Project

General

Profile

Patch #2445 » nl.yml.patch

Patch Dutch language file - Daniel Gressmann, 2009-01-05 17:12

View differences:

nl.yml (working copy)
1 1
_gloc_rule_default: '|n| n==1 ? "" : "_plural" '
2

 
3 2
actionview_datehelper_select_day_prefix:
4 3
actionview_datehelper_select_month_names: Januari,Februari,Maart,April,Mei,Juni,Juli,Augustus,September,Oktober,November,December
5 4
actionview_datehelper_select_month_names_abbr: Jan,Feb,Maa,Apr,Mei,Jun,Jul,Aug,Sep,Okt,Nov,Dec
......
18 17
actionview_datehelper_time_in_words_second_less_than: minder dan een seconde
19 18
actionview_datehelper_time_in_words_second_less_than_plural: minder dan %d seconden
20 19
actionview_instancetag_blank_option: Selecteer
21

 
22
activerecord_error_inclusion: staat niet in de lijst
23
activerecord_error_exclusion: is gereserveerd
24
activerecord_error_invalid: is ongeldig
25
activerecord_error_confirmation: komt niet overeen met bevestiging
26 20
activerecord_error_accepted: moet geaccepteerd worden
27
activerecord_error_empty: mag niet leeg zijn
28 21
activerecord_error_blank: mag niet blanco zijn
29
activerecord_error_too_long: is te lang
30
activerecord_error_too_short: is te kort
31
activerecord_error_wrong_length: heeft de verkeerde lengte
32
activerecord_error_taken: is al in gebruik
33
activerecord_error_not_a_number: is geen getal
22
activerecord_error_circular_dependency: Deze relatie zou een circulaire afhankelijkheid tot gevolg hebben
23
activerecord_error_confirmation: komt niet overeen met bevestiging
24
activerecord_error_empty: mag niet leeg zijn
25
activerecord_error_exclusion: is gereserveerd
26
activerecord_error_greater_than_start_date: moet na de startdatum liggen
27
activerecord_error_inclusion: staat niet in de lijst
28
activerecord_error_invalid: is ongeldig
34 29
activerecord_error_not_a_date: is geen valide datum
35
activerecord_error_greater_than_start_date: moet hoger zijn dan startdatum
30
activerecord_error_not_a_number: is geen getal
36 31
activerecord_error_not_same_project: hoort niet bij hetzelfde project
37
activerecord_error_circular_dependency: Deze relatie zou een circulaire afhankelijkheid tot gevolg hebben
38

 
39
general_fmt_age: %d jr
40
general_fmt_age_plural: %d jr
41
general_fmt_date: %%m/%%d/%%Y
42
general_fmt_datetime: %%m/%%d/%%Y %%I:%%M %%p
43
general_fmt_datetime_short: %%b %%d, %%I:%%M %%p
44
general_fmt_time: %%I:%%M %%p
45
general_text_No: 'Nee'
46
general_text_Yes: 'Ja'
47
general_text_no: 'nee'
48
general_text_yes: 'ja'
49
general_lang_name: 'Nederlands'
50
general_csv_separator: ','
51
general_csv_decimal_separator: '.'
52
general_csv_encoding: ISO-8859-1
53
general_pdf_encoding: ISO-8859-1
54
general_day_names: Maandag, Dinsdag, Woensdag, Donderdag, Vrijdag, Zaterdag, Zondag
55
general_first_day_of_week: '7'
56

 
57
notice_account_updated: Account is met succes gewijzigd
58
notice_account_invalid_creditentials: Incorrecte gebruikersnaam of wachtwoord
59
notice_account_password_updated: Wachtwoord is met succes gewijzigd
60
notice_account_wrong_password: Incorrect wachtwoord
61
notice_account_register_done: Account is met succes aangemaakt.
62
notice_account_unknown_email: Onbekende gebruiker.
63
notice_can_t_change_password: Dit account gebruikt een externe bron voor authenticatie. Het is niet mogelijk om het wachtwoord te veranderen.
64
notice_account_lost_email_sent: Er is een e-mail naar u verstuurd met instructies over het kiezen van een nieuw wachtwoord.
65
notice_account_activated: uw account is geactiveerd. u kunt nu inloggen.
66
notice_successful_create: Succesvol aangemaakt.
67
notice_successful_update: Wijzigen succesvol.
68
notice_successful_delete: Succesvol verwijderd.
69
notice_successful_connection: Verbinding succesvol.
70
notice_file_not_found: De pagina die u probeerde te benaderen bestaat niet of is verwijderd.
71
notice_locking_conflict: De gegevens zijn gewijzigd door een andere gebruiker.
72
notice_not_authorized: Het is u niet toegestaan deze pagina te raadplegen.
73
notice_email_sent: Een e-mail werd verstuurd naar %s
74
notice_email_error: Er is een fout opgetreden tijdens het versturen van (%s)
75
notice_feeds_access_key_reseted: Je RSS toegangssleutel werd gereset.
76

 
77
error_scm_not_found: "Deze ingang of revisie bestaat niet in de repository."
32
activerecord_error_taken: is al in gebruik
33
activerecord_error_too_long: is te lang
34
activerecord_error_too_short: is te kort
35
activerecord_error_wrong_length: heeft een onjuiste lengte
36
button_activate: Activeer
37
button_add: Voeg toe
38
button_annotate: Annoteer
39
button_apply: Pas toe
40
button_archive: Archiveer
41
button_back: Terug
42
button_cancel: Annuleer
43
button_change: Wijzig
44
button_change_password: Wijzig wachtwoord
45
button_check_all: Selecteer alle
46
button_clear: Leeg maken
47
button_configure: Configureer
48
button_copy: Kopiëer
49
button_create: Maak
50
button_delete: Verwijder
51
button_download: Download
52
button_edit: Bewerk
53
button_list: Lijst
54
button_lock: Sluit
55
button_log_time: Log tijd
56
button_login: Inloggen
57
button_move: Verplaatsen
58
button_quote: Citaat
59
button_rename: Hernoemen
60
button_reply: Antwoord
61
button_reset: Reset
62
button_rollback: Rollback naar deze versie
63
button_save: Bewaren
64
button_sort: Sorteer
65
button_submit: Toevoegen
66
button_test: Test
67
button_unarchive: Dearchiveer
68
button_uncheck_all: Deselecteer alle
69
button_unlock: Open
70
button_unwatch: Niet meer monitoren
71
button_update: Update
72
button_view: Bekijken
73
button_watch: Monitor
74
default_activity_design: Ontwerp
75
default_activity_development: Ontwikkeling
76
default_doc_category_tech: Technische documentatie
77
default_doc_category_user: Gebruikersdocumentatie
78
default_issue_status_assigned: Toegewezen
79
default_issue_status_closed: Gesloten
80
default_issue_status_feedback: Terugkoppeling
81
default_issue_status_new: Nieuw
82
default_issue_status_rejected: Afgewezen
83
default_issue_status_resolved: Opgelost
84
default_priority_high: Hoog
85
default_priority_immediate: Onmiddellijk
86
default_priority_low: Laag
87
default_priority_normal: Normaal
88
default_priority_urgent: Spoed
89
default_role_developper: Ontwikkelaar
90
default_role_manager: Manager
91
default_role_reporter: Rapporteur
92
default_tracker_bug: Bug
93
default_tracker_feature: Feature
94
default_tracker_support: Support
95
enumeration_activities: Activiteiten (tijdtracking)
96
enumeration_doc_categories: Documentcategorieën
97
enumeration_issue_priorities: Issueprioriteiten
98
error_can_t_load_default_data: "De standaard configuratie kon niet worden geladen: %s"
99
error_issue_not_found_in_project: 'Deze issue is niet gevonden of behoort niet toe tot dit project.'
100
error_scm_annotate: "Er kan geen commentaar toegevoegd worden."
78 101
error_scm_command_failed: "Er trad een fout op tijdens de poging om verbinding te maken met de repository: %s"
79

