Project

General

Profile

Patch #2001 » pl.yml

Project file: pl.yml - Mariusz Olejnik, 2008-10-07 10:03

 
1
# Keep this line in order to avoid problems with Windows Notepad UTF-8 EF-BB-BF idea...
2
# PL translation by Mariusz@Olejnik.net, 
3
# Best regards from Lublin@Poland :-)
4

  
5
_gloc_rule_default: '|n| n==1 ? "" : "_plural" '
6

  
7
actionview_datehelper_select_day_prefix:
8
actionview_datehelper_select_month_names: Styczeń,Luty,Marzec,Kwiecień,Maj,Czerwiec,Lipiec,Sierpień,Wrzesień,Październik,Listopad,Grudzień
9
actionview_datehelper_select_month_names_abbr: Sty,Lut,Mar,Kwi,Maj,Cze,Lip,Sie,Wrz,Paź,Lis,Gru
10
actionview_datehelper_select_month_prefix:
11
actionview_datehelper_select_year_prefix:
12
actionview_datehelper_time_in_words_day: 1 dzień
13
actionview_datehelper_time_in_words_day_plural: %d dni
14
actionview_datehelper_time_in_words_hour_about: około godziny
15
actionview_datehelper_time_in_words_hour_about_plural: około %d godzin
16
actionview_datehelper_time_in_words_hour_about_single: około godziny
17
actionview_datehelper_time_in_words_minute: 1 minuta
18
actionview_datehelper_time_in_words_minute_half: pół minuty
19
actionview_datehelper_time_in_words_minute_less_than: mniej niż minuta
20
actionview_datehelper_time_in_words_minute_plural: %d minut
21
actionview_datehelper_time_in_words_minute_single: 1 minuta
22
actionview_datehelper_time_in_words_second_less_than: mniej niż sekunda
23
actionview_datehelper_time_in_words_second_less_than_plural: mniej niż %d sekund
24
actionview_instancetag_blank_option: Proszę wybierz
25

  
26
activerecord_error_inclusion: nie jest zawarte na liście
27
activerecord_error_exclusion: jest zarezerwowane
28
activerecord_error_invalid: jest nieprawidłowe
29
activerecord_error_confirmation: nie pasuje do potwierdzenia
30
activerecord_error_accepted: musi być zaakceptowane
31
activerecord_error_empty: nie może być puste
32
activerecord_error_blank: nie może być czyste
33
activerecord_error_too_long: jest za długie
34
activerecord_error_too_short: jest za krótkie
35
activerecord_error_wrong_length: ma złą długość
36
activerecord_error_taken: jest już wybrane
37
activerecord_error_not_a_number: nie jest numerem
38
activerecord_error_not_a_date: nie jest prawidłową datą
39
activerecord_error_greater_than_start_date: musi być większe niż początkowa data
40
activerecord_error_not_same_project: nie należy do tego samego projektu
41
activerecord_error_circular_dependency: Ta relacja może wytworzyć kołową zależność
42

  
43
general_fmt_age: %d lat
44
general_fmt_age_plural: %d lat
45
general_fmt_date: %%m/%%d/%%Y
46
general_fmt_datetime: %%m/%%d/%%Y %%I:%%M %%p
47
general_fmt_datetime_short: %%b %%d, %%I:%%M %%p
48
general_fmt_time: %%I:%%M %%p
49
general_text_No: 'Nie'
50
general_text_Yes: 'Tak'
51
general_text_no: 'nie'
52
general_text_yes: 'tak'
53
general_lang_name: 'Polski'
54
general_csv_separator: ','
55
general_csv_decimal_separator: '.'
56
general_csv_encoding: UTF-8
57
general_pdf_encoding: UTF-8
58
general_day_names: Poniedziałek,Wtorek,Środa,Czwartek,Piątek,Sobota,Niedziela
59
general_first_day_of_week: '1'
60

