ca.yml

Joan Duran, 2008-10-05 22:25

Download (26.2 KB)

 
1
_gloc_rule_default: '|n| n==1 ? "" : "_plural" '
2

  
3
actionview_datehelper_select_day_prefix:
4
actionview_datehelper_select_month_names: Gener,Febrer,Març,Abril,Maig,Juny,Juliol,Agost,Setembre,Octubre,Novembre,Desembre
5
actionview_datehelper_select_month_names_abbr: Gen,Feb,Mar,Abr,Mai,Jun,Jul,Ago,Set,Oct,Nov,Dec
6
actionview_datehelper_select_month_prefix:
7
actionview_datehelper_select_year_prefix:
8
actionview_datehelper_time_in_words_day: 1 dia
9
actionview_datehelper_time_in_words_day_plural: %d dies
10
actionview_datehelper_time_in_words_hour_about: aproximadament una hora
11
actionview_datehelper_time_in_words_hour_about_plural: aproximadament %d hores
12
actionview_datehelper_time_in_words_hour_about_single: aproximadament una hora
13
actionview_datehelper_time_in_words_minute: 1 minut
14
actionview_datehelper_time_in_words_minute_half: mig minut
15
actionview_datehelper_time_in_words_minute_less_than: "menys d'un minut"
16
actionview_datehelper_time_in_words_minute_plural: %d minuts
17
actionview_datehelper_time_in_words_minute_single: 1 minut
18
actionview_datehelper_time_in_words_second_less_than: "menys d'un segon"
19
actionview_datehelper_time_in_words_second_less_than_plural: menys de %d segons
20
actionview_instancetag_blank_option: Seleccioneu
21

  
22
activerecord_error_inclusion: no està inclòs a la llista
23
activerecord_error_exclusion: està reservat
24
activerecord_error_invalid: no és vàlid
25
activerecord_error_confirmation: la confirmació no coincideix
26
activerecord_error_accepted: "s'ha d'acceptar"
27
activerecord_error_empty: no pot estar buit
28
activerecord_error_blank: no pot estar en blanc
29
activerecord_error_too_long: és massa llarg
30
activerecord_error_too_short: és massa curt
31
activerecord_error_wrong_length: la longitud és incorrecta
32
activerecord_error_taken: "ja s'està utilitzant"
33
activerecord_error_not_a_number: no és un número
34
activerecord_error_not_a_date: no és una data vàlida
35
activerecord_error_greater_than_start_date: ha de ser superior que la data inicial
36
activerecord_error_not_same_project: no pertany al mateix projecte
37
activerecord_error_circular_dependency: Aquesta relació crearia una dependència circular
38

  
39
general_fmt_age: %d any
40
general_fmt_age_plural: %d anys
41
general_fmt_date: %%d/%%m/%%Y
42
general_fmt_datetime: %%d/%%m/%%Y %%H:%%M
43
general_fmt_datetime_short: %%d/%%m %%H:%%M
44
general_fmt_time: %%H:%%M
45
general_text_No: 'No'
46
general_text_Yes: 'Si'
47
general_text_no: 'no'
48
general_text_yes: 'si'
49
general_lang_name: 'Català'
50
general_csv_separator: ';'
51
general_csv_decimal_separator: ','
52
general_csv_encoding: ISO-8859-15
53
general_pdf_encoding: ISO-8859-15
54
general_day_names: Dilluns,Dimarts,Dimecres,Dijous,Divendres,Dissabte,Diumenge
55
general_first_day_of_week: '1'
56

