sq.yml

Dimitri Toslluku, 2012-05-10 13:48

Download (44.5 KB)

 
1
en:
2
 # Text direction: Left-to-Right (ltr) or Right-to-Left (rtl)
3
 direction: ltr
4
 date:
5
  formats:
6
   # Use the strftime parameters for formats.
7
   # When no format has been given, it uses default.
8
   # You can provide other formats here if you like!
9
   default: "%m/%d/%Y"
10
   short: "%b %d"
11
   long: "%B %d, %Y"
12

  
13
  day_names: [Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday]
14
  abbr_day_names: [Sun, Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat]
15

  
16
  # Don't forget the nil at the beginning; there's no such thing as a 0th month
17
  month_names: [~, January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December]
18
  abbr_month_names: [~, Jan, Feb, Mar, Apr, May, Jun, Jul, Aug, Sep, Oct, Nov, Dec]
19
  # Used in date_select and datime_select.
20
  order:
21
   - :year
22
   - :month
23
   - :day
24

  
25
 time:
26
  formats:
27
   default: "%m/%d/%Y %I:%M %p"
28
   time: "%I:%M %p"
29
   short: "%d %b %H:%M"
30
   long: "%B %d, %Y %H:%M"
31
  am: "am"
32
  pm: "pm"
33

  
34
 datetime:
35
  distance_in_words:
36
   half_a_minute: "half a minute"
37
   less_than_x_seconds:
38
    one:  "less than 1 second"
39
    other: "less than %{count} seconds"
40
   x_seconds:
41
    one:  "1 second"
42
    other: "%{count} seconds"
43
   less_than_x_minutes:
44
    one:  "less than a minute"
45
    other: "less than %{count} minutes"
46
   x_minutes:
47
    one:  "1 minute"
48
    other: "%{count} minutes"
49
   about_x_hours:
50
    one:  "about 1 hour"
51
    other: "about %{count} hours"
52
   x_days:
53
    one:  "1 day"
54
    other: "%{count} days"
55
   about_x_months:
56
    one:  "about 1 month"
57
    other: "about %{count} months"
58
   x_months:
59
    one:  "1 month"
60
    other: "%{count} months"
61
   about_x_years:
62
    one:  "about 1 year"
63
    other: "about %{count} years"
64
   over_x_years:
65
    one:  "over 1 year"
66
    other: "over %{count} years"
67
   almost_x_years:
68
    one:  "almost 1 year"
69
    other: "almost %{count} years"
70

  
71
 number:
72
  format:
73
   separator: "."
74
   delimiter: ""
75
   precision: 3
76

  
77
  human:
78
   format:
79
    delimiter: ""
80
    precision: 1
81
   storage_units:
82
    format: "%n %u"
83
    units:
84
     byte:
85
      one: "Byte"
86
      other: "Bytes"
87
     kb: "kB"
88
     mb: "MB"
89
     gb: "GB"
90
     tb: "TB"
91

  
92
# Used in array.to_sentence.
93
 support:
94
  array:
95
   sentence_connector: "dhe"
96
   skip_last_comma: false
97

  
98
 activerecord:
99
  errors:
100
   template:
101
    header:
102
     one:  "1 gabim nuk lejon kete %{model} te ruhet"
103
     other: "%{count} gabime nuk lejon kete %{model} te ruhet"
104
   messages:
105
    inclusion: "nuk eshte perfshire ne liste"
106
    exclusion: "eshte i/e rezervuar"
107
    invalid: "eshte invalid"
108
    confirmation: "nuk perkon me konfirmimin"
109
    accepted: "duhet pranuar"
110
    empty: "nuk mund te jete bosh"
111
    blank: "nuk mund te jete blank"
112
    too_long: "eshte shume i gjate (maksimumi eshte %{count} karaktere)"
113
    too_short: "eshte shume i gjate (minimumi eshte %{count} karaktere)"
114
    wrong_length: "eshte gjatesi e gabuar (duhet te jete %{count} karaktere)"
115
    taken: "eshte zene"
116
    not_a_number: "nuk eshte numer"
117
    not_a_date: "nuk eshte date e vlefshme"
118
    greater_than: "duhet te jete me i/e madh(e) se %{count}"
119
    greater_than_or_equal_to: "duhet te jete me i/e madh(e) se ose i/e barabarte me %{count}"
120
    equal_to: "duhet te jete i/e barabarte me %{count}"
121
    less_than: "duhet te jete me i/e vogel se %{count}"
122
    less_than_or_equal_to: "duhet te jete me i/e vogel se ose i/e barabarte me %{count}"
123
    odd: "duhet te jete tek"
124
    even: "duhet te jete cift"
125
    greater_than_start_date: "duhet te jete me i/e madh(e) se data e fillimit"
126
    not_same_project: "nuk i perket te njejtit projekt"
127
    circular_dependency: "Ky relacion do te krijoje nje varesi ciklike (circular dependency)"
128
    cant_link_an_issue_with_a_descendant: "Nje ceshtje nuk mund te lidhet me nenceshtje"
129

  
130
 actionview_instancetag_blank_option: Zgjidhni
131

  
132
 general_text_No: 'Jo'
133
 general_text_Yes: 'Po'
134
 general_text_no: 'jo'
135
 general_text_yes: 'po'
136
 general_lang_name: 'Shqip'
137
 general_csv_separator: ','
138
 general_csv_decimal_separator: '.'
139
 general_csv_encoding: ISO-8859-1
140
 general_pdf_encoding: UTF-8
141
 general_first_day_of_week: '7'
142

