ca.yml

Joan Duran, 2010-09-01 11:06

Download (39.7 KB)

 
1
# Redmine catalan translation: 
2
# by Joan Duran
3

  
4
ca:
5
 # Text direction: Left-to-Right (ltr) or Right-to-Left (rtl)
6
 direction: ltr
7
 date:
8
  formats:
9
   # Use the strftime parameters for formats.
10
   # When no format has been given, it uses default.
11
   # You can provide other formats here if you like!
12
   default: "%d-%m-%Y"
13
   short: "%e de %b"
14
   long: "%a, %e de %b de %Y"
15
   
16
  day_names: [Diumenge, Dilluns, Dimarts, Dimecres, Dijous, Divendres, Dissabte]
17
  abbr_day_names: [dg, dl, dt, dc, dj, dv, ds]
18
   
19
  # Don't forget the nil at the beginning; there's no such thing as a 0th month
20
  month_names: [~, Gener, Febrer, Març, Abril, Maig, Juny, Juliol, Agost, Setembre, Octubre, Novembre, Desembre]
21
  abbr_month_names: [~, Gen, Feb, Mar, Abr, Mai, Jun, Jul, Ago, Set, Oct, Nov, Des]
22
  # Used in date_select and datime_select.
23
  order: [ :year, :month, :day ]
24

  
25
 time:
26
  formats:
27
   default: "%d-%m-%Y %H:%M"
28
   time: "%H:%M"
29
   short: "%e de %b, %H:%M"
30
   long: "%a, %e de %b de %Y, %H:%M"
31
  am: "am"
32
  pm: "pm"
33
   
34
 datetime:
35
  distance_in_words:
36
   half_a_minute: "mig minut"
37
   less_than_x_seconds:
38
    one:  "menys d'un segon"
39
    other: "menys de {{count}} segons"
40
   x_seconds:
41
    one:  "1 segons"
42
    other: "{{count}} segons"
43
   less_than_x_minutes:
44
    one:  "menys d'un minut"
45
    other: "menys de {{count}} minuts"
46
   x_minutes:
47
    one:  "1 minut"
48
    other: "{{count}} minuts"
49
   about_x_hours:
50
    one:  "aproximadament 1 hora"
51
    other: "aproximadament {{count}} hores"
52
   x_days:
53
    one:  "1 dia"
54
    other: "{{count}} dies"
55
   about_x_months:
56
    one:  "aproximadament 1 mes"
57
    other: "aproximadament {{count}} mesos"
58
   x_months:
59
    one:  "1 mes"
60
    other: "{{count}} mesos"
61
   about_x_years:
62
    one:  "aproximadament 1 any"
63
    other: "aproximadament {{count}} anys"
64
   over_x_years:
65
    one:  "més d'un any"
66
    other: "més de {{count}} anys"
67
   almost_x_years:
68
    one:  "almost 1 year"
69
    other: "almost {{count}} years"
70

  
71
 number:
72
  # Default format for numbers
73
  format:
74
   separator: "."
75
   delimiter: ""
76
   precision: 3
77
  human:
78
   format:
79
    delimiter: ""
80
    precision: 1
81
   storage_units:
82
    format: "%n %u"
83
    units:
84
     byte:
85
      one: "Byte"
86
      other: "Bytes"
87
     kb: "KB"
88
     mb: "MB"
89
     gb: "GB"
90
     tb: "TB"
91

  
92
    
93
# Used in array.to_sentence.
94
 support:
95
  array:
96
   sentence_connector: "i"
97
   skip_last_comma: false
98
   
99
 activerecord:
100
  errors:
101
   messages:
102
    inclusion: "no està inclòs a la llista"
103
    exclusion: "està reservat"
104
    invalid: "no és vàlid"
105
    confirmation: "la confirmació no coincideix"
106
    accepted: "s'ha d'acceptar"
107
    empty: "no pot estar buit"
108
    blank: "no pot estar en blanc"
109
    too_long: "és massa llarg"
110
    too_short: "és massa curt"
111
    wrong_length: "la longitud és incorrecta"
112
    taken: "ja s'està utilitzant"
113
    not_a_number: "no és un número"
114
    not_a_date: "no és una data vàlida"
115
    greater_than: "ha de ser més gran que {{count}}"
116
    greater_than_or_equal_to: "ha de ser més gran o igual a {{count}}"
117
    equal_to: "ha de ser igual a {{count}}"
118
    less_than: "ha de ser menys que {{count}}"
119
    less_than_or_equal_to: "ha de ser menys o igual a {{count}}"
120
    odd: "ha de ser senar"
121
    even: "ha de ser parell"
122
    greater_than_start_date: "ha de ser superior que la data inicial"
123
    not_same_project: "no pertany al mateix projecte"
124
    circular_dependency: "Aquesta relació crearia una dependència circular"
125
    cant_link_an_issue_with_a_descendant: "Un assumpte no es pot enllaçar a una de les seves subtasques"
126

  
127
 actionview_instancetag_blank_option: Seleccioneu
128
 
129
 general_text_No: 'No'
130
 general_text_Yes: 'Si'
131
 general_text_no: 'no'
132
 general_text_yes: 'si'
133
 general_lang_name: 'Català'
134
 general_csv_separator: ';'
135
 general_csv_decimal_separator: ','
136
 general_csv_encoding: ISO-8859-15
137
 general_pdf_encoding: ISO-8859-15
138
 general_first_day_of_week: '1'
139
 
