pl.yml

Michał Gąsiorek, 2020-09-08 11:02

Download (63.7 KB)

 
1
# Polish translations for Ruby on Rails
2
# by Jacek Becela (jacek.becela@gmail.com, http://github.com/ncr)
3
# by Krzysztof Podejma (kpodejma@customprojects.pl, http://www.customprojects.pl)
4

  
5
pl:
6
 number:
7
  format:
8
   separator: ","
9
   delimiter: " "
10
   precision: 2
11
  currency:
12
   format:
13
    format: "%n %u"
14
    unit: "PLN"
15
  percentage:
16
   format:
17
    delimiter: ""
18
  precision:
19
   format:
20
    delimiter: ""
21
  human:
22
   format:
23
    delimiter: ""
24
    precision: 3
25
   storage_units:
26
    format: "%n %u"
27
    units:
28
     byte:
29
      one: "B"
30
      other: "B"
31
     kb: "KB"
32
     mb: "MB"
33
     gb: "GB"
34
     tb: "TB"
35

  
36
 direction: ltr
37
 date:
38
  formats:
39
   default: "%Y-%m-%d"
40
   short: "%d %b"
41
   long: "%d %B %Y"
42

  
43
  day_names: [Niedziela, Poniedziałek, Wtorek, Środa, Czwartek, Piątek, Sobota]
44
  abbr_day_names: [nie, pon, wto, śro, czw, pia, sob]
45

  
46
  month_names: [~, Styczeń, Luty, Marzec, Kwiecień, Maj, Czerwiec, Lipiec, Sierpień, Wrzesień, Październik, Listopad, Grudzień]
47
  abbr_month_names: [~, sty, lut, mar, kwi, maj, cze, lip, sie, wrz, paź, lis, gru]
48
  order:
49
   - :year
50
   - :month
51
   - :day
52

  
53
 time:
54
  formats:
55
   default: "%a, %d %b %Y, %H:%M:%S %z"
56
   time: "%H:%M"
57
   short: "%d %b, %H:%M"
58
   long: "%d %B %Y, %H:%M"
59
  am: "przed południem"
60
  pm: "po południu"
61

  
62
 datetime:
63
  distance_in_words:
64
   half_a_minute: "pół minuty"
65
   less_than_x_seconds:
66
    one:  "mniej niż sekundę"
67
    few:  "mniej niż %{count} sekundy"
68
    other: "mniej niż %{count} sekund"
69
   x_seconds:
70
    one:  "sekundę"
71
    few:  "%{count} sekundy"
72
    other: "%{count} sekund"
73
   less_than_x_minutes:
74
    one:  "mniej niż minutę"
75
    few:  "mniej niż %{count} minuty"
76
    other: "mniej niż %{count} minut"
77
   x_minutes:
78
    one:  "minutę"
79
    few:  "%{count} minuty"
80
    other: "%{count} minut"
81
   about_x_hours:
82
    one:  "około godziny"
83
    other: "około %{count} godzin"
84
   x_hours:
85
    one:  "1 godzina"
86
    other: "%{count} godzin"
87
   x_days:
88
    one:  "1 dzień"
89
    other: "%{count} dni"
90
   about_x_months:
91
    one:  "około miesiąca"
92
    other: "około %{count} miesięcy"
93
   x_months:
94
    one:  "1 miesiąc"
95
    few:  "%{count} miesiące"
96
    other: "%{count} miesięcy"
97
   about_x_years:
98
    one:  "około roku"
99
    other: "około %{count} lat"
100
   over_x_years:
101
    one:  "ponad rok"
102
    few:  "ponad %{count} lata"
103
    other: "ponad %{count} lat"
104
   almost_x_years:
105
    one:  "prawie 1 rok"
106
    few:  "prawie %{count} lata"
107
    other: "prawie %{count} lat"
108

  
109
 activerecord:
110
  errors:
111
   template:
112
    header:
113
     one:  "%{model} nie został zachowany z powodu jednego błędu"
114
     other: "%{model} nie został zachowany z powodu %{count} błędów"
115
    body: "Błędy dotyczą następujących pól:"
116
   messages:
117
    inclusion: "nie znajduje się na liście dopuszczalnych wartości"
118
    exclusion: "znajduje się na liście zabronionych wartości"
119
    invalid: "jest nieprawidłowe"
120
    confirmation: "nie zgadza się z potwierdzeniem"
121
    accepted: "musi być zaakceptowane"
122
    empty: "nie może być puste"
123
    blank: "nie może być puste"
124
    too_long: "jest za długie (maksymalnie %{count} znaków)"
125
    too_short: "jest za krótkie (minimalnie %{count} znaków)"
126
    wrong_length: "jest nieprawidłowej długości (powinna wynosić %{count} znaków)"
127
    taken: "jest już zajęte"
128
    not_a_number: "nie jest liczbą"
129
    greater_than: "musi być większe niż %{count}"
130
    greater_than_or_equal_to: "musi być większe lub równe %{count}"
131
    equal_to: "musi być równe %{count}"
132
    less_than: "musi być mniejsze niż %{count}"
133
    less_than_or_equal_to: "musi być mniejsze lub równe %{count}"
134
    odd: "musi być nieparzyste"
135
    even: "musi być parzyste"
136
    greater_than_start_date: "musi być większe niż początkowa data"
137
    not_same_project: "nie należy do tego samego projektu"
138
    circular_dependency: "Ta relacja może wytworzyć zapętloną zależność"
139
    cant_link_an_issue_with_a_descendant: "Zagadnienie nie może zostać powiązane z jednym z własnych podzagadnień"
140
    earlier_than_minimum_start_date: "nie może być wcześniej niż %{date} z powodu poprzedających zagadnień"
141
    not_a_regexp: "nie jest poprawnym wyrażeniem regularnym"
142
    open_issue_with_closed_parent: "Otwarte zagadnienie nie może być przypisane do zamkniętego zagadnienia nadrzędnego"
143
    must_contain_uppercase: "musi zawierać wielki litery (A-Z)"
144
    must_contain_lowercase: "musi zawierać małe litery (a-z)"
145
    must_contain_digits: "musi zawierać cyfry (0-9)"
146
    must_contain_special_chars: "musi zawierać znaki specjalne (!, $, %, ...)"
147

  
148
 support:
149
  array:
150
   sentence_connector: "i"
151
   skip_last_comma: true
152

  
153
 # Keep this line in order to avoid problems with Windows Notepad UTF-8 EF-BB-BFidea...
154
 # Best regards from Lublin@Poland :-)
155
 # PL translation by Mariusz@Olejnik.net,
156
 # Wiktor Wandachowicz <siryes@gmail.com>, 2010
157

  
158
 actionview_instancetag_blank_option: Proszę wybrać
159
 actionview_instancetag_blank_option: wybierz
160

