nl.yml

Stephan -, 2012-12-17 12:10

Download (47.7 KB)

 
1
nl:
2
 direction: ltr
3
 date:
4
  formats:
5
   # Use the strftime parameters for formats.
6
   # When no format has been given, it uses default.
7
   # You can provide other formats here if you like!
8
   default: "%d-%m-%Y"
9
   short: "%e %b"
10
   long: "%d %B, %Y"
11

  
12
  day_names: [zondag, maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag]
13
  abbr_day_names: [zo, ma, di, wo, do, vr, za]
14

  
15
  # Don't forget the nil at the beginning; there's no such thing as a 0th month
16
  month_names: [~, januari, februari, maart, april, mei, juni, juli, augustus, september, oktober, november, december]
17
  abbr_month_names: [~, jan, feb, mar, apr, mei, jun, jul, aug, sep, okt, nov, dec]
18
  # Used in date_select and datime_select.
19
  order:
20
   - :day
21
   - :month
22
   - :year
23

  
24
 time:
25
  formats:
26
   default: "%a, %d %b %Y %H:%M:%S %z"
27
   time: "%H:%M"
28
   short: "%e %b %H:%M"
29
   long: "%d %B, %Y %H:%M"
30
  am: "am"
31
  pm: "pm"
32

  
33
 datetime:
34
  distance_in_words:
35
   half_a_minute: "halve minuut"
36
   less_than_x_seconds:
37
    one:  "minder dan een seconde"
38
    other: "minder dan %{count} seconden"
39
   x_seconds:
40
    one:  "1 seconde"
41
    other: "%{count} seconden"
42
   less_than_x_minutes:
43
    one:  "minder dan een minuut"
44
    other: "minder dan %{count} minuten"
45
   x_minutes:
46
    one:  "1 minuut"
47
    other: "%{count} minuten"
48
   about_x_hours:
49
    one:  "ongeveer 1 uur"
50
    other: "ongeveer %{count} uren"
51
   x_hours:
52
    one:  "1 uur"
53
    other: "%{count} hours"
54
   x_days:
55
    one:  "1 dag"
56
    other: "%{count} dagen"
57
   about_x_months:
58
    one:  "ongeveer 1 maand"
59
    other: "ongeveer %{count} maanden"
60
   x_months:
61
    one:  "1 maand"
62
    other: "%{count} maanden"
63
   about_x_years:
64
    one:  "ongeveer 1 jaar"
65
    other: "ongeveer %{count} jaar"
66
   over_x_years:
67
    one:  "meer dan 1 jaar"
68
    other: "meer dan %{count} jaar"
69
   almost_x_years:
70
    one:  "bijna 1 jaar"
71
    other: "bijna %{count} jaar"
72

  
73
 number:
74
  format:
75
   separator: "."
76
   delimiter: ""
77
   precision: 3
78
  human:
79
   format:
80
    precision: 3
81
    delimiter: ""
82
   storage_units:
83
    format: "%n %u"
84
    units:
85
     kb: KB
86
     tb: TB
87
     gb: GB
88
     byte:
89
      one: Byte
90
      other: Bytes
91
     mb: MB
92

  
93
# Used in array.to_sentence.
94
 support:
95
  array:
96
   sentence_connector: "en"
97
   skip_last_comma: false
98

  
99
 activerecord:
100
  errors:
101
   template:
102
    header:
103
     one:  "Door een fout kon dit %{model} niet worden opgeslagen"
104
     other: "Door %{count} fouten kon dit %{model} niet worden opgeslagen"
105
   messages:
106
    inclusion: "staat niet in de lijst"
107
    exclusion: "is gereserveerd"
108
    invalid: "is ongeldig"
109
    confirmation: "komt niet overeen met bevestiging"
110
    accepted: "moet geaccepteerd worden"
111
    empty: "mag niet leeg zijn"
112
    blank: "mag niet blanco zijn"
113
    too_long: "is te lang"
114
    too_short: "is te kort"
115
    wrong_length: "heeft een onjuiste lengte"
116
    taken: "is al in gebruik"
117
    not_a_number: "is geen getal"
118
    not_a_date: "is geen valide datum"
119
    greater_than: "moet groter zijn dan %{count}"
120
    greater_than_or_equal_to: "moet groter zijn of gelijk zijn aan %{count}"
121
    equal_to: "moet gelijk zijn aan %{count}"
122
    less_than: "moet minder zijn dan %{count}"
123
    less_than_or_equal_to: "moet minder dan of gelijk zijn aan %{count}"
124
    odd: "moet oneven zijn"
125
    even: "moet even zijn"
126
    greater_than_start_date: "moet na de startdatum liggen"
127
    not_same_project: "hoort niet bij hetzelfde project"
128
    circular_dependency: "Deze relatie zou een circulaire afhankelijkheid tot gevolg hebben"
129
    cant_link_an_issue_with_a_descendant: "Een issue kan niet gelinked worden met een subtask"
130

  
131
 actionview_instancetag_blank_option: Selecteer
132

  
133
 button_activate: Activeer
134
 button_add: Voeg toe
135
 button_annotate: Annoteer
136
 button_apply: Pas toe
137
 button_archive: Archiveer
138
 button_back: Terug
139
 button_cancel: Annuleer
140
 button_change: Wijzig
141
 button_change_password: Wijzig wachtwoord
142
 button_check_all: Selecteer alle
143
 button_clear: Leeg maken
144
 button_configure: Configureer
145
 button_copy: Kopiëer
146
 button_create: Maak
147
 button_delete: Verwijder
148
 button_download: Download
149
 button_edit: Bewerk
150
 button_list: Lijst
151
 button_lock: Sluit
152
 button_log_time: Registreer tijd
153
 button_login: Inloggen
154
 button_move: Verplaatsen
155
 button_quote: Citaat
156
 button_rename: Hernoemen
157
 button_reply: Antwoord
158
 button_reset: Reset
159
 button_rollback: Rollback naar deze versie
160
 button_save: Bewaren
161
 button_sort: Sorteer
162
 button_submit: Toevoegen
163
 button_test: Test
164
 button_unarchive: Dearchiveer
165
 button_uncheck_all: Deselecteer alle
166
 button_unlock: Open
167
 button_unwatch: Niet meer monitoren
168
 button_update: Update
169
 button_view: Bekijken
170
 button_watch: Monitor
171
 default_activity_design: Ontwerp
172
 default_activity_development: Ontwikkeling
173
 default_doc_category_tech: Technische documentatie
174
 default_doc_category_user: Gebruikersdocumentatie
175
 default_issue_status_in_progress: In Progress
176
 default_issue_status_closed: Gesloten
177
 default_issue_status_feedback: Terugkoppeling
178
 default_issue_status_new: Nieuw
179
 default_issue_status_rejected: Afgewezen
180
 default_issue_status_resolved: Opgelost
181
 default_priority_high: Hoog
182
 default_priority_immediate: Onmiddellijk
183
 default_priority_low: Laag
184
 default_priority_normal: Normaal
185
 default_priority_urgent: Spoed
186
 default_role_developer: Ontwikkelaar
187
 default_role_manager: Manager
188
 default_role_reporter: Rapporteur
189
 default_tracker_bug: Bug
190
 default_tracker_feature: Feature
191
 default_tracker_support: Support
192
 enumeration_activities: Activiteiten (tijdtracking)
193
 enumeration_doc_categories: Documentcategorieën
194
 enumeration_issue_priorities: Issueprioriteiten
195
 error_can_t_load_default_data: "De standaard configuratie kon niet worden geladen: %{value}"
196
 error_issue_not_found_in_project: 'Deze issue is niet gevonden of behoort niet toe tot dit project.'
