gl.yml

Martín Vázquez, 2009-01-20 17:23

Download (28.5 KB)

 
1
_gloc_rule_default: '|n| n==1 ? "" : "_plural" '
2
actionview_datehelper_select_day_prefix: 
3
actionview_datehelper_select_month_names: Xaneiro,Febreiro,Marzo,Abril,Maio,Xuño,Xullo,Agosto,Setembro,Outubro,Novembro,Decembro
4
actionview_datehelper_select_month_names_abbr: Xan,Feb,Mar,Abr,Mai,Xun,Xul,Ago,Set,Out,Nov,Dec
5
actionview_datehelper_select_month_prefix: 
6
actionview_datehelper_select_year_prefix: 
7
actionview_datehelper_time_in_words_day: 1 día
8
actionview_datehelper_time_in_words_day_plural: %d días
9
actionview_datehelper_time_in_words_hour_about: unha hora aproximadamente
10
actionview_datehelper_time_in_words_hour_about_plural: aproximadamente %d horas
11
actionview_datehelper_time_in_words_hour_about_single: unha hora aproximadamente
12
actionview_datehelper_time_in_words_minute: 1 minuto
13
actionview_datehelper_time_in_words_minute_half: medio minuto
14
actionview_datehelper_time_in_words_minute_less_than: menos dun minuto
15
actionview_datehelper_time_in_words_minute_plural: %d minutos
16
actionview_datehelper_time_in_words_minute_single: 1 minuto
17
actionview_datehelper_time_in_words_second_less_than: menos dun segundo
18
actionview_datehelper_time_in_words_second_less_than_plural: menos de %d segundos
19
actionview_instancetag_blank_option: Por favor seleccione
20
activerecord_error_accepted: debe ser aceptado
21
activerecord_error_blank: non pode estar en branco
22
activerecord_error_circular_dependency: Esta relación podería crear unha dependencia circular
23
activerecord_error_confirmation: a confirmación non coincide
24
activerecord_error_empty: non pode estar baleiro
25
activerecord_error_exclusion: está reservado
26
activerecord_error_greater_than_start_date: debe ser posterior á data de comezo
27
activerecord_error_inclusion: non está incluído nas lista
28
activerecord_error_invalid: non é válido
29
activerecord_error_not_a_date: non é una data válida
30
activerecord_error_not_a_number: non é un número
31
activerecord_error_not_same_project: non pertence ao mesmo proxecto
32
activerecord_error_taken: xa está sendo usado
33
activerecord_error_too_long: é demasiado longo
34
activerecord_error_too_short: é demasiado curto
35
activerecord_error_wrong_length: a lonxitude é incorrecta
36
button_activate: Activar
37
button_add: Engadir
38
button_annotate: Anotar
39
button_apply: Aceptar
40
button_archive: Arquivar
41
button_back: Atrás
42
button_cancel: Cancelar
43
button_change: Cambiar
44
button_change_password: Cambiar contrasinal
45
button_check_all: Seleccionar todo
46
button_clear: Anular
47
button_configure: Configurar
48
button_copy: Copiar
49
button_create: Crear
50
button_delete: Borrar
51
button_download: Descargar
52
button_edit: Modificar
53
button_list: Listar
54
button_lock: Bloquear
55
button_log_time: Tempo dedicado
56
button_login: Conexión
57
button_move: Mover
58
button_quote: Citar
59
button_rename: Renomear
60
button_reply: Respostar
61
button_reset: Restablecer
62
button_rollback: Volver a esta versión
63
button_save: Gardar
64
button_sort: Ordenar
65
button_submit: Aceptar
66
button_test: Probar
67
button_unarchive: Desarquivar
68
button_uncheck_all: Non seleccionar nada
69
button_unlock: Desbloquear
70
button_unwatch: Non monitorizar
71
button_update: Actualizar
72
button_view: Ver
73
button_watch: Monitorizar
74
default_activity_design: Deseño
75
default_activity_development: Desenvolvemento
76
default_doc_category_tech: Documentación técnica
77
default_doc_category_user: Documentación de usuario
78
default_issue_status_assigned: Asignada
79
default_issue_status_closed: Pechada
80
default_issue_status_feedback: Comentarios
81
default_issue_status_new: Nova
82
default_issue_status_rejected: Rexeitada
83
default_issue_status_resolved: Resolta
84
default_priority_high: Alta
85
default_priority_immediate: Inmediata
86
default_priority_low: Baixa
87
default_priority_normal: Normal
88
default_priority_urgent: Urxente
89
default_role_developper: Desenvolvedor
90
default_role_manager: Xefe de proxecto
91
default_role_reporter: Informador
92
default_tracker_bug: Erros
93
default_tracker_feature: Tarefas
94
default_tracker_support: Soporte
95
enumeration_activities: Actividades (tempo dedicado)
96
enumeration_doc_categories: Categorías do documento
97
enumeration_issue_priorities: Prioridade das peticións
98
error_can_t_load_default_data: "Non se puido cargar a configuración por defecto: %s"
99
error_issue_not_found_in_project: 'A petición non se atopa ou non está asociada a este proxecto'
100
error_scm_annotate: "Non existe a entrada ou non se puido anotar"
101
error_scm_command_failed: "Aconteceu un erro ao acceder ó repositorio: %s"
102
error_scm_not_found: "A entrada e/ou revisión non existe no repositorio."