  
61
notice_account_updated: Konto prawidłowo zaktualizowane.
62
notice_account_invalid_creditentials: Zły użytkownik lub hasło
63
notice_account_password_updated: Hasło prawidłowo zmienione.
64
notice_account_wrong_password: Złe hasło
65
notice_account_register_done: Konto prawidłowo stworzone.
66
notice_account_unknown_email: Nieznany użytkownik.
67
notice_can_t_change_password: To konto ma zewnętrzne źródło identyfikacji. Nie możesz zmienić hasła.
68
notice_account_lost_email_sent: Email z instrukcjami zmiany hasła został wysłany do Ciebie.
69
notice_account_activated: Twoje konto zostało aktywowane. Możesz się zalogować.
70
notice_successful_create: Utworzenie zakończone sukcesem.
71
notice_successful_update: Uaktualnienie zakończone sukcesem.
72
notice_successful_delete: Usunięcie zakończone sukcesem.
73
notice_successful_connection: Udane nawiązanie połączenia.
74
notice_file_not_found: Strona do której próbujesz się dostać nie istnieje lub została usunięta.
75
notice_locking_conflict: Dane poprawione przez innego użytkownika.
76
notice_not_authorized: Nie jesteś autoryzowany by zobaczyć stronę.
77

  
78
error_scm_not_found: "Obiekt lub wersja nie zostały znalezione w repozytorium."
79
error_scm_command_failed: "An error occurred when trying to access the repository: %s"
80

  
81
mail_subject_lost_password: Twoje hasło do %s
82
mail_body_lost_password: 'W celu zmiany swojego hasła użyj poniższego odnośnika:'
83
mail_subject_register: Aktywacja konta w %s
84
mail_body_register: 'W celu aktywacji Twojego konta, użyj poniższego odnośnika:'
85

  
86
gui_validation_error: 1 błąd
87
gui_validation_error_plural: %d błędów
88

  
89
field_name: Nazwa
90
field_description: Opis
91
field_summary: Podsumowanie
92
field_is_required: Wymagane
93
field_firstname: Imię
94
field_lastname: Nazwisko
95
field_mail: Email
96
field_filename: Plik
97
field_filesize: Rozmiar
98
field_downloads: Pobrań
99
field_author: Autor
100
field_created_on: Stworzone
101
field_updated_on: Zmienione
102
field_field_format: Format
103
field_is_for_all: Dla wszystkich projektów
104
field_possible_values: Możliwe wartości
105
field_regexp: Wyrażenie regularne
106
field_min_length: Minimalna długość
107
field_max_length: Maksymalna długość
108
field_value: Wartość
109
field_category: Kategoria
110
field_title: Tytuł
111
field_project: Projekt
112
field_issue: Zagadnienie
113
field_status: Status
114
field_notes: Notatki
115
field_is_closed: Zagadnienie zamknięte
116
field_is_default: Domyślny status
117
field_tracker: Typ zagadnienia
118
field_subject: Temat
119
field_due_date: Data oddania
120
field_assigned_to: Przydzielony do
121
field_priority: Priorytet
122
field_fixed_version: Wersja docelowa
123
field_user: Użytkownik
124
field_role: Rola
125
field_homepage: Strona www
126
field_is_public: Publiczny
127
field_parent: Nadprojekt
128
field_is_in_chlog: Zagadnienie pokazywane w zapisie zmian
129
field_is_in_roadmap: Zagadnienie pokazywane na mapie
130
field_login: Login
131
field_mail_notification: Powiadomienia Email
132
field_admin: Administrator
133
field_last_login_on: Ostatnie połączenie
134
field_language: Język
135
field_effective_date: Data
136
field_password: Hasło
137
field_new_password: Nowe hasło
138
field_password_confirmation: Potwierdzenie
139
field_version: Wersja
140
field_type: Typ
141
field_host: Host
142
field_port: Port
143
field_account: Konto
144
field_base_dn: Base DN
145
field_attr_login: Login atrybut
146
field_attr_firstname: Imię atrybut
147
field_attr_lastname: Nazwisko atrybut
148
field_attr_mail: Email atrybut
149
field_onthefly: Tworzenie użytkownika w locie
150
field_start_date: Start
151
field_done_ratio: %% Wykonane
152
field_auth_source: Tryb identyfikacji
153
field_hide_mail: Ukryj mój adres email
154
field_comments: Komentarz
155
field_url: URL
156
field_start_page: Strona startowa
157
field_subproject: Podprojekt
158
field_hours: Godzin
159
field_activity: Aktywność
160
field_spent_on: Data
161
field_identifier: Identifikator
162
field_is_filter: Atrybut filtrowania
163
field_issue_to_id: Powiązania zagadnienia
164
field_delay: Opóźnienie
165
field_default_value: Domyślny
166