197
 error_scm_annotate: "Er kan geen commentaar toegevoegd worden."
198
 error_scm_command_failed: "Er trad een fout op tijdens de poging om verbinding te maken met de repository: %{value}"
199
 error_scm_not_found: "Deze ingang of revisie bestaat niet in de repository."
200
 field_account: Account
201
 field_activity: Activiteit
202
 field_admin: Beheerder
203
 field_assignable: Issues kunnen toegewezen worden aan deze rol
204
 field_assigned_to: Toegewezen aan
205
 field_attr_firstname: Voornaam attribuut
206
 field_attr_lastname: Achternaam attribuut
207
 field_attr_login: Login attribuut
208
 field_attr_mail: E-mail attribuut
209
 field_auth_source: Authenticatiemethode
210
 field_author: Auteur
211
 field_base_dn: Base DN
212
 field_category: Categorie
213
 field_column_names: Kolommen
214
 field_comments: Commentaar
215
 field_comments_sorting: Commentaar weergeven
216
 field_created_on: Aangemaakt
217
 field_default_value: Standaardwaarde
218
 field_delay: Vertraging
219
 field_description: Beschrijving
220
 field_done_ratio: "% Gereed"
221
 field_downloads: Downloads
222
 field_due_date: Verwachte datum gereed
223
 field_effective_date: Datum
224
 field_estimated_hours: Geschatte tijd
225
 field_field_format: Formaat
226
 field_filename: Bestand
227
 field_filesize: Grootte
228
 field_firstname: Voornaam
229
 field_fixed_version: Versie
230
 field_hide_mail: Verberg mijn e-mailadres
231
 field_homepage: Homepage
232
 field_host: Host
233
 field_hours: Uren
234
 field_identifier: Identificatiecode
235
 field_is_closed: Issue gesloten
236
 field_is_default: Standaard
237
 field_is_filter: Gebruikt als een filter
238
 field_is_for_all: Voor alle projecten
239
 field_is_in_roadmap: Issues weergegeven in roadmap
240
 field_is_public: Publiek
241
 field_is_required: Verplicht
242
 field_issue: Issue
243
 field_issue_to: Gerelateerd issue
244
 field_language: Taal
245
 field_last_login_on: Laatste bezoek
246
 field_lastname: Achternaam
247
 field_login: Gebruikersnaam
248
 field_mail: E-mail
249
 field_mail_notification: Mail notificaties
250
 field_max_length: Maximale lengte
251
 field_min_length: Minimale lengte
252
 field_name: Naam
253
 field_new_password: Nieuw wachtwoord
254
 field_notes: Notities
255
 field_onthefly: On-the-fly aanmaken van een gebruiker
256
 field_parent: Subproject van
257
 field_parent_title: Bovenliggende pagina
258
 field_password: Wachtwoord
259
 field_password_confirmation: Bevestig wachtwoord
260
 field_port: Port
261
 field_possible_values: Mogelijke waarden
262
 field_priority: Prioriteit
263
 field_project: Project
264
 field_redirect_existing_links: Verwijs bestaande links door
265
 field_regexp: Reguliere expressie
266
 field_role: Rol
267
 field_searchable: Doorzoekbaar
268
 field_spent_on: Datum
269
 field_start_date: Startdatum
270
 field_start_page: Startpagina
271
 field_status: Status
272
 field_subject: Onderwerp
273
 field_subproject: Subproject
274
 field_summary: Samenvatting
275
 field_time_zone: Tijdzone
276
 field_title: Titel
277
 field_tracker: Tracker
278
 field_type: Type
279
 field_updated_on: Gewijzigd
280
 field_url: URL
281
 field_user: Gebruiker
282
 field_value: Waarde
283
 field_version: Versie
284
 general_csv_decimal_separator: ','
285
 general_csv_encoding: ISO-8859-1
286
 general_csv_separator: ';'
287
 general_first_day_of_week: '7'
288
 general_lang_name: 'Nederlands'
289
 general_pdf_encoding: UTF-8
290
 general_text_No: 'Nee'
291
 general_text_Yes: 'Ja'
292
 general_text_no: 'nee'
293
 general_text_yes: 'ja'
294
 gui_validation_error: 1 fout
295
 gui_validation_error_plural: "%{count} fouten"
296
 label_activity: Activiteit
297
 label_add_another_file: Ander bestand toevoegen
298
 label_add_note: Voeg een notitie toe
299
 label_added: toegevoegd
300
 label_added_time_by: "Toegevoegd door %{author} %{age} geleden"
301
 label_administration: Administratie
302
 label_age: Leeftijd
303
 label_ago: dagen geleden
304
 label_all: alle
305
 label_all_time: alles
306
 label_all_words: Alle woorden
307
 label_and_its_subprojects: "%{value} en zijn subprojecten."
308
 label_applied_status: Toegekende status
309
 label_assigned_to_me_issues: Aan mij toegewezen issues
310
 label_associated_revisions: Geassociëerde revisies
311
 label_attachment: Bestand
312
 label_attachment_delete: Verwijder bestand
313
 label_attachment_new: Nieuw bestand
314
 label_attachment_plural: Bestanden
315
 label_attribute: Attribuut
316
 label_attribute_plural: Attributen
317
 label_auth_source: Authenticatiemodus
318
 label_auth_source_new: Nieuwe authenticatiemodus
319
 label_auth_source_plural: Authenticatiemodi
320
 label_authentication: Authenticatie
321
 label_blocked_by: geblokkeerd door
322
 label_blocks: blokkeert
323
 label_board: Forum
324
 label_board_new: Nieuw forum
325
 label_board_plural: Forums
326
 label_boolean: Boolean
327
 label_browse: Blader
328
 label_bulk_edit_selected_issues: Bewerk geselecteerde issues in bulk
329
 label_calendar: Kalender
330
 label_change_plural: Wijzigingen
331
 label_change_properties: Eigenschappen wijzigen
332
 label_change_status: Wijzig status
333
 label_change_view_all: Bekijk alle wijzigingen
334
 label_changes_details: Details van alle wijzigingen
335
 label_changeset_plural: Changesets
336
 label_chronological_order: In chronologische volgorde
337
 label_closed_issues: gesloten
338
 label_closed_issues_plural: gesloten
339
 label_x_open_issues_abbr_on_total:
340
  zero: 0 open / %{total}
341
  one:  1 open / %{total}
342
  other: "%{count} open / %{total}"
343
 label_x_open_issues_abbr:
344
  zero: 0 open
345
  one:  1 open
346
  other: "%{count} open"
347
 label_x_closed_issues_abbr:
348
  zero: 0 closed
349
  one:  1 closed
350
  other: "%{count} closed"
351
 label_comment: Commentaar
352
 label_comment_add: Voeg commentaar toe
353
 label_comment_added: Commentaar toegevoegd
354
 label_comment_delete: Verwijder commentaar
355
 label_comment_plural: Commentaar
356
 label_x_comments:
357
  zero: geen commentaar
358
  one: 1x commentaar
359
  other: "%{count}x commentaar"
360
 label_commits_per_author: Commits per auteur
361
 label_commits_per_month: Commits per maand
362
 label_confirmation: Bevestiging
363
 label_contains: bevat
364
 label_copied: gekopieerd
365
 label_copy_workflow_from: Kopieer workflow van
366
 label_current_status: Huidige status
367
 label_current_version: Huidige versie
368
 label_custom_field: Specifiek veld
369
 label_custom_field_new: Nieuw specifiek veld
370
 label_custom_field_plural: Specifieke velden
371
 label_date: Datum
372
 label_date_from: Van
373
 label_date_range: Datumbereik
374
 label_date_to: Tot
375
 label_day_plural: dagen
376
 label_default: Standaard
377
 label_default_columns: Standaard kolommen.