  
161
 button_activate: Aktywuj
162
 button_add: Dodaj
163
 button_annotate: Adnotuj
164
 button_apply: Ustaw
165
 button_archive: Archiwizuj
166
 button_back: Wstecz
167
 button_cancel: Anuluj
168
 button_change: Zmień
169
 button_change_password: Zmień hasło
170
 button_check_all: Zaznacz wszystko
171
 button_clear: Wyczyść
172
 button_configure: Konfiguruj
173
 button_copy: Kopia
174
 button_create: Stwórz
175
 button_delete: Usuń
176
 button_download: Pobierz
177
 button_edit: Edytuj
178
 button_list: Lista
179
 button_lock: Zablokuj
180
 button_log_time: Dziennik
181
 button_login: Login
182
 button_move: Przenieś
183
 button_quote: Cytuj
184
 button_rename: Zmień nazwę
185
 button_reply: Odpowiedz
186
 button_reset: Resetuj
187
 button_rollback: Przywróć do tej wersji
188
 button_save: Zapisz
189
 button_sort: Sortuj
190
 button_submit: Wyślij
191
 button_test: Testuj
192
 button_unarchive: Przywróć z archiwum
193
 button_uncheck_all: Odznacz wszystko
194
 button_unlock: Odblokuj
195
 button_unwatch: Nie obserwuj
196
 button_update: Uaktualnij
197
 button_view: Pokaż
198
 button_watch: Obserwuj
199
 default_activity_design: Projektowanie
200
 default_activity_development: Rozwój
201
 default_doc_category_tech: Dokumentacja techniczna
202
 default_doc_category_user: Dokumentacja użytkownika
203
 default_issue_status_in_progress: W toku
204
 default_issue_status_closed: Zamknięty
205
 default_issue_status_feedback: Odpowiedź
206
 default_issue_status_new: Nowy
207
 default_issue_status_rejected: Odrzucony
208
 default_issue_status_resolved: Rozwiązany
209
 default_priority_high: Wysoki
210
 default_priority_immediate: Natychmiastowy
211
 default_priority_low: Niski
212
 default_priority_normal: Normalny
213
 default_priority_urgent: Pilny
214
 default_role_developer: Programista
215
 default_role_manager: Kierownik
216
 default_role_reporter: Zgłaszający
217
 default_tracker_bug: Błąd
218
 default_tracker_feature: Zadanie
219
 default_tracker_support: Wsparcie
220
 enumeration_activities: Działania (śledzenie czasu)
221
 enumeration_doc_categories: Kategorie dokumentów
222
 enumeration_issue_priorities: Priorytety zagadnień
223
 error_can_t_load_default_data: "Domyślna konfiguracja nie może być załadowana: %{value}"
224
 error_issue_not_found_in_project: 'Zagadnienie nie zostało znalezione lub nie należy do tego projektu'
225
 error_scm_annotate: "Wpis nie istnieje lub nie można do niego dodawać adnotacji."
226
 error_scm_command_failed: "Wystąpił błąd przy próbie dostępu do repozytorium: %{value}"
227
 error_scm_not_found: "Obiekt lub wersja nie zostały znalezione w repozytorium."
228
 field_account: Konto
229
 field_activity: Aktywność
230
 field_admin: Administrator
231
 field_assignable: Zagadnienia mogą być przypisane do tej roli
232
 field_assigned_to: Przypisany do
233
 field_attr_firstname: Imię atrybut
234
 field_attr_lastname: Nazwisko atrybut
235
 field_attr_login: Login atrybut
236
 field_attr_mail: E-mail atrybut
237
 field_auth_source: Tryb uwierzytelniania
238
 field_author: Autor
239
 field_base_dn: Base DN
240
 field_category: Kategoria
241
 field_column_names: Nazwy kolumn
242
 field_comments: Komentarz
243
 field_comments_sorting: Pokazuj komentarze
244
 field_created_on: Data utworzenia
245
 field_default_value: Domyślny
246
 field_delay: Opóźnienie
247
 field_description: Opis
248
 field_done_ratio: "% Wykonania"
249
 field_downloads: Pobrań
250
 field_due_date: Data oddania
251
 field_effective_date: Data
252
 field_estimated_hours: Szacowany czas
253
 field_field_format: Format
254
 field_filename: Plik
255
 field_filesize: Rozmiar
256
 field_firstname: Imię
257
 field_fixed_version: Wersja docelowa
258
 field_hide_mail: Ukryj mój adres e-mail
259
 field_homepage: Strona www
260
 field_host: Host
261
 field_hours: Czas [h]
262
 field_identifier: Identyfikator
263
 field_is_closed: Zagadnienie zamknięte
264
 field_is_default: Domyślny status
265
 field_is_filter: Atrybut filtrowania
266
 field_is_for_all: Dla wszystkich projektów
267
 field_is_in_roadmap: Zagadnienie pokazywane na mapie
268
 field_is_public: Publiczny
269
 field_is_required: Wymagane
270
 field_issue: Zagadnienie
271
 field_issue_to: Powiązania zagadnienia
272
 field_language: Język
273
 field_last_login_on: Ostatnie połączenie
274
 field_lastname: Nazwisko
275
 field_login: Login
276
 field_mail: E-mail
277
 field_mail_notification: Powiadomienia e-mail
278
 field_max_length: Maksymalna długość
279
 field_min_length: Minimalna długość
280
 field_name: Nazwa
281
 field_new_password: Nowe hasło
282
 field_notes: Notatki
283
 field_onthefly: Tworzenie użytkownika w locie
284
 field_parent: Projekt nadrzędny
285
 field_parent_title: Strona nadrzędna
286
 field_password: Hasło
287
 field_password_confirmation: Potwierdzenie
288
 field_port: Port
289
 field_possible_values: Możliwe wartości
290
 field_priority: Priorytet
291
 field_project: Projekt
292
 field_redirect_existing_links: Przekierowanie istniejących odnośników
293
 field_regexp: Wyrażenie regularne
294
 field_role: Rola
295
 field_searchable: Przeszukiwalne
296
 field_spent_on: Data
297
 field_start_date: Data rozpoczęcia
298
 field_start_page: Strona startowa
299
 field_status: Status
300
 field_subject: Temat
301
 field_subproject: Podprojekt
302
 field_summary: Podsumowanie
303
 field_time_zone: Strefa czasowa
304
 field_title: Tytuł
305
 field_tracker: Typ zagadnienia
306
 field_type: Typ
307
 field_updated_on: Data modyfikacji
308
 field_url: URL
309
 field_user: Użytkownik
310
 field_value: Wartość
311
 field_version: Wersja
312
 general_csv_decimal_separator: ','
313
 general_csv_encoding: UTF-8
314
 general_csv_separator: ';'
315
 general_pdf_fontname: freesans
316
 general_pdf_monospaced_fontname: freemono
317
 general_first_day_of_week: '1'
318
 general_lang_name: 'Polish (Polski)'
319
 general_text_No: 'Nie'
320
 general_text_Yes: 'Tak'
321
 general_text_no: 'nie'
322
 general_text_yes: 'tak'
323

