bg.yml.patch

Ivan Cenov, 2019-12-17 14:32

Download (1002 Bytes)

View differences:

bg.yml (working copy)
1285 1285
  label_login_required_yes: 'Да'
1286 1286
  label_login_required_no: Не, разрешаване на анонимен достъп до публичните проекти.
1287 1287
  text_project_is_public_non_member: Публичните проекти са достъпни за всички влезли в Redmine потребители.
1288
  text_project_is_public_anonymous: Публичните проекти са достъпнии тяхното съдържание са видими без ограничения в мрежата.
1288
  text_project_is_public_anonymous: Публичните проекти са достъпни и тяхното съдържание е видимо без ограничения в мрежата.
1289 1289
  label_import_time_entries: Импортиране на записи за използвано време