  
57
notice_account_updated: "El compte s'ha actualitzat correctament."
58
notice_account_invalid_creditentials: Usuari o contrasenya invàlid
59
notice_account_password_updated: "La contrasenya s'ha modificat correctament."
60
notice_account_wrong_password: Contrasenya incorrecta
61
notice_account_register_done: "El compte s'ha creat correctament. Per a activar el compte, feu clic en l'enllaç que us han enviat per correu electrònic."
62
notice_account_unknown_email: Usuari desconegut.
63
notice_can_t_change_password: "Aquest compte utilitza una font d'autenticació externa. No és possible canviar la contrasenya."
64
notice_account_lost_email_sent: "S'ha enviat un correu electrònic amb instruccions per a seleccionar una contrasenya nova."
65
notice_account_activated: "El compte s'ha activat. Ara podeu entrar."
66
notice_successful_create: "S'ha creat correctament."
67
notice_successful_update: "S'ha modificat correctament."
68
notice_successful_delete: "S'ha suprimit correctament."
69
notice_successful_connection: "S'ha connectat correctament."
70
notice_file_not_found: "La pàgina a la que intenteu accedir no existeix o s'ha suprimit."
71
notice_locking_conflict: Un altre usuari ha actualitzat les dades.
72
notice_not_authorized: No teniu permís per a accedir a aquesta pàgina.
73
notice_email_sent: "S'ha enviat un correu electrònic a %s"
74
notice_email_error: "S'ha produït un error en enviar el correu (%s)"
75
notice_feeds_access_key_reseted: "S'ha reiniciat la clau d'accés del RSS."
76
notice_failed_to_save_issues: "No s'han pogut desar %s assumptes de %d seleccionats: %s."
77
notice_no_issue_selected: "No s'ha seleccionat cap assumpte. Activeu els assumptes que voleu editar."
78
notice_account_pending: "S'ha creat el compte i ara està pendent de l'aprovació de l'administrador."
79
notice_default_data_loaded: "S'ha carregat correctament la configuració predeterminada."
80
notice_unable_delete_version: "No s'ha pogut suprimir la versió."
81

  
82
error_can_t_load_default_data: "No s'ha pogut carregar la configuració predeterminada: %s" 
83
error_scm_not_found: "No s'ha trobat l'entrada o la revisió en el dipòsit."
84
error_scm_command_failed: "S'ha produït un error en intentar accedir al dipòsit: %s"
85
error_scm_annotate: "L'entrada no existeix o no s'ha pogut anotar."
86
error_issue_not_found_in_project: "No s'ha trobat l'assumpte o no pertany a aquest projecte"
87

  
88
mail_subject_lost_password: Contrasenya de %s
89
mail_body_lost_password: "Per a canviar la contrasenya, feu clic en l'enllaç següent:"
90
mail_subject_register: Activació del compte de %s
91
mail_body_register: "Per a activar el compte, feu clic en l'enllaç següent:"
92
mail_body_account_information_external: Podeu utilitzar el compte «%s» per a entrar.
93
mail_body_account_information: Informació del compte
94
mail_subject_account_activation_request: "Sol·licitud d'activació del compte de %s"
95
mail_body_account_activation_request: "S'ha registrat un usuari nou (%s). El seu compte està pendent d'aprovació:"
96
mail_subject_reminder: "%d assumptes venceran els següents %d dies"
97
mail_body_reminder: "%d assumptes que teniu assignades venceran els següents %d dies:"
98

