bg.yml

Ivan Cenov, 2012-06-25 20:28

Download (63.7 KB)

 
1
# Bulgarian translation by Ivan Cenov i_cenov@botevgrad.com
2
bg:
3
 # Text direction: Left-to-Right (ltr) or Right-to-Left (rtl)
4
 direction: ltr
5
 date:
6
  formats:
7
   # Use the strftime parameters for formats.
8
   # When no format has been given, it uses default.
9
   # You can provide other formats here if you like!
10
   default: "%d-%m-%Y"
11
   short: "%b %d"
12
   long: "%B %d, %Y"
13

  
14
  day_names: [Неделя, Понеделник, Вторник, Сряда, Четвъртък, Петък, Събота]
15
  abbr_day_names: [Нед, Пон, Вто, Сря, Чет, Пет, Съб]
16

  
17
  # Don't forget the nil at the beginning; there's no such thing as a 0th month
18
  month_names: [~, Януари, Февруари, Март, Април, Май, Юни, Юли, Август, Септември, Октомври, Ноември, Декември]
19
  abbr_month_names: [~, Яну, Фев, Мар, Апр, Май, Юни, Юли, Авг, Сеп, Окт, Ное, Дек]
20
  # Used in date_select and datime_select.
21
  order:
22
   - :year
23
   - :month
24
   - :day
25

  
26
 time:
27
  formats:
28
   default: "%a, %d %b %Y %H:%M:%S %z"
29
   time: "%H:%M"
30
   short: "%d %b %H:%M"
31
   long: "%B %d, %Y %H:%M"
32
  am: "am"
33
  pm: "pm"
34

  
35
 datetime:
36
  distance_in_words:
37
   half_a_minute: "half a minute"
38
   less_than_x_seconds:
39
    one:  "по-малко от 1 секунда"
40
    other: "по-малко от %{count} секунди"
41
   x_seconds:
42
    one:  "1 секунда"
43
    other: "%{count} секунди"
44
   less_than_x_minutes:
45
    one:  "по-малко от 1 минута"
46
    other: "по-малко от %{count} минути"
47
   x_minutes:
48
    one:  "1 минута"
49
    other: "%{count} минути"
50
   about_x_hours:
51
    one:  "около 1 час"
52
    other: "около %{count} часа"
53
   x_hours:
54
    one:  "1 hour"
55
    other: "%{count} hours"
56
   x_days:
57
    one:  "1 ден"
58
    other: "%{count} дена"
59
   about_x_months:
60
    one:  "около 1 месец"
61
    other: "около %{count} месеца"
62
   x_months:
63
    one:  "1 месец"
64
    other: "%{count} месеца"
65
   about_x_years:
66
    one:  "около 1 година"
67
    other: "около %{count} години"
68
   over_x_years:
69
    one:  "над 1 година"
70
    other: "над %{count} години"
71
   almost_x_years:
72
    one:  "почти 1 година"
73
    other: "почти %{count} години"
74

  
75
 number:
76
  format:
77
   separator: "."
78
   delimiter: ""
79
   precision: 3
80

  
81
  human:
82
   format:
83
    delimiter: ""
84
    precision: 3
85
   storage_units:
86
    format: "%n %u"
87
    units:
88
     byte:
89
      one: байт
90
      other: байта
91
     kb: "KB"
92
     mb: "MB"
93
     gb: "GB"
94
     tb: "TB"
95

  
96
# Used in array.to_sentence.
97
 support:
98
  array:
99
   sentence_connector: "и"
100
   skip_last_comma: false
101

  
102
 activerecord:
103
  errors:
104
   template:
105
    header:
106
     one:  "1 грешка попречи този %{model} да бъде записан"
107
     other: "%{count} грешки попречиха този %{model} да бъде записан"
108
   messages:
109
    inclusion: "не съществува в списъка"
110
    exclusion: "е запазено"
111
    invalid: "е невалидно"
112
    confirmation: "липсва одобрение"
113
    accepted: "трябва да се приеме"
114
    empty: "не може да е празно"
115
    blank: "не може да е празно"
116
    too_long: "е прекалено дълго"
117
    too_short: "е прекалено късо"
118
    wrong_length: "е с грешна дължина"
119
    taken: "вече съществува"
120
    not_a_number: "не е число"
121
    not_a_date: "е невалидна дата"
122
    greater_than: "трябва да бъде по-голям[a/о] от %{count}"
123
    greater_than_or_equal_to: "трябва да бъде по-голям[a/о] от или равен[a/o] на %{count}"
124
    equal_to: "трябва да бъде равен[a/o] на %{count}"
125
    less_than: "трябва да бъде по-малък[a/o] от %{count}"
126
    less_than_or_equal_to: "трябва да бъде по-малък[a/o] от или равен[a/o] на %{count}"
127
    odd: "трябва да бъде нечетен[a/o]"
128
    even: "трябва да бъде четен[a/o]"
129
    greater_than_start_date: "трябва да е след началната дата"
130
    not_same_project: "не е от същия проект"
131
    circular_dependency: "Тази релация ще доведе до безкрайна зависимост"
132
    cant_link_an_issue_with_a_descendant: "Една задача не може да бъде свързвана към своя подзадача"
133

  
134
 actionview_instancetag_blank_option: Изберете
135

  
136
 general_text_No: 'Не'
137
 general_text_Yes: 'Да'
138
 general_text_no: 'не'
139
 general_text_yes: 'да'
140
 general_lang_name: 'Bulgarian (Български)'
141
 general_csv_separator: ','
142
 general_csv_decimal_separator: '.'
143
 general_csv_encoding: UTF-8
144
 general_pdf_encoding: UTF-8
145
 general_first_day_of_week: '1'
146

