cs.diff

Toshi MARUYAMA, 2013-03-08 00:06

Download (16.6 KB)

View differences:

config/locales/cs.yml
1
# Update to 2.2 by Karel Picman <karel.picman@kontron.com>
1 2
# Update to 1.1 by Michal Gebauer <mishak@mishak.net>
2 3
# Updated by Josef Liška <jl@chl.cz>
3 4
# CZ translation by Maxim Krušina | Massimo Filippi, s.r.o. | maxim@mxm.cz
......
934 935
 enumeration_activities: Aktivity (sledování času)
935 936
 enumeration_system_activity: Systémová aktivita
936 937

 
937
 field_warn_on_leaving_unsaved: Warn me when leaving a page with unsaved text
938
 text_warn_on_leaving_unsaved: The current page contains unsaved text that will be lost if you leave this page.
939
 label_my_queries: My custom queries
940
 text_journal_changed_no_detail: "%{label} updated"
941
 label_news_comment_added: Comment added to a news
942
 button_expand_all: Expand all
943
 button_collapse_all: Collapse all
944
 label_additional_workflow_transitions_for_assignee: Additional transitions allowed when the user is the assignee
945
 label_additional_workflow_transitions_for_author: Additional transitions allowed when the user is the author
946
 label_bulk_edit_selected_time_entries: Bulk edit selected time entries
947
 text_time_entries_destroy_confirmation: Are you sure you want to delete the selected time entr(y/ies)?
948
 label_role_anonymous: Anonymous
949
 label_role_non_member: Non member
950
 label_issue_note_added: Note added
951
 label_issue_status_updated: Status updated
952
 label_issue_priority_updated: Priority updated
953
 label_issues_visibility_own: Issues created by or assigned to the user
954
 field_issues_visibility: Issues visibility
955
 label_issues_visibility_all: All issues
956
 permission_set_own_issues_private: Set own issues public or private
957
 field_is_private: Private
958
 permission_set_issues_private: Set issues public or private
959
 label_issues_visibility_public: All non private issues
960
 text_issues_destroy_descendants_confirmation: This will also delete %{count} subtask(s).
938
 field_warn_on_leaving_unsaved: Varuj mě před opuštěním stránky s neuloženým textem
939
 text_warn_on_leaving_unsaved: Aktuální stránka obsahuje neuložený text, který bude ztracen, když opustíte stránku.
940
 label_my_queries: Moje vlastní dotazy
941
 text_journal_changed_no_detail: "%{label} aktualizován"
942
 label_news_comment_added: K novince byl přidán komentář
943
 button_expand_all: Rozbal vše
944
 button_collapse_all: Sbal vše
945
 label_additional_workflow_transitions_for_assignee: Další změna stavu povolena, jestliže je uživatel přiřazen
946
 label_additional_workflow_transitions_for_author: Další změna stavu povolena, jestliže je uživatel autorem
947
 label_bulk_edit_selected_time_entries: Hromadná změna záznamů času
948
 text_time_entries_destroy_confirmation: Jste si jistí, že chcete smazat vybraný záznam(y) času?
949
 label_role_anonymous: Anonym
950
 label_role_non_member: Není členem
951
 label_issue_note_added: Přidána poznámka
952
 label_issue_status_updated: Aktualizován stav
953
 label_issue_priority_updated: Aktualizována priorita
954
 label_issues_visibility_own: Úkol vytvořen nebo přiřazen uživatel(i/em)
955
 field_issues_visibility: Viditelnost úkolů
956
 label_issues_visibility_all: Všechny úkoly
957
 permission_set_own_issues_private: Nastavit vlastní úkoly jako veřejné nebo soukromé
958
 field_is_private: Soukromý
959
 permission_set_issues_private: Nastavit úkoly jako veřejné nebo soukromé
960
 label_issues_visibility_public: Všechny úkoly, které nejsou soukromé
961
 text_issues_destroy_descendants_confirmation: "%{count} podúkol(ů) bude rovněž smazán(o)."
961 962
 field_commit_logs_encoding: Kódování zpráv při commitu
962
 field_scm_path_encoding: Path encoding
963
 text_scm_path_encoding_note: "Default: UTF-8"
964
 field_path_to_repository: Path to repository
965
 field_root_directory: Root directory
966
 field_cvs_module: Module
963
 field_scm_path_encoding: Kódování cesty SCM
964
 text_scm_path_encoding_note: "Výchozí: UTF-8"
965
 field_path_to_repository: Cesta k repositáři
966
 field_root_directory: Kořenový adresář
967
 field_cvs_module: Modul
967 968
 field_cvsroot: CVSROOT
968
 text_mercurial_repository_note: Local repository (e.g. /hgrepo, c:\hgrepo)
969
 text_scm_command: Command
970
 text_scm_command_version: Version
971
 label_git_report_last_commit: Report last commit for files and directories
972
 text_scm_config: You can configure your scm commands in config/configuration.yml. Please restart the application after editing it.
