Project

General

Profile

Patch #2442 » sk.yml

Stanislav Pach, 2009-01-04 21:18

 
1
# SK translation by Stanislav Pach | stano.pach@seznam.cz
2

  
3

  
4
_gloc_rule_default: '|n| n==1 ? "" : "_plural" '
5

  
6
actionview_datehelper_select_day_prefix: 
7
actionview_datehelper_select_month_names: Január,Február,Marec,Apríl,Máj,Jún,Júl,August,September,Október,November,December
8
actionview_datehelper_select_month_names_abbr: Jan,Feb,Mar,Apr,Máj,Jún,Júl,Aug,Sep,Okt,Nov,Dec
9
actionview_datehelper_select_month_prefix: 
10
actionview_datehelper_select_year_prefix: 
11
actionview_datehelper_time_in_words_day: 1 deň
12
actionview_datehelper_time_in_words_day_plural: %d dní/dňami
13
actionview_datehelper_time_in_words_hour_about: asi hodinou
14
actionview_datehelper_time_in_words_hour_about_plural: asi %d hodinami
15
actionview_datehelper_time_in_words_hour_about_single: asi hodinou
16
actionview_datehelper_time_in_words_minute: 1 minútou
17
actionview_datehelper_time_in_words_minute_half: pol minútou
18
actionview_datehelper_time_in_words_minute_less_than: menej ako minútou
19
actionview_datehelper_time_in_words_minute_plural: %d minútami
20
actionview_datehelper_time_in_words_minute_single: 1 minútou
21
actionview_datehelper_time_in_words_second_less_than: menej ako sekundou
22
actionview_datehelper_time_in_words_second_less_than_plural: menej ako %d sekundami
23
actionview_instancetag_blank_option: Prosím vyberte
24

  
25
activerecord_error_inclusion: nieje zahrnuté v zozname
26
activerecord_error_exclusion: je rezervované
27
activerecord_error_invalid: je neplatné
28
activerecord_error_confirmation: sa nezhoduje s potvrdením
29
activerecord_error_accepted: musí byť akceptované
30
activerecord_error_empty: nemôže byť prázdne
31
activerecord_error_blank: nemôže byť prázdne
32
activerecord_error_too_long: je príliš dlhé
33
activerecord_error_too_short: je príliš krátke
34
activerecord_error_wrong_length: má chybnú dĺžku
35
activerecord_error_taken: je už použité
36
activerecord_error_not_a_number: nieje číslo
37
activerecord_error_not_a_date: nieje platný dátum
38
activerecord_error_greater_than_start_date: musí byť väčší ako počiatočný dátum
39
activerecord_error_not_same_project: nepatrí rovnakému projektu
40
activerecord_error_circular_dependency: Tento vzťah by vytvoril cyklickú závislosť
41

  
42
general_fmt_age: %d rok
43
general_fmt_age_plural: %d rokov
44
general_fmt_date: %%m/%%d/%%Y
45
general_fmt_datetime: %%m/%%d/%%Y %%I:%%M %%p
46
general_fmt_datetime_short: %%b %%d, %%I:%%M %%p
47
general_fmt_time: %%I:%%M %%p
48
general_text_No: 'Nie'
49
general_text_Yes: 'Áno'
50
general_text_no: 'nie'
51
general_text_yes: 'áno'
52
general_lang_name: 'Slovensky'
53
general_csv_separator: ','
54
general_csv_decimal_separator: '.'
55
general_csv_encoding: UTF-8
56
general_pdf_encoding: UTF-8
57
general_day_names: Pondelok,Utorok,Streda,Štvrtok,Piatok,Sobota,Nedeľa
58
general_first_day_of_week: '1'
59

