lt.yml.diff

Lithuanian translation patch (sync to 1770) - Sergej Jegorov, 2008-08-26 19:22

Download (1.34 KB)

View differences:

lt.yml (working copy)
199 199
setting_time_format: Laiko formatas 
200 200
setting_cross_project_issue_relations: Leisti tarprojektinius darbų ryšius
201 201
setting_issue_list_default_columns: Numatytosios skiltys darbų sąraše
202
setting_repositories_encodings: Saugyklos enkodingas
202
setting_repositories_encodings: Saugyklos koduotė
203 203
setting_emails_footer: elektroninio pašto puslapinė poraštė
204 204
setting_protocol: Protokolas
205 205
 
......
634 634
setting_mail_handler_api_enabled: Įgalinti WS įeinantiems laiškams
635 635
setting_mail_handler_api_key: API raktas
636 636

  
637
text_email_delivery_not_configured: "Email delivery is not configured, and notifications are disabled.\nConfigure your SMTP server in config/email.yml and restart the application to enable them."
638
field_parent_title: Parent page
639
label_issue_watchers: Watchers
640
setting_commit_logs_encoding: Commit messages encoding
637
text_email_delivery_not_configured: "Email pristatymas nesukonfigūruotas , ir perspėjimai neaktyvus.\nSukonfigūruokyte savo SMTP serverį byloje config/email.yml ir perleiskyte programą kad pritaikyti pakeitymus."
638
field_parent_title: Aukštesnio lygio puslapis
639
label_issue_watchers: Stebetojai
640
setting_commit_logs_encoding: Commit pranėšimų koduotė