  
167
setting_app_title: Tytuł aplikacji
168
setting_app_subtitle: Podtytuł aplikacji
169
setting_welcome_text: Tekst powitalny
170
setting_default_language: Domyślny język
171
setting_login_required: Identyfikacja wymagana
172
setting_self_registration: Własna rejestracja umożliwiona
173
setting_attachment_max_size: Maks. rozm. załącznika
174
setting_issues_export_limit: Limit eksportu zagadnień
175
setting_mail_from: Adres email wysyłki
176
setting_host_name: Nazwa hosta
177
setting_text_formatting: Formatowanie tekstu
178
setting_wiki_compression: Kompresja historii Wiki
179
setting_feeds_limit: Limit danych RSS
180
setting_autofetch_changesets: Automatyczne pobieranie zmian
181
setting_sys_api_enabled: Włączenie WS do zarządzania repozytorium
182
setting_commit_ref_keywords: Słowa tworzące powiązania
183
setting_commit_fix_keywords: Słowa zmieniające status
184
setting_autologin: Auto logowanie
185
setting_date_format: Format daty
186

  
187
label_user: Użytkownik
188
label_user_plural: Użytkownicy
189
label_user_new: Nowy użytkownik
190
label_project: Projekt
191
label_project_new: Nowy projekt
192
label_project_plural: Projekty
193
label_project_all: Wszystkie projekty
194
label_project_latest: Ostatnie projekty
195
label_issue: Zagadnienie
196
label_issue_new: Nowe zagadnienie
197
label_issue_plural: Zagadnienia
198
label_issue_view_all: Zobacz wszystkie zagadnienia
199
label_document: Dokument
200
label_document_new: Nowy dokument
201
label_document_plural: Dokumenty
202
label_role: Rola
203
label_role_plural: Role
204
label_role_new: Nowa rola
205
label_role_and_permissions: Role i Uprawnienia
206
label_member: Uczestnik
207
label_member_new: Nowy uczestnik
208
label_member_plural: Uczestnicy
209
label_tracker: Typ zagadnienia
210
label_tracker_plural: Typy zagadnień
211
label_tracker_new: Nowy typ zagadnienia
212
label_workflow: Przepływ
213
label_issue_status: Status zagadnienia
214
label_issue_status_plural: Statusy zagadnień
215
label_issue_status_new: Nowy status
216
label_issue_category: Kategoria zagadnienia
217
label_issue_category_plural: Kategorie zagadnień
218
label_issue_category_new: Nowa kategoria
219
label_custom_field: Dowolne pole
220
label_custom_field_plural: Dowolne pola
221
label_custom_field_new: Nowe dowolne pole
222
label_enumerations: Wyliczenia
223
label_enumeration_new: Nowa wartość
224
label_information: Informacja
225
label_information_plural: Informacje
226
label_please_login: Zaloguj się
227
label_register: Rejestracja
228
label_password_lost: Zapomniane hasło
229
label_home: Główna
230
label_my_page: Moja strona
231
label_my_account: Moje konto
232
label_my_projects: Moje projekty
233
label_administration: Administracja
234
label_login: Login
235
label_logout: Wylogowanie
236
label_help: Pomoc
237
label_reported_issues: Wprowadzone zagadnienia
238
label_assigned_to_me_issues: Zagadnienia przypisane do mnie
239
label_last_login: Ostatnie połączenie
240
label_last_updates: Ostatnia zmieniana
241
label_last_updates_plural: %d ostatnie zmiany
242
label_registered_on: Zarejestrowany