  
60
notice_account_updated: Účet bol úspešne zmenený.
61
notice_account_invalid_creditentials: Chybné meno alebo heslo
62
notice_account_password_updated: Heslo bolo úspešne zmenené.
63
notice_account_wrong_password: Chybné heslo
64
notice_account_register_done: Účet bol úspešne vytvorený. Pre aktiváciu účtu kliknite na odkaz v emailu, ktorý vam bol zaslaný.
65
notice_account_unknown_email: Neznámy uživateľ.
66
notice_can_t_change_password: Tento účet používa externú autentifikáciu. Tu heslo zmeniť nemôžete.
67
notice_account_lost_email_sent: Bol vám zaslaný email s inštrukciami ako si nastavite nové heslo.
68
notice_account_activated: Váš účet bol aktivovaný. Teraz se môžete prihlásiť.
69
notice_successful_create: Úspešne vytvorené.
70
notice_successful_update: Úspešne aktualizované.
71
notice_successful_delete: Úspešne odstránené.
72
notice_successful_connection: Úspešne pripojené.
73
notice_file_not_found: Stránka, ktorú se snažíte zobraziť, neexistuje alebo bola smazaná.
74
notice_locking_conflict: Údaje boli zmenené iným užívateľom.
75
notice_scm_error: Položka a/alebo revízia neexistuje v repository.
76
notice_not_authorized: Nemáte dostatočné práva pre zobrazenie tejto stránky.
77
notice_email_sent: Na adresu %s bol odeslaný email
78
notice_email_error: Pri odosielaní emailu nastala chyba (%s)
79
notice_feeds_access_key_reseted: Váš klúč pre prístup k Atomu bol resetovaný.
80
notice_failed_to_save_issues: "Nastala chyba pri ukládaní %d úloh na %d zvolený: %s."
81
notice_no_issue_selected: "Nebola zvolená žiadná úloha. Prosím, zvoľte úlohy, ktoré chcete editovať"
82
notice_account_pending: "Váš účet bol vytvorený, teraz čaká na schválenie administrátorom."
83
notice_default_data_loaded: Výchozia konfigurácia úspešne nahraná.
84

  
85
error_can_t_load_default_data: "Výchozia konfigurácia nebola nahraná: %s"
86
error_scm_not_found: "Položka a/alebo revízia neexistuje v repository."
87
error_scm_command_failed: "Pri pokuse o prístup k repository došlo k chybe: %s"
88
error_issue_not_found_in_project: 'Úloha nebola nájdená alebo nepatrí k tomuto projektu'
89

  
90
mail_subject_lost_password: Vaše heslo (%s)
91
mail_body_lost_password: 'Pre zmenu vašeho hesla kliknite na následujúci odkaz:'
92
mail_subject_register: Aktivácia účtu (%s)
93
mail_body_register: 'Pre aktiváciu vašeho účtu kliknite na následujúci odkaz:'
94
mail_body_account_information_external: Pomocou vašeho účtu "%s" se môžete prihlásiť.
95
mail_body_account_information: Informácie o vašom účte
96
mail_subject_account_activation_request: Aktivácia %s účtu
97
mail_body_account_activation_request: Bol zaregistrovaný nový uživateľ "%s". Aktivácia jeho účtu závisí na vašom potvrdení.
98

  
99
gui_validation_error: 1 chyba
100
gui_validation_error_plural: %d chyb(y)
101

  
102
field_name: Názov
103
field_description: Popis
104
field_summary: Prehľad
105
field_is_required: Povinné pole
106
field_firstname: Meno
107
field_lastname: Priezvisko
108
field_mail: Email
109
field_filename: Súbor
110
field_filesize: Veľkosť
111
field_downloads: Stiahnuté
112
field_author: Autor
113
field_created_on: Vytvorené
114
field_updated_on: Aktualizované
115
field_field_format: Formát
116
field_is_for_all: Pre všetky projekty
117
field_possible_values: Možné hodnoty
118
field_regexp: Regulérny výraz
119
field_min_length: Minimálna dĺžka
120
field_max_length: Maximálna dĺžka
121
field_value: Hodnota
122
field_category: Kategória
123
field_title: Názov
124
field_project: Projekt
125
field_issue: Úloha
126
field_status: Stav
127
field_notes: Poznámka
128
field_is_closed: Úloha uzavretá
129
field_is_default: Východzí stav
130
field_tracker: Fronta
131
field_subject: Predmet
132
field_due_date: Uzavrieť do
133
field_assigned_to: Priradené
134
field_priority: Priorita
135
field_fixed_version: Priradené k verzii
136
field_user: Užívateľ
137
field_role: Rola
138
field_homepage: Domovská stránka
139
field_is_public: Verejný
140
field_parent: Nadradený projekt
141
field_is_in_chlog: Úlohy zobrazené v rozdielovom logu
142
field_is_in_roadmap: Úlohy zobrazené v pláne
143
field_login: Login
144
field_mail_notification: Emailové oznámenie
145
field_admin: Administrátor
146
field_last_login_on: Posledné prihlásenie
147
field_language: Jazyk
148
field_effective_date: Dátum
149
field_password: Heslo
150
field_new_password: Nové heslo
151
field_password_confirmation: Potvrdenie
152
field_version: Verzia
153
field_type: Typ
154
field_host: Host
155
field_port: Port
156
field_account: Účet
157
field_base_dn: Base DN
158
field_attr_login: Prihlásenie (atribut)
159
field_attr_firstname: Meno (atribut)
160
field_attr_lastname: Priezvisko (atribut)
161
field_attr_mail: Email (atribut)
162
field_onthefly: Automatické vytváranie užívateľov
163
field_start_date: Začiatok
164
field_done_ratio: %% Hotovo
165
field_auth_source: Autentifikačný mód
166
field_hide_mail: Nezobrazovať môj email
167
field_comments: Komentár
168
field_url: URL
169
field_start_page: Výchozia stránka
170
field_subproject: Podprojekt
171
field_hours: hodiny
172
field_activity: Aktivita
173
field_spent_on: Dátum
174
field_identifier: Identifikátor
175
field_is_filter: Použíť ako filter
176
field_issue_to_id: Súvisiaca úloha
177
field_delay: Oneskorenie
178
field_assignable: Úlohy môžu byť priradené tejto roli
179
field_redirect_existing_links: Presmerovať existujúce odkazy
180
field_estimated_hours: Odhadovaná doba
181
field_column_names: Stĺpce
182
field_time_zone: Časové pásmo
183
field_searchable: Umožniť vyhľadávanie
184
field_default_value: Východzia hodnota
185
field_comments_sorting: Zobraziť komentáre
186