 
80
mail_subject_lost_password: uw %s wachtwoord
81
mail_body_lost_password: 'Gebruik de volgende link om uw wachtwoord te wijzigen:'
82
mail_subject_register: uw %s account activatie
83
mail_body_register: 'Gebruik de volgende link om uw account te activeren:'
84

 
85
gui_validation_error: 1 fout
86
gui_validation_error_plural: %d fouten
87

 
88
field_name: Naam
89
field_description: Beschrijving
90
field_summary: Samenvatting
91
field_is_required: Verplicht
92
field_firstname: Voornaam
93
field_lastname: Achternaam
94
field_mail: E-mail
95
field_filename: Bestand
96
field_filesize: Grootte
97
field_downloads: Downloads
102
error_scm_not_found: "Deze ingang of revisie bestaat niet in de repository."
103
field_account: Account
104
field_activity: Activiteit
105
field_admin: Beheerder
106
field_assignable: Issues kunnen toegewezen worden aan deze rol
107
field_assigned_to: Toegewezen aan
108
field_attr_firstname: Voornaam attribuut
109
field_attr_lastname: Achternaam attribuut
110
field_attr_login: Login attribuut
111
field_attr_mail: E-mail attribuut
112
field_auth_source: Authenticatiemethode
98 113
field_author: Auteur
114
field_base_dn: Base DN
115
field_category: Categorie
116
field_column_names: Kolommen
117
field_comments: Commentaar
118
field_comments_sorting: Commentaar weergeven
99 119
field_created_on: Aangemaakt
100
field_updated_on: Gewijzigd
120
field_default_value: Standaardwaarde
121
field_delay: Vertraging
122
field_description: Beschrijving
123
field_done_ratio: %% Gereed
124
field_downloads: Downloads
125
field_due_date: Verwachte datum gereed
126
field_effective_date: Datum
127
field_estimated_hours: Geschatte tijd
101 128
field_field_format: Formaat
102
field_is_for_all: Voor alle projecten
103
field_possible_values: Mogelijke waarden
104
field_regexp: Reguliere expressie
105
field_min_length: Minimale lengte
106
field_max_length: Maximale lengte
107
field_value: Waarde
108
field_category: Categorie
109
field_title: Titel
110
field_project: Project
111
field_issue: Issue
112
field_status: Status
113
field_notes: Notities
129
field_filename: Bestand
130
field_filesize: Grootte
131
field_firstname: Voornaam
132
field_fixed_version: Versie
133
field_hide_mail: Verberg mijn e-mailadres
134
field_homepage: Homepage
135
field_host: Host
136
field_hours: Uren
137
field_identifier: Identificatiecode
114 138
field_is_closed: Issue gesloten
115 139
field_is_default: Standaard
116
field_tracker: Tracker
117
field_subject: Onderwerp
118
field_due_date: Verwachte datum gereed
119
field_assigned_to: Toegewezen aan
120
field_priority: Prioriteit
121
field_fixed_version: Doel versie
122
field_user: Gebruiker
123
field_role: Rol
124
field_homepage: Homepage
125
field_is_public: Publiek
126
field_parent: Subproject van
140
field_is_filter: Gebruikt als een filter
141
field_is_for_all: Voor alle projecten
127 142
field_is_in_chlog: Issues weergegeven in wijzigingslog
128 143
field_is_in_roadmap: Issues weergegeven in roadmap
144
field_is_public: Publiek
145
field_is_required: Verplicht
146
field_issue: Issue
147
field_issue_to_id: Gerelateerd issue
148
field_language: Taal
149
field_last_login_on: Laatste bezoek
150
field_lastname: Achternaam
129 151
field_login: Inloggen
152
field_mail: E-mail
130 153
field_mail_notification: Mail mededelingen
131
field_admin: Beheerder
132
field_last_login_on: Laatste bezoek
133
field_language: Taal
134
field_effective_date: Datum
135
field_password: Wachtwoord
154
field_max_length: Maximale lengte
155
field_min_length: Minimale lengte
156
field_name: Naam
136 157
field_new_password: Nieuw wachtwoord
158
field_notes: Notities
159
field_onthefly: On-the-fly aanmaken van een gebruiker
160
field_parent: Subproject van
161
field_parent_title: Bovenliggende pagina
162
field_password: Wachtwoord
137 163
field_password_confirmation: Bevestigen
138
field_version: Versie
139
field_type: Type
140
field_host: Host
141 164
field_port: Port
142
field_account: Account
143
field_base_dn: Base DN
144
field_attr_login: Login attribuut
145
field_attr_firstname: Voornaam attribuut
146
field_attr_lastname: Achternaam attribuut
147
field_attr_mail: E-mail attribuut
148
field_onthefly: On-the-fly aanmaken van een gebruiker
149
field_start_date: Start
150
field_done_ratio: %% Gereed
151
field_auth_source: Authenticatiemethode
152
field_hide_mail: Verberg mijn e-mailadres
153
field_comments: Commentaar
154
field_url: URL
165
field_possible_values: Mogelijke waarden
166
field_priority: Prioriteit
167
field_project: Project
168
field_redirect_existing_links: Verwijs bestaande links door
169
field_regexp: Reguliere expressie
170
field_role: Rol
171
field_searchable: Doorzoekbaar
172
field_spent_on: Datum
173
field_start_date: Startdatum
155 174
field_start_page: Startpagina
175
field_status: Status
176
field_subject: Onderwerp
156 177
field_subproject: Subproject
157
field_hours: Uren
158
field_activity: Activiteit
159
field_spent_on: Datum
160
field_identifier: Identificatiecode
161
field_is_filter: Gebruikt als een filter
162
field_issue_to_id: Gerelateerd issue
163
field_delay: Vertraging
164
field_assignable: Issues kunnen toegewezen worden aan deze rol
165
field_redirect_existing_links: Verwijs bestaande links door
166
field_estimated_hours: Geschatte tijd
167
field_default_value: Standaard waarde
168

 
169
setting_app_title: Applicatietitel
170
setting_app_subtitle: Applicatieondertitel
171
setting_welcome_text: Welkomsttekst
172
setting_default_language: Standaard taal
173
setting_login_required: Authent. nodig
174
setting_self_registration: Zelfregistratie toegestaan
175
setting_attachment_max_size: Attachment max. grootte
176
setting_issues_export_limit: Limiet export issues
177
setting_mail_from: Afzender e-mail adres
178
setting_host_name: Hostnaam
179
setting_text_formatting: Tekstformaat
180
setting_wiki_compression: Wikigeschiedenis comprimeren
181
setting_feeds_limit: Feedinhoud limiet
182
setting_autofetch_changesets: Haal commits automatisch op
183
setting_sys_api_enabled: Gebruik WS voor repository beheer
184
setting_commit_ref_keywords: Refererende trefwoorden
185
setting_commit_fix_keywords: Gefixeerde trefwoorden
186
setting_autologin: Automatisch inloggen
187
setting_date_format: Datumformaat
188
setting_cross_project_issue_relations: Sta crossproject issuerelaties toe
189

