bg.yml

Ivan Cenov, 2011-11-30 08:54

Download (59.9 KB)

 
1
bg:
2
 # Text direction: Left-to-Right (ltr) or Right-to-Left (rtl)
3
 direction: ltr
4
 date:
5
  formats:
6
   # Use the strftime parameters for formats.
7
   # When no format has been given, it uses default.
8
   # You can provide other formats here if you like!
9
   default: "%d-%m-%Y"
10
   short: "%b %d"
11
   long: "%B %d, %Y"
12

  
13
  day_names: [Неделя, Понеделник, Вторник, Сряда, Четвъртък, Петък, Събота]
14
  abbr_day_names: [Нед, Пон, Вто, Сря, Чет, Пет, Съб]
15

  
16
  # Don't forget the nil at the beginning; there's no such thing as a 0th month
17
  month_names: [~, Януари, Февруари, Март, Април, Май, Юни, Юли, Август, Септември, Октомври, Ноември, Декември]
18
  abbr_month_names: [~, Яну, Фев, Мар, Апр, Май, Юни, Юли, Авг, Сеп, Окт, Ное, Дек]
19
  # Used in date_select and datime_select.
20
  order:
21
   - :year
22
   - :month
23
   - :day
24

  
25
 time:
26
  formats:
27
   default: "%a, %d %b %Y %H:%M:%S %z"
28
   time: "%H:%M"
29
   short: "%d %b %H:%M"
30
   long: "%B %d, %Y %H:%M"
31
  am: "am"
32
  pm: "pm"
33

  
34
 datetime:
35
  distance_in_words:
36
   half_a_minute: "half a minute"
37
   less_than_x_seconds:
38
    one:  "по-малко от 1 секунда"
39
    other: "по-малко от %{count} секунди"
40
   x_seconds:
41
    one:  "1 секунда"
42
    other: "%{count} секунди"
43
   less_than_x_minutes:
44
    one:  "по-малко от 1 минута"
45
    other: "по-малко от %{count} минути"
46
   x_minutes:
47
    one:  "1 минута"
48
    other: "%{count} минути"
49
   about_x_hours:
50
    one:  "около 1 час"
51
    other: "около %{count} часа"
52
   x_days:
53
    one:  "1 ден"
54
    other: "%{count} дена"
55
   about_x_months:
56
    one:  "около 1 месец"
57
    other: "около %{count} месеца"
58
   x_months:
59
    one:  "1 месец"
60
    other: "%{count} месеца"
61
   about_x_years:
62
    one:  "около 1 година"
63
    other: "около %{count} години"
64
   over_x_years:
65
    one:  "над 1 година"
66
    other: "над %{count} години"
67
   almost_x_years:
68
    one:  "почти 1 година"
69
    other: "почти %{count} години"
70

  
71
 number:
72
  format:
73
   separator: "."
74
   delimiter: ""
75
   precision: 3
76

  
77
  human:
78
   format:
79
    precision: 1
80
    delimiter: ""
81
   storage_units:
82
    format: "%n %u"
83
    units:
84
     byte:
85
      one: Byte
86
      other: Bytes
87
     kb: "KB"
88
     mb: "MB"
89
     gb: "GB"
90
     tb: "TB"
91

  
92
# Used in array.to_sentence.
93
 support:
94
  array:
95
   sentence_connector: "и"
96
   skip_last_comma: false
97

  
98
 activerecord:
99
  errors:
100
   template:
101
    header:
102
     one:  "1 грешка попречи този %{model} да бъде записан"
103
     other: "%{count} грешки попречиха този %{model} да бъде записан"
104
   messages:
105
    inclusion: "не съществува в списъка"
106
    exclusion: "е запазено"
107
    invalid: "е невалидно"
108
    confirmation: "липсва одобрение"
109
    accepted: "трябва да се приеме"
110
    empty: "не може да е празно"
111
    blank: "не може да е празно"
112
    too_long: "е прекалено дълго"
113
    too_short: "е прекалено късо"
114
    wrong_length: "е с грешна дължина"
115
    taken: "вече съществува"
116
    not_a_number: "не е число"
117
    not_a_date: "е невалидна дата"
118
    greater_than: "трябва да бъде по-голям[a/о] от %{count}"
119
    greater_than_or_equal_to: "трябва да бъде по-голям[a/о] от или равен[a/o] на %{count}"
120
    equal_to: "трябва да бъде равен[a/o] на %{count}"
121
    less_than: "трябва да бъде по-малък[a/o] от %{count}"
122
    less_than_or_equal_to: "трябва да бъде по-малък[a/o] от или равен[a/o] на %{count}"
123
    odd: "трябва да бъде нечетен[a/o]"
124
    even: "трябва да бъде четен[a/o]"
125
    greater_than_start_date: "трябва да е след началната дата"
126
    not_same_project: "не е от същия проект"
127
    circular_dependency: "Тази релация ще доведе до безкрайна зависимост"
128
    cant_link_an_issue_with_a_descendant: "Една задача не може да бъде свързвана към своя подзадача"
129

  
130
 actionview_instancetag_blank_option: Изберете
131

  
132
 general_text_No: 'Не'
133
 general_text_Yes: 'Да'
134
 general_text_no: 'не'
135
 general_text_yes: 'да'
136
 general_lang_name: 'Bulgarian (Български)'
137
 general_csv_separator: ','
138
 general_csv_decimal_separator: '.'
139
 general_csv_encoding: UTF-8
140
 general_pdf_encoding: UTF-8
141
 general_first_day_of_week: '1'
142