  
187
setting_app_title: Názov aplikácie
188
setting_app_subtitle: Podtitulok aplikácie
189
setting_welcome_text: Uvítací text
190
setting_default_language: Východzí jazyk
191
setting_login_required: Auten. vyžadovaná
192
setting_self_registration: Povolenie vlastnej registrácie
193
setting_attachment_max_size: Maximálna veľkosť prílohy
194
setting_issues_export_limit: Limit pre export úloh
195
setting_mail_from: Odosielať emaily z adresy
196
setting_bcc_recipients: Príjemci skrytej kópie (bcc)
197
setting_host_name: Hostname
198
setting_text_formatting: Formátovanie textu
199
setting_wiki_compression: Kompresia histórie Wiki 
200
setting_feeds_limit: Limit zobrazených položiek (Atom feed)
201
setting_default_projects_public: Nové projekty nastavovať ako verejné
202
setting_autofetch_changesets: Automatický prenos zmien
203
setting_sys_api_enabled: Povolit WS pre správu repozitory
204
setting_commit_ref_keywords: Klúčové slová pre odkazy
205
setting_commit_fix_keywords: Klúčové slová pre uzavretie
206
setting_autologin: Automatické prihlasovanie
207
setting_date_format: Formát dátumu
208
setting_time_format: Formát času
209
setting_cross_project_issue_relations: Povoliť väzby úloh skrz projekty
210
setting_issue_list_default_columns: Východzie stĺpce zobrazené v zozname úloh
211
setting_repositories_encodings: Kódovanie 
212
setting_emails_footer: Zapätie emailov
213
setting_protocol: Protokol
214
setting_per_page_options: Povolené množstvo riadkov na stránke
215
setting_user_format: Formát zobrazenia užívateľa
216
setting_activity_days_default: Zobrazené dni aktivity projektu: 
217
setting_display_subprojects_issues: Prednastavenie zobrazenia úloh podporojektov v hlavnom projekte
218

  
219
project_module_issue_tracking: Sledovanie úloh
220
project_module_time_tracking: Sledovanie času
221
project_module_news: Novinky
222
project_module_documents: Dokumenty
223
project_module_files: Súbory
224
project_module_wiki: Wiki 
225
project_module_repository: Repository
226
project_module_boards: Diskusie
227