103
field_account: Conta
104
field_activity: Actividade
105
field_admin: Administrador
106
field_assignable: Pódense asignar peticións a este perfil
107
field_assigned_to: Asignado a
108
field_attr_firstname: Atributo do nome
109
field_attr_lastname: Atributo do apelido
110
field_attr_login: Atributo do identificador
111
field_attr_mail: Atributo do Email
112
field_auth_source: Modo de identificación
113
field_author: Autor
114
field_base_dn: DN base
115
field_category: Categoría
116
field_column_names: Columnas
117
field_comments: Comentario
118
field_comments_sorting: Mostrar comentarios
119
field_created_on: Creado
120
field_default_value: Estado por defecto
121
field_delay: Retraso
122
field_description: Descrición
123
field_done_ratio: %% Realizado
124
field_downloads: Descargas
125
field_due_date: Data fin
126
field_effective_date: Data
127
field_estimated_hours: Tempo estimado
128
field_field_format: Formato
129
field_filename: Arquivo
130
field_filesize: Tamaño
131
field_firstname: Nome
132
field_fixed_version: Versión prevista
133
field_hide_mail: Ocultar a miña dirección de correo
134
field_homepage: Sitio web
135
field_host: Anfitrión
136
field_hours: Horas
137
field_identifier: Identificador
138
field_is_closed: Petición resolta
139
field_is_default: Estado por defecto
140
field_is_filter: Usado como filtro
141
field_is_for_all: Para todos os proxectos
142
field_is_in_chlog: Consultar as peticións no histórico
143
field_is_in_roadmap: Consultar as peticións na planificación
144
field_is_public: Público
145
field_is_required: Obrigatorio
146
field_issue: Petición
147
field_issue_to_id: Petición relacionada
148
field_language: Idioma
149
field_last_login_on: Última conexión
150
field_lastname: Apelido
151
field_login: Identificador
152
field_mail: Correo electrónico
153
field_mail_notification: Notificacións por correo
154
field_max_length: Lonxitude máxima
155
field_min_length: Lonxitude mínima
156
field_name: Nome
157
field_new_password: Novo contrasinal
158
field_notes: Notas
159
field_onthefly: Creación do usuario "ao voo"
160
field_parent: Proxecto pai
161
field_parent_title: Páxina pai
162
field_password: Contrasinal
163
field_password_confirmation: Confirmación
164
field_port: Porto
165
field_possible_values: Valores posibles
166
field_priority: Prioridade
167
field_project: Proxecto
168
field_redirect_existing_links: Redireccionar enlaces existentes
169
field_regexp: Expresión regular
170
field_role: Perfil
171
field_searchable: Incluír nas búsquedas
172
field_spent_on: Data
173
field_start_date: Data de inicio
174
field_start_page: Páxina principal
175
field_status: Estado
176
field_subject: Tema
177
field_subproject: Proxecto secundario
178
field_summary: Resumo
179
field_time_zone: Zona horaria
180
field_title: Título
181
field_tracker: Tipo
182
field_type: Tipo
183
field_updated_on: Actualizado
184
field_url: URL
185
field_user: Usuario
186
field_value: Valor
187
field_version: Versión
188
general_csv_decimal_separator: ','
189
general_csv_encoding: ISO-8859-15
190
general_csv_separator: ';'
191
general_day_names: Luns,Martes,Mércores,Xoves,Venres,Sábado,Domingo
192
general_first_day_of_week: '1'
193
general_fmt_age: %d ano
194
general_fmt_age_plural: %d anos
195
general_fmt_date: %%d/%%m/%%Y
196
general_fmt_datetime: %%d/%%m/%%Y %%H:%%M
197
general_fmt_datetime_short: %%d/%%m %%H:%%M
198
general_fmt_time: %%H:%%M
199
general_lang_name: 'Galego'
200
general_pdf_encoding: ISO-8859-15
201
general_text_No: 'Non'
202
general_text_Yes: 'Si'
203
general_text_no: 'non'
204
general_text_yes: 'si'
205