  
143
 notice_account_updated: Профилът е обновен успешно.
144
 notice_account_invalid_creditentials: Невалиден потребител или парола.
145
 notice_account_password_updated: Паролата е успешно променена.
146
 notice_account_wrong_password: Грешна парола
147
 notice_account_register_done: Профилът е създаден успешно.
148
 notice_account_unknown_email: Непознат e-mail.
149
 notice_can_t_change_password: Този профил е с външен метод за оторизация. Невъзможна смяна на паролата.
150
 notice_account_lost_email_sent: Изпратен ви е e-mail с инструкции за избор на нова парола.
151
 notice_account_activated: Профилът ви е активиран. Вече може да влезете в системата.
152
 notice_successful_create: Успешно създаване.
153
 notice_successful_update: Успешно обновяване.
154
 notice_successful_delete: Успешно изтриване.
155
 notice_successful_connection: Успешно свързване.
156
 notice_file_not_found: Несъществуваща или преместена страница.
157
 notice_locking_conflict: Друг потребител променя тези данни в момента.
158
 notice_not_authorized: Нямате право на достъп до тази страница.
159
 notice_not_authorized_archived_project: Проектът, който се опитвате да видите е архивиран. Ако смятате, че това не е правилно, обърнете се към администратора за разархивиране.
160
 notice_email_sent: "Изпратен e-mail на %{value}"
161
 notice_email_error: "Грешка при изпращане на e-mail (%{value})"
162
 notice_feeds_access_key_reseted: Вашия ключ за RSS достъп беше променен.
163
 notice_api_access_key_reseted: Вашият API ключ за достъп беше изчистен.
164
 notice_failed_to_save_issues: "Неуспешен запис на %{count} задачи от %{total} избрани: %{ids}."
165
 notice_failed_to_save_members: "Невъзможност за запис на член(ове): %{errors}."
166
 notice_no_issue_selected: "Няма избрани задачи."
167
 notice_account_pending: "Профилът Ви е създаден и очаква одобрение от администратор."
168
 notice_default_data_loaded: Примерната информация е заредена успешно.
169
 notice_unable_delete_version: Невъзможност за изтриване на версия
170
 notice_unable_delete_time_entry: Невъзможност за изтриване на запис на time log.
171
 notice_issue_done_ratios_updated: Обновен процент на завършените задачи.
172
 notice_gantt_chart_truncated: Мрежовият график е съкратен, понеже броят на обектите, които могат да бъдат показани е твърде голям (%{max})
173
 notice_issue_successful_create: Задача %{id} е създадена.
174

  
175
 error_can_t_load_default_data: "Грешка при зареждане на примерната информация: %{value}"
176
 error_scm_not_found: Несъществуващ обект в хранилището.
177
 error_scm_command_failed: "Грешка при опит за комуникация с хранилище: %{value}"
178
 error_scm_annotate: "Обектът не съществува или не може да бъде анотиран."
179
 error_scm_annotate_big_text_file: "Файлът не може да бъде анотиран, понеже надхвърля максималния размер за текстови файлове."
180
 error_issue_not_found_in_project: 'Задачата не е намерена или не принадлежи на този проект'
181
 error_no_tracker_in_project: Няма асоциирани тракери с този проект. Проверете настройките на проекта.
182
 error_no_default_issue_status: Няма установено подразбиращо се състояние за задачите. Моля проверете вашата конфигурация (Вижте "Администрация -> Състояния на задачи").
183
 error_can_not_delete_custom_field: Невъзможност за изтриване на потребителско поле
184
 error_can_not_delete_tracker: Този тракер съдържа задачи и не може да бъде изтрит.
185
 error_can_not_remove_role: Тази роля се използва и не може да бъде изтрита.
186
 error_can_not_reopen_issue_on_closed_version: Задача, асоциирана със затворена версия не може да бъде отворена отново
187
 error_can_not_archive_project: Този проект не може да бъде архивиран
188
 error_issue_done_ratios_not_updated: Процентът на завършените задачи не е обновен.
189
 error_workflow_copy_source: Моля изберете source тракер или роля
190
 error_workflow_copy_target: Моля изберете тракер(и) и роля (роли).
191
 error_unable_delete_issue_status: Невъзможност за изтриване на състояние на задача
192
 error_unable_to_connect: Невъзможност за свързване с (%{value})
193
 error_attachment_too_big: Този файл не може да бъде качен, понеже надхвърля максималната възможна големина (%{max_size})
194
 warning_attachments_not_saved: "%{count} файла не бяха записани."
195

  
196
 mail_subject_lost_password: "Вашата парола (%{value})"
197
 mail_body_lost_password: 'За да смените паролата си, използвайте следния линк:'
198
 mail_subject_register: "Активация на профил (%{value})"
199
 mail_body_register: 'За да активирате профила си използвайте следния линк:'
200
 mail_body_account_information_external: "Можете да използвате вашия %{value} профил за вход."
201
 mail_body_account_information: Информацията за профила ви
202
 mail_subject_account_activation_request: "Заявка за активиране на профил в %{value}"
203
 mail_body_account_activation_request: "Има новорегистриран потребител (%{value}), очакващ вашето одобрение:"
204
 mail_subject_reminder: "%{count} задачи с краен срок с следващите %{days} дни"
205
 mail_body_reminder: "%{count} задачи, назначени на вас са с краен срок в следващите %{days} дни:"
206
 mail_subject_wiki_content_added: "Wiki страницата '%{id}' беше добавена"
207
 mail_body_wiki_content_added: Wiki страницата '%{id}' беше добавена от %{author}.
208
 mail_subject_wiki_content_updated: "Wiki страницата '%{id}' беше обновена"
209
 mail_body_wiki_content_updated: Wiki страницата '%{id}' беше обновена от %{author}.
210

  
211
 gui_validation_error: 1 грешка
212
 gui_validation_error_plural: "%{count} грешки"
213

