pl.yml.patch

Filou Centrinov, 2013-06-11 00:07

Download (1.17 KB)

View differences:

config/locales/pl.yml (working copy)
772 772
  text_default_administrator_account_changed: Zmieniono domyślne hasło administratora
773 773
  text_destroy_time_entries: Usuń wpisy dziennika
774 774
  text_destroy_time_entries_question: Przepracowano %{hours} godzin przy zagadnieniu, które chcesz usunąć. Co chcesz zrobić?
775
  text_email_delivery_not_configured: "Dostarczanie poczty elektronicznej nie zostało skonfigurowane, więc powiadamianie jest nieaktywne.\nSkonfiguruj serwer SMTP w config/email.yml a następnie zrestartuj aplikację i uaktywnij to."
775
  text_email_delivery_not_configured: "Dostarczanie poczty elektronicznej nie zostało skonfigurowane, więc powiadamianie jest nieaktywne.\nSkonfiguruj serwer SMTP w config/configuration.yml a następnie zrestartuj aplikację i uaktywnij to."
776 776
  text_enumeration_category_reassign_to: 'Zmień przypisanie na tą wartość:'
777 777
  text_enumeration_destroy_question: "%{count} obiektów jest przypisanych do tej wartości."
778 778
  text_file_repository_writable: Zapisywalne repozytorium plików