  
228
label_user: Užívateľ
229
label_user_plural: Užívatelia
230
label_user_new: Nový užívateľ
231
label_project: Projekt
232
label_project_new: Nový projekt
233
label_project_plural: Projekty
234
label_project_all: Všetky projekty
235
label_project_latest: Posledné projekty
236
label_issue: Úloha
237
label_issue_new: Nová úloha
238
label_issue_plural: Úlohy
239
label_issue_view_all: Všetky úlohy
240
label_issues_by: Úlohy od užívateľa %s
241
label_issue_added: Úloha pridaná
242
label_issue_updated: Úloha aktualizovaná
243
label_document: Dokument
244
label_document_new: Nový dokument
245
label_document_plural: Dokumenty
246
label_document_added: Dokument pridaný
247
label_role: Rola
248
label_role_plural: Role
249
label_role_new: Nová rola
250
label_role_and_permissions: Role a práva
251
label_member: Člen
252
label_member_new: Nový člen
253
label_member_plural: Členovia
254
label_tracker: Fronta
255
label_tracker_plural: Fronty
256
label_tracker_new: Nová fronta
257
label_workflow: Workflow
258
label_issue_status: Stav úloh
259
label_issue_status_plural: Stavy úloh
260
label_issue_status_new: Nový stav
261
label_issue_category: Kategória úloh
262
label_issue_category_plural: Kategórie úloh
263
label_issue_category_new: Nová kategória
264
label_custom_field: Užívateľské pole
265
label_custom_field_plural: Užívateľské polia
266
label_custom_field_new: Nové užívateľské pole
267
label_enumerations: Zoznamy
268
label_enumeration_new: Nová hodnota
269
label_information: Informácia
270
label_information_plural: Informácie
271
label_please_login: Prosím prihláste sa
272
label_register: Registrovať
273
label_password_lost: Zabudnuté heslo
274
label_home: Domovská stránka
275
label_my_page: Moja stránka
276
label_my_account: Môj účet
277
label_my_projects: Moje projekty
278
label_administration: Administrácia
279
label_login: Prihlásenie
280
label_logout: Odhlásenie
281
label_help: Nápoveda
282
label_reported_issues: Nahlásené úlohy
283
label_assigned_to_me_issues: Moje úlohy
284
label_last_login: Posledné prihlásenie
285
label_last_updates: Posledná zmena
286
label_last_updates_plural: %d posledné zmeny
287
label_registered_on: Registrovaný
288
label_activity: Aktivita
289
label_overall_activity: Celková aktivita
290
label_new: Nový
291
label_logged_as: Prihlásený ako
292
label_environment: Prostredie
293
label_authentication: Autentifikácia
294
label_auth_source: Mód autentifikácie
295
label_auth_source_new: Nový mód autentifikácie
296
label_auth_source_plural: Módy autentifikácie
297
label_subproject_plural: Podprojekty
298
label_min_max_length: Min - Max dĺžka
299
label_list: Zoznam
300
label_date: Dátum
301
label_integer: Celé číslo
302
label_float: Desatinné číslo
303
label_boolean: Áno/Nie
304
label_string: Text
305
label_text: Dlhý text
306
label_attribute: Atribut
307
label_attribute_plural: Atributy
308
label_download: %d Download
309
label_download_plural: %d Downloady
310
label_no_data: Žiadné položky
311
label_change_status: Zmeniť stav
312
label_history: História
313
label_attachment: Súbor
314
label_attachment_new: Nový súbor
315
label_attachment_delete: Odstrániť súbor
316
label_attachment_plural: Súbory
317
label_file_added: Súbor pridaný
318
label_report: Prehľad
319
label_report_plural: Prehľady
320
label_news: Novinky
321
label_news_new: Pridať novinku
322
label_news_plural: Novinky
323
label_news_latest: Posledné novinky
324
label_news_view_all: Zobrazit všetky novinky
325
label_news_added: Novinka pridaná
326
label_change_log: Protokol zmien
327
label_settings: Nastavenie
328
label_overview: Prehľad
329
label_version: Verzia
330
label_version_new: Nová verzia
331
label_version_plural: Verzie
332
label_confirmation: Potvrdenie
333
label_export_to: 'Tiež k dispozícií:'
334
label_read: Načíta sa...
335
label_public_projects: Verejné projekty
336
label_open_issues: Otvorený
337
label_open_issues_plural: Otvorené
338
label_closed_issues: Uzavrený
339
label_closed_issues_plural: Uzavrené
340
label_total: Celkovo
341
label_permissions: Práva
342
label_current_status: Aktuálny stav
343
label_new_statuses_allowed: Nové povolené stavy
344
label_all: všetko
345
label_none: nič
346
label_nobody: nikto
347
label_next: Ďalší
348
label_previous: Predchádzajúci
349
label_used_by: Použité
350
label_details: Detaily
351
label_add_note: Pridať poznámku
352
label_per_page: Na stránku
353
label_calendar: Kalendár
354
label_months_from: mesiacov od
355
label_gantt: Ganttov graf
356
label_internal: Interný
357
label_last_changes: posledných %d zmien
358
label_change_view_all: Zobraziť všetky zmeny
359
label_personalize_page: Prispôsobiť túto stránku
360
label_comment: Komentár
361
label_comment_plural: Komentáre
362
label_comment_add: Pridať komentár
363
label_comment_added: Komentár pridaný
364
label_comment_delete: Odstrániť komentár
365
label_query: Užívateľský dotaz
366
label_query_plural: Užívateľské dotazy
367
label_query_new: Nový dotaz
368
label_filter_add: Pridať filter
369
label_filter_plural: Filtre
370
label_equals: je
371
label_not_equals: nieje
372
label_in_less_than: je menší ako
373
label_in_more_than: je väčší ako
374
label_in: v
375
label_today: dnes
376
label_all_time: vždy
377
label_yesterday: včera
378
label_this_week: tento týždeň
379
label_last_week: minulý týždeň
380
label_last_n_days: posledných %d dní
381
label_this_month: tento mesiac
