nl.patch

Steven Ghyselbrecht, 2008-09-18 16:06

Download (20.2 KB)

View differences:

trunk/lang/nl.yml (working copy)
70 70
notice_file_not_found: De pagina die U probeerde te benaderen bestaat niet of is verwijderd.
71 71
notice_locking_conflict: De gegevens zijn gewijzigd door een andere gebruiker.
72 72
notice_not_authorized: Het is U niet toegestaan om deze pagina te raadplegen.
73
notice_email_sent: An email was sent to %s
74
notice_email_error: An error occurred while sending mail (%s)
75
notice_feeds_access_key_reseted: Your RSS access key was reseted.
73
notice_email_sent: Een e-mail werd verstuurd naar %s
74
notice_email_error: Er is een fout opgetreden tijdens het versturen van (%s)
75
notice_feeds_access_key_reseted: Je RSS toegangssleutel werd gereset.
76 76

  
77 77
error_scm_not_found: "Deze ingang of revisie bestaat niet in de repository."
78
error_scm_command_failed: "An error occurred when trying to access the repository: %s"
78
error_scm_command_failed: "Een fout trad op tijdens de poging om verbinding te maken met de repository: %s"
79 79

  
80 80
mail_subject_lost_password: Uw %s wachtwoord
81 81
mail_body_lost_password: 'Gebruik de volgende link om Uw wachtwoord te wijzigen:'
......
112 112
field_status: Status
113 113
field_notes: Notities
114 114
field_is_closed: Issue gesloten
115
field_is_default: Default
115
field_is_default: Standaard
116 116
field_tracker: Tracker
117 117
field_subject: Onderwerp
118 118
field_due_date: Verwachte datum gereed
119 119
field_assigned_to: Toegewezen aan
120 120
field_priority: Prioriteit
121
field_fixed_version: Target version
121
field_fixed_version: Target versie
122 122
field_user: Gebruiker
123 123
field_role: Rol
124 124
field_homepage: Homepage
......
128 128
field_is_in_roadmap: Issues weergegeven in roadmap
129 129
field_login: Inloggen
130 130
field_mail_notification: Mail mededelingen
131
field_admin: Administrateur
131
field_admin: Beheerder
132 132
field_last_login_on: Laatste bezoek
133 133
field_language: Taal
134 134
field_effective_date: Datum
......
161 161
field_is_filter: Gebruikt als een filter
162 162
field_issue_to_id: Gerelateerd issue
163 163
field_delay: Vertraging
164
field_assignable: Issues can be assigned to this role
165
field_redirect_existing_links: Redirect existing links
164
field_assignable: Issues kunnen toegewezen worden aan deze rol
165
field_redirect_existing_links: Verwijs bestaande links door
166 166
field_estimated_hours: Estimated time
167
field_default_value: Default value
167
field_default_value: Standaard waarde
168 168

  
169 169
setting_app_title: Applicatie titel
170 170
setting_app_subtitle: Applicatie ondertitel
171 171
setting_welcome_text: Welkomsttekst
172
setting_default_language: Default taal
172
setting_default_language: Standaard taal
173 173
setting_login_required: Authent. nodig
174 174
setting_self_registration: Zelf-registratie toegestaan
175 175
setting_attachment_max_size: Attachment max. grootte
176
setting_issues_export_limit: Limiet export issues 
176
setting_issues_export_limit: Limiet export issues
177 177
setting_mail_from: Afzender mail adres
178 178
setting_host_name: Host naam
179 179
setting_text_formatting: Tekst formaat
......
181 181
setting_feeds_limit: Feed inhoud limiet
182 182
setting_autofetch_changesets: Haal commits automatisch op
183 183
setting_sys_api_enabled: Gebruik WS voor repository beheer
184
setting_commit_ref_keywords: Referencing keywords
185
setting_commit_fix_keywords: Fixing keywords
184
setting_commit_ref_keywords: Referencing trefwoorden
185
setting_commit_fix_keywords: Fixing trefwoorden
186 186
setting_autologin: Autologin
187
setting_date_format: Date format
188
setting_cross_project_issue_relations: Allow cross-project issue relations
187
setting_date_format: Datum formaat
188
setting_cross_project_issue_relations: Sta cross-project issue relaties toe
189 189