243
label_activity: Aktywność
244
label_new: Nowy
245
label_logged_as: Zalogowany jako
246
label_environment: Środowisko
247
label_authentication: Identyfikacja
248
label_auth_source: Tryb identyfikacji
249
label_auth_source_new: Nowy tryb identyfikacji
250
label_auth_source_plural: Tryby identyfikacji
251
label_subproject_plural: Podprojekty
252
label_min_max_length: Min - Maks długość
253
label_list: Lista
254
label_date: Data
255
label_integer: Liczba całkowita
256
label_boolean: Wartość logiczna
257
label_string: Tekst
258
label_text: Długi tekst
259
label_attribute: Atrybut
260
label_attribute_plural: Atrybuty
261
label_download: %d Pobranie
262
label_download_plural: %d Pobrania
263
label_no_data: Brak danych do pokazania
264
label_change_status: Status zmian
265
label_history: Historia
266
label_attachment: Plik
267
label_attachment_new: Nowy plik
268
label_attachment_delete: Skasuj plik
269
label_attachment_plural: Pliki
270
label_report: Raport
271
label_report_plural: Raporty
272
label_news: Wiadomość
273
label_news_new: Dodaj wiadomość
274
label_news_plural: Wiadomości
275
label_news_latest: Ostatnie wiadomości
276
label_news_view_all: Pokaż wszystkie wiadomości
277
label_change_log: Lista zmian
278
label_settings: Ustawienia
279
label_overview: Przegląd
280
label_version: Wersja
281
label_version_new: Nowa wersja
282
label_version_plural: Wersje
283
label_confirmation: Potwierdzenie
284
label_export_to: Eksportuj do
285
label_read: Czytanie...
286
label_public_projects: Projekty publiczne
287
label_open_issues: otwarte
288
label_open_issues_plural: otwarte
289
label_closed_issues: zamknięte
290
label_closed_issues_plural: zamknięte
291
label_total: Ogółem
292
label_permissions: Uprawnienia
293
label_current_status: Obecny status
294
label_new_statuses_allowed: Uprawnione nowe statusy
295
label_all: wszystko
296
label_none: brak
297
label_next: Następne
298
label_previous: Poprzednie
299
label_used_by: Używane przez
300
label_details: Szczegóły
301
label_add_note: Dodaj notatkę
302
label_per_page: Na stronę
303
label_calendar: Kalendarz
304
label_months_from: miesiące od
305
label_gantt: Gantt
306
label_internal: Wewnętrzny
307
label_last_changes: ostatnie %d zmian
308
label_change_view_all: Pokaż wszystkie zmiany
309
label_personalize_page: Personalizuj tą stronę
310
label_comment: Komentarz
311
label_comment_plural: Komentarze
312
label_comment_add: Dodaj komentarz
313
label_comment_added: Komentarz dodany
314
label_comment_delete: Usuń komentarze
315
label_query: Dowolne zapytanie
316
label_query_plural: Dowolne zapytania
317
label_query_new: Nowe zapytanie
318
label_filter_add: Dodaj filtr
319
label_filter_plural: Filtry
320
label_equals: równa się
321
label_not_equals: różni się
322
label_in_less_than: mniejsze niż
323
label_in_more_than: większe niż
324
label_in: w
325
label_today: dzisiaj
326
label_less_than_ago: dni mniej
327
label_more_than_ago: dni więcej
328
label_ago: dni temu
329
label_contains: zawiera
330
label_not_contains: nie zawiera
331
label_day_plural: dni
332
label_repository: Repozytorium