  
324
 label_activity: Aktywność
325
 label_add_another_file: Dodaj kolejny plik
326
 label_add_note: Dodaj notatkę
327
 label_added: dodane
328
 label_added_time_by: "Dodane przez %{author} %{age} temu"
329
 label_administration: Administracja
330
 label_age: Wiek
331
 label_ago: dni temu
332
 label_all: wszystko
333
 label_all_words: Wszystkie słowa
334
 label_and_its_subprojects: "%{value} i podprojekty"
335
 label_applied_status: Stosowany status
336
 label_assigned_to_me_issues: Zagadnienia przypisane do mnie
337
 label_associated_revisions: Skojarzone rewizje
338
 label_attachment: Plik
339
 label_attachment_delete: Usuń plik
340
 label_attachment_new: Nowy plik
341
 label_attachment_plural: Pliki
342
 label_attribute: Atrybut
343
 label_attribute_plural: Atrybuty
344
 label_auth_source: Tryb uwierzytelniania
345
 label_auth_source_new: Nowy tryb uwierzytelniania
346
 label_auth_source_plural: Tryby uwierzytelniania
347
 label_authentication: Uwierzytelnianie
348
 label_blocked_by: blokowane przez
349
 label_blocks: blokuje
350
 label_board: Forum
351
 label_board_new: Nowe forum
352
 label_board_plural: Fora
353
 label_boolean: Wartość logiczna
354
 label_browse: Przegląd
355
 label_bulk_edit_selected_issues: Zbiorowa edycja zagadnień
356
 label_calendar: Kalendarz
357
 label_change_plural: Zmiany
358
 label_change_properties: Zmień właściwości
359
 label_change_status: Status zmian
360
 label_change_view_all: Pokaż wszystkie zmiany
361
 label_changes_details: Szczegóły wszystkich zmian
362
 label_changeset_plural: Zestawienia zmian
363
 label_chronological_order: W kolejności chronologicznej
364
 label_closed_issues: zamknięte
365
 label_closed_issues_plural234: zamknięte
366
 label_closed_issues_plural5: zamknięte
367
 label_closed_issues_plural: zamknięte
368
 label_x_open_issues_abbr:
369
  zero: 0 otwartych
370
  one:  1 otwarty
371
  few:  "%{count} otwarte"
372
  other: "%{count} otwartych"
373
 label_x_closed_issues_abbr:
374
  zero: 0 zamkniętych
375
  one:  1 zamknięty
376
  few:  "%{count} zamknięte"
377
  other: "%{count} zamkniętych"
378
 label_comment: Komentarz
379
 label_comment_add: Dodaj komentarz
380
 label_comment_added: Komentarz dodany
381
 label_comment_delete: Usuń komentarze
382
 label_comment_plural234: Komentarze
383
 label_comment_plural5: Komentarzy
384
 label_comment_plural: Komentarze
385
 label_x_comments:
386
  zero: brak komentarzy
387
  one: 1 komentarz
388
  few: "%{count} komentarze"
389
  other: "%{count} komentarzy"
390
 label_commits_per_author: Zatwierdzenia według autorów
391
 label_commits_per_month: Zatwierdzenia według miesięcy
392
 label_confirmation: Potwierdzenie
393
 label_contains: zawiera
394
 label_copied: skopiowano
395
 label_copy_workflow_from: Kopiuj przepływ pracy z
396
 label_current_status: Obecny status
397
 label_current_version: Obecna wersja
398
 label_custom_field: Pole niestandardowe
399
 label_custom_field_new: Nowe pole niestandardowe
400
 label_custom_field_plural: Pola niestandardowe
401
 label_date: Data
402
 label_date_from: Od
403
 label_date_range: Zakres dat
404
 label_date_to: Do
405
 label_day_plural: dni
406
 label_default: Domyślne
407
 label_default_columns: Domyślne kolumny
408
 label_deleted: usunięte
409
 label_details: Szczegóły
410
 label_diff_inline: w linii
411
 label_diff_side_by_side: obok siebie
412
 label_disabled: wyłaczone
413
 label_display_per_page: "Na stronie: %{value}"
414
 label_document: Dokument
415
 label_document_added: Dodano dokument
416
 label_document_new: Nowy dokument
417
 label_document_plural: Dokumenty
418
 label_downloads_abbr: Pobieranie
419
 label_duplicated_by: zduplikowane przez
420
 label_duplicates: duplikuje
421
 label_enumeration_new: Nowa wartość
422
 label_enumerations: Wyliczenia
423
 label_environment: Środowisko
424
 label_equals: równa się
425
 label_example: Przykład
426
 label_export_to: Eksportuj do
427
 label_f_hour: "%{value} godzina"
428
 label_f_hour_plural: "%{value} godzin"
429
 label_feed_plural: Ilość Atom
430
 label_feeds_access_key_created_on: "Klucz dostępu do kanału Atom stworzony %{value} temu"
431
 label_file_added: Dodano plik
432
 label_file_plural: Pliki
433
 label_filter_add: Dodaj filtr
434
 label_filter_plural: Filtry
435
 label_float: Liczba zmiennoprzecinkowa
436
 label_follows: następuje po
437
 label_gantt: Gantt
438
 label_general: Ogólne
439
 label_generate_key: Wygeneruj klucz
440
 label_help: Pomoc
441
 label_history: Historia
442
 label_home: Główna
443
 label_in: w
444
 label_in_less_than: mniejsze niż
445
 label_in_more_than: większe niż
446
 label_incoming_emails: Przychodząca poczta elektroniczna
447
 label_index_by_date: Indeks wg daty
448
 label_index_by_title: Indeks
449
 label_information: Informacja
450
 label_information_plural: Informacje
451
 label_integer: Liczba całkowita
452
 label_internal: Wewnętrzny
453
 label_issue: Zagadnienie
454
 label_issue_added: Dodano zagadnienie
455
 label_issue_category: Kategoria zagadnienia
456
 label_issue_category_new: Nowa kategoria
457
 label_issue_category_plural: Kategorie zagadnień
458
 label_issue_new: Nowe zagadnienie
459
 label_issue_plural: Zagadnienia
460
 label_issue_status: Status zagadnienia
461
 label_issue_status_new: Nowy status
462
 label_issue_status_plural: Statusy zagadnień
463
 label_issue_tracking: Śledzenie zagadnień
464
 label_issue_updated: Uaktualniono zagadnienie
465
 label_issue_view_all: Zobacz wszystkie zagadnienia
466
 label_issue_watchers: Obserwatorzy
467
 label_issues_by: "Zagadnienia wprowadzone przez %{value}"
468
 label_jump_to_a_project: Skocz do projektu...
469
 label_language_based: Na podstawie języka
470
 label_last_changes: "ostatnie %{count} zmian"
471
 label_last_login: Ostatnie połączenie
472
 label_last_month: ostatni miesiąc
473
 label_last_n_days: "ostatnie %{count} dni"
474
 label_last_week: ostatni tydzień
475
 label_latest_revision: Najnowsza rewizja
476
 label_latest_revision_plural: Najnowsze rewizje
477
 label_ldap_authentication: Uwierzytelnianie LDAP
478
 label_less_than_ago: dni temu
479
 label_list: Lista
480
 label_loading: Ładowanie...
481
 label_logged_as: Zalogowany jako
482
 label_login: Login
483
 label_logout: Wylogowanie
484
 label_max_size: Maksymalny rozmiar
485
 label_me: ja
486
 label_member: Uczestnik
487
 label_member_new: Nowy uczestnik
488
 label_member_plural: Uczestnicy
489
 label_message_last: Ostatnia wiadomość
490
 label_message_new: Nowa wiadomość
491
 label_message_plural: Wiadomości
492
 label_message_posted: Dodano wiadomość
493
 label_min_max_length: Min - Maks długość
494
 label_modified: zmodyfikowane
495
 label_module_plural: Moduły
496
 label_month: Miesiąc
497
 label_months_from: miesiące od
498
 label_more_than_ago: dni od teraz
499
 label_my_account: Moje konto
500
 label_my_page: Moja strona
501
 label_my_projects: Moje projekty
502
 label_new: Nowy
503
 label_new_statuses_allowed: Uprawnione nowe statusy
504
 label_news: Komunikat
505
 label_news_added: Dodano komunikat
506
 label_news_latest: Ostatnie komunikaty
507
 label_news_new: Dodaj komunikat
508
 label_news_plural: Komunikaty
509
 label_news_view_all: Pokaż wszystkie komunikaty
510
 label_next: Następne
511
 label_no_change_option: (Bez zmian)
512
 label_no_data: Brak danych do pokazania
513
 label_nobody: nikt
514
 label_none: brak
515
 label_not_contains: nie zawiera
516
 label_not_equals: różni się
517
 label_open_issues: otwarte
518
 label_open_issues_plural234: otwarte
519
 label_open_issues_plural5: otwartych
520
 label_open_issues_plural: otwarte
521
 label_optional_description: Opcjonalny opis
522
 label_options: Opcje
523
 label_overall_activity: Ogólna aktywność
524
 label_overview: Przegląd
525
 label_password_lost: Zapomniane hasło
526
 label_permissions: Uprawnienia
527
 label_permissions_report: Raport uprawnień
528
 label_plugins: Wtyczki
529
 label_precedes: poprzedza
530
 label_preferences: Preferencje
531
 label_preview: Podgląd
532
 label_previous: Poprzednie
533
 label_project: Projekt
534
 label_project_all: Wszystkie projekty
535
 label_project_latest: Ostatnie projekty
536
 label_project_new: Nowy projekt
537
 label_project_plural234: Projekty
538
 label_project_plural5: Projektów
539
 label_project_plural: Projekty
540
 label_x_projects:
541
  zero: brak projektów
542
  one:  1 projekt
543
  few:  "%{count} projekty"
544
  other: "%{count} projektów"
545
 label_public_projects: Projekty publiczne
546
 label_query: Kwerenda
547
 label_query_new: Nowa kwerenda
548
 label_query_plural: Kwerendy
549
 label_read: Czytanie...
550
 label_register: Rejestracja
551
 label_registered_on: Zarejestrowany
552
 label_registration_activation_by_email: aktywacja konta przez e-mail
553
 label_registration_automatic_activation: automatyczna aktywacja kont
554
 label_registration_manual_activation: manualna aktywacja kont
555
 label_related_issues: Powiązane zagadnienia
556
 label_relates_to: powiązane z
557
 label_relation_delete: Usuń powiązanie
558
 label_relation_new: Nowe powiązanie
559
 label_renamed: zmieniono nazwę
560
 label_reply_plural: Odpowiedzi
561
 label_report: Raport
562
 label_report_plural: Raporty
563
 label_reported_issues: Wprowadzone zagadnienia
564
 label_repository: Repozytorium
565
 label_repository_plural: Repozytoria
566
 label_result_plural: Rezultatów
567
 label_reverse_chronological_order: W kolejności odwrotnej do chronologicznej
568
 label_revision: Rewizja
569
 label_revision_plural: Rewizje
570
 label_roadmap: Mapa
571
 label_roadmap_due_in: W czasie
572
 label_roadmap_no_issues: Brak zagadnień do tej wersji
573
 label_roadmap_overdue: "%{value} spóźnienia"
574
 label_role: Rola
575
 label_role_and_permissions: Role i uprawnienia
576
 label_role_new: Nowa rola
577
 label_role_plural: Role
578
 label_scm: SCM
579
 label_search: Szukaj
580
 label_search_titles_only: Przeszukuj tylko tytuły
581
 label_send_information: Wyślij informację użytkownikowi
582
 label_send_test_email: Wyślij próbny e-mail
583
 label_settings: Ustawienia
584
 label_show_completed_versions: Pokaż kompletne wersje
585
 label_sort_by: "Sortuj po %{value}"
586
 label_sort_higher: Do góry
587
 label_sort_highest: Przesuń na górę
588
 label_sort_lower: Do dołu
589
 label_sort_lowest: Przesuń na dół
590
 label_spent_time: Przepracowany czas
591
 label_statistics: Statystyki
592
 label_stay_logged_in: Pozostań zalogowany
593
 label_string: Tekst
594
 label_subproject_plural: Podprojekty
595
 label_text: Długi tekst
596
 label_theme: Motyw
597
 label_this_month: ten miesiąc
598
 label_this_week: ten tydzień
599
 label_this_year: ten rok
600
 label_time_tracking: Śledzenie czasu pracy
601
 label_today: dzisiaj
602
 label_topic_plural: Tematy
603
 label_total: Ogółem
604
 label_tracker: Typ zagadnienia
605
 label_tracker_new: Nowy typ zagadnienia
606
 label_tracker_plural: Typy zagadnień
607
 label_updated_time: "Zaktualizowane %{value} temu"
608
 label_used_by: Używane przez
609
 label_user: Użytkownik
610
 label_user_mail_no_self_notified: "Nie chcę powiadomień o zmianach, które sam wprowadzam."
611
 label_user_mail_option_all: "Dla każdego zdarzenia w każdym moim projekcie"
612
 label_user_mail_option_selected: "Dla każdego zdarzenia w wybranych projektach..."
613
 label_user_new: Nowy użytkownik
614
 label_user_plural: Użytkownicy
615
 label_version: Wersja
616
 label_version_new: Nowa wersja
617
 label_version_plural: Wersje
618
 label_view_diff: Pokaż różnice
619
 label_view_revisions: Pokaż rewizje
620
 label_watched_issues: Obserwowane zagadnienia
621
 label_week: Tydzień
622
 label_wiki: Wiki
623
 label_wiki_edit: Edycja wiki
624
 label_wiki_edit_plural: Edycje wiki
625
 label_wiki_page: Strona wiki
626
 label_wiki_page_plural: Strony wiki