973
 text_scm_command_not_available: Scm command is not available. Please check settings on the administration panel.
974
 notice_issue_successful_create: Issue %{id} created.
975
 label_between: between
976
 setting_issue_group_assignment: Allow issue assignment to groups
977
 label_diff: diff
978
 text_git_repository_note: Repository is bare and local (e.g. /gitrepo, c:\gitrepo)
979
 description_query_sort_criteria_direction: Sort direction
980
 description_project_scope: Search scope
981
 description_filter: Filter
982
 description_user_mail_notification: Mail notification settings
983
 description_date_from: Enter start date
984
 description_message_content: Message content
985
 description_available_columns: Available Columns
986
 description_date_range_interval: Choose range by selecting start and end date
987
 description_issue_category_reassign: Choose issue category
988
 description_search: Searchfield
989
 description_notes: Notes
990
 description_date_range_list: Choose range from list
991
 description_choose_project: Projects
992
 description_date_to: Enter end date
993
 description_query_sort_criteria_attribute: Sort attribute
994
 description_wiki_subpages_reassign: Choose new parent page
995
 description_selected_columns: Selected Columns
996
 label_parent_revision: Parent
997
 label_child_revision: Child
998
 error_scm_annotate_big_text_file: The entry cannot be annotated, as it exceeds the maximum text file size.
999
 setting_default_issue_start_date_to_creation_date: Use current date as start date for new issues
1000
 button_edit_section: Edit this section
1001
 setting_repositories_encodings: Attachments and repositories encodings
1002
 description_all_columns: All Columns
969
 text_mercurial_repository_note: Lokální repositář (např. /hgrepo, c:\hgrepo)
970
 text_scm_command: Příkaz
971
 text_scm_command_version: Verze
972
 label_git_report_last_commit: Reportovat poslední commit pro soubory a adresáře
973
 text_scm_config: Můžete si nastavit vaše SCM příkazy v config/configuration.yml. Restartujte, prosím, aplikaci po jejich úpravě.
974
 text_scm_command_not_available: SCM příkaz není k dispozici. Zkontrolujte, prosím, nastavení v panelu Administrace.
975
 notice_issue_successful_create: Úkol %{id} vytvořen.
976
 label_between: mezi
977
 setting_issue_group_assignment: Povolit přiřazení úkolu skupině
978
 label_diff: rozdíl
979
 text_git_repository_note: Repositář je "bare and local" (např. /gitrepo, c:\gitrepo)
980
 description_query_sort_criteria_direction: Směr třídění
981
 description_project_scope: Rozsah vyhledávání
982
 description_filter: Filtr
983
 description_user_mail_notification: Nastavení emailových notifikací
984
 description_date_from: Zadejte počáteční datum
985
 description_message_content: Obsah zprávy
986
 description_available_columns: Dostupné sloupce
987
 description_date_range_interval: Zvolte rozsah výběrem počátečního a koncového data
988
 description_issue_category_reassign: Zvolte kategorii úkolu
989
 description_search: Vyhledávací pole
990
 description_notes: Poznámky
991
 description_date_range_list: Zvolte rozsah ze seznamu
992
 description_choose_project: Projekty
993
 description_date_to: Zadejte datum
994
 description_query_sort_criteria_attribute: Třídící atribut
995
 description_wiki_subpages_reassign: Zvolte novou rodičovskou stránku
996
 description_selected_columns: Vybraný sloupec
997
 label_parent_revision: Rodič
998
 label_child_revision: Potomek
999
 error_scm_annotate_big_text_file: Vstup nemůže být anotován, protože překračuje povolenou velikost textového souboru
1000
 setting_default_issue_start_date_to_creation_date: Použij aktuální datum jako počáteční datum pro nové úkoly
1001
 button_edit_section: Uprav tuto sekci
1002
 setting_repositories_encodings: Kódování příloh a repositářů
1003
 description_all_columns: Všechny sloupce
1003 1004
 button_export: Export
1004
 label_export_options: "%{export_format} export options"
1005
 error_attachment_too_big: This file cannot be uploaded because it exceeds the maximum allowed file size (%{max_size})
1006
 notice_failed_to_save_time_entries: "Failed to save %{count} time entrie(s) on %{total} selected: %{ids}."
