bg.yml.patch

Ivan Cenov, 2021-03-11 08:54

Download (1.07 KB)

View differences:

config/locales/bg.yml (working copy)
1150 1150
 button_copy: Копиране
1151 1151
 button_copy_and_follow: Копиране и продължаване
1152 1152
 button_annotate: Анотация
1153
 button_fetch_changesets: Извличане на ревизиите
1153 1154
 button_update: Обновяване
1154 1155
 button_configure: Конфигуриране
1155 1156
 button_quote: Цитат
......
1363 1364
  Това действие не може да бъде отменено. Често заключването на потребителя е по-добро решение от изтриването му.
1364 1365
  За да потвърдите, въведете името (%{login}) по-долу.
1365 1366
 text_project_destroy_enter_identifier: За да потвърдите действието, въведете идентификатора на проекта (%{identifier}) по-долу.
1366
 button_fetch_changesets: Fetch commits