration_destroy_question: "%{count} objektov je določenih tej vrednosti."
765
 text_enumeration_category_reassign_to: 'Ponastavi jih na to vrednost:'
766
 text_email_delivery_not_configured: "E-poštna dostava ni nastavljena in oznanila so onemogočena.\nNastavite vaš SMTP strežnik v config/configuration.yml in ponovno zaženite aplikacijo da ga omogočite.\n"
767
 text_repository_usernames_mapping: "Izberite ali posodobite Redmine uporabnika dodeljenega vsakemu uporabniškemu imenu najdenemu v zapisniku shrambe.\n Uporabniki z enakim Redmine ali shrambinem uporabniškem imenu ali e-poštnem naslovu so samodejno dodeljeni."
768
 text_diff_truncated: '... Ta sprememba je bila odsekana ker presega največjo velikost ki je lahko prikazana.'
769
 
770
 default_role_manager: Upravnik
771
 default_role_developer: Razvijalec
772
 default_role_reporter: Poročevalec
773
 default_tracker_bug: Hrošč
774
 default_tracker_feature: Funkcija
775
 default_tracker_support: Podpora
776
 default_issue_status_new: Nov
777
 default_issue_status_in_progress: V teku
778
 default_issue_status_resolved: Rešen
779
 default_issue_status_feedback: Povratna informacija
780
 default_issue_status_closed: Zaključen
781
 default_issue_status_rejected: Zavrnjen
782
 default_doc_category_user: Uporabniška dokumentacija
783
 default_doc_category_tech: Tehnična dokumentacija
784
 default_priority_low: Nizka
785
 default_priority_normal: Običajna
786
 default_priority_high: Visoka
787
 default_priority_urgent: Urgentna
788
 default_priority_immediate: Takojšnje ukrepanje
789
 default_activity_design: Oblikovanje
790
 default_activity_development: Razvoj
791
 
792
 enumeration_issue_priorities: Prioritete zahtevkov
793
 enumeration_doc_categories: Kategorije dokumentov
794
 enumeration_activities: Aktivnosti (sledenje časa)
795
 warning_attachments_not_saved: "%{count} datotek(e) ni bilo mogoče shraniti."
796
 field_editable: Uredljivo
797
 text_plugin_assets_writable: Zapisljiva mapa za vtičnike
798
 label_display: Prikaz
799
 button_create_and_continue: Ustvari in nadaljuj
800
 text_custom_field_possible_values_info: 'Ena vrstica za vsako vrednost'
801
 setting_repository_log_display_limit: Največje število prikazanih revizij v log datoteki
802
 setting_file_max_size_displayed: Največja velikost besedilnih datotek v vključenem prikazu
803
 field_watcher: Opazovalec
804
 setting_openid: Dovoli OpenID prijavo in registracijo
805
 field_identity_url: OpenID URL
806
 label_login_with_open_id_option: ali se prijavi z OpenID
807
 field_content: Vsebina
808
 label_descending: Padajoče
809
 label_sort: Razvrsti
810
 label_ascending: Naraščajoče
811
 label_date_from_to: Od %{start} do %{end}
812
 label_greater_or_equal: ">="
813
 label_less_or_equal: <=
814
 text_wiki_page_destroy_question: Ta stran ima %{descendants} podstran(i) in naslednik(ov). Kaj želite storiti?
815
 text_wiki_page_reassign_children: Znova dodeli podstrani tej glavni strani
816
 text_wiki_page_nullify_children: Obdrži podstrani kot glavne strani
817
 text_wiki_page_destroy_children: Izbriši podstrani in vse njihove naslednike
818
 setting_password_min_length: Minimalna dolžina gesla
819
 field_group_by: Združi rezultate po
820
 mail_subject_wiki_content_updated: "'%{id}' wiki stran je bila posodobljena"
821
 label_wiki_content_added: Wiki stran dodana
822
 mail_subject_wiki_content_added: "'%{id}' wiki stran je bila dodana"
823
 mail_body_wiki_content_added: %{author} je dodal '%{id}' wiki stran
824
 label_wiki_content_updated: Wiki stran posodobljena
825
 mail_body_wiki_content_updated: %{author} je posodobil '%{id}' wiki stran.
826
 permission_add_project: Ustvari projekt
827
 setting_new_project_user_role_id: Vloga, dodeljena neadministratorskemu uporabniku, ki je ustvaril projekt
828
 label_view_all_revisions: Poglej vse revizije
829
 label_tag: Oznaka
830
 label_branch: Veja
831
 error_no_tracker_in_project: Noben sledilnik ni povezan s tem projektom. Prosimo preverite nastavitve projekta.
832
 error_no_default_issue_status: Privzeti zahtevek ni definiran. Prosimo preverite svoje nastavitve (Pojdite na "Administracija -> Stanje zahtevkov").