  
99
gui_validation_error: 1 error
100
gui_validation_error_plural: %d errors
101

  
102
field_name: Nom
103
field_description: Descripció
104
field_summary: Resum
105
field_is_required: Necessari
106
field_firstname: Nom
107
field_lastname: Cognom
108
field_mail: Correu electrònic 
109
field_filename: Fitxer
110
field_filesize: Mida
111
field_downloads: Baixades
112
field_author: Autor
113
field_created_on: Creat
114
field_updated_on: Actualitzat
115
field_field_format: Format
116
field_is_for_all: Per a tots els projectes
117
field_possible_values: Valores possibles
118
field_regexp: Expressió regular
119
field_min_length: Longitud mínima
120
field_max_length: Longitud màxima
121
field_value: Valor
122
field_category: Categoria
123
field_title: Títol
124
field_project: Projecte
125
field_issue: Assumpte
126
field_status: Estat
127
field_notes: Notes
128
field_is_closed: Assumpte tancat
129
field_is_default: Estat predeterminat
130
field_tracker: Seguidor
131
field_subject: Tema
132
field_due_date: Data de venciment
133
field_assigned_to: Assignat a
134
field_priority: Prioritat
135
field_fixed_version: Versió objectiu
136
field_user: Usuari
137
field_role: Rol
138
field_homepage: Pàgina web
139
field_is_public: Públic
140
field_parent: Subprojecte de
141
field_is_in_chlog: Assumptes mostrats en el registre de canvis
142
field_is_in_roadmap: Assumptes mostrats en la planificació
143
field_login: Entrada
144
field_mail_notification: Notificacions per correu electrònic
145
field_admin: Administrador
146
field_last_login_on: Última connexió
147
field_language: Idioma
148
field_effective_date: Data
149
field_password: Contrasenya
150
field_new_password: Contrasenya nova
151
field_password_confirmation: Confirmació
152
field_version: Versió
153
field_type: Tipus
154
field_host: Ordinador
155
field_port: Port
156
field_account: Compte
157
field_base_dn: Base DN
158
field_attr_login: "Atribut d'entrada"
159
field_attr_firstname: Atribut del nom
160
field_attr_lastname: Atribut del cognom
161
field_attr_mail: Atribut del correu electrònic
162
field_onthefly: "Creació de l'usuari «al vol»"
163
field_start_date: Inici
164
field_done_ratio: %% realitzat
165
field_auth_source: "Mode d'autenticació"
166
field_hide_mail: "Oculta l'adreça de correu electrònic"
167
field_comments: Comentari
168
field_url: URL
169
field_start_page: Pàgina inicial
170
field_subproject: Subprojecte
171
field_hours: Hores
172
field_activity: Activitat
173
field_spent_on: Data
174
field_identifier: Identificador
175
field_is_filter: "S'ha utilitzat com a filtre"
176
field_issue_to_id: Assumpte relacionat
177
field_delay: Retard
178
field_assignable: Es poden assignar assumptes a aquest rol
179
field_redirect_existing_links: Redirigeix els enllaços existents
180
field_estimated_hours: Temps previst
181
field_column_names: Columnes
182
field_time_zone: Zona horària
183
field_searchable: Es pot cercar
184
field_default_value: Valor predeterminat
185
field_comments_sorting: Mostra els comentaris
186
field_parent_title: Pàgina pare
187

  
188
setting_app_title: "Títol de l'aplicació"
189
setting_app_subtitle: "Subtítol de l'aplicació"
190
setting_welcome_text: Text de benvinguda
191
setting_default_language: Idioma predeterminat
192
setting_login_required: Es necessita autenticació
193
setting_self_registration: Registre automàtic
194
setting_attachment_max_size: Mida màxima dels adjunts
195
setting_issues_export_limit: "Límit d'exportació d'assumptes"
196
setting_mail_from: "Adreça de correu electrònic d'emissió"
197
setting_bcc_recipients: Vincula els destinataris de les còpies amb carbó (bcc)
198
setting_host_name: "Nom de l'ordinador"
199
setting_text_formatting: Format del text
200
setting_wiki_compression: "Comprimeix l'historial del wiki"
201
setting_feeds_limit: Límit de contingut del canal
202
setting_default_projects_public: Els projectes nous són públics per defecte
203
setting_autofetch_changesets: Omple automàticament les publicacions
204
setting_sys_api_enabled: Habilita el WS per a la gestió del dipòsit
205
setting_commit_ref_keywords: Paraules claus per a la referència
206
setting_commit_fix_keywords: Paraules claus per a la correcció
207
setting_autologin: Entrada automàtica
208
setting_date_format: Format de la data
209
setting_time_format: Format de hora
210
setting_cross_project_issue_relations: "Permet les relacions d'assumptes entre projectes"
211
setting_issue_list_default_columns: "Columnes mostrades per defecte en la llista d'assumptes"
212
setting_repositories_encodings: Codificacions del dipòsit
213
setting_commit_logs_encoding: Codificació dels missatges publicats
214
setting_emails_footer: Peu dels correus electrònics
215
setting_protocol: Protocol
216
setting_per_page_options: Opcions dels objectes per pàgina
217
setting_user_format: "Format de com mostrar l'usuari"
218
setting_activity_days_default: "Dies a mostrar l'activitat del projecte"
219
setting_display_subprojects_issues: "Mostra els assumptes d'un subprojecte en el projecte pare per defecte"
220
setting_enabled_scm: "Habilita l'SCM"
221
setting_mail_handler_api_enabled: "Habilita el WS per correus electrònics d'entrada"
222
setting_mail_handler_api_key: Clau API
223
setting_sequential_project_identifiers: Genera identificadors de projecte seqüencials
224