627
 label_workflow: Przepływ pracy
628
 label_year: Rok
629
 label_yesterday: wczoraj
630
 mail_body_account_activation_request: "Zarejestrowano nowego użytkownika: (%{value}). Konto oczekuje na twoje zatwierdzenie:"
631
 mail_body_account_information: Twoje konto
632
 mail_body_account_information_external: "Możesz użyć Twojego konta %{value} do zalogowania."
633
 mail_body_lost_password: 'W celu zmiany swojego hasła użyj poniższego odnośnika:'
634
 mail_body_register: 'W celu aktywacji Twojego konta, użyj poniższego odnośnika:'
635
 mail_body_reminder: "Wykaz przypisanych do Ciebie zagadnień (%{count}), których termin dobiega końca w ciągu następnych %{days} dni:"
636
 mail_subject_account_activation_request: "Zapytanie aktywacyjne konta %{value}"
637
 mail_subject_lost_password: "Twoje hasło do %{value}"
638
 mail_subject_register: "Aktywacja konta w %{value}"
639
 mail_subject_reminder: "Zagadnienia (%{count}) do obsłużenia w ciągu następnych %{days} dni"
640
 notice_account_activated: Twoje konto zostało aktywowane. Możesz się zalogować.
641
 notice_account_invalid_credentials: Zły użytkownik lub hasło
642
 notice_account_lost_email_sent: E-mail z instrukcjami zmiany hasła został wysłany do Ciebie.
643
 notice_account_password_updated: Hasło prawidłowo zmienione.
644
 notice_account_pending: "Twoje konto zostało utworzone i oczekuje na zatwierdzenie administratora."
645
 notice_account_unknown_email: Nieznany użytkownik.
646
 notice_account_updated: Konto prawidłowo zaktualizowane.
647
 notice_account_wrong_password: Złe hasło
648
 notice_can_t_change_password: To konto ma zewnętrzne źródło uwierzytelniania. Nie możesz zmienić hasła.
649
 notice_default_data_loaded: Domyślna konfiguracja została pomyślnie załadowana.
650
 notice_email_error: "Wystąpił błąd w trakcie wysyłania e-maila (%{value})"
651
 notice_email_sent: "E-mail został wysłany do %{value}"
652
 notice_failed_to_save_issues: "Błąd podczas zapisu zagadnień %{count} z %{total} zaznaczonych: %{ids}."
653
 notice_feeds_access_key_reseted: Twój klucz dostępu do kanału Atom został zresetowany.
654
 notice_file_not_found: Strona do której próbujesz się dostać nie istnieje lub została usunięta.
655
 notice_locking_conflict: Dane poprawione przez innego użytkownika.
656
 notice_no_issue_selected: "Nie wybrano zagadnienia! Zaznacz zagadnienie, które chcesz edytować."
657
 notice_not_authorized: Nie posiadasz autoryzacji do oglądania tej strony.
658
 notice_successful_connection: Udane nawiązanie połączenia.
659
 notice_successful_create: Utworzenie zakończone pomyślnie.
660
 notice_successful_delete: Usunięcie zakończone pomyślnie.
661
 notice_successful_update: Uaktualnienie zakończone pomyślnie.
662
 notice_unable_delete_version: Nie można usunąć wersji
663
 permission_add_issue_notes: Dodawanie notatek
664
 permission_add_issue_watchers: Dodawanie obserwatorów
665
 permission_add_issues: Dodawanie zagadnień
666
 permission_add_messages: Dodawanie wiadomości
667
 permission_browse_repository: Przeglądanie repozytorium
668
 permission_comment_news: Komentowanie komunikatów
669
 permission_commit_access: Wykonywanie zatwierdzeń
670
 permission_delete_issues: Usuwanie zagadnień
671
 permission_delete_messages: Usuwanie wiadomości
672
 permission_delete_wiki_pages: Usuwanie stron wiki
673
 permission_delete_wiki_pages_attachments: Usuwanie załączników
674
 permission_delete_own_messages: Usuwanie własnych wiadomości
675
 permission_edit_issue_notes: Edycja notatek
676
 permission_edit_issues: Edycja zagadnień
677
 permission_edit_messages: Edycja wiadomości
678
 permission_edit_own_issue_notes: Edycja własnych notatek
679
 permission_edit_own_messages: Edycja własnych wiadomości
680
 permission_edit_own_time_entries: Edycja własnego dziennika
681
 permission_edit_project: Edycja projektów
682
 permission_edit_time_entries: Edycja wpisów dziennika
683
 permission_edit_wiki_pages: Edycja stron wiki
684
 permission_log_time: Zapisywanie przepracowanego czasu
685
 permission_manage_boards: Zarządzanie forami
686
 permission_manage_categories: Zarządzanie kategoriami zagadnień
687
 permission_manage_files: Zarządzanie plikami
688
 permission_manage_issue_relations: Zarządzanie powiązaniami zagadnień
689
 permission_manage_members: Zarządzanie uczestnikami
690
 permission_manage_news: Zarządzanie komunikatami
691
 permission_manage_public_queries: Zarządzanie publicznymi kwerendami
692
 permission_manage_repository: Zarządzanie repozytorium
693
 permission_manage_versions: Zarządzanie wersjami
694
 permission_manage_wiki: Zarządzanie wiki
695
 permission_protect_wiki_pages: Blokowanie stron wiki
696
 permission_rename_wiki_pages: Zmiana nazw stron wiki
697
 permission_save_queries: Zapisywanie kwerend
698
 permission_select_project_modules: Wybieranie modułów projektu
699
 permission_view_calendar: Podgląd kalendarza
700
 permission_view_changesets: Podgląd zmian
701
 permission_view_documents: Podgląd dokumentów
702
 permission_view_files: Podgląd plików
703
 permission_view_gantt: Podgląd diagramu Gantta
704
 permission_view_issue_watchers: Podgląd listy obserwatorów
705
 permission_view_messages: Podgląd wiadomości
706
 permission_view_time_entries: Podgląd przepracowanego czasu
707
 permission_view_wiki_edits: Podgląd historii wiki
708
 permission_view_wiki_pages: Podgląd wiki
709
 project_module_boards: Fora
710
 project_module_documents: Dokumenty
711
 project_module_files: Pliki
712
 project_module_issue_tracking: Śledzenie zagadnień
713
 project_module_news: Komunikaty
714
 project_module_repository: Repozytorium
715
 project_module_time_tracking: Śledzenie czasu pracy
716
 project_module_wiki: Wiki
717
 setting_activity_days_default: Dni wyświetlane w aktywności projektu
718
 setting_app_title: Tytuł aplikacji
719
 setting_attachment_max_size: Maks. rozm. załącznika
720
 setting_autofetch_changesets: Automatyczne pobieranie zmian
721
 setting_autologin: Automatyczne logowanie
722
 setting_bcc_recipients: Odbiorcy kopii tajnej (kt/bcc)
723
 setting_commit_fix_keywords: Słowo zmieniające status
724
 setting_commit_ref_keywords: Słowa tworzące powiązania
725
 setting_cross_project_issue_relations: Zezwól na powiązania zagadnień między projektami
726
 setting_date_format: Format daty
727
 setting_default_language: Domyślny język
728
 setting_default_projects_public: Nowe projekty są domyślnie publiczne
729
 setting_display_subprojects_issues: Domyślnie pokazuj zagadnienia podprojektów w głównym projekcie
730
 setting_emails_footer: Stopka e-mail
731
 setting_enabled_scm: Dostępny SCM
732
 setting_feeds_limit: Limit danych Atom
733
 setting_gravatar_enabled: Używaj ikon użytkowników Gravatar
734
 setting_host_name: Nazwa hosta i ścieżka
735
 setting_issue_list_default_columns: Domyślne kolumny wyświetlane na liście zagadnień
736
 setting_issues_export_limit: Limit eksportu zagadnień
737
 setting_login_required: Wymagane zalogowanie
738
 setting_mail_from: Adres e-mail wysyłki
739
 setting_mail_handler_api_enabled: Uaktywnij usługi sieciowe (WebServices) dla poczty przychodzącej
740
 setting_mail_handler_api_key: Klucz API
741
 setting_per_page_options: Opcje ilości obiektów na stronie
742
 setting_plain_text_mail: tylko tekst (bez HTML)
743
 setting_protocol: Protokół
744
 setting_self_registration: Samodzielna rejestracja użytkowników
745
 setting_sequential_project_identifiers: Generuj sekwencyjne identyfikatory projektów
746
 setting_sys_api_enabled: Włączenie WS do zarządzania repozytorium
747
 setting_text_formatting: Formatowanie tekstu
748
 setting_time_format: Format czasu
749
 setting_user_format: Format wyświetlania użytkownika
750
 setting_welcome_text: Tekst powitalny
751
 setting_wiki_compression: Kompresja historii Wiki
752
 status_active: aktywny
753
 status_locked: zablokowany
754
 status_registered: zarejestrowany
755
 text_are_you_sure: Jesteś pewien ?
756
 text_assign_time_entries_to_project: Przypisz wpisy dziennika do projektu
757
 text_caracters_maximum: "%{count} znaków maksymalnie."
758
 text_caracters_minimum: "Musi być nie krótsze niż %{count} znaków."
759
 text_comma_separated: Dozwolone wielokrotne wartości (rozdzielone przecinkami).
760
 text_default_administrator_account_changed: Zmieniono domyślne hasło administratora
761
 text_destroy_time_entries: Usuń wpisy dziennika
762
 text_destroy_time_entries_question: Przepracowano %{hours} godzin przy zagadnieniu, które chcesz usunąć. Co chcesz zrobić?
763
 text_email_delivery_not_configured: "Dostarczanie poczty elektronicznej nie zostało skonfigurowane, więc powiadamianie jest nieaktywne.\nSkonfiguruj serwer SMTP w config/configuration.yml a następnie zrestartuj aplikację i uaktywnij to."
764
 text_enumeration_category_reassign_to: 'Zmień przypisanie na tą wartość:'
765
 text_enumeration_destroy_question: "%{count} obiektów jest przypisanych do tej wartości."
766
 text_file_repository_writable: Zapisywalne repozytorium plików
767
 text_issue_added: "Zagadnienie %{id} zostało wprowadzone (przez %{author})."
768
 text_issue_category_destroy_assignments: Usuń przydziały kategorii
769
 text_issue_category_destroy_question: "Do tej kategorii są przypisane zagadnienia (%{count}). Co chcesz zrobić?"
770
 text_issue_category_reassign_to: Przydziel zagadnienie do tej kategorii
771
 text_issue_updated: "Zagadnienie %{id} zostało zaktualizowane (przez %{author})."
772
 text_issues_destroy_confirmation: 'Czy jesteś pewien, że chcesz usunąć wskazane zagadnienia?'
773
 text_issues_ref_in_commit_messages: Odwołania do zagadnień Redmine w komentarzach w repozytorium
774
 text_length_between: "Długość pomiędzy %{min} i %{max} znaków."
775
 text_load_default_configuration: Załaduj domyślną konfigurację
776
 text_min_max_length_info: 0 oznacza brak restrykcji
777
 text_no_configuration_data: "Role użytkowników, typy zagadnień, statusy zagadnień oraz przepływ pracy nie zostały jeszcze skonfigurowane.\nWysoce zalecane jest by załadować domyślną konfigurację. Po załadowaniu będzie możliwość edycji tych danych."
778
 text_project_destroy_confirmation: Jesteś pewien, że chcesz usunąć ten projekt i wszystkie powiązane dane?
779
 text_reassign_time_entries: 'Przepnij przepracowany czas do tego zagadnienia:'
780
 text_regexp_info: np. ^[A-Z0-9]+$
781
 text_repository_usernames_mapping: "Wybierz lub uaktualnij przyporządkowanie użytkowników Redmine do użytkowników repozytorium.\nUżytkownicy z taką samą nazwą lub adresem e-mail są przyporządkowani automatycznie."
782
 text_minimagick_available: MiniMagick dostępne (opcjonalnie)
783
 text_select_mail_notifications: Zaznacz czynności przy których użytkownik powinien być powiadomiony e-mailem.
784
 text_select_project_modules: 'Wybierz moduły do aktywacji w tym projekcie:'
785
 text_status_changed_by_changeset: "Zastosowane w zmianach %{value}."
786
 text_subprojects_destroy_warning: "Podprojekt(y): %{value} zostaną także usunięte."
787
 text_tip_issue_begin_day: zadanie zaczynające się dzisiaj
788
 text_tip_issue_begin_end_day: zadanie zaczynające i kończące się dzisiaj
789
 text_tip_issue_end_day: zadanie kończące się dzisiaj
790
 text_tracker_no_workflow: Brak przepływu pracy zdefiniowanego dla tego typu zagadnienia
791
 text_unallowed_characters: Niedozwolone znaki
792
 text_user_mail_option: "W przypadku niezaznaczonych projektów, będziesz otrzymywał powiadomienia tylko na temat zagadnień które obserwujesz, lub w których bierzesz udział (np. jesteś autorem lub adresatem)."
793
 text_user_wrote: "%{value} napisał(a):"
794
 text_user_wrote_in: "%{value} napisał(a) (%{link}):"
795
 text_wiki_destroy_confirmation: Jesteś pewien, że chcesz usunąć to wiki i całą jego zawartość?
796
 text_workflow_edit: Zaznacz rolę i typ zagadnienia do edycji przepływu pracy
797