833
 text_journal_changed: "%{label} se je spremenilo iz %{old} v %{new}"
834
 text_journal_set_to: "%{label} nastavljeno na %{value}"
835
 text_journal_deleted: "%{label} izbrisan (%{old})"
836
 label_group_plural: Skupine
837
 label_group: Skupina
838
 label_group_new: Nova skupina
839
 label_time_entry_plural: Porabljen čas
840
 text_journal_added: "%{label} %{value} dodan"
841
 field_active: Aktiven
842
 enumeration_system_activity: Sistemska aktivnost
843
 permission_delete_issue_watchers: Izbriši opazovalce
844
 version_status_closed: zaprt
845
 version_status_locked: zaklenjen
846
 version_status_open: odprt
847
 error_can_not_reopen_issue_on_closed_version: Zahtevek dodeljen zaprti verziji ne more biti ponovno odprt
848
 label_user_anonymous: Anonimni
849
 button_move_and_follow: Premakni in sledi
850
 setting_default_projects_modules: Privzeti moduli za nove projekte
851
 setting_gravatar_default: Privzeta Gravatar slika
852
 field_sharing: Deljenje
853
 label_version_sharing_hierarchy: S projektno hierarhijo
854
 label_version_sharing_system: Z vsemi projekti
855
 label_version_sharing_descendants: S podprojekti
856
 label_version_sharing_tree: Z drevesom projekta
857
 label_version_sharing_none: Ni deljeno
858
 error_can_not_archive_project: Ta projekt ne more biti arhiviran
859
 button_duplicate: Podvoji
860
 button_copy_and_follow: Kopiraj in sledi
861
 label_copy_source: Vir
862
 setting_issue_done_ratio: Izračunaj razmerje opravljenega zahtevka z
863
 setting_issue_done_ratio_issue_status: Uporabi stanje zahtevka
864
 error_issue_done_ratios_not_updated: Razmerje opravljenega zahtevka ni bilo posodobljeno.
865
 error_workflow_copy_target: Prosimo izberite ciljni(e) sledilnik(e) in vlogo(e)
866
 setting_issue_done_ratio_issue_field: Uporabi polje zahtevka
867
 label_copy_same_as_target: Enako kot cilj
868
 label_copy_target: Cilj
869
 notice_issue_done_ratios_updated: Razmerje opravljenega zahtevka posodobljeno.
870
 error_workflow_copy_source: Prosimo izberite vir zahtevka ali vlogo
871
 label_update_issue_done_ratios: Posodobi razmerje opravljenega zahtevka
872
 setting_start_of_week: Začni koledarje z
873
 permission_view_issues: Poglej zahtevke
874
 label_display_used_statuses_only: Prikaži samo stanja ki uporabljajo ta sledilnik
875
 label_revision_id: Revizija %{value}
876
 label_api_access_key: API dostopni ključ
877
 label_api_access_key_created_on: API dostopni ključ ustvarjen pred %{value}
878
 label_feeds_access_key: RSS dostopni ključ
879
 notice_api_access_key_reseted: Vaš API dostopni ključ je bil ponastavljen.
880
 setting_rest_api_enabled: Omogoči REST spletni servis
881
 label_missing_api_access_key: Manjkajoč API dostopni ključ
882
 label_missing_feeds_access_key: Manjkajoč RSS dostopni ključ
883
 button_show: Prikaži
884
 text_line_separated: Dovoljenih več vrednosti (ena vrstica za vsako vrednost).
885
 setting_mail_handler_body_delimiters: Odreži e-pošto po eni od teh vrstic
886
 permission_add_subprojects: Ustvari podprojekte
887
 label_subproject_new: Nov podprojekt
888
 text_own_membership_delete_confirmation: |-
889
  Odstranili boste nekatere ali vse od dovoljenj zaradi česar morda ne boste mogli več urejati tega projekta.
890
  Ali ste prepričani, da želite nadaljevati?
891
 label_close_versions: Zapri dokončane verzije
892
 label_board_sticky: Lepljivo
893
 label_board_locked: Zaklenjeno
894
 permission_export_wiki_pages: Izvozi wiki strani
895
 setting_cache_formatted_text: Predpomni oblikovano besedilo
896
 permission_manage_project_activities: Uredi aktivnosti projekta
897
 error_unable_delete_issue_status: Stanja zahtevka ni bilo možno spremeniti
898
 label_profile: Profil
899
 permission_manage_subtasks: Uredi podnaloge
900
 field_parent_issue: Nadrejena naloga
901
 label_subtask_plural: Podnaloge
902
 label_project_copy_notifications: Med kopiranjem projekta pošlji e-poštno sporočilo
903
 error_can_not_delete_custom_field: Polja po meri ni mogoče izbrisati
904
 error_unable_to_connect: Povezava ni mogoča (%{value})
905
 error_can_not_remove_role: Ta vloga je v uporabi in je ni mogoče izbrisati.
906
 error_can_not_delete_tracker: Ta sledilnik vsebuje zahtevke in se ga ne more izbrisati.
907
 field_principal: Upravnik varnosti
908
 label_my_page_block: Moj gradnik strani
909
 notice_failed_to_save_members: "Shranjevanje uporabnika(ov) ni uspelo: %{errors}."
910
 text_zoom_out: Približaj
911
 text_zoom_in: Oddalji
912
 notice_unable_delete_time_entry: Brisanje dnevnika porabljenaga časa ni mogoče.
