sv.yml.diff

Nicklas Holm, 2013-01-11 11:15

Download (13.5 KB)

View differences:

config/locales/sv.yml (working copy)
215 215
 notice_unable_delete_version: Denna version var inte möjlig att ta bort.
216 216
 notice_unable_delete_time_entry: Tidloggning kunde inte tas bort.
217 217
 notice_issue_done_ratios_updated: "% klart uppdaterade."
218
 notice_gantt_chart_truncated: "Schemat förminskades eftersom det överskrider det maximala antalet aktiviteter som får visas (%{max})"
219
 notice_issue_successful_create: Ärende %{id} skapades.
220
 notice_issue_update_conflict: Detta ärende har uppdaterats av en annan användare samtidigt som du redigerade det.
221
 notice_account_deleted: Ditt konto har avslutats permanent.
218
 notice_gantt_chart_truncated: "Schemat förminskades eftersom det överskrider det maximala antalet aktiviteter som kan visas (%{max})"
219
 notice_issue_successful_create: "Ärende %{id} skapades."
220
 notice_issue_update_conflict: "Detta ärende har uppdaterats av en annan användare samtidigt som du redigerade det."
221
 notice_account_deleted: "Ditt konto har avslutats permanent."
222
 notice_user_successful_create: "Användare %{id} skapad."
222 223

 
223 224
 error_can_t_load_default_data: "Standardkonfiguration gick inte att läsa in: %{value}"
224 225
 error_scm_not_found: "Inlägg och/eller revision finns inte i detta versionsarkiv."
......
238 239
 error_workflow_copy_target: 'Vänligen välj ärendetyp(er) och roll(er) för mål'
239 240
 error_unable_delete_issue_status: 'Ärendestatus kunde inte tas bort'
240 241
 error_unable_to_connect: "Kan inte ansluta (%{value})"
241
 error_attachment_too_big: Denna fil kan inte laddas upp eftersom den överstiger maximalt tillåten filstorlek (%{max_size})
242
 error_attachment_too_big: "Denna fil kan inte laddas upp eftersom den överstiger maximalt tillåten filstorlek (%{max_size})"
243
 error_session_expired: "Din session har gått ut. Vänligen logga in på nytt."
242 244
 warning_attachments_not_saved: "%{count} fil(er) kunde inte sparas."
243 245

 
244 246
 mail_subject_lost_password: "Ditt %{value} lösenord"
......
256 258
 mail_subject_wiki_content_updated: "'%{id}' wikisida har uppdaterats"
257 259
 mail_body_wiki_content_updated: "The '%{id}' wikisida har uppdaterats av %{author}."
258 260

 
259

 
260 261
 field_name: Namn
261 262
 field_description: Beskrivning
262 263
 field_summary: Sammanfattning
......
366 367
 field_repository_is_default: Huvudarkiv
367 368
 field_multiple: Flera värden
368 369
 field_auth_source_ldap_filter: LDAP-filter
370
 field_core_fields: Standardfält
371
 field_timeout: "Timeout (i sekunder)"
372
 field_board_parent: Förälderforum
373
 field_private_notes: Privata anteckningar
369 374

 
370 375
 setting_app_title: Applikationsrubrik
371 376
 setting_app_subtitle: Applikationsunderrubrik
......
390 395
 setting_autologin: Automatisk inloggning
391 396
 setting_date_format: Datumformat
392 397
 setting_time_format: Tidsformat
398
 setting_cross_project_subtasks: Tillåt underaktiviteter mellan projekt
393 399
 setting_cross_project_issue_relations: Tillåt ärenderelationer mellan projekt
394 400
 setting_issue_list_default_columns: Standardkolumner i ärendelistan
395 401
 setting_repositories_encodings: Encoding för bilagor och versionsarkiv
......
428 434
 setting_default_issue_start_date_to_creation_date: Använd dagens datum som startdatum för nya ärenden
429 435
 setting_commit_cross_project_ref: Tillåt ärende i alla de andra projekten att bli refererade och fixade
430 436
 setting_unsubscribe: Tillåt användare att avsluta prenumereration
437
 setting_session_lifetime: Maximal sessionslivslängd
438
 setting_session_timeout: Tidsgräns för sessionsinaktivitet
439
 setting_thumbnails_enabled: Visa miniatyrbilder av bilagor
440
 setting_thumbnails_size: Storlek på miniatyrbilder (i pixlar)
441
 setting_non_working_week_days: Lediga dagar
431 442