382
label_last_month: minulý mesiac
383
label_this_year: tento rok
384
label_date_range: Časový rozsah
385
label_less_than_ago: pred menej ako (dňami)
386
label_more_than_ago: pred viac ako (dňami)
387
label_ago: pred (dňami)
388
label_contains: obsahuje
389
label_not_contains: neobsahuje
390
label_day_plural: dní
391
label_repository: Repository
392
label_repository_plural: Repository
393
label_browse: Prechádzať
394
label_modification: %d zmena
395
label_modification_plural: %d zmien
396
label_revision: Revízia
397
label_revision_plural: Revízií
398
label_associated_revisions: Súvisiace verzie
399
label_added: pridané
400
label_modified: zmenené
401
label_deleted: odstránené
402
label_latest_revision: Posledná revízia
403
label_latest_revision_plural: Posledné revízie
404
label_view_revisions: Zobraziť revízie
405
label_max_size: Maximálna veľkosť
406
label_on: 'z celkovo'
407
label_sort_highest: Presunúť na začiatok
408
label_sort_higher: Presunúť navrch
409
label_sort_lower: Presunúť dole
410
label_sort_lowest: Presunúť na koniec
411
label_roadmap: Plán
412
label_roadmap_due_in: Zostáva %s
413
label_roadmap_overdue: %s neskoro
414
label_roadmap_no_issues: Pre túto verziu niesu žiadne úlohy
415
label_search: Hľadať
416
label_result_plural: Výsledky
417
label_all_words: Všetky slova
418
label_wiki: Wiki 
419
label_wiki_edit: Wiki úprava
420
label_wiki_edit_plural: Wiki úpravy
421
label_wiki_page: Wiki stránka
422
label_wiki_page_plural: Wiki stránky
423
label_index_by_title: Index podľa názvu
424
label_index_by_date: Index podľa dátumu
425
label_current_version: Aktuálna verzia
426
label_preview: Náhľad
427
label_feed_plural: Príspevky
428
label_changes_details: Detail všetkých zmien
429
label_issue_tracking: Sledovanie úloh
430
label_spent_time: Strávený čas
431
label_f_hour: %.2f hodina
432
label_f_hour_plural: %.2f hodín
433
label_time_tracking: Sledovánie času
434
label_change_plural: Zmeny
435
label_statistics: Štatistiky
436
label_commits_per_month: Úkony za mesiac
437
label_commits_per_author: Úkony podľa autora
438
label_view_diff: Zobrazit rozdiely
439
label_diff_inline: vo vnútri
440
label_diff_side_by_side: vedľa seba
441
label_options: Nastavenie
442
label_copy_workflow_from: Kopírovať workflow z
443
label_permissions_report: Prehľad práv
444
label_watched_issues: Sledované úlohy
445
label_related_issues: Súvisiace úlohy
446
label_applied_status: Použitý stav
447
label_loading: Nahrávam ...
448
label_relation_new: Nová súvislosť
449
label_relation_delete: Odstrániť súvislosť
450
label_relates_to: súvisiací s
451
label_duplicates: duplicity
452
label_blocks: blokovaný
453
label_blocked_by: zablokovaný
454
label_precedes: predcháza
455
label_follows: následuje
456
label_end_to_start: od konca na začiatok
457
label_end_to_end: od konca do konca
458
label_start_to_start: od začiatku do začiatku
459
label_start_to_end: od začiatku do konca
460
label_stay_logged_in: Zostať prihlásený
461
label_disabled: zakazané
462
label_show_completed_versions: Ukázať dokončené verzie
463
label_me: ja
464
label_board: Fórum
465
label_board_new: Nové fórum
466
label_board_plural: Fóra
467
label_topic_plural: Témy
468
label_message_plural: Správy
469
label_message_last: Posledná správa
470
label_message_new: Nová správa
471
label_message_posted: Správa pridaná
472
label_reply_plural: Odpovede
473
label_send_information: Zaslať informácie o účte užívateľa
474
label_year: Rok
475
label_month: Mesiac
476
label_week: Týžden
477
label_date_from: Od
478
label_date_to: Do
479
label_language_based: Podľa výchozieho jazyka
480
label_sort_by: Zoradenie podľa %s
481
label_send_test_email: Poslať testovací email
482
label_feeds_access_key_created_on: Prístupový klúč pre RSS bol vytvorený pred %s
483
label_module_plural: Moduly
484
label_added_time_by: 'Pridané užívateľom %s pred %s'
485
label_updated_time: 'Aktualizované pred %s'
486
label_jump_to_a_project: Zvoliť projekt...
487
label_file_plural: Súbory
488
label_changeset_plural: Sady zmien
489
label_default_columns: Východzie stĺpce
490
label_no_change_option: (bez zmeny)
491
label_bulk_edit_selected_issues: Skupinová úprava vybraných úloh
492
label_theme: Téma
493
label_default: Východzí
494
label_search_titles_only: Vyhľadávať iba v názvoch
495
label_user_mail_option_all: "Pre všetky události všetkých mojích projektov"
496
label_user_mail_option_selected: "Pre všetky události vybraných projektov.."
497
label_user_mail_option_none: "Len pre události, ktoré sledujem alebo sa ma týkajú"
498
label_user_mail_no_self_notified: "Nezasielať informácie o mnou vytvorených zmenách"
499
label_registration_activation_by_email: aktivácia účtu emailom
500
label_registration_manual_activation: manuálna aktivácia účtu
501
label_registration_automatic_activation: automatická aktivácia účtu
502
label_display_per_page: '%s na stránku'
503
label_age: Vek
504
label_change_properties: Zmeniť vlastnosti
505
label_general: Všeobecné
506
label_more: Viac
507
label_scm: SCM
508
label_plugins: Pluginy
509
label_ldap_authentication: Autentifikácia LDAP
510
label_downloads_abbr: D/L
511
label_optional_description: Voliteľný popis
512
label_add_another_file: Pridať další súbor
513
label_preferences: Nastavenia
514
label_chronological_order: V chronologickom poradí
515
label_reverse_chronological_order: V obrátenom chronologickom poradí
516