  
214
 field_name: Име
215
 field_description: Описание
216
 field_summary: Анотация
217
 field_is_required: Задължително
218
 field_firstname: Име
219
 field_lastname: Фамилия
220
 field_mail: Email
221
 field_filename: Файл
222
 field_filesize: Големина
223
 field_downloads: Изтеглени файлове
224
 field_author: Автор
225
 field_created_on: От дата
226
 field_updated_on: Обновена
227
 field_field_format: Тип
228
 field_is_for_all: За всички проекти
229
 field_possible_values: Възможни стойности
230
 field_regexp: Регулярен израз
231
 field_min_length: Мин. дължина
232
 field_max_length: Макс. дължина
233
 field_value: Стойност
234
 field_category: Категория
235
 field_title: Заглавие
236
 field_project: Проект
237
 field_issue: Задача
238
 field_status: Състояние
239
 field_notes: Бележка
240
 field_is_closed: Затворена задача
241
 field_is_default: Състояние по подразбиране
242
 field_tracker: Тракер
243
 field_subject: Относно
244
 field_due_date: Крайна дата
245
 field_assigned_to: Възложена на
246
 field_priority: Приоритет
247
 field_fixed_version: Планувана версия
248
 field_user: Потребител
249
 field_principal: Principal
250
 field_role: Роля
251
 field_homepage: Начална страница
252
 field_is_public: Публичен
253
 field_parent: Подпроект на
254
 field_is_in_roadmap: Да се вижда ли в Пътна карта
255
 field_login: Потребител
256
 field_mail_notification: Известия по пощата
257
 field_admin: Администратор
258
 field_last_login_on: Последно свързване
259
 field_language: Език
260
 field_effective_date: Дата
261
 field_password: Парола
262
 field_new_password: Нова парола
263
 field_password_confirmation: Потвърждение
264
 field_version: Версия
265
 field_type: Тип
266
 field_host: Хост
267
 field_port: Порт
268
 field_account: Профил
269
 field_base_dn: Base DN
270
 field_attr_login: Атрибут Login
271
 field_attr_firstname: Атрибут Първо име (Firstname)
272
 field_attr_lastname: Атрибут Фамилия (Lastname)
273
 field_attr_mail: Атрибут Email
274
 field_onthefly: Динамично създаване на потребител
275
 field_start_date: Начална дата
276
 field_done_ratio: "% Прогрес"
277
 field_auth_source: Начин на оторизация
278
 field_hide_mail: Скрий e-mail адреса ми
279
 field_comments: Коментар
280
 field_url: Адрес
281
 field_start_page: Начална страница
282
 field_subproject: Подпроект
283
 field_hours: Часове
284
 field_activity: Дейност
285
 field_spent_on: Дата
286
 field_identifier: Идентификатор
287
 field_is_filter: Използва се за филтър
288
 field_issue_to: Свързана задача
289
 field_delay: Отместване
290
 field_assignable: Възможно е възлагане на задачи за тази роля
291
 field_redirect_existing_links: Пренасочване на съществуващи линкове
292
 field_estimated_hours: Изчислено време
293
 field_column_names: Колони
294
 field_time_entries: Log time
295
 field_time_zone: Часова зона
296
 field_searchable: С възможност за търсене
297
 field_default_value: Стойност по подразбиране
298
 field_comments_sorting: Сортиране на коментарите
299
 field_parent_title: Родителска страница
300
 field_editable: Editable
301
 field_watcher: Наблюдател
302
 field_identity_url: OpenID URL
303
 field_content: Съдържание
304
 field_group_by: Групиране на резултатите по
305
 field_sharing: Sharing
306
 field_parent_issue: Родителска задача
307
 field_member_of_group: Член на група
308
 field_assigned_to_role: Assignee's role
309
 field_text: Текстово поле
310
 field_visible: Видим
311
 field_warn_on_leaving_unsaved: Предупреди ме, когато напускам страница с незаписано съдържание
312
 field_issues_visibility: Видимост на задачите
313
 field_is_private: Лична
314
 field_commit_logs_encoding: Кодова таблица на съобщенията при поверяване
315
 field_scm_path_encoding: Кодова таблица на пътищата (path)
316
 field_path_to_repository: Път до хранилището
317
 field_root_directory: Коренна директория (папка)
318
 field_cvsroot: CVSROOT
319
 field_cvs_module: Модул
320

  
321
 setting_app_title: Заглавие
322
 setting_app_subtitle: Описание
323
 setting_welcome_text: Допълнителен текст
324
 setting_default_language: Език по подразбиране
325
 setting_login_required: Изискване за вход в системата
326
 setting_self_registration: Регистрация от потребители
327
 setting_attachment_max_size: Максимална големина на прикачен файл
328
 setting_issues_export_limit: Максимален брой задачи за експорт
329
 setting_mail_from: E-mail адрес за емисии
330
 setting_bcc_recipients: Получатели на скрито копие (bcc)
331
 setting_plain_text_mail: само чист текст (без HTML)
332
 setting_host_name: Хост
333
 setting_text_formatting: Форматиране на текста
334
 setting_wiki_compression: Компресиране на Wiki историята
335
 setting_feeds_limit: Максимален брой записи в ATOM емисии
336
 setting_default_projects_public: Новите проекти са публични по подразбиране
337
 setting_autofetch_changesets: Автоматично извличане на ревизиите
338
 setting_sys_api_enabled: Разрешаване на WS за управление
339
 setting_commit_ref_keywords: Отбелязващи ключови думи
340
 setting_commit_fix_keywords: Приключващи ключови думи
341
 setting_autologin: Автоматичен вход
342
 setting_date_format: Формат на датата
343
 setting_time_format: Формат на часа
344
 setting_cross_project_issue_relations: Релации на задачи между проекти
345
 setting_issue_list_default_columns: Показвани колони по подразбиране
346
 setting_repositories_encodings: Attachments and repositories encodings
347
 setting_emails_header: Emails header
348
 setting_emails_footer: Подтекст за e-mail
349
 setting_protocol: Протокол
350
 setting_per_page_options: Опции за страниране
351
 setting_user_format: Потребителски формат
352
 setting_activity_days_default: Брой дни показвани на таб Дейност
353
 setting_display_subprojects_issues: Задачите от подпроектите по подразбиране се показват в главните проекти
354
 setting_enabled_scm: Разрешена SCM
355
 setting_mail_handler_body_delimiters: Отрязване на e-mail-ите след един от тези редове
356
 setting_mail_handler_api_enabled: Разрешаване на WS за входящи e-mail-и
357
 setting_mail_handler_api_key: API ключ
358
 setting_sequential_project_identifiers: Генериране на последователни проектни идентификатори
359
 setting_gravatar_enabled: Използване на портребителски икони от Gravatar
360
 setting_gravatar_default: Подразбиращо се изображение от Gravatar
361
 setting_diff_max_lines_displayed: Максимален брой показвани diff редове
362
 setting_file_max_size_displayed: Максимален размер на текстовите файлове, показвани inline
363
 setting_repository_log_display_limit: Максимален брой на показванете ревизии в лог файла
364
 setting_openid: Рарешаване на OpenID вход и регистрация
365
 setting_password_min_length: Минимална дължина на парола
366
 setting_new_project_user_role_id: Роля, давана на потребител, създаващ проекти, който не е администратор
367
 setting_default_projects_modules: Активирани модули по подразбиране за нов проект
368
 setting_issue_done_ratio: Изчисление на процента на готови задачи с
369
 setting_issue_done_ratio_issue_field: Използване на поле '% Прогрес'
370
 setting_issue_done_ratio_issue_status: Използване на състоянието на задачите
371
 setting_start_of_week: Първи ден на седмицата
372
 setting_rest_api_enabled: Разрешаване на REST web сървис
373
 setting_cache_formatted_text: Кещиране на форматираните текстове
374
 setting_default_notification_option: Подразбиращ се начин за известяване
375
 setting_commit_logtime_enabled: Разрешаване на отчитането на работното време
376
 setting_commit_logtime_activity_id: Дейност при отчитане на работното време
377
 setting_gantt_items_limit: Максимален брой обекти, които да се показват в мрежов график
378
 setting_issue_group_assignment: Разрешено назначаването на задачи на групи
379
 setting_default_issue_start_date_to_creation_date: Начална дата на новите задачи по подразбиране да бъде днешната дата
380