  
147
 notice_account_updated: Профилът е обновен успешно.
148
 notice_account_invalid_creditentials: Невалиден потребител или парола.
149
 notice_account_password_updated: Паролата е успешно променена.
150
 notice_account_wrong_password: Грешна парола
151
 notice_account_register_done: Профилът е създаден успешно.
152
 notice_account_unknown_email: Непознат e-mail.
153
 notice_can_t_change_password: Този профил е с външен метод за оторизация. Невъзможна смяна на паролата.
154
 notice_account_lost_email_sent: Изпратен ви е e-mail с инструкции за избор на нова парола.
155
 notice_account_activated: Профилът ви е активиран. Вече може да влезете в системата.
156
 notice_successful_create: Успешно създаване.
157
 notice_successful_update: Успешно обновяване.
158
 notice_successful_delete: Успешно изтриване.
159
 notice_successful_connection: Успешно свързване.
160
 notice_file_not_found: Несъществуваща или преместена страница.
161
 notice_locking_conflict: Друг потребител променя тези данни в момента.
162
 notice_not_authorized: Нямате право на достъп до тази страница.
163
 notice_not_authorized_archived_project: Проектът, който се опитвате да видите е архивиран. Ако смятате, че това не е правилно, обърнете се към администратора за разархивиране.
164
 notice_email_sent: "Изпратен e-mail на %{value}"
165
 notice_email_error: "Грешка при изпращане на e-mail (%{value})"
166
 notice_feeds_access_key_reseted: Вашия ключ за RSS достъп беше променен.
167
 notice_api_access_key_reseted: Вашият API ключ за достъп беше изчистен.
168
 notice_failed_to_save_issues: "Неуспешен запис на %{count} задачи от %{total} избрани: %{ids}."
169
 notice_failed_to_save_time_entries: "Невъзможност за запис на %{count} записа за използвано време от %{total} избрани: %{ids}."
170
 notice_failed_to_save_members: "Невъзможност за запис на член(ове): %{errors}."
171
 notice_no_issue_selected: "Няма избрани задачи."
172
 notice_account_pending: "Профилът Ви е създаден и очаква одобрение от администратор."
173
 notice_default_data_loaded: Примерната информация е заредена успешно.
174
 notice_unable_delete_version: Невъзможност за изтриване на версия
175
 notice_unable_delete_time_entry: Невъзможност за изтриване на запис за използвано време.
176
 notice_issue_done_ratios_updated: Обновен процент на завършените задачи.
177
 notice_gantt_chart_truncated: Мрежовият график е съкратен, понеже броят на обектите, които могат да бъдат показани е твърде голям (%{max})
178
 notice_issue_successful_create: Задача %{id} е създадена.
179
 notice_issue_update_conflict: Задачата е била променена от друг потребител, докато вие сте я редактирали.
180
 notice_account_deleted: Вашият профил беше премахнат без възможност за възстановяване.
181

  
182
 error_can_t_load_default_data: "Грешка при зареждане на примерната информация: %{value}"
183
 error_scm_not_found: Несъществуващ обект в хранилището.
184
 error_scm_command_failed: "Грешка при опит за комуникация с хранилище: %{value}"
185
 error_scm_annotate: "Обектът не съществува или не може да бъде анотиран."
186
 error_scm_annotate_big_text_file: "Файлът не може да бъде анотиран, понеже надхвърля максималния размер за текстови файлове."
187
 error_issue_not_found_in_project: 'Задачата не е намерена или не принадлежи на този проект'
188
 error_no_tracker_in_project: Няма асоциирани тракери с този проект. Проверете настройките на проекта.
189
 error_no_default_issue_status: Няма установено подразбиращо се състояние за задачите. Моля проверете вашата конфигурация (Вижте "Администрация -> Състояния на задачи").
190
 error_can_not_delete_custom_field: Невъзможност за изтриване на потребителско поле
191
 error_can_not_delete_tracker: Този тракер съдържа задачи и не може да бъде изтрит.
192
 error_can_not_remove_role: Тази роля се използва и не може да бъде изтрита.
193
 error_can_not_reopen_issue_on_closed_version: Задача, асоциирана със затворена версия не може да бъде отворена отново
194
 error_can_not_archive_project: Този проект не може да бъде архивиран
195
 error_issue_done_ratios_not_updated: Процентът на завършените задачи не е обновен.
196
 error_workflow_copy_source: Моля изберете source тракер или роля
197
 error_workflow_copy_target: Моля изберете тракер(и) и роля (роли).
198
 error_unable_delete_issue_status: Невъзможност за изтриване на състояние на задача
199
 error_unable_to_connect: Невъзможност за свързване с (%{value})
200
 error_attachment_too_big: Този файл не може да бъде качен, понеже надхвърля максималната възможна големина (%{max_size})
201
 error_session_expired: Вашата сесия е изтекла. Моля влезете в Redmine отново.
202
 warning_attachments_not_saved: "%{count} файла не бяха записани."
203

  
204
 mail_subject_lost_password: "Вашата парола (%{value})"
205
 mail_body_lost_password: 'За да смените паролата си, използвайте следния линк:'
206
 mail_subject_register: "Активация на профил (%{value})"
207
 mail_body_register: 'За да активирате профила си използвайте следния линк:'
208
 mail_body_account_information_external: "Можете да използвате вашия %{value} профил за вход."
209
 mail_body_account_information: Информацията за профила ви
210
 mail_subject_account_activation_request: "Заявка за активиране на профил в %{value}"
211
 mail_body_account_activation_request: "Има новорегистриран потребител (%{value}), очакващ вашето одобрение:"
212
 mail_subject_reminder: "%{count} задачи с краен срок с следващите %{days} дни"
213
 mail_body_reminder: "%{count} задачи, назначени на вас са с краен срок в следващите %{days} дни:"
214
 mail_subject_wiki_content_added: "Wiki страницата '%{id}' беше добавена"
215
 mail_body_wiki_content_added: Wiki страницата '%{id}' беше добавена от %{author}.
216
 mail_subject_wiki_content_updated: "Wiki страницата '%{id}' беше обновена"
217
 mail_body_wiki_content_updated: Wiki страницата '%{id}' беше обновена от %{author}.
218

  
219
 gui_validation_error: 1 грешка
220
 gui_validation_error_plural: "%{count} грешки"
221