378
 label_deleted: verwijderd
379
 label_details: Details
380
 label_diff_inline: inline
381
 label_diff_side_by_side: naast elkaar
382
 label_disabled: uitgeschakeld
383
 label_display_per_page: "Per pagina: %{value}"
384
 label_document: Document
385
 label_document_added: Document toegevoegd
386
 label_document_new: Nieuw document
387
 label_document_plural: Documenten
388
 label_download: "%{count} Download"
389
 label_download_plural: "%{count} Downloads"
390
 label_downloads_abbr: D/L
391
 label_duplicated_by: gedupliceerd door
392
 label_duplicates: dupliceert
393
 label_end_to_end: eind tot eind
394
 label_end_to_start: eind tot start
395
 label_enumeration_new: Nieuwe waarde
396
 label_enumerations: Enumeraties
397
 label_environment: Omgeving
398
 label_equals: is gelijk
399
 label_example: Voorbeeld
400
 label_export_to: Exporteer naar
401
 label_f_hour: "%{value} uur"
402
 label_f_hour_plural: "%{value} uren"
403
 label_feed_plural: Feeds
404
 label_feeds_access_key_created_on: "RSS toegangssleutel %{value} geleden gemaakt."
405
 label_file_added: Bestand toegevoegd
406
 label_file_plural: Bestanden
407
 label_filter_add: Voeg filter toe
408
 label_filter_plural: Filters
409
 label_float: Float
410
 label_follows: volgt op
411
 label_gantt: Gantt
412
 label_general: Algemeen
413
 label_generate_key: Genereer een sleutel
414
 label_help: Help
415
 label_history: Geschiedenis
416
 label_home: Home
417
 label_in: in
418
 label_in_less_than: in minder dan
419
 label_in_more_than: in meer dan
420
 label_incoming_emails: Inkomende e-mail
421
 label_index_by_date: Indexeer op datum
422
 label_index_by_title: Indexeer op titel
423
 label_information: Informatie
424
 label_information_plural: Informatie
425
 label_integer: Integer
426
 label_internal: Intern
427
 label_issue: Incident
428
 label_issue_added: Incident toegevoegd
429
 label_issue_category: Incident categorie
430
 label_issue_category_new: Nieuwe categorie
431
 label_issue_category_plural: Issuecategorieën
432
 label_issue_new: Nieuw incident
433
 label_issue_plural: Incidenten
434
 label_issue_status: Incident status
435
 label_issue_status_new: Nieuwe status
436
 label_issue_status_plural: Incident statussen
437
 label_issue_tracking: Incident-tracking
438
 label_issue_updated: Incident bijgewerkt
439
 label_issue_view_all: Bekijk alle incidenten
440
 label_issue_watchers: Monitoren
441
 label_issues_by: "Issues door %{value}"
442
 label_jump_to_a_project: Ga naar een project...
443
 label_language_based: Taal gebaseerd
444
 label_last_changes: "laatste %{count} wijzigingen"
445
 label_last_login: Laatste bezoek
446
 label_last_month: laatste maand
447
 label_last_n_days: "%{count} dagen geleden"
448
 label_last_week: vorige week
449
 label_latest_revision: Meest recente revisie
450
 label_latest_revision_plural: Meest recente revisies
451
 label_ldap_authentication: LDAP authenticatie
452
 label_less_than_ago: minder dan x dagen geleden
453
 label_list: Lijst
454
 label_loading: Laden...
455
 label_logged_as: Ingelogd als
456
 label_login: Inloggen
457
 label_logout: Uitloggen
458
 label_max_size: Maximumgrootte
459
 label_me: mij
460
 label_member: Lid
461
 label_member_new: Nieuw lid
462
 label_member_plural: Leden
463
 label_message_last: Laatste bericht
464
 label_message_new: Nieuw bericht
465
 label_message_plural: Berichten
466
 label_message_posted: Bericht toegevoegd
467
 label_min_max_length: Min-max lengte
468
 label_modification: "%{count} wijziging"
469
 label_modification_plural: "%{count} wijzigingen"
470
 label_modified: gewijzigd
471
 label_module_plural: Modules
472
 label_month: Maand
473
 label_months_from: maanden vanaf
474
 label_more: Meer
475
 label_more_than_ago: meer dan x dagen geleden
476
 label_my_account: Mijn account
477
 label_my_page: Mijn pagina
478
 label_my_projects: Mijn projecten
479
 label_new: Nieuw
480
 label_new_statuses_allowed: Nieuwe toegestane statussen
481
 label_news: Nieuws
482
 label_news_added: Nieuws toegevoegd
483
 label_news_latest: Laatste nieuws
484
 label_news_new: Voeg nieuws toe
485
 label_news_plural: Nieuws
486
 label_news_view_all: Bekijk al het nieuws
487
 label_next: Volgende
488
 label_no_change_option: (Geen wijziging)
489
 label_no_data: Geen gegevens om te tonen
490
 label_nobody: niemand
491
 label_none: geen
492
 label_not_contains: bevat niet
493
 label_not_equals: is niet gelijk
494
 label_open_issues: open
495
 label_open_issues_plural: open
496
 label_optional_description: Optionele beschrijving
497
 label_options: Opties
498
 label_overall_activity: Activiteit
499
 label_overview: Overzicht
500
 label_password_lost: Wachtwoord verloren
501
 label_per_page: Per pagina
502
 label_permissions: Permissies
503
 label_permissions_report: Permissierapport
504
 label_personalize_page: Personaliseer deze pagina
505
 label_planning: Planning
506
 label_please_login: Log a.u.b. in
507
 label_plugins: Plugins
508
 label_precedes: gaat vooraf aan
509
 label_preferences: Voorkeuren
510
 label_preview: Voorbeeldweergave
511
 label_previous: Vorige
512
 label_project: Project
513
 label_project_all: Alle projecten
514
 label_project_latest: Nieuwste projecten
515
 label_project_new: Nieuw project
516
 label_project_plural: Projecten
517
 label_x_projects:
518
  zero: geen projecten
519
  one:  1 project
520
  other: "%{count} projecten"
521
 label_public_projects: Publieke projecten
522
 label_query: Eigen zoekopdracht
523
 label_query_new: Nieuwe zoekopdracht
524
 label_query_plural: Eigen zoekopdrachten
525
 label_read: Lees...