  
381
 permission_add_project: Създаване на проект
382
 permission_add_subprojects: Създаване на подпроекти
383
 permission_edit_project: Редактиране на проект
384
 permission_select_project_modules: Избор на проектни модули
385
 permission_manage_members: Управление на членовете (на екип)
386
 permission_manage_project_activities: Управление на дейностите на проекта
387
 permission_manage_versions: Управление на версиите
388
 permission_manage_categories: Управление на категориите
389
 permission_view_issues: Разглеждане на задачите
390
 permission_add_issues: Добавяне на задачи
391
 permission_edit_issues: Редактиране на задачи
392
 permission_manage_issue_relations: Управление на връзките между задачите
393
 permission_set_own_issues_private: Установяване на собствените задачи публични или лични
394
 permission_set_issues_private: Установяване на задачите публични или лични
395
 permission_add_issue_notes: Добавяне на бележки
396
 permission_edit_issue_notes: Редактиране на бележки
397
 permission_edit_own_issue_notes: Редактиране на собствени бележки
398
 permission_move_issues: Преместване на задачи
399
 permission_delete_issues: Изтриване на задачи
400
 permission_manage_public_queries: Управление на публичните заявки
401
 permission_save_queries: Запис на запитвания (queries)
402
 permission_view_gantt: Разглеждане на мрежов график
403
 permission_view_calendar: Разглеждане на календари
404
 permission_view_issue_watchers: Разглеждане на списък с наблюдатели
405
 permission_add_issue_watchers: Добавяне на наблюдатели
406
 permission_delete_issue_watchers: Изтриване на наблюдатели
407
 permission_log_time: Log spent time
408
 permission_view_time_entries: Разглеждане на изразходваното време
409
 permission_edit_time_entries: Редактиране на time logs
410
 permission_edit_own_time_entries: Редактиране на собствените time logs
411
 permission_manage_news: Управление на новини
412
 permission_comment_news: Коментиране на новини
413
 permission_manage_documents: Управление на документи
414
 permission_view_documents: Разглеждане на документи
415
 permission_manage_files: Управление на файлове
416
 permission_view_files: Разглеждане на файлове
417
 permission_manage_wiki: Управление на wiki
418
 permission_rename_wiki_pages: Преименуване на wiki страници
419
 permission_delete_wiki_pages: Изтриване на wiki страници
420
 permission_view_wiki_pages: Разглеждане на wiki
421
 permission_view_wiki_edits: Разглеждане на wiki история
422
 permission_edit_wiki_pages: Редактиране на wiki страници
423
 permission_delete_wiki_pages_attachments: Изтриване на прикачени файлове към wiki страници
424
 permission_protect_wiki_pages: Заключване на wiki страници
425
 permission_manage_repository: Управление на хранилища
426
 permission_browse_repository: Разглеждане на хранилища
427
 permission_view_changesets: Разглеждане на changesets
428
 permission_commit_access: Поверяване
429
 permission_manage_boards: Управление на boards
430
 permission_view_messages: Разглеждане на съобщения
431
 permission_add_messages: Публикуване на съобщения
432
 permission_edit_messages: Редактиране на съобщения
433
 permission_edit_own_messages: Редактиране на собствени съобщения
434
 permission_delete_messages: Изтриване на съобщения
435
 permission_delete_own_messages: Изтриване на собствени съобщения
436
 permission_export_wiki_pages: Експорт на wiki страници
437
 permission_manage_subtasks: Управление на подзадачите
438

  
439
 project_module_issue_tracking: Тракинг
440
 project_module_time_tracking: Отделяне на време
441
 project_module_news: Новини
442
 project_module_documents: Документи
443
 project_module_files: Файлове
444
 project_module_wiki: Wiki
445
 project_module_repository: Хранилище
446
 project_module_boards: Форуми
447
 project_module_calendar: Календар
448
 project_module_gantt: Мрежов график
449

