cs_localisation.diff

Karel Pičman, 2018-03-19 14:46

Download (11.8 KB)

View differences:

config/locales/cs.yml (working copy)
181 181
 notice_unable_delete_version: Nemohu odstanit verzi
182 182
 notice_unable_delete_time_entry: Nelze smazat záznam času.
183 183
 notice_issue_done_ratios_updated: Koeficienty dokončení úkolu byly aktualizovány.
184
 notice_gantt_chart_truncated: Graf byl oříznut, počet položek přesáhl limit pro zobrazení (%{max})
184
 notice_gantt_chart_truncated: "Graf byl oříznut, počet položek přesáhl limit pro zobrazení (%{max})"
185 185

 
186 186
 error_can_t_load_default_data: "Výchozí konfigurace nebyla nahrána: %{value}"
187 187
 error_scm_not_found: "Položka a/nebo revize neexistují v repozitáři."
......
199 199
 error_workflow_copy_source: Prosím vyberte zdrojovou frontu nebo roli
200 200
 error_workflow_copy_target: Prosím vyberte cílovou frontu(y) a roli(e)
201 201
 error_unable_delete_issue_status: Nelze smazat stavy úkolů
202
 error_unable_to_connect: Nelze se připojit (%{value})
202
 error_unable_to_connect: "Nelze se připojit (%{value})"
203 203
 warning_attachments_not_saved: "%{count} soubor(ů) nebylo možné uložit."
204 204