140
 notice_account_updated: "El compte s'ha actualitzat correctament."
141
 notice_account_invalid_creditentials: Usuari o contrasenya invàlid
142
 notice_account_password_updated: "La contrasenya s'ha modificat correctament."
143
 notice_account_wrong_password: Contrasenya incorrecta
144
 notice_account_register_done: "El compte s'ha creat correctament. Per a activar el compte, feu clic en l'enllaç que us han enviat per correu electrònic."
145
 notice_account_unknown_email: Usuari desconegut.
146
 notice_can_t_change_password: "Aquest compte utilitza una font d'autenticació externa. No és possible canviar la contrasenya."
147
 notice_account_lost_email_sent: "S'ha enviat un correu electrònic amb instruccions per a seleccionar una contrasenya nova."
148
 notice_account_activated: "El compte s'ha activat. Ara podeu entrar."
149
 notice_successful_create: "S'ha creat correctament."
150
 notice_successful_update: "S'ha modificat correctament."
151
 notice_successful_delete: "S'ha suprimit correctament."
152
 notice_successful_connection: "S'ha connectat correctament."
153
 notice_file_not_found: "La pàgina a la que intenteu accedir no existeix o s'ha suprimit."
154
 notice_locking_conflict: Un altre usuari ha actualitzat les dades.
155
 notice_not_authorized: No teniu permís per a accedir a aquesta pàgina.
156
 notice_email_sent: "S'ha enviat un correu electrònic a {{value}}"
157
 notice_email_error: "S'ha produït un error en enviar el correu ({{value}})"
158
 notice_feeds_access_key_reseted: "S'ha reiniciat la clau d'accés del RSS."
159
 notice_api_access_key_reseted: "S'ha reiniciat la clau d'accés a l'API."
160
 notice_failed_to_save_issues: "No s'han pogut desar %s assumptes de {{count}} seleccionats: {{ids}}."
161
 notice_failed_to_save_members: "No s'han pogut desar els membres: {{errors}}."
162
 notice_no_issue_selected: "No s'ha seleccionat cap assumpte. Activeu els assumptes que voleu editar."
163
 notice_account_pending: "S'ha creat el compte i ara està pendent de l'aprovació de l'administrador."
164
 notice_default_data_loaded: "S'ha carregat correctament la configuració predeterminada."
165
 notice_unable_delete_version: "No s'ha pogut suprimir la versió."
166
 notice_unable_delete_time_entry: "No s'ha pogut suprimir l'entrada del registre de temps."
167
 notice_issue_done_ratios_updated: "S'ha actualitzat el tant per cent dels assumptes."
168
 
169
 error_can_t_load_default_data: "No s'ha pogut carregar la configuració predeterminada: {{value}} "
170
 error_scm_not_found: "No s'ha trobat l'entrada o la revisió en el dipòsit."
171
 error_scm_command_failed: "S'ha produït un error en intentar accedir al dipòsit: {{value}}"
172
 error_scm_annotate: "L'entrada no existeix o no s'ha pogut anotar."
173
 error_issue_not_found_in_project: "No s'ha trobat l'assumpte o no pertany a aquest projecte"
174
 error_no_tracker_in_project: "Aquest projecte no té seguidor associat. Comproveu els paràmetres del projecte."
175
 error_no_default_issue_status: "No s'ha definit cap estat d'assumpte predeterminat. Comproveu la configuració (aneu a «Administració -> Estats de l'assumpte»)."
176
 error_can_not_delete_custom_field: "No s'ha pogut suprimir el camp personalitat"
177
 error_can_not_delete_tracker: "Aquest seguidor conté assumptes i no es pot suprimir."
178
 error_can_not_remove_role: "Aquest rol s'està utilitzant i no es pot suprimir."
179
 error_can_not_reopen_issue_on_closed_version: "Un assumpte assignat a una versió tancada no es pot tornar a obrir"
180
 error_can_not_archive_project: "Aquest projecte no es pot arxivar"
181
 error_issue_done_ratios_not_updated: "No s'ha actualitza el tant per cent dels assumptes."
182
 error_workflow_copy_source: "Seleccioneu un seguidor o rol font"
183
 error_workflow_copy_target: "Seleccioneu seguidors i rols objectiu"
184
 error_unable_delete_issue_status: "No s'ha pogut suprimir l'estat de l'assumpte"
185
 error_unable_to_connect: "No s'ha pogut connectar ({{value}})"
186
 warning_attachments_not_saved: "No s'han pogut desar {{count}} fitxers."
187
 
188
 mail_subject_lost_password: "Contrasenya de {{value}}"
189
 mail_body_lost_password: "Per a canviar la contrasenya, feu clic en l'enllaç següent:"
190
 mail_subject_register: "Activació del compte de {{value}}"
191
 mail_body_register: "Per a activar el compte, feu clic en l'enllaç següent:"
192
 mail_body_account_information_external: "Podeu utilitzar el compte «{{value}}» per a entrar."
193
 mail_body_account_information: Informació del compte
194
 mail_subject_account_activation_request: "Sol·licitud d'activació del compte de {{value}}"
195
 mail_body_account_activation_request: "S'ha registrat un usuari nou ({{value}}). El seu compte està pendent d'aprovació:"
196
 mail_subject_reminder: "{{count}} assumptes venceran els següents {{days}} dies"
197
 mail_body_reminder: "{{count}} assumptes que teniu assignades venceran els següents {{days}} dies:"
198
 mail_subject_wiki_content_added: "S'ha afegit la pàgina wiki «{{page}}»"
199
 mail_body_wiki_content_added: "En {{author}} ha afegit la pàgina wiki «{{page}}»."
200
 mail_subject_wiki_content_updated: "S'ha actualitzat la pàgina wiki «{{page}}»"
201
 mail_body_wiki_content_updated: "En {{author}} ha actualitzat la pàgina wiki «{{page}}»."
202
 
203
 gui_validation_error: 1 error
204
 gui_validation_error_plural: "{{count}} errors"
205
 