  
190 190
label_user: Gebruiker
191 191
label_user_plural: Gebruikers
......
219 219
label_issue_category: Issue categorie
220 220
label_issue_category_plural: Issue categorie├źn
221 221
label_issue_category_new: Nieuwe categorie
222
label_custom_field: Custom veld
223
label_custom_field_plural: Custom velden
224
label_custom_field_new: Nieuw custom veld
222
label_custom_field: Specifiek veld
223
label_custom_field_plural: Specifieke velden
224
label_custom_field_new: Nieuw specifiek veld
225 225
label_enumerations: Enumeraties
226 226
label_enumeration_new: Nieuwe waarde
227 227
label_information: Informatie
228 228
label_information_plural: Informatie
229
label_please_login: Gaarne inloggen
229
label_please_login: Inloggen a.u.b.
230 230
label_register: Registreer
231 231
label_password_lost: Wachtwoord verloren
232 232
label_home: Home
......
326 326
label_in_more_than: in meer dan
327 327
label_in: in
328 328
label_today: vandaag
329
label_this_week: this week
329
label_this_week: deze week
330 330
label_less_than_ago: minder dan dagen geleden
331 331
label_more_than_ago: meer dan dagen geleden
332 332
label_ago: dagen geleden
......
352 352
label_sort_lower: Verplaats naar beneden
353 353
label_sort_lowest: Verplaats naar eind
354 354
label_roadmap: Roadmap
355
label_roadmap_due_in: Due in 
356
label_roadmap_overdue: %s late
355
label_roadmap_due_in: Voldaan in
356
label_roadmap_overdue: %s overtijd
357 357
label_roadmap_no_issues: Geen issues voor deze versie
358 358
label_search: Zoeken
359 359
label_result_plural: Resultaten
......
412 412
label_message_last: Laatste bericht
413 413
label_message_new: Nieuw bericht
414 414
label_reply_plural: Antwoorden
415
label_send_information: Send account information to the user
416
label_year: Year
417
label_month: Month
415
label_send_information: Stuur account informatie naar de gebruiker
416
label_year: Jaar
417
label_month: Maand
418 418
label_week: Week
419
label_date_from: From
420
label_date_to: To
421
label_language_based: Language based
422
label_sort_by: Sort by %s
423
label_send_test_email: Send a test email
424
label_feeds_access_key_created_on: RSS access key created %s ago
419
label_date_from: Van
420
label_date_to: Tot
421
label_language_based: Taal gebaseerd
422
label_sort_by: Sorteer op %s
423
label_send_test_email: Stuur een test e-mail
424
label_feeds_access_key_created_on: RSS toegangssleutel %s geleden gemaakt.
425 425
label_module_plural: Modules
426
label_added_time_by: Added by %s %s ago
427
label_updated_time: Updated %s ago
428
label_jump_to_a_project: Jump to a project...
426
label_added_time_by: Toegevoegd door %s %s geleden
427
label_updated_time: Upgedated %s geleden
428
label_jump_to_a_project: Spring naar een project...
429 429

  
430 430
button_login: Inloggen
431 431
button_submit: Toevoegen
......
440 440
button_change: Wijzig
441 441
button_apply: Pas toe
442 442
button_clear: Leeg maken
443
button_lock: Lock
444
button_unlock: Unlock
443
button_lock: Sluit
444
button_unlock: Open
445 445
button_download: Download
446 446
button_list: Lijst
447 447
button_view: Bekijken
......
455 455
button_watch: Monitor
456 456
button_unwatch: Niet meer monitoren
457 457
button_reply: Antwoord
458
button_archive: Archive
459
button_unarchive: Unarchive
458
button_archive: Archiveer
459
button_unarchive: Desarchiveer
460 460
button_reset: Reset
461
button_rename: Rename
461
button_rename: Hernoemen
462 462

  
463 463
status_active: Actief
464 464
status_registered: geregistreerd
......
467 467
text_select_mail_notifications: Selecteer acties waarvoor mededelingen via mail moeten worden verstuurd.
468 468
text_regexp_info: bv. ^[A-Z0-9]+$
469 469
text_min_max_length_info: 0 betekent geen restrictie
470
text_project_destroy_confirmation: Weet U zeker dat U dit project en alle gerelateerde gegevens wilt verwijderen ? 
470
text_project_destroy_confirmation: Weet U zeker dat U dit project en alle gerelateerde gegevens wilt verwijderen ?
471 471
text_workflow_edit: Selecteer een rol en een tracker om de workflow te wijzigen
472 472
text_are_you_sure: Weet U het zeker ?
473 473
text_journal_changed: gewijzigd van %s naar %s
......
485 485
text_issues_ref_in_commit_messages: Opzoeken en aanpassen van issues in commit berichten
486 486
text_issue_added: Issue %s is gerapporteerd (by %s).
487 487
text_issue_updated: Issue %s is gewijzigd (by %s).
488
text_wiki_destroy_confirmation: Are you sure you want to delete this wiki and all its content ?
489
text_issue_category_destroy_question: Some issues (%d) are assigned to this category. What do you want to do ?
490
text_issue_category_destroy_assignments: Remove category assignments
491
text_issue_category_reassign_to: Reassing issues to this category
488
text_wiki_destroy_confirmation: Bent u zeker dat u deze wiki en zijn inhoud wenst te verwijderen?
489
text_issue_category_destroy_question: Sommige issues (%d) zijn aan deze categorie toegewezen. Wat wilt u hiermee doen ?
490
text_issue_category_destroy_assignments: Verwijder categorie toewijzigingen
491
text_issue_category_reassign_to: Issues opnieuw toewijzen aan deze categorie
492 492