  
143
 notice_account_updated: Llogaria u perditesua me sukses.
144
 notice_account_invalid_creditentials: Perdorues ose Fjalekalim i gabuar.
145
 notice_account_password_updated: Fjalekalimi u ndryshua me sukses.
146
 notice_account_wrong_password: Fjalekalim i gabuar
147
 notice_account_register_done: Llogaria u krijua me sukses. Per te aktivizuar Llogarine tuaj, ndiqni link-un e derguar ne email-in tuaj.
148
 notice_account_unknown_email: Perdorues i paidentifikuar.
149
 notice_can_t_change_password: Kjo Llogari administrohet nga nje server tjeter. E pamundur te ndryshohet Fjalekalimi.
150
 notice_account_lost_email_sent: Ju eshte derguar nje email me instruksionet per te zgjedhur nje Fjalekalim te ri.
151
 notice_account_activated: Llogaria juaj u Aktivizua. Tani mund te beni Login.
152
 notice_successful_create: Krijim me sukses.
153
 notice_successful_update: Modifikim me sukses.
154
 notice_successful_delete: Fshirje me sukses.
155
 notice_successful_connection: Lidhje e suksesshme.
156
 notice_file_not_found: Faqja qe po kerkoni te aksesoni nuk ekziston ose eshte shperngulur.
157
 notice_locking_conflict: Te dhenat jane modifikuar nga nje Perdorues tjeter.
158
 notice_not_authorized: Nuk jeni i autorizuar te aksesoni kete faqe.
159
 notice_not_authorized_archived_project: Projekti, qe po tentoni te te aksesoni eshte arkivuar.
160
 notice_email_sent: "Nje email eshte derguar ne %{value}"
161
 notice_email_error: "Pati nje gabim gjate dergimit te email-it (%{value})"
162
 notice_feeds_access_key_reseted: Your RSS access key was reset.
163
 notice_api_access_key_reseted: Your API access key was reset.
164
 notice_failed_to_save_issues: "Deshtoi ne ruajtjen e %{count} ceshtje(ve) ne %{total} te zgjedhura: %{ids}."
165
 notice_failed_to_save_time_entries: "Deshtoi ne ruajtjen e %{count} time entrie(s) ne %{total} te zgjedhura: %{ids}."
166
 notice_failed_to_save_members: "Deshtoi ne ruajtjen e member(s): %{errors}."
167
 notice_no_issue_selected: "Nuk eshte zgjedhur asnje Ceshtje! Zgjidh Ceshtjen qe deshironi te modifikoni."
168
 notice_account_pending: "Llogaria juaj u krijua dhe eshte ne pritje te aprovimit nga nje administrator."
169
 notice_default_data_loaded: Konfigurimi i paracaktuar u ngarkua me sukses.
170
 notice_unable_delete_version: E pamundur te fshije versionin.
171
 notice_unable_delete_time_entry: E pamundur te fshije rekordin e log-ut.
172
 notice_issue_done_ratios_updated: Issue done ratios updated.
173
 notice_gantt_chart_truncated: "The chart was truncated because it exceeds the maximum number of items that can be displayed (%{max})"
174
 notice_issue_successful_create: "Ceshtja %{id} u krijua."
175
 notice_issue_update_conflict: "Ceshtja eshte perditesuar nga Perdorues te tjere nderkohe qe ju po e modifikonit ate."
176
 notice_account_deleted: "Llogaria juaj u fshi perfundimisht."
177

  
178
 error_can_t_load_default_data: "Konfigurimi i paracaktuar nuk mund te ngarkohet: %{value}"
179
 error_scm_not_found: "The entry or revision was not found in the repository."
180
 error_scm_command_failed: "An error occurred when trying to access the repository: %{value}"
181
 error_scm_annotate: "The entry does not exist or cannot be annotated."
182
 error_scm_annotate_big_text_file: "The entry cannot be annotated, as it exceeds the maximum text file size."
183
 error_issue_not_found_in_project: 'The issue was not found or does not belong to this project'
184
 error_no_tracker_in_project: 'No tracker is associated to this project. Please check the Project settings.'
185
 error_no_default_issue_status: 'No default issue status is defined. Please check your configuration (Go to "Administration -> Issue statuses").'
186
 error_can_not_delete_custom_field: Unable to delete custom field
187
 error_can_not_delete_tracker: "This tracker contains issues and cannot be deleted."
188
 error_can_not_remove_role: "This role is in use and cannot be deleted."
189
 error_can_not_reopen_issue_on_closed_version: 'An issue assigned to a closed version cannot be reopened'
190
 error_can_not_archive_project: This project cannot be archived
191
 error_issue_done_ratios_not_updated: "Issue done ratios not updated."
192
 error_workflow_copy_source: 'Please select a source tracker or role'
193
 error_workflow_copy_target: 'Please select target tracker(s) and role(s)'
194
 error_unable_delete_issue_status: 'Unable to delete issue status'
195
 error_unable_to_connect: "Unable to connect (%{value})"
196
 error_attachment_too_big: "This file cannot be uploaded because it exceeds the maximum allowed file size (%{max_size})"
197
 warning_attachments_not_saved: "%{count} file(s) could not be saved."
198

  
199
 mail_subject_lost_password: "Fjalekalimi %{value} i juaj"
200
 mail_body_lost_password: 'Per te ndryshuar Fjalekalimin, ndiq link-un ne vijim:'
201
 mail_subject_register: "Aktivizimi %{value} i Llogarise tuaj"
202
 mail_body_register: 'Per te aktivizuar Llogarine tuaj, ndiqni link-un ne vijim:'
203
 mail_body_account_information_external: "Mund te perdorni Llogarine tuaj %{value} per Login."
204
 mail_body_account_information: Informacioni i Llogarise suaj
205
 mail_subject_account_activation_request: "%{value} kerkesa aktivizimi Llogarije"
206
 mail_body_account_activation_request: "Nje Perdorues i ri (%{value}) eshte regjistruar. Llogaria pret aprovimin tuaj:"
207
 mail_subject_reminder: "%{count} Ceshtje te pritshme ne %{days} ditet pasardhese"
208
 mail_body_reminder: "%{count} Ceshtje qe ju jane caktuar jane te pritshme ne %{days} ditet pasardhese:"
209
 mail_subject_wiki_content_added: "'%{id}' wiki page eshte shtuar"
210
 mail_body_wiki_content_added: "The '%{id}' wiki page eshte shtuar nga %{author}."
211
 mail_subject_wiki_content_updated: "'%{id}' wiki page eshte modifikuar"
212
 mail_body_wiki_content_updated: "The '%{id}' wiki page eshte modifikuar nga %{author}."
213

  
214
 gui_validation_error: 1 error
215
 gui_validation_error_plural: "%{count} gabime"
216