  
222
 field_name: Име
223
 field_description: Описание
224
 field_summary: Анотация
225
 field_is_required: Задължително
226
 field_firstname: Име
227
 field_lastname: Фамилия
228
 field_mail: Email
229
 field_filename: Файл
230
 field_filesize: Големина
231
 field_downloads: Изтеглени файлове
232
 field_author: Автор
233
 field_created_on: От дата
234
 field_updated_on: Обновена
235
 field_field_format: Тип
236
 field_is_for_all: За всички проекти
237
 field_possible_values: Възможни стойности
238
 field_regexp: Регулярен израз
239
 field_min_length: Мин. дължина
240
 field_max_length: Макс. дължина
241
 field_value: Стойност
242
 field_category: Категория
243
 field_title: Заглавие
244
 field_project: Проект
245
 field_issue: Задача
246
 field_status: Състояние
247
 field_notes: Бележка
248
 field_is_closed: Затворена задача
249
 field_is_default: Състояние по подразбиране
250
 field_tracker: Тракер
251
 field_subject: Относно
252
 field_due_date: Крайна дата
253
 field_assigned_to: Възложена на
254
 field_priority: Приоритет
255
 field_fixed_version: Планувана версия
256
 field_user: Потребител
257
 field_principal: Principal
258
 field_role: Роля
259
 field_homepage: Начална страница
260
 field_is_public: Публичен
261
 field_parent: Подпроект на
262
 field_is_in_roadmap: Да се вижда ли в Пътна карта
263
 field_login: Потребител
264
 field_mail_notification: Известия по пощата
265
 field_admin: Администратор
266
 field_last_login_on: Последно свързване
267
 field_language: Език
268
 field_effective_date: Дата
269
 field_password: Парола
270
 field_new_password: Нова парола
271
 field_password_confirmation: Потвърждение
272
 field_version: Версия
273
 field_type: Тип
274
 field_host: Хост
275
 field_port: Порт
276
 field_account: Профил
277
 field_base_dn: Base DN
278
 field_attr_login: Атрибут Login
279
 field_attr_firstname: Атрибут Първо име (Firstname)
280
 field_attr_lastname: Атрибут Фамилия (Lastname)
281
 field_attr_mail: Атрибут Email
282
 field_onthefly: Динамично създаване на потребител
283
 field_start_date: Начална дата
284
 field_done_ratio: "% Прогрес"
285
 field_auth_source: Начин на оторизация
286
 field_hide_mail: Скрий e-mail адреса ми
287
 field_comments: Коментар
288
 field_url: Адрес
289
 field_start_page: Начална страница
290
 field_subproject: Подпроект
291
 field_hours: Часове
292
 field_activity: Дейност
293
 field_spent_on: Дата
294
 field_identifier: Идентификатор
295
 field_is_filter: Използва се за филтър
296
 field_issue_to: Свързана задача
297
 field_delay: Отместване
298
 field_assignable: Възможно е възлагане на задачи за тази роля
299
 field_redirect_existing_links: Пренасочване на съществуващи линкове
300
 field_estimated_hours: Изчислено време
301
 field_column_names: Колони
302
 field_time_entries: Log time
303
 field_time_zone: Часова зона
304
 field_searchable: С възможност за търсене
305
 field_default_value: Стойност по подразбиране
306
 field_comments_sorting: Сортиране на коментарите
307
 field_parent_title: Родителска страница
308
 field_editable: Editable
309
 field_watcher: Наблюдател
310
 field_identity_url: OpenID URL
311
 field_content: Съдържание
312
 field_group_by: Групиране на резултатите по
313
 field_sharing: Sharing
314
 field_parent_issue: Родителска задача
315
 field_member_of_group: Член на група
316
 field_assigned_to_role: Assignee's role
317
 field_text: Текстово поле
318
 field_visible: Видим
319
 field_warn_on_leaving_unsaved: Предупреди ме, когато напускам страница с незаписано съдържание
320
 field_issues_visibility: Видимост на задачите
321
 field_is_private: Лична
322
 field_commit_logs_encoding: Кодова таблица на съобщенията при поверяване
323
 field_scm_path_encoding: Кодова таблица на пътищата (path)
324
 field_path_to_repository: Път до хранилището
325
 field_root_directory: Коренна директория (папка)
326
 field_cvsroot: CVSROOT
327
 field_cvs_module: Модул
328
 field_repository_is_default: Главно хранилище
329
 field_multiple: Избор на повече от една стойност
330
 field_ldap_filter: LDAP филтър
331

  
332
 setting_app_title: Заглавие
333
 setting_app_subtitle: Описание
334
 setting_welcome_text: Допълнителен текст
335
 setting_default_language: Език по подразбиране
336
 setting_login_required: Изискване за вход в системата
337
 setting_self_registration: Регистрация от потребители
338
 setting_attachment_max_size: Максимална големина на прикачен файл
339
 setting_issues_export_limit: Максимален брой задачи за експорт
340
 setting_mail_from: E-mail адрес за емисии
341
 setting_bcc_recipients: Получатели на скрито копие (bcc)
342
 setting_plain_text_mail: само чист текст (без HTML)
343
 setting_host_name: Хост
344
 setting_text_formatting: Форматиране на текста
345
 setting_wiki_compression: Компресиране на Wiki историята
346
 setting_feeds_limit: Максимален брой записи в ATOM емисии
347
 setting_default_projects_public: Новите проекти са публични по подразбиране
348
 setting_autofetch_changesets: Автоматично извличане на ревизиите
349
 setting_sys_api_enabled: Разрешаване на WS за управление
350
 setting_commit_ref_keywords: Отбелязващи ключови думи
351
 setting_commit_fix_keywords: Приключващи ключови думи
352
 setting_autologin: Автоматичен вход
353
 setting_date_format: Формат на датата
354
 setting_time_format: Формат на часа
355
 setting_cross_project_issue_relations: Релации на задачи между проекти
356
 setting_issue_list_default_columns: Показвани колони по подразбиране
357
 setting_repositories_encodings: Кодова таблица на прикачените файлове и хранилищата
358
 setting_emails_header: Emails header
359
 setting_emails_footer: Подтекст за e-mail
360
 setting_protocol: Протокол
361
 setting_per_page_options: Опции за страниране
362
 setting_user_format: Потребителски формат
363
 setting_activity_days_default: Брой дни показвани на таб Дейност
364
 setting_display_subprojects_issues: Задачите от подпроектите по подразбиране се показват в главните проекти
365
 setting_enabled_scm: Разрешена SCM
366
 setting_mail_handler_body_delimiters: Отрязване на e-mail-ите след един от тези редове
367
 setting_mail_handler_api_enabled: Разрешаване на WS за входящи e-mail-и
368
 setting_mail_handler_api_key: API ключ
369
 setting_sequential_project_identifiers: Генериране на последователни проектни идентификатори
370
 setting_gravatar_enabled: Използване на портребителски икони от Gravatar
371
 setting_gravatar_default: Подразбиращо се изображение от Gravatar
372
 setting_diff_max_lines_displayed: Максимален брой показвани diff редове
373
 setting_file_max_size_displayed: Максимален размер на текстовите файлове, показвани inline
374
 setting_repository_log_display_limit: Максимален брой на показванете ревизии в лог файла
375
 setting_openid: Рарешаване на OpenID вход и регистрация
376
 setting_password_min_length: Минимална дължина на парола
377
 setting_new_project_user_role_id: Роля, давана на потребител, създаващ проекти, който не е администратор
378
 setting_default_projects_modules: Активирани модули по подразбиране за нов проект
379
 setting_issue_done_ratio: Изчисление на процента на готови задачи с
380
 setting_issue_done_ratio_issue_field: Използване на поле '% Прогрес'
381
 setting_issue_done_ratio_issue_status: Използване на състоянието на задачите
382
 setting_start_of_week: Първи ден на седмицата
383
 setting_rest_api_enabled: Разрешаване на REST web сървис
384
 setting_cache_formatted_text: Кеширане на форматираните текстове
385
 setting_default_notification_option: Подразбиращ се начин за известяване
386
 setting_commit_logtime_enabled: Разрешаване на отчитането на работното време
387
 setting_commit_logtime_activity_id: Дейност при отчитане на работното време
388
 setting_gantt_items_limit: Максимален брой обекти, които да се показват в мрежов график
389
 setting_issue_group_assignment: Разрешено назначаването на задачи на групи
390
 setting_default_issue_start_date_to_creation_date: Начална дата на новите задачи по подразбиране да бъде днешната дата
391
 setting_commit_cross_project_ref: Отбелязване и приключване на задачи от други проекти, несвързани с конкретното хранилище
392
 setting_unsubscribe: Потребителите могат да премахват профилите си
393
 setting_session_lifetime: Максимален живот на сесиите
394
 setting_session_timeout: Таймаут за неактивност преди прекратяване на сесиите
395