  
493 493
default_role_manager: Manager
494 494
default_role_developper: Ontwikkelaar
......
515 515
enumeration_issue_priorities: Issue prioriteiten
516 516
enumeration_doc_categories: Document categorie├źn
517 517
enumeration_activities: Activiteiten (tijd tracking)
518
text_comma_separated: Multiple values allowed (comma separated).
519
label_file_plural: Files
518
text_comma_separated: Meerdere waarden toegestaan (kommagescheiden).
519
label_file_plural: Bestanden
520 520
label_changeset_plural: Changesets
521
field_column_names: Columns
522
label_default_columns: Default columns
523
setting_issue_list_default_columns: Default columns displayed on the issue list
521
field_column_names: Kolommen
522
label_default_columns: Standaard kolommen.
523
setting_issue_list_default_columns: Standaard kolommen getoond om de lijst met issues
524 524
setting_repositories_encodings: Repositories encodings
525
notice_no_issue_selected: "No issue is selected! Please, check the issues you want to edit."
526
label_bulk_edit_selected_issues: Bulk edit selected issues
527
label_no_change_option: (No change)
528
notice_failed_to_save_issues: "Failed to save %d issue(s) on %d selected: %s."
529
label_theme: Theme
530
label_default: Default
531
label_search_titles_only: Search titles only
525
notice_no_issue_selected: "Er is geen issue geselecteerd. Selecteer de issue die u wilt bewerken."
526
label_bulk_edit_selected_issues: Bewerk geselecteerde issues in bulk
527
label_no_change_option: (Geen wijziging)
528
notice_failed_to_save_issues: "Gefaald om %d issue(s) (%d geselecteerd) te bewaren: %s."
529