526
 label_register: Registreer
527
 label_registered_on: Geregistreerd op
528
 label_registration_activation_by_email: accountactivatie per e-mail
529
 label_registration_automatic_activation: automatische accountactivatie
530
 label_registration_manual_activation: handmatige accountactivatie
531
 label_related_issues: Gerelateerde issues
532
 label_relates_to: gerelateerd aan
533
 label_relation_delete: Verwijder relatie
534
 label_relation_new: Nieuwe relatie
535
 label_renamed: hernoemd
536
 label_reply_plural: Antwoorden
537
 label_report: Rapport
538
 label_report_plural: Rapporten
539
 label_reported_issues: Gemelde issues
540
 label_repository: Repository
541
 label_repository_plural: Repositories
542
 label_result_plural: Resultaten
543
 label_reverse_chronological_order: In omgekeerde chronologische volgorde
544
 label_revision: Revisie
545
 label_revision_plural: Revisies
546
 label_roadmap: Roadmap
547
 label_roadmap_due_in: "Voldaan in %{value}"
548
 label_roadmap_no_issues: Geen issues voor deze versie
549
 label_roadmap_overdue: "%{value} over tijd"
550
 label_role: Rol
551
 label_role_and_permissions: Rollen en permissies
552
 label_role_new: Nieuwe rol
553
 label_role_plural: Rollen
554
 label_scm: SCM
555
 label_search: Zoeken
556
 label_search_titles_only: Enkel titels doorzoeken
557
 label_send_information: Stuur accountinformatie naar de gebruiker
558
 label_send_test_email: Stuur een test e-mail
559
 label_settings: Instellingen
560
 label_show_completed_versions: Toon afgeronde versies
561
 label_sort_by: "Sorteer op %{value}"
562
 label_sort_higher: Verplaats naar boven
563
 label_sort_highest: Verplaats naar begin
564
 label_sort_lower: Verplaats naar beneden
565
 label_sort_lowest: Verplaats naar eind
566
 label_spent_time: Gespendeerde tijd
567
 label_start_to_end: start tot eind
568
 label_start_to_start: start tot start
569
 label_statistics: Statistieken
570
 label_stay_logged_in: Blijf ingelogd
571
 label_string: Tekst
572
 label_subproject_plural: Subprojecten
573
 label_text: Lange tekst
574
 label_theme: Thema
575
 label_this_month: deze maand
576
 label_this_week: deze week
577
 label_this_year: dit jaar
578
 label_time_tracking: Tijdregistratie bijhouden
579
 label_today: vandaag
580
 label_topic_plural: Onderwerpen
581
 label_total: Totaal
582
 label_tracker: Tracker
583
 label_tracker_new: Nieuwe tracker
584
 label_tracker_plural: Trackers
585
 label_updated_time: "%{value} geleden bijgewerkt"
586
 label_updated_time_by: "%{age} geleden bijgewerkt door %{author}"
587
 label_used_by: Gebruikt door
588
 label_user: Gebruiker
589
 label_user_activity: "%{value}'s activiteit"
590
 label_user_mail_no_self_notified: Ik wil niet op de hoogte gehouden worden van mijn eigen wijzigingen
591
 label_user_mail_option_all: "Bij elk gebeurtenis in al mijn projecten..."
592
 label_user_mail_option_selected: "Enkel bij elke gebeurtenis op het geselecteerde project..."
593
 label_user_new: Nieuwe gebruiker
594
 label_user_plural: Gebruikers
595
 label_version: Versie
596
 label_version_new: Nieuwe versie
597
 label_version_plural: Versies
598
 label_view_diff: Bekijk verschillen
599
 label_view_revisions: Bekijk revisies
600
 label_watched_issues: Gemonitorde issues
601
 label_week: Week
602
 label_wiki: Wiki
603
 label_wiki_edit: Wiki edit
604
 label_wiki_edit_plural: Wiki edits
605
 label_wiki_page: Wikipagina
606
 label_wiki_page_plural: Wikipagina's
607
 label_workflow: Workflow
608
 label_year: Jaar
609
 label_yesterday: gisteren
610
 mail_body_account_activation_request: "Een nieuwe gebruiker (%{value}) is geregistreerd. Zijn account wacht op uw akkoord:"
611
 mail_body_account_information: Uw account gegevens
612
 mail_body_account_information_external: "U kunt uw account (%{value}) gebruiken om in te loggen."
613
 mail_body_lost_password: 'Gebruik de volgende link om uw wachtwoord te wijzigen:'
614
 mail_body_register: 'Gebruik de volgende link om uw account te activeren:'
615
 mail_body_reminder: "%{count} issue(s) die aan u toegewezen zijn en voldaan moeten zijn in de komende %{days} dagen:"
616
 mail_subject_account_activation_request: "%{value} accountactivatieverzoek"
617
 mail_subject_lost_password: "uw %{value} wachtwoord"
618
 mail_subject_register: "uw %{value} accountactivatie"
619
 mail_subject_reminder: "%{count} issue(s) die voldaan moeten zijn in de komende %{days} dagen."
620
 notice_account_activated: uw account is geactiveerd. u kunt nu inloggen.
621
 notice_account_invalid_creditentials: Incorrecte gebruikersnaam of wachtwoord
622
 notice_account_lost_email_sent: Er is een e-mail naar u verstuurd met instructies over het kiezen van een nieuw wachtwoord.
623
 notice_account_password_updated: Wachtwoord is met succes gewijzigd
624
 notice_account_pending: "Uw account is aangemaakt, maar wacht nog op goedkeuring van de beheerder."
625
 notice_account_register_done: Account is met succes aangemaakt.
626
 notice_account_unknown_email: Onbekende gebruiker.
627
 notice_account_updated: Account is met succes gewijzigd
628
 notice_account_wrong_password: Incorrect wachtwoord
629
 notice_can_t_change_password: Dit account gebruikt een externe bron voor authenticatie. Het is niet mogelijk om het wachtwoord te veranderen.
630
 notice_default_data_loaded: Standaard configuratie succesvol geladen.
631
 notice_email_error: "Er is een fout opgetreden tijdens het versturen van (%{value})"
632
 notice_email_sent: "Een e-mail werd verstuurd naar %{value}"
633
 notice_failed_to_save_issues: "Fout bij bewaren van %{count} issue(s) (%{total} geselecteerd): %{ids}."
634
 notice_feeds_access_key_reseted: Je RSS toegangssleutel werd gereset.
635
 notice_file_not_found: De pagina die u probeerde te benaderen bestaat niet of is verwijderd.
636
 notice_locking_conflict: De gegevens zijn gewijzigd door een andere gebruiker.
637
 notice_no_issue_selected: "Er is geen issue geselecteerd. Selecteer de issue die u wilt bewerken."
638
 notice_not_authorized: Het is u niet toegestaan deze pagina te raadplegen.