  
396
 permission_add_project: Създаване на проект
397
 permission_add_subprojects: Създаване на подпроекти
398
 permission_edit_project: Редактиране на проект
399
 permission_close_project: Затваряне / отваряне на проект
400
 permission_select_project_modules: Избор на проектни модули
401
 permission_manage_members: Управление на членовете (на екип)
402
 permission_manage_project_activities: Управление на дейностите на проекта
403
 permission_manage_versions: Управление на версиите
404
 permission_manage_categories: Управление на категориите
405
 permission_view_issues: Разглеждане на задачите
406
 permission_add_issues: Добавяне на задачи
407
 permission_edit_issues: Редактиране на задачи
408
 permission_manage_issue_relations: Управление на връзките между задачите
409
 permission_set_own_issues_private: Установяване на собствените задачи публични или лични
410
 permission_set_issues_private: Установяване на задачите публични или лични
411
 permission_add_issue_notes: Добавяне на бележки
412
 permission_edit_issue_notes: Редактиране на бележки
413
 permission_edit_own_issue_notes: Редактиране на собствени бележки
414
 permission_move_issues: Преместване на задачи
415
 permission_delete_issues: Изтриване на задачи
416
 permission_manage_public_queries: Управление на публичните заявки
417
 permission_save_queries: Запис на запитвания (queries)
418
 permission_view_gantt: Разглеждане на мрежов график
419
 permission_view_calendar: Разглеждане на календари
420
 permission_view_issue_watchers: Разглеждане на списък с наблюдатели
421
 permission_add_issue_watchers: Добавяне на наблюдатели
422
 permission_delete_issue_watchers: Изтриване на наблюдатели
423
 permission_log_time: Log spent time
424
 permission_view_time_entries: Разглеждане на изразходваното време
425
 permission_edit_time_entries: Редактиране на time logs
426
 permission_edit_own_time_entries: Редактиране на собствените time logs
427
 permission_manage_news: Управление на новини
428
 permission_comment_news: Коментиране на новини
429
 permission_manage_documents: Управление на документи
430
 permission_view_documents: Разглеждане на документи
431
 permission_manage_files: Управление на файлове
432
 permission_view_files: Разглеждане на файлове
433
 permission_manage_wiki: Управление на wiki
434
 permission_rename_wiki_pages: Преименуване на wiki страници
435
 permission_delete_wiki_pages: Изтриване на wiki страници
436
 permission_view_wiki_pages: Разглеждане на wiki
437
 permission_view_wiki_edits: Разглеждане на wiki история
438
 permission_edit_wiki_pages: Редактиране на wiki страници
439
 permission_delete_wiki_pages_attachments: Изтриване на прикачени файлове към wiki страници
440
 permission_protect_wiki_pages: Заключване на wiki страници
441
 permission_manage_repository: Управление на хранилища
442
 permission_browse_repository: Разглеждане на хранилища
443
 permission_view_changesets: Разглеждане на changesets
444
 permission_commit_access: Поверяване
445
 permission_manage_boards: Управление на boards
446
 permission_view_messages: Разглеждане на съобщения
447
 permission_add_messages: Публикуване на съобщения
448
 permission_edit_messages: Редактиране на съобщения
449
 permission_edit_own_messages: Редактиране на собствени съобщения
450
 permission_delete_messages: Изтриване на съобщения
451
 permission_delete_own_messages: Изтриване на собствени съобщения
452
 permission_export_wiki_pages: Експорт на wiki страници
453
 permission_manage_subtasks: Управление на подзадачите
454
 permission_manage_related_issues: Управление на връзките между задачи и ревизии
455

  
456
 project_module_issue_tracking: Тракинг
457
 project_module_time_tracking: Отделяне на време
458
 project_module_news: Новини
459
 project_module_documents: Документи
460
 project_module_files: Файлове
461
 project_module_wiki: Wiki
462
 project_module_repository: Хранилище
463
 project_module_boards: Форуми
464
 project_module_calendar: Календар
465
 project_module_gantt: Мрежов график
466