  
517
button_login: Prihlásiť
518
button_submit: Potvrdiť
519
button_save: Uložiť
520
button_check_all: Označiť všetko
521
button_uncheck_all: Odznačiť všetko
522
button_delete: Odstrániť
523
button_create: Vytvoriť
524
button_test: Test
525
button_edit: Upraviť
526
button_add: Pridať
527
button_change: Zmeniť
528
button_apply: Použiť
529
button_clear: Zmazať
530
button_lock: Zamknúť
531
button_unlock: Odomknúť
532
button_download: Stiahnúť
533
button_list: Vypísať
534
button_view: Zobraziť
535
button_move: Presunúť
536
button_back: Naspäť
537
button_cancel: Storno
538
button_activate: Aktivovať
539
button_sort: Zoradenie
540
button_log_time: Pridať čas
541
button_rollback: Naspäť k tejto verzii
542
button_watch: Sledovať
543
button_unwatch: Nesledovať
544
button_reply: Odpovedať
545
button_archive: Archivovať
546
button_unarchive: Odarchivovať
547
button_reset: Reset
548
button_rename: Premenovať
549
button_change_password: Zmeniť heslo
550
button_copy: Kopírovať
551
button_annotate: Komentovať
552
button_update: Aktualizovať
553
button_configure: Konfigurovať
554