  
217
 field_name: Emri
218
 field_description: Pershkrimi
219
 field_summary: Permbledhje
220
 field_is_required: E Detyrueshme
221
 field_firstname: Emri
222
 field_lastname: Mbiemri
223
 field_mail: Email
224
 field_filename: File
225
 field_filesize: Madhesia
226
 field_downloads: Shkarkime
227
 field_author: Autori
228
 field_created_on: Krijuar me
229
 field_updated_on: Perditesuar me
230
 field_field_format: Formati
231
 field_is_for_all: Per te gjthe Projektet
232
 field_possible_values: Vlera e Mundshme
233
 field_regexp: Shprehja e Duhur
234
 field_min_length: Gjatesia Minimale
235
 field_max_length: Gjatesia Maksimale
236
 field_value: Vlera
237
 field_category: Kategoria
238
 field_title: Titulli
239
 field_project: Projekti
240
 field_issue: Problemi
241
 field_status: Statusi
242
 field_notes: Shenime
243
 field_is_closed: Problemet e Mbyllura
244
 field_is_default: Vlera e Paracaktuar
245
 field_tracker: Gjurmuesi
246
 field_subject: Subjekti
247
 field_due_date: Deri me
248
 field_assigned_to: I Ngarkuari
249
 field_priority: Prioriteti
250
 field_fixed_version: Menyra e Etiketimit
251
 field_user: Perdoruesi
252
 field_principal: Kapitali
253
 field_role: Roli
254
 field_homepage: Faqja Kryesore
255
 field_is_public: Publike
256
 field_parent: Nenprojekti i
257
 field_is_in_roadmap: Ceshtje e shfaqur ne roadmap
258
 field_login: Login
259
 field_mail_notification: Njoftim me Email
260
 field_admin: Administratori
261
 field_last_login_on: Lidhja e Fundit
262
 field_language: Gjuha
263
 field_effective_date: Data
264
 field_password: Fjalekalimi
265
 field_new_password: Fjalekalimi i Ri
266
 field_password_confirmation: Konfirmim Fjalekalimi
267
 field_version: Versioni
268
 field_type: Type
269
 field_host: Host
270
 field_port: Port
271
 field_account: Llogaria
272
 field_base_dn: Base DN
273
 field_attr_login: Login attribute
274
 field_attr_firstname: Firstname attribute
275
 field_attr_lastname: Lastname attribute
276
 field_attr_mail: Email attribute
277
 field_onthefly: On-the-fly user creation
278
 field_start_date: Start date
279
 field_done_ratio: "% Done"
280
 field_auth_source: Authentication mode
281
 field_hide_mail: Hide my email address
282
 field_comments: Comment
283
 field_url: URL
284
 field_start_page: Start page
285
 field_subproject: Subproject
286
 field_hours: Hours
287
 field_activity: Activity
288
 field_spent_on: Date
289
 field_identifier: Identifier
290
 field_is_filter: Used as a filter
291
 field_issue_to: Related issue
292
 field_delay: Delay
293
 field_assignable: Issues can be assigned to this role
294
 field_redirect_existing_links: Redirect existing links
295
 field_estimated_hours: Estimated time
296
 field_column_names: Columns
297
 field_time_entries: Log time
298
 field_time_zone: Time zone
299
 field_searchable: Searchable
300
 field_default_value: Default value
301
 field_comments_sorting: Display comments
302
 field_parent_title: Parent page
303
 field_editable: Editable
304
 field_watcher: Watcher
305
 field_identity_url: OpenID URL
306
 field_content: Content
307
 field_group_by: Group results by
308
 field_sharing: Sharing
309
 field_parent_issue: Parent task
310
 field_member_of_group: "Assignee's group"
311
 field_assigned_to_role: "Assignee's role"
312
 field_text: Text field
313
 field_visible: Visible
314
 field_warn_on_leaving_unsaved: "Warn me when leaving a page with unsaved text"
315
 field_issues_visibility: Issues visibility
316
 field_is_private: Private
317
 field_commit_logs_encoding: Commit messages encoding
318
 field_scm_path_encoding: Path encoding
319
 field_path_to_repository: Path to repository
320
 field_root_directory: Root directory
321
 field_cvsroot: CVSROOT
322
 field_cvs_module: Module
323
 field_repository_is_default: Main repository
324
 field_multiple: Multiple values
325
 field_ldap_filter: LDAP filter
326

  
327
 setting_app_title: Application title
328
 setting_app_subtitle: Application subtitle
329
 setting_welcome_text: Welcome text
330
 setting_default_language: Default language
331
 setting_login_required: Authentication required
332
 setting_self_registration: Self-registration
333
 setting_attachment_max_size: Maximum attachment size
334
 setting_issues_export_limit: Issues export limit
335
 setting_mail_from: Emission email address
336
 setting_bcc_recipients: Blind carbon copy recipients (bcc)
337
 setting_plain_text_mail: Plain text mail (no HTML)
338
 setting_host_name: Host name and path
339
 setting_text_formatting: Text formatting
340
 setting_wiki_compression: Wiki history compression
341
 setting_feeds_limit: Maximum number of items in Atom feeds
342
 setting_default_projects_public: New projects are public by default
343
 setting_autofetch_changesets: Fetch commits automatically
344
 setting_sys_api_enabled: Enable WS for repository management
345
 setting_commit_ref_keywords: Referencing keywords
346
 setting_commit_fix_keywords: Fixing keywords
347
 setting_autologin: Autologin
348
 setting_date_format: Date format
349
 setting_time_format: Time format
350
 setting_cross_project_issue_relations: Allow cross-project issue relations
351
 setting_issue_list_default_columns: Default columns displayed on the issue list
352
 setting_repositories_encodings: Attachments and repositories encodings
353
 setting_emails_header: Emails header
354
 setting_emails_footer: Emails footer
355
 setting_protocol: Protocol
356
 setting_per_page_options: Objects per page options
357
 setting_user_format: Users display format
358
 setting_activity_days_default: Days displayed on project activity
359
 setting_display_subprojects_issues: Display subprojects issues on main projects by default
360
 setting_enabled_scm: Enabled SCM
361
 setting_mail_handler_body_delimiters: "Truncate emails after one of these lines"
362
 setting_mail_handler_api_enabled: Enable WS for incoming emails
363
 setting_mail_handler_api_key: API key
364
 setting_sequential_project_identifiers: Generate sequential project identifiers
365
 setting_gravatar_enabled: Use Gravatar user icons
366
 setting_gravatar_default: Default Gravatar image
367
 setting_diff_max_lines_displayed: Maximum number of diff lines displayed
368
 setting_file_max_size_displayed: Maximum size of text files displayed inline
369
 setting_repository_log_display_limit: Maximum number of revisions displayed on file log
370
 setting_openid: Allow OpenID login and registration
371
 setting_password_min_length: Minimum password length
372
 setting_new_project_user_role_id: Role given to a non-admin user who creates a project
373
 setting_default_projects_modules: Default enabled modules for new projects
374
 setting_issue_done_ratio: Calculate the issue done ratio with
375
 setting_issue_done_ratio_issue_field: Use the issue field
376
 setting_issue_done_ratio_issue_status: Use the issue status
377
 setting_start_of_week: Start calendars on
378
 setting_rest_api_enabled: Enable REST web service
379
 setting_cache_formatted_text: Cache formatted text
380
 setting_default_notification_option: Default notification option
381
 setting_commit_logtime_enabled: Enable time logging
382
 setting_commit_logtime_activity_id: Activity for logged time
383
 setting_gantt_items_limit: Maximum number of items displayed on the gantt chart
384
 setting_issue_group_assignment: Allow issue assignment to groups
385
 setting_default_issue_start_date_to_creation_date: Use current date as start date for new issues
386
 setting_commit_cross_project_ref: Allow issues of all the other projects to be referenced and fixed
387
 setting_unsubscribe: Allow users to unsubscribe
388