  
798
 label_user_activity: "Aktywność: %{value}"
799
 label_updated_time_by: "Uaktualnione przez %{author} %{age} temu"
800
 text_diff_truncated: '... Ten plik różnic został przycięty ponieważ jest zbyt długi.'
801
 setting_diff_max_lines_displayed: Maksymalna liczba linii różnicy do pokazania
802
 text_plugin_assets_writable: Zapisywalny katalog zasobów wtyczek
803
 warning_attachments_not_saved: "%{count} załącznik(ów) nie zostało zapisanych."
804
 field_editable: Edytowalne
805
 label_display: Wygląd
806
 button_create_and_continue: Stwórz i dodaj kolejne
807
 text_custom_field_possible_values_info: 'Każda wartość w osobnej linii'
808
 setting_repository_log_display_limit: Maksymalna liczba rewizji pokazywanych w logu pliku
809
 setting_file_max_size_displayed: Maksymalny rozmiar plików tekstowych osadzanych w stronie
810
 field_watcher: Obserwator
811
 setting_openid: Logowanie i rejestracja przy użyciu OpenID
812
 field_identity_url: Identyfikator OpenID (URL)
813
 label_login_with_open_id_option: albo użyj OpenID
814
 field_content: Treść
815
 label_descending: Malejąco
816
 label_sort: Sortuj
817
 label_ascending: Rosnąco
818
 label_date_from_to: Od %{start} do %{end}
819
 label_greater_or_equal: ">="
820
 label_less_or_equal: <=
821
 text_wiki_page_destroy_question: Ta strona posiada podstrony (%{descendants}). Co chcesz zrobić?
822
 text_wiki_page_reassign_children: Podepnij je do strony nadrzędnej względem usuwanej
823
 text_wiki_page_nullify_children: Przesuń je na szczyt hierarchii
824
 text_wiki_page_destroy_children: Usuń wszystkie podstrony
825
 setting_password_min_length: Minimalna długość hasła
826
 field_group_by: Grupuj wyniki wg
827
 mail_subject_wiki_content_updated: "Strona wiki '%{id}' została uaktualniona"
828
 label_wiki_content_added: Dodano stronę wiki
829
 mail_subject_wiki_content_added: "Strona wiki '%{id}' została dodana"
830
 mail_body_wiki_content_added: Strona wiki '%{id}' została dodana przez %{author}.
831
 label_wiki_content_updated: Uaktualniono stronę wiki
832
 mail_body_wiki_content_updated: Strona wiki '%{id}' została uaktualniona przez %{author}.
833
 permission_add_project: Tworzenie projektu
834
 setting_new_project_user_role_id: Rola nadawana twórcom projektów, którzy nie posiadają uprawnień administatora
835
 label_view_all_revisions: Pokaż wszystkie rewizje
836
 label_tag: Słowo kluczowe
837
 label_branch: Gałąź
838
 error_no_tracker_in_project: Projekt nie posiada powiązanych typów zagadnień. Sprawdź ustawienia projektu.
839
 error_no_default_issue_status: Nie zdefiniowano domyślnego statusu zagadnień. Sprawdź konfigurację (Przejdź do "Administracja -> Statusy zagadnień").
840
 text_journal_changed: "Zmieniono %{label} z %{old} na %{new}"
841
 text_journal_set_to: "Ustawiono %{label} na %{value}"
842
 text_journal_deleted: "Usunięto %{label} (%{old})"
843
 label_group_plural: Grupy
844
 label_group: Grupa
845
 label_group_new: Nowa grupa
846
 label_time_entry_plural: Przepracowany czas
847
 text_journal_added: "Dodano %{label} %{value}"
848
 field_active: Aktywne
849
 enumeration_system_activity: Aktywność systemowa
850
 button_copy_and_follow: Kopiuj i przejdź do kopii zagadnienia
851
 button_move_and_follow: Przenieś i przejdź do zagadnienia
852
 button_show: Pokaż
853
 error_can_not_archive_project: Ten projekt nie może zostać zarchiwizowany
854
 error_can_not_reopen_issue_on_closed_version: Zagadnienie przydzielone do zakończonej wersji nie może zostać ponownie otwarte
855
 error_issue_done_ratios_not_updated: "% wykonania zagadnienia nie został uaktualniony."
856
 error_workflow_copy_source: Proszę wybrać źródłowy typ zagadnienia lub rolę
857
 error_workflow_copy_target: Proszę wybrać docelowe typ(y) zagadnień i rolę(e)
858
 field_sharing: Współdzielenie
859
 label_api_access_key: Klucz dostępu do API
860
 label_api_access_key_created_on: Klucz dostępu do API został utworzony %{value} temu
861
 label_close_versions: Zamknij ukończone wersje
862
 label_copy_same_as_target: Jak cel
863
 label_copy_source: Źródło
864
 label_copy_target: Cel
865
 label_display_used_statuses_only: Wyświetlaj tylko statusy używane przez ten typ zagadnienia
866
 label_feeds_access_key: Klucz dostępu do kanału Atom
867
 label_missing_api_access_key: Brakuje klucza dostępu do API
868
 label_missing_feeds_access_key: Brakuje klucza dostępu do kanału Atom
869
 label_revision_id: Rewizja %{value}
870
 label_subproject_new: Nowy podprojekt
871
 label_update_issue_done_ratios: Uaktualnij % wykonania
872
 label_user_anonymous: Anonimowy
873
 label_version_sharing_descendants: Z podprojektami
874
 label_version_sharing_hierarchy: Z hierarchią projektów
875
 label_version_sharing_none: Brak współdzielenia
876
 label_version_sharing_system: Ze wszystkimi projektami
877
 label_version_sharing_tree: Z drzewem projektów
878
 notice_api_access_key_reseted: Twój klucz dostępu do API został zresetowany.
879
 notice_issue_done_ratios_updated: Uaktualnienie % wykonania zakończone pomyślnie.
880
 permission_add_subprojects: Tworzenie podprojektów
881
 permission_delete_issue_watchers: Usuń obserwatorów
882
 permission_view_issues: Przeglądanie zagadnień
883
 setting_default_projects_modules: Domyślnie włączone moduły dla nowo tworzonych projektów
884
 setting_gravatar_default: Domyślny obraz Gravatar
885
 setting_issue_done_ratio: Obliczaj postęp realizacji zagadnień za pomocą
886
 setting_issue_done_ratio_issue_field: "% Wykonania zagadnienia"
887
 setting_issue_done_ratio_issue_status: Statusu zagadnienia
888
 setting_mail_handler_body_delimiters: Przycinaj e-maile po jednej z tych linii
889
 setting_rest_api_enabled: Uaktywnij usługę sieciową REST
890
 setting_start_of_week: Pierwszy dzień tygodnia
891
 text_line_separated: Dozwolone jest wiele wartości (każda wartość w osobnej linii).
892
 text_own_membership_delete_confirmation: |-
893
  Masz zamiar usunąć niektóre lub wszystkie swoje uprawnienia. Po wykonaniu tej czynności możesz utracić możliwości edycji tego projektu.
894
  Czy na pewno chcesz kontynuować?
895
 version_status_closed: zamknięta
896
 version_status_locked: zablokowana
897
 version_status_open: otwarta
898