 
190
label_user: Gebruiker
191
label_user_plural: Gebruikers
192
label_user_new: Nieuwe gebruiker
193
label_project: Project
194
label_project_new: Nieuw project
195
label_project_plural: Projecten
196
label_project_all: Alle projecten
197
label_project_latest: Nieuwste projecten
198
label_issue: Issue
199
label_issue_new: Nieuw issue
200
label_issue_plural: Issues
201
label_issue_view_all: Bekijk alle issues
178
field_summary: Samenvatting
179
field_time_zone: Tijdzone
180
field_title: Titel
181
field_tracker: Tracker
182
field_type: Type
183
field_updated_on: Gewijzigd
184
field_url: URL
185
field_user: Gebruiker
186
field_value: Waarde
187
field_version: Versie
188
general_csv_decimal_separator: '.'
189
general_csv_encoding: ISO-8859-1
190
general_csv_separator: ','
191
general_day_names: Maandag, Dinsdag, Woensdag, Donderdag, Vrijdag, Zaterdag, Zondag
192
general_first_day_of_week: '7'
193
general_fmt_age: %d jr
194
general_fmt_age_plural: %d jr
195
general_fmt_date: %%d/%%m/%%Y
196
general_fmt_datetime: %%d/%%m/%%Y %%H:%%M
197
general_fmt_datetime_short: %%d %%b, %%H:%%M
198
general_fmt_time: %%H:%%M
199
general_lang_name: 'Nederlands'
200
general_pdf_encoding: ISO-8859-1
201
general_text_No: 'Nee'
202
general_text_Yes: 'Ja'
203
general_text_no: 'nee'
204
general_text_yes: 'ja'
205
gui_validation_error: 1 fout
206
gui_validation_error_plural: %d fouten
207
label_activity: Activiteit
208
label_add_another_file: Ander bestand toevoegen
209
label_add_note: Voeg een notitie toe
210
label_added: toegevoegd
211
label_added_time_by: Toegevoegd door %s %s geleden
212
label_administration: Administratie
213
label_age: Leeftijd
214
label_ago: dagen geleden
215
label_all: alle
216
label_all_time: alles
217
label_all_words: Alle woorden
218
label_and_its_subprojects: %s en zijn subprojecten.
219
label_applied_status: Toegekende status
220
label_assigned_to_me_issues: Aan mij toegewezen issues
221
label_associated_revisions: Geassociëerde revisies
222
label_attachment: Bestand
223
label_attachment_delete: Verwijder bestand
224
label_attachment_new: Nieuw bestand
225
label_attachment_plural: Bestanden
226
label_attribute: Attribuut
227
label_attribute_plural: Attributen
228
label_auth_source: Authenticatiemodus
229
label_auth_source_new: Nieuwe authenticatiemodus
230
label_auth_source_plural: Authenticatiemodi
231
label_authentication: Authenticatie
232
label_blocked_by: geblokkeerd door
233
label_blocks: blokkeert
234
label_board: Forum
235
label_board_new: Nieuw forum
236
label_board_plural: Forums
237
label_boolean: Boolean
238
label_browse: Blader
239
label_bulk_edit_selected_issues: Bewerk geselecteerde issues in bulk
240
label_calendar: Kalender
241
label_change_log: Wijzigingslog
242
label_change_plural: Wijzigingen
243
label_change_properties: Eigenschappen wijzigen
244
label_change_status: Wijzig status
245
label_change_view_all: Bekijk alle wijzigingen
246
label_changes_details: Details van alle wijzigingen
247
label_changeset_plural: Changesets
248
label_chronological_order: In chronologische volgorde
249
label_closed_issues: gesloten
250
label_closed_issues_plural: gesloten
251
label_comment: Commentaar
252
label_comment_add: Voeg commentaar toe
253
label_comment_added: Commentaar toegevoegd
254
label_comment_delete: Verwijder commentaar
255
label_comment_plural: Commentaar
256
label_commits_per_author: Commits per auteur
257
label_commits_per_month: Commits per maand
258
label_confirmation: Bevestiging
259
label_contains: bevat
260
label_copied: gekopieerd
261
label_copy_workflow_from: Kopieer workflow van
262
label_current_status: Huidige status
263
label_current_version: Huidige versie
264
label_custom_field: Specifiek veld
265
label_custom_field_new: Nieuw specifiek veld
266
label_custom_field_plural: Specifieke velden
267
label_date: Datum
268
label_date_from: Van
269
label_date_range: Datumbereik
270
label_date_to: Tot
271
label_day_plural: dagen
272
label_default: Standaard
273
label_default_columns: Standaard kolommen.
274
label_deleted: verwijderd
275
label_details: Details
276
label_diff_inline: inline
277
label_diff_side_by_side: naast elkaar
278
label_disabled: uitgeschakeld
279
label_display_per_page: 'Per pagina: %s'
202 280
label_document: Document
281
label_document_added: Document toegevoegd
203 282
label_document_new: Nieuw document
204 283
label_document_plural: Documenten
205
label_role: Rol
206
label_role_plural: Rollen
207
label_role_new: Nieuwe rol
208
label_role_and_permissions: Rollen en permissies
209
label_member: Lid
210
label_member_new: Nieuw lid
211
label_member_plural: Leden
212
label_tracker: Tracker
213
label_tracker_plural: Trackers
214
label_tracker_new: Nieuwe tracker
215
label_workflow: Workflow
216
label_issue_status: Issue status
217
label_issue_status_plural: Issue statussen
218
label_issue_status_new: Nieuwe status
219
label_issue_category: Issuecategorie
220
label_issue_category_plural: Issuecategorieën
221
label_issue_category_new: Nieuwe categorie
222
label_custom_field: Specifiek veld
223
label_custom_field_plural: Specifieke velden
224
label_custom_field_new: Nieuw specifiek veld
225
label_enumerations: Enumeraties
284
label_download: %d Download
285
label_download_plural: %d Downloads
286
label_downloads_abbr: D/L
287
label_duplicated_by: gedupliceerd door
288
label_duplicates: dupliceert
289
label_end_to_end: eind tot eind
290
label_end_to_start: eind tot start
226 291
label_enumeration_new: Nieuwe waarde
292
label_enumerations: Enumeraties
293
label_environment: Omgeving
294
label_equals: is gelijk
295
label_example: Voorbeeld
296
label_export_to: Exporteer naar
297
label_f_hour: %.2f uur
298
label_f_hour_plural: %.2f uren
299
label_feed_plural: Feeds
300
label_feeds_access_key_created_on: RSS toegangssleutel %s geleden gemaakt.
301
label_file_added: Bericht toegevoegd
302
label_file_plural: Bestanden
303
label_filter_add: Voeg filter toe
304
label_filter_plural: Filters
305
label_float: Float
306
label_follows: volgt op
307
label_gantt: Gantt
308
label_general: Algemeen
309
label_generate_key: Genereer een sleutel
310
label_help: Help
311
label_history: Geschiedenis
312
label_home: Home
313
label_in: in
314
label_in_less_than: in minder dan
315
label_in_more_than: in meer dan
316
label_incoming_emails: Inkomende e-mail
317
label_index_by_date: Indexeer op datum
318
label_index_by_title: Indexeer op titel
227 319
label_information: Informatie
228 320
label_information_plural: Informatie
229
label_please_login: Log a.u.b. in
230
label_register: Registreer
231
label_password_lost: Wachtwoord verloren
232
label_home: Home
233
label_my_page: Mijn pagina
234
label_my_account: Mijn account
235
label_my_projects: Mijn projecten
236
label_administration: Administratie
237
label_login: Inloggen
238
label_logout: Uitloggen
239
label_help: Help
240
label_reported_issues: Gemelde issues
241
label_assigned_to_me_issues: Aan mij toegewezen issues
321
label_integer: Integer
322
label_internal: Intern
323
label_issue: Issue
324
label_issue_added: Issue toegevoegd
325
label_issue_category: Issuecategorie
326
label_issue_category_new: Nieuwe categorie
327
label_issue_category_plural: Issuecategorieën
328
label_issue_new: Nieuw issue
329
label_issue_plural: Issues
330
label_issue_status: Issuestatus
331
label_issue_status_new: Nieuwe status
332
label_issue_status_plural: Issue statussen
333
label_issue_tracking: Issue-tracking
334
label_issue_updated: Issue bijgewerkt
335
label_issue_view_all: Bekijk alle issues
336
label_issue_watchers: Monitoren
337
label_issues_by: Issues door %s
338
label_jump_to_a_project: Ga naar een project...
339
label_language_based: Taal gebaseerd
340
label_last_changes: laatste %d wijzigingen
242 341
label_last_login: Laatste bezoek
342
label_last_month: laatste maand
343
label_last_n_days: %d dagen geleden
243 344
label_last_updates: Laatste wijziging
244 345
label_last_updates_plural: %d laatste wijziging
245
label_registered_on: Geregistreerd op
246
label_activity: Activiteit
247
label_new: Nieuw
346
label_last_week: vorige week
347
label_latest_revision: Meest recente revisie
348
label_latest_revision_plural: Meest recente revisies
349
label_ldap_authentication: LDAP authenticatie
350
label_less_than_ago: minder dan x dagen geleden
351
label_list: Lijst
352
label_loading: Laden...
248 353
label_logged_as: Ingelogd als
249
label_environment: Omgeving
250
label_authentication: Authenticatie
251
label_auth_source: Authenticatie modus
252
label_auth_source_new: Nieuwe authenticatie modus
253
label_auth_source_plural: Authenticatie modi
254
label_subproject_plural: Subprojecten
354
label_login: Inloggen
355
label_logout: Uitloggen
356
label_max_size: Maximumgrootte
357
label_me: mij
358
label_member: Lid
359
label_member_new: Nieuw lid
360
label_member_plural: Leden
361
label_message_last: Laatste bericht
362
label_message_new: Nieuw bericht
363
label_message_plural: Berichten
364
label_message_posted: Bericht toegevoegd
255 365
label_min_max_length: Min-max lengte
256
label_list: Lijst
257
label_date: Datum
258
label_integer: Integer
259
label_boolean: Boolean
260
label_string: Tekst
261
label_text: Lange tekst
262
label_attribute: Attribuut
263
label_attribute_plural: Attributen
264
label_download: %d Download
265
label_download_plural: %d Downloads
266
label_no_data: Geen gegevens om te tonen
267
label_change_status: Wijzig status
268
label_history: Geschiedenis
269
label_attachment: Bestand
270
