sv.yml.diff

Nicklas Holm, 2010-08-16 09:25

Download (1.15 KB)

View differences:

config/locales/sv.yml (working copy)
905 905
 text_issues_destroy_confirmation: 'Är du säker på att du vill radera markerade ärende(n) ?'
906 906
 text_select_project_modules: 'Välj vilka moduler som ska vara aktiva för projektet:'
907 907
 text_default_administrator_account_changed: Standardadministratörens konto ändrat
908
 text_file_repository_writable: Arkivet för bifogade filer är skrivbar
909
 text_plugin_assets_writable: Arkivet för plug-ins är skrivbar
910
 text_rmagick_available: RMagick tillgängligt (valfritt)
908
 text_file_repository_writable: Arkivet för bifogade filer är skrivbart
909
 text_plugin_assets_writable: Arkivet för plug-ins är skrivbart
910
 text_rmagick_available: RMagick tillgängligt (ej obligatoriskt)
911 911
 text_destroy_time_entries_question: "{{hours}} timmar har rapporterats på ärendena du är på väg att ta bort. Vad vill du göra ?"
912 912
 text_destroy_time_entries: Ta bort rapporterade timmar
913 913
 text_assign_time_entries_to_project: Tilldela rapporterade timmar till projektet