  
467
 label_user: Потребител
468
 label_user_plural: Потребители
469
 label_user_new: Нов потребител
470
 label_user_anonymous: Анонимен
471
 label_project: Проект
472
 label_project_new: Нов проект
473
 label_project_plural: Проекти
474
 label_x_projects:
475
  zero: 0 проекта
476
  one:  1 проект
477
  other: "%{count} проекта"
478
 label_project_all: Всички проекти
479
 label_project_latest: Последни проекти
480
 label_issue: Задача
481
 label_issue_new: Нова задача
482
 label_issue_plural: Задачи
483
 label_issue_view_all: Всички задачи
484
 label_issues_by: "Задачи по %{value}"
485
 label_issue_added: Добавена задача
486
 label_issue_updated: Обновена задача
487
 label_issue_note_added: Добавена бележка
488
 label_issue_status_updated: Обновено състояние
489
 label_issue_priority_updated: Обновен приоритет
490
 label_document: Документ
491
 label_document_new: Нов документ
492
 label_document_plural: Документи
493
 label_document_added: Добавен документ
494
 label_role: Роля
495
 label_role_plural: Роли
496
 label_role_new: Нова роля
497
 label_role_and_permissions: Роли и права
498
 label_role_anonymous: Анонимен
499
 label_role_non_member: Не член
500
 label_member: Член
501
 label_member_new: Нов член
502
 label_member_plural: Членове
503
 label_tracker: Тракер
504
 label_tracker_plural: Тракери
505
 label_tracker_new: Нов тракер
506
 label_workflow: Работен процес
507
 label_issue_status: Състояние на задача
508
 label_issue_status_plural: Състояния на задачи
509
 label_issue_status_new: Ново състояние
510
 label_issue_category: Категория задача
511
 label_issue_category_plural: Категории задачи
512
 label_issue_category_new: Нова категория
513
 label_custom_field: Потребителско поле
514
 label_custom_field_plural: Потребителски полета
515
 label_custom_field_new: Ново потребителско поле
516
 label_enumerations: Списъци
517
 label_enumeration_new: Нова стойност
518
 label_information: Информация
519
 label_information_plural: Информация
520
 label_please_login: Вход
521
 label_register: Регистрация
522
 label_login_with_open_id_option: или вход чрез OpenID
523
 label_password_lost: Забравена парола
524
 label_home: Начало
525
 label_my_page: Лична страница
526
 label_my_account: Профил
527
 label_my_projects: Проекти, в които участвам
528
 label_my_page_block: Блокове в личната страница
529
 label_administration: Администрация
530
 label_login: Вход
531
 label_logout: Изход
532
 label_help: Помощ
533
 label_reported_issues: Публикувани задачи
534
 label_assigned_to_me_issues: Възложени на мен
535
 label_last_login: Последно свързване
536
 label_registered_on: Регистрация
537
 label_activity: Дейност
538
 label_overall_activity: Цялостна дейност
539
 label_user_activity: "Активност на %{value}"
540
 label_new: Нов
541
 label_logged_as: Здравейте,
542
 label_environment: Среда
543
 label_authentication: Оторизация
544
 label_auth_source: Начин на оторозация
545
 label_auth_source_new: Нов начин на оторизация
546
 label_auth_source_plural: Начини на оторизация
547
 label_subproject_plural: Подпроекти
548
 label_subproject_new: Нов подпроект
549
 label_and_its_subprojects: "%{value} и неговите подпроекти"
550
 label_min_max_length: Минимална - максимална дължина
551
 label_list: Списък
552
 label_date: Дата
553
 label_integer: Целочислен
554
 label_float: Дробно
555
 label_boolean: Чекбокс
556
 label_string: Текст
557
 label_text: Дълъг текст
558
 label_attribute: Атрибут
559
 label_attribute_plural: Атрибути
560
 label_download: "%{count} изтегляне"
561
 label_download_plural: "%{count} изтегляния"
562
 label_no_data: Няма изходни данни
563
 label_change_status: Промяна на състоянието
564
 label_history: История
565
 label_attachment: Файл
566
 label_attachment_new: Нов файл
567
 label_attachment_delete: Изтриване
568
 label_attachment_plural: Файлове
569
 label_file_added: Добавен файл
570
 label_report: Справка
571
 label_report_plural: Справки
572
 label_news: Новини
573
 label_news_new: Добави
574
 label_news_plural: Новини
575
 label_news_latest: Последни новини
576
 label_news_view_all: Виж всички
577
 label_news_added: Добавена новина
578
 label_news_comment_added: Добавен коментар към новина
579
 label_settings: Настройки
580
 label_overview: Общ изглед
581
 label_version: Версия
582
 label_version_new: Нова версия
583
 label_version_plural: Версии
584
 label_close_versions: Затваряне на завършените версии
585
 label_confirmation: Одобрение
586
 label_export_to: Експорт към
587
 label_read: Read...
588
 label_public_projects: Публични проекти
589
 label_open_issues: отворена
590
 label_open_issues_plural: отворени
591
 label_closed_issues: затворена
592
 label_closed_issues_plural: затворени
593
 label_x_open_issues_abbr_on_total:
594
  zero: 0 отворени / %{total}
595
  one:  1 отворена / %{total}
596
  other: "%{count} отворени / %{total}"
597
 label_x_open_issues_abbr:
598
  zero: 0 отворени
599
  one:  1 отворена
600
  other: "%{count} отворени"
601
 label_x_closed_issues_abbr:
602
  zero: 0 затворени
603
  one:  1 затворена
604
  other: "%{count} затворени"
605
 label_x_issues:
606
  zero: 0 задачи
607
  one:  1 задача
608
  other: "%{count} задачи"
609
 label_total: Общо
610
 label_permissions: Права
611
 label_current_status: Текущо състояние
612
 label_new_statuses_allowed: Позволени състояния
613
 label_all: всички
614
 label_none: никакви
615
 label_nobody: никой
616
 label_next: Следващ
617
 label_previous: Предишен
618
 label_used_by: Използва се от
619
 label_details: Детайли
620
 label_add_note: Добавяне на бележка
621
 label_per_page: На страница
622
 label_calendar: Календар
623
 label_months_from: месеца от
624
 label_gantt: Мрежов график
625
 label_internal: Вътрешен
626
 label_last_changes: "последни %{count} промени"
627
 label_change_view_all: Виж всички промени
628
 label_personalize_page: Персонализиране
629
 label_comment: Коментар
630
 label_comment_plural: Коментари
631
 label_x_comments:
632
  zero: 0 коментара
633
  one: 1 коментар
634
  other: "%{count} коментара"
635
 label_comment_add: Добавяне на коментар
636
 label_comment_added: Добавен коментар
637
 label_comment_delete: Изтриване на коментари
638
 label_query: Потребителска справка
639
 label_query_plural: Потребителски справки
640
 label_query_new: Нова заявка
641
 label_my_queries: Моите заявки
642
 label_filter_add: Добави филтър
643
 label_filter_plural: Филтри
644
 label_equals: е
645
 label_not_equals: не е
646
 label_in_less_than: след по-малко от
647
 label_in_more_than: след повече от
648
 label_greater_or_equal: ">="
649
 label_less_or_equal: <=
650
 label_between: между
651
 label_in: в следващите
652
 label_today: днес
653
 label_all_time: всички
654
 label_yesterday: вчера
655
 label_this_week: тази седмица
656
 label_last_week: последната седмица
657
 label_last_n_days: "последните %{count} дни"
658
 label_this_month: текущия месец
659
 label_last_month: последния месец
660
 label_this_year: текущата година
661
 label_date_range: Период
662
 label_less_than_ago: преди по-малко от
663
 label_more_than_ago: преди повече от
664
 label_ago: преди
665
 label_contains: съдържа
666
 label_not_contains: не съдържа
667
 label_day_plural: дни
668
 label_repository: Хранилище
669
 label_repository_new: Ново хранилище
670
 label_repository_plural: Хранилища
671
 label_browse: Разглеждане
672
 label_modification: "%{count} промяна"
673
 label_modification_plural: "%{count} промени"
674
 label_branch: работен вариант
675
 label_tag: Версия
676
 label_revision: Ревизия
677
 label_revision_plural: Ревизии
678
 label_revision_id: Ревизия %{value}
679
 label_associated_revisions: Асоциирани ревизии
680
 label_added: добавено
681
 label_modified: променено
682
 label_copied: копирано
683
 label_renamed: преименувано
684
 label_deleted: изтрито
685
 label_latest_revision: Последна ревизия
686
 label_latest_revision_plural: Последни ревизии
687
 label_view_revisions: Виж ревизиите
688
 label_view_all_revisions: Разглеждане на всички ревизии
689
 label_max_size: Максимална големина