  
450
 label_user: Потребител
451
 label_user_plural: Потребители
452
 label_user_new: Нов потребител
453
 label_user_anonymous: Анонимен
454
 label_project: Проект
455
 label_project_new: Нов проект
456
 label_project_plural: Проекти
457
 label_x_projects:
458
  zero: 0 проекта
459
  one:  1 проект
460
  other: "%{count} проекта"
461
 label_project_all: Всички проекти
462
 label_project_latest: Последни проекти
463
 label_issue: Задача
464
 label_issue_new: Нова задача
465
 label_issue_plural: Задачи
466
 label_issue_view_all: Всички задачи
467
 label_issues_by: "Задачи по %{value}"
468
 label_issue_added: Добавена задача
469
 label_issue_updated: Обновена задача
470
 label_issue_note_added: Добавена бележка
471
 label_issue_status_updated: Обновено състояние
472
 label_issue_priority_updated: Обновен приоритет
473
 label_document: Документ
474
 label_document_new: Нов документ
475
 label_document_plural: Документи
476
 label_document_added: Добавен документ
477
 label_role: Роля
478
 label_role_plural: Роли
479
 label_role_new: Нова роля
480
 label_role_and_permissions: Роли и права
481
 label_role_anonymous: Анонимен
482
 label_role_non_member: Не член
483
 label_member: Член
484
 label_member_new: Нов член
485
 label_member_plural: Членове
486
 label_tracker: Тракер
487
 label_tracker_plural: Тракери
488
 label_tracker_new: Нов тракер
489
 label_workflow: Работен процес
490
 label_issue_status: Състояние на задача
491
 label_issue_status_plural: Състояния на задачи
492
 label_issue_status_new: Ново състояние
493
 label_issue_category: Категория задача
494
 label_issue_category_plural: Категории задачи
495
 label_issue_category_new: Нова категория
496
 label_custom_field: Потребителско поле
497
 label_custom_field_plural: Потребителски полета
498
 label_custom_field_new: Ново потребителско поле
499
 label_enumerations: Списъци
500
 label_enumeration_new: Нова стойност
501
 label_information: Информация
502
 label_information_plural: Информация
503
 label_please_login: Вход
504
 label_register: Регистрация
505
 label_login_with_open_id_option: или вход чрез OpenID
506
 label_password_lost: Забравена парола
507
 label_home: Начало
508
 label_my_page: Лична страница
509
 label_my_account: Профил
510
 label_my_projects: Проекти, в които участвам
511
 label_my_page_block: Блокове в личната страница
512
 label_administration: Администрация
513
 label_login: Вход
514
 label_logout: Изход
515
 label_help: Помощ
516
 label_reported_issues: Публикувани задачи
517
 label_assigned_to_me_issues: Възложени на мен
518
 label_last_login: Последно свързване
519
 label_registered_on: Регистрация
520
 label_activity: Дейност
521
 label_overall_activity: Цялостна дейност
522
 label_user_activity: "Активност на %{value}"
523
 label_new: Нов
524
 label_logged_as: Здравейте,
525
 label_environment: Среда
526
 label_authentication: Оторизация
527
 label_auth_source: Начин на оторозация
528
 label_auth_source_new: Нов начин на оторизация
529
 label_auth_source_plural: Начини на оторизация
530
 label_subproject_plural: Подпроекти
531
 label_subproject_new: Нов подпроект
532
 label_and_its_subprojects: "%{value} и неговите подпроекти"
533
 label_min_max_length: Минимална - максимална дължина
534
 label_list: Списък
535
 label_date: Дата
536
 label_integer: Целочислен
537
 label_float: Дробно
538
 label_boolean: Чекбокс
539
 label_string: Текст
540
 label_text: Дълъг текст
541
 label_attribute: Атрибут
542
 label_attribute_plural: Атрибути
543
 label_download: "%{count} изтегляне"
544
 label_download_plural: "%{count} изтегляния"
545
 label_no_data: Няма изходни данни
546
 label_change_status: Промяна на състоянието
547
 label_history: История
548
 label_attachment: Файл
549
 label_attachment_new: Нов файл
550
 label_attachment_delete: Изтриване
551
 label_attachment_plural: Файлове
552
 label_file_added: Добавен файл
553
 label_report: Справка
554
 label_report_plural: Справки
555
 label_news: Новини
556
 label_news_new: Добави
557
 label_news_plural: Новини
558
 label_news_latest: Последни новини
559
 label_news_view_all: Виж всички
560
 label_news_added: Добавена новина
561
 label_news_comment_added: Добавен коментар към новина
562
 label_settings: Настройки
563
 label_overview: Общ изглед
564
 label_version: Версия
565
 label_version_new: Нова версия
566
 label_version_plural: Версии
567
 label_close_versions: Затваряне на завършените версии
568
 label_confirmation: Одобрение
569
 label_export_to: Експорт към
570
 label_read: Read...
571
 label_public_projects: Публични проекти
572
 label_open_issues: отворена
573
 label_open_issues_plural: отворени
574
 label_closed_issues: затворена
575
 label_closed_issues_plural: затворени
576
 label_x_open_issues_abbr_on_total:
577
  zero: 0 отворени / %{total}
578
  one:  1 отворена / %{total}
579
  other: "%{count} отворени / %{total}"
580
 label_x_open_issues_abbr:
581
  zero: 0 отворени
582
  one:  1 отворена
583
  other: "%{count} отворени"
584
 label_x_closed_issues_abbr:
585
  zero: 0 затворени
586
  one:  1 затворена
587
  other: "%{count} затворени"
588
 label_total: Общо
589
 label_permissions: Права
590
 label_current_status: Текущо състояние
591
 label_new_statuses_allowed: Позволени състояния
592
 label_all: всички
593
 label_none: никакви
594
 label_nobody: никой
595
 label_next: Следващ
596
 label_previous: Предишен
597
 label_used_by: Използва се от
598
 label_details: Детайли
599
 label_add_note: Добавяне на бележка
600
 label_per_page: На страница
601
 label_calendar: Календар
602
 label_months_from: месеца от
603
 label_gantt: Мрежов график
604
 label_internal: Вътрешен
605
 label_last_changes: "последни %{count} промени"
606
 label_change_view_all: Виж всички промени
607
 label_personalize_page: Персонализиране
608
 label_comment: Коментар
609
 label_comment_plural: Коментари
610
 label_x_comments:
611
  zero: 0 коментари
612
  one: 1 коментар
613
  other: "%{count} коментари"
614
 label_comment_add: Добавяне на коментар
615
 label_comment_added: Добавен коментар
616
 label_comment_delete: Изтриване на коментари
617
 label_query: Потребителска справка
618
 label_query_plural: Потребителски справки
619
 label_query_new: Нова заявка
620
 label_my_queries: Моите заявки
621
 label_filter_add: Добави филтър
622
 label_filter_plural: Филтри
623
 label_equals: е
624
 label_not_equals: не е
625
 label_in_less_than: след по-малко от
626
 label_in_more_than: след повече от
627
 label_greater_or_equal: ">="
628
 label_less_or_equal: <=
629
 label_between: между
630
 label_in: в следващите
631
 label_today: днес
632
 label_all_time: всички
633
 label_yesterday: вчера
634
 label_this_week: тази седмица
635
 label_last_week: последната седмица
636
 label_last_n_days: "последните %{count} дни"
637
 label_this_month: текущия месец
638
 label_last_month: последния месец
639
 label_this_year: текущата година
640
 label_date_range: Период
641
 label_less_than_ago: преди по-малко от
642
 label_more_than_ago: преди повече от
643
 label_ago: преди
644
 label_contains: съдържа
645
 label_not_contains: не съдържа
646
 label_day_plural: дни
647
 label_repository: Хранилище
648
 label_repository_plural: Хранилища
649
 label_browse: Разглеждане
650
 label_modification: "%{count} промяна"
651
 label_modification_plural: "%{count} промени"
652
 label_branch: работен вариант
653
 label_tag: Версия
654
 label_revision: Ревизия
655
 label_revision_plural: Ревизии
656
 label_revision_id: Ревизия %{value}
657
 label_associated_revisions: Асоциирани ревизии
658
 label_added: добавено
659
 label_modified: променено
660
 label_copied: копирано
661
 label_renamed: преименувано
662
 label_deleted: изтрито
663
 label_latest_revision: Последна ревизия
664
 label_latest_revision_plural: Последни ревизии
665
 label_view_revisions: Виж ревизиите