333
label_browse: Przegląd
334
label_modification: %d modyfikacja
335
label_modification_plural: %d modyfikacja
336
label_revision: Rewizja
337
label_revision_plural: Rewizje
338
label_added: dodane
339
label_modified: zmodyfikowane
340
label_deleted: usunięte
341
label_latest_revision: Najnowsza rewizja
342
label_latest_revision_plural: Najnowsze rewizje
343
label_view_revisions: Pokaż rewizje
344
label_max_size: Maksymalny rozmiar
345
label_on: 'z'
346
label_sort_highest: Przesuń na górę
347
label_sort_higher: Do góry
348
label_sort_lower: Do dołu
349
label_sort_lowest: Przesuń na dół
350
label_roadmap: Mapa
351
label_roadmap_due_in: W czasie 
352
label_roadmap_no_issues: Brak zagadnień do tej wersji
353
label_search: Szukaj
354
label_result_plural: Rezultatów
355
label_all_words: Wszystkie słowa
356
label_wiki: Wiki
357
label_wiki_edit: Edycja wiki
358
label_wiki_edit_plural: Edycje wiki
359
label_wiki_page: Strona wiki
360
label_wiki_page_plural: Strony wiki
361
label_index_by_title: Indeks
362
label_index_by_date: Index by date
363
label_current_version: Obecna wersja
364
label_preview: Podgląd
365
label_feed_plural: Ilość RSS
366
label_changes_details: Szczegóły wszystkich zmian
367
label_issue_tracking: Śledzenie zagadnień
368
label_spent_time: Spędzony czas
369
label_f_hour: %.2f godzina
370
label_f_hour_plural: %.2f godzin
371
label_time_tracking: Śledzenie czasu
372
label_change_plural: Zmiany
373
label_statistics: Statystyki
374
label_commits_per_month: Zatwierdzenia według miesięcy
375
label_commits_per_author: Zatwierdzenia według autorów
376
label_view_diff: Pokaż różnice
377
label_diff_inline: w linii
378
label_diff_side_by_side: obok siebie
379
label_options: Opcje
380
label_copy_workflow_from: Kopiuj przepływ z 
381
label_permissions_report: Raport uprawnień
382
label_watched_issues: Obserwowane zagadnienia
383
label_related_issues: Powiązane zagadnienia
384
label_applied_status: Stosowany status
385
label_loading: Ładowanie...
386
label_relation_new: Nowe powiązanie
387
label_relation_delete: Usuń powiązanie
388
label_relates_to: powiązane z
389
label_duplicates: duplikaty
390
label_blocks: blokady
391
label_blocked_by: zablokowane przez
392
label_precedes: poprzedza
393
label_follows: podąża
394
label_end_to_start: koniec do początku
395
label_end_to_end: koniec do końca
396
label_start_to_start: początek do początku
397
label_start_to_end: początek do końca
398
label_stay_logged_in: Pozostań zalogowany
399
label_disabled: zablokowany
400
label_show_completed_versions: Pokaż kompletne wersje
401
label_me: ja
402
label_board: Forum
403
label_board_new: Nowe forum
404
label_board_plural: Fora
405
label_topic_plural: Tematy
406
label_message_plural: Wiadomości
407
label_message_last: Ostatnia wiadomość
408
label_message_new: Nowa wiadomość
409
label_reply_plural: Odpowiedzi
410
label_send_information: Wyślij informację użytkownikowi
411
label_year: Rok
412
label_month: Miesiąc
413
label_week: Tydzień
414
label_date_from: Z
415
label_date_to: Do
416
label_language_based: Na podstawie języka
417