 
432 443
 permission_add_project: Skapa projekt
433 444
 permission_add_subprojects: Skapa underprojekt
434 445
 permission_edit_project: Ändra projekt
446
 permission_close_project: Stänga / återöppna projektet
435 447
 permission_select_project_modules: Välja projektmoduler
436 448
 permission_manage_members: Hantera medlemmar
437 449
 permission_manage_project_activities: Hantera projektaktiviteter
......
443 455
 permission_manage_issue_relations: Hantera ärenderelationer
444 456
 permission_set_issues_private: Sätta ärenden publika eller privata
445 457
 permission_set_own_issues_private: Sätta egna ärenden publika eller privata
446
 permission_add_issue_notes: Lägga till ärendenotering
447
 permission_edit_issue_notes: Ändra ärendenoteringar
448
 permission_edit_own_issue_notes: Ändra egna ärendenoteringar
458
 permission_add_issue_notes: Lägga till ärendeanteckning
459
 permission_edit_issue_notes: Ändra ärendeanteckningar
460
 permission_edit_own_issue_notes: Ändra egna ärendeanteckningar
461
 permission_view_private_notes: Visa privata anteckningar
462
 permission_set_notes_private: Ställa in anteckningar som privata
449 463
 permission_move_issues: Flytta ärenden
450 464
 permission_delete_issues: Ta bort ärenden
451 465
 permission_manage_public_queries: Hantera publika frågor
......
644 658
 label_current_status: Nuvarande status
645 659
 label_new_statuses_allowed: Nya tillåtna statusvärden
646 660
 label_all: alla
661
 label_any: några
647 662
 label_none: ingen
648 663
 label_nobody: ingen
649 664
 label_next: Nästa
......
678 693
 label_not_equals: är inte
679 694
 label_in_less_than: om mindre än
680 695
 label_in_more_than: om mer än
696
 label_in_the_next_days: under kommande
697
 label_in_the_past_days: under föregående
681 698
 label_greater_or_equal: '>='
682 699
 label_less_or_equal: '<='
683 700
 label_between: mellan
......
687 704
 label_yesterday: igår
688 705
 label_this_week: denna vecka
689 706
 label_last_week: senaste veckan
707
 label_last_n_weeks: "senaste %{count} veckorna"
690 708
 label_last_n_days: "senaste %{count} dagarna"
691 709
 label_this_month: denna månad
692 710
 label_last_month: senaste månaden
......
697 715
 label_ago: dagar sedan
698 716
 label_contains: innehåller
699 717
 label_not_contains: innehåller inte
718
 label_any_issues_in_project: några ärenden i projektet
719
 label_any_issues_not_in_project: några ärenden utanför projektet
720
 label_no_issues_in_project: inga ärenden i projektet
700 721
 label_day_plural: dagar
701 722
 label_repository: Versionsarkiv
702 723
 label_repository_new: Nytt versionsarkiv
......
763 784
 label_loading: Laddar...
764 785
 label_relation_new: Ny relation
765 786
 label_relation_delete: Ta bort relation
766
 label_relates_to: relaterar till
767
 label_duplicates: kopierar
768
 label_duplicated_by: kopierad av
769
 label_blocks: blockerar
770
 label_blocked_by: blockerad av
771
 label_precedes: kommer före
772
 label_follows: följer
787
 label_relates_to: Relaterar till
788
 label_duplicates: Kopierar
789
 label_duplicated_by: Kopierad av
790
 label_blocks: Blockerar
791
 label_blocked_by: Blockerad av
792
 label_precedes: Kommer före
793
 label_follows: Följer
794
 label_copied_to: Kopierad till
795
 label_copied_from: Kopierad från
773 796
 label_end_to_start: slut till start
774 797
 label_end_to_end: slut till slut
775 798
 label_start_to_start: start till start
......
883 906
 label_child_revision: Barn
884 907
 label_export_options: "%{export_format} exportalternativ"
885 908
 label_copy_attachments: Kopiera bilagor
909
 label_copy_subtasks: Kopiera underaktiviteter
886 910
 label_item_position: "%{position}/%{count}"
887 911
 label_completed_versions: Klara versioner
888 912
 label_search_for_watchers: Sök efter bevakare att lägga till
913
 label_session_expiration: Sessionsutgång
914
 label_show_closed_projects: Visa stängda projekt
915
 label_status_transitions: Statusövergångar
916
 label_fields_permissions: Fältbehörigheter
917
 label_readonly: Skrivskyddad
918
 label_required: Nödvändig
919
 label_attribute_of_project: Projektets %{name}
920
 label_attribute_of_author: Författarens %{name}
921
 label_attribute_of_assigned_to: Tilldelads %{name}
922
 label_attribute_of_user: Användarens %{name}
923
 label_attribute_of_fixed_version: Målversionens %{name}
924
 label_cross_project_descendants: Med underprojekt
925
 label_cross_project_tree: Med projektträd
926
 label_cross_project_hierarchy: Med projekthierarki
927
 label_cross_project_system: Med alla projekt
889 928