label_attachment_new: Nieuw bestand
271
label_attachment_delete: Verwijder bestand
272
label_attachment_plural: Bestanden
273
label_report: Rapport
274
label_report_plural: Rapporten
366
label_modification: %d wijziging
367
label_modification_plural: %d wijzigingen
368
label_modified: gewijzigd
369
label_module_plural: Modules
370
label_month: Maand
371
label_months_from: maanden vanaf
372
label_more: Meer
373
label_more_than_ago: meer dan x dagen geleden
374
label_my_account: Mijn account
375
label_my_page: Mijn pagina
376
label_my_projects: Mijn projecten
377
label_new: Nieuw
378
label_new_statuses_allowed: Nieuwe toegestane statussen
275 379
label_news: Nieuws
380
label_news_added: Nieuws toegevoegd
381
label_news_latest: Laatste nieuws
276 382
label_news_new: Voeg nieuws toe
277 383
label_news_plural: Nieuws
278
label_news_latest: Laatste nieuws
279 384
label_news_view_all: Bekijk al het nieuws
280
label_change_log: Wijzigingslog
281
label_settings: Instellingen
282
label_overview: Overzicht
283
label_version: Versie
284
label_version_new: Nieuwe versie
285
label_version_plural: Versies
286
label_confirmation: Bevestiging
287
label_export_to: Exporteer naar
288
label_read: Lees...
289
label_public_projects: Publieke projecten
385
label_next: Volgende
386
label_no_change_option: (Geen wijziging)
387
label_no_data: Geen gegevens om te tonen
388
label_nobody: niemand
389
label_none: geen
390
label_not_contains: bevat niet
391
label_not_equals: is niet gelijk
392
label_on: 'van'
290 393
label_open_issues: open
291 394
label_open_issues_plural: open
292
label_closed_issues: gesloten
293
label_closed_issues_plural: gesloten
294
label_total: Totaal
295
label_permissions: Permissies
296
label_current_status: Huidige status
297
label_new_statuses_allowed: Nieuwe toegestane statussen
298
label_all: alle
299
label_none: geen
300
label_next: Volgende
301
label_previous: Vorige
302
label_used_by: Gebruikt door
303
label_details: Details
304
label_add_note: Voeg een notitie toe
395
label_optional_description: Optionele beschrijving
396
label_options: Opties
397
label_overall_activity: Activiteit
398
label_overview: Overzicht
399
label_password_lost: Wachtwoord verloren
305 400
label_per_page: Per pagina
306
label_calendar: Kalender
307
label_months_from: maanden vanaf
308
label_gantt: Gantt
309
label_internal: Intern
310
label_last_changes: laatste %d wijzigingen
311
label_change_view_all: Bekijk alle wijzigingen
401
label_permissions: Permissies
402
label_permissions_report: Permissierapport
312 403
label_personalize_page: Personaliseer deze pagina
313
label_comment: Commentaar
314
label_comment_plural: Commentaar
315
label_comment_add: Voeg commentaar toe
316
label_comment_added: Commentaar toegevoegd
317
label_comment_delete: Verwijder commentaar
404
label_planning: Planning
405
label_please_login: Log a.u.b. in
406
label_plugins: Plugins
407
label_precedes: gaat vooraf aan
408
label_preferences: Voorkeuren
409
label_preview: Voorbeeldweergave
410
label_previous: Vorige
411
label_project: Project
412
label_project_all: Alle projecten
413
label_project_latest: Nieuwste projecten
414
label_project_new: Nieuw project
415
label_project_plural: Projecten
416
label_public_projects: Publieke projecten
318 417
label_query: Eigen zoekvraag
319
label_query_plural: Eigen zoekvragen
320 418
label_query_new: Nieuwe zoekvraag
321
label_filter_add: Voeg filter toe
322
label_filter_plural: Filters
323
label_equals: is gelijk
324
label_not_equals: is niet gelijk
325
label_in_less_than: in minder dan
326
label_in_more_than: in meer dan
327
label_in: in
328
label_today: vandaag
329
label_this_week: deze week
330
label_less_than_ago: minder dan x dagen geleden
331
label_more_than_ago: meer dan x dagen geleden
332
label_ago: dagen geleden
333
label_contains: bevat
334
label_not_contains: bevat niet
335
label_day_plural: dagen
419
label_query_plural: Eigen zoekvragen
420
label_read: Lees...
421
label_register: Registreer
422
label_registered_on: Geregistreerd op
423
label_registration_activation_by_email: accountactivatie per e-mail
424
label_registration_automatic_activation: automatische accountactivatie
425
label_registration_manual_activation: handmatige accountactivatie
426
label_related_issues: Gerelateerde issues
427
label_relates_to: gerelateerd aan
428
label_relation_delete: Verwijder relatie
429
label_relation_new: Nieuwe relatie
430
label_renamed: hernoemd
431
label_reply_plural: Antwoorden
432
label_report: Rapport
433
label_report_plural: Rapporten
434
label_reported_issues: Gemelde issues
336 435
label_repository: Repository
337
label_browse: Blader
338
label_modification: %d wijziging
339
label_modification_plural: %d wijzigingen
436
label_repository_plural: Repositories
437
label_result_plural: Resultaten
438
label_reverse_chronological_order: In omgekeerde chronologische volgorde
340 439
label_revision: Revisie
341 440
label_revision_plural: Revisies
342
label_added: toegevoegd
343
label_modified: gewijzigd
344
label_deleted: verwijderd
345
label_latest_revision: Meest recente revisie
346
label_latest_revision_plural: Meest recente revisies
347
label_view_revisions: Bekijk revisies
348
label_max_size: Maximum grootte
349
label_on: 'van'
350
label_sort_highest: Verplaats naar begin
351
label_sort_higher: Verplaats naar boven
352
label_sort_lower: Verplaats naar beneden
353
label_sort_lowest: Verplaats naar eind
354 441
label_roadmap: Roadmap
355 442
label_roadmap_due_in: Voldaan in %s
356
label_roadmap_overdue: %s over tijd
357 443
label_roadmap_no_issues: Geen issues voor deze versie
444
label_roadmap_overdue: %s over tijd
445
label_role: Rol
446
label_role_and_permissions: Rollen en permissies
447
label_role_new: Nieuwe rol
448
label_role_plural: Rollen
449
label_scm: SCM
358 450
label_search: Zoeken
359
label_result_plural: Resultaten
360
label_all_words: Alle woorden
361
label_wiki: Wiki
362
label_wiki_edit: Wiki edit
363
label_wiki_edit_plural: Wiki edits
364
label_wiki_page: Wikipagina
365
label_wiki_page_plural: Wikipagina's
366
label_index_by_title: Indexeer op titel
367
label_index_by_date: Indexeer op datum
368
label_current_version: Huidige versie
369
label_preview: Voorbeeldweergave
370
label_feed_plural: Feeds
371
label_changes_details: Details van alle wijzigingen
372
label_issue_tracking: Issue tracking
451
label_search_titles_only: Enkel titels doorzoeken
452
label_send_information: Stuur accountinformatie naar de gebruiker
453
label_send_test_email: Stuur een test e-mail
454
label_settings: Instellingen
455
label_show_completed_versions: Toon afgeronde versies
456
label_sort_by: Sorteer op %s
457
label_sort_higher: Verplaats naar boven
458
label_sort_highest: Verplaats naar begin
459
label_sort_lower: Verplaats naar beneden
460
label_sort_lowest: Verplaats naar eind
373 461
label_spent_time: Gespendeerde tijd
374
label_f_hour: %.2f uur
375
label_f_hour_plural: %.2f uren
376
label_time_tracking: Tijdregistratie bijhouden
377
label_change_plural: Wijzigingen
378
label_statistics: Statistieken
379
label_commits_per_month: Commits per maand
380
label_commits_per_author: Commits per auteur
381
label_view_diff: Bekijk verschillen
382
label_diff_inline: inline
383
label_diff_side_by_side: naast elkaar
384
label_options: Opties
385
label_copy_workflow_from: Kopieer workflow van
386
label_permissions_report: Permissierapport
387
label_watched_issues: Gemonitorde issues
388
label_related_issues: Gerelateerde issues
389
label_applied_status: Toegekende status
390
label_loading: Laden...
391
label_relation_new: Nieuwe relatie
392
label_relation_delete: Verwijder relatie
393
label_relates_to: gerelateerd aan
394
label_duplicates: dupliceert
395
label_blocks: blokkeert
396
label_blocked_by: geblokkeerd door
397
label_precedes: gaat vooraf aan
398
label_follows: volgt op
399
label_end_to_start: eind tot start
400
label_end_to_end: eind tot eind
401
label_start_to_start: start tot start
402 462
label_start_to_end: start tot eind
463
label_start_to_start: start tot start
464
label_statistics: Statistieken
403 465
label_stay_logged_in: Blijf ingelogd
404
label_disabled: uitgeschakeld
405
label_show_completed_versions: Toon afgeronde versies
406
label_me: ik
407
label_board: Forum
408
label_board_new: Nieuw forum
409
label_board_plural: Fora
466
label_string: Tekst
467
label_subproject_plural: Subprojecten
468
label_text: Lange tekst
469
label_theme: Thema
470
label_this_month: deze maand
471
label_this_week: deze week
472
label_this_year: dit jaar
473
label_time_tracking: Tijdregistratie bijhouden
474
label_today: vandaag
410 475
label_topic_plural: Onderwerpen
411
label_message_plural: Berichten
412
label_message_last: Laatste bericht
413
label_message_new: Nieuw bericht
414
label_reply_plural: Antwoorden
415
label_send_information: Stuur accountinformatie naar de gebruiker
416
label_year: Jaar
417
label_month: Maand
418
label_week: Week
419
label_date_from: Van
420
label_date_to: Tot
421
label_language_based: Taal gebaseerd
422
label_sort_by: Sorteer op %s
423
label_send_test_email: Stuur een test e-mail
424
label_feeds_access_key_created_on: RSS toegangssleutel %s geleden gemaakt.
425
label_module_plural: Modules
426
label_added_time_by: Toegevoegd door %s %s geleden
476
label_total: Totaal
477
label_tracker: Tracker
478
label_tracker_new: Nieuwe tracker
479
label_tracker_plural: Trackers
427 480
label_updated_time: %s geleden bijgewerkt
428
label_jump_to_a_project: Ga naar een project...
429