666
 label_view_all_revisions: Разглеждане на всички ревизии
667
 label_max_size: Максимална големина
668
 label_sort_highest: Премести най-горе
669
 label_sort_higher: Премести по-горе
670
 label_sort_lower: Премести по-долу
671
 label_sort_lowest: Премести най-долу
672
 label_roadmap: Пътна карта
673
 label_roadmap_due_in: "Излиза след %{value}"
674
 label_roadmap_overdue: "%{value} закъснение"
675
 label_roadmap_no_issues: Няма задачи за тази версия
676
 label_search: Търсене
677
 label_result_plural: Pезултати
678
 label_all_words: Всички думи
679
 label_wiki: Wiki
680
 label_wiki_edit: Wiki редакция
681
 label_wiki_edit_plural: Wiki редакции
682
 label_wiki_page: Wiki страница
683
 label_wiki_page_plural: Wiki страници
684
 label_index_by_title: Индекс
685
 label_index_by_date: Индекс по дата
686
 label_current_version: Текуща версия
687
 label_preview: Преглед
688
 label_feed_plural: Емисии
689
 label_changes_details: Подробни промени
690
 label_issue_tracking: Тракинг
691
 label_spent_time: Отделено време
692
 label_overall_spent_time: Общо употребено време
693
 label_f_hour: "%{value} час"
694
 label_f_hour_plural: "%{value} часа"
695
 label_time_tracking: Отделяне на време
696
 label_change_plural: Промени
697
 label_statistics: Статистики
698
 label_commits_per_month: Ревизии по месеци
699
 label_commits_per_author: Ревизии по автор
700
 label_diff: diff
701
 label_view_diff: Виж разликите
702
 label_diff_inline: хоризонтално
703
 label_diff_side_by_side: вертикално
704
 label_options: Опции
705
 label_copy_workflow_from: Копирай работния процес от
706
 label_permissions_report: Справка за права
707
 label_watched_issues: Наблюдавани задачи
708
 label_related_issues: Свързани задачи
709
 label_applied_status: Установено състояние
710
 label_loading: Зареждане...
711
 label_relation_new: Нова релация
712
 label_relation_delete: Изтриване на релация
713
 label_relates_to: свързана със
714
 label_duplicates: дублира
715
 label_duplicated_by: дублирана от
716
 label_blocks: блокира
717
 label_blocked_by: блокирана от
718
 label_precedes: предшества
719
 label_follows: изпълнява се след
720
 label_end_to_start: край към начало
721
 label_end_to_end: край към край
722
 label_start_to_start: начало към начало
723
 label_start_to_end: начало към край
724
 label_stay_logged_in: Запомни ме
725
 label_disabled: забранено
726
 label_show_completed_versions: Показване на реализирани версии
727
 label_me: аз
728
 label_board: Форум
729
 label_board_new: Нов форум
730
 label_board_plural: Форуми
731
 label_board_locked: Заключена
732
 label_board_sticky: Sticky
733
 label_topic_plural: Теми
734
 label_message_plural: Съобщения
735
 label_message_last: Последно съобщение
736
 label_message_new: Нова тема
737
 label_message_posted: Добавено съобщение
738
 label_reply_plural: Отговори
739
 label_send_information: Изпращане на информацията до потребителя
740
 label_year: Година
741
 label_month: Месец
742
 label_week: Седмица
743
 label_date_from: От
744
 label_date_to: До
745
 label_language_based: В зависимост от езика
746
 label_sort_by: "Сортиране по %{value}"
747
 label_send_test_email: Изпращане на тестов e-mail
748
 label_feeds_access_key: RSS access ключ
749
 label_missing_feeds_access_key: Липсващ RSS ключ за достъп
750
 label_feeds_access_key_created_on: "%{value} от създаването на RSS ключа"
751
 label_module_plural: Модули
752
 label_added_time_by: "Публикувана от %{author} преди %{age}"
753
 label_updated_time_by: "Обновена от %{author} преди %{age}"
754
 label_updated_time: "Обновена преди %{value}"
755
 label_jump_to_a_project: Проект...
756
 label_file_plural: Файлове
757
 label_changeset_plural: Ревизии
758
 label_default_columns: По подразбиране
759
 label_no_change_option: (Без промяна)
760
 label_bulk_edit_selected_issues: Групово редактиране на задачи
761
 label_bulk_edit_selected_time_entries: Групово редактиране на записи за използвано време
762
 label_theme: Тема
763
 label_default: По подразбиране
764
 label_search_titles_only: Само в заглавията
765
 label_user_mail_option_all: "За всяко събитие в проектите, в които участвам"
766
 label_user_mail_option_selected: "За всички събития само в избраните проекти..."
767
 label_user_mail_option_none: "Само за наблюдавани или в които участвам (автор или назначени на мен)"
768
 label_user_mail_option_only_my_events: Само за неща, в които съм включен/а
769
 label_user_mail_option_only_assigned: Само за неща, назначени на мен
770
 label_user_mail_option_only_owner: Само за неща, на които аз съм собственик
771
 label_user_mail_no_self_notified: "Не искам известия за извършени от мен промени"
772
 label_registration_activation_by_email: активиране на профила по email
773
 label_registration_manual_activation: ръчно активиране
774
 label_registration_automatic_activation: автоматично активиране
775
 label_display_per_page: "На страница по: %{value}"
776
 label_age: Възраст
777
 label_change_properties: Промяна на настройки
778
 label_general: Основни
779
 label_more: Още
780
 label_scm: SCM (Система за контрол на версиите)
781
 label_plugins: Плъгини
782
 label_ldap_authentication: LDAP оторизация
783
 label_downloads_abbr: D/L
784
 label_optional_description: Незадължително описание
785
 label_add_another_file: Добавяне на друг файл
786
 label_preferences: Предпочитания
787
 label_chronological_order: Хронологичен ред
788
 label_reverse_chronological_order: Обратен хронологичен ред
789
 label_planning: Планиране
790
 label_incoming_emails: Входящи e-mail-и
791
 label_generate_key: Генериране на ключ
792
 label_issue_watchers: Наблюдатели
793
 label_example: Пример
794
 label_display: Display
795
 label_sort: Сортиране
796
 label_ascending: Нарастващ
797
 label_descending: Намаляващ
798
 label_date_from_to: От %{start} до %{end}
799
 label_wiki_content_added: Wiki страница беше добавена
800
 label_wiki_content_updated: Wiki страница беше обновена
801
 label_group: Група
802
 label_group_plural: Групи
803
 label_group_new: Нова група
804
 label_time_entry_plural: Използвано време
805
 label_version_sharing_none: Не споделен
806
 label_version_sharing_descendants: С подпроекти
807
 label_version_sharing_hierarchy: С проектна йерархия
808
 label_version_sharing_tree: С дърво на проектите
809
 label_version_sharing_system: С всички проекти
810
 label_update_issue_done_ratios: Обновяване на процента на завършените задачи
811
 label_copy_source: Източник
812
 label_copy_target: Цел
813
 label_copy_same_as_target: Също като целта
814
 label_display_used_statuses_only: Показване само на състоянията, използвани от този тракер
815
 label_api_access_key: API ключ за достъп
816
 label_missing_api_access_key: Липсващ API ключ
817
 label_api_access_key_created_on: API ключ за достъп е създаден преди %{value}
818
 label_profile: Профил
819
 label_subtask_plural: Подзадачи
820
 label_project_copy_notifications: Изпращане на Send e-mail известия по време на копирането на проекта
821
 label_principal_search: "Търсене на потребител или група:"
822
 label_user_search: "Търсене на потребител:"
823
 label_additional_workflow_transitions_for_author: Позволени са допълнителни преходи, когато потребителят е авторът
824
 label_additional_workflow_transitions_for_assignee: Позволени са допълнителни преходи, когато потребителят е назначеният към задачата
825
 label_issues_visibility_all: Всички задачи
826
 label_issues_visibility_public: Всички не-лични задачи
827
 label_issues_visibility_own: Задачи, създадени от или назначени на потребителя
828
 label_git_report_last_commit: Извеждане на последното поверяване за файлове и папки
829
 label_parent_revision: Ревизия родител
830
 label_child_revision: Ревизия наследник
831
 label_export_options: "%{export_format} опции за експорт"
832