 
205 205
 mail_subject_lost_password: "Vaše heslo (%{value})"
......
275 275
 field_base_dn: Base DN
276 276
 field_attr_login: Přihlášení (atribut)
277 277
 field_attr_firstname: Jméno (atribut)
278
 field_attr_lastname: Příjemní (atribut)
278
 field_attr_lastname: Příjmení (atribut)
279 279
 field_attr_mail: Email (atribut)
280 280
 field_onthefly: Automatické vytváření uživatelů
281 281
 field_start_date: Začátek
......
755 755
 label_sort: Řazení
756 756
 label_ascending: Vzestupně
757 757
 label_descending: Sestupně
758
 label_date_from_to: Od %{start} do %{end}
758
 label_date_from_to: "Od %{start} do %{end}"
759 759
 label_wiki_content_added: Wiki stránka přidána
760 760
 label_wiki_content_updated: Wiki stránka aktualizována
761 761
 label_group: Skupina
......
774 774
 label_display_used_statuses_only: Zobrazit pouze stavy které jsou použité touto frontou
775 775
 label_api_access_key: API přístupový klíč
776 776
 label_missing_api_access_key: Chybějící přístupový klíč API
777
 label_api_access_key_created_on: API přístupový klíč vytvořen %{value}
777
 label_api_access_key_created_on: "API přístupový klíč vytvořen %{value}"
778 778
 label_profile: Profil
779 779
 label_subtask_plural: Dílčí úkoly
780 780
 label_project_copy_notifications: Odeslat email oznámení v průběhu kopie projektu
......
868 868
 text_no_configuration_data: "Role, fronty, stavy úkolů ani průběh práce nebyly zatím nakonfigurovány.\nVelice doporučujeme nahrát výchozí konfiguraci. Po té si můžete vše upravit"
869 869
 text_load_default_configuration: Nahrát výchozí konfiguraci
870 870
 text_status_changed_by_changeset: "Použito v sadě změn %{value}."
871
 text_time_logged_by_changeset: Aplikováno v sadě změn %{value}.
871
 text_time_logged_by_changeset: "Aplikováno v sadě změn %{value}."
872 872
 text_issues_destroy_confirmation: 'Opravdu si přejete odstranit všechny zvolené úkoly?'
873 873
 text_select_project_modules: 'Aktivní moduly v tomto projektu:'
874 874
 text_default_administrator_account_changed: Výchozí nastavení administrátorského účtu změněno
......
886 886
 text_repository_usernames_mapping: "Vybrat nebo upravit mapování mezi Redmine uživateli a uživatelskými jmény nalezenými v logu repozitáře.\nUživatelé se shodným Redmine uživatelským jménem a uživatelským jménem v repozitáři jsou mapováni automaticky."
887 887
 text_diff_truncated: '... Rozdílový soubor je zkrácen, protože jeho délka přesahuje max. limit.'
888 888
 text_custom_field_possible_values_info: 'Každá hodnota na novém řádku'
889
 text_wiki_page_destroy_question: Tato stránka má %{descendants} podstránek a potomků. Co chcete udělat?
889
 text_wiki_page_destroy_question: "Tato stránka má %{descendants} podstránek a potomků. Co chcete udělat?"
890 890
 text_wiki_page_nullify_children: Ponechat podstránky jako kořenové stránky
891 891
 text_wiki_page_destroy_children: Smazat podstránky a všechny jejich potomky
892 892
 text_wiki_page_reassign_children: Přiřadit podstránky k tomuto rodiči
......
958 958
 label_git_report_last_commit: Reportovat poslední commit pro soubory a adresáře
959 959
 text_scm_config: Můžete si nastavit vaše SCM příkazy v config/configuration.yml. Restartujte, prosím, aplikaci po jejich úpravě.
960 960
 text_scm_command_not_available: SCM příkaz není k dispozici. Zkontrolujte, prosím, nastavení v panelu Administrace.
961
 notice_issue_successful_create: Úkol %{id} byl vytvořen.
961
 notice_issue_successful_create: "Úkol %{id} byl vytvořen."
962 962
 label_between: mezi
963 963
 setting_issue_group_assignment: Povolit přiřazení úkolu skupině
964 964
 label_diff: rozdíl
......
1002 1002
 text_issue_conflict_resolution_add_notes: Přidat moje poznámky a zahodit ostatní změny
1003 1003
 text_issue_conflict_resolution_overwrite: Přesto přijmout moje úpravy (předchozí poznámky budou zachovány, ale některé změny mohou být přepsány)
1004 1004
 notice_issue_update_conflict: Během vašich úprav byl úkol aktualizován jiným uživatelem.
1005
 text_issue_conflict_resolution_cancel: Zahoď všechny moje změny a znovu zobraz %{link}
1005
 text_issue_conflict_resolution_cancel: "Zahoď všechny moje změny a znovu zobraz %{link}"
1006 1006
 permission_manage_related_issues: Spravuj související úkoly
1007 1007
 field_auth_source_ldap_filter: LDAP filtr
1008 1008
 label_search_for_watchers: Hledej sledující pro přidání
......
1025 1025
 project_status_closed: zavřený
1026 1026
 project_status_archived: archivovaný
1027 1027
 text_project_closed: Tento projekt je uzevřený a je pouze pro čtení.
1028
 notice_user_successful_create: Uživatel %{id} vytvořen.
1028
 notice_user_successful_create: "Uživatel %{id} vytvořen."
1029 1029
 field_core_fields: Standardní pole
1030 1030
 field_timeout: Vypršení (v sekundách)
1031 1031
 setting_thumbnails_enabled: Zobrazit náhled přílohy
......
1036 1036
 label_required: Vyžadováno
1037 1037
 text_repository_identifier_info: Jou povoleny pouze malá písmena (a-z), číslice, pomlčky a podtržítka.<br />Po uložení již nelze identifikátor změnit.
1038 1038
 field_board_parent: Rodičovské fórum
1039
 label_attribute_of_project: Projektové %{name}
1040
 label_attribute_of_author: Autorovo %{name}
1039
 label_attribute_of_project: "%{name} projektu"
1040
 label_attribute_of_author: "%{name} autora"
1041 1041
 label_attribute_of_assigned_to: "%{name} přiřazené(ho)"
1042
 label_attribute_of_fixed_version: Cílová verze %{name}
1042
 label_attribute_of_fixed_version: "Cílová verze %{name}"
1043 1043
 label_copy_subtasks: Kopírovat dílčí úkoly