 
430
button_login: Inloggen
431
button_submit: Toevoegen
432
button_save: Bewaren
433
button_check_all: Selecteer alle
434
button_uncheck_all: Deselecteer alle
435
button_delete: Verwijder
436
button_create: Maak
437
button_test: Test
438
button_edit: Bewerk
439
button_add: Voeg toe
440
button_change: Wijzig
441
button_apply: Pas toe
442
button_clear: Leeg maken
443
button_lock: Sluit
444
button_unlock: Open
445
button_download: Download
446
button_list: Lijst
447
button_view: Bekijken
448
button_move: Verplaatsen
449
button_back: Terug
450
button_cancel: Annuleer
451
button_activate: Activeer
452
button_sort: Sorteer
453
button_log_time: Log tijd
454
button_rollback: Rollback naar deze versie
455
button_watch: Monitor
456
button_unwatch: Niet meer monitoren
457
button_reply: Antwoord
458
button_archive: Archiveer
459
button_unarchive: Dearchiveer
460
button_reset: Reset
461
button_rename: Hernoemen
462

 
463
status_active: Actief
464
status_registered: geregistreerd
465
status_locked: gelockt
466

 
467
text_select_mail_notifications: Selecteer acties waarvoor mededelingen via mail moeten worden verstuurd.
468
text_regexp_info: bv. ^[A-Z0-9]+$
469
text_min_max_length_info: 0 betekent geen restrictie
470
text_project_destroy_confirmation: Weet u zeker dat u dit project en alle gerelateerde gegevens wilt verwijderen?
471
text_workflow_edit: Selecteer een rol en een tracker om de workflow te wijzigen
472
text_are_you_sure: Weet u het zeker?
473
text_journal_changed: gewijzigd van %s naar %s
474
text_journal_set_to: ingesteld op %s
475
text_journal_deleted: verwijderd
476
text_tip_task_begin_day: taak die op deze dag begint
477
text_tip_task_end_day: taak die op deze dag eindigt
478
text_tip_task_begin_end_day: taak die op deze dag begint en eindigt
479
text_project_identifier_info: 'kleine letters (a-z), cijfers en liggende streepjes toegestaan.<br />Eenmaal bewaard kan de identificatiecode niet meer worden gewijzigd.'
480
text_caracters_maximum: %d van maximum aantal tekens.
481
text_length_between: Lengte tussen %d en %d tekens.
482
text_tracker_no_workflow: Geen workflow gedefinieerd voor deze tracker
483
text_unallowed_characters: Niet toegestane tekens
484
text_coma_separated: Meerdere waarden toegestaan (door komma's gescheiden).
485
text_issues_ref_in_commit_messages: Opzoeken en aanpassen van issues in commitberichten
486
text_issue_added: Issue %s is gerapporteerd (by %s).
487
text_issue_updated: Issue %s is gewijzigd (by %s).
488
text_wiki_destroy_confirmation: Weet u zeker dat u deze wiki en zijn inhoud wenst te verwijderen?
489
text_issue_category_destroy_question: Er zijn issues (%d) aan deze categorie toegewezen. Wat wilt u hiermee doen ?
490
text_issue_category_destroy_assignments: Verwijder toewijzingen aan deze categorie
491
text_issue_category_reassign_to: Issues opnieuw toewijzen aan deze categorie
492

 
493
default_role_manager: Manager
494
default_role_developper: Ontwikkelaar
495
default_role_reporter: Rapporteur
496
default_tracker_bug: Bug
497
default_tracker_feature: Feature
498
default_tracker_support: Support
499
default_issue_status_new: Nieuw
500
default_issue_status_assigned: Toegewezen
501
default_issue_status_resolved: Opgelost
502
default_issue_status_feedback: Terugkoppeling
503
default_issue_status_closed: Gesloten
504
default_issue_status_rejected: Afgewezen
505
default_doc_category_user: Gebruikersdocumentatie
506
default_doc_category_tech: Technische documentatie
507
default_priority_low: Laag
508
default_priority_normal: Normaal
509
default_priority_high: Hoog
510
default_priority_urgent: Spoed
511
default_priority_immediate: Onmiddellijk
512
default_activity_design: Ontwerp
513
default_activity_development: Ontwikkeling
514

