sv.yml.diff

Nicklas Holm, 2010-06-11 09:28

Download (2.29 KB)

View differences:

config/locales/sv.yml (working copy)
197 197
 notice_email_error: "Ett fel inträffade när mail skickades ({{value}})"
198 198
 notice_feeds_access_key_reseted: Din RSS-nyckel återställdes.
199 199
 notice_api_access_key_reseted: Din API-nyckel återställdes.
200
 notice_failed_to_save_issues: "Misslyckades att spara {{count}} ärende(n) på {{total}} valt: {{ids}}."
200
 notice_failed_to_save_issues: "Misslyckades med att spara {{count}} ärende(n) på {{total}} valt: {{ids}}."
201
 notice_failed_to_save_members: "Misslyckades med att spara medlem(mar): {{errors}}."
201 202
 notice_no_issue_selected: "Inget ärende är markerat! Var vänlig, markera de ärenden du vill ändra."
202 203
 notice_account_pending: "Ditt konto skapades och avvaktar nu administratörens godkännande."
203 204
 notice_default_data_loaded: Standardkonfiguration inläst.
......
277 278
 field_priority: Prioritet
278 279
 field_fixed_version: Versionsmål
279 280
 field_user: Användare
281
 field_principal: Principal
280 282
 field_role: Roll
281 283
 field_homepage: Hemsida
282 284
 field_is_public: Publik
......
509 511
 label_my_page: Min sida
510 512
 label_my_account: Mitt konto
511 513
 label_my_projects: Mina projekt
514
 label_my_page_block: "Min sida"-block
512 515
 label_administration: Administration
513 516
 label_login: Logga in
514 517
 label_logout: Logga ut
......
919 922
 text_wiki_page_destroy_children: Ta bort alla underliggande sidor
920 923
 text_wiki_page_reassign_children: Flytta undersidor till denna föräldersida
921 924
 text_own_membership_delete_confirmation: "Några av, eller alla, dina behörigheter kommer att tas bort och du kanske inte längre kommer kunna göra ändringar i det här projektet.\nVill du verkligen fortsätta?"
925
 text_zoom_out: Zooma ut
926
 text_zoom_in: Zooma in
922 927
 
923 928
 default_role_manager: Projektledare
924 929
 default_role_developper: Utvecklare
......
946 951
 enumeration_doc_categories: Dokumentkategorier
947 952
 enumeration_activities: Aktiviteter (tidsuppföljning)
948 953
 enumeration_system_activity: Systemaktivitet
949
 field_principal: Principal
950
 label_my_page_block: My page block
951
 notice_failed_to_save_members: "Failed to save member(s): {{errors}}."
952
 text_zoom_out: Zoom out
953
 text_zoom_in: Zoom in