  
530
label_theme: Thema
531
label_default: Standaard
532
label_search_titles_only: Enkel titels doorzoeken
532 533
label_nobody: nobody
533
button_change_password: Change password
534
button_change_password: Wijzig wachtwoord
534 535
text_user_mail_option: "For unselected projects, you will only receive notifications about things you watch or you're involved in (eg. issues you're the author or assignee)."
535
label_user_mail_option_selected: "For any event on the selected projects only..."
536
label_user_mail_option_all: "For any event on all my projects"
537
label_user_mail_option_none: "Only for things I watch or I'm involved in"
536
text_user_mail_option: "Bij niet-geselecteerde projecten zult u enkel notificaties ontvangen voor issues die u monitort of waar je bij betrokken bent (auteur of toegewezen persoon)."
537
label_user_mail_option_selected: "Enkel bij elke event op het geselecteerde project..."
538
label_user_mail_option_all: "Bij elk event in al mijn projecten..."
539
label_user_mail_option_none: "Alleen in de dingen die ik monitor of in betrokken ben"
538 540
setting_emails_footer: Emails footer
539 541
label_float: Float
540
button_copy: Copy
541
mail_body_account_information_external: You can use your "%s" account to log in.
542
mail_body_account_information: Your account information
542
button_copy: Kopieer
543
mail_body_account_information_external: Je kan je account (%s) gebruiken om in te loggen.
544
mail_body_account_information: Je account gegevens
543 545
setting_protocol: Protocol
544
label_user_mail_no_self_notified: "I don't want to be notified of changes that I make myself"
545
setting_time_format: Time format
546
label_registration_activation_by_email: account activation by email
547
mail_subject_account_activation_request: %s account activation request
548
mail_body_account_activation_request: 'A new user (%s) has registered. His account his pending your approval:'
549
label_registration_automatic_activation: automatic account activation
550
label_registration_manual_activation: manual account activation
551
notice_account_pending: "Your account was created and is now pending administrator approval."
552
field_time_zone: Time zone
553
text_caracters_minimum: Must be at least %d characters long.
554
setting_bcc_recipients: Blind carbon copy recipients (bcc)
546
label_user_mail_no_self_notified: "Ik wil niet verwittigd worden van wijzigingen die ik zelf maak."
547
setting_time_format: Tijd formaat
548
label_registration_activation_by_email: account activatie per email
549
mail_subject_account_activation_request: %s account activatie verzoek
550
mail_body_account_activation_request: 'Een nieuwe gebruiker (%s) is geregistreerd. Zijn account wacht op uw akkoord:'
551
label_registration_automatic_activation: automatische account activatie
552
label_registration_manual_activation: manuele account activatie
553
notice_account_pending: "Je account is aangemaakt maar wacht nog op goedkeuring van de beheerder."
554
field_time_zone: Tijd zone
555
text_caracters_minimum: Moet minstens %d karakters lang zijn.
556
setting_bcc_recipients: Blind carbon copy ontvangers (bcc)
555 557
button_annotate: Annotate
556
label_issues_by: Issues by %s
557
field_searchable: Searchable
558
label_display_per_page: 'Per page: %s'
559
setting_per_page_options: Objects per page options
560
label_age: Age
561
notice_default_data_loaded: Default configuration successfully loaded.
562
text_load_default_configuration: Load the default configuration
563
text_no_configuration_data: "Roles, trackers, issue statuses and workflow have not been configured yet.\nIt is highly recommended to load the default configuration. You will be able to modify it once loaded."
564
error_can_t_load_default_data: "Default configuration could not be loaded: %s"
558
label_issues_by: Issues door %s
559
field_searchable: Doorzoekbaar
560
label_display_per_page: 'Per pagina: %s'
561
setting_per_page_options: Objects per pagina opties
562
label_age: Leeftijd
563
notice_default_data_loaded: Standaard configuratie succesvol geladen.
564
text_load_default_configuration: Laad de standaardconfiguratie
565
text_no_configuration_data: "Rollen, trackers, issue statuses en workflow zijn nog niet geconfigureerd.\nHet is ten zeerste aangeraden om de standaardconfiguratie in te laden. Je kan deze aanpassen nadat deze is ingeladen."
566
error_can_t_load_default_data: "Standaard configuratie kon niet worden geladen: %s"
565 567
button_update: Update
566
label_change_properties: Change properties
567
label_general: General
568
label_change_properties: Eigenschappen wijzigen
569
label_general: Algemeen
568 570
label_repository_plural: Repositories
569
label_associated_revisions: Associated revisions
570
setting_user_format: Users display format
571
text_status_changed_by_changeset: Applied in changeset %s.
572
label_more: More
573
text_issues_destroy_confirmation: 'Are you sure you want to delete the selected issue(s) ?'
571
label_associated_revisions: Geassocieerde revisies
572
setting_user_format: Gebruikers weergave formaat
573
text_status_changed_by_changeset: Toegepast in changeset %s.
574
label_more: Meer
575
text_issues_destroy_confirmation: 'Ben je zeker dat je deze issue(s) wenst te verwijderen?'
574 576
label_scm: SCM
575
text_select_project_modules: 'Select modules to enable for this project:'
576
label_issue_added: Issue added
577
label_issue_updated: Issue updated
578
label_document_added: Document added
579
label_message_posted: Message added
580
label_file_added: File added
581
label_news_added: News added
577
text_select_project_modules: 'Selecteer de modules die je wenst te gebruiken voor dit project:'
578
label_issue_added: Issue toegevoegd
579
label_issue_updated: Issue geupdated