  
555
status_active: aktívny
556
status_registered: registrovaný
557
status_locked: uzamknutý
558

  
559
text_select_mail_notifications: Vyberte akciu, pri ktorej bude zaslané upozornenie emailom
560
text_regexp_info: napr. ^[A-Z0-9]+$
561
text_min_max_length_info: 0 znamená bez limitu
562
text_project_destroy_confirmation: Ste si istý, že chcete odstránit tento projekt a všetky súvisiace dáta ?
563
text_workflow_edit: Vyberte rolu a frontu k editácii workflow
564
text_are_you_sure: Ste si istý?
565
text_journal_changed: zmenené z %s na %s
566
text_journal_set_to: nastavené na %s
567
text_journal_deleted: odstránené
568
text_tip_task_begin_day: úloha začína v tento deň
569
text_tip_task_end_day: úloha končí v tento deň
570
text_tip_task_begin_end_day: úloha začína a končí v tento deň
571
text_project_identifier_info: 'Povolené znaky malé písmena (a-z), čísla a pomlčka.<br />Po uložení nieje možné identifikátor zmeniť.'
572
text_caracters_maximum: %d znakov maximálne.
573
text_caracters_minimum: Musí byť aspoň %d znaky/ov dlhé.
574
text_length_between: Dĺžka medzi %d až %d znakmi.
575
text_tracker_no_workflow: Pre tuto frontu nieje definovaný žiadný workflow
576
text_unallowed_characters: Nepovolené znaky
577
text_comma_separated: Je povolené viacero hodnôt (oddelené navzájom čiarkou).
578
text_issues_ref_in_commit_messages: Odkazovať a upravovať úlohy v správach s následovnym obsahom
579
text_issue_added: úloha %s bola vytvorená užívateľom %s.
580
text_issue_updated: Úloha %s byla aktualizovaná užívateľom %s.
581
text_wiki_destroy_confirmation: Naozaj si prajete odstráni%t túto Wiki a celý jej obsah?
582
text_issue_category_destroy_question: Niektoré úlohy (%d) sú priradené k tejto kategórii. Čo chtete s nimi spraviť?
583
text_issue_category_destroy_assignments: Zrušiť priradenie ku kategórii
584
text_issue_category_reassign_to: Priradiť úlohy do tejto kategórie
585
text_user_mail_option: "U projektov, které neboli vybrané, budete dostávať oznamenie iba o vašich či o sledovaných položkách (napr. o položkách, ktorých ste autor, alebo ku ktorým ste priradený/á)."
586
text_no_configuration_data: "Role, fronty, stavy úloh ani workflow neboli zatiaľ nakonfigurované.\nVelmi doporučujeme nahrať východziu konfiguráciu. Potom si môžete všetko upraviť"
587
text_load_default_configuration: Nahrať východziu konfiguráciu
588
text_status_changed_by_changeset: Aktualizované v sade zmien %s.
589
text_issues_destroy_confirmation: 'Naozaj si prajete odstrániť všetky zvolené úlohy?'
590
text_select_project_modules: 'Aktivne moduly v tomto projekte:'
591
text_default_administrator_account_changed: Zmenené výchozie nastavenie administrátorského účtu
592
text_file_repository_writable: Povolený zápis do repository
593
text_rmagick_available: RMagick k dispozícií (voliteľné)
594
text_destroy_time_entries_question: U úloh, které chcete odstraniť, je evidované %.02f práce. Čo chcete vykonať?
595
text_destroy_time_entries: Odstrániť evidované hodiny.
596
text_assign_time_entries_to_project: Priradiť evidované hodiny projektu
597
text_reassign_time_entries: 'Preradiť evidované hodiny k tejto úlohe:'
598

  
599
default_role_manager: Manažér
600
default_role_developper: Vývojár
601
default_role_reporter: Reportér
602
default_tracker_bug: Chyba
603
default_tracker_feature: Rozšírenie
604
default_tracker_support: Podpora
605
default_issue_status_new: Nový
606
default_issue_status_assigned: Priradený
607
default_issue_status_resolved: Vyriešený
608
default_issue_status_feedback: Čaká sa
609
default_issue_status_closed: Uzavrený
610
default_issue_status_rejected: Odmietnutý
611
default_doc_category_user: Užívateľská dokumentácia
612
default_doc_category_tech: Technická dokumentácia
613
default_priority_low: Nízká
614
default_priority_normal: Normálna
615
default_priority_high: Vysoká
616
default_priority_urgent: Urgentná
617
default_priority_immediate: Okamžitá
618
default_activity_design: Design
619
default_activity_development: Vývoj
620