  
418
button_login: Login
419
button_submit: Wyślij
420
button_save: Zapisz
421
button_check_all: Zaznacz wszystko
422
button_uncheck_all: Odznacz wszystko
423
button_delete: Usuń
424
button_create: Stwórz
425
button_test: Testuj
426
button_edit: Edytuj
427
button_add: Dodaj
428
button_change: Zmień
429
button_apply: Ustaw
430
button_clear: Wyczyść
431
button_lock: Zablokuj
432
button_unlock: Odblokuj
433
button_download: Pobierz
434
button_list: Lista
435
button_view: Pokaż
436
button_move: Przenieś
437
button_back: Wstecz
438
button_cancel: Anuluj
439
button_activate: Aktywuj
440
button_sort: Sortuj
441
button_log_time: Log czasu
442
button_rollback: Przywróc do tej wersji
443
button_watch: Obserwuj
444
button_unwatch: Nie obserwuj
445
button_reply: Odpowiedz
446
button_archive: Archiwizuj
447
button_unarchive: Przywróc z archiwum
448

  
449
status_active: aktywny
450
status_registered: zarejestrowany
451
status_locked: zablokowany
452

  
453
text_select_mail_notifications: Zaznacz czynności przy których użytkownik powinien być powiadomiony mailem.
454
text_regexp_info: np. ^[A-Z0-9]+$
455
text_min_max_length_info: 0 oznacza brak restrykcji
456
text_project_destroy_confirmation: Jesteś pewien, że chcesz usunąć ten projekt i wszyskie powiązane dane?
457
text_workflow_edit: Zaznacz rolę i typ zagadnienia do edycji przepływu
458
text_are_you_sure: Jesteś pewien ?
459
text_journal_changed: zmienione %s do %s
460
text_journal_set_to: ustawione na %s
461
text_journal_deleted: usunięte
462
text_tip_task_begin_day: zadanie zaczynające się dzisiaj
463
text_tip_task_end_day: zadanie kończące się dzisiaj
464
text_tip_task_begin_end_day: zadanie zaczynające i kończące się dzisiaj
465
text_project_identifier_info: 'Małe litery (a-z), liczby i myślniki dozwolone.<br />Raz zapisany, identyfikator nie może być zmieniony.'
466
text_caracters_maximum: %d znaków maksymalnie.
467
text_length_between: Długość pomiędzy %d i %d znaków.
468
text_tracker_no_workflow: Brak przepływu zefiniowanego dla tego typu zagadnienia
469
text_unallowed_characters: Niedozwolone znaki
470
text_comma_separated: Wielokrotne wartości dozwolone (rozdzielone przecinkami).
471
text_issues_ref_in_commit_messages: Odwołania do zagadnień w komentarzach zatwierdzeń
472

  
473
default_role_manager: Kierownik
474
default_role_developper: Programista
475
default_role_reporter: Wprowadzajacy
476
default_tracker_bug: Błąd
477
default_tracker_feature: Zadanie
478
default_tracker_support: Wsparcie
479
default_issue_status_new: Nowy
480
default_issue_status_assigned: Przypisany
481
default_issue_status_resolved: Rozwiązany
482
default_issue_status_feedback: Odpowiedź
483
default_issue_status_closed: Zamknięty
484
default_issue_status_rejected: Odrzucony
485
default_doc_category_user: Dokumentacja użytkownika
486
default_doc_category_tech: Dokumentacja techniczna
487
default_priority_low: Niski
488
default_priority_normal: Normalny
489
default_priority_high: Wysoki
490
default_priority_urgent: Pilny
491
default_priority_immediate: Natychmiastowy
492
default_activity_design: Projektowanie
493
default_activity_development: Rozwój
494