gui_validation_error: 1 erro
206
gui_validation_error_plural: %d erros
207
label_activity: Actividade
208
label_add_another_file: Engadir outro arquivo
209
label_add_note: Engadir unha nota
210
label_added: engadido
211
label_added_time_by: Engadido por %s fai %s
212
label_administration: Administración
213
label_age: Idade
214
label_ago: fai
215
label_all: todos
216
label_all_time: todo o tempo
217
label_all_words: Tódalas palabras
218
label_and_its_subprojects: %s e proxectos secundarios
219
label_applied_status: Aplicar estado
220
label_assigned_to_me_issues: Peticións asignadas a min
221
label_associated_revisions: Revisións asociadas
222
label_attachment: Arquivo
223
label_attachment_delete: Borrar o arquivo
224
label_attachment_new: Novo arquivo
225
label_attachment_plural: Arquivos
226
label_attribute: Atributo
227
label_attribute_plural: Atributos
228
label_auth_source: Modo de autenticación
229
label_auth_source_new: Novo modo de autenticación
230
label_auth_source_plural: Modos de autenticación
231
label_authentication: Autenticación
232
label_blocked_by: bloqueado por
233
label_blocks: bloquea a
234
label_board: Foro
235
label_board_new: Novo foro
236
label_board_plural: Foros
237
label_boolean: Booleano
238
label_browse: Ollar
239
label_bulk_edit_selected_issues: Editar as peticións seleccionadas
240
label_calendar: Calendario
241
label_change_log: Cambios
242
label_change_plural: Cambios
243
label_change_properties: Cambiar propiedades
244
label_change_status: Cambiar o estado
245
label_change_view_all: Ver tódolos cambios
246
label_changes_details: Detalles de tódolos cambios
247
label_changeset_plural: Cambios
248
label_chronological_order: En orde cronolóxica
249
label_closed_issues: pechada
250
label_closed_issues_plural: pechadas
251
label_comment: Comentario
252
label_comment_add: Engadir un comentario
253
label_comment_added: Comentario engadido
254
label_comment_delete: Borrar comentarios
255
label_comment_plural: Comentarios
256
label_commits_per_author: Commits por autor
257
label_commits_per_month: Commits por mes
258
label_confirmation: Confirmación
259
label_contains: conten
260
label_copied: copiado
261
label_copy_workflow_from: Copiar fluxo de traballo dende
262
label_current_status: Estado actual
263
label_current_version: Versión actual
264
label_custom_field: Campo personalizado
265
label_custom_field_new: Novo campo personalizado
266
label_custom_field_plural: Campos personalizados
267
label_date: Data
268
label_date_from: Dende
269
label_date_range: Rango de datas
270
label_date_to: Ata
271
label_day_plural: días
272
label_default: Por defecto
273
label_default_columns: Columnas por defecto
274
label_deleted: suprimido
275
label_details: Detalles
276
label_diff_inline: en liña
277
label_diff_side_by_side: cara a cara
278
label_disabled: deshabilitado
279
label_display_per_page: 'Por páxina: %s'
280
label_document: Documento
281
label_document_added: Documento engadido
282
label_document_new: Novo documento
283
label_document_plural: Documentos
284
label_download: %d Descarga
285
label_download_plural: %d Descargas
286
label_downloads_abbr: D/L
287
label_duplicated_by: duplicada por
288
label_duplicates: duplicada de
289
label_end_to_end: fin a fin
290
label_end_to_start: fin a principio
291
label_enumeration_new: Novo valor
292
label_enumerations: Listas de valores
293
label_environment: Entorno
294
label_equals: igual
295
label_example: Exemplo
296
label_export_to: 'Exportar a:'
297
label_f_hour: %.2f hora
298
label_f_hour_plural: %.2f horas
299
label_feed_plural: Feeds
300