690
 label_sort_highest: Премести най-горе
691
 label_sort_higher: Премести по-горе
692
 label_sort_lower: Премести по-долу
693
 label_sort_lowest: Премести най-долу
694
 label_roadmap: Пътна карта
695
 label_roadmap_due_in: "Излиза след %{value}"
696
 label_roadmap_overdue: "%{value} закъснение"
697
 label_roadmap_no_issues: Няма задачи за тази версия
698
 label_search: Търсене
699
 label_result_plural: Pезултати
700
 label_all_words: Всички думи
701
 label_wiki: Wiki
702
 label_wiki_edit: Wiki редакция
703
 label_wiki_edit_plural: Wiki редакции
704
 label_wiki_page: Wiki страница
705
 label_wiki_page_plural: Wiki страници
706
 label_index_by_title: Индекс
707
 label_index_by_date: Индекс по дата
708
 label_current_version: Текуща версия
709
 label_preview: Преглед
710
 label_feed_plural: Емисии
711
 label_changes_details: Подробни промени
712
 label_issue_tracking: Тракинг
713
 label_spent_time: Отделено време
714
 label_overall_spent_time: Общо употребено време
715
 label_f_hour: "%{value} час"
716
 label_f_hour_plural: "%{value} часа"
717
 label_time_tracking: Отделяне на време
718
 label_change_plural: Промени
719
 label_statistics: Статистики
720
 label_commits_per_month: Ревизии по месеци
721
 label_commits_per_author: Ревизии по автор
722
 label_diff: diff
723
 label_view_diff: Виж разликите
724
 label_diff_inline: хоризонтално
725
 label_diff_side_by_side: вертикално
726
 label_options: Опции
727
 label_copy_workflow_from: Копирай работния процес от
728
 label_permissions_report: Справка за права
729
 label_watched_issues: Наблюдавани задачи
730
 label_related_issues: Свързани задачи
731
 label_applied_status: Установено състояние
732
 label_loading: Зареждане...
733
 label_relation_new: Нова релация
734
 label_relation_delete: Изтриване на релация
735
 label_relates_to: свързана със
736
 label_duplicates: дублира
737
 label_duplicated_by: дублирана от
738
 label_blocks: блокира
739
 label_blocked_by: блокирана от
740
 label_precedes: предшества
741
 label_follows: изпълнява се след
742
 label_end_to_start: край към начало
743
 label_end_to_end: край към край
744
 label_start_to_start: начало към начало
745
 label_start_to_end: начало към край
746
 label_stay_logged_in: Запомни ме
747
 label_disabled: забранено
748
 label_show_completed_versions: Показване на реализирани версии
749
 label_me: аз
750
 label_board: Форум
751
 label_board_new: Нов форум
752
 label_board_plural: Форуми
753
 label_board_locked: Заключена
754
 label_board_sticky: Sticky
755
 label_topic_plural: Теми
756
 label_message_plural: Съобщения
757
 label_message_last: Последно съобщение
758
 label_message_new: Нова тема
759
 label_message_posted: Добавено съобщение
760
 label_reply_plural: Отговори
761
 label_send_information: Изпращане на информацията до потребителя
762
 label_year: Година
763
 label_month: Месец
764
 label_week: Седмица
765
 label_date_from: От
766
 label_date_to: До
767
 label_language_based: В зависимост от езика
768
 label_sort_by: "Сортиране по %{value}"
769
 label_send_test_email: Изпращане на тестов e-mail
770
 label_feeds_access_key: RSS access ключ
771
 label_missing_feeds_access_key: Липсващ RSS ключ за достъп
772
 label_feeds_access_key_created_on: "%{value} от създаването на RSS ключа"
773
 label_module_plural: Модули
774
 label_added_time_by: "Публикувана от %{author} преди %{age}"
775
 label_updated_time_by: "Обновена от %{author} преди %{age}"
776
 label_updated_time: "Обновена преди %{value}"
777
 label_jump_to_a_project: Проект...
778
 label_file_plural: Файлове
779
 label_changeset_plural: Ревизии
780
 label_default_columns: По подразбиране
781
 label_no_change_option: (Без промяна)
782
 label_bulk_edit_selected_issues: Групово редактиране на задачи
783
 label_bulk_edit_selected_time_entries: Групово редактиране на записи за използвано време
784
 label_theme: Тема
785
 label_default: По подразбиране
786
 label_search_titles_only: Само в заглавията
787
 label_user_mail_option_all: "За всяко събитие в проектите, в които участвам"
788
 label_user_mail_option_selected: "За всички събития само в избраните проекти..."
789
 label_user_mail_option_none: "Само за наблюдавани или в които участвам (автор или назначени на мен)"
790
 label_user_mail_option_only_my_events: Само за неща, в които съм включен/а
791
 label_user_mail_option_only_assigned: Само за неща, назначени на мен
792
 label_user_mail_option_only_owner: Само за неща, на които аз съм собственик
793
 label_user_mail_no_self_notified: "Не искам известия за извършени от мен промени"
794
 label_registration_activation_by_email: активиране на профила по email
795
 label_registration_manual_activation: ръчно активиране
796
 label_registration_automatic_activation: автоматично активиране
797
 label_display_per_page: "На страница по: %{value}"
798
 label_age: Възраст
799
 label_change_properties: Промяна на настройки
800
 label_general: Основни
801
 label_more: Още
802
 label_scm: SCM (Система за контрол на версиите)
803
 label_plugins: Плъгини
804
 label_ldap_authentication: LDAP оторизация
805
 label_downloads_abbr: D/L
806
 label_optional_description: Незадължително описание
807
 label_add_another_file: Добавяне на друг файл
808
 label_preferences: Предпочитания
809
 label_chronological_order: Хронологичен ред
810
 label_reverse_chronological_order: Обратен хронологичен ред
811
 label_planning: Планиране
812
 label_incoming_emails: Входящи e-mail-и
813
 label_generate_key: Генериране на ключ
814
 label_issue_watchers: Наблюдатели
815
 label_example: Пример
816
 label_display: Display
817
 label_sort: Сортиране
818
 label_ascending: Нарастващ
819
 label_descending: Намаляващ
820
 label_date_from_to: От %{start} до %{end}
821
 label_wiki_content_added: Wiki страница беше добавена
822
 label_wiki_content_updated: Wiki страница беше обновена
823
 label_group: Група
824
 label_group_plural: Групи
825
 label_group_new: Нова група
826
 label_time_entry_plural: Използвано време
827
 label_version_sharing_none: Не споделен
828
 label_version_sharing_descendants: С подпроекти
829
 label_version_sharing_hierarchy: С проектна йерархия
830
 label_version_sharing_tree: С дърво на проектите
831
 label_version_sharing_system: С всички проекти
832
 label_update_issue_done_ratios: Обновяване на процента на завършените задачи
833
 label_copy_source: Източник
834
 label_copy_target: Цел
835
 label_copy_same_as_target: Също като целта
836
 label_display_used_statuses_only: Показване само на състоянията, използвани от този тракер
837
 label_api_access_key: API ключ за достъп
838
 label_missing_api_access_key: Липсващ API ключ
839
 label_api_access_key_created_on: API ключ за достъп е създаден преди %{value}
840
 label_profile: Профил
841
 label_subtask_plural: Подзадачи
842
 label_project_copy_notifications: Изпращане на Send e-mail известия по време на копирането на проекта
843
 label_principal_search: "Търсене на потребител или група:"
844
 label_user_search: "Търсене на потребител:"
845
 label_additional_workflow_transitions_for_author: Позволени са допълнителни преходи, когато потребителят е авторът
846
 label_additional_workflow_transitions_for_assignee: Позволени са допълнителни преходи, когато потребителят е назначеният към задачата
847
 label_issues_visibility_all: Всички задачи
848
 label_issues_visibility_public: Всички не-лични задачи
849
 label_issues_visibility_own: Задачи, създадени от или назначени на потребителя
850
 label_git_report_last_commit: Извеждане на последното поверяване за файлове и папки
851
 label_parent_revision: Ревизия родител
852
 label_child_revision: Ревизия наследник
853
 label_export_options: "%{export_format} опции за експорт"
854
 label_copy_attachments: Копиране на прикачените файлове
855
 label_item_position: "%{position}/%{count}"
856
 label_completed_versions: Завършени версии
857
 label_search_for_watchers: Търсене на потребители за наблюдатели
858
 label_session_expiration: Изтичане на сесиите
859
 label_show_closed_projects: Разглеждане на затворени проекти
860