1044 1044
 label_copied_to: zkopírováno do
1045 1045
 label_copied_from: zkopírováno z
......
1050 1050
 permission_set_notes_private: Nastavit poznámky jako soukromé
1051 1051
 label_no_issues_in_project: žádné úkoly v projektu
1052 1052
 label_any: vše
1053
 label_last_n_weeks: poslední %{count} týdny
1053
 label_last_n_weeks: "poslední %{count} týdny"
1054 1054
 setting_cross_project_subtasks: Povolit dílčí úkoly napříč projekty
1055 1055
 label_cross_project_descendants: S podprojekty
1056 1056
 label_cross_project_tree: Se stromem projektu
......
1060 1060
 setting_non_working_week_days: Dny pracovního volna/klidu
1061 1061
 label_in_the_next_days: v přístích
1062 1062
 label_in_the_past_days: v minulých
1063
 label_attribute_of_user: "%{name} uživatel(e/ky)"
1063
 label_attribute_of_user: "%{name} uživatele"
1064 1064
 text_turning_multiple_off: Jestliže zakážete více hodnot,
1065 1065
  hodnoty budou smazány za účelem rezervace pouze jediné hodnoty na položku.
1066 1066
 label_attribute_of_issue: "%{name} úkolu"
......
1140 1140
 label_total_spent_time: Celkem strávený čas
1141 1141
 notice_import_finished: "%{count} položek bylo naimportováno"
1142 1142
 notice_import_finished_with_errors: "%{count} z %{total} položek nemohlo být naimportováno"
1143
 error_invalid_file_encoding: Soubor není platným souborem s kódováním %{encoding}
1143
 error_invalid_file_encoding: "Soubor není platným souborem s kódováním %{encoding}"
1144 1144
 error_invalid_csv_file_or_settings: Soubor není CSV soubor nebo neodpovídá
1145 1145
  níže uvedenému nastavení
1146 1146
 error_can_not_read_import_file: Chyba při čtení souboru pro import
......
1163 1163
 label_total_plural: Celkem
1164 1164
 label_assigned_issues: Přiřazené úkoly
1165 1165
 label_field_format_enumeration: Seznam klíčů/hodnot
1166
 label_f_hour_short: '%{value}hod'
1166
 label_f_hour_short: "%{value}hod"
1167 1167
 field_default_version: Výchozí verze
1168
 error_attachment_extension_not_allowed: Přípona přílohy %{extension} není povolena
1168
 error_attachment_extension_not_allowed: "Přípona přílohy %{extension} není povolena"
1169 1169
 setting_attachment_extensions_allowed: Povolené přípony
1170 1170
 setting_attachment_extensions_denied: Nepovolené přípony
1171 1171
 label_any_open_issues: otevřené úkoly
......
1175 1175
 setting_sys_api_key: API klíč
1176 1176
 setting_lost_password: Zapomenuté heslo
1177 1177
 mail_subject_security_notification: Bezpečnostní upozornění
1178
 mail_body_security_notification_change: ! '%{field} bylo změněno.'
1179
 mail_body_security_notification_change_to: ! '%{field} bylo změněno na %{value}.'
1180
 mail_body_security_notification_add: ! '%{field} %{value} bylo přidáno.'
1181
 mail_body_security_notification_remove: ! '%{field} %{value} bylo odebráno.'
1182
 mail_body_security_notification_notify_enabled: Email %{value} nyní dostává
1183
  notifikace.
1184
 mail_body_security_notification_notify_disabled: Email %{value} už nedostává
1185
  notifikace.
1186
 mail_body_settings_updated: ! 'Následující nastavení byla změněna:'
1178
 mail_body_security_notification_change: "%{field} bylo změněno."
1179
 mail_body_security_notification_change_to: "%{field} bylo změněno na %{value}."
1180
 mail_body_security_notification_add: "%{field} %{value} bylo přidáno."
1181
 mail_body_security_notification_remove: "%{field} %{value} bylo odebráno."
1182
 mail_body_security_notification_notify_enabled: "Email %{value} nyní dostává notifikace."
1183
 mail_body_security_notification_notify_disabled: "Email %{value} už nedostává notifikace."
1184
 mail_body_settings_updated: "Následující nastavení byla změněna:"
1187 1185
 field_remote_ip: IP adresa
1188 1186
 label_wiki_page_new: Nová wiki stránka
1189 1187
 label_relations: Relace
......
1204 1202
 label_table_of_contents: Obsah
1205 1203
 setting_commit_logs_formatting: Použij textové formátování pro popisky comitů
1206 1204
 setting_mail_handler_enable_regex: Povol regulární výrazy
1207
 error_move_of_child_not_possible: 'Dílčí úkol %{child} nemůže být přesunut do nového
1208
  projektu: %{errors}'
1205
 error_move_of_child_not_possible: "Dílčí úkol %{child} nemůže být přesunut do nového projektu: %{errors}"
1209 1206
 error_cannot_reassign_time_entries_to_an_issue_about_to_be_deleted: Strávený čas nemůže
1210 1207
  být přiřazen k úkolu, který se bude mazat
1211 1208
 setting_timelog_required_fields: Požadovaná pole pro zapisování času
......
1225 1222
 label_no_preview_alternative_html: "Náhled není k dispozici. Soubor: %{link}."
1226 1223
 label_no_preview_download: Stažení
1227 1224
 setting_close_duplicate_issues: Automaticky uzavři duplicitní úkoly
1228
 error_exceeds_maximum_hours_per_day: Není možné zapsat více než %{max_hours}hod v ten
1229
  samý den (%{logged_hours}hod bylo již vykázáno)
1225
 error_exceeds_maximum_hours_per_day: "Není možné zapsat více než %{max_hours}hod v ten
1226
  samý den (%{logged_hours}hod bylo již vykázáno)"
1230 1227
 setting_time_entry_list_defaults: Výchozí hodnoty pro zápis stráveného času
1231 1228
 setting_timelog_accept_0_hours: Akceptovat zápis času 0hod
1232 1229
 setting_timelog_max_hours_per_day: Maximum hodin, které mohou být vykázány jedním uživatelem za jeden den
1233 1230
 label_x_revisions: "%{count} revizí"
1234
 error_can_not_delete_auth_source: This authentication mode is in use and cannot be
1235
  deleted.
1231
 error_can_not_delete_auth_source: Tento autentifikační mód se používá a nemůže být smazán.