label_feeds_access_key_created_on: Clave de acceso por RSS creada fai %s
301
label_file_added: Arquivo engadido
302
label_file_plural: Arquivos
303
label_filter_add: Engadir o filtro
304
label_filter_plural: Filtros
305
label_float: Flotante
306
label_follows: posterior a
307
label_gantt: Gantt
308
label_general: Xeral
309
label_generate_key: Xerar clave
310
label_help: Axuda
311
label_history: Histórico
312
label_home: Inicio
313
label_in: en
314
label_in_less_than: en menos que
315
label_in_more_than: en mais que
316
label_incoming_emails: Correos entrantes
317
label_index_by_date: Índice por data
318
label_index_by_title: Índice por título
319
label_information: Información
320
label_information_plural: Información
321
label_integer: Número
322
label_internal: Interno
323
label_issue: Petición
324
label_issue_added: Petición engadida
325
label_issue_category: Categoría das peticións
326
label_issue_category_new: Nova categoría
327
label_issue_category_plural: Categorías das peticións
328
label_issue_new: Nova petición
329
label_issue_plural: Peticións
330
label_issue_status: Estado da petición
331
label_issue_status_new: Novo estado
332
label_issue_status_plural: Estados das peticións
333
label_issue_tracking: Peticións
334
label_issue_updated: Petición actualizada
335
label_issue_view_all: Ver tódalas peticións
336
label_issue_watchers: Seguidores
337
label_issues_by: Peticións por %s
338
label_jump_to_a_project: Ir ao proxecto...
339
label_language_based: Baseado no idioma
340
label_last_changes: últimos %d cambios
341
label_last_login: Última conexión
342
label_last_month: último mes
343
label_last_n_days: últimos %d días
344
label_last_updates: Actualizado
345
label_last_updates_plural: %d Actualizados
346
label_last_week: última semana
347
label_latest_revision: Última revisión
348
label_latest_revision_plural: Últimas revisións
349
label_ldap_authentication: Autenticación LDAP
350
label_less_than_ago: fai menos de
351
label_list: Lista
352
label_loading: Cargando...
353
label_logged_as: Conectado como
354
label_login: Conexión
355
label_logout: Desconexión
356
label_max_size: Tamaño máximo
357
label_me: eu mesmo
358
label_member: Membro
359
label_member_new: Novo membro
360
label_member_plural: Membros
361
label_message_last: Última mensaxe
362
label_message_new: Nova mensaxe
363
label_message_plural: Mensaxes
364
label_message_posted: Mensaxe engadida
365
label_min_max_length: Lonxitude mín - máx
366
label_modification: %d modificación
367
label_modification_plural: %d modificacións
368
label_modified: modificado
369
label_module_plural: Módulos
370
label_month: Mes
371
label_months_from: meses de
372
label_more: Mais
373
label_more_than_ago: fai mais de
374
label_my_account: A miña conta
375
label_my_page: A miña páxina
376
label_my_projects: Os meus proxectos
377
label_new: Novo
378
label_new_statuses_allowed: Novos estados autorizados
379
label_news: Noticia
380
label_news_added: Noticia engadida
381
label_news_latest: Últimas noticias
382
label_news_new: Nova noticia
383
label_news_plural: Noticias
384
label_news_view_all: Ver tódalas noticias
385
label_next: Seguinte
386
label_no_change_option: (Sen cambios)
387
label_no_data: Ningún dato a mostrar
388
label_nobody: ninguén
389
label_none: ningún
390
label_not_contains: non conten
391
label_not_equals: non igual
392
label_on: de
393
label_open_issues: aberta
394
label_open_issues_plural: abertas
395
label_optional_description: Descrición opcional
396
label_options: Opcións
397
label_overall_activity: Actividade global
398
label_overview: Vistazo
399
label_password_lost: ¿Esqueciches o contrasinal?