206
 field_name: Nom
207
 field_description: Descripció
208
 field_summary: Resum
209
 field_is_required: Necessari
210
 field_firstname: Nom
211
 field_lastname: Cognom
212
 field_mail: Correu electrònic 
213
 field_filename: Fitxer
214
 field_filesize: Mida
215
 field_downloads: Baixades
216
 field_author: Autor
217
 field_created_on: Creat
218
 field_updated_on: Actualitzat
219
 field_field_format: Format
220
 field_is_for_all: Per a tots els projectes
221
 field_possible_values: Valores possibles
222
 field_regexp: Expressió regular
223
 field_min_length: Longitud mínima
224
 field_max_length: Longitud màxima
225
 field_value: Valor
226
 field_category: Categoria
227
 field_title: Títol
228
 field_project: Projecte
229
 field_issue: Assumpte
230
 field_status: Estat
231
 field_notes: Notes
232
 field_is_closed: Assumpte tancat
233
 field_is_default: Estat predeterminat
234
 field_tracker: Seguidor
235
 field_subject: Tema
236
 field_due_date: Data de venciment
237
 field_assigned_to: Assignat a
238
 field_priority: Prioritat
239
 field_fixed_version: Versió objectiu
240
 field_user: Usuari
241
 field_principal: Principal
242
 field_role: Rol
243
 field_homepage: Pàgina web
244
 field_is_public: Públic
245
 field_parent: Subprojecte de
246
 field_is_in_roadmap: Assumptes mostrats en la planificació
247
 field_login: Entrada
248
 field_mail_notification: Notificacions per correu electrònic
249
 field_admin: Administrador
250
 field_last_login_on: Última connexió
251
 field_language: Idioma
252
 field_effective_date: Data
253
 field_password: Contrasenya
254
 field_new_password: Contrasenya nova
255
 field_password_confirmation: Confirmació
256
 field_version: Versió
257
 field_type: Tipus
258
 field_host: Ordinador
259
 field_port: Port
260
 field_account: Compte
261
 field_base_dn: Base DN
262
 field_attr_login: "Atribut d'entrada"
263
 field_attr_firstname: Atribut del nom
264
 field_attr_lastname: Atribut del cognom
265
 field_attr_mail: Atribut del correu electrònic
266
 field_onthefly: "Creació de l'usuari «al vol»"
267
 field_start_date: Inici
268
 field_done_ratio: % realitzat
269
 field_auth_source: "Mode d'autenticació"
270
 field_hide_mail: "Oculta l'adreça de correu electrònic"
271
 field_comments: Comentari
272
 field_url: URL
273
 field_start_page: Pàgina inicial
274
 field_subproject: Subprojecte
275
 field_hours: Hores
276
 field_activity: Activitat
277
 field_spent_on: Data
278
 field_identifier: Identificador
279
 field_is_filter: "S'ha utilitzat com a filtre"
280
 field_issue_to: Assumpte relacionat
281
 field_delay: Retard
282
 field_assignable: Es poden assignar assumptes a aquest rol
283
 field_redirect_existing_links: Redirigeix els enllaços existents
284
 field_estimated_hours: Temps previst
285
 field_column_names: Columnes
286
 field_time_entries: "Registre de temps"
287
 field_time_zone: Zona horària
288
 field_searchable: Es pot cercar
289
 field_default_value: Valor predeterminat
290
 field_comments_sorting: Mostra els comentaris
291
 field_parent_title: Pàgina pare
292
 field_editable: Es pot editar
293
 field_watcher: Vigilància
294
 field_identity_url: URL OpenID
295
 field_content: Contingut
296
 field_group_by: "Agrupa els resultats per"
297
 field_sharing: Compartició
298
 field_parent_issue: "Tasca pare"
299
 
300
 setting_app_title: "Títol de l'aplicació"
301
 setting_app_subtitle: "Subtítol de l'aplicació"
302
 setting_welcome_text: Text de benvinguda
303
 setting_default_language: Idioma predeterminat
304
 setting_login_required: Es necessita autenticació
305
 setting_self_registration: Registre automàtic
306
 setting_attachment_max_size: Mida màxima dels adjunts
307
 setting_issues_export_limit: "Límit d'exportació d'assumptes"
308
 setting_mail_from: "Adreça de correu electrònic d'emissió"
309
 setting_bcc_recipients: Vincula els destinataris de les còpies amb carbó (bcc)
310
 setting_plain_text_mail: només text pla (no HTML)
311
 setting_host_name: "Nom de l'ordinador"
312
 setting_text_formatting: Format del text
313
 setting_wiki_compression: "Comprimeix l'historial del wiki"
314
 setting_feeds_limit: Límit de contingut del canal
315
 setting_default_projects_public: Els projectes nous són públics per defecte
316
 setting_autofetch_changesets: Omple automàticament les publicacions
317
 setting_sys_api_enabled: Habilita el WS per a la gestió del dipòsit
318
 setting_commit_ref_keywords: Paraules claus per a la referència
319
 setting_commit_fix_keywords: Paraules claus per a la correcció
320
 setting_autologin: Entrada automàtica
321
 setting_date_format: Format de la data
322
 setting_time_format: Format de hora
323
 setting_cross_project_issue_relations: "Permet les relacions d'assumptes entre projectes"
324
 setting_issue_list_default_columns: "Columnes mostrades per defecte en la llista d'assumptes"
325
 setting_repositories_encodings: Codificacions del dipòsit
326
 setting_commit_logs_encoding: Codificació dels missatges publicats
327
 setting_emails_footer: Peu dels correus electrònics
328
 setting_protocol: Protocol
329
 setting_per_page_options: Opcions dels objectes per pàgina
330
 setting_user_format: "Format de com mostrar l'usuari"
331
 setting_activity_days_default: "Dies a mostrar l'activitat del projecte"
332
 setting_display_subprojects_issues: "Mostra els assumptes d'un subprojecte en el projecte pare per defecte"
333
 setting_enabled_scm: "Habilita l'SCM"
334
 setting_mail_handler_body_delimiters: "Trunca els correus electrònics després d'una d'aquestes línies"
335
 setting_mail_handler_api_enabled: "Habilita el WS per correus electrònics d'entrada"
336
 setting_mail_handler_api_key: Clau API
337
 setting_sequential_project_identifiers: Genera identificadors de projecte seqüencials
338
 setting_gravatar_enabled: "Utilitza les icones d'usuari Gravatar"
339
 setting_gravatar_default: "Imatge Gravatar predeterminada"
340
 setting_diff_max_lines_displayed: Número màxim de línies amb diferències mostrades
341
 setting_file_max_size_displayed: Mida màxima dels fitxers de text mostrats en línia
342
 setting_repository_log_display_limit: Número màxim de revisions que es mostren al registre de fitxers
343
 setting_openid: "Permet entrar i registrar-se amb l'OpenID"
344
 setting_password_min_length: "Longitud mínima de la contrasenya"
345
 setting_new_project_user_role_id: "Aquest rol es dóna a un usuari no administrador per a crear projectes"
346
 setting_default_projects_modules: "Mòduls activats per defecte en els projectes nous"
347
 setting_issue_done_ratio: "Calcula tant per cent realitzat de l'assumpte amb"
348
 setting_issue_done_ratio_issue_status: "Utilitza l'estat de l'assumpte"
349
 setting_issue_done_ratio_issue_field: "Utilitza el camp de l'assumpte"
350
 setting_start_of_week: "Inicia les setmanes en"
351
 setting_rest_api_enabled: "Habilita el servei web REST"
352
 setting_cache_formatted_text: Cache formatted text
353
 