  
495
enumeration_issue_priorities: Priorytety zagadnień
496
enumeration_doc_categories: Kategorie dokumentów
497
enumeration_activities: Działania (śledzenie czasu)
498
button_rename: Zmień nazwę
499
text_issue_category_destroy_question: Zagadnienia (%d) są przypisane do tej kategorii. Co chcesz uczynić?
500
label_feeds_access_key_created_on: Klucz dostępu RSS stworzony %s dni temu
501
setting_cross_project_issue_relations: Zezwól na powiązania zagadnień między projektami
502
label_roadmap_overdue: %s spóźnienia
503
label_module_plural: Moduły
504
label_this_week: ten tydzień
505
label_jump_to_a_project: Skocz do projektu...
506
field_assignable: Zagadnienia mogą być przypisane do tej roli
507
label_sort_by: Sortuj po %s
508
text_issue_updated: Zagadnienie %s zostało zaktualizowane (by %s).
509
notice_feeds_access_key_reseted: Twój klucz dostępu RSS został zrestetowany.
510
field_redirect_existing_links: Przekierowanie istniejących odnośników
511
text_issue_category_reassign_to: Przydziel zagadnienie do tej kategorii
512
notice_email_sent: Email został wysłany do %s
513
text_issue_added: Zagadnienie %s zostało wprowadzone (by %s).
514
text_wiki_destroy_confirmation: Jesteś pewien, że chcesz usunąć to wiki i całą jego zawartość ?
515
notice_email_error: Wystąpił błąd w trakcie wysyłania maila (%s)
516
label_updated_time: Zaktualizowane %s temu
517
text_issue_category_destroy_assignments: Usuń przydziały kategorii
518
label_send_test_email: Wyślij próbny email
519
button_reset: Resetuj
520
label_added_time_by: Dodane przez %s %s temu
521
field_estimated_hours: Szacowany czas
522
label_file_plural: Pliki
523
label_changeset_plural: Zestawienia zmian
524
field_column_names: Nazwy kolumn
525
label_default_columns: Domyślne kolumny
526
setting_issue_list_default_columns: Domyślne kolumny wiświetlane na liście zagadnień
527
setting_repositories_encodings: Kodowanie repozytoriów
528
notice_no_issue_selected: "Nie wybrano zagadnienia! Zaznacz zagadnienie, które chcesz edytować."
529
label_bulk_edit_selected_issues: Zbiorowa edycja zagadnień
530
label_no_change_option: (Bez zmian)
531
notice_failed_to_save_issues: "Błąd podczas zapisu zagadnień %d z %d zaznaczonych: %s."
532
label_theme: Temat
533
label_default: Domyślne
534
label_search_titles_only: Przeszukuj tylko tytuły
535
label_nobody: nikt
536
button_change_password: Zmień hasło
537
text_user_mail_option: "W przypadku niezaznaczonych projektów, będziesz otrzymywał powiadomienia tylko na temat zagadnien, które obserwujesz, lub w których bierzesz udział (np. jesteś autorem lub adresatem)."
538
label_user_mail_option_selected: "Tylko dla każdego zdarzenia w wybranych projektach..."
539
label_user_mail_option_all: "Dla każdego zdarzenia w każdym moim projekcie"
540
label_user_mail_option_none: "Tylko to co obserwuje lub w czym biorę udział"
541
setting_emails_footer: Stopka e-mail
542
label_float: Liczba rzeczywista
543
button_copy: Kopia
544
mail_body_account_information_external: Możesz użyć twojego "%s" konta do zalogowania.
545
mail_body_account_information: Twoje konto
546
setting_protocol: Protokoł
547
label_user_mail_no_self_notified: "Nie chcę powiadomień o zmianach, które sam wprowadzam."
548
setting_time_format: Format czasu
549
label_registration_activation_by_email: aktywacja konta przez e-mail
550
mail_subject_account_activation_request: Zapytanie aktywacyjne konta %s
551
mail_body_account_activation_request: 'Zarejestrowano nowego użytkownika: (%s). Konto oczekuje na twoje zatwierdzenie:'
552
label_registration_automatic_activation: automatyczna aktywacja kont
553
label_registration_manual_activation: manualna aktywacja kont
554
notice_account_pending: "Twoje konto zostało utworzone i oczekuje na zatwierdzenie administratora."
555
field_time_zone: Strefa czasowa
556
text_caracters_minimum: Musi być nie krótsze niż %d znaków.
557
setting_bcc_recipients: Odbiorcy kopii tajnej (kt/bcc)
558
button_annotate: Adnotuj
559
label_issues_by: Zagadnienia wprowadzone przez %s
560
field_searchable: Przeszukiwalne
561
label_display_per_page: 'Na stronę: %s'
562
setting_per_page_options: Opcje ilości obiektów na stronie
563
label_age: Wiek
564
notice_default_data_loaded: Domyślna konfiguracja została pomyślnie załadowana.
565
text_load_default_configuration: Załaduj domyślną konfigurację
566
text_no_configuration_data: "Role użytkowników, typy zagadnień, statusy zagadnień oraz przepływ pracy nie zostały jeszcze skonfigurowane.\nJest wysoce rekomendowane by załadować domyślną konfigurację. Po załadowaniu będzie możliwość edycji tych danych."