  
833
 button_login: Вход
834
 button_submit: Прикачване
835
 button_save: Запис
836
 button_check_all: Избор на всички
837
 button_uncheck_all: Изчистване на всички
838
 button_collapse_all: Скриване всички
839
 button_expand_all: Разгъване всички
840
 button_delete: Изтриване
841
 button_create: Създаване
842
 button_create_and_continue: Създаване и продължаване
843
 button_test: Тест
844
 button_edit: Редакция
845
 button_edit_associated_wikipage: "Редактиране на асоциираната Wiki страница: %{page_title}"
846
 button_add: Добавяне
847
 button_change: Промяна
848
 button_apply: Приложи
849
 button_clear: Изчисти
850
 button_lock: Заключване
851
 button_unlock: Отключване
852
 button_download: Изтегляне
853
 button_list: Списък
854
 button_view: Преглед
855
 button_move: Преместване
856
 button_move_and_follow: Преместване и продължаване
857
 button_back: Назад
858
 button_cancel: Отказ
859
 button_activate: Активация
860
 button_sort: Сортиране
861
 button_log_time: Отделяне на време
862
 button_rollback: Върни се към тази ревизия
863
 button_watch: Наблюдаване
864
 button_unwatch: Край на наблюдението
865
 button_reply: Отговор
866
 button_archive: Архивиране
867
 button_unarchive: Разархивиране
868
 button_reset: Генериране наново
869
 button_rename: Преименуване
870
 button_change_password: Промяна на парола
871
 button_copy: Копиране
872
 button_copy_and_follow: Копиране и продължаване
873
 button_annotate: Анотация
874
 button_update: Обновяване
875
 button_configure: Конфигуриране
876
 button_quote: Цитат
877
 button_duplicate: Дублиране
878
 button_show: Показване
879
 button_edit_section: Редактиране на тази секция
880
 button_export: Експорт
881