  
899
 label_board_sticky: Przyklejona
900
 label_board_locked: Zamknięta
901
 permission_export_wiki_pages: Eksport stron wiki
902
 permission_manage_project_activities: Zarządzanie aktywnościami projektu
903
 setting_cache_formatted_text: Buforuj sformatowany tekst
904
 error_unable_delete_issue_status: Nie można usunąć statusu zagadnienia (%{value})
905
 label_profile: Profil
906
 permission_manage_subtasks: Zarządzanie podzagadnieniami
907
 field_parent_issue: Zagadnienie nadrzędne
908
 label_subtask_plural: Podzagadnienia
909
 label_project_copy_notifications: Wyślij powiadomienia e-mailowe przy kopiowaniu projektu
910
 error_can_not_delete_custom_field: Nie można usunąć tego pola
911
 error_unable_to_connect: Nie można połączyć (%{value})
912
 error_can_not_remove_role: Ta rola przypisana jest niektórym użytkownikom i nie może zostać usunięta.
913
 error_can_not_delete_tracker: Ten typ przypisany jest do części zagadnień i nie może zostać usunięty.
914
 field_principal: Przełożony
915
 notice_failed_to_save_members: "Nie można zapisać uczestników: %{errors}."
916
 text_zoom_out: Zmniejsz
917
 text_zoom_in: Powiększ
918
 notice_unable_delete_time_entry: Nie można usunąć wpisu z dziennika.
919
 label_overall_spent_time: Przepracowany czas
920
 field_time_entries: Dziennik
921
 project_module_gantt: Diagram Gantta
922
 project_module_calendar: Kalendarz
923
 button_edit_associated_wikipage: "Edytuj powiązaną stronę Wiki: %{page_title}"
924
 field_text: Text field
925
 setting_default_notification_option: Domyślna opcja powiadomień
926
 label_user_mail_option_only_my_events: "Tylko to, co obserwuję lub w czym biorę udział"
927
 label_user_mail_option_none: "Brak powiadomień"
928
 field_member_of_group: Grupa osoby przypisanej
929
 field_assigned_to_role: Rola osoby przypisanej
930
 notice_not_authorized_archived_project: "Projekt, do którego próbujesz uzyskać dostęp został zarchiwizowany."
931
 label_principal_search: "Szukaj użytkownika lub grupy:"
932
 label_user_search: "Szukaj użytkownika:"
933
 field_visible: Widoczne
934
 setting_commit_logtime_activity_id: Aktywność dla śledzonego czasu
935
 text_time_logged_by_changeset: Zastosowane w zmianach %{value}.
936
 setting_commit_logtime_enabled: Włącz śledzenie czasu
937
 notice_gantt_chart_truncated: Liczba elementów wyświetlanych na diagramie została ograniczona z powodu przekroczenia dopuszczalnego limitu (%{max}).
938
 setting_gantt_items_limit: Maksymalna liczba elementów wyświetlanych na diagramie Gantta
939
 field_warn_on_leaving_unsaved: Ostrzegaj mnie, gdy opuszczam stronę z niezapisanym tekstem
940
 text_warn_on_leaving_unsaved: Obecna strona zawiera niezapisany tekst, który zostanie utracony w przypadku jej opuszczenia.
941
 label_my_queries: Moje kwerendy
942
 text_journal_changed_no_detail: "%{label} updated"
943
 label_news_comment_added: Dodano komentarz do komunikatu
944
 button_expand_all: Rozwiń wszystkie
945
 button_collapse_all: Zwiń wszystkie
946
 label_additional_workflow_transitions_for_assignee: Dodatkowe przejścia stanów dozwolone, gdy użytkownik jest przypisany do zadania
947
 label_additional_workflow_transitions_for_author: Dodatkowe przejścia stanów dozwolone, gdy użytkownik jest autorem zadania
948
 label_bulk_edit_selected_time_entries: Zbiorowa edycja wpisów dziennika
949
 text_time_entries_destroy_confirmation: Czy na pewno chcesz usunąć zaznaczon(y/e) wpis(y) dziennika?
950
 label_role_anonymous: Anonimowy
951
 label_role_non_member: Bez roli
952
 label_issue_note_added: Dodano notatkę
953
 label_issue_status_updated: Uaktualniono status
954
 label_issue_priority_updated: Uaktualniono priorytet
955
 label_issues_visibility_own: Utworzone lub przypisane do użytkownika
956
 field_issues_visibility: Widoczne zagadnienia
957
 label_issues_visibility_all: Wszystkie
958
 permission_set_own_issues_private: Ustawianie własnych zagadnień jako prywatne/publiczne
959
 field_is_private: Prywatne
960
 permission_set_issues_private: Ustawianie zagadnień jako prywatne/publiczne
961
 label_issues_visibility_public: Wszystkie nie prywatne
962
 text_issues_destroy_descendants_confirmation: To spowoduje usunięcie również %{count} podzagadnień.
963
 field_commit_logs_encoding: Kodowanie komentarzy zatwierdzeń
964
 field_scm_path_encoding: Path encoding
965
 text_scm_path_encoding_note: "Default: UTF-8"
966
 field_path_to_repository: Path to repository
967
 field_root_directory: Root directory
968
 field_cvs_module: Module
969
 field_cvsroot: CVSROOT
970
 text_mercurial_repository_note: Local repository (e.g. /hgrepo, c:\hgrepo)
971
 text_scm_command: Polecenie
972
 text_scm_command_version: Wersja
973
 label_git_report_last_commit: Report last commit for files and directories
974
 notice_issue_successful_create: Zagadnienie %{id} utworzone.
975
 label_between: pomiędzy
976
 setting_issue_group_assignment: Zezwól przypisywać zagadnienia do grup
977
 label_diff: diff
978
 text_git_repository_note: Repository is bare and local (e.g. /gitrepo, c:\gitrepo)
979
 description_query_sort_criteria_direction: Sort direction
980
 description_project_scope: Search scope
981
 description_filter: Filter
982
 description_user_mail_notification: Mail notification settings
983
 description_message_content: Message content
984
 description_available_columns: Dostępne kolumny
985
 description_issue_category_reassign: Choose issue category
986
 description_search: Searchfield
987
 description_notes: Notes
988
 description_choose_project: Projects
989
 description_query_sort_criteria_attribute: Sort attribute
990
 description_wiki_subpages_reassign: Choose new parent page
991
 description_selected_columns: Wybrane kolumny
992
 label_parent_revision: Parent
993
 label_child_revision: Child
994
 error_scm_annotate_big_text_file: The entry cannot be annotated, as it exceeds the maximum text file size.
995
 setting_default_issue_start_date_to_creation_date: Użyj bieżącej daty jako daty rozpoczęcia nowych zagadnień
996
 button_edit_section: Edytuj tę sekcję
997
 setting_repositories_encodings: Kodowanie znaków załączników i repozytoriów
998
 description_all_columns: Wszystkie kolumny
999
 button_export: Eksportuj
1000
 label_export_options: "%{export_format} export options"
1001
 error_attachment_too_big: Plik nie może być przesłany, ponieważ przekracza maksymalny dopuszczalny rozmiar (%{max_size})
1002
 notice_failed_to_save_time_entries: "Nie udało się zapisać %{count} z %{total} wpisów: %{ids}."
1003
 label_x_issues:
1004
  zero: 0 zagadnień
1005
  one:  1 zagadnienie
1006
  other: "%{count} zagadnienia"
1007
 label_repository_new: Nowe repozytorium
1008
 field_repository_is_default: Główne repozytorium
1009
 label_copy_attachments: Kopiuj załączniki
1010
 label_item_position: "%{position}/%{count}"
1011
 label_completed_versions: Zamknięte wersje
1012
 text_project_identifier_info: 'Dozwolone małe litery (a-z), liczby i myślniki.<br />Raz zapisany, identyfikator nie może być zmieniony.'
1013
 field_multiple: Wielokrotne wartości
1014
 setting_commit_cross_project_ref: Zezwól na odwołania do innych projektów i zamykanie zagadnień innych projektów
1015
 text_issue_conflict_resolution_add_notes: Dodaj moje notatki i odrzuć moje pozostałe zmiany
1016
 text_issue_conflict_resolution_overwrite: Zastosuj moje zmiany pomimo tego (poprzednie notatki zostaną zachowane, ale część zmian może zostać nadpisana)
1017
 notice_issue_update_conflict: Zagadnienie zostało uaktualnione w międzyczasie przez innego użytkownika.
1018
 text_issue_conflict_resolution_cancel: Odrzuć moje zmiany i ponownie wyświetl zagadnienie %{link}
1019
 permission_manage_related_issues: Zarządzanie powiązanymi zagadnieniami
1020
 field_auth_source_ldap_filter: Filtr LDAP
1021
 label_search_for_watchers: Wyszukaj obserwatorów do dodania
1022
 notice_account_deleted: Twoje konto zostało trwale usunięte.
1023
 setting_unsubscribe: Zezwól użytkownikom usuwać swoje konta
1024
 button_delete_my_account: Usuń moje konto
1025
 text_account_destroy_confirmation: |-
1026
  Czy jesteś pewien?
1027
  Twoje konto zostanie trwale usunięte, bez możliwości przywrócenia go.
1028
 error_session_expired: Twoja sesja wygasła. Zaloguj się ponownie.
1029
 text_session_expiration_settings: "Uwaga: zmiana tych ustawień może spowodować przeterminowanie sesji obecnie zalogowanych użytkowników, w tym twojej."
1030
 setting_session_lifetime: Maksymalny czas życia sesji
1031
 setting_session_timeout: Maksymalny czas życia nieaktywnej sesji
1032
 label_session_expiration: Przeterminowywanie sesji
1033
 permission_close_project: Zamykanie / otwieranie projektów
1034
 button_close: Zamknij projekt
1035
 button_reopen: Otwórz projekt
1036
 project_status_active: aktywny
1037
 project_status_closed: zamknięty
1038
 project_status_archived: zarchiwizowany
1039
 text_project_closed: Ten projekt jest zamknięty i dostępny tylko do odczytu.