354
 permission_add_project: "Crea projectes"
355
 permission_add_subprojects: "Crea subprojectes"
356
 permission_edit_project: Edita el projecte
357
 permission_select_project_modules: Selecciona els mòduls del projecte
358
 permission_manage_members: Gestiona els membres
359
 permission_manage_project_activities: "Gestiona les activitats del projecte"
360
 permission_manage_versions: Gestiona les versions
361
 permission_manage_categories: Gestiona les categories dels assumptes
362
 permission_view_issues: "Visualitza els assumptes"
363
 permission_add_issues: Afegeix assumptes
364
 permission_edit_issues: Edita els assumptes
365
 permission_manage_issue_relations: Gestiona les relacions dels assumptes
366
 permission_add_issue_notes: Afegeix notes
367
 permission_edit_issue_notes: Edita les notes
368
 permission_edit_own_issue_notes: Edita les notes pròpies
369
 permission_move_issues: Mou els assumptes
370
 permission_delete_issues: Suprimeix els assumptes
371
 permission_manage_public_queries: Gestiona les consultes públiques
372
 permission_save_queries: Desa les consultes
373
 permission_view_gantt: Visualitza la gràfica de Gantt
374
 permission_view_calendar: Visualitza el calendari
375
 permission_view_issue_watchers: Visualitza la llista de vigilàncies
376
 permission_add_issue_watchers: Afegeix vigilàncies
377
 permission_delete_issue_watchers: Suprimeix els vigilants
378
 permission_log_time: Registra el temps invertit
379
 permission_view_time_entries: Visualitza el temps invertit
380
 permission_edit_time_entries: Edita els registres de temps
381
 permission_edit_own_time_entries: Edita els registres de temps propis
382
 permission_manage_news: Gestiona les noticies
383
 permission_comment_news: Comenta les noticies
384
 permission_manage_documents: Gestiona els documents
385
 permission_view_documents: Visualitza els documents
386
 permission_manage_files: Gestiona els fitxers
387
 permission_view_files: Visualitza els fitxers
388
 permission_manage_wiki: Gestiona el wiki
389
 permission_rename_wiki_pages: Canvia el nom de les pàgines wiki
390
 permission_delete_wiki_pages: Suprimeix les pàgines wiki
391
 permission_view_wiki_pages: Visualitza el wiki
392
 permission_view_wiki_edits: "Visualitza l'historial del wiki"
393
 permission_edit_wiki_pages: Edita les pàgines wiki
394
 permission_delete_wiki_pages_attachments: Suprimeix adjunts
395
 permission_protect_wiki_pages: Protegeix les pàgines wiki
396
 permission_manage_repository: Gestiona el dipòsit
397
 permission_browse_repository: Navega pel dipòsit
398
 permission_view_changesets: Visualitza els canvis realitzats
399
 permission_commit_access: Accés a les publicacions
400
 permission_manage_boards: Gestiona els taulers
401
 permission_view_messages: Visualitza els missatges
402
 permission_add_messages: Envia missatges
403
 permission_edit_messages: Edita els missatges
404
 permission_edit_own_messages: Edita els missatges propis
405
 permission_delete_messages: Suprimeix els missatges
406
 permission_delete_own_messages: Suprimeix els missatges propis
407
 permission_export_wiki_pages: "Exporta les pàgines wiki"
408
 permission_manage_subtasks: "Gestiona subtasques"
409
 
410
 project_module_issue_tracking: "Seguidor d'assumptes"
411
 project_module_time_tracking: Seguidor de temps
412
 project_module_news: Noticies
413
 project_module_documents: Documents
414
 project_module_files: Fitxers
415
 project_module_wiki: Wiki
416
 project_module_repository: Dipòsit
417
 project_module_boards: Taulers
418
 project_module_calendar: Calendari
419
 project_module_gantt: Gantt
420
 