 
890 929
 button_login: Logga in
891 930
 button_submit: Skicka
......
933 972
 button_quote: Citera
934 973
 button_duplicate: Duplicera
935 974
 button_show: Visa
975
 button_hide: Göm
936 976
 button_edit_section: Redigera denna sektion
937 977
 button_export: Exportera
938 978
 button_delete_my_account: Ta bort mitt konto
979
 button_close: Stäng
980
 button_reopen: Återöppna
939 981

 
940 982
 status_active: aktiv
941 983
 status_registered: registrerad
942 984
 status_locked: låst
943 985

 
986
 project_status_active: aktiv
987
 project_status_closed: stängd
988
 project_status_archived: arkiverad
989

 
944 990
 version_status_open: öppen
945 991
 version_status_locked: låst
946 992
 version_status_closed: stängd
......
1008 1054
 text_own_membership_delete_confirmation: "Några av, eller alla, dina behörigheter kommer att tas bort och du kanske inte längre kommer kunna göra ändringar i det här projektet.\nVill du verkligen fortsätta?"
1009 1055
 text_zoom_out: Zooma ut
1010 1056
 text_zoom_in: Zooma in
1011
 text_warn_on_leaving_unsaved: Nuvarande sida innehåller osparad text som kommer försvinna om du lämnar sidan.
1057
 text_warn_on_leaving_unsaved: "Nuvarande sida innehåller osparad text som kommer försvinna om du lämnar sidan."
1012 1058
 text_scm_path_encoding_note: "Standard: UTF-8"
1013 1059
 text_git_repository_note: Versionsarkiv är tomt och lokalt (t.ex. /gitrepo, c:\gitrepo)
1014 1060
 text_mercurial_repository_note: Lokalt versionsarkiv (t.ex. /hgrepo, c:\hgrepo)
......
1016 1062
 text_scm_command_version: Version
1017 1063
 text_scm_config: Du kan konfigurera dina scm-kommando i config/configuration.yml. Vänligen starta om applikationen när ändringar gjorts.
1018 1064
 text_scm_command_not_available: Scm-kommando är inte tillgängligt. Vänligen kontrollera inställningarna i administratörspanelen.
1019
 text_issue_conflict_resolution_overwrite: Använd mina ändringar i alla fall (tidigare anteckningar kommer behållas men några ändringar kan bli överskrivna)
1020
 text_issue_conflict_resolution_add_notes: Lägg till mina anteckningar och kasta mina andra ändringar
1021
 text_issue_conflict_resolution_cancel: Kasta alla mina ändringar och visa igen %{link}
1065
 text_issue_conflict_resolution_overwrite: "Använd mina ändringar i alla fall (tidigare anteckningar kommer behållas men några ändringar kan bli överskrivna)"
1066
 text_issue_conflict_resolution_add_notes: "Lägg till mina anteckningar och kasta mina andra ändringar"
1067
 text_issue_conflict_resolution_cancel: "Kasta alla mina ändringar och visa igen %{link}"
1022 1068
 text_account_destroy_confirmation: "Är du säker på att du vill fortsätta?\nDitt konto kommer tas bort permanent, utan möjlighet att återaktivera det."
1069
 text_session_expiration_settings: "Varning: ändring av dessa inställningar kan få alla nuvarande sessioner, inklusive din egen, att gå ut."
1070
 text_project_closed: Detta projekt är stängt och skrivskyddat.
1023 1071