1005
 label_export_options: "nastavení exportu %{export_format}"
1006
 error_attachment_too_big: Soubor nemůže být nahrán, protože jeho velikost je větší než maximum (%{max_size})
1007
 notice_failed_to_save_time_entries: "Chyba při ukládání %{count} časov(ých/ého) záznam(ů) z %{total} vybraného: %{ids}."
1007 1008
 label_x_issues:
1008 1009
  zero: 0 Úkol
1009 1010
  one:  1 Úkol
1010 1011
  other: "%{count} Úkoly"
1011
 label_repository_new: New repository
1012
 field_repository_is_default: Main repository
1013
 label_copy_attachments: Copy attachments
1012
 label_repository_new: Nový repositář
1013
 field_repository_is_default: Hlavní repositář
1014
 label_copy_attachments: Kopírovat přílohy
1014 1015
 label_item_position: "%{position}/%{count}"
1015
 label_completed_versions: Completed versions
1016
 text_project_identifier_info: Only lower case letters (a-z), numbers, dashes and underscores are allowed.<br />Once saved, the identifier cannot be changed.
1017
 field_multiple: Multiple values
1018
 setting_commit_cross_project_ref: Allow issues of all the other projects to be referenced and fixed
1019
 text_issue_conflict_resolution_add_notes: Add my notes and discard my other changes
1020
 text_issue_conflict_resolution_overwrite: Apply my changes anyway (previous notes will be kept but some changes may be overwritten)
1021
 notice_issue_update_conflict: The issue has been updated by an other user while you were editing it.
1022
 text_issue_conflict_resolution_cancel: Discard all my changes and redisplay %{link}
1023
 permission_manage_related_issues: Manage related issues
1024
 field_auth_source_ldap_filter: LDAP filter
1025
 label_search_for_watchers: Search for watchers to add
1026
 notice_account_deleted: Your account has been permanently deleted.
1027
 setting_unsubscribe: Allow users to delete their own account
1028
 button_delete_my_account: Delete my account
1016
 label_completed_versions: Dokončené verze
1017
 text_project_identifier_info: Jsou povolena pouze malá písmena (a-z), číslice, pomlčky a podtržítka.<br />Po uložení již nelze identifikátor měnit.
1018
 field_multiple: Více hodnot
1019
 setting_commit_cross_project_ref: Povolit reference a opravy úklů ze všech ostatních projektů
1020
 text_issue_conflict_resolution_add_notes: Přidat moje poznámky a zahodit ostatní změny
1021
 text_issue_conflict_resolution_overwrite: Přesto přijmout moje úpravy (předchozí poznámky budou zachovány, ale některé změny mohou být přepsány)
1022
 notice_issue_update_conflict: Během vašich úprav byl úkol aktualizován jiným uživatelem.
1023
 text_issue_conflict_resolution_cancel: Zahoď všechny moje změny a znovu zobraz %{link}
1024
 permission_manage_related_issues: Spravuj související úkoly
1025
 field_auth_source_ldap_filter: LDAP filtr
1026
 label_search_for_watchers: Hledej sledující pro přidání
1027
 notice_account_deleted: Váš účet byl trvale smazán.
1028
 setting_unsubscribe: Povolit uživatelům smazání jejich vlastního účtu
1029
 button_delete_my_account: Smazat můj účet
1029 1030
 text_account_destroy_confirmation: |-
1030
  Are you sure you want to proceed?
1031
  Your account will be permanently deleted, with no way to reactivate it.
1032
 error_session_expired: Your session has expired. Please login again.
1033
 text_session_expiration_settings: "Warning: changing these settings may expire the current sessions including yours."
1034
 setting_session_lifetime: Session maximum lifetime
1035
 setting_session_timeout: Session inactivity timeout
1036
 label_session_expiration: Session expiration
1037
 permission_close_project: Close / reopen the project
1038
 label_show_closed_projects: View closed projects
1039
 button_close: Close
1040
 button_reopen: Reopen
1041
 project_status_active: active
1042
 project_status_closed: closed
1043
 project_status_archived: archived
1044
 text_project_closed: This project is closed and read-only.
1045
 notice_user_successful_create: User %{id} created.
1046
 field_core_fields: Standard fields
1047
 field_timeout: Timeout (in seconds)
1048
 setting_thumbnails_enabled: Display attachment thumbnails
1049
 setting_thumbnails_size: Thumbnails size (in pixels)
1050
 label_status_transitions: Status transitions
1051
 label_fields_permissions: Fields permissions
1052
 label_readonly: Read-only
1053
 label_required: Required
1054
 text_repository_identifier_info: Only lower case letters (a-z), numbers, dashes and underscores are allowed.<br />Once saved, the identifier cannot be changed.