639
 notice_successful_connection: Verbinding succesvol.
640
 notice_successful_create: Succesvol aangemaakt.
641
 notice_successful_delete: Succesvol verwijderd.
642
 notice_successful_update: Wijzigen succesvol.
643
 notice_unable_delete_version: Niet mogelijk om deze versie te verwijderen.
644
 permission_add_issue_notes: Voeg notities toe
645
 permission_add_issue_watchers: Voeg monitors toe
646
 permission_add_issues: Voeg issues toe
647
 permission_add_messages: Voeg berichten toe
648
 permission_browse_repository: Repository doorbladeren
649
 permission_comment_news: Nieuws commentaar geven
650
 permission_commit_access: Commit toegang
651
 permission_delete_issues: Issues verwijderen
652
 permission_delete_messages: Berichten verwijderen
653
 permission_delete_own_messages: Eigen berichten verwijderen
654
 permission_delete_wiki_pages: Wiki pagina's verwijderen
655
 permission_delete_wiki_pages_attachments: Bijlagen verwijderen
656
 permission_edit_issue_notes: Notities bewerken
657
 permission_edit_issues: Issues bewerken
658
 permission_edit_messages: Berichten bewerken
659
 permission_edit_own_issue_notes: Eigen notities bewerken
660
 permission_edit_own_messages: Eigen berichten bewerken
661
 permission_edit_own_time_entries: Eigen tijdlogboek bewerken
662
 permission_edit_project: Project bewerken
663
 permission_edit_time_entries: Tijdlogboek bewerken
664
 permission_edit_wiki_pages: Wiki pagina's bewerken
665
 permission_log_time: Gespendeerde tijd loggen
666
 permission_manage_boards: Forums beheren
667
 permission_manage_categories: Issue-categorieën beheren
668
 permission_manage_documents: Documenten beheren
669
 permission_manage_files: Bestanden beheren
670
 permission_manage_issue_relations: Issuerelaties beheren
671
 permission_manage_members: Leden beheren
672
 permission_manage_news: Nieuws beheren
673
 permission_manage_public_queries: Publieke queries beheren
674
 permission_manage_repository: Repository beheren
675
 permission_manage_versions: Versiebeheer
676
 permission_manage_wiki: Wikibeheer
677
 permission_move_issues: Issues verplaatsen
678
 permission_protect_wiki_pages: Wikipagina's beschermen
679
 permission_rename_wiki_pages: Wikipagina's hernoemen
680
 permission_save_queries: Queries opslaan
681
 permission_select_project_modules: Project modules selecteren
682
 permission_view_calendar: Kalender bekijken
683
 permission_view_changesets: Changesets bekijken
684
 permission_view_documents: Documenten bekijken
685
 permission_view_files: Bestanden bekijken
686
 permission_view_gantt: Gantt grafiek bekijken
687
 permission_view_issue_watchers: Monitorlijst bekijken
688
 permission_view_messages: Berichten bekijken
689
 permission_view_time_entries: Gespendeerde tijd bekijken
690
 permission_view_wiki_edits: Wikihistorie bekijken
691
 permission_view_wiki_pages: Wikipagina's bekijken
692
 project_module_boards: Forums
693
 project_module_documents: Documenten
694
 project_module_files: Bestanden
695
 project_module_issue_tracking: Issue tracking
696
 project_module_news: Nieuws
697
 project_module_repository: Repository
698
 project_module_time_tracking: Tijd tracking
699
 project_module_wiki: Wiki
700
 setting_activity_days_default: Aantal dagen getoond bij het tabblad "Activiteit"
701
 setting_app_subtitle: Applicatieondertitel
702
 setting_app_title: Applicatietitel
703
 setting_attachment_max_size: Attachment max. grootte
704
 setting_autofetch_changesets: Haal commits automatisch op
705
 setting_autologin: Automatisch inloggen
706
 setting_bcc_recipients: Blind carbon copy ontvangers (bcc)
707
 setting_commit_fix_keywords: Gefixeerde trefwoorden
708
 setting_commit_ref_keywords: Refererende trefwoorden
709
 setting_cross_project_issue_relations: Sta cross-project issuerelaties toe
710
 setting_date_format: Datumformaat
711
 setting_default_language: Standaard taal
712
 setting_default_projects_public: Nieuwe projecten zijn standaard publiek
713
 setting_diff_max_lines_displayed: Max aantal diff regels weer te geven
714
 setting_display_subprojects_issues: Standaard issues van subproject tonen
715
 setting_emails_footer: E-mails voettekst
716
 setting_enabled_scm: SCM ingeschakeld
717
 setting_feeds_limit: Feedinhoudlimiet
718
 setting_gravatar_enabled: Gebruik Gravatar gebruikersiconen
719
 setting_host_name: Hostnaam
720
 setting_issue_list_default_columns: Standaardkolommen getoond op de lijst met issues
721
 setting_issues_export_limit: Max aantal te exporteren issues
722
 setting_login_required: Authenticatie vereist
723
 setting_mail_from: Afzender e-mail adres
724
 setting_mail_handler_api_enabled: Schakel WS in voor inkomende mail.
725
 setting_mail_handler_api_key: API sleutel
726
 setting_per_page_options: Aantal objecten per pagina (opties)
727
 setting_plain_text_mail: platte tekst (geen HTML)
728
 setting_protocol: Protocol
729
 setting_self_registration: Zelfregistratie toegestaan
730
 setting_sequential_project_identifiers: Genereer sequentiële projectidentiteiten
731
 setting_sys_api_enabled: Gebruik WS voor repository beheer
732
 setting_text_formatting: Tekstformaat
733
 setting_time_format: Tijd formaat
734
 setting_user_format: Gebruikers weergaveformaat
735
 setting_welcome_text: Welkomsttekst
736
 setting_wiki_compression: Wikigeschiedenis comprimeren
737
 status_active: actief
738
 status_locked: vergrendeld
739
 status_registered: geregistreerd
740
 text_are_you_sure: Weet u het zeker?
741
 text_assign_time_entries_to_project: Gerapporteerde uren toevoegen aan dit project
742
 text_caracters_maximum: "%{count} van maximum aantal tekens."
743
 text_caracters_minimum: "Moet minstens %{count} karakters lang zijn."
744
 text_comma_separated: Meerdere waarden toegestaan (kommagescheiden).
745
 text_default_administrator_account_changed: Standaard beheerderaccount gewijzigd
746
 text_destroy_time_entries: Verwijder gerapporteerde uren
747
 text_destroy_time_entries_question: "%{hours} uren werden gerapporteerd op de issue(s) die u wilde verwijderen. Wat wil u doen?"
748
 text_diff_truncated: '... Deze diff werd afgekort omdat het de maximale weer te geven karakters overschreed.'
749
 text_email_delivery_not_configured: "E-mailbezorging is niet geconfigureerd. Mededelingen zijn uitgeschakeld.\nConfigureer uw SMTP server in config/configuration.yml en herstart de applicatie om dit te activeren."
750
 text_enumeration_category_reassign_to: 'Wijs de volgende waarde toe:'
751
 text_enumeration_destroy_question: "%{count} objecten zijn toegewezen aan deze waarde."