400
label_per_page: Por páxina
401
label_permissions: Permisos
402
label_permissions_report: Informe de permisos
403
label_personalize_page: Personalizar esta páxina
404
label_planning: Planificación
405
label_please_login: Conexión
406
label_plugins: Extensións
407
label_precedes: anterior a
408
label_preferences: Preferencias
409
label_preview: Previsualizar
410
label_previous: Anterior
411
label_project: Proxecto
412
label_project_all: Tódolos proxectos
413
label_project_latest: Últimos proxectos
414
label_project_new: Novo proxecto
415
label_project_plural: Proxectos
416
label_public_projects: Proxectos públicos
417
label_query: Consulta personalizada
418
label_query_new: Nova consulta
419
label_query_plural: Consultas personalizadas
420
label_read: Ler...
421
label_register: Rexistrar
422
label_registered_on: Inscrito o
423
label_registration_activation_by_email: activación de conta por correo
424
label_registration_automatic_activation: activación automática de conta
425
label_registration_manual_activation: activación manual de conta
426
label_related_issues: Peticións relacionadas
427
label_relates_to: relacionada con
428
label_relation_delete: Eliminar relación
429
label_relation_new: Nova relación
430
label_renamed: renomeado
431
label_reply_plural: Respostas
432
label_report: Informe
433
label_report_plural: Informes
434
label_reported_issues: Peticións rexistradas por min
435
label_repository: Repositorio
436
label_repository_plural: Repositorios
437
label_result_plural: Resultados
438
label_reverse_chronological_order: En orde cronolóxica inversa
439
label_revision: Revisión
440
label_revision_plural: Revisións
441
label_roadmap: Planificación
442
label_roadmap_due_in: Remata en %s
443
label_roadmap_no_issues: Non hai peticións para esta versión
444
label_roadmap_overdue: %s tarde
445
label_role: Perfil
446
label_role_and_permissions: Perfiles e permisos
447
label_role_new: Novo perfil
448
label_role_plural: Perfiles
449
label_scm: SCM
450
label_search: Búsqueda
451
label_search_titles_only: Buscar só en títulos
452
label_send_information: Enviar información da conta ó usuario
453
label_send_test_email: Enviar un correo de proba
454
label_settings: Configuración
455
label_show_completed_versions: Mostra as versións rematadas
456
label_sort_by: Ordenar por %s
457
label_sort_higher: Subir
458
label_sort_highest: Primeiro
459
label_sort_lower: Baixar
460
label_sort_lowest: Último
461
label_spent_time: Tempo dedicado
462
label_start_to_end: comezo a fin
463
label_start_to_start: comezo a comezo
464
label_statistics: Estatísticas
465
label_stay_logged_in: Lembrar contrasinal
466
label_string: Texto
467
label_subproject_plural: Proxectos secundarios
468
label_text: Texto largo
469
label_theme: Tema
470
label_this_month: este mes
471
label_this_week: esta semana
472
label_this_year: este ano
473
label_time_tracking: Control de tempo
474
label_today: hoxe
475
label_topic_plural: Temas
476
label_total: Total
477
label_tracker: Tipo
478
label_tracker_new: Novo tipo
479
label_tracker_plural: Tipos de peticións
480
label_updated_time: Actualizado fai %s
481
label_updated_time_by: Actualizado por %s fai %s
482
label_used_by: Utilizado por
483
label_user: Usuario
484
label_user_activity: "Actividade de %s"
485
label_user_mail_no_self_notified: "Non quero ser avisado de cambios feitos por min"
486
label_user_mail_option_all: "Para calquera evento en tódolos proxectos"
487
label_user_mail_option_none: "Só para elementos monitorizados ou relacionados comigo"
488
label_user_mail_option_selected: "Para calquera evento dos proxectos seleccionados..."