421
 label_user: Usuari
422
 label_user_plural: Usuaris
423
 label_user_new: Usuari nou
424
 label_user_anonymous: Anònim
425
 label_project: Projecte
426
 label_project_new: Projecte nou
427
 label_project_plural: Projectes
428
 label_x_projects:
429
  zero: cap projecte
430
  one:  1 projecte
431
  other: "{{count}} projectes"
432
 label_project_all: Tots els projectes
433
 label_project_latest: Els últims projectes
434
 label_issue: Assumpte
435
 label_issue_new: Assumpte nou
436
 label_issue_plural: Assumptes
437
 label_issue_view_all: Visualitza tots els assumptes
438
 label_issues_by: "Assumptes per {{value}}"
439
 label_issue_added: Assumpte afegit
440
 label_issue_updated: Assumpte actualitzat
441
 label_document: Document
442
 label_document_new: Document nou
443
 label_document_plural: Documents
444
 label_document_added: Document afegit
445
 label_role: Rol
446
 label_role_plural: Rols
447
 label_role_new: Rol nou
448
 label_role_and_permissions: Rols i permisos
449
 label_member: Membre
450
 label_member_new: Membre nou
451
 label_member_plural: Membres
452
 label_tracker: Seguidor
453
 label_tracker_plural: Seguidors
454
 label_tracker_new: Seguidor nou
455
 label_workflow: Flux de treball
456
 label_issue_status: "Estat de l'assumpte"
457
 label_issue_status_plural: "Estats de l'assumpte"
458
 label_issue_status_new: Estat nou
459
 label_issue_category: "Categoria de l'assumpte"
460
 label_issue_category_plural: "Categories de l'assumpte"
461
 label_issue_category_new: Categoria nova
462
 label_custom_field: Camp personalitzat
463
 label_custom_field_plural: Camps personalitzats
464
 label_custom_field_new: Camp personalitzat nou
465
 label_enumerations: Enumeracions
466
 label_enumeration_new: Valor nou
467
 label_information: Informació
468
 label_information_plural: Informació
469
 label_please_login: Entreu
470
 label_register: Registre
471
 label_login_with_open_id_option: "o entra amb l'OpenID"
472
 label_password_lost: Contrasenya perduda
473
 label_home: Inici
474
 label_my_page: La meva pàgina
475
 label_my_account: El meu compte
476
 label_my_projects: Els meus projectes
477
 label_my_page_block: "Els meus blocs de pàgina"
478
 label_administration: Administració
479
 label_login: Entra
480
 label_logout: Surt
481
 label_help: Ajuda
482
 label_reported_issues: Assumptes informats
483
 label_assigned_to_me_issues: Assumptes assignats a mi
484
 label_last_login: Última connexió
485
 label_registered_on: Informat el
486
 label_activity: Activitat
487
 label_overall_activity: Activitat global
488
 label_user_activity: "Activitat de {{value}}"
489
 label_new: Nou
490
 label_logged_as: Heu entrat com a
491
 label_environment: Entorn
492
 label_authentication: Autenticació
493
 label_auth_source: "Mode d'autenticació"
494
 label_auth_source_new: "Mode d'autenticació nou"
495
 label_auth_source_plural: "Modes d'autenticació"
496
 label_subproject_plural: Subprojectes
497
 label_subproject_new: "Subprojecte nou"
498
 label_and_its_subprojects: "{{value}} i els seus subprojectes"
499
 label_min_max_length: Longitud mín - max
500
 label_list: Llist
501
 label_date: Data
502
 label_integer: Enter
503
 label_float: Flotant
504
 label_boolean: Booleà
505
 label_string: Text
506
 label_text: Text llarg
507
 label_attribute: Atribut
508
 label_attribute_plural: Atributs
509
 label_download: "{{count}} baixada"
510
 label_download_plural: "{{count}} baixades"
511
 label_no_data: Sense dades a mostrar
512
 label_change_status: "Canvia l'estat"
513
 label_history: Historial
514
 label_attachment: Fitxer
515
 label_attachment_new: Fitxer nou
516
 label_attachment_delete: Suprimeix el fitxer
517
 label_attachment_plural: Fitxers
518
 label_file_added: Fitxer afegit
519
 label_report: Informe
520
 label_report_plural: Informes
521
 label_news: Noticies
522
 label_news_new: Afegeix noticies
523
 label_news_plural: Noticies
524
 label_news_latest: Últimes noticies
525
 label_news_view_all: Visualitza totes les noticies
526
 label_news_added: Noticies afegides
527
 label_settings: Paràmetres
528
 label_overview: Resum
529
 label_version: Versió
530
 label_version_new: Versió nova
531
 label_version_plural: Versions
532
 label_close_versions: "Tanca les versions completades"
533
 label_confirmation: Confirmació
534
 label_export_to: "També disponible a:"
535
 label_read: Llegeix...
536
 label_public_projects: Projectes públics
537
 label_open_issues: obert
538
 label_open_issues_plural: oberts
539
 label_closed_issues: tancat
540
 label_closed_issues_plural: tancats
541
 label_x_open_issues_abbr_on_total:
542
  zero: 0 oberts / {{total}}
543
  one:  1 obert / {{total}}
544
  other: "{{count}} oberts / {{total}}"
545
 label_x_open_issues_abbr:
546
  zero: 0 oberts
547
  one:  1 obert
548
  other: "{{count}} oberts"
549
 label_x_closed_issues_abbr:
550
  zero: 0 tancats
551
  one:  1 tancat
552
  other: "{{count}} tancats"
553
 label_total: Total
554
 label_permissions: Permisos
555
 label_current_status: Estat actual
556
 label_new_statuses_allowed: Nous estats autoritzats
557
 label_all: tots
558
 label_none: cap
559
 label_nobody: ningú
560
 label_next: Següent
561
 label_previous: Anterior
562
 label_used_by: Utilitzat per
563
 label_details: Detalls
564
 label_add_note: Afegeix una nota
565
 label_per_page: Per pàgina
566
 label_calendar: Calendari
567
 label_months_from: mesos des de
568
 label_gantt: Gantt
569
 label_internal: Intern
570
 label_last_changes: "últims {{count}} canvis"
571
 label_change_view_all: Visualitza tots els canvis
572
 label_personalize_page: Personalitza aquesta pàgina
573
 label_comment: Comentari
574
 label_comment_plural: Comentaris
575
 label_x_comments:
576
  zero: sense comentaris
577
  one: 1 comentari
578
  other: "{{count}} comentaris"
579
 label_comment_add: Afegeix un comentari
580
 label_comment_added: Comentari afegit
581
 label_comment_delete: Suprimeix comentaris
582
 label_query: Consulta personalitzada
583
 label_query_plural: Consultes personalitzades
584
 label_query_new: Consulta nova
585
 label_filter_add: Afegeix un filtre
586
 label_filter_plural: Filtres
587
 label_equals: és
588
 label_not_equals: no és
589
 label_in_less_than: en menys de
590
 label_in_more_than: en més de
591
 label_greater_or_equal: ">="
592
 label_less_or_equal: <=
593
 label_in: en
594
 label_today: avui
595
 label_all_time: tot el temps
596
 label_yesterday: ahir
597
 label_this_week: aquesta setmana
598
 label_last_week: "l'última setmana"
599
 label_last_n_days: "els últims {{count}} dies"
600
 label_this_month: aquest més
601
 label_last_month: "l'últim més"
602
 label_this_year: aquest any
603
 label_date_range: Abast de les dates
604
 label_less_than_ago: fa menys de
605
 label_more_than_ago: fa més de 
606
 label_ago: fa
607
 label_contains: conté
608
 label_not_contains: no conté
609
 label_day_plural: dies
610
 label_repository: Dipòsit
611
 label_repository_plural: Dipòsits
612
 label_browse: Navega
613
 label_modification: "{{count}} canvi"
614
 label_modification_plural: "{{count}} canvis"
615
 label_branch: Branca
616
 label_tag: Etiqueta
617
 label_revision: Revisió
618
 label_revision_plural: Revisions
619
 label_revision_id: "Revisió {{value}}"
620
 label_associated_revisions: Revisions associades
