Project

General

Profile

Patch #2577 » sl.yml

Nejc Vidmar, 2009-01-25 03:35

 
1
_gloc_rule_default: '|n| n==1 ? "" : "_plural" '
2

  
3
actionview_datehelper_select_day_prefix:
4
actionview_datehelper_select_month_names: Januar,Februar,Marec,April,Maj,Junij,Julij,Avgust,September,Oktober,November,December
5
actionview_datehelper_select_month_names_abbr: Jan,Feb,Mar,Apr,Maj,Jun,Jul,Aug,Sep,Okt,Nov,Dec
6
actionview_datehelper_select_month_prefix:
7
actionview_datehelper_select_year_prefix:
8
actionview_datehelper_time_in_words_day: 1 dan
9
actionview_datehelper_time_in_words_day_plural: %d dni
10
actionview_datehelper_time_in_words_hour_about: kakšno uro
11
actionview_datehelper_time_in_words_hour_about_plural: kakšnih %d ur
12
actionview_datehelper_time_in_words_hour_about_single: kakšno uro
13
actionview_datehelper_time_in_words_minute: 1 minuta
14
actionview_datehelper_time_in_words_minute_half: pol minute
15
actionview_datehelper_time_in_words_minute_less_than: manj kot minuta
16
actionview_datehelper_time_in_words_minute_plural: %d minut
17
actionview_datehelper_time_in_words_minute_single: 1 minuta
18
actionview_datehelper_time_in_words_second_less_than: manj kot sekunda
19
actionview_datehelper_time_in_words_second_less_than_plural: manj kot %d sekund
20
actionview_instancetag_blank_option: Prosimo izberite
21

  
22
activerecord_error_inclusion: ni vključen na seznamu
23
activerecord_error_exclusion: je rezerviran
24
activerecord_error_invalid: je napačen
25
activerecord_error_confirmation: ne ustreza potrdilu
26
activerecord_error_accepted: mora biti sprejet
27
activerecord_error_empty: ne sme biti prazen
28
activerecord_error_blank: ne sme biti neizpolnjen
29
activerecord_error_too_long: je predolg
30
activerecord_error_too_short: je prekratek
31
activerecord_error_wrong_length: je napačne dolžine
32
activerecord_error_taken: je že zaseden
33
activerecord_error_not_a_number: ni število
34
activerecord_error_not_a_date: ni veljaven datum
35
activerecord_error_greater_than_start_date: mora biti kasnejši kot začeten datum
36
activerecord_error_not_same_project: ne pripada istemu projektu
37
activerecord_error_circular_dependency: Ta odnos bi povzročil krožno odvisnost
38

  
39
general_fmt_age: %d l
40
general_fmt_age_plural: %d let
41
general_fmt_date: %%m/%%d/%%Y
42
general_fmt_datetime: %%m/%%d/%%Y %%I:%%M %%p
43
general_fmt_datetime_short: %%b %%d, %%I:%%M %%p
44
general_fmt_time: %%I:%%M %%p
45
general_text_No: 'Ne'
46
general_text_Yes: 'Da'
47
general_text_no: 'ne'
48
general_text_yes: 'da'
49
general_lang_name: 'Slovenščina'
50
general_csv_separator: ','
51
general_csv_decimal_separator: '.'
52
general_csv_encoding: ISO-8859-1
53
general_pdf_encoding: ISO-8859-1
54
general_day_names: Ponedeljek,Torek,Sreda,Četrtek,Petek,Sobota,Nedelja
55
general_first_day_of_week: '1'
56