  
861
 button_login: Вход
862
 button_submit: Прикачване
863
 button_save: Запис
864
 button_check_all: Избор на всички
865
 button_uncheck_all: Изчистване на всички
866
 button_collapse_all: Скриване всички
867
 button_expand_all: Разгъване всички
868
 button_delete: Изтриване
869
 button_create: Създаване
870
 button_create_and_continue: Създаване и продължаване
871
 button_test: Тест
872
 button_edit: Редакция
873
 button_edit_associated_wikipage: "Редактиране на асоциираната Wiki страница: %{page_title}"
874
 button_add: Добавяне
875
 button_change: Промяна
876
 button_apply: Приложи
877
 button_clear: Изчисти
878
 button_lock: Заключване
879
 button_unlock: Отключване
880
 button_download: Изтегляне
881
 button_list: Списък
882
 button_view: Преглед
883
 button_move: Преместване
884
 button_move_and_follow: Преместване и продължаване
885
 button_back: Назад
886
 button_cancel: Отказ
887
 button_activate: Активация
888
 button_sort: Сортиране
889
 button_log_time: Отделяне на време
890
 button_rollback: Върни се към тази ревизия
891
 button_watch: Наблюдаване
892
 button_unwatch: Край на наблюдението
893
 button_reply: Отговор
894
 button_archive: Архивиране
895
 button_unarchive: Разархивиране
896
 button_reset: Генериране наново
897
 button_rename: Преименуване
898
 button_change_password: Промяна на парола
899
 button_copy: Копиране
900
 button_copy_and_follow: Копиране и продължаване
901
 button_annotate: Анотация
902
 button_update: Обновяване
903
 button_configure: Конфигуриране
904
 button_quote: Цитат
905
 button_duplicate: Дублиране
906
 button_show: Показване
907
 button_edit_section: Редактиране на тази секция
908
 button_export: Експорт
909
 button_delete_my_account: Премахване на моя профил
910
 button_close: Затваряне
911
 button_reopen: Отваряне
912