489
label_user_new: Novo usuario
490
label_user_plural: Usuarios
491
label_version: Versión
492
label_version_new: Nova versión
493
label_version_plural: Versións
494
label_view_diff: Ver diferencias
495
label_view_revisions: Ver as revisións
496
label_watched_issues: Peticións monitorizadas
497
label_week: Semana
498
label_wiki: Wiki
499
label_wiki_edit: Wiki edición
500
label_wiki_edit_plural: Wiki edicións
501
label_wiki_page: Wiki páxina
502
label_wiki_page_plural: Wiki páxinas
503
label_workflow: Fluxo de traballo
504
label_year: Ano
505
label_yesterday: onte
506
mail_body_account_activation_request: 'Inscribiuse un novo usuario (%s). A conta está pendente de aprobación:'
507
mail_body_account_information: Información sobre a súa conta
508
mail_body_account_information_external: Pode usar a súa conta "%s" para conectarse.
509
mail_body_lost_password: 'Para cambiar o seu contrasinal, faga clic no seguinte enlace:'
510
mail_body_register: 'Para activar a súa conta, faga clic no seguinte enlace:'
511
mail_body_reminder: "%d petición(s) asignadas a ti rematan nos próximos %d días:"
512
mail_subject_account_activation_request: Petición de activación de conta %s
513
mail_subject_lost_password: O teu contrasinal de %s
514
mail_subject_register: Activación da conta de %s
515
mail_subject_reminder: "%d petición(s) rematarán nos próximos días"
516
notice_account_activated: A súa conta foi activada. Xa pode conectarse.
517
notice_account_invalid_creditentials: Usuario ou contrasinal inválido.
518
notice_account_lost_email_sent: Enviouse un correo con instrucións para elixir un novo contrasinal.
519
notice_account_password_updated: Contrasinal modificado correctamente.
520
notice_account_pending: "A súa conta creouse e está pendente da aprobación por parte do administrador."
521
notice_account_register_done: Conta creada correctamente. Para activala, faga clic sobre o enlace que se lle enviou por correo.
522
notice_account_unknown_email: Usuario descoñecido.
523
notice_account_updated: Conta actualizada correctamente.
524
notice_account_wrong_password: Contrasinal incorrecto.
525
notice_can_t_change_password: Esta conta utiliza unha fonte de autenticación externa. Non é posible cambiar o contrasinal.
526
notice_default_data_loaded: Configuración por defecto cargada correctamente.
527
notice_email_error: Ocorreu un error enviando o correo (%s)
528
notice_email_sent: Enviouse un correo a %s
529
notice_failed_to_save_issues: "Imposible gravar %s petición(s) en %d seleccionado: %s."
530
notice_feeds_access_key_reseted: A súa clave de acceso para RSS reiniciouse.
531
notice_file_not_found: A páxina á que tenta acceder non existe.
532
notice_locking_conflict: Os datos modificáronse por outro usuario.
533
notice_no_issue_selected: "Ningunha petición seleccionada. Por favor, comprobe a petición que quere modificar"
534
notice_not_authorized: Non ten autorización para acceder a esta páxina.
535
notice_successful_connection: Conexión correcta.
536
notice_successful_create: Creación correcta.
537
notice_successful_delete: Borrado correcto.
538
notice_successful_update: Modificación correcta.