  
389
 permission_add_project: Create project
390
 permission_add_subprojects: Create subprojects
391
 permission_edit_project: Edit project
392
 permission_select_project_modules: Select project modules
393
 permission_manage_members: Manage members
394
 permission_manage_project_activities: Manage project activities
395
 permission_manage_versions: Manage versions
396
 permission_manage_categories: Manage issue categories
397
 permission_view_issues: View Issues
398
 permission_add_issues: Add issues
399
 permission_edit_issues: Edit issues
400
 permission_manage_issue_relations: Manage issue relations
401
 permission_set_issues_private: Set issues public or private
402
 permission_set_own_issues_private: Set own issues public or private
403
 permission_add_issue_notes: Add notes
404
 permission_edit_issue_notes: Edit notes
405
 permission_edit_own_issue_notes: Edit own notes
406
 permission_move_issues: Move issues
407
 permission_delete_issues: Delete issues
408
 permission_manage_public_queries: Manage public queries
409
 permission_save_queries: Save queries
410
 permission_view_gantt: View gantt chart
411
 permission_view_calendar: View calendar
412
 permission_view_issue_watchers: View watchers list
413
 permission_add_issue_watchers: Add watchers
414
 permission_delete_issue_watchers: Delete watchers
415
 permission_log_time: Log spent time
416
 permission_view_time_entries: View spent time
417
 permission_edit_time_entries: Edit time logs
418
 permission_edit_own_time_entries: Edit own time logs
419
 permission_manage_news: Manage news
420
 permission_comment_news: Comment news
421
 permission_manage_documents: Manage documents
422
 permission_view_documents: View documents
423
 permission_manage_files: Manage files
424
 permission_view_files: View files
425
 permission_manage_wiki: Manage wiki
426
 permission_rename_wiki_pages: Rename wiki pages
427
 permission_delete_wiki_pages: Delete wiki pages
428
 permission_view_wiki_pages: View wiki
429
 permission_view_wiki_edits: View wiki history
430
 permission_edit_wiki_pages: Edit wiki pages
431
 permission_delete_wiki_pages_attachments: Delete attachments
432
 permission_protect_wiki_pages: Protect wiki pages
433
 permission_manage_repository: Manage repository
434
 permission_browse_repository: Browse repository
435
 permission_view_changesets: View changesets
436
 permission_commit_access: Commit access
437
 permission_manage_boards: Manage forums
438
 permission_view_messages: View messages
439
 permission_add_messages: Post messages
440
 permission_edit_messages: Edit messages
441
 permission_edit_own_messages: Edit own messages
442
 permission_delete_messages: Delete messages
443
 permission_delete_own_messages: Delete own messages
444
 permission_export_wiki_pages: Export wiki pages
445
 permission_manage_subtasks: Manage subtasks
446
 permission_manage_related_issues: Manage related issues
447

  
448
 project_module_issue_tracking: Issue tracking
449
 project_module_time_tracking: Time tracking
450
 project_module_news: News
451
 project_module_documents: Documents
452
 project_module_files: Files
453
 project_module_wiki: Wiki
454
 project_module_repository: Repository
455
 project_module_boards: Forums
456
 project_module_calendar: Calendar
457
 project_module_gantt: Gantt
458