  
57
notice_account_updated: Račun je bil uspešno posodobljen.
58
notice_account_invalid_creditentials: Napačno uporabniško ime ali geslo
59
notice_account_password_updated: Geslo je bilo uspešno posodobljeno.
60
notice_account_wrong_password: Napačno geslo
61
notice_account_register_done: Račun je bil uspešno ustvarjen. Za aktivacijo potrdite povezavo, ki vam je bila poslana v e-nabiralnik.
62
notice_account_unknown_email: Neznan uporabnik.
63
notice_can_t_change_password: Ta račun za overovljanje uporablja zunanji. Gesla ni mogoče spremeniti.
64
notice_account_lost_email_sent: Poslano vam je bilo e-pismo z navodili za izbiro novega gesla.
65
notice_account_activated: Vaš račun je bil aktiviran. Sedaj se lahko prijavite.
66
notice_successful_create: Ustvarjanje uspelo.
67
notice_successful_update: Posodobitev uspela.
68
notice_successful_delete: Izbris uspel.
69
notice_successful_connection: Povezava uspela.
70
notice_file_not_found: Stran na katero se želite povezati ne obstaja ali pa je bila umaknjena.
71
notice_locking_conflict: Drug uporabnik je posodobil podatke.
72
notice_not_authorized: Nimate privilegijev za dostop do te strani.
73
notice_email_sent: E-poštno sporočilo je bilo poslano %s
74
notice_email_error: Ob pošiljanju e-sporočila je prišlo do napake (%s)
75
notice_feeds_access_key_reseted: Vaš RSS dostopni ključ je bil ponastavljen.
76
notice_failed_to_save_issues: "Neuspelo shranjevanje %d zahtevka na %d izbranem: %s."
77
notice_no_issue_selected: "Izbran ni noben zahtevek! Prosimo preverite zahtevke, ki jih želite urediti."
78
notice_account_pending: "Vaš račun je bil ustvarjen in čaka na potrditev s strani administratorja."
79
notice_default_data_loaded: Privzete nastavitve so bile uspešno naložene.
80
notice_unable_delete_version: Verzije ni bilo mogoče izbrisati.
81

  
82
error_can_t_load_default_data: "Privzetih nastavitev ni bilo mogoče naložiti: %s"
83
error_scm_not_found: "Vnos ali revizija v shrambi ni bila najdena ."
84
error_scm_command_failed: "Med vzpostavljem povezave s shrambo je prišlo do napake: %s"
85
error_scm_annotate: "Vnos ne obstaja ali pa ga ni mogoče komentirati."
86
error_issue_not_found_in_project: 'Zahtevek ni bil najden ali pa ne pripada temu projektu'
87

  
88
mail_subject_lost_password: Vaše %s geslo
89
mail_body_lost_password: 'Za spremembo glesla kliknite na naslednjo povezavo:'
90
mail_subject_register: Aktivacija %s vašega računa
91
mail_body_register: 'Za aktivacijo vašega računa kliknite na naslednjo povezavo:'
92
mail_body_account_information_external: Za prijavo lahko uporabite vaš "%s" račun.
93
mail_body_account_information: Informacije o vašem računu
94
mail_subject_account_activation_request: %s zahtevek za aktivacijo računa
95
mail_body_account_activation_request: 'Registriral se je nov uporabnik (%s). Račun čaka na vašo odobritev:'
96
mail_subject_reminder: "%d zahtevek(zahtevki) zapadejo v naslednjih dneh"
97
mail_body_reminder: "%d zahtevek(zahtevki), ki so vam dodeljeni bodo zapadli v naslednjih %d dneh:"
98