539
notice_unable_delete_version: Non se pode borrar a versión
540
permission_add_issue_notes: Engadir notas
541
permission_add_issue_watchers: Engadir seguidores
542
permission_add_issues: Engadir peticións
543
permission_add_messages: Enviar mensaxes
544
permission_browse_repository: Ollar repositorio
545
permission_comment_news: Comentar noticias
546
permission_commit_access: Acceso de escritura
547
permission_delete_issues: Borrar peticións
548
permission_delete_messages: Borrar mensaxes
549
permission_delete_own_messages: Borrar mensaxes propios
550
permission_delete_wiki_pages: Borrar páxinas wiki
551
permission_delete_wiki_pages_attachments: Borrar arquivos
552
permission_edit_issue_notes: Modificar notas
553
permission_edit_issues: Modificar peticións
554
permission_edit_messages: Modificar mensaxes
555
permission_edit_own_issue_notes: Modificar notas propias
556
permission_edit_own_messages: Editar mensaxes propios
557
permission_edit_own_time_entries: Modificar tempos dedicados propios
558
permission_edit_project: Modificar proxecto
559
permission_edit_time_entries: Modificar tempos dedicados
560
permission_edit_wiki_pages: Modificar páxinas wiki
561
permission_log_time: Anotar tempo dedicado
562
permission_manage_boards: Administrar foros
563
permission_manage_categories: Administrar categorías de peticións
564
permission_manage_documents: Administrar documentos
565
permission_manage_files: Administrar arquivos
566
permission_manage_issue_relations: Administrar relación con outras peticións
567
permission_manage_members: Administrar membros
568
permission_manage_news: Administrar noticias
569
permission_manage_public_queries: Administrar consultas públicas
570
permission_manage_repository: Administrar repositorio
571
permission_manage_versions: Administrar versións
572
permission_manage_wiki: Administrar wiki
573
permission_move_issues: Mover peticións
574
permission_protect_wiki_pages: Protexer páxinas wiki
575
permission_rename_wiki_pages: Renomear páxinas wiki
576
permission_save_queries: Gravar consultas
577
permission_select_project_modules: Seleccionar módulos do proxecto
578
permission_view_calendar: Ver calendario
579
permission_view_changesets: Ver cambios
580
permission_view_documents: Ver documentos
581
permission_view_files: Ver arquivos
582
permission_view_gantt: Ver diagrama de Gantt
583
permission_view_issue_watchers: Ver lista de seguidores
584
permission_view_messages: Ver mensaxes
585
permission_view_time_entries: Ver tempo dedicado
586
permission_view_wiki_edits: Ver histórico do wiki
587
permission_view_wiki_pages: Ver wiki
588
project_module_boards: Foros
589
project_module_documents: Documentos
590
project_module_files: Arquivos
591
project_module_issue_tracking: Peticións
592
project_module_news: Noticias
593
project_module_repository: Repositorio
594
project_module_time_tracking: Control de tempo
595
project_module_wiki: Wiki
596
setting_activity_days_default: Días a mostrar na actividade do proxecto
597
setting_app_subtitle: Subtítulo da aplicación
598
setting_app_title: Título da aplicación
599
setting_attachment_max_size: Tamaño máximo do arquivo
600
setting_autofetch_changesets: Autorechear os commits do repositorio
601
setting_autologin: Conexión automática
602
setting_bcc_recipients: Ocultar as copias de carbón (bcc)
603
setting_commit_fix_keywords: Palabras clave para a corrección
604
setting_commit_logs_encoding: Codificación das mensaxes de commit
605
setting_commit_ref_keywords: Palabras clave para a referencia
606
setting_cross_project_issue_relations: Permitir relacionar peticións de distintos proxectos
607
setting_date_format: Formato da data
608
setting_default_language: Idioma por defecto
609
setting_default_projects_public: Os proxectos novos son públicos por defecto
610
setting_diff_max_lines_displayed: Número máximo de diferencias mostradas
611
setting_display_subprojects_issues: Mostrar por defecto peticións de prox. secundarios no principal
612
setting_emails_footer: Pe de mensaxes
613
setting_enabled_scm: Activar SCM
614
setting_feeds_limit: Límite de contido para sindicación
615
setting_gravatar_enabled: Usar iconas de usuario (Gravatar)
616
setting_host_name: Nome e ruta do servidor
617
setting_issue_list_default_columns: Columnas por defecto para a lista de peticións
618
setting_issues_export_limit: Límite de exportación de peticións
619
setting_login_required: Requírese identificación
620
setting_mail_from: Correo dende o que enviar mensaxes
621
setting_mail_handler_api_enabled: Activar SW para mensaxes entrantes
622
setting_mail_handler_api_key: Clave da API
623
setting_per_page_options: Obxectos por páxina
624
setting_plain_text_mail: só texto plano (non HTML)
625
setting_protocol: Protocolo
626
setting_repositories_encodings: Codificacións do repositorio
627
setting_self_registration: Rexistro permitido
628
setting_sequential_project_identifiers: Xerar identificadores de proxecto
629
setting_sys_api_enabled: Habilitar SW para a xestión do repositorio
630
setting_text_formatting: Formato de texto
631
setting_time_format: Formato de hora
632
setting_user_format: Formato de nome de usuario
633
setting_welcome_text: Texto de benvida
634
setting_wiki_compression: Compresión do historial do Wiki
635
status_active: activo
636
status_locked: bloqueado
637
status_registered: rexistrado
638
text_are_you_sure: ¿Está seguro?