  
459
 label_user: Perdoruesi
460
 label_user_plural: Perdoruesit
461
 label_user_new: Perdorues i ri
462
 label_user_anonymous: Anonim
463
 label_project: Projekt
464
 label_project_new: Projekt i ri
465
 label_project_plural: Projekte
466
 label_x_projects:
467
  zero: asnje projekt
468
  one:  1 projekt
469
  other: "%{count} projekte"
470
 label_project_all: Te gjithe Projektet
471
 label_project_latest: Projektet me te fundit
472
 label_issue: Ceshtje
473
 label_issue_new: Ceshtje e re
474
 label_issue_plural: Ceshtjet
475
 label_issue_view_all: Shih te gjitha Ceshtjet
476
 label_issues_by: "Ceshtje per %{value}"
477
 label_issue_added: Ceshtje te shtuara
478
 label_issue_updated: Ceshtje te modifikuara
479
 label_issue_note_added: Shenime te shtuara
480
 label_issue_status_updated: Statusi u modifikua
481
 label_issue_priority_updated: Prioriteti u modifikua
482
 label_document: Dokument
483
 label_document_new: Dokument i ri
484
 label_document_plural: Dokumente
485
 label_document_added: Dokumente te shtuara
486
 label_role: Roli
487
 label_role_plural: Role
488
 label_role_new: Rol i ri
489
 label_role_and_permissions: Role dhe te Drejta
490
 label_role_anonymous: Anonim
491
 label_role_non_member: Jo Anetar
492
 label_member: Anetar
493
 label_member_new: Anetar i ri
494
 label_member_plural: Anetare
495
 label_tracker: Gjurmues
496
 label_tracker_plural: Gjurmuesa
497
 label_tracker_new: Gjurmues i ri
498
 label_workflow: Workflow
499
 label_issue_status: Statusi i Ceshtjes
500
 label_issue_status_plural: Statuset e Ceshtjeve
501
 label_issue_status_new: Statusi i ri
502
 label_issue_category: Kategoria e Ceshtjes
503
 label_issue_category_plural: Kategorite e Ceshtjeve
504
 label_issue_category_new: Kategori e re
505
 label_custom_field: Fushe e personalizuar
506
 label_custom_field_plural: Fusha te personalizuara
507
 label_custom_field_new: Fushe e personalizuar e re
508
 label_enumerations: Enumerations
509
 label_enumeration_new: Vlere e re
510
 label_information: Informacion
511
 label_information_plural: Informacione
512
 label_please_login: Lutemi login
513
 label_register: Regjistrohu
514
 label_login_with_open_id_option: ose lidhu me OpenID
515
 label_password_lost: Fjalekalim i humbur
516
 label_home: Home
517
 label_my_page: Faqja ime
518
 label_my_account: Llogaria ime
519
 label_my_projects: Projektet e mia
520
 label_my_page_block: My page block
521
 label_administration: Administrim
522
 label_login: Login
523
 label_logout: Dalje
524
 label_help: Ndihme
525
 label_reported_issues: Ceshtje te raportuara
526
 label_assigned_to_me_issues: Ceshtje te caktuara mua
527
 label_last_login: Hyrja e fundit
528
 label_registered_on: Regjistruar me
529
 label_activity: Aktiviteti
530
 label_overall_activity: Aktiviteti i pergjithshem
531
 label_user_activity: "Aktiviteti i %{value}"
532
 label_new: Shto
533
 label_logged_as: Lidhur si
534
 label_environment: Ambienti
535
 label_authentication: Authentikimi
536
 label_auth_source: Menyra e Authentikimit
537
 label_auth_source_new: Menyre e re Authentikimi
538
 label_auth_source_plural: Menyrat e Authentikimit
539
 label_subproject_plural: Nenprojekte
540
 label_subproject_new: Nenprojekt i ri
541
 label_and_its_subprojects: "%{value} dhe Nenprojektet e vet"
542
 label_min_max_length: Gjatesia Min - Max
543
 label_list: List
544
 label_date: Date
545
 label_integer: Integer
546
 label_float: Float
547
 label_boolean: Boolean
548
 label_string: Text
549
 label_text: Long text
550
 label_attribute: Attribute
551
 label_attribute_plural: Attributes
552
 label_download: "%{count} Download"
553
 label_download_plural: "%{count} Downloads"
554
 label_no_data: No data to display
555
 label_change_status: Change status
556
 label_history: Histori
557
 label_attachment: File
558
 label_attachment_new: File i ri
559
 label_attachment_delete: Fshi file
560
 label_attachment_plural: Files
561
 label_file_added: File te shtuar
562
 label_report: Raport
563
 label_report_plural: Raporte
564
 label_news: Lajm
565
 label_news_new: Shto Lajm
566
 label_news_plural: Lajme
567
 label_news_latest: Lajmet e fundit
568
 label_news_view_all: Veshtro gjithe Lajmet
569
 label_news_added: Lajme te shtuara
570
 label_news_comment_added: Komenti iu shtua Lajmeve
571
 label_settings: Settings
572
 label_overview: Overview
573
 label_version: Version
574
 label_version_new: Version i ri
575
 label_version_plural: Versione
576
 label_close_versions: Mbyll Versionet e perfunduara
577
 label_confirmation: Konfirmim
578
 label_export_to: 'Mund te gjendet gjithashtu ne:'
579
 label_read: Lexim...
580
 label_public_projects: Projekte publike
581
 label_open_issues: e hapur
582
 label_open_issues_plural: te hapura
583
 label_closed_issues: e mbyllur
584
 label_closed_issues_plural: te mbyllura
585
 label_x_open_issues_abbr_on_total:
586
  zero: 0 te hapura / %{total}
587
  one:  1 e hapur / %{total}
588
  other: "%{count} te hapura / %{total}"
589
 label_x_open_issues_abbr:
590
  zero: 0 te hapura
591
  one:  1 e hapur
592
  other: "%{count} te hapura"
593
 label_x_closed_issues_abbr:
594
  zero: 0 te mbyllura
595
  one:  1 e mbyllur
596
  other: "%{count} te mbyllura"
597
 label_x_issues:
598
  zero: 0 ceshtje
599
  one:  1 ceshtje
600
  other: "%{count} ceshtje"
601
 label_total: Total
602
 label_permissions: Te drejta
603
 label_current_status: Statusi aktual
604
 label_new_statuses_allowed: Statuse te reja te lejuara
605
 label_all: te gjitha
606
 label_none: asnje
607
 label_nobody: askush
608
 label_next: Pasardhes
609
 label_previous: Paraardhes
610
 label_used_by: Perdorur nga
611
 label_details: Detaje
612
 label_add_note: Shto nje Shenim
613
 label_per_page: Per Faqe
614
 label_calendar: Kalendar
615
 label_months_from: muaj nga
616
 label_gantt: Gantt
617
 label_internal: I brendshem
618
 label_last_changes: "%{count} ndryshimet e fundit"
619
 label_change_view_all: Shih gjithe ndryshimet
620
 label_personalize_page: Personalizo kete Faqe
621
 label_comment: Koment
622
 label_comment_plural: Komente
623
 label_x_comments:
624
  zero: asnje koment
625
  one: 1 koment
626
  other: "%{count} komente"
627
 label_comment_add: Shto nje koment
628
 label_comment_added: Komenti u shtua
629
 label_comment_delete: Fshi komente
630
 label_query: Custom query
631
 label_query_plural: Custom queries
632
 label_query_new: New query
633
 label_my_queries: My custom queries
634
 label_filter_add: Shto filter
635
 label_filter_plural: Filtra
636
 label_equals: eshte
637
 label_not_equals: nuk eshte
638
 label_in_less_than: ne me pak se
639
 label_in_more_than: ne me shume se
640
 label_greater_or_equal: '>='
641
 label_less_or_equal: '<='
642
 label_between: ndermjet
643
 label_in: ne
644
 label_today: sot
645
 label_all_time: cdo kohe
646
 label_yesterday: dje
647
 label_this_week: kete jave
648
 label_last_week: javen e kaluar
649
 label_last_n_days: "%{count} ditet e fundit"
650
 label_this_month: kete muaj
651
 label_last_month: muajin e kaluar
652
 label_this_year: kete vit
653
 label_date_range: Date range
654
 label_less_than_ago: me pak se dite para
655
 label_more_than_ago: me shume se dite para
656
 label_ago: dite para
657
 label_contains: permban
658
 label_not_contains: nuk permban
659
 label_day_plural: dite
660
 label_repository: Repository
661
 label_repository_new: New repository
662
 label_repository_plural: Repositories
663
 label_browse: Browse
664
 label_modification: "%{count} ndryshim"
665
 label_modification_plural: "%{count} ndryshime"
666
 label_branch: Dege
667
 label_tag: Tag
668
 label_revision: Revizion
669
 label_revision_plural: Revizione
670
 label_revision_id: "Revizion %{value}"
671
 label_associated_revisions: Associated revisions
672
 label_added: te shtuara
673
 label_modified: te modifikuara
674