 
515
enumeration_issue_priorities: Issueprioriteiten
516
enumeration_doc_categories: Documentcategorieën
517
enumeration_activities: Activiteiten (tijdtracking)
518
text_comma_separated: Meerdere waarden toegestaan (kommagescheiden).
519
label_file_plural: Bestanden
520
label_changeset_plural: Changesets
521
field_column_names: Kolommen
522
label_default_columns: Standaard kolommen.
523
setting_issue_list_default_columns: Standaard kolommen getoond om de lijst met issues
524
setting_repositories_encodings: Repositories encodings
525
notice_no_issue_selected: "Er is geen issue geselecteerd. Selecteer de issue die u wilt bewerken."
526
label_bulk_edit_selected_issues: Bewerk geselecteerde issues in bulk
527
label_no_change_option: (Geen wijziging)
528
notice_failed_to_save_issues: "Fout bij bewaren van %d issue(s) (%d geselecteerd): %s."
529

 
530
label_theme: Thema
531
label_default: Standaard
532
label_search_titles_only: Enkel titels doorzoeken
533
label_nobody: niemand
534
button_change_password: Wijzig wachtwoord
535
text_user_mail_option: "Bij niet-geselecteerde projecten zult u enkel notificaties ontvangen voor issues die u monitort of waar u bij betrokken bent (als auteur of toegewezen persoon)."
536
label_user_mail_option_selected: "Enkel bij elke gebeurtenis op het geselecteerde project..."
481
label_updated_time_by: %2$s geleden bijgewerkt door %1$s
482
label_used_by: Gebruikt door
483
label_user: Gebruiker
484
label_user_activity: "%s's activiteit"
485
label_user_mail_no_self_notified: "Ik wil niet verwittigd worden van wijzigingen die ik zelf maak."
537 486
label_user_mail_option_all: "Bij elk gebeurtenis in al mijn projecten..."
538 487
label_user_mail_option_none: "Alleen in de dingen die ik monitor of in betrokken ben"
539
setting_emails_footer: E-mails footer
540
label_float: Float
541
button_copy: Kopiëer
542
mail_body_account_information_external: U kunt uw account (%s) gebruiken om in te loggen.
543
mail_body_account_information: Uw account gegevens
544
setting_protocol: Protocol
545
label_user_mail_no_self_notified: "Ik wil niet verwittigd worden van wijzigingen die ik zelf maak."
546
setting_time_format: Tijd formaat
547
label_registration_activation_by_email: account activatie per e-mail
548
mail_subject_account_activation_request: %s account activatie verzoek
488
label_user_mail_option_selected: "Enkel bij elke gebeurtenis op het geselecteerde project..."
489
label_user_new: Nieuwe gebruiker
490
label_user_plural: Gebruikers
491
label_version: Versie
492
label_version_new: Nieuwe versie
493
label_version_plural: Versies
494
label_view_diff: Bekijk verschillen
495
label_view_revisions: Bekijk revisies
496
label_watched_issues: Gemonitorde issues
497
label_week: Week
498
label_wiki: Wiki
499
label_wiki_edit: Wiki edit
500
label_wiki_edit_plural: Wiki edits
501
label_wiki_page: Wikipagina
502
label_wiki_page_plural: Wikipagina's
503
label_workflow: Workflow
504
label_year: Jaar
505
label_yesterday: gisteren
549 506
mail_body_account_activation_request: 'Een nieuwe gebruiker (%s) is geregistreerd. Zijn account wacht op uw akkoord:'
550
label_registration_automatic_activation: automatische account activatie
551
label_registration_manual_activation: manuele account activatie
507
mail_body_account_information: Uw account gegevens
508
mail_body_account_information_external: U kunt uw account (%s) gebruiken om in te loggen.
509
mail_body_lost_password: 'Gebruik de volgende link om uw wachtwoord te wijzigen:'
510
mail_body_register: 'Gebruik de volgende link om uw account te activeren:'
511
mail_body_reminder: "%d issue(s) die aan u toegewezen zijn en voldaan moeten zijn in de komende %d dagen:"
512
mail_subject_account_activation_request: %s accountactivatieverzoek
513
mail_subject_lost_password: uw %s wachtwoord
514
mail_subject_register: uw %s accountactivatie
515
mail_subject_reminder: "%d issue(s) die voldaan moeten zijn in de komende dagen."
516
notice_account_activated: uw account is geactiveerd. u kunt nu inloggen.
517
notice_account_invalid_creditentials: Incorrecte gebruikersnaam of wachtwoord
518
notice_account_lost_email_sent: Er is een e-mail naar u verstuurd met instructies over het kiezen van een nieuw wachtwoord.
519
notice_account_password_updated: Wachtwoord is met succes gewijzigd
552 520
notice_account_pending: "Uw account is aangemaakt, maar wacht nog op goedkeuring van de beheerder."
553
field_time_zone: Tijdzone
554
text_caracters_minimum: Moet minstens %d karakters lang zijn.
555
setting_bcc_recipients: Blind carbon copy ontvangers (bcc)
556
button_annotate: Annotate
557
label_issues_by: Issues door %s
558
field_searchable: Doorzoekbaar
559
label_display_per_page: 'Per pagina: %s'
560
setting_per_page_options: Objects per pagina-opties
561
label_age: Leeftijd
521
notice_account_register_done: Account is met succes aangemaakt.
522
notice_account_unknown_email: Onbekende gebruiker.
523
notice_account_updated: Account is met succes gewijzigd
524
notice_account_wrong_password: Incorrect wachtwoord
525
notice_can_t_change_password: Dit account gebruikt een externe bron voor authenticatie. Het is niet mogelijk om het wachtwoord te veranderen.
562 526
notice_default_data_loaded: Standaard configuratie succesvol geladen.
563
text_load_default_configuration: Laad de standaard configuratie
564
text_no_configuration_data: "Rollen, trackers, issue statussen en workflows zijn nog niet geconfigureerd.\nHet is ten zeerste aangeraden om de standaard configuratie in te laden. U kunt deze aanpassen nadat deze is ingeladen."
565
error_can_t_load_default_data: "Standaard configuratie kon niet worden geladen: %s"
566
button_update: Update
567
label_change_properties: Eigenschappen wijzigen
568
label_general: Algemeen
569
label_repository_plural: Repositories
570
label_associated_revisions: Geassociëerde revisies
571
setting_user_format: Gebruikers weergaveformaat
572
text_status_changed_by_changeset: Toegepast in changeset %s.
573
label_more: Meer
574
text_issues_destroy_confirmation: 'Weet u zeker dat u deze issue(s) wil verwijderen?'
575
label_scm: SCM
576
text_select_project_modules: 'Selecteer de modules die u wilt gebruiken voor dit project:'
577
label_issue_added: Issue toegevoegd
578
label_issue_updated: Issue bijgewerkt
579
label_document_added: Document toegevoegd
580
label_message_posted: Bericht toegevoegd
581
label_file_added: Bericht toegevoegd
582
label_news_added: Nieuws toegevoegd
583
project_module_boards: Boards
584
project_module_issue_tracking: Issue tracking
585
project_module_wiki: Wiki
586
project_module_files: Bestanden
527
notice_email_error: Er is een fout opgetreden tijdens het versturen van (%s)
528
notice_email_sent: Een e-mail werd verstuurd naar %s
529
notice_failed_to_save_issues: "Fout bij bewaren van %d issue(s) (%d geselecteerd): %s."
530
notice_feeds_access_key_reseted: Je RSS toegangssleutel werd gereset.
531
notice_file_not_found: De pagina die u probeerde te benaderen bestaat niet of is verwijderd.
532
notice_locking_conflict: De gegevens zijn gewijzigd door een andere gebruiker.
533
notice_no_issue_selected: "Er is geen issue geselecteerd. Selecteer de issue die u wilt bewerken."
534
notice_not_authorized: Het is u niet toegestaan deze pagina te raadplegen.
535
notice_successful_connection: Verbinding succesvol.
536
notice_successful_create: Succesvol aangemaakt.
537
notice_successful_delete: Succesvol verwijderd.
538
notice_successful_update: Wijzigen succesvol.
539
notice_unable_delete_version: Niet mogelijk om deze versie te verwijderen.
540
permission_add_issue_notes: Voeg notities toe