752
 text_file_repository_writable: Bestandsrepository beschrijfbaar
753
 text_issue_added: "Issue %{id} is gerapporteerd (door %{author})."
754
 text_issue_category_destroy_assignments: Verwijder toewijzingen aan deze categorie
755
 text_issue_category_destroy_question: "Er zijn issues (%{count}) aan deze categorie toegewezen. Wat wilt u hiermee doen ?"
756
 text_issue_category_reassign_to: Issues opnieuw toewijzen aan deze categorie
757
 text_issue_updated: "Issue %{id} is gewijzigd (door %{author})."
758
 text_issues_destroy_confirmation: 'Weet u zeker dat u deze issue(s) wil verwijderen?'
759
 text_issues_ref_in_commit_messages: Opzoeken en aanpassen van issues in commitberichten
760
 text_length_between: "Lengte tussen %{min} en %{max} tekens."
761
 text_load_default_configuration: Laad de standaardconfiguratie
762
 text_min_max_length_info: 0 betekent geen restrictie
763
 text_no_configuration_data: "Rollen, trackers, issue statussen en workflows zijn nog niet geconfigureerd.\nHet is ten zeerste aangeraden om de standaard configuratie in te laden. U kunt deze aanpassen nadat deze is ingeladen."
764
 text_plugin_assets_writable: Plugin assets directory beschrijfbaar
765
 text_project_destroy_confirmation: Weet u zeker dat u dit project en alle gerelateerde gegevens wilt verwijderen?
766
 text_project_identifier_info: 'Alleen kleine letter (a-z), cijfers, streepjes en liggende streepjes zijn toegestaan.<br />Eenmaal opgeslagen kan de identifier niet worden gewijzigd.'
767
 text_reassign_time_entries: 'Gerapporteerde uren opnieuw toewijzen:'
768
 text_regexp_info: bv. ^[A-Z0-9]+$
769
 text_repository_usernames_mapping: "Koppel de Redminegebruikers aan gebruikers in de repository log.\nGebruikers met dezelfde Redmine en repository gebruikersnaam of email worden automatisch gekoppeld."
770
 text_rmagick_available: RMagick beschikbaar (optioneel)
771
 text_select_mail_notifications: Selecteer acties waarvoor mededelingen via mail moeten worden verstuurd.
772
 text_select_project_modules: 'Selecteer de modules die u wilt gebruiken voor dit project:'
773
 text_status_changed_by_changeset: "Toegepast in changeset %{value}."
774
 text_subprojects_destroy_warning: "De subprojecten: %{value} zullen ook verwijderd worden."
775
 text_tip_issue_begin_day: issue die op deze dag begint
776
 text_tip_issue_begin_end_day: issue die op deze dag begint en eindigt
777
 text_tip_issue_end_day: issue die op deze dag eindigt
778
 text_tracker_no_workflow: Geen workflow gedefinieerd voor deze tracker
779
 text_unallowed_characters: Niet toegestane tekens
780
 text_user_mail_option: "Bij niet-geselecteerde projecten zult u enkel mededelingen ontvangen voor issues die u monitort of waar u bij betrokken bent (als auteur of toegewezen persoon)."
781
 text_user_wrote: "%{value} schreef:"
782
 text_wiki_destroy_confirmation: Weet u zeker dat u deze wiki en zijn inhoud wenst te verwijderen?
783
 text_workflow_edit: Selecteer een rol en een tracker om de workflow te wijzigen
784
 warning_attachments_not_saved: "%{count} bestand(en) konden niet opgeslagen worden."
785
 button_create_and_continue: Maak en ga verder
786
 text_custom_field_possible_values_info: 'Per lijn een waarde'
787
 label_display: Toon
788
 field_editable: Bewerkbaar
789
 setting_repository_log_display_limit: Max aantal revisies zichbaar
790
 setting_file_max_size_displayed: Max grootte van tekst bestanden inline zichtbaar
791
 field_watcher: Watcher
792
 setting_openid: Sta OpenID login en registratie toe
793
 field_identity_url: OpenID URL
794
 label_login_with_open_id_option: of login met je OpenID
795
 field_content: Content
796
 label_descending: Aflopend
797
 label_sort: Sorteer
798
 label_ascending: Oplopend
799
 label_date_from_to: Van %{start} tot %{end}
800
 label_greater_or_equal: ">="
801
 label_less_or_equal: <=
802
 text_wiki_page_destroy_question: Deze pagina heeft %{descendants} subpagina's en onderliggende pagina's?. Wat wilt u hiermee doen?
803
 text_wiki_page_reassign_children: Alle subpagina's toewijzen aan deze hoofdpagina
804
 text_wiki_page_nullify_children: Behoud subpagina's als hoofdpagina's
805
 text_wiki_page_destroy_children: Verwijder alle subpagina's en onderliggende pagina's
806
 setting_password_min_length: Minimum wachtwoord lengte
807
 field_group_by: Groepeer resultaten per
808
 mail_subject_wiki_content_updated: "'%{id}' wiki pagina is bijgewerkt"
809
 label_wiki_content_added: Wiki pagina toegevoegd
810
 mail_subject_wiki_content_added: "'%{id}' wiki pagina is toegevoegd"
811
 mail_body_wiki_content_added: De '%{id}' wiki pagina is toegevoegd door %{author}.
812
 label_wiki_content_updated: Wiki pagina bijgewerkt
813
 mail_body_wiki_content_updated: De '%{id}' wiki pagina is bijgewerkt door %{author}.
814
 permission_add_project: Maak project
815
 setting_new_project_user_role_id: Rol van gebruiker die een project maakt
816
 label_view_all_revisions: Bekijk alle revisies
817
 label_tag: Tag
818
 label_branch: Branch
819
 error_no_tracker_in_project: Geen tracker is geassocieerd met dit project. Check de project instellingen.
820
 error_no_default_issue_status: Geen standaard issue status ingesteld. Check de configuratie (Ga naar "Administratie -> Issue statussen").
821
 text_journal_changed: "%{label} gewijzigd van %{old} naar %{new}"
822
 text_journal_set_to: "%{label} gewijzigd naar %{value}"
823
 text_journal_deleted: "%{label} verwijderd (%{old})"
824
 label_group_plural: Groepen
825
 label_group: Groep
826
 label_group_new: Nieuwe groep
827
 label_time_entry_plural: Bestede tijd
828
 text_journal_added: "%{label} %{value} toegevoegd"
829
 field_active: Actief
830
 enumeration_system_activity: Systeem Activiteit
831
 permission_delete_issue_watchers: Verwijder volgers
832
 version_status_closed: gesloten
833
 version_status_locked: vergrendeld
834
 version_status_open: open
835
 error_can_not_reopen_issue_on_closed_version: Een issue toegewezen aan een gesloten versie kan niet heropend worden
836
 label_user_anonymous: Anoniem
837
 button_move_and_follow: Verplaats en volg
838
 setting_default_projects_modules: Standaard geactiveerde modules voor nieuwe projecten
839
 setting_gravatar_default: Standaard Gravatar plaatje
840
 field_sharing: Delen
841
 label_version_sharing_hierarchy: Met project hiërarchie
842
 label_version_sharing_system: Met alle projecten
843
 label_version_sharing_descendants: Met subprojecten
844
 label_version_sharing_tree: Met project boom
845
 label_version_sharing_none: Niet gedeeld
846
 error_can_not_archive_project: Dit project kan niet worden gearchiveerd
847
 button_duplicate: Dupliceer
848
 button_copy_and_follow: Kopiëer en volg
849
 label_copy_source: Bron
850
 setting_issue_done_ratio: Bereken issue percentage voldaan met
851
 setting_issue_done_ratio_issue_status: Gebruik de issue status
852
 error_issue_done_ratios_not_updated: Issue percentage voldaan niet geupdate.