621
 label_added: afegit
622
 label_modified: modificat
623
 label_copied: copiat
624
 label_renamed: reanomenat
625
 label_deleted: suprimit
626
 label_latest_revision: Última revisió
627
 label_latest_revision_plural: Últimes revisions
628
 label_view_revisions: Visualitza les revisions
629
 label_view_all_revisions: "Visualitza totes les revisions"
630
 label_max_size: Mida màxima
631
 label_sort_highest: Mou a la part superior
632
 label_sort_higher: Mou cap amunt
633
 label_sort_lower: Mou cap avall
634
 label_sort_lowest: Mou a la part inferior
635
 label_roadmap: Planificació
636
 label_roadmap_due_in: "Venç en {{value}}"
637
 label_roadmap_overdue: "{{value}} tard"
638
 label_roadmap_no_issues: No hi ha assumptes per a aquesta versió
639
 label_search: Cerca
640
 label_result_plural: Resultats
641
 label_all_words: Totes les paraules
642
 label_wiki: Wiki
643
 label_wiki_edit: Edició wiki
644
 label_wiki_edit_plural: Edicions wiki
645
 label_wiki_page: Pàgina wiki
646
 label_wiki_page_plural: Pàgines wiki
647
 label_index_by_title: Índex per títol
648
 label_index_by_date: Índex per data
649
 label_current_version: Versió actual
650
 label_preview: Previsualització
651
 label_feed_plural: Canals
652
 label_changes_details: Detalls de tots els canvis
653
 label_issue_tracking: "Seguiment d'assumptes"
654
 label_spent_time: Temps invertit
655
 label_overall_spent_time: "Temps total invertit"
656
 label_f_hour: "{{value}} hora"
657
 label_f_hour_plural: "{{value}} hores"
658
 label_time_tracking: Temps de seguiment
659
 label_change_plural: Canvis
660
 label_statistics: Estadístiques
661
 label_commits_per_month: Publicacions per mes
662
 label_commits_per_author: Publicacions per autor
663
 label_view_diff: Visualitza les diferències
664
 label_diff_inline: en línia
665
 label_diff_side_by_side: costat per costat
666
 label_options: Opcions
667
 label_copy_workflow_from: Copia el flux de treball des de
668
 label_permissions_report: Informe de permisos
669
 label_watched_issues: Assumptes vigilats
670
 label_related_issues: Assumptes relacionats
671
 label_applied_status: Estat aplicat
672
 label_loading: "S'està carregant..."
673
 label_relation_new: Relació nova
674
 label_relation_delete: Suprimeix la relació
675
 label_relates_to: relacionat amb
676
 label_duplicates: duplicats
677
 label_duplicated_by: duplicat per
678
 label_blocks: bloqueja
679
 label_blocked_by: bloquejats per
680
 label_precedes: anterior a
681
 label_follows: posterior a
682
 label_end_to_start: final al començament
683
 label_end_to_end: final al final
684
 label_start_to_start: començament al començament
685
 label_start_to_end: començament al final
686
 label_stay_logged_in: "Manté l'entrada"
687
 label_disabled: inhabilitat
688
 label_show_completed_versions: Mostra les versions completes
689
 label_me: jo mateix
690
 label_board: Fòrum
691
 label_board_new: Fòrum nou
692
 label_board_plural: Fòrums
693
 label_board_locked: Bloquejat
694
 label_board_sticky: Sticky
695
 label_topic_plural: Temes
696
 label_message_plural: Missatges
697
 label_message_last: Últim missatge
698
 label_message_new: Missatge nou
699
 label_message_posted: Missatge afegit
700
 label_reply_plural: Respostes
701
 label_send_information: "Envia la informació del compte a l'usuari"
702
 label_year: Any
703
 label_month: Mes
704
 label_week: Setmana
705
 label_date_from: Des de
706
 label_date_to: A
707
 label_language_based: "Basat en l'idioma de l'usuari"
708
 label_sort_by: "Ordena per {{value}}"
709
 label_send_test_email: Envia un correu electrònic de prova
710
 label_feeds_access_key: "Clau d'accés del RSS"
711
 label_missing_feeds_access_key: "Falta una clau d'accés del RSS"
712
 label_feeds_access_key_created_on: "Clau d'accés del RSS creada fa {{value}}"
713
 label_module_plural: Mòduls
714
 label_added_time_by: "Afegit per {{author}} fa {{age}}"
715
 label_updated_time_by: "Actualitzat per {{author}} fa {{age}}"
716
 label_updated_time: "Actualitzat fa {{value}}"
717
 label_jump_to_a_project: Salta al projecte...
718
 label_file_plural: Fitxers
719
 label_changeset_plural: Conjunt de canvis
720
 label_default_columns: Columnes predeterminades
721
 label_no_change_option: (sense canvis)
722
 label_bulk_edit_selected_issues: Edita en bloc els assumptes seleccionats
723
 label_theme: Tema
724
 label_default: Predeterminat
725
 label_search_titles_only: Cerca només en els títols
726
 label_user_mail_option_all: "Per qualsevol esdeveniment en tots els meus projectes"
727
 label_user_mail_option_selected: "Per qualsevol esdeveniment en els projectes seleccionats..."
728
 label_user_mail_option_none: "Només per les coses que vigilo o hi estic implicat"
729
 label_user_mail_no_self_notified: "No vull ser notificat pels canvis que faig jo mateix"
730
 label_registration_activation_by_email: activació del compte per correu electrònic
731
 label_registration_manual_activation: activació del compte manual
732
 label_registration_automatic_activation: activació del compte automàtica
733
 label_display_per_page: "Per pàgina: {{value}}"
734
 label_age: Edat
735
 label_change_properties: Canvia les propietats
736
 label_general: General
737
 label_more: Més
738
 label_scm: SCM
739
 label_plugins: Connectors
740
 label_ldap_authentication: Autenticació LDAP
741
 label_downloads_abbr: Baixades
742
 label_optional_description: Descripció opcional
743
 label_add_another_file: Afegeix un altre fitxer
744
 label_preferences: Preferències
745
 label_chronological_order: En ordre cronològic
746
 label_reverse_chronological_order: En ordre cronològic invers
747
 label_planning: Planificació
748
 label_incoming_emails: "Correu electrònics d'entrada"
749
 label_generate_key: Genera una clau
750
 label_issue_watchers: Vigilàncies
751
 label_example: Exemple
752
 label_display: Mostra
753
 label_sort: Ordena
754
 label_ascending: Ascendent
755
 label_descending: Descendent
756
 label_date_from_to: Des de {{start}} a {{end}}
757
 label_wiki_content_added: "S'ha afegit la pàgina wiki"
758
 label_wiki_content_updated: "S'ha actualitzat la pàgina wiki"
759
 label_group: Grup
760
 label_group_plural: Grups
761
 label_group_new: Grup nou
762
 label_time_entry_plural: Temps invertit
763
 label_version_sharing_hierarchy: "Amb la jerarquia del projecte"
764
 label_version_sharing_system: "Amb tots els projectes"
765
 label_version_sharing_descendants: "Amb tots els subprojectes"
766
 label_version_sharing_tree: "Amb l'arbre del projecte"
767
 label_version_sharing_none: "Sense compartir"
768
 label_update_issue_done_ratios: "Actualitza el tant per cent dels assumptes realitzats"
769
 label_copy_source: Font
770
 label_copy_target: Objectiu
771
 label_copy_same_as_target: "El mateix que l'objectiu"
772
 label_display_used_statuses_only: "Mostra només els estats que utilitza aquest seguidor"
773
 label_api_access_key: "Clau d'accés a l'API"
774
 label_missing_api_access_key: "Falta una clau d'accés de l'API"
775
 label_api_access_key_created_on: "Clau d'accés de l'API creada fa {{value}}"
776
 label_profile: Perfil
777
 label_subtask_plural: Subtasques
778
 label_project_copy_notifications: "Envia notificacions de correu electrònic durant la còpia del projecte"
779
 