541
permission_add_issue_watchers: Voeg monitors toe
542
permission_add_issues: Voeg issues toe
543
permission_add_messages: Voeg berichten toe
544
permission_browse_repository: Repository doorbladeren
545
permission_comment_news: Nieuws commentaar geven
546
permission_commit_access: Commit toegang
547
permission_delete_issues: Issues verwijderen
548
permission_delete_messages: Berichten verwijderen
549
permission_delete_own_messages: Eigen berichten verwijderen
550
permission_delete_wiki_pages: Wiki pagina's verwijderen
551
permission_delete_wiki_pages_attachments: Bijlagen verwijderen
552
permission_edit_issue_notes: Notities bewerken
553
permission_edit_issues: Issues bewerken
554
permission_edit_messages: Berichten bewerken
555
permission_edit_own_issue_notes: Eigen notities bewerken
556
permission_edit_own_messages: Eigen berichten bewerken
557
permission_edit_own_time_entries: Eigen tijdlogboek bewerken
558
permission_edit_project: Project bewerken
559
permission_edit_time_entries: Tijdlogboek bewerken
560
permission_edit_wiki_pages: Wiki pagina's bewerken
561
permission_log_time: Gespendeerde tijd loggen
562
permission_manage_boards: Forums beheren
563
permission_manage_categories: Issue-categorieën beheren
564
permission_manage_documents: Documenten beheren
565
permission_manage_files: Bestanden beheren
566
permission_manage_issue_relations: Issuerelaties beheren
567
permission_manage_members: Leden beheren
568
permission_manage_news: Nieuws beheren
569
permission_manage_public_queries: Publieke queries beheren
570
permission_manage_repository: Repository beheren
571
permission_manage_versions: Versiebeheer
572
permission_manage_wiki: Wikibeheer
573
permission_move_issues: Issues verplaatsen
574
permission_protect_wiki_pages: Wikipagina's beschermen
575
permission_rename_wiki_pages: Wikipagina's hernoemen
576
permission_save_queries: Queries opslaan
577
permission_select_project_modules: Project modules selecteren
578
permission_view_calendar: Kalender bekijken
579
permission_view_changesets: Changesets bekijken
580
permission_view_documents: Documenten bekijken
581
permission_view_files: Bestanden bekijken
582
permission_view_gantt: Gantt grafiek bekijken
583
permission_view_issue_watchers: Monitorlijst bekijken
584
permission_view_messages: Berichten bekijken
585
permission_view_time_entries: Gespendeerde tijd bekijken
586
permission_view_wiki_edits: Wikihistorie bekijken
587
permission_view_wiki_pages: Wikipagina's bekijken
588
project_module_boards: Forums
587 589
project_module_documents: Documenten
588
project_module_repository: Repository
590
project_module_files: Bestanden
591
project_module_issue_tracking: Issue tracking
589 592
project_module_news: Nieuws
593
project_module_repository: Repository
590 594
project_module_time_tracking: Tijd tracking
591
text_file_repository_writable: Bestandsrepository beschrijfbaar
592
text_default_administrator_account_changed: Standaard beheerderaccount gewijzigd
593
text_rmagick_available: RMagick beschikbaar (optioneel)
594
button_configure: Configureer
595
label_plugins: Plugins
596
label_ldap_authentication: LDAP authenticatie
597
label_downloads_abbr: D/L
598
label_this_month: deze maand
599
label_last_n_days: %d dagen geleden
600
label_all_time: alles
601
label_this_year: dit jaar
602
label_date_range: Datum bereik
603
label_last_week: vorige week
604
label_yesterday: gisteren
605
label_last_month: laatste maand
606
label_add_another_file: Ander bestand toevoegen
607
label_optional_description: Optionele beschrijving
608
text_destroy_time_entries_question: %.02f uren werden gerapporteerd op de issue(s) die u wilde verwijderen. Wat wil u doen?
609
error_issue_not_found_in_project: 'Deze issue is niet gevonden of behoort niet toe tot dit project.'
610
text_assign_time_entries_to_project: Gerapporteerde uren toevoegen aan dit project
611
text_destroy_time_entries: Verwijder gerapporteerde uren
612
text_reassign_time_entries: 'Gerapporteerde uren opnieuw toewijzen:'
595
project_module_wiki: Wiki
613 596
setting_activity_days_default: Aantal dagen getoond bij het tabblad "Activiteit"
614
label_chronological_order: In chronologische volgorde
615
field_comments_sorting: Commentaar weergeven
616
label_reverse_chronological_order: In omgekeerde chronologische volgorde
617
label_preferences: Voorkeuren
618
setting_display_subprojects_issues: Standaard issues van subproject tonen
619
label_overall_activity: Activiteit
597
setting_app_subtitle: Applicatieondertitel
598
setting_app_title: Applicatietitel
599
setting_attachment_max_size: Attachment max. grootte
600
setting_autofetch_changesets: Haal commits automatisch op
601
setting_autologin: Automatisch inloggen
602
setting_bcc_recipients: Blind carbon copy ontvangers (bcc)
603
setting_commit_fix_keywords: Gefixeerde trefwoorden
604
setting_commit_logs_encoding: Encodering van commit berichten
605
setting_commit_ref_keywords: Refererende trefwoorden
606
setting_cross_project_issue_relations: Sta crossproject issuerelaties toe
607
setting_date_format: Datumformaat
608
setting_default_language: Standaard taal
620 609
setting_default_projects_public: Nieuwe projecten zijn standaard publiek
621
error_scm_annotate: "Er kan geen commentaar toegevoegd worden."
622
label_planning: Planning
623
text_subprojects_destroy_warning: 'De subprojecten: %s zullen ook verwijderd worden.'
624
label_and_its_subprojects: %s en zijn subprojecten.
625
mail_body_reminder: "%d issue(s) die aan u toegewezen zijn en voldaan moeten zijn in de komende %d dagen:"
626
mail_subject_reminder: "%d issue(s) die voldaan moeten zijn in de komende dagen."
627
text_user_wrote: '%s schreef:'
628
label_duplicated_by: gedupliceerd door
629
setting_enabled_scm: Ingeschakeld SCM
630
text_enumeration_category_reassign_to: 'Wijs de volgende waarde toe:'
631
text_enumeration_destroy_question: '%d objecten zijn toegewezen aan deze waarde.'
632
label_incoming_emails: Inkomende e-mail
633
label_generate_key: Genereer een sleutel
610
setting_diff_max_lines_displayed: Max number of diff lines displayed
611
setting_display_subprojects_issues: Standaard issues van subproject tonen
612
setting_emails_footer: E-mails footer
613
setting_enabled_scm: SCM ingeschakeld
614
setting_feeds_limit: Feedinhoudlimiet
615
setting_gravatar_enabled: Gebruik Gravatar gebruikersiconen
616
setting_host_name: Hostnaam
617
setting_issue_list_default_columns: Standaardkolommen getoond op de lijst met issues
618
setting_issues_export_limit: Limiet export issues
619
setting_login_required: Authenticatie vereist
620
setting_mail_from: Afzender e-mail adres
634 621
setting_mail_handler_api_enabled: Schakel WS in voor inkomende mail.
635 622
setting_mail_handler_api_key: API sleutel
636
text_email_delivery_not_configured: "E-mail bezorging is niet geconfigureerd. Notificaties zijn uitgeschakeld.\nConfigureer uw SMTP server in config/email.yml en herstart de applicatie om dit te activeren."
637
field_parent_title: Bovenliggende pagina
638
label_issue_watchers: Monitoren
639
setting_commit_logs_encoding: Encodering van commit berichten
640
button_quote: Citaat
623
setting_per_page_options: Objects per pagina-opties
624
setting_plain_text_mail: platte tekst (geen HTML)
625
setting_protocol: Protocol
626
setting_repositories_encodings: Repositories coderingen
627
setting_self_registration: Zelfregistratie toegestaan
641 628
setting_sequential_project_identifiers: Genereer sequentiële projectidentiteiten
642
notice_unable_delete_version: Niet mogelijk om deze versie te verwijderen.
643
label_renamed: hernoemd
644