 label_copied: te kopjuara
675
 label_renamed: te riemeruara
676
 label_deleted: te fshira
677
 label_latest_revision: Revizioni i fundit
678
 label_latest_revision_plural: Revizionet e fundit
679
 label_view_revisions: Shih Revizionet
680
 label_view_all_revisions: Shih te gjitha Revizionet
681
 label_max_size: Maximum size
682
 label_sort_highest: Coje ne krye
683
 label_sort_higher: Coje lart
684
 label_sort_lower: Coje poshte
685
 label_sort_lowest: Coje ne fund
686
 label_roadmap: Roadmap
687
 label_roadmap_due_in: "E pritshme ne %{value}"
688
 label_roadmap_overdue: "%{value} me vonese"
689
 label_roadmap_no_issues: Asnje Ceshtje per kete version
690
 label_search: Kerko
691
 label_result_plural: Rezultatet
692
 label_all_words: Te gjitha fjalet
693
 label_wiki: Wiki
694
 label_wiki_edit: Wiki edit
695
 label_wiki_edit_plural: Wiki edits
696
 label_wiki_page: Wiki page
697
 label_wiki_page_plural: Wiki pages
698
 label_index_by_title: Index by title
699
 label_index_by_date: Index by date
700
 label_current_version: Current version
701
 label_preview: Preview
702
 label_feed_plural: Feeds
703
 label_changes_details: Details of all changes
704
 label_issue_tracking: Issue tracking
705
 label_spent_time: Spent time
706
 label_overall_spent_time: Overall spent time
707
 label_f_hour: "%{value} ore"
708
 label_f_hour_plural: "%{value} ore"
709
 label_time_tracking: Time tracking
710
 label_change_plural: Ndryshimet
711
 label_statistics: Statistika
712
 label_commits_per_month: Commits per month
713
 label_commits_per_author: Commits per author
714
 label_diff: diff
715
 label_view_diff: View differences
716
 label_diff_inline: inline
717
 label_diff_side_by_side: side by side
718
 label_options: Options
719
 label_copy_workflow_from: Copy workflow from
720
 label_permissions_report: Permissions report
721
 label_watched_issues: Watched issues
722
 label_related_issues: Related issues
723
 label_applied_status: Applied status
724
 label_loading: Loading...
725
 label_relation_new: New relation
726
 label_relation_delete: Delete relation
727
 label_relates_to: related to
728
 label_duplicates: duplicates
729
 label_duplicated_by: duplicated by
730
 label_blocks: blocks
731
 label_blocked_by: blocked by
732
 label_precedes: precedes
733
 label_follows: follows
734
 label_end_to_start: end to start
735
 label_end_to_end: end to end
736
 label_start_to_start: start to start
737
 label_start_to_end: start to end
738
 label_stay_logged_in: Stay logged in
739
 label_disabled: disabled
740
 label_show_completed_versions: Show completed versions
741
 label_me: me
742
 label_board: Forum
743
 label_board_new: New forum
744
 label_board_plural: Forums
745
 label_board_locked: Locked
746
 label_board_sticky: Sticky
747
 label_topic_plural: Topics
748
 label_message_plural: Messages
749
 label_message_last: Last message
750
 label_message_new: New message
751
 label_message_posted: Message added
752
 label_reply_plural: Replies
753
 label_send_information: Send account information to the user
754
 label_year: Year
755
 label_month: Month
756
 label_week: Week
757
 label_date_from: From
758
 label_date_to: To
759
 label_language_based: Based on user's language
760
 label_sort_by: "Sort by %{value}"
761
 label_send_test_email: Send a test email
762
 label_feeds_access_key: RSS access key
763
 label_missing_feeds_access_key: Missing a RSS access key
764
 label_feeds_access_key_created_on: "RSS access key created %{value} ago"
765
 label_module_plural: Modules
766
 label_added_time_by: "Added by %{author} %{age} ago"
767
 label_updated_time_by: "Updated by %{author} %{age} ago"
768
 label_updated_time: "Updated %{value} ago"
769
 label_jump_to_a_project: Jump to a project...
770
 label_file_plural: Files
771
 label_changeset_plural: Changesets
772
 label_default_columns: Default columns
773
 label_no_change_option: (No change)
774
 label_bulk_edit_selected_issues: Bulk edit selected issues
775
 label_bulk_edit_selected_time_entries: Bulk edit selected time entries
776
 label_theme: Theme
777
 label_default: Default
778
 label_search_titles_only: Search titles only
779
 label_user_mail_option_all: "For any event on all my projects"
780
 label_user_mail_option_selected: "For any event on the selected projects only..."
781
 label_user_mail_option_none: "No events"
782
 label_user_mail_option_only_my_events: "Only for things I watch or I'm involved in"
783
 label_user_mail_option_only_assigned: "Only for things I am assigned to"
784
 label_user_mail_option_only_owner: "Only for things I am the owner of"
785
 label_user_mail_no_self_notified: "I don't want to be notified of changes that I make myself"
786
 label_registration_activation_by_email: account activation by email
787
 label_registration_manual_activation: manual account activation
788
 label_registration_automatic_activation: automatic account activation
789
 label_display_per_page: "Per page: %{value}"
790
 label_age: Age
791
 label_change_properties: Change properties
792
 label_general: General
793
 label_more: More
794
 label_scm: SCM
795
 label_plugins: Plugins
796
 label_ldap_authentication: LDAP authentication
797
 label_downloads_abbr: D/L
798
 label_optional_description: Optional description
799
 label_add_another_file: Add another file
800
 label_preferences: Preferences
801
 label_chronological_order: In chronological order
802
 label_reverse_chronological_order: In reverse chronological order
803
 label_planning: Planning
804
 label_incoming_emails: Incoming emails
805
 label_generate_key: Generate a key
806
 label_issue_watchers: Watchers
807
 label_example: Example
808
 label_display: Display
809
 label_sort: Sort
810
 label_ascending: Ascending
811
 label_descending: Descending
812
 label_date_from_to: From %{start} to %{end}
813
 label_wiki_content_added: Wiki page added
814
 label_wiki_content_updated: Wiki page updated
815
 label_group: Group
816
 label_group_plural: Groups
817
 label_group_new: New group
818
 label_time_entry_plural: Spent time
819
 label_version_sharing_none: Not shared
820
 label_version_sharing_descendants: With subprojects
821
 label_version_sharing_hierarchy: With project hierarchy
822
 label_version_sharing_tree: With project tree
823
 label_version_sharing_system: With all projects
824
 label_update_issue_done_ratios: Update issue done ratios
825
 label_copy_source: Source
826
 label_copy_target: Target
827
 label_copy_same_as_target: Same as target
828
 label_display_used_statuses_only: Only display statuses that are used by this tracker
829
 label_api_access_key: API access key
830
 label_missing_api_access_key: Missing an API access key
831
 label_api_access_key_created_on: "API access key created %{value} ago"
832
 label_profile: Profile
833
 label_subtask_plural: Subtasks
834
 label_project_copy_notifications: Send email notifications during the project copy
835
 label_principal_search: "Search for user or group:"
836
 label_user_search: "Search for user:"
837
 label_additional_workflow_transitions_for_author: Additional transitions allowed when the user is the author
838
 label_additional_workflow_transitions_for_assignee: Additional transitions allowed when the user is the assignee
839
 label_issues_visibility_all: All issues
840
 label_issues_visibility_public: All non private issues
841
 label_issues_visibility_own: Issues created by or assigned to the user
842
 label_git_report_last_commit: Report last commit for files and directories
843
 label_parent_revision: Parent
844
 label_child_revision: Child
845
 label_export_options: "%{export_format} export options"
846
 label_copy_attachments: Copy attachments
847
 label_item_position: "%{position} of %{count}"
848
 label_completed_versions: Completed versions
849
 label_search_for_watchers: Search for watchers to add
850