  
99
gui_validation_error: 1 napaka
100
gui_validation_error_plural: %d napak
101

  
102
field_name: Ime
103
field_description: Opis
104
field_summary: Povzetek
105
field_is_required: Zahtevano
106
field_firstname: Ime
107
field_lastname: Priimek
108
field_mail: E-naslov
109
field_filename: Datoteka
110
field_filesize: Velikost
111
field_downloads: Prenosi
112
field_author: Avtor
113
field_created_on: Ustvarjen
114
field_updated_on: Posodobljeno
115
field_field_format: Format
116
field_is_for_all: Za vse projekte
117
field_possible_values: Možne vrednosti
118
field_regexp: Regularni izraz
119
field_min_length: Minimalna dolžina
120
field_max_length: Maksimalna dolžina
121
field_value: Vrednost
122
field_category: Kategorija
123
field_title: Naslov
124
field_project: Projekt
125
field_issue: Zahtevek
126
field_status: Status
127
field_notes: Zabeležka
128
field_is_closed: Zahtevek zaprt
129
field_is_default: Privzeta vrednost
130
field_tracker: Vrsta zahtevka
131
field_subject: Tema
132
field_due_date: Do datuma
133
field_assigned_to: Dodeljen
134
field_priority: Prioriteta
135
field_fixed_version: Ciljna verzija
136
field_user: Uporabnik
137
field_role: Vloga
138
field_homepage: Domača stran
139
field_is_public: Javno
140
field_parent: Podprojekt projekta
141
field_is_in_chlog: Zahtevki prikazani v zapisu sprememb
142
field_is_in_roadmap: Zahtevki prikazani na zemljevidu
143
field_login: Prijava
144
field_mail_notification: E-poštna oznanila
145
field_admin: Administrator
146
field_last_login_on: Zadnjič povezan(a)
147
field_language: Jezik
148
field_effective_date: Datum
149
field_password: Geslo
150
field_new_password: Novo geslo
151
field_password_confirmation: Potrditev
152
field_version: Verzija
153
field_type: Tip
154
field_host: Gostitelj
155
field_port: Vrata
156
field_account: Račun
157
field_base_dn: Bazni DN
158
field_attr_login: Oznaka za prijavo
159
field_attr_firstname: Oznaka za ime
160
field_attr_lastname: Oznaka za priimek
161
field_attr_mail: Oznaka za e-naslov
162
field_onthefly: Sprotna izdelava uporabnikov
163
field_start_date: Začetek
164
field_done_ratio: %% Narejeno
165
field_auth_source: Način overovljanja
166
field_hide_mail: Skrij moj e-naslov
167
field_comments: Komentar
168
field_url: URL
169
field_start_page: Začetna stran
170
field_subproject: Podprojekt
171
field_hours: Ur
172
field_activity: Aktivnost
173
field_spent_on: Datum
174
field_identifier: Identifikator
175
field_is_filter: Uporabljen kot filter
176
field_issue_to_id: Povezan zahtevek
177
field_delay: Zamik
178
field_assignable: Zahtevki so lahko dodeljeni tej vlogi
179
field_redirect_existing_links: Preusmeri obstoječe povezave
180
field_estimated_hours: Ocenjen čas
181
field_column_names: Stolpci
182
field_time_zone: Časovni pas
183
field_searchable: Zmožen iskanja
184
field_default_value: Privzeta vrednost
185
field_comments_sorting: Prikaži komentarje
186
field_parent_title: Matična stran
187

  
188
setting_app_title: Naslov aplikacije
189
setting_app_subtitle: Podnaslov aplikacije
190
setting_welcome_text: Pozdravno besedilo
191
setting_default_language: Privzeti jezik
192
setting_login_required: Zahtevano overovljanje
193
setting_self_registration: Samostojna registracija
194
setting_attachment_max_size: Maksimalna velikost priponk
195
setting_issues_export_limit: Skrajna meja za izvoz zahtevkov
196
setting_mail_from: E-naslov za emisijo
197
setting_bcc_recipients: Prejemniki slepih kopij (bcc)
198
setting_plain_text_mail: navadno e-sporočilo (ne HTML)
199
setting_host_name: Ime gostitelja in pot
200
setting_text_formatting: Oblikovanje besedila
201
setting_wiki_compression: Stiskanje Wiki zgodovine
202
setting_feeds_limit: Meja obsega RSS virov
203
setting_default_projects_public: Novi projekti so privzeto javni
204
setting_autofetch_changesets: Samodejni izvleček zapisa sprememb
205
setting_sys_api_enabled: Omogoči WS za upravljanje shrambe
206
setting_commit_ref_keywords: Sklicne ključne besede
207
setting_commit_fix_keywords: Urejanje ključne besede
208
setting_autologin: Avtomatska prijava
209
setting_date_format: Oblika datuma
210
setting_time_format: Oblika časa
211
setting_cross_project_issue_relations: Dovoli povezave zahtevkov med različnimi projekti
212
setting_issue_list_default_columns: Privzeti stolpci prikazani na seznamu zahtevkov
213
setting_repositories_encodings: Kodiranje shrambe
214
setting_commit_logs_encoding: Kodiranje sporočil ob predaji
215
setting_emails_footer: Noga e-sporočil
216
setting_protocol: Protokol
217
setting_per_page_options: Število elementov na stran
218
setting_user_format: Oblika prikaza uporabnikov
219
setting_activity_days_default: Prikaz dni na aktivnost projekta
220
setting_display_subprojects_issues: Privzeti prikaz zahtevkov podprojektov v glavnem projektu
221
setting_enabled_scm: Omogočen SCM
222
setting_mail_handler_api_enabled: Omogoči WS za prihajajočo e-pošto
223
setting_mail_handler_api_key: API ključ
224
setting_sequential_project_identifiers: Generiraj projektne identifikatorje sekvenčno
225
setting_gravatar_enabled: Uporabljaj Gravatar ikone
226
setting_diff_max_lines_displayed: Maksimalno število prikazanih vrstic različnosti
227

  
228
permission_edit_project: Uredi projekt
229
permission_select_project_modules: Izberi module projekta
230
permission_manage_members: Uredi člane
231
permission_manