sv.yml.patch

Nicklas Holm, 2009-04-06 09:17

Download (1.33 KB)

View differences:

config/locales/sv.yml (working copy)
271 271
 field_attr_firstname: Förnamnsattribut
272 272
 field_attr_lastname: Efternamnsattribut
273 273
 field_attr_mail: Mailattribut
274
 field_onthefly: On-the-fly användarskapning
274
 field_onthefly: Skapa användare on-the-fly
275 275
 field_start_date: Start
276 276
 field_done_ratio: % Klart
277 277
 field_auth_source: Autentiseringsläge
......
817 817
 text_email_delivery_not_configured: "Mailfunktionen har inte konfigurerats, och notifieringar via mail kan därför inte skickas.\nKonfigurera din SMTP-server i config/email.yml och starta om applikationen för att aktivera dem."
818 818
 text_repository_usernames_mapping: "Välj eller uppdatera den Redmine-användare som är mappad till varje användarnamn i versionarkivloggen.\nAnvändare med samma användarnamn eller emailadress i både Redmine och versionsarkivet mappas automatiskt."
819 819
 text_diff_truncated: '... Denna diff har förminskats eftersom den överskrider den maximala storlek som kan visas.'
820
 text_custom_field_possible_values_info: 'En linje för varje värde'
820
 text_custom_field_possible_values_info: 'Ett värde per rad'
821 821
 
822 822
 default_role_manager: Projektledare
823 823
 default_role_developper: Utvecklare