639
text_assign_time_entries_to_project: Asignar as horas ó proxecto
640
text_caracters_maximum: %d caracteres como máximo.
641
text_caracters_minimum: %d caracteres como mínimo
642
text_comma_separated: Múltiples valores permitidos (separados por coma).
643
text_default_administrator_account_changed: Conta de administrador por defecto modificada
644
text_destroy_time_entries: Borrar as horas
645
text_destroy_time_entries_question: Existen %.02f horas asignadas á petición que quere borrar. ¿Que quere facer ?
646
text_diff_truncated: '... Diferencia truncada por exceder o máximo tamaño visualizable.'
647
text_email_delivery_not_configured: "O envío de correos non está configurado, e as notificacións desactiváronse. \n Configure o servidor de SMTP en config/email.yml e reinicie a aplicación para activar os cambios."
648
text_enumeration_category_reassign_to: 'Reasignar ó seguinte valor:'
649
text_enumeration_destroy_question: '%d obxectos con este valor asignado.'
650
text_file_repository_writable: Pódese escribir no repositorio
651
text_issue_added: Petición %s engadida por %s.
652
text_issue_category_destroy_assignments: Deixar as peticións sen categoría
653
text_issue_category_destroy_question: Algunhas peticións (%d) están asignadas a esta categoría. ¿Que desexa facer?
654
text_issue_category_reassign_to: Reasignar as peticións á categoría
655
text_issue_updated: A petición %s actualizouse por %s.
656
text_issues_destroy_confirmation: '¿Seguro que quere borrar as peticións seleccionadas?'
657
text_issues_ref_in_commit_messages: Referencia e petición de corrección nas mensaxes
658
text_journal_changed: cambiado de %s a %s
659
text_journal_deleted: suprimido
660
text_journal_set_to: fixado a %s
661
text_length_between: Lonxitude entre %d e %d caracteres.
662
text_load_default_configuration: Cargar a configuración por defecto
663
text_min_max_length_info: 0 para ningunha restrición
664
text_no_configuration_data: "Inda non se configuraron perfiles, nin tipos, estados e fluxo de traballo asociado a peticións. Recoméndase encarecidamente cargar a configuración por defecto. Unha vez cargada, poderá modificala."
665
text_project_destroy_confirmation: ¿Estás seguro de querer eliminar o proxecto?
666
text_project_identifier_info: 'Letras minúsculas (a-z), números e signos de puntuación permitidos.<br />Unha vez gardado, o identificador non pode modificarse.'
667
text_reassign_time_entries: 'Reasignar as horas a esta petición:'
668
text_regexp_info: ex. ^[A-Z0-9]+$
669
text_repository_usernames_mapping: "Estableza a correspondencia entre os usuarios de Redmine e os presentes no log do repositorio.\nOs usuarios co mesmo nome ou correo en Redmine e no repositorio serán asociados automaticamente."
670
text_rmagick_available: RMagick dispoñible (opcional)
671
text_select_mail_notifications: Seleccionar os eventos a notificar
672
text_select_project_modules: 'Seleccione os módulos a activar para este proxecto:'
673
text_status_changed_by_changeset: Aplicado nos cambios %s
674
text_subprojects_destroy_warning: 'Os proxectos secundarios: %s tamén se eliminarán'
675
text_tip_task_begin_day: tarefa que comeza este día
676
text_tip_task_begin_end_day: tarefa que comeza e remata este día
677
text_tip_task_end_day: tarefa que remata este día
678
text_tracker_no_workflow: Non hai ningún fluxo de traballo definido para este tipo de petición
679
text_unallowed_characters: Caracteres non permitidos
680
text_user_mail_option: "Dos proxectos non seleccionados, só recibirá notificacións sobre elementos monitorizados ou elementos nos que estea involucrado (por exemplo, peticións das que vostede sexa autor ou asignadas a vostede)."
681
text_user_wrote: '%s escribiu:'
682
text_wiki_destroy_confirmation: ¿Seguro que quere borrar o wiki e todo o seu contido?
683
text_workflow_edit: Seleccionar un fluxo de traballo para actualizar