  
851
 button_login: Login
852
 button_submit: Submit
853
 button_save: Save
854
 button_check_all: Check all
855
 button_uncheck_all: Uncheck all
856
 button_collapse_all: Collapse all
857
 button_expand_all: Expand all
858
 button_delete: Delete
859
 button_create: Create
860
 button_create_and_continue: Create and continue
861
 button_test: Test
862
 button_edit: Edit
863
 button_edit_associated_wikipage: "Edit associated Wiki page: %{page_title}"
864
 button_add: Add
865
 button_change: Change
866
 button_apply: Apply
867
 button_clear: Clear
868
 button_lock: Lock
869
 button_unlock: Unlock
870
 button_download: Download
871
 button_list: List
872
 button_view: View
873
 button_move: Move
874
 button_move_and_follow: Move and follow
875
 button_back: Back
876
 button_cancel: Cancel
877
 button_activate: Activate
878
 button_sort: Sort
879
 button_log_time: Log time
880
 button_rollback: Rollback to this version
881
 button_watch: Watch
882
 button_unwatch: Unwatch
883
 button_reply: Reply
884
 button_archive: Archive
885
 button_unarchive: Unarchive
886
 button_reset: Reset
887
 button_rename: Rename
888
 button_change_password: Change password
889
 button_copy: Copy
890
 button_copy_and_follow: Copy and follow
891
 button_annotate: Annotate
892
 button_update: Update
893
 button_configure: Configure
894
 button_quote: Quote
895
 button_duplicate: Duplicate
896
 button_show: Show
897
 button_edit_section: Edit this section
898
 button_export: Export
899
 button_delete_my_account: Delete my account
900