 
1024 1072
 default_role_manager: Projektledare
1025 1073
 default_role_developer: Utvecklare
......
1065 1113
 description_date_range_interval: Ange intervall genom att välja start- och slutdatum
1066 1114
 description_date_from: Ange startdatum
1067 1115
 description_date_to: Ange slutdatum
1068
 error_session_expired: Your session has expired. Please login again.
1069
 text_session_expiration_settings: "Warning: changing these settings may expire the current sessions including yours."
1070
 setting_session_lifetime: Session maximum lifetime
1071
 setting_session_timeout: Session inactivity timeout
1072
 label_session_expiration: Session expiration
1073
 permission_close_project: Close / reopen the project
1074
 label_show_closed_projects: View closed projects
1075
 button_close: Close
1076
 button_reopen: Reopen
1077
 project_status_active: active
1078
 project_status_closed: closed
1079
 project_status_archived: archived
1080
 text_project_closed: This project is closed and read-only.
1081
 notice_user_successful_create: User %{id} created.
1082
 field_core_fields: Standard fields
1083
 field_timeout: Timeout (in seconds)
1084
 setting_thumbnails_enabled: Display attachment thumbnails
1085
 setting_thumbnails_size: Thumbnails size (in pixels)
1086
 label_status_transitions: Status transitions
1087
 label_fields_permissions: Fields permissions
1088
 label_readonly: Read-only
1089
 label_required: Required
1090
 text_repository_identifier_info: Ändast gemener (a-z), siffror, streck och understreck är tillåtna.<br />När identifieraren sparats kan den inte ändras.
1091
 field_board_parent: Parent forum
1092
 label_attribute_of_project: Project's %{name}
1093
 label_attribute_of_author: Author's %{name}
1094
 label_attribute_of_assigned_to: Assignee's %{name}
1095
 label_attribute_of_fixed_version: Target version's %{name}
1096
 label_copy_subtasks: Copy subtasks
1097
 label_copied_to: copied to
1098
 label_copied_from: copied from
1099
 label_any_issues_in_project: any issues in project
1100
 label_any_issues_not_in_project: any issues not in project
1101
 field_private_notes: Private notes
1102
 permission_view_private_notes: View private notes
1103
 permission_set_notes_private: Set notes as private
1104
 label_no_issues_in_project: no issues in project
1105
 label_any: alla
1106
 label_last_n_weeks: last %{count} weeks
1107
 setting_cross_project_subtasks: Allow cross-project subtasks
1108
 label_cross_project_descendants: Med underprojekt
1109
 label_cross_project_tree: Med projektträd
1110
 label_cross_project_hierarchy: Med projekthierarki
1111
 label_cross_project_system: Med alla projekt
1112
 button_hide: Hide
1113
 setting_non_working_week_days: Non-working days
1114
 label_in_the_next_days: in the next
1115
 label_in_the_past_days: in the past
1116
 label_attribute_of_user: User's %{name}
1116
 text_repository_identifier_info: 'Endast gemener (a-z), siffror, streck och understreck är tillåtna.<br />När identifieraren sparats kan den inte ändras.'