1040
 notice_user_successful_create: Utworzono użytkownika %{id}.
1041
 field_core_fields: Pola standardowe
1042
 field_timeout: Limit czasu (w sekundach)
1043
 setting_thumbnails_enabled: Wyświetlaj miniatury załączników
1044
 setting_thumbnails_size: Rozmiar minuatury (w pikselach)
1045
 label_status_transitions: Przejścia między statusami
1046
 label_fields_permissions: Uprawnienia do pól
1047
 label_readonly: Tylko do odczytu
1048
 label_required: Wymagane
1049
 text_repository_identifier_info: 'Dozwolone małe litery (a-z), liczby, myślniki i podkreślenia.<br />Raz zapisany, identyfikator nie może być zmieniony.'
1050
 field_board_parent: Forum nadrzędne
1051
 label_attribute_of_project: "%{name} projektu"
1052
 label_attribute_of_author: "%{name} autora"
1053
 label_attribute_of_assigned_to: "%{name} osoby przypisanej"
1054
 label_attribute_of_fixed_version: "%{name} wersji docelowej"
1055
 label_copy_subtasks: Kopiuj podzagadnienia
1056
 label_copied_to: skopiowane do
1057
 label_copied_from: skopiowane z
1058
 label_any_issues_in_project: zagadnienie w projekcie
1059
 label_any_issues_not_in_project: zagadnienie w projekcie innym niż
1060
 field_private_notes: Prywatne notatki
1061
 permission_view_private_notes: Podgląd prywatnych notatek
1062
 permission_set_notes_private: Ustawianie notatek jako prywatnych
1063
 label_no_issues_in_project: żadne z zagadnień w projekcie
1064
 label_any: wszystko
1065
 label_last_n_weeks: ostatnie %{count} tygodnie
1066
 setting_cross_project_subtasks: Powiązania zagadnień między projektami
1067
 label_cross_project_descendants: Z podprojektami
1068
 label_cross_project_tree: Z drzewem projektów
1069
 label_cross_project_hierarchy: Z hierarchią projektów
1070
 label_cross_project_system: Ze wszystkimi projektami
1071
 button_hide: Ukryj
1072
 setting_non_working_week_days: Dni nie-robocze
1073
 label_in_the_next_days: w ciągu następnych dni
1074
 label_in_the_past_days: w ciągu poprzednich dni
1075
 label_attribute_of_user: "%{name} użytkownika"
1076
 text_turning_multiple_off: Jeśli wyłączysz wielokrotne wartości, istniejące wielokrotne wartości zostana usunięte w celu zachowania tylko jednej z nich dla każdego obiektu.
1077
 label_attribute_of_issue: "%{name} zagadnienia"
1078
 permission_add_documents: Dodawanie dokumentów
1079
 permission_edit_documents: Edycja dokumentów
1080
 permission_delete_documents: Usuwanie dokumentów
1081
 label_gantt_progress_line: Linia postępu
1082
 setting_jsonp_enabled: Uaktywnij wsparcie dla JSONP
1083
 field_inherit_members: Dziedziczenie uczestników
1084
 field_closed_on: Data zamknięcia
1085
 field_generate_password: Wygeneruj hasło
1086
 setting_default_projects_tracker_ids: Domyślne typy zagadnień dla nowych projektów
1087
 label_total_time: Ogółem
1088
 text_scm_config: Możesz skonfigurować polecenia SCM w pliku config/configuration.yml. Zrestartuj aplikację po wykonaniu zmian.
1089
 text_scm_command_not_available: Polecenie SCM nie jest dostępne. Proszę sprawdzić ustawienia w panelu administracyjnym.
1090
 setting_emails_header: Nagłówek e-maili
1091
 notice_account_not_activated_yet: Jeszcze nie aktywowałeś swojego konta. Jeśli chcesz
1092
  otrzymać nowy e-mail aktywacyjny, <a href="%{url}">kliknij tutaj</a>.
1093
 notice_account_locked: Twoje konto jest zablokowane.
1094
 notice_account_register_done: Konto zostało pomyślnie utworzone. E-mail zawierający
1095
  instrukcję aktywacji konta został wysłany na adres %{email}.
1096
 label_hidden: Ukryte
1097
 label_visibility_private: tylko dla mnie
1098
 label_visibility_roles: tylko dla ról
1099
 label_visibility_public: dla wszystkich
1100
 field_must_change_passwd: Musi zmienić hasło przy następnym logowaniu
1101
 notice_new_password_must_be_different: Nowe hasło musi być inne niż poprzednie
1102
 setting_mail_handler_excluded_filenames: Wyklucz załączniki wg nazwy
1103
 text_convert_available: Konwersja przez ImageMagick dostępna (optional)
1104
 label_link: Link
1105
 label_only: tylko
1106
 label_drop_down_list: lista rozwijana
1107
 label_checkboxes: pola wyboru
1108
 label_link_values_to: Linkuj wartości do URL
1109
 setting_force_default_language_for_anonymous: Wymuś domyślny język dla anonimowych użytkowników
1110
 setting_force_default_language_for_loggedin: Wymuś domyślny język dla zalogowanych użytkowników
1111
 label_custom_field_select_type: Wybierz typ obiektu, dla którego chcesz utworzyć pole niestandardowe
1112
 label_issue_assigned_to_updated: Uaktualniono osobę przypisaną
1113
 label_check_for_updates: Sprawdź aktualizacje
1114
 label_latest_compatible_version: Najnowsza kompatybilna wersja
1115
 label_unknown_plugin: Nieznany plugin
1116
 label_radio_buttons: pola opcji
1117
 label_group_anonymous: Anonimowi użytkownicy
1118
 label_group_non_member: Użytkownicy nie bedący uczestnikami
1119
 label_add_projects: Dodaj projekty
1120
 field_default_status: Domyślny status
1121
 text_subversion_repository_note: 'Przykłady: file:///, http://, https://, svn://, svn+[tunnelscheme]://'
1122
 field_users_visibility: Widoczni użytkownicy
1123
 label_users_visibility_all: Wszyscy aktywni użytkownicy
1124
 label_users_visibility_members_of_visible_projects: Uczestnicy widocznych projektów
1125
 label_edit_attachments: Edytuj załączone pliki
1126
 setting_link_copied_issue: Powiązywanie zagadnień podczas kopiowania
1127
 label_link_copied_issue: Powiąż kopiowane zagadnienia
1128
 label_ask: Pytaj
1129
 label_search_attachments_yes: Szukaj w nazwach i opisach załączników
1130
 label_search_attachments_no: Nie szukaj załączników
1131
 label_search_attachments_only: Szukaj tylko załączników
1132
 label_search_open_issues_only: Tylko otwarte zagadnienia
1133
 field_address: E-mail
1134
 setting_max_additional_emails: Maksymalna liczba dodatkowych adresów email
1135
 label_email_address_plural: Email
1136
 label_email_address_add: Dodaj adres email
1137
 label_enable_notifications: Włącz powiadomienia
1138
 label_disable_notifications: Wyłącz powiadomienia
1139
 setting_search_results_per_page: Limit wyników wyszukiwania na stronie
1140
 label_blank_value: blank
1141
 permission_copy_issues: Kopiowanie zagadnień
1142
 error_password_expired: Twoje hasło wygasło lub administrator wymaga jego zmiany.
1143
 field_time_entries_visibility: Widoczny przepracowany czas
1144
 setting_password_max_age: Wymagaj zmiany hasła po
1145
 label_parent_task_attributes: Atrybuty zagadnień nadrzędnych
1146
 label_parent_task_attributes_derived: Obliczone z podzagadnień
1147
 label_parent_task_attributes_independent: Niezależne od podzagadnień
1148
 label_time_entries_visibility_all: Wszystkie wpisy dziennika
1149
 label_time_entries_visibility_own: Wpisy dziennika utworzone przez użytkownika
1150
 label_member_management: Zarządzanie uczestnikami
1151
 label_member_management_all_roles: Wszystkimi rolami
1152
 label_member_management_selected_roles_only: Tylko tymi rolami
1153
 label_password_required: Potwierdź hasło aby kontynuować
1154
 label_total_spent_time: Przepracowany czas
1155
 notice_import_finished: "%{count} element(ów) zostało zaimportowanych"
1156
 notice_import_finished_with_errors: "%{count} z %{total} element(ów) nie zostało zaimportowanych"
1157
 error_invalid_file_encoding: Wybrany plik nie jest kodowany w %{encoding}
1158
 error_invalid_csv_file_or_settings: Wybrany plik nie jest plikiem CSV lub nie jest zgodny z poniższymi ustawieniami
1159
 error_can_not_read_import_file: Wystąpił błąd podczas odczytu pliku do zaimportowania
1160
 permission_import_issues: Import zagadnień
1161
 label_import_issues: Import zagadnień
1162
 label_select_file_to_import: Wybierz plik do zaimportowania
1163
 label_fields_separator: Separator pól
1164
 label_fields_wrapper: Opakowanie pola
1165
 label_encoding: Kodowanie
1166
 label_comma_char: Przecinek
1167
 label_semi_colon_char: Średnik
1168
 label_quote_char: Apostrof
1169
 label_double_quote_char: Cudzysłów
1170
 label_fields_mapping: Mapowanie pól
1171
 label_file_content_preview: Podgląd zawartości pliku
1172
 label_create_missing_values: Utwórz brakujące wartości
1173
 button_import: Importuj
1174
 field_total_estimated_hours: Całkowity szacowany czas
1175
 label_api: API
1176
 label_total_plural: Sumy
1177
 label_assigned_issues: Przypisane zagadnienia
1178
 label_field_format_enumeration: Lista klucz/wartość
1179
 label_f_hour_short: '%{value} h'
1180
 field_default_version: Domyślna wersja
1181
 error_attachment_extension_not_allowed: Załączniki o rozszerzeniu %{extension} nie są dozwolone
1182
 setting_attachment_extensions_allowed: Dozwolone rozszerzenia
1183
 setting_attachment_extensions_denied: Zabronione rozszerzenia
1184
 label_any_open_issues: dowolne otwarte zagadnienie
1185
 label_no_open_issues: żadne z otwartych zagadnień
1186
 label_default_values_for_new_users: Domyślne wartości dla nowych użytkowników
1187