  
225
project_module_issue_tracking: "Seguidor d'assumptes"
226
project_module_time_tracking: Seguidor de temps
227
project_module_news: Noticies
228
project_module_documents: Documents
229
project_module_files: Fitxers
230
project_module_wiki: Wiki
231
project_module_repository: Dipòsit
232
project_module_boards: Taulers
233

  
234
label_user: Usuari
235
label_user_plural: Usuaris
236
label_user_new: Usuari nou
237
label_project: Projecte
238
label_project_new: Projecte nou
239
label_project_plural: Projectes
240
label_project_all: Tots els projectes
241
label_project_latest: Els últims projectes
242
label_issue: Assumpte
243
label_issue_new: Assumpte nou
244
label_issue_plural: Assumptes
245
label_issue_view_all: Visualitza tots els assumptes
246
label_issues_by: Assumptes per %s
247
label_issue_added: Assumpte afegit
248
label_issue_updated: Assumpte actualitzat
249
label_document: Document
250
label_document_new: Document nou
251
label_document_plural: Documents
252
label_document_added: Document afegit
253
label_role: Rol
254
label_role_plural: Rols
255
label_role_new: Rol nou
256
label_role_and_permissions: Rols i permisos
257
label_member: Membre
258
label_member_new: Membre nou
259
label_member_plural: Membres
260
label_tracker: Seguidor
261
label_tracker_plural: Seguidors
262
label_tracker_new: Seguidor nou
263
label_workflow: Flux de treball
264
label_issue_status: "Estat de l'assumpte"
265
label_issue_status_plural: "Estats de l'assumpte"
266
label_issue_status_new: Estat nou
267
label_issue_category: "Categoria de l'assumpte"
268
label_issue_category_plural: "Categories de l'assumpte"
269
label_issue_category_new: Categoria nova
270
label_custom_field: Camp personalitzat
271
label_custom_field_plural: Camps personalitzats
272
label_custom_field_new: Camp personalitzat nou
273
label_enumerations: Enumeracions
274
label_enumeration_new: Valor nou
275
label_information: Informació
276
label_information_plural: Informació
277
label_please_login: Entreu
278
label_register: Registre
279
label_password_lost: Contrasenya perduda
280
label_home: Inici
281
label_my_page: La meva pàgina
282
label_my_account: El meu compte
283
label_my_projects: Els meus projectes
284
label_administration: Administració
285
label_login: Entra
286
label_logout: Surt
287
label_help: Ajuda
288
label_reported_issues: Assumptes informats
289
label_assigned_to_me_issues: Assumptes assignats a mi
290
label_last_login: Última connexió
291
label_last_updates: Última actualització
292
label_last_updates_plural: %d última actualització
293
label_registered_on: Informat el
294
label_activity: Activitat
295
label_overall_activity: Activitat global
296
label_new: Nou
297
label_logged_as: Heu entrat com a
298
label_environment: Entorn
299
label_authentication: Autenticació
300
label_auth_source: "Mode d'autenticació"
301
label_auth_source_new: "Mode d'autenticació nou"
302
label_auth_source_plural: "Modes d'autenticació"
303
label_subproject_plural: Subprojectes
304
label_and_its_subprojects: %s i els seus subprojectes
305
label_min_max_length: Longitud mín - max
306
label_list: Llist
307
label_date: Data
308
label_integer: Enter
309
label_float: Flotant
310
label_boolean: Booleà
311
label_string: Text
312
label_text: Text llarg
313
label_attribute: Atribut
314
label_attribute_plural: Atributs
315
label_download: %d baixada
316
label_download_plural: %d baixades
317
label_no_data: Sense dades a mostrar
318
label_change_status: "Canvia l'estat"
319
label_history: Historial
320
label_attachment: Fitxer
321
label_attachment_new: Fitxer nou
322
label_attachment_delete: Suprimeix el fitxer
323
label_attachment_plural: Fitxers
324
label_file_added: Fitxer afegit
325
label_report: Informe
326
label_report_plural: Informes
327
label_news: Noticies
328
label_news_new: Afegeix noticies
329
label_news_plural: Noticies
330
label_news_latest: Últimes noticies
331