567
error_can_t_load_default_data: "Domyślna konfiguracja nie może być załadowana: %s"
568
button_update: Uaktualnij
569
label_change_properties: Zmień właściwości
570
label_general: Ogólne
571
label_repository_plural: Repozytoria
572
label_associated_revisions: Skojarzone rewizje
573
setting_user_format: Personalny format wyświetlania
574
text_status_changed_by_changeset: Zastosowane w zmianach %s.
575
label_more: Więcej
576
text_issues_destroy_confirmation: 'Czy jestes pewien, że chcesz usunąć wskazane zagadnienia?'
577
label_scm: SCM
578
text_select_project_modules: 'Wybierz moduły do aktywacji w tym projekcie:'
579
label_issue_added: Dodano zagadnienie
580
label_issue_updated: Uaktualniono zagadnienie
581
label_document_added: Dodano dokument
582
label_message_posted: Dodano wiadomość
583
label_file_added: Dodano plik
584
label_news_added: Dodano wiadomość
585
project_module_boards: Fora
586
project_module_issue_tracking: Śledzenie zagadnień
587
project_module_wiki: Wiki
588
project_module_files: Pliki
589
project_module_documents: Dokumenty
590
project_module_repository: Repozytorium
591
project_module_news: Wiadomości
592
project_module_time_tracking: Śledzenie czasu
593
text_file_repository_writable: Zapisywalne repozytorium plików
594
text_default_administrator_account_changed: Zmieniono domyślne hasło administratora
595
text_rmagick_available: RMagick dostępne (opcjonalnie)
596
button_configure: Konfiguruj
597
label_plugins: Wtyczki
598
label_ldap_authentication: Autoryzacja LDAP
599
label_downloads_abbr: Pobieranie
600
label_this_month: ten miesiąc
601
label_last_n_days: ostatnie %d dni
602
label_all_time: cały czas
603
label_this_year: ten rok
604
label_date_range: Zakres datowy
605
label_last_week: ostatni tydzień
606
label_yesterday: wczoraj
607
label_last_month: ostatni miesiąc
608
label_add_another_file: Dodaj kolejny plik
609
label_optional_description: Opcjonalny opis
610
text_destroy_time_entries_question: Zalogowano %.02f godzin przy zagadnieniu, które chcesz usunąć. Co chcesz zrobić?
611
error_issue_not_found_in_project: 'Zaganienie nie zostało znalezione lub nie należy do tego projektu'
612
text_assign_time_entries_to_project: Przypisz logowany czas do projektu
613
text_destroy_time_entries: Usuń zalogowany czas
614
text_reassign_time_entries: 'Przepnij zalogowany czas do tego zagadnienia:'
615
label_chronological_order: W kolejności chronologicznej
616
setting_activity_days_default: Dni wyświetlane w aktywności projektu
617
setting_display_subprojects_issues: Domyślnie pokazuj zagadnienia podprojektów w głównym projekcie
618
field_comments_sorting: Pokazuj komentarze
619
label_reverse_chronological_order: W kolejności odwrotnej do chronologicznej
620
label_preferences: Preferencje
621
label_overall_activity: Ogólna aktywność
622
setting_default_projects_public: Nowe projekty są domyślnie publiczne
623
error_scm_annotate: "Wpis nie istnieje lub nie można do niego dodawać adnotacji."
624
label_planning: Planowanie
625
text_subprojects_destroy_warning: 'Podprojekt(y): %s zostaną także usunięte.'
626
label_and_its_subprojects: %s i podprojekty
627
mail_body_reminder: "Wykaz przypisanych do Ciebie zagadnień, których termin wypada w ciągu następnych %d dni"
628
mail_subject_reminder: "Uwaga na terminy, masz zagadnienia do obsłużenia w ciągu następnych %d dni!"
629
text_user_wrote: '%s napisał:'
630
label_duplicated_by: zdublikowane przez
631
setting_enabled_scm: Dostępny SCM
632
text_enumeration_category_reassign_to: 'Zmień przypisanie na wartość:'
633
text_enumeration_destroy_question: '%d obiektów jest przypisana do tej wartości.'
634
label_incoming_emails: Przygodząca poczta elektroniczna
635
label_generate_key: Wygeneruj klucz
636
setting_mail_handler_api_enabled: Uaktywnij usługi sieciowe (WebServices) dla poczty przychodzącej
637
setting_mail_handler_api_key: Klucz API
638
text_email_delivery_not_configured: "Dostarczanie poczty elektronicznej nie zostało skonfigurowane, więc powiadamianie jest nieaktywne.\nSkonfiguruj serwer SMTP w config/email.yml a następnie zrestartuj aplikację i uaktywnij to."
639
field_parent_title: Strona rodzica
640
label_issue_watchers: Obserwatorzy
641
setting_commit_logs_encoding: Zatwierdź kodowanie wiadomości
642
button_quote: Cytuj
643
setting_sequential_project_identifiers: Generuj sekwencyjne identyfikatory projektów
644
notice_unable_delete_version: Nie można usunąć wersji
645
label_renamed: przemianowano
646
label_copied: skopiowano
647
field_vf_watcher: Obserwator
648
field_vf_personnel: Personel
(1-1/3)