 error_ldap_bind_credentials: Niepoprawne Konto/Hasło LDAP
1188
 setting_sys_api_key: Klucz API
1189
 setting_lost_password: Zapomniane hasło
1190
 mail_subject_security_notification: Powiadomienie bezpieczeństwa
1191
 mail_body_security_notification_change: ! '%{field} zostało zmienione.'
1192
 mail_body_security_notification_change_to: ! '%{field} zostało zmienione na %{value}.'
1193
 mail_body_security_notification_add: ! '%{field} %{value} zostało dodane.'
1194
 mail_body_security_notification_remove: ! '%{field} %{value} zostało usunięte.'
1195
 mail_body_security_notification_notify_enabled: Powiadomienia będą odtąd wysyłane na adres e-mail %{value}.
1196
 mail_body_security_notification_notify_disabled: Powiadomienia nie będą już wysyłane na adres e-mail %{value}.
1197
 mail_body_settings_updated: ! 'Następujące ustawienia zostały zmienione:'
1198
 field_remote_ip: Adres IP
1199
 label_wiki_page_new: Nowa strona wiki
1200
 label_relations: Powiązania
1201
 button_filter: Filter
1202
 mail_body_password_updated: Twoje hasło zostało zmienione.
1203
 label_no_preview: Podgląd niedostępny
1204
 error_no_tracker_allowed_for_new_issue_in_project: Projekt nie posiada typów zagadnienia, dla których można utworzyć zagadnienie
1205
 label_tracker_all: Wszystkie typy zagadnień
1206
 label_new_project_issue_tab_enabled: Zakładka "Nowe zagadnienie"
1207
 setting_new_item_menu_tab: Zakładka w menu projektu do tworzenia nowych obiektów
1208
 label_new_object_tab_enabled: Lista rozwijana "+"
1209
 error_no_projects_with_tracker_allowed_for_new_issue: Nie ma żadnych projektów z typami zagadnienia, dla których można utworzyć zagadnienie
1210
 field_textarea_font: Czcionka pól tekstowych
1211
 label_font_default: Domyślna
1212
 label_font_monospace: O stałej szerokości znaków
1213
 label_font_proportional: Proporcjonalna
1214
 setting_timespan_format: Format wpisu czasowego
1215
 label_table_of_contents: Spis treści
1216
 setting_commit_logs_formatting: Zastosuj formatowanie tekstu w wiadomościach dot. zatwierdzeń
1217
 setting_mail_handler_enable_regex: Włącz wyrażenia regularne
1218
 error_move_of_child_not_possible: 'Podzagadnienie %{child} nie zostało przeniesione do nowego projektu: %{errors}'
1219
 error_cannot_reassign_time_entries_to_an_issue_about_to_be_deleted: Przepracowany czas nie może zostać przepisany do zagadnienia, które ma zostać usunięte
1220
 setting_timelog_required_fields: Wymagane pola dla wpisów przepracowanego czasu
1221
 label_attribute_of_object: '%{name} wartości %{object_name}'
1222
 label_user_mail_option_only_assigned: Tylko to, co obserwuję lub do czego jestem przypisany
1223
 label_user_mail_option_only_owner: Tylko to, co obserwuję lub czego jestem właścicielem
1224
 warning_fields_cleared_on_bulk_edit: Zmiany spowodują automatyczne usunięcie wartości z jednego lub więcej pól w następujących obiektach
1225
 field_updated_by: Uaktualnione przez
1226
 field_last_updated_by: Ostatnio uaktualnione przez
1227
 field_full_width_layout: Układ o pełnej szerokości
1228
 label_last_notes: Ostatnie notatki
1229
 field_digest: Suma kontrolna
1230
 field_default_assigned_to: Domyślna osoba przypisana
1231
 setting_show_custom_fields_on_registration: Pokazuj pola niestandardowe przy rejestracji
1232
 permission_view_news: Podgląd komunikatów
1233
 label_no_preview_alternative_html: Podgląd niedostępny. %{link} plik.
1234
 label_no_preview_download: Pobierz
1235
 setting_close_duplicate_issues: Automatycznie zamykaj zduplikowane zgłoszenia
1236
 error_exceeds_maximum_hours_per_day: Nie można zalogować więcej niż %{max_hours} godzin(y) w tym samym dniu (%{logged_hours} godzin(y) zostało już zalogowanych)
1237
 setting_time_entry_list_defaults: Domyślne ustawienia listy dziennika
1238
 setting_timelog_accept_0_hours: Zezwalaj na wpisy o długości 0 godzin
1239
 setting_timelog_max_hours_per_day: Maksymalna dzienna liczba godzin możliwa do zalogowania na użytkownika
1240
 label_x_revisions: "%{count} rewizji"
1241
 error_can_not_delete_auth_source: Ten tryb uwierzytelniania jest używany i nie może zostać usunięty.
1242
 button_actions: Akcje
1243
 mail_body_lost_password_validity: Zmiana hasła z wykorzystaniem tego linku jest możliwa tylko jeden raz.
1244
 text_login_required_html: Gdy zalogowanie nie jest wymagane, publiczne projekty i ich zawartość są powszechnie dostępnie w sieci. Możesz <a href="%{anonymous_role_path}">zmienić odpowiednie uprawnienia</a>.
1245
 label_login_required_yes: 'Tak'
1246
 label_login_required_no: Nie, zezwól niezalogowanym użytkownikom na dostęp do publicznych projektów
1247
 text_project_is_public_non_member: Publiczne projekty i ich zawartość są dostępne dla wszystkich zalogowanych użytkowników.
1248
 text_project_is_public_anonymous: Publiczne projekty i ich zawartość są powszechnie dostępne w sieci.
1249
 label_version_and_files: Wersje (%{count}) i Pliki
1250
 label_ldap: LDAP
1251
 label_ldaps_verify_none: LDAPS (bez weryfikacji certyfikatu)
1252
 label_ldaps_verify_peer: LDAPS
1253
 label_ldaps_warning: Rekomenduje się używanie szyfrowanego połączenia LDAPS z weryfikacją certyfikatu, aby zapobiec jakiejkolwiek manipulacji podczas procesu uwierzytelniania.
1254
 label_nothing_to_preview: Brak danych do podglądu
1255
 error_token_expired: Ten link do odzyskiwania hasła utracił ważność. Proszę spróbować ponownie.
1256
 error_spent_on_future_date: Nie można zalogować przepracowanego czasu w przyszłości
1257
 setting_timelog_accept_future_dates: Zezwalaj na logowanie przepracowanego czasu w przyszłości
1258
 label_delete_link_to_subtask: Usuń powiązanie
1259
 error_not_allowed_to_log_time_for_other_users: Nie posiadasz uprawnień do zapisywania przepracowanego czasu innych użytkowników
1260
 permission_log_time_for_other_users: Zapisywanie przepracowanego czasu innych użytkowników
1261
 label_tomorrow: jutro
1262
 label_next_week: następny tydzień
1263
 label_next_month: następny miesiąc
1264
 text_role_no_workflow: Brak zdefiniowanych przepływów pracy dla tej roli
1265
 text_status_no_workflow: Ten status nie jest wykorzystywany przez żaden typ zagadnienia w przepływach pracy
1266
 setting_mail_handler_preferred_body_part: Preferowana część wieloczęściowych (HTML) wiadomości e-mail
1267
 setting_show_status_changes_in_mail_subject: Pokazuj zmiany statusów w tematach powiadomień e-mail dot. zagadnień
1268
 label_inherited_from_parent_project: Dziedziczone z projektu nadrzędnego
1269
 label_inherited_from_group: Dziedziczone z grupy %{name}
1270
 label_trackers_description: Opis typów zagadnień
1271
 label_open_trackers_description: Pokaż opisy wszystkich typów zagadnień
1272
 label_preferred_body_part_text: Tekstowa
1273
 label_preferred_body_part_html: HTML (eksperymentalna)
1274
 field_parent_issue_subject: Temat zagadnienia nadrzędnego
1275
 permission_edit_own_issues: Edycja własnych zagadnień
1276
 text_select_apply_tracker: Wybierz
1277
 label_updated_issues: Uaktualnione zagadnienia
1278
 text_avatar_server_config_html: Aktualny serwer ikon użytkowników to <a href="%{url}">%{url}</a>. Serwer można skonfigurować w pliku config/configuration.yml.
1279
 setting_gantt_months_limit: Maksymalna liczba miesięcy wyświetlanych na diagramie Gantta
1280
 permission_import_time_entries: Import przepracowanego czasu
1281
 label_import_notifications: Wyślij powiadomienia e-mail podczas importu
1282
 text_gs_available: Dostępne wsparcie ImageMagick PDF (opcjonalne)
1283
 field_recently_used_projects: Liczba ostatnich projektów w polu Skocz do projektu
1284
 label_optgroup_bookmarks: Zakładki
1285
 label_optgroup_others: Pozostałe projekty
1286
 label_optgroup_recents: Ostatnio używane
1287
 button_project_bookmark: Dodaj do zakładek
1288
 button_project_bookmark_delete: Usuń z zakładek
1289
 field_history_default_tab: Domyślna zakładka historii zagadnienia
1290
 label_issue_history_properties: Zmiany właściwości
1291
 label_issue_history_notes: Notatki
1292
 label_last_tab_visited: Ostatnio otwarta zakładka
1293
 field_unique_id: Unique ID
1294
 text_no_subject: brak tematu
1295
 setting_password_required_char_classes: Wymagane typy znaków dla haseł
1296
 label_password_char_class_uppercase: wielkie litery
1297
 label_password_char_class_lowercase: małe litery
1298
 label_password_char_class_digits: cyfry
1299
 label_password_char_class_special_chars: znaki specjalne
1300
 text_characters_must_contain: Musi zawierać %{character_classes}.
1301
 label_starts_with: zaczyna się na
1302
 label_ends_with: kończy się na
1303
 label_issue_fixed_version_updated: Wersja docelowa uaktualniona
1304
 setting_project_list_defaults: Domyślne ustawienia listy projektów
1305
 label_display_type: Wyświetlaj wyniki jako
1306
 label_display_type_list: Lista
1307
 label_display_type_board: Tablica
1308
 label_my_bookmarks: Moje zakładki
1309
 label_import_time_entries: Import przepracowanego czasu