  
913
 status_active: активен
914
 status_registered: регистриран
915
 status_locked: заключен
916

  
917
 project_status_active: активен
918
 project_status_closed: затворен
919
 project_status_archived: архивиран
920

  
921
 version_status_open: отворена
922
 version_status_locked: заключена
923
 version_status_closed: затворена
924

  
925
 field_active: Активен
926

  
927
 text_select_mail_notifications: Изберете събития за изпращане на e-mail.
928
 text_regexp_info: пр. ^[A-Z0-9]+$
929
 text_min_max_length_info: 0 - без ограничения
930
 text_project_destroy_confirmation: Сигурни ли сте, че искате да изтриете проекта и данните в него?
931
 text_subprojects_destroy_warning: "Неговите подпроекти: %{value} също ще бъдат изтрити."
932
 text_workflow_edit: Изберете роля и тракер за да редактирате работния процес
933
 text_are_you_sure: Сигурни ли сте?
934
 text_are_you_sure_with_children: Изтриване на задачата и нейните подзадачи?
935
 text_journal_changed: "%{label} променен от %{old} на %{new}"
936
 text_journal_changed_no_detail: "%{label} променен"
937
 text_journal_set_to: "%{label} установен на %{value}"
938
 text_journal_deleted: "%{label} изтрит (%{old})"
939
 text_journal_added: "Добавено %{label} %{value}"
940
 text_tip_issue_begin_day: задача, започваща този ден
941
 text_tip_issue_end_day: задача, завършваща този ден
942
 text_tip_issue_begin_end_day: задача, започваща и завършваща този ден
943
 text_project_identifier_info: 'Позволени са малки букви (a-z), цифри, тирета и _.<br />Промяна след създаването му не е възможна.'
944
 text_caracters_maximum: "До %{count} символа."
945
 text_caracters_minimum: "Минимум %{count} символа."
946
 text_length_between: "От %{min} до %{max} символа."
947
 text_tracker_no_workflow: Няма дефиниран работен процес за този тракер
948
 text_unallowed_characters: Непозволени символи
949
 text_comma_separated: Позволено е изброяване (с разделител запетая).
950
 text_line_separated: Позволени са много стойности (по едно на ред).
951
 text_issues_ref_in_commit_messages: Отбелязване и приключване на задачи от ревизии
952
 text_issue_added: "Публикувана е нова задача с номер %{id} (от %{author})."
953
 text_issue_updated: "Задача %{id} е обновена (от %{author})."
954
 text_wiki_destroy_confirmation: Сигурни ли сте, че искате да изтриете това Wiki и цялото му съдържание?
955
 text_issue_category_destroy_question: "Има задачи (%{count}) обвързани с тази категория. Какво ще изберете?"
956
 text_issue_category_destroy_assignments: Премахване на връзките с категорията
957
 text_issue_category_reassign_to: Преобвързване с категория
958
 text_user_mail_option: "За неизбраните проекти, ще получавате известия само за наблюдавани дейности или в които участвате (т.е. автор или назначени на мен)."
959
 text_no_configuration_data: "Все още не са конфигурирани Роли, тракери, състояния на задачи и работен процес.\nСтрого се препоръчва зареждането на примерната информация. Веднъж заредена ще имате възможност да я редактирате."
960
 text_load_default_configuration: Зареждане на примерна информация
961
 text_status_changed_by_changeset: "Приложено с ревизия %{value}."
962
 text_time_logged_by_changeset: Приложено в ревизия %{value}.
963
 text_issues_destroy_confirmation: 'Сигурни ли сте, че искате да изтриете избраните задачи?'
964
 text_issues_destroy_descendants_confirmation: Тази операция ще премахне и %{count} подзадача(и).
965
 text_time_entries_destroy_confirmation: Сигурен ли сте, че изтриете избраните записи за изразходвано време?
966
 text_select_project_modules: 'Изберете активните модули за този проект:'
967
 text_default_administrator_account_changed: Сменен фабричния администраторски профил
968
 text_file_repository_writable: Възможност за писане в хранилището с файлове
969
 text_plugin_assets_writable: Папката на приставките е разрешена за запис
970
 text_rmagick_available: Наличен RMagick (по избор)
971
 text_destroy_time_entries_question: "%{hours} часа са отделени на задачите, които искате да изтриете. Какво избирате?"
972
 text_destroy_time_entries: Изтриване на отделеното време
973
 text_assign_time_entries_to_project: Прехвърляне на отделеното време към проект
974
 text_reassign_time_entries: 'Прехвърляне на отделеното време към задача:'
975
 text_user_wrote: "%{value} написа:"
976
 text_enumeration_destroy_question: "%{count} обекта са свързани с тази стойност."
977
 text_enumeration_category_reassign_to: 'Пресвържете ги към тази стойност:'
978
 text_email_delivery_not_configured: "Изпращането на e-mail-и не е конфигурирано и известията не са разрешени.\nКонфигурирайте вашия SMTP сървър в config/configuration.yml и рестартирайте Redmine, за да ги разрешите."
979
 text_repository_usernames_mapping: "Изберете или променете потребителите в Redmine, съответстващи на потребителите в дневника на хранилището (repository).\nПотребителите с еднакви имена в Redmine и хранилищата се съвместяват автоматично."
980
 text_diff_truncated: '... Този diff не е пълен, понеже е надхвърля максималния размер, който може да бъде показан.'
981
 text_custom_field_possible_values_info: 'Една стойност на ред'
982
 text_wiki_page_destroy_question: Тази страница има %{descendants} страници деца и descendant(s). Какво желаете да правите?
983
 text_wiki_page_nullify_children: Запазване на тези страници като коренни страници
984
 text_wiki_page_destroy_children: Изтриване на страниците деца и всички техни descendants
985
 text_wiki_page_reassign_children: Преназначаване на страниците деца на тази родителска страница
986
 text_own_membership_delete_confirmation: "Вие сте на път да премахнете някои или всички ваши разрешения и е възможно след това да не можете да редактирате този проект.\nСигурен ли сте, че искате да продължите?"
987
 text_zoom_in: Увеличаване
988
 text_zoom_out: Намаляване
989
 text_warn_on_leaving_unsaved: Страницата съдържа незаписано съдържание, което може да бъде загубено, ако я напуснете.
990
 text_scm_path_encoding_note: "По подразбиране: UTF-8"
991
 text_git_repository_note: Празно и локално хранилище (например /gitrepo, c:\gitrepo)
992
 text_mercurial_repository_note: Локално хранилище (например /hgrepo, c:\hgrepo)
993
 text_scm_command: SCM команда
994
 text_scm_command_version: Версия
995
 text_scm_config: Можете да конфигурирате SCM командите в config/configuration.yml. За да активирате промените, рестартирайте Redmine.
996
 text_scm_command_not_available: SCM командата не е налична или достъпна. Проверете конфигурацията в административния панел.
997
 text_issue_conflict_resolution_overwrite: Прилагане на моите промени (предишните коментари ще бъдат запазени, но някои други промени може да бъдат презаписани)
998
 text_issue_conflict_resolution_add_notes: Добавяне на моите коментари и отхвърляне на другите мои промени
999
 text_issue_conflict_resolution_cancel: Отхвърляне на всички мои промени и презареждане на %{link}
1000
 text_account_destroy_confirmation: "Сигурен/на ли сте, че желаете да продължите?\nВашият профил ще бъде премахнат без възможност за възстановяване."
1001
 text_session_expiration_settings: "Внимание: промяната на тези установяваноя може да прекрати всички активни сесии, включително и вашата."
1002
 text_project_closed: Този проект е затворен и е само за четене.
1003

  
1004
 default_role_manager: Мениджър
1005
 default_role_developer: Разработчик
1006
 default_role_reporter: Публикуващ
1007
 default_tracker_bug: Грешка
1008
 default_tracker_feature: Функционалност
1009
 default_tracker_support: Поддръжка
1010
 default_issue_status_new: Нова
1011
 default_issue_status_in_progress: Изпълнение
1012
 default_issue_status_resolved: Приключена
1013
 default_issue_status_feedback: Обратна връзка
1014
 default_issue_status_closed: Затворена
1015
 default_issue_status_rejected: Отхвърлена
1016
 default_doc_category_user: Документация за потребителя
1017
 default_doc_category_tech: Техническа документация
1018
 default_priority_low: Нисък
1019
 default_priority_normal: Нормален
1020
 default_priority_high: Висок
1021
 default_priority_urgent: Спешен
1022
 default_priority_immediate: Веднага
1023
 default_activity_design: Дизайн
1024
 default_activity_development: Разработка
1025

  
1026
 enumeration_issue_priorities: Приоритети на задачи
1027
 enumeration_doc_categories: Категории документи
1028
 enumeration_activities: Дейности (time tracking)
1029
 enumeration_system_activity: Системна активност
1030
 description_filter: Филтър
1031
 description_search: Търсене
1032
 description_choose_project: Проекти
1033
 description_project_scope: Обхват на търсенето
1034
 description_notes: Бележки
1035
 description_message_content: Съдържание на съобщението
1036
 description_query_sort_criteria_attribute: Атрибут на сортиране
1037
 description_query_sort_criteria_direction: Посока на сортиране
1038
 description_user_mail_notification: Конфигурация известията по пощата
1039
 description_available_columns: Налични колони
1040
 description_selected_columns: Избрани колони
1041
 description_issue_category_reassign: Изберете категория
1042
 description_wiki_subpages_reassign: Изберете нова родителска страница
1043
 description_all_columns: Всички колони
1044
 description_date_range_list: Изберете диапазон от списъка
1045
 description_date_range_interval: Изберете диапазон чрез задаване на начална и крайна дати
1046
 description_date_from: Въведете начална дата
1047
 description_date_to: Въведете крайна дата