913
 label_overall_spent_time: Skupni porabljeni čas
914
 field_time_entries: Beleži porabljeni čas
915
 project_module_gantt: Gantogram
916
 project_module_calendar: Koledear
917
 button_edit_associated_wikipage: "Uredi povezano Wiki stran: %{page_title}"
918
 text_are_you_sure_with_children: Izbriši zahtevek in vse podazahtevke?
919
 field_text: Besedilno polje
920
 label_user_mail_option_only_owner: Samo za stvari katerih lastnik sem
921
 setting_default_notification_option: Privzeta možnost obveščanja
922
 label_user_mail_option_only_my_events: Samo za stvari, ki jih opazujem ali sem v njih vpleten
923
 label_user_mail_option_only_assigned: Samo za stvari, ki smo mi dodeljene
924
 label_user_mail_option_none: Noben dogodek
925
 field_member_of_group: Pooblaščenčeva skupina
926
 field_assigned_to_role: Pooblaščenčeva vloga
927
 notice_not_authorized_archived_project: Projekt, do katerega poskušate dostopati, je bil arhiviran.
928
 label_principal_search: "Poišči uporabnika ali skupino:"
929
 label_user_search: "Poišči uporabnikia:"
930
 field_visible: Viden
931
 setting_emails_header: Glava e-pošte
932
 setting_commit_logtime_activity_id: Aktivnost zabeleženega časa
933
 text_time_logged_by_changeset: Uporabljeno v spremembi %{value}.
934
 setting_commit_logtime_enabled: Omogoči beleženje časa
935
 notice_gantt_chart_truncated: Graf je bil odrezan, ker je prekoračil največje dovoljeno število elementov, ki se jih lahko prikaže (%{max})
936
 setting_gantt_items_limit: Največje število elementov prikazano na gantogramu
937
 field_warn_on_leaving_unsaved: Opozori me, kadar zapuščam stran z neshranjenim besedilom
938
 text_warn_on_leaving_unsaved: Trenutna stran vsebuje neshranjeno besedilo ki bo izgubljeno, če zapustite to stran.
939
 label_my_queries: Moje poizvedbe po meri
940
 text_journal_changed_no_detail: "%{label} posodobljen"
941
 label_news_comment_added: Komentar dodan novici
942
 button_expand_all: Razširi vse
943
 button_collapse_all: Skrči vse
944
 label_additional_workflow_transitions_for_assignee: Dovoljeni dodatni prehodi kadar je uporabnik pooblaščenec
945
 label_additional_workflow_transitions_for_author: Dovoljeni dodatni prehodi kadar je uporabnik avtor
946
 label_bulk_edit_selected_time_entries: Skupinsko urejanje izbranih časovnih zapisov
947
 text_time_entries_destroy_confirmation: Ali ste prepričani, da želite izbristai izbran(e) časovn(i/e) zapis(e)?
948
 label_role_anonymous: Anonimni
949
 label_role_non_member: Nečlan
950
 label_issue_note_added: Dodan zaznamek
951
 label_issue_status_updated: Status posodobljen
952
 label_issue_priority_updated: Prioriteta posodobljena
953
 label_issues_visibility_own: Zahtevek ustvarjen s strani uporabnika ali dodeljen uporabniku
954
 field_issues_visibility: Vidljivost zahtevkov
955
 label_issues_visibility_all: Vsi zahtevki
956
 permission_set_own_issues_private: Nastavi lastne zahtevke kot javne ali zasebne
957
 field_is_private: Zaseben
958
 permission_set_issues_private: Nastavi zahtevke kot javne ali zasebne
959
 label_issues_visibility_public: Vsi nezasebni zahtevki
960
 text_issues_destroy_descendants_confirmation: To bo izbrisalo tudi %{count} podnalog(o).
961
 field_commit_logs_encoding: Kodiranje sporočil ob predaji
962
 field_scm_path_encoding: Pot do kodiranja
963
 text_scm_path_encoding_note: "Privzeto: UTF-8"
964
 field_path_to_repository: Pot do shrambe
965
 field_root_directory: Korenska mapa
966
 field_cvs_module: Modul
967
 field_cvsroot: CVSROOT
968
 text_mercurial_repository_note: Lokalna shramba (npr. /hgrepo, c:\hgrepo)
969
 text_scm_command: Ukaz
970
 text_scm_command_version: Verzija
971
 label_git_report_last_commit: Sporoči zadnje uveljavljanje datotek in map
972
 text_scm_config: Svoje SCM ukaze lahko nastavite v datoteki config/configuration.yml. Po urejanju prosimo ponovno zaženite aplikacijo.
973
 text_scm_command_not_available: SCM ukaz ni na voljo. Prosimo preverite nastavitve v upravljalskem podoknu.
974
 notice_issue_successful_create: Ustvarjen zahtevek %{id}.
975
 label_between: med
976
 setting_issue_group_assignment: Dovoli dodeljevanje zahtevka skupinam
977
 label_diff: diff
978
 text_git_repository_note: Shramba je prazna in lokalna (npr. /gitrepo, c:\gitrepo)