1055
 field_board_parent: Parent forum
1056
 label_attribute_of_project: Project's %{name}
1057
 label_attribute_of_author: Author's %{name}
1058
 label_attribute_of_assigned_to: Assignee's %{name}
1059
 label_attribute_of_fixed_version: Target version's %{name}
1060
 label_copy_subtasks: Copy subtasks
1061
 label_copied_to: copied to
1062
 label_copied_from: copied from
1063
 label_any_issues_in_project: any issues in project
1064
 label_any_issues_not_in_project: any issues not in project
1065
 field_private_notes: Private notes
1066
 permission_view_private_notes: View private notes
1067
 permission_set_notes_private: Set notes as private
1068
 label_no_issues_in_project: no issues in project
1031
  Skutečně chcete pokračovat?
1032
  Váš účet bude nenávratně smazán.
1033
 error_session_expired: Vaše sezení vypršelo. Znovu se přihlaste, prosím.
1034
 text_session_expiration_settings: "Varování: změnou tohoto nastavení mohou vypršet aktuální sezení včetně toho vašeho."
1035
 setting_session_lifetime: Maximální čas sezení
1036
 setting_session_timeout: Vypršení sezení bez aktivity
1037
 label_session_expiration: Vypršení sezení
1038
 permission_close_project: Zavřít / Otevřít projekt
1039
 label_show_closed_projects: Zobrazit zavřené projekty
1040
 button_close: Zavřít
1041
 button_reopen: Znovu otevřít
1042
 project_status_active: aktivní
1043
 project_status_closed: zavřený
1044
 project_status_archived: archivovaný
1045
 text_project_closed: Tento projekt je uzevřený a je pouze pro čtení.
1046
 notice_user_successful_create: Uživatel %{id} vytvořen.
1047
 field_core_fields: Standardní pole
1048
 field_timeout: Vypršení (v sekundách)
1049
 setting_thumbnails_enabled: Zobrazit náhled přílohy
1050
 setting_thumbnails_size: Velikost náhledu (v pixelech)
1051
 label_status_transitions: Změna stavu
1052
 label_fields_permissions: Práva k polím
1053
 label_readonly: Pouze pro čtení
1054
 label_required: Vyžadováno
1055
 text_repository_identifier_info: Jou povoleny pouze malá písmena (a-z), číslice, pomlčky a podtržítka.<br />Po uložení již nelze identifikátor změnit.
1056
 field_board_parent: Rodičovské fórum
1057
 label_attribute_of_project: Projektové %{name}
1058
 label_attribute_of_author: Autorovo %{name}
1059
 label_attribute_of_assigned_to: "%{name} přiřazené(ho)"
1060
 label_attribute_of_fixed_version: Cílová verze %{name}
1061
 label_copy_subtasks: Kopírovat podúkoly
1062
 label_copied_to: zkopírováno do
1063
 label_copied_from: zkopírováno z
1064
 label_any_issues_in_project: jakékoli úkoly v projektu
1065
 label_any_issues_not_in_project: jakékoli úkoly mimo projektu
1066
 field_private_notes: Soukromé poznámky
1067
 permission_view_private_notes: Zobrazit soukromé poznámky
1068
 permission_set_notes_private: Nastavit poznámky jako soukromé
1069
 label_no_issues_in_project: žádné úkoly v projektu
1069 1070
 label_any: vše
1070
 label_last_n_weeks: last %{count} weeks
1071
 setting_cross_project_subtasks: Allow cross-project subtasks
1071
 label_last_n_weeks: poslední %{count} týdny
1072
 setting_cross_project_subtasks: Povolit podúkoly napříč projekty
1072 1073
 label_cross_project_descendants: S podprojekty
1073 1074
 label_cross_project_tree: Se stromem projektu
1074 1075
 label_cross_project_hierarchy: S hierarchií projektu
1075 1076
 label_cross_project_system: Se všemi projekty
1076
 button_hide: Hide
1077
 setting_non_working_week_days: Non-working days
1078
 label_in_the_next_days: in the next
1079
 label_in_the_past_days: in the past
1077
 button_hide: Skrýt
1078
 setting_non_working_week_days: Dny pracovního volna/klidu
1079
 label_in_the_next_days: v přístích
1080
 label_in_the_past_days: v minulých
1080 1081
 label_attribute_of_user: User's %{name}
1081 1082
 text_turning_multiple_off: If you disable multiple values, multiple values will be
1082 1083
  removed in order to preserve only one value per item.