label_copied: gekopieerd
645
setting_plain_text_mail: plain text only (no HTML)
646
permission_view_files: View files
647
permission_edit_issues: Edit issues
648
permission_edit_own_time_entries: Edit own time logs
649
permission_manage_public_queries: Manage public queries
650
permission_add_issues: Add issues
651
permission_log_time: Log spent time
652
permission_view_changesets: View changesets
653
permission_view_time_entries: View spent time
654
permission_manage_versions: Manage versions
655
permission_manage_wiki: Manage wiki
656
permission_manage_categories: Manage issue categories
657
permission_protect_wiki_pages: Protect wiki pages
658
permission_comment_news: Comment news
659
permission_delete_messages: Delete messages
660
permission_select_project_modules: Select project modules
661
permission_manage_documents: Manage documents
662
permission_edit_wiki_pages: Edit wiki pages
663
permission_add_issue_watchers: Add watchers
664
permission_view_gantt: View gantt chart
665
permission_move_issues: Move issues
666
permission_manage_issue_relations: Manage issue relations
667
permission_delete_wiki_pages: Delete wiki pages
668
permission_manage_boards: Manage boards
669
permission_delete_wiki_pages_attachments: Delete attachments
670
permission_view_wiki_edits: View wiki history
671
permission_add_messages: Post messages
672
permission_view_messages: View messages
673
permission_manage_files: Manage files
674
permission_edit_issue_notes: Edit notes
675
permission_manage_news: Manage news
676
permission_view_calendar: View calendrier
677
permission_manage_members: Manage members
678
permission_edit_messages: Edit messages
679
permission_delete_issues: Delete issues
680
permission_view_issue_watchers: View watchers list
681
permission_manage_repository: Manage repository
682
permission_commit_access: Commit access
683
permission_browse_repository: Browse repository
684
permission_view_documents: View documents
685
permission_edit_project: Edit project
686
permission_add_issue_notes: Add notes
687
permission_save_queries: Save queries
688
permission_view_wiki_pages: View wiki
689
permission_rename_wiki_pages: Rename wiki pages
690
permission_edit_time_entries: Edit time logs
691
permission_edit_own_issue_notes: Edit own notes
692
setting_gravatar_enabled: Use Gravatar user icons
693
label_example: Example
694
text_repository_usernames_mapping: "Select ou update the Redmine user mapped to each username found in the repository log.\nUsers with the same Redmine and repository username or email are automatically mapped."
695
permission_edit_own_messages: Edit own messages
696
permission_delete_own_messages: Delete own messages
697
label_user_activity: "%s's activity"
698
label_updated_time_by: Updated by %s %s ago
699
text_diff_truncated: '... This diff was truncated because it exceeds the maximum size that can be displayed.'
700
setting_diff_max_lines_displayed: Max number of diff lines displayed
629
setting_sys_api_enabled: Gebruik WS voor repository beheer
630
setting_text_formatting: Tekstformaat
631
setting_time_format: Tijd formaat
632
setting_user_format: Gebruikers weergaveformaat
633
setting_welcome_text: Welkomsttekst
634
setting_wiki_compression: Wikigeschiedenis comprimeren
635
status_active: actief
636
status_locked: gelockt
637
status_registered: geregistreerd
638
text_are_you_sure: Weet u het zeker?
639
text_assign_time_entries_to_project: Gerapporteerde uren toevoegen aan dit project
640
text_caracters_maximum: %d van maximum aantal tekens.
641
text_caracters_minimum: Moet minstens %d karakters lang zijn.
642
text_comma_separated: Meerdere waarden toegestaan (kommagescheiden).
643
text_default_administrator_account_changed: Standaard beheerderaccount gewijzigd
644
text_destroy_time_entries: Verwijder gerapporteerde uren
645
text_destroy_time_entries_question: %.02f uren werden gerapporteerd op de issue(s) die u wilde verwijderen. Wat wil u doen?
646
text_diff_truncated: '... Deze diff werd afgekort omdat het de maximale weer te geven karakters overschreed.'
647
text_email_delivery_not_configured: "E-mailbezorging is niet geconfigureerd. Notificaties zijn uitgeschakeld.\nConfigureer uw SMTP server in config/email.yml en herstart de applicatie om dit te activeren."
648
text_enumeration_category_reassign_to: 'Wijs de volgende waarde toe:'
649
text_enumeration_destroy_question: '%d objecten zijn toegewezen aan deze waarde.'
650
text_file_repository_writable: Bestandsrepository beschrijfbaar
651
text_issue_added: Issue %s is gerapporteerd (door %s).
652
text_issue_category_destroy_assignments: Verwijder toewijzingen aan deze categorie
653
text_issue_category_destroy_question: Er zijn issues (%d) aan deze categorie toegewezen. Wat wilt u hiermee doen ?
654
text_issue_category_reassign_to: Issues opnieuw toewijzen aan deze categorie
655
text_issue_updated: Issue %s is gewijzigd (door %s).
656
text_issues_destroy_confirmation: 'Weet u zeker dat u deze issue(s) wil verwijderen?'
657
text_issues_ref_in_commit_messages: Opzoeken en aanpassen van issues in commitberichten
658
text_journal_changed: gewijzigd van %s naar %s
659
text_journal_deleted: verwijderd
660
text_journal_set_to: ingesteld op %s
661
text_length_between: Lengte tussen %d en %d tekens.
662
text_load_default_configuration: Laad de standaardconfiguratie
663
text_min_max_length_info: 0 betekent geen restrictie
664
text_no_configuration_data: "Rollen, trackers, issue statussen en workflows zijn nog niet geconfigureerd.\nHet is ten zeerste aangeraden om de standaard configuratie in te laden. U kunt deze aanpassen nadat deze is ingeladen."
701 665
text_plugin_assets_writable: Plugin assets directory writable
702
warning_attachments_not_saved: "%d file(s) could not be saved."
666
text_project_destroy_confirmation: Weet u zeker dat u dit project en alle gerelateerde gegevens wilt verwijderen?
667
text_project_identifier_info: 'kleine letters (a-z), cijfers en liggende streepjes toegestaan.<br />Eenmaal bewaard kan de identificatiecode niet meer worden gewijzigd.'
668
text_reassign_time_entries: 'Gerapporteerde uren opnieuw toewijzen:'
669
text_regexp_info: bv. ^[A-Z0-9]+$
670
text_repository_usernames_mapping: "Koppel de Redminegebruikers aan gebruikers in de repository log.\nGebruikers met dezelfde Redmine en repository gebruikersnaam of email worden automatisch gekoppeld."
671
text_rmagick_available: RMagick beschikbaar (optioneel)
672
text_select_mail_notifications: Selecteer acties waarvoor mededelingen via mail moeten worden verstuurd.
673
text_select_project_modules: 'Selecteer de modules die u wilt gebruiken voor dit project:'
674
text_status_changed_by_changeset: Toegepast in changeset %s.
675
text_subprojects_destroy_warning: 'De subprojecten: %s zullen ook verwijderd worden.'
676
text_tip_task_begin_day: taak die op deze dag begint
677
text_tip_task_begin_end_day: taak die op deze dag begint en eindigt
678
text_tip_task_end_day: taak die op deze dag eindigt
679
text_tracker_no_workflow: Geen workflow gedefinieerd voor deze tracker
680
text_unallowed_characters: Niet toegestane tekens
681
text_user_mail_option: "Bij niet-geselecteerde projecten zult u enkel notificaties ontvangen voor issues die u monitort of waar u bij betrokken bent (als auteur of toegewezen persoon)."
682
text_user_wrote: '%s schreef:'
683
text_wiki_destroy_confirmation: Weet u zeker dat u deze wiki en zijn inhoud wenst te verwijderen?
684
text_workflow_edit: Selecteer een rol en een tracker om de workflow te wijzigen
685
warning_attachments_not_saved: "%d bestand(en) konden niet opgeslagen worden."
(1-1/2)