  
882
 status_active: активен
883
 status_registered: регистриран
884
 status_locked: заключен
885

  
886
 version_status_open: отворена
887
 version_status_locked: заключена
888
 version_status_closed: затворена
889

  
890
 field_active: Активен
891

  
892
 text_select_mail_notifications: Изберете събития за изпращане на e-mail.
893
 text_regexp_info: пр. ^[A-Z0-9]+$
894
 text_min_max_length_info: 0 - без ограничения
895
 text_project_destroy_confirmation: Сигурни ли сте, че искате да изтриете проекта и данните в него?
896
 text_subprojects_destroy_warning: "Неговите подпроекти: %{value} също ще бъдат изтрити."
897
 text_workflow_edit: Изберете роля и тракер за да редактирате работния процес
898
 text_are_you_sure: Сигурни ли сте?
899
 text_are_you_sure_with_children: Изтриване на задачата и нейните подзадачи?
900
 text_journal_changed: "%{label} променен от %{old} на %{new}"
901
 text_journal_changed_no_detail: "%{label} променен"
902
 text_journal_set_to: "%{label} установен на %{value}"
903
 text_journal_deleted: "%{label} изтрит (%{old})"
904
 text_journal_added: "Добавено %{label} %{value}"
905
 text_tip_issue_begin_day: задача, започваща този ден
906
 text_tip_issue_end_day: задача, завършваща този ден
907
 text_tip_issue_begin_end_day: задача, започваща и завършваща този ден
908
 text_project_identifier_info: 'Позволени са малки букви (a-z), цифри и тирета.<br />Невъзможна промяна след запис.'
909
 text_caracters_maximum: "До %{count} символа."
910
 text_caracters_minimum: "Минимум %{count} символа."
911
 text_length_between: "От %{min} до %{max} символа."
912
 text_tracker_no_workflow: Няма дефиниран работен процес за този тракер
913
 text_unallowed_characters: Непозволени символи
914
 text_comma_separated: Позволено е изброяване (с разделител запетая).
915
 text_line_separated: Позволени са много стойности (по едно на ред).
916
 text_issues_ref_in_commit_messages: Отбелязване и приключване на задачи от ревизии
917
 text_issue_added: "Публикувана е нова задача с номер %{id} (от %{author})."
918
 text_issue_updated: "Задача %{id} е обновена (от %{author})."
919
 text_wiki_destroy_confirmation: Сигурни ли сте, че искате да изтриете това Wiki и цялото му съдържание?
920
 text_issue_category_destroy_question: "Има задачи (%{count}) обвързани с тази категория. Какво ще изберете?"
921
 text_issue_category_destroy_assignments: Премахване на връзките с категорията
922
 text_issue_category_reassign_to: Преобвързване с категория
923
 text_user_mail_option: "За неизбраните проекти, ще получавате известия само за наблюдавани дейности или в които участвате (т.е. автор или назначени на мен)."
924
 text_no_configuration_data: "Все още не са конфигурирани Роли, тракери, състояния на задачи и работен процес.\nСтрого се препоръчва зареждането на примерната информация. Веднъж заредена ще имате възможност да я редактирате."
925
 text_load_default_configuration: Зареждане на примерна информация
926
 text_status_changed_by_changeset: "Приложено с ревизия %{value}."
927
 text_time_logged_by_changeset: Приложено в ревизия %{value}.
928
 text_issues_destroy_confirmation: 'Сигурни ли сте, че искате да изтриете избраните задачи?'
929
 text_issues_destroy_descendants_confirmation: Тази операция ще премахне и %{count} подзадача(и).
930
 text_time_entries_destroy_confirmation: Сигурен ли сте, че изтриете избраните записи за изразходвано време?
931
 text_select_project_modules: 'Изберете активните модули за този проект:'
932
 text_default_administrator_account_changed: Сменен фабричния администраторски профил
933
 text_file_repository_writable: Възможност за писане в хранилището с файлове
934
 text_plugin_assets_writable: Папката на приставките е разрешена за запис
935
 text_rmagick_available: Наличен RMagick (по избор)
936
 text_destroy_time_entries_question: "%{hours} часа са отделени на задачите, които искате да изтриете. Какво избирате?"
937
 text_destroy_time_entries: Изтриване на отделеното време
938
 text_assign_time_entries_to_project: Прехвърляне на отделеното време към проект
939
 text_reassign_time_entries: 'Прехвърляне на отделеното време към задача:'
940
 text_user_wrote: "%{value} написа:"
941
 text_enumeration_destroy_question: "%{count} обекта са свързани с тази стойност."
942
 text_enumeration_category_reassign_to: 'Пресвържете ги към тази стойност:'
943
 text_email_delivery_not_configured: "Изпращането на e-mail-и не е конфигурирано и известията не са разрешени.\nКонфигурирайте вашия SMTP сървър в config/configuration.yml и рестартирайте Redmine, за да ги разрешите."
944
 text_repository_usernames_mapping: "Изберете или променете потребителите в Redmine, съответстващи на потребителите в дневника на хранилището (repository).\nПотребителите с еднакви имена в Redmine и хранилищата се съвместяват автоматично."
945
 text_diff_truncated: '... Този diff не е пълен, понеже е надхвърля максималния размер, който може да бъде показан.'
946
 text_custom_field_possible_values_info: 'Една стойност на ред'
947
 text_wiki_page_destroy_question: Тази страница има %{descendants} страници деца и descendant(s). Какво желаете да правите?
948
 text_wiki_page_nullify_children: Запазване на тези страници като коренни страници
949
 text_wiki_page_destroy_children: Изтриване на страниците деца и всички техни descendants
950
 text_wiki_page_reassign_children: Преназначаване на страниците деца на тази родителска страница
951
 text_own_membership_delete_confirmation: "Вие сте на път да премахнете някои или всички ваши разрешения и е възможно след това да не можете да редактирате този проект.\nСигурен ли сте, че искате да продължите?"
952
 text_zoom_in: Увеличаване
953
 text_zoom_out: Намаляване
954
 text_warn_on_leaving_unsaved: Страницата съдържа незаписано съдържание, което може да бъде загубено, ако я напуснете.
955
 text_scm_path_encoding_note: "По подразбиране: UTF-8"
956
 text_git_repository_note: Празно и локално хранилище (например /gitrepo, c:\gitrepo)
957
 text_mercurial_repository_note: Локално хранилище (например /hgrepo, c:\hgrepo)
958
 text_scm_command: SCM команда
959
 text_scm_command_version: Версия
960
 text_scm_config: Можете да конфигурирате SCM командите в config/configuration.yml. За да активирате промените, рестартирайте Redmine.
961
 text_scm_command_not_available: SCM командата не е налична или достъпна. Проверете конфигурацията в административния панел.
962

  
963
 default_role_manager: Мениджър
964
 default_role_developer: Разработчик
965
 default_role_reporter: Публикуващ
966
 default_tracker_bug: Грешка
967
 default_tracker_feature: Функционалност
968
 default_tracker_support: Поддръжка
969
 default_issue_status_new: Нова
970
 default_issue_status_in_progress: Изпълнение
971
 default_issue_status_resolved: Приключена
972
 default_issue_status_feedback: Обратна връзка
973
 default_issue_status_closed: Затворена
974
 default_issue_status_rejected: Отхвърлена
975
 default_doc_category_user: Документация за потребителя
976
 default_doc_category_tech: Техническа документация
977
 default_priority_low: Нисък
978
 default_priority_normal: Нормален
979
 default_priority_high: Висок
980
 default_priority_urgent: Спешен
981
 default_priority_immediate: Веднага
982
 default_activity_design: Дизайн
983
 default_activity_development: Разработка
984

  
985
 enumeration_issue_priorities: Приоритети на задачи
986
 enumeration_doc_categories: Категории документи
987
 enumeration_activities: Дейности (time tracking)
988
 enumeration_system_activity: Системна активност
989
 description_filter: Филтър
990
 description_search: Търсене
991
 description_choose_project: Проекти
992
 description_project_scope: Обхват на търсенето
993
 description_notes: Бележки
994
 description_message_content: Съдържание на съобщението
995
 description_query_sort_criteria_attribute: Атрибут на сортиране
996
 description_query_sort_criteria_direction: Посока на сортиране
997
 description_user_mail_notification: Конфигурация известията по пощата
998
 description_available_columns: Налични колони
999
 description_selected_columns: Избрани колони
1000
 description_issue_category_reassign: Изберете категория
1001
 description_wiki_subpages_reassign: Изберете нова родителска страница
1002
 description_all_columns: Всички колони
1003
 description_date_range_list: Изберете диапазон от списъка
1004
 description_date_range_interval: Изберете диапазон чрез задаване на начална и крайна дати
1005
 description_date_from: Въведете начална дата
1006
 description_date_to: Въведете крайна дата