780
 button_login: Entra
781
 button_submit: Tramet
782
 button_save: Desa
783
 button_check_all: Activa-ho tot
784
 button_uncheck_all: Desactiva-ho tot
785
 button_delete: Suprimeix
786
 button_create: Crea
787
 button_create_and_continue: Crea i continua
788
 button_test: Test
789
 button_edit: Edit
790
 button_add: Afegeix
791
 button_change: Canvia
792
 button_apply: Aplica
793
 button_clear: Neteja
794
 button_lock: Bloca
795
 button_unlock: Desbloca
796
 button_download: Baixa
797
 button_list: Llista
798
 button_view: Visualitza
799
 button_move: Mou
800
 button_move_and_follow: "Mou i segueix"
801
 button_back: Enrere
802
 button_cancel: Cancel·la
803
 button_activate: Activa
804
 button_sort: Ordena
805
 button_log_time: "Registre de temps"
806
 button_rollback: Torna a aquesta versió
807
 button_watch: Vigila
808
 button_unwatch: No vigilis
809
 button_reply: Resposta
810
 button_archive: Arxiva
811
 button_unarchive: Desarxiva
812
 button_reset: Reinicia
813
 button_rename: Reanomena
814
 button_change_password: Canvia la contrasenya
815
 button_copy: Copia
816
 button_copy_and_follow: "Copia i segueix"
817
 button_annotate: Anota
818
 button_update: Actualitza
819
 button_configure: Configura
820
 button_quote: Cita
821
 button_duplicate: Duplica
822
 button_show: Mostra
823
 