  
901
 status_active: active
902
 status_registered: registered
903
 status_locked: locked
904

  
905
 version_status_open: open
906
 version_status_locked: locked
907
 version_status_closed: closed
908

  
909
 field_active: Active
910

  
911
 text_select_mail_notifications: Select actions for which email notifications should be sent.
912
 text_regexp_info: eg. ^[A-Z0-9]+$
913
 text_min_max_length_info: 0 means no restriction
914
 text_project_destroy_confirmation: Are you sure you want to delete this project and related data?
915
 text_subprojects_destroy_warning: "Its subproject(s): %{value} will be also deleted."
916
 text_workflow_edit: Select a role and a tracker to edit the workflow
917
 text_are_you_sure: Are you sure?
918
 text_are_you_sure_with_children: "Delete issue and all child issues?"
919
 text_journal_changed: "%{label} changed from %{old} to %{new}"
920
 text_journal_changed_no_detail: "%{label} updated"
921
 text_journal_set_to: "%{label} set to %{value}"
922
 text_journal_deleted: "%{label} deleted (%{old})"
923
 text_journal_added: "%{label} %{value} added"
924
 text_tip_issue_begin_day: issue beginning this day
925
 text_tip_issue_end_day: issue ending this day
926
 text_tip_issue_begin_end_day: issue beginning and ending this day
927
 text_project_identifier_info: 'Only lower case letters (a-z), numbers, dashes and underscores are allowed.<br />Once saved, the identifier cannot be changed.'
928
 text_caracters_maximum: "%{count} characters maximum."
929
 text_caracters_minimum: "Must be at least %{count} characters long."
930
 text_length_between: "Length between %{min} and %{max} characters."
931
 text_tracker_no_workflow: No workflow defined for this tracker
932
 text_unallowed_characters: Unallowed characters
933
 text_comma_separated: Multiple values allowed (comma separated).
934
 text_line_separated: Multiple values allowed (one line for each value).
935
 text_issues_ref_in_commit_messages: Referencing and fixing issues in commit messages
936
 text_issue_added: "Issue %{id} has been reported by %{author}."
937
 text_issue_updated: "Issue %{id} has been updated by %{author}."
938
 text_wiki_destroy_confirmation: Are you sure you want to delete this wiki and all its content?
939
 text_issue_category_destroy_question: "Some issues (%{count}) are assigned to this category. What do you want to do?"
940
 text_issue_category_destroy_assignments: Remove category assignments
941
 text_issue_category_reassign_to: Reassign issues to this category
942
 text_user_mail_option: "For unselected projects, you will only receive notifications about things you watch or you're involved in (eg. issues you're the author or assignee)."
943
 text_no_configuration_data: "Roles, trackers, issue statuses and workflow have not been configured yet.\nIt is highly recommended to load the default configuration. You will be able to modify it once loaded."
944
 text_load_default_configuration: Load the default configuration
945
 text_status_changed_by_changeset: "Applied in changeset %{value}."
946
 text_time_logged_by_changeset: "Applied in changeset %{value}."
947
 text_issues_destroy_confirmation: 'Are you sure you want to delete the selected issue(s)?'
948
 text_issues_destroy_descendants_confirmation: "This will also delete %{count} subtask(s)."
949
 text_time_entries_destroy_confirmation: 'Are you sure you want to delete the selected time entr(y/ies)?'
950
 text_select_project_modules: 'Select modules to enable for this project:'
951
 text_default_administrator_account_changed: Default administrator account changed
952
 text_file_repository_writable: Attachments directory writable
953
 text_plugin_assets_writable: Plugin assets directory writable
954
 text_rmagick_available: RMagick available (optional)
955
 text_destroy_time_entries_question: "%{hours} hours were reported on the issues you are about to delete. What do you want to do?"
956
 text_destroy_time_entries: Delete reported hours
957
 text_assign_time_entries_to_project: Assign reported hours to the project
958
 text_reassign_time_entries: 'Reassign reported hours to this issue:'
959
 text_user_wrote: "%{value} wrote:"
960
 text_enumeration_destroy_question: "%{count} objects are assigned to this value."
961
 text_enumeration_category_reassign_to: 'Reassign them to this value:'
962
 text_email_delivery_not_configured: "Email delivery is not configured, and notifications are disabled.\nConfigure your SMTP server in config/configuration.yml and restart the application to enable them."
963
 text_repository_usernames_mapping: "Select or update the Redmine user mapped to each username found in the repository log.\nUsers with the same Redmine and repository username or email are automatically mapped."
964
 text_diff_truncated: '... This diff was truncated because it exceeds the maximum size that can be displayed.'
965
 text_custom_field_possible_values_info: 'One line for each value'
966
 text_wiki_page_destroy_question: "This page has %{descendants} child page(s) and descendant(s). What do you want to do?"
967
 text_wiki_page_nullify_children: "Keep child pages as root pages"
968
 text_wiki_page_destroy_children: "Delete child pages and all their descendants"
969
 text_wiki_page_reassign_children: "Reassign child pages to this parent page"
970
 text_own_membership_delete_confirmation: "You are about to remove some or all of your permissions and may no longer be able to edit this project after that.\nAre you sure you want to continue?"
971
 text_zoom_in: Zoom in
972
 text_zoom_out: Zoom out
973
 text_warn_on_leaving_unsaved: "The current page contains unsaved text that will be lost if you leave this page."
974
 text_scm_path_encoding_note: "Default: UTF-8"
975
 text_git_repository_note: Repository is bare and local (e.g. /gitrepo, c:\gitrepo)
976
 text_mercurial_repository_note: Local repository (e.g. /hgrepo, c:\hgrepo)
977
 text_scm_command: Command
978
 text_scm_command_version: Version
979
 text_scm_config: You can configure your scm commands in config/configuration.yml. Please restart the application after editing it.
980
 text_scm_command_not_available: Scm command is not available. Please check settings on the administration panel.
981
 text_issue_conflict_resolution_overwrite: "Apply my changes anyway (previous notes will be kept but some changes may be overwritten)"
982
 text_issue_conflict_resolution_add_notes: "Add my notes and discard my other changes"
983
 text_issue_conflict_resolution_cancel: "Discard all my changes and redisplay %{link}"
984
 text_account_destroy_confirmation: "Are you sure you want to proceed?\nYour account will be permanently deleted, with no way to reactivate it."
985

  
986
 default_role_manager: Manager
987
 default_role_developer: Developer
988
 default_role_reporter: Reporter
989
 default_tracker_bug: Bug
990
 default_tracker_feature: Feature
991
 default_tracker_support: Support
992
 default_issue_status_new: New
993
 default_issue_status_in_progress: In Progress
994
 default_issue_status_resolved: Resolved
995
 default_issue_status_feedback: Feedback
996
 default_issue_status_closed: Closed
997
 default_issue_status_rejected: Rejected
998
 default_doc_category_user: User documentation
999
 default_doc_category_tech: Technical documentation
1000
 default_priority_low: Low
1001
 default_priority_normal: Normal
1002
 default_priority_high: High
1003
 default_priority_urgent: Urgent
1004
 default_priority_immediate: Immediate
1005
 default_activity_design: Design
1006
 default_activity_development: Development
1007

  
1008
 enumeration_issue_priorities: Issue priorities
1009
 enumeration_doc_categories: Document categories
1010
 enumeration_activities: Activities (time tracking)
1011
 enumeration_system_activity: System Activity
1012
 description_filter: Filter
1013
 description_search: Searchfield
1014
 description_choose_project: Projects
1015
 description_project_scope: Search scope
1016
 description_notes: Notes
1017
 description_message_content: Message content
1018
 description_query_sort_criteria_attribute: Sort attribute
1019
 description_query_sort_criteria_direction: Sort direction
1020
 description_user_mail_notification: Mail notification settings
1021
 description_available_columns: Available Columns
1022
 description_selected_columns: Selected Columns
1023
 description_all_columns: All Columns
1024
 description_issue_category_reassign: Choose issue category
1025
 description_wiki_subpages_reassign: Choose new parent page
1026
 description_date_range_list: Choose range from list
1027
 description_date_range_interval: Choose range by selecting start and end date
1028
 description_date_from: Enter start date
1029
 description_date_to: Enter end date