853
 error_workflow_copy_target: Selecteer tracker(s) en rol(len)
854
 setting_issue_done_ratio_issue_field: Gebruik het issue veld
855
 label_copy_same_as_target: Zelfde als doel
856
 label_copy_target: Doel
857
 notice_issue_done_ratios_updated: Issue percentage voldaan geupdate.
858
 error_workflow_copy_source: Selecteer een bron tracker of rol
859
 label_update_issue_done_ratios: Update issue percentage voldaan
860
 setting_start_of_week: Week begint op
861
 permission_view_issues: Bekijk Issues
862
 label_display_used_statuses_only: Laat alleen statussen zien die gebruikt worden door deze tracker
863
 label_revision_id: Revisie %{value}
864
 label_api_access_key: API access key
865
 label_api_access_key_created_on: API access key gemaakt %{value} geleden
866
 label_feeds_access_key: RSS access key
867
 notice_api_access_key_reseted: Uw API access key was gereset.
868
 setting_rest_api_enabled: Activeer REST web service
869
 label_missing_api_access_key: Geen API access key
870
 label_missing_feeds_access_key: Geen RSS access key
871
 button_show: Laat zien
872
 text_line_separated: Meerdere waarden toegestaan (elke regel is een waarde).
873
 setting_mail_handler_body_delimiters: Breek email verwerking af na een van deze regels
874
 permission_add_subprojects: Maak subprojecten
875
 label_subproject_new: Nieuw subproject
876
 text_own_membership_delete_confirmation: |-
877
  U staat op punt om sommige of alle van uw permissies te verwijderen en bent mogelijk niet meer toegestaan om dit project hierna te wijzigen.
878
  Wilt u doorgaan?
879
 label_close_versions: Sluit complete versies
880
 label_board_sticky: Sticky
881
 label_board_locked: Vergrendeld
882
 permission_export_wiki_pages: Exporteer wiki pagina's
883
 setting_cache_formatted_text: Cache opgemaakte tekst
884
 permission_manage_project_activities: Beheer project activiteiten
885
 error_unable_delete_issue_status: Verwijderen van issue status niet gelukt
886
 label_profile: Profiel
887
 permission_manage_subtasks: Beheer subtaken
888
 field_parent_issue: Hoofdtaak
889
 label_subtask_plural: Subtaken
890
 label_project_copy_notifications: Stuur email notificaties voor de project kopie
891
 error_can_not_delete_custom_field: Verwijderen niet mogelijk van custom field
892
 error_unable_to_connect: Geen connectie (%{value})
893
 error_can_not_remove_role: Deze rol is in gebruik en kan niet worden verwijderd.
894
 error_can_not_delete_tracker: Deze tracker bevat nog issues en kan niet worden verwijderd.
895
 field_principal: Hoofd
896
 label_my_page_block: Mijn pagina block
897
 notice_failed_to_save_members: "Niet gelukt om lid/leden op te slaan: %{errors}."
898
 text_zoom_out: Zoom uit
899
 text_zoom_in: Zoom in
900
 notice_unable_delete_time_entry: Verwijderen niet mogelijk van tijd log invoer.
901
 label_overall_spent_time: Totaal bestede tijd
902
 field_time_entries: Registreer tijd
903
 project_module_gantt: Gantt
904
 project_module_calendar: Kalender
905
 button_edit_associated_wikipage: "Bewerk bijbehorende wiki pagina: %{page_title}"
906
 text_are_you_sure_with_children: Verwijder issue en alle onderliggende issues?
907
 field_text: Tekst veld
908
 label_user_mail_option_only_owner: Alleen voor dingen waarvan ik de auteur ben
909
 setting_default_notification_option: Standaard instelling voor mededelingen
910
 label_user_mail_option_only_my_events: Alleen voor dingen die ik volg of bij betrokken ben
911
 label_user_mail_option_only_assigned: Alleen voor dingen die aan mij zijn toegewezen
912
 label_user_mail_option_none: Bij geen enkele gebeurtenis
913
 field_member_of_group: Groep van toegewezene
914
 field_assigned_to_role: Rol van toegewezene
915
 notice_not_authorized_archived_project: Het project dat u wilt bezoeken is gearchiveerd.
916
 label_principal_search: "Zoek naar gebruiker of groep:"
917
 label_user_search: "Zoek naar gebruiker:"
918
 field_visible: Zichtbaar
919
 setting_emails_header: Emails header
920
 setting_commit_logtime_activity_id: Standaard activiteit voor tijdregistratie
921
 text_time_logged_by_changeset: Toegepast in changeset %{value}.
922
 setting_commit_logtime_enabled: Activeer tijdregistratie
923
 notice_gantt_chart_truncated: De gantt chart is ingekort omdat het meer objecten bevat dan kan worden weergegeven, (%{max})
924
 setting_gantt_items_limit: Max. aantal objecten op gantt chart
925
 field_warn_on_leaving_unsaved: Waarschuw me wanneer ik een pagina verlaat waarvan de tekst niet opgeslagen is
926
 text_warn_on_leaving_unsaved: De huidige pagina bevat tekst die niet is opgeslagen en dit zal verloren gaan als u deze pagina nu verlaat.
927
 label_my_queries: Mijn aangepaste zoekopdrachten
928
 text_journal_changed_no_detail: "%{label} updated"
929
 label_news_comment_added: Commentaar toegevoegd aan een nieuwsitem
930
 button_expand_all: Klap uit
931
 button_collapse_all: Klap in
932
 label_additional_workflow_transitions_for_assignee: Aanvullende veranderingen toegestaan wanneer de gebruiker de toegewezene is
933
 label_additional_workflow_transitions_for_author: Aanvullende veranderingen toegestaan wanneer de gebruiker de auteur is
934
 label_bulk_edit_selected_time_entries: Massa wijziging geselecteerd tijd-registraties?
935
 text_time_entries_destroy_confirmation: Weet u zeker dat u de geselecteerde item(s) wilt verwijderen ?
936
 label_role_anonymous: Anoniem
937
 label_role_non_member: Geen lid
938
 label_issue_note_added: Notitie toegevoegd
939
 label_issue_status_updated: Status gewijzigd
940
 label_issue_priority_updated: Prioriteit geupdate
941
 label_issues_visibility_own: Probleem aangemaakt door of toegewezen aan
942
 field_issues_visibility: Incidenten weergave
943
 label_issues_visibility_all: Alle incidenten
944
 permission_set_own_issues_private: Zet eigen incidenten publiekelijk of privé
945
 field_is_private: Privé
946
 permission_set_issues_private: Zet incidenten publiekelijk of privé
947
 label_issues_visibility_public: Alle niet privé-incidenten
948
 text_issues_destroy_descendants_confirmation: Dit zal ook de %{count} subtaken verwijderen.