  
621
enumeration_issue_priorities: Priority úloh
622
enumeration_doc_categories: Kategorie dokumentov
623
enumeration_activities: Aktivity (sledovanie času)
624
error_scm_annotate: "Položka neexistuje alebo nemôže byť komentovaná."
625
label_planning: Plánovanie
626
text_subprojects_destroy_warning: 'Jeho podprojekt(y): %s budú takisto vymazané.'
627
label_and_its_subprojects: %s a jeho podprojekty
628
mail_body_reminder: "%d úloha(y), ktorá(é) je(sú) vám priradený(é), ma(jú) byť hotova(é) za %d dní:"
629
mail_subject_reminder: "%d úloha(y) ma(jú) byť hotova(é) za pár dní"
630
text_user_wrote: '%s napísal:'
631
label_duplicated_by: duplikovaný
632
setting_enabled_scm: Zapnúť SCM
633
text_enumeration_category_reassign_to: 'Prenastaviť na túto hodnotu:'
634
text_enumeration_destroy_question: '%d objekty nastavené na túto hodnotu.'
635
label_incoming_emails: Príchádzajúce emaily
636
label_generate_key: Vygenerovať kľúč
637
setting_mail_handler_api_enabled: Zapnúť WS pre príchodzie emaily
638
setting_mail_handler_api_key: API kľúč
639
text_email_delivery_not_configured: "Doručenie emailov nieje nastavené, notifikácie vypnuté.\nNastavte váš SMTP server v config/email.yml a reštartnite aplikáciu pre aktiváciu funkcie."
640
field_parent_title: Nadradená stránka
641
label_issue_watchers: Pozorovatelia
642
setting_commit_logs_encoding: Kódovanie prenášaných správ
643
button_quote: Citácia
644
setting_sequential_project_identifiers: Generovať sekvenčné identifikátory projektov
645
notice_unable_delete_version: Verzia nemôže byť zmazaná
646
label_renamed: premenované
647
label_copied: kopírované
648
setting_plain_text_mail: Len jednoduchý text (bez HTML)
649
permission_view_files: Zobrazenie súborov
650
permission_edit_issues: Editácia úloh
651
permission_edit_own_time_entries: Editácia vlastných časových logov
652
permission_manage_public_queries: Správa verejných dotazov
653
permission_add_issues: Pridanie úlohy
654
permission_log_time: Log stráveného času
655
permission_view_changesets: Zobrazenie sád zmien
656
permission_view_time_entries: Zobrazenie stráveného času
657
permission_manage_versions: Správa verzií
658
permission_manage_wiki: Správa Wiki 
659
permission_manage_categories: Správa kategórií úloh
660
permission_protect_wiki_pages: Ochrana Wiki strániek
661
permission_comment_news: Komentovanie noviniek
662
permission_delete_messages: Mazanie správ
663
permission_select_project_modules: Voľba projektových modulov
664
permission_manage_documents: Správa dokumentov
665
permission_edit_wiki_pages: Editácia Wiki strániek
666
permission_add_issue_watchers: Pridanie pozorovateľov
667
permission_view_gantt: Zobrazenie Ganttovho diagramu
668
permission_move_issues: Presun úloh
669
permission_manage_issue_relations: Správa vzťahov úloh
670
permission_delete_wiki_pages: Mazanie Wiki strániek
671
permission_manage_boards: Správa diskusií
672
permission_delete_wiki_pages_attachments: Mazanie Wiki príloh
673
permission_view_wiki_edits: Zobrazenie Wiki zmien
674
permission_add_messages: Pridanie správ
675
permission_view_messages: Zobrazenie správ
676
permission_manage_files: Správa súborov
677
permission_edit_issue_notes: Editácia poznámok úlohy
678
permission_manage_news: Správa noviniek
679
permission_view_calendar: Zobrazenie kalendára
680
permission_manage_members: Správa členov
681
permission_edit_messages: Editácia správ
682
permission_delete_issues: Mazanie správ
683
permission_view_issue_watchers: Zobrazenie zoznamu pozorovateľov
684
permission_manage_repository: Správa repository
685
permission_commit_access: Povoliť prístup
686
permission_browse_repository: Prechádzanie (browse) repository
687
permission_view_documents: Zobrazenie dokumentov
688
permission_edit_project: Editovanie projektu
689
permission_add_issue_notes: Pridanie poznámky úlohy
690
permission_save_queries: Uloženie dotazov
691
permission_view_wiki_pages: Zobrazenie Wiki strániek
692
permission_rename_wiki_pages: Premenovanie Wiki strániek
693
permission_edit_time_entries: Editácia časových záznamov 
694
permission_edit_own_issue_notes: Editácia vlastných poznámok úlohy
695
setting_gravatar_enabled: Použitie užívateľských Gravatar ikon
696
permission_edit_own_messages: Úprava vlastných správ
697
permission_delete_own_messages: Mazanie vlastných správ
698
text_repository_usernames_mapping: "Vyberte alebo doplňte užívateľov systému Redmine, ktorí majú byť namapovaní k užívateľským menám, nájdeným v logu repository.\nUžívatelia s rovnakým prihlasovacím menom alebo emailom v systéme Redmine a repository mapovaní automaticky."
699
label_example: Príklad
700
label_user_activity: "Aktivita užívateľa %s"
701
label_updated_time_by: Aktualizované užívateľom %s pred %s
702
text_diff_truncated: '... Tento rozdielový výpis bol skratený, pretože prekračuje maximálnu veľkosť, ktorá môže byť zobrazená.'
703
setting_diff_max_lines_displayed: Maximálne množstvo zobrazených riadkov rozdielového výpisu
704
text_plugin_assets_writable: Adresár pre pluginy s možnosťou zápisu
705
warning_attachments_not_saved: "%d súbor(y) nemohli byť uložené."
  (1-1/1)