824
 status_active: actiu
825
 status_registered: informat
826
 status_locked: bloquejat
827
 
828
 version_status_open: oberta
829
 version_status_locked: bloquejada
830
 version_status_closed: tancada
831

  
832
 field_active: Actiu
833
 
834
 text_select_mail_notifications: "Seleccioneu les accions per les quals s'hauria d'enviar una notificació per correu electrònic."
835
 text_regexp_info: ex. ^[A-Z0-9]+$
836
 text_min_max_length_info: 0 significa sense restricció
837
 text_project_destroy_confirmation: Segur que voleu suprimir aquest projecte i les dades relacionades?
838
 text_subprojects_destroy_warning: "També seran suprimits els seus subprojectes: {{value}}."
839
 text_workflow_edit: Seleccioneu un rol i un seguidor per a editar el flux de treball
840
 text_are_you_sure: Segur?
841
 text_journal_changed: "{{label}} ha canviat de {{old}} a {{new}}"
842
 text_journal_set_to: "{{label}} s'ha establert a {{value}}"
843
 text_journal_deleted: "{{label}} s'ha suprimit ({{old}})"
844
 text_journal_added: "S'ha afegit {{label}} {{value}}"
845
 text_tip_task_begin_day: "tasca que s'inicia aquest dia"
846
 text_tip_task_end_day: tasca que finalitza aquest dia
847
 text_tip_task_begin_end_day: "tasca que s'inicia i finalitza aquest dia"
848
 text_project_identifier_info: "Es permeten lletres en minúscules (a-z), números i guions.<br />Un cop desat, l'identificador no es pot modificar."
849
 text_caracters_maximum: "{{count}} caràcters com a màxim."
850
 text_caracters_minimum: "Com a mínim ha de tenir {{count}} caràcters."
851
 text_length_between: "Longitud entre {{min}} i {{max}} caràcters."
852
 text_tracker_no_workflow: "No s'ha definit cap flux de treball per a aquest seguidor"
853
 text_unallowed_characters: Caràcters no permesos
854
 text_comma_separated: Es permeten valors múltiples (separats per una coma).
855
 text_line_separated: "Es permeten diversos valors (una línia per cada valor)."
856
 text_issues_ref_in_commit_messages: Referència i soluciona els assumptes en els missatges publicats
857
 text_issue_added: "L'assumpte {{id}} ha sigut informat per {{author}}."
858
 text_issue_updated: "L'assumpte {{id}} ha sigut actualitzat per {{author}}."
859
 text_wiki_destroy_confirmation: Segur que voleu suprimir aquest wiki i tots els seus continguts?
860
 text_issue_category_destroy_question: "Alguns assumptes ({{count}}) estan assignats a aquesta categoria. Què voleu fer?"
861
 text_issue_category_destroy_assignments: Suprimeix les assignacions de la categoria
862
 text_issue_category_reassign_to: Torna a assignar els assumptes a aquesta categoria
863
 text_user_mail_option: "Per als projectes no seleccionats, només rebreu notificacions sobre les coses que vigileu o que hi esteu implicat (ex. assumptes que en sou l'autor o hi esteu assignat)."
864
 text_no_configuration_data: "Encara no s'han configurat els rols, seguidors, estats de l'assumpte i flux de treball.\nÉs altament recomanable que carregueu la configuració predeterminada. Podreu modificar-la un cop carregada."
865
 text_load_default_configuration: Carrega la configuració predeterminada
866
 text_status_changed_by_changeset: "Aplicat en el conjunt de canvis {{value}}."
867
 text_issues_destroy_confirmation: "Segur que voleu suprimir els assumptes seleccionats?"
868
 text_select_project_modules: "Seleccioneu els mòduls a habilitar per a aquest projecte:"
869
 text_default_administrator_account_changed: "S'ha canviat el compte d'administrador predeterminat"
870
 text_file_repository_writable: Es pot escriure en el dipòsit de fitxers
871
 text_plugin_assets_writable: Es pot escriure als connectors actius
872
 text_rmagick_available: RMagick disponible (opcional)
873
 text_destroy_time_entries_question: "S'han informat {{hours}} hores en els assumptes que aneu a suprimir. Què voleu fer?"
874
 text_destroy_time_entries: Suprimeix les hores informades
875
 text_assign_time_entries_to_project: Assigna les hores informades al projecte
876
 text_reassign_time_entries: "Torna a assignar les hores informades a aquest assumpte:"
877
 text_user_wrote: "{{value}} va escriure:"
878
 text_enumeration_destroy_question: "{{count}} objectes estan assignats a aquest valor."
879
 text_enumeration_category_reassign_to: "Torna a assignar-los a aquest valor:"
880
 text_email_delivery_not_configured: "El lliurament per correu electrònic no està configurat i les notificacions estan inhabilitades.\nConfigureu el servidor SMTP a config/email.yml i reinicieu l'aplicació per habilitar-lo."
881
 text_repository_usernames_mapping: "Seleccioneu l'assignació entre els usuaris del Redmine i cada nom d'usuari trobat al dipòsit.\nEls usuaris amb el mateix nom d'usuari o correu del Redmine i del dipòsit s'assignaran automàticament."
882
 text_diff_truncated: "... Aquestes diferències s'han trucat perquè excedeixen la mida màxima que es pot mostrar."
883
 text_custom_field_possible_values_info: "Una línia per a cada valor"
884
 text_wiki_page_destroy_question: "Aquesta pàgina té {{descendants}} pàgines fill i descendents. Què voleu fer?"
885
 text_wiki_page_nullify_children: "Deixa les pàgines fill com a pàgines arrel"
886
 text_wiki_page_destroy_children: "Suprimeix les pàgines fill i tots els seus descendents"
887
 text_wiki_page_reassign_children: "Reasigna les pàgines fill a aquesta pàgina pare"
888
 text_own_membership_delete_confirmation: "Esteu a punt de suprimir algun o tots els vostres permisos i potser no podreu editar més aquest projecte.\nSegur que voleu continuar?"
889
 text_zoom_in: Redueix
890
 text_zoom_out: Amplia
891
 
892
 default_role_manager: Gestor
893
 default_role_developer: Desenvolupador
894
 default_role_reporter: Informador
895
 default_tracker_bug: Error
896
 default_tracker_feature: Característica
897
 default_tracker_support: Suport
898
 default_issue_status_new: Nou
899
 default_issue_status_in_progress: In Progress
900
 default_issue_status_resolved: Resolt
901
 default_issue_status_feedback: Comentaris
902
 default_issue_status_closed: Tancat
903
 default_issue_status_rejected: Rebutjat
904
 default_doc_category_user: "Documentació d'usuari"
905
 default_doc_category_tech: Documentació tècnica
906
 default_priority_low: Baixa
907
 default_priority_normal: Normal
908
 default_priority_high: Alta
909
 default_priority_urgent: Urgent
910
 default_priority_immediate: Immediata
911
 default_activity_design: Disseny
912
 default_activity_development: Desenvolupament
913
 
914
 enumeration_issue_priorities: Prioritat dels assumptes
915
 enumeration_doc_categories: Categories del document
916
 enumeration_activities: Activitats (seguidor de temps)
917
 enumeration_system_activity: Activitat del sistema
918