pl_fixes.diff

Leszek Ciesielski, 2008-05-07 12:59

Download (3.04 KB)

View differences:

lang/pl.yml (working copy)
70 70
notice_locking_conflict: Dane poprawione przez innego użytkownika.
71 71
notice_not_authorized: Nie jesteś autoryzowany by zobaczyć stronę.
72 72

  
73
error_scm_not_found: "Wejście i/lub zmiana nie istnieje w repozytorium."
73
error_scm_not_found: "Obiekt lub wersja nie zostały znalezione w repozytorium."
74 74
error_scm_command_failed: "An error occurred when trying to access the repository: %s"
75 75

  
76 76
mail_subject_lost_password: Twoje hasło do %s
......
119 119
field_role: Rola
120 120
field_homepage: Strona www
121 121
field_is_public: Publiczny
122
field_parent: Podprojekt
122
field_parent: Nadprojekt
123 123
field_is_in_chlog: Zagadnienie pokazywane w zapisie zmian
124 124
field_is_in_roadmap: Zagadnienie pokazywane na mapie
125 125
field_login: Login
......
172 172
setting_text_formatting: Formatowanie tekstu
173 173
setting_wiki_compression: Kompresja historii Wiki
174 174
setting_feeds_limit: Limit danych RSS
175
setting_autofetch_changesets: Auto-odświeżanie CVS
175
setting_autofetch_changesets: Automatyczne pobieranie zmian
176 176
setting_sys_api_enabled: Włączenie WS do zarządzania repozytorium
177
setting_commit_ref_keywords: Terminy odnoszące (CVS)
178
setting_commit_fix_keywords: Terminy ustalające (CVS)
177
setting_commit_ref_keywords: Słowa tworzące powiązania
178
setting_commit_fix_keywords: Słowa zmieniające status
179 179
setting_autologin: Auto logowanie
180 180
setting_date_format: Format daty
181 181

  
......
328 328
label_browse: Przegląd
329 329
label_modification: %d modyfikacja
330 330
label_modification_plural: %d modyfikacja
331
label_revision: Zmiana
332
label_revision_plural: Zmiany
331
label_revision: Rewizja
332
label_revision_plural: Rewizje
333 333
label_added: dodane
334 334
label_modified: zmodyfikowane
335 335
label_deleted: usunięte
336
label_latest_revision: Ostatnia zmiana
337
label_latest_revision_plural: Ostatnie zmiany
338
label_view_revisions: Pokaż zmiany
336
label_latest_revision: Najnowsza rewizja
337
label_latest_revision_plural: Najnowsze rewizje
338
label_view_revisions: Pokaż rewizje
339 339
label_max_size: Maksymalny rozmiar
340 340
label_on: 'z'
341 341
label_sort_highest: Przesuń na górę
......
366 366
label_time_tracking: Śledzenie czasu
367 367
label_change_plural: Zmiany
368 368
label_statistics: Statystyki
369
label_commits_per_month: Wrzutek CVS w miesiącu
370
label_commits_per_author: Wrzutek CVS przez autora
369
label_commits_per_month: Zatwierdzenia według miesięcy
370
label_commits_per_author: Zatwierdzenia według autorów
371 371
label_view_diff: Pokaż różnice
372 372
label_diff_inline: w linii
373 373
label_diff_side_by_side: obok siebie
......
463 463
text_tracker_no_workflow: Brak przepływu zefiniowanego dla tego typu zagadnienia
464 464
text_unallowed_characters: Niedozwolone znaki
465 465
text_comma_separated: Wielokrotne wartości dozwolone (rozdzielone przecinkami).
466
text_issues_ref_in_commit_messages: Zagadnienia odnoszące i ustalające we wrzutkach CVS
466
text_issues_ref_in_commit_messages: Odwołania do zagadnień w komentarzach zatwierdzeń
467 467

  
468 468
default_role_manager: Kierownik
469 469
default_role_developper: Programista