راهنمای نصب

این مستند نصب برای نصب ردماین ۳.۰ به بالا در حال نگارش است برای مستندات نصب نسخه های پایین تر، به مستندات انگلیسی( نسخه ۱.۴تا ۲.۶ ) همین سایت مراجعه کنید.

الزامات

سیستم عامل

Redmine باید روی " یونیکس و لینوکس، مکینتاش، مک و سیستم‌های ویندوز سروری که روبی در آن در دسترس است .

مفسر روبی

نسحه مورد نیاز روبی برای نسخه ردماین دریافتی:

نسخه ردماین نسخه های پشتیبانی شده روبی نسخه ریلز استفاده شده
4.0 (upcoming) ruby 2.2(2.2.2 and later), 2.3, 2.41 Rails 5.1
3.4 ruby 1.9.34, 2.0.03, 2.1, 2.22, 2.3, 2.41 Rails 4.2
3.3 ruby 1.9.34, 2.0.03, 2.1, 2.22, 2.3 Rails 4.2
3.2 ruby 1.9.34, 2.0.03, 2.1, 2.22 Rails 4.2

پشتیبانی از روبی ۱.۹.،۲.۰ و ۲.۱ توسط انجمن روبی تمام شده است.

https://www.ruby-lang.org/en/news/2015/02/23/support-for-ruby-1-9-3-has-ended/
https://www.ruby-lang.org/en/news/2016/02/24/support-plan-of-ruby-2-0-0-and-2-1/
https://www.ruby-lang.org/en/news/2017/04/01/support-of-ruby-2-1-has-ended/

برای نصب ردماین روی ویندوز و لینوکس و ... از بسته های آماده bitnami هم می توانید استفاده کنید.

  • این صفحه در حال تکمیل است ***

این صفحه به زبان های دیگر