580
label_document_added: Document toegevoegd
581
label_message_posted: Bericht toegevoegd
582
label_file_added: Bericht toegevoegd
583
label_news_added: Nieuws toegevoegd
582 584
project_module_boards: Boards
583 585
project_module_issue_tracking: Issue tracking
584 586
project_module_wiki: Wiki
585
project_module_files: Files
586
project_module_documents: Documents
587
project_module_files: Bestanden
588
project_module_documents: Documenten
587 589
project_module_repository: Repository
588
project_module_news: News
589
project_module_time_tracking: Time tracking
590
text_file_repository_writable: File repository writable
591
text_default_administrator_account_changed: Default administrator account changed
592
text_rmagick_available: RMagick available (optional)
593
button_configure: Configure
590
project_module_news: Nieuws
591
project_module_time_tracking: Tijd tracking
592
text_file_repository_writable: Bestandsrepository beschrijfbaar
593
text_default_administrator_account_changed: Standaard beheerderaccount gewijzigd
594
text_rmagick_available: RMagick beschikbaar (optioneel)
595
button_configure: Configureer
594 596
label_plugins: Plugins
595
label_ldap_authentication: LDAP authentication
597
label_ldap_authentication: LDAP authenticatie
596 598
label_downloads_abbr: D/L
597
label_this_month: this month
598
label_last_n_days: last %d days
599
label_this_month: deze maand
600
label_last_n_days: %d dagen geleden
599 601
label_all_time: all time
600
label_this_year: this year
601
label_date_range: Date range
602
label_last_week: last week
603
label_yesterday: yesterday
604
label_last_month: last month
605
label_add_another_file: Add another file
606
label_optional_description: Optional description
607
text_destroy_time_entries_question: %.02f hours were reported on the issues you are about to delete. What do you want to do ?
608
error_issue_not_found_in_project: 'The issue was not found or does not belong to this project'
609
text_assign_time_entries_to_project: Assign reported hours to the project
610
text_destroy_time_entries: Delete reported hours
611
text_reassign_time_entries: 'Reassign reported hours to this issue:'
612
setting_activity_days_default: Days displayed on project activity
613
label_chronological_order: In chronological order
614
field_comments_sorting: Display comments
615
label_reverse_chronological_order: In reverse chronological order
616
label_preferences: Preferences
617
setting_display_subprojects_issues: Display subprojects issues on main projects by default
618
label_overall_activity: Overall activity
619
setting_default_projects_public: New projects are public by default
620
error_scm_annotate: "The entry does not exist or can not be annotated."
602
label_this_year: dit jaar
603
label_date_range: Datum bereik
604
label_last_week: vorige week
605
label_yesterday: gisteren
606
label_last_month: laatste maand
607
label_add_another_file: Ander bestand toevoegen
608
label_optional_description: Optionele beschrijving
609
text_destroy_time_entries_question: %.02f uren werden gerapporteerd op de issue(s) die je wou verwijderen. Wat wil je doen?
610
error_issue_not_found_in_project: 'Deze issue is niet gevonden of behoort niet toe tot dit project.'
611
text_assign_time_entries_to_project: Geraporteerde uren toevoegen aan dit project
612
text_destroy_time_entries: Verwijder geraporteerde uren
613
text_reassign_time_entries: 'Gerapporteerde uren opnieuw toewijzen:'
614
setting_activity_days_default: Aantal dagen getoond bij het tabblad "Activiteit"
615
label_chronological_order: In chronologische volgorde
616
field_comments_sorting: Commentaar weergeven
617
label_reverse_chronological_order: In omgekeerde chronologische volgorde
618
label_preferences: Voorkeuren
619
setting_display_subprojects_issues: Standaard issues van subproject tonen
620
label_overall_activity: Activiteit
621
setting_default_projects_public: Nieuwe projecten zijn standaard publiek
622
error_scm_annotate: "Er kan geen commentaar toegevoegd worden."
621 623
label_planning: Planning
622 624
text_subprojects_destroy_warning: 'Its subproject(s): %s will be also deleted.'
623 625
label_and_its_subprojects: %s and its subprojects
......
630 632
text_enumeration_destroy_question: '%d objects are assigned to this value.'
631 633
label_incoming_emails: Incoming emails
632 634
label_generate_key: Generate a key
633
setting_mail_handler_api_enabled: Enable WS for incoming emails
634
setting_mail_handler_api_key: API key
635
text_email_delivery_not_configured: "Email delivery is not configured, and notifications are disabled.\nConfigure your SMTP server in config/email.yml and restart the application to enable them."
636
field_parent_title: Parent page
637
label_issue_watchers: Watchers
638
setting_commit_logs_encoding: Commit messages encoding
639
button_quote: Quote
640
setting_sequential_project_identifiers: Generate sequential project identifiers
641
notice_unable_delete_version: Unable to delete version
642
label_renamed: renamed
643
label_copied: copied
635
setting_mail_handler_api_enabled: Schakel WS in voor inkomende mail.
636
setting_mail_handler_api_key: API sleutel
637
text_email_delivery_not_configured: "Email bezorging is niet geconfigureerd. Notificaties zijn uitgeschakeld.\nConfigureer je SMTP server in config/email.yml en herstant de applicatie om dit in te schakelen."
638
field_parent_title: Bovenliggende pagina
639
label_issue_watchers: Monitoren
640
setting_commit_logs_encoding: Commit messages encodering
641
button_quote: Citaat
642
setting_sequential_project_identifiers: Genereer sequentiele project identiteiten
643
notice_unable_delete_version: Onmogelijk om deze versie te verwijderen.
644
label_renamed: hernoemt
645
label_copied: gekopieerd