949
 field_commit_logs_encoding: Encodering van commit berichten
950
 field_scm_path_encoding: Pad encodering
951
 text_scm_path_encoding_note: "Standaard: UTF-8"
952
 field_path_to_repository: Pad naar versie overzicht
953
 field_root_directory: Root directorie
954
 field_cvs_module: Module
955
 field_cvsroot: CVSROOT
956
 text_mercurial_repository_note: "Lokale versie overzicht (Voorbeeld: /hgrepo, c:\\hgrepo)"
957
 text_scm_command: Commando
958
 text_scm_command_version: Versie
959
 label_git_report_last_commit: Rapporteer laatste toevoegen voor bestanden en directories
960
 text_scm_config: U kan de scm commando's configureren in config/configuration.yml. Herstart de applicatie na het wijzigen ervan.
961
 text_scm_command_not_available: Scm commando is niet beschikbaar. Controleer de instellingen in het administratiepaneel.
962
 notice_issue_successful_create: Probleem %{id} aangemaakt.
963
 label_between: tussen
964
 setting_issue_group_assignment: Sta groepstoewijzingen toe
965
 label_diff: Verschil
966
 text_git_repository_note: "Versie overzicht lokaal is leeg (Voorbeeld: /gitrepo, c:\\gitrepo)"
967
 description_query_sort_criteria_direction: Sortering
968
 description_project_scope: Zoek bereik
969
 description_filter: Filter
970
 description_user_mail_notification: Mail notificatie instellingen
971
 description_date_from: Vul start datum in
972
 description_message_content: Inhoud bericht
973
 description_available_columns: Beschikbare kolommen
974
 description_date_range_interval: Kies een bereik bij het selecteren van een start en eind datum
975
 description_issue_category_reassign: Kies probleem categorie
976
 description_search: Zoekveld
977
 description_notes: Notities
978
 description_date_range_list: Kies bereik vanuit de lijst
979
 description_choose_project: Projecten
980
 description_date_to: Vul eind datum in
981
 description_query_sort_criteria_attribute: Sorteer attribuut
982
 description_wiki_subpages_reassign: Kies nieuwe hoofdpagina
983
 description_selected_columns: Geselecteerde kolommen
984
 label_parent_revision: Hoofd
985
 label_child_revision: Sub
986
 error_scm_annotate_big_text_file: De vermelding kan niet worden geannoteerd, omdat het groter is dan de maximale toegewezen grootte.
987
 setting_default_issue_start_date_to_creation_date: Gebruik huidige datum als start datum voor nieuwe incidenten.
988
 button_edit_section: Wijzig deze sectie
989
 setting_repositories_encodings: Bijlage en opgeslagen bestanden coderingen
990
 description_all_columns: Alle kolommen
991
 button_export: Exporteren
992
 label_export_options: "%{export_format} export opties"
993
 error_attachment_too_big: Dit bestand kan niet worden geupload omdat het de maximaal toegestane grootte overschrijd (%{max_size})
994
 notice_failed_to_save_time_entries: "Opslaan gefaald voor %{count} tijdsnotatie(s) van %{total} geselecteerde: %{ids}."
995
  label_x_issues:
996
  zero: 0 incidenten
997
  one:  1 incidenten
998
  other: "%{count} incidenten"
999
 label_repository_new: Nieuw repository
1000
 field_repository_is_default: Hoofd repository
1001
 label_copy_attachments: Copieer bijlage(n)
1002
 label_item_position: "%{position}/%{count}"
1003
 label_completed_versions: Versies compleet
1004
 field_multiple: Meerdere waardes
1005
 setting_commit_cross_project_ref: Sta toe om incidenten van alle projecten te refereren en oplossen
1006
 text_issue_conflict_resolution_add_notes: Voeg mijn notities toe en annuleer andere wijzigingen
1007
 text_issue_conflict_resolution_overwrite: Voeg mijn wijzigingen alsnog toe (voorgaande notities worden bewaard, maar sommige kunnen overschreden worden)
1008
 notice_issue_update_conflict: Dit incident is reeds geupdate door een andere gebruiker terwijl jij bezig was
1009
 notice_issue_update_conflict: The issue has been updated by an other user while you were editing it.
1010
 text_issue_conflict_resolution_cancel: Annuleer mijn wijzigingen en geef pagina opnieuw weer %{link}
1011
 permission_manage_related_issues: Beheer gerelateerde incidenten
1012
 field_auth_source_ldap_filter: LDAP filter
1013
 label_search_for_watchers: Zoek om monitoorders toe te voegen
1014
 notice_account_deleted: Uw account is permanent verwijderd
1015
 setting_unsubscribe: Sta gebruikers toe hun eigen account te verwijderen
1016
 button_delete_my_account: Verwijder mijn account
1017
 text_account_destroy_confirmation: |-
1018
  Weet u zeker dat u door wilt gaan?
1019
  Uw account wordt permanent verwijderd zonder mogelijkheid deze te heractiveren.
1020
 error_session_expired: Uw sessie is verlopen. U dient opnieuw in te loggen.
1021
 text_session_expiration_settings: "Waarschuwing: door deze instelling te wijzigen kan sessies laten verlopen inclusief de uwe"
1022
 setting_session_lifetime: Maximale sessieduur
1023
 setting_session_timeout: Sessie inactiviteit timeout
1024
 label_session_expiration: Sessie verlopen
1025
 permission_close_project: Sluit / heropen project
1026
 label_show_closed_projects: Gesloten projecten weergeven
1027
 button_close: Sluiten
1028
 button_reopen: Heropen
1029
 project_status_active: actief
1030
 project_status_closed: gesloten
1031
 project_status_archived: gearchiveerd
1032
 text_project_closed: Dit project is gesloten en op alleen-lezen
1033
 notice_user_successful_create: Gebruiker %{id} aangemaakt.
1034
 field_core_fields: Standaard verleden
1035
 field_timeout: Timeout (in seconds)
1036
 setting_thumbnails_enabled: Geef bijlage miniaturen weer
1037
 setting_thumbnails_size: Grootte miniaturen (in pixels)
1038
 label_status_transitions: Status transitie
1039
 label_fields_permissions: Permissie velden
1040
 label_readonly: Alleen-lezen
1041
 label_required: Verplicht
1042
 text_repository_identifier_info: 'Alleen kleine letter (a-z), cijfers, streepjes en liggende streepjes zijn toegestaan.<br />Eenmaal opgeslagen kan de identifier niet worden gewijzigd.'
1043
 field_board_parent: Hoofd forum
1044
 label_attribute_of_project: Project %{name}
1045
 label_attribute_of_author: Auteur(s) %{name}
1046
 label_attribute_of_assigned_to: Toegewezen %{name}
1047
 label_attribute_of_fixed_version: Target versions %{name}
1048
 label_copy_subtasks: Kopieer subtaken