label_news_view_all: Visualitza totes les noticies
332
label_news_added: Noticies afegides
333
label_change_log: Registre de canvis
334
label_settings: Paràmetres
335
label_overview: Resum
336
label_version: Versió
337
label_version_new: Versió nova
338
label_version_plural: Versions
339
label_confirmation: Confirmació
340
label_export_to: 'També disponible a:'
341
label_read: Llegeix...
342
label_public_projects: Projectes públics
343
label_open_issues: obert
344
label_open_issues_plural: oberts
345
label_closed_issues: tancat
346
label_closed_issues_plural: tancats
347
label_total: Total
348
label_permissions: Permisos
349
label_current_status: Estat actual
350
label_new_statuses_allowed: Nous estats autoritzats
351
label_all: tots
352
label_none: cap
353
label_nobody: ningú
354
label_next: Següent
355
label_previous: Anterior
356
label_used_by: Utilitzat per
357
label_details: Detalls
358
label_add_note: Afegeix una nota
359
label_per_page: Per pàgina
360
label_calendar: Calendari
361
label_months_from: mesos des de
362
label_gantt: Gantt
363
label_internal: Intern
364
label_last_changes: últims %d canvis
365
label_change_view_all: Visualitza tots els canvis
366
label_personalize_page: Personalitza aquesta pàgina
367
label_comment: Comentari
368
label_comment_plural: Comentaris
369
label_comment_add: Afegeix un comentari
370
label_comment_added: Comentari afegit
371
label_comment_delete: Suprimeix comentaris
372
label_query: Consulta personalitzada
373
label_query_plural: Consultes personalitzades
374
label_query_new: Consulta nova
375
label_filter_add: Afegeix un filtre
376
label_filter_plural: Filtres
377
label_equals: és
378
label_not_equals: no és
379
label_in_less_than: en menys de
380
label_in_more_than: en més de
381
label_in: en
382
label_today: avui
383
label_all_time: tot el temps
384
label_yesterday: ahir
385
label_this_week: aquesta setmana
386
label_last_week: "l'última setmana"
387
label_last_n_days: els últims %d dies
388
label_this_month: aquest més
389
label_last_month: "l'últim més"
390
label_this_year: aquest any
391
label_date_range: Abast de les dates
392
label_less_than_ago: fa menys de
393
label_more_than_ago: fa més de 
394
label_ago: fa
395
label_contains: conté
396
label_not_contains: no conté
397
label_day_plural: dies
398
label_repository: Dipòsit
399
label_repository_plural: Dipòsits
400
label_browse: Navega
401
label_modification: %d canvi
402
label_modification_plural: %d canvis
403
label_revision: Revisió
404
label_revision_plural: Revisions
405
label_associated_revisions: Revisions associades
406
label_added: afegit
407
label_modified: modificat
408
label_renamed: reanomenat
409
label_copied: copiat
410
label_deleted: suprimit
411
label_latest_revision: Última revisió
412
label_latest_revision_plural: Últimes revisions
413
label_view_revisions: Visualitza les revisions
414
label_max_size: Mida màxima
415
label_on: 'de'
416
label_sort_highest: Mou a la part superior
417
label_sort_higher: Mou cap amunt
418
label_sort_lower: Mou cap avall
419
label_sort_lowest: Mou a la part inferior
420
label_roadmap: Planificació
421
label_roadmap_due_in: Venç en %s
422
label_roadmap_overdue: %s tard
423
label_roadmap_no_issues: No hi ha assumptes per a aquesta versió
424
label_search: Cerca
425
label_result_plural: Resultats
426
label_all_words: Totes les paraules
427
label_wiki: Wiki
428
label_wiki_edit: Edició wiki
429
label_wiki_edit_plural: Edicions wiki
430
label_wiki_page: Pàgina wiki
431
label_wiki_page_plural: Pàgines wiki
432
label_index_by_title: Índex per títol
433
label_index_by_date: Índex per data
434
label_current_version: Versió actual
435
label_preview: Previsualització
436
label_feed_plural: Canals
437
label_changes_details: Detalls de tots els canvis
438
label_issue_tracking: "Seguiment d'assumptes"
439
label_spent_time: Temps invertit
440
label_f_hour: %.2f hora
441
label_f_hour_plural: %.2f hores
442
label_time_tracking: Temps de seguiment
443
label_change_plural: Canvis
444
label_statistics: Estadístiques
445
label_commits_per_month: Publicacions per mes
446
label_commits_per_author: Publicacions per autor
447
label_view_diff: Visualitza les diferències
448
label_diff_inline: en línia
449
label_diff_side_by_side: costat per costat
450
label_options: Opcions
451
label_copy_workflow_from: Copia el flux de treball des de
452
label_permissions_report: Informe de permisos
453
label_watched_issues: Assumptes vigilats
454
label_related_issues: Assumptes relacionats
455
label_applied_status: Estat aplicat
456
label_loading: "S'està carregant..."
457
label_relation_new: Relació nova
458
label_relation_delete: Suprimeix la relació
459
label_relates_to: relacionat amb
460
label_duplicates: duplicats
461
label_duplicated_by: duplicat per
462
label_blocks: bloqueja
463
label_blocked_by: bloquejats per
464
label_precedes: anterior a
465
label_follows: posterior a
466
label_end_to_start: final al començament
467
label_end_to_end: final al final
468
label_start_to_start: començament al començament
469
label_start_to_end: començament al final
470
label_stay_logged_in: "Manté l'entrada"
471
label_disabled: inhabilitat
472
label_show_completed_versions: Mostra les versions completes
473
label_me: jo mateix
474
label_board: Fòrum
475
label_board_new: Fòrum nou
476
label_board_plural: Fòrums
477
label_topic_plural: Temes
478
label_message_plural: Missatges
479
label_message_last: Últim missatge
480
label_message_new: Missatge nou
481
label_message_posted: Missatge afegit
482
label_reply_plural: Respostes
483
label_send_information: "Envia la informació del compte a l'usuari"
484
label_year: Any
485
label_month: Mes
486
label_week: Setmana
487
label_date_from: Des de
488
label_date_to: A
489
label_language_based: "Basat en l'idioma de l'usuari"
490
label_sort_by: Ordena per %s
491
label_send_test_email: Envia un correu electrònic de prova
492
label_feeds_access_key_created_on: "Clau d'accés del RSS creada fa %s"
493
label_module_plural: Mòduls
494
label_added_time_by: Afegit per %s fa %s
495
label_updated_time: Actualitzat fa %s
496
label_jump_to_a_project: Salta al projecte...
497
label_file_plural: Fitxers
498
label_changeset_plural: Conjunt de canvis
499
label_default_columns: Columnes predeterminades
500
label_no_change_option: (sense canvis)
501
label_bulk_edit_selected_issues: Edita en bloc els assumptes seleccionats
502
label_theme: Tema
503
label_default: Predeterminat
504
label_search_titles_only: Cerca només en els títols
505
label_user_mail_option_all: "Per qualsevol esdeveniment en tots els meus projectes"
506
label_user_mail_option_selected: "Per qualsevol esdeveniment en els projectes seleccionats..."
507
label_user_mail_option_none: "Només per les coses que vigilo o hi estic implicat"
508
label_user_mail_no_self_notified: "No vull ser notificat pels canvis que faig jo mateix"
509
label_registration_activation_by_email: activació del compte per correu electrònic
510
label_registration_manual_activation: activació del compte manual
511
label_registration_automatic_activation: activació del compte automàtica
512
label_display_per_page: 'Per pàgina: %s'
513
label_age: Edat
514
label_change_properties: Canvia les propietats
515
label_general: General
516
label_more: Més
517
label_scm: SCM
518
label_plugins: Connectors
519
label_ldap_authentication: Autenticació LDAP
520
label_downloads_abbr: Baixades
521
label_optional_description: Descripció opcional
522
label_add_another_file: Afegeix un altre fitxer
523
label_preferences: Preferències
524
label_chronological_order: En ordre cronològic
525
label_reverse_chronological_order: En ordre cronològic invers
526
label_planning: Planificació
527
label_incoming_emails: "Correu electrònics d'entrada"
528
label_generate_key: Genera una clau
529
label_issue_watchers: Vigilants
530

  
531
button_login: Entra
532
button_submit: Tramet
533
button_save: Desa
534
button_check_all: Activa-ho tot
535
button_uncheck_all: Desactiva-ho tot
536
button_delete: Suprimeix
537
button_create: Crea
538
button_test: Test
539
button_edit: Edit
540
button_add: Afegeix
541
button_change: Canvia
542
button_apply: Aplica
543
button_clear: Neteja
544
button_lock: Bloca
545
button_unlock: Desbloca
546
button_download: Baixa
547
button_list: Llista
548
button_view: Visualitza
549
button_move: Mou
550
button_back: Enrere
551
button_cancel: Cancel·la
552
button_activate: Activa
553
button_sort: Ordena
554
button_log_time: "Hora d'entrada"
555
button_rollback: Torna a aquesta versió
556
button_watch: Vigila
557
button_unwatch: No vigilis
558
button_reply: Resposta
559
button_archive: Arxiva
560
button_unarchive: Desarxiva
561
button_reset: Reinicia
562
button_rename: Reanomena
563
button_change_password: Canvia la contrasenya
564
button_copy: Copia
565
button_annotate: Anota
566
button_update: Actualitza
567
button_configure: Configura
568
button_quote: Cita
569

  
570
status_active: actiu
571
status_registered: informat
572
status_locked: bloquejat
573

  
574
text_select_mail_notifications: "Seleccioneu les accions per les quals s'hauria d'enviar una notificació per correu electrònic."
575
text_regexp_info: ex. ^[A-Z0-9]+$
576
text_min_max_length_info: 0 significa sense restricció
577
text_project_destroy_confirmation: Segur que voleu suprimir aquest projecte i les dades relacionades?
578
text_subprojects_destroy_warning: "També seran suprimits els seus subprojectes: %s."
579
text_workflow_edit: Seleccioneu un rol i un seguidor per a editar el flux de treball
580
text_are_you_sure: Segur?
581
text_journal_changed: canviat des de %s a %s
582
text_journal_set_to: establert a %s
583
text_journal_deleted: suprimit
584
text_tip_task_begin_day: "tasca que s'inicia aquest dia"
585
text_tip_task_end_day: tasca que finalitza aquest dia
586
text_tip_task_begin_end_day: "tasca que s'inicia i finalitza aquest dia"
587
text_project_identifier_info: "Es permeten lletres en minúscules (a-z), números i guions.<br />Un cop desat, l'identificador no es pot modificar."
588
text_caracters_maximum: %d caràcters com a màxim.
589
text_caracters_minimum: Com a mínim ha de tenir %d caràcters.
590
text_length_between: Longitud entre %d i %d caràcters.
591
text_tracker_no_workflow: "No s'ha definit cap flux de treball per a aquest seguidor"
592
text_unallowed_characters: Caràcters no permesos
593
text_comma_separated: Es permeten valors múltiples (separats per una coma).
594
text_issues_ref_in_commit_messages: Referència i soluciona els assumptes en els missatges publicats
595
text_issue_added: "L'assumpte %s ha sigut informat per %s."
596
text_issue_updated: "L'assumpte %s ha sigut actualitzat per %s."
597
text_wiki_destroy_confirmation: Segur que voleu suprimir aquest wiki i tots els seus continguts?
598
text_issue_category_destroy_question: Alguns assumptes (%d) estan assignats a aquesta categoria. Què voleu fer?
599
text_issue_category_destroy_assignments: Suprimeix les assignacions de la categoria
600
text_issue_category_reassign_to: Torna a assignar els assumptes a aquesta categoria
601
text_user_mail_option: "Per als projectes no seleccionats, només rebreu notificacions sobre les coses que vigileu o que hi esteu implicat (ex. assumptes que en sou l'autor o hi esteu assignat)."
602
text_no_configuration_data: "Encara no s'han configurat els rols, seguidors, estats de l'assumpte i flux de treball.\nÉs altament recomanable que carregueu la configuració predeterminada. Podreu modificar-la un cop carregada."
603
text_load_default_configuration: Carrega la configuració predeterminada
604
text_status_changed_by_changeset: Aplicat en el conjunt de canvis %s.
605
text_issues_destroy_confirmation: "Segur que voleu suprimir els assumptes seleccionats?"
606
text_select_project_modules: "Seleccioneu els mòduls a habilitar per a aquest projecte:"
607
text_default_administrator_account_changed: "S'ha canviat el compte d'administrador predeterminat"
608
text_file_repository_writable: Es pot escriure en el dipòsit de fitxers
609
text_rmagick_available: RMagick disponible (opcional)
610
text_destroy_time_entries_question: "S'han informat %.02f hores en els assumptes que aneu a suprimir. Què voleu fer?"
611
text_destroy_time_entries: Suprimeix les hores informades
612
text_assign_time_entries_to_project: Assigna les hores informades al projecte
613
text_reassign_time_entries: 'Torna a assignar les hores informades a aquest assumpte:'
614
text_user_wrote: '%s va escriure:'
615
text_enumeration_destroy_question: '%d objectes estan assignats a aquest valor.'
616
text_enumeration_category_reassign_to: 'Torna a assignar-los a aquest valor:'
617
text_email_delivery_not_configured: "El lliurament per correu electrònic no està configurat i les notificacions estan inhabilitades.\nConfigureu el servidor SMTP a config/email.yml i reinicieu l'aplicació per habilitar-lo."
618

  
619
default_role_manager: Gestor
620
default_role_developper: Desenvolupador
621
default_role_reporter: Informador
622
default_tracker_bug: Error
623
default_tracker_feature: Característica
624
default_tracker_support: Suport
625
default_issue_status_new: Nou
626
default_issue_status_assigned: Assignat
627
default_issue_status_resolved: Resolt
628
default_issue_status_feedback: Comentaris
629
default_issue_status_closed: Tancat
630
default_issue_status_rejected: Rebutjat
631
default_doc_category_user: "Documentació d'usuari"
632
default_doc_category_tech: Documentació tècnica
633
default_priority_low: Baixa
634
default_priority_normal: Normal
635
default_priority_high: Alta
636
default_priority_urgent: Urgent
637
default_priority_immediate: Immediata
638
default_activity_design: Disseny
639
default_activity_development: Desenvolupament
640

  
641
enumeration_issue_priorities: Prioritat dels assumptes
642
enumeration_doc_categories: Categories del document
643
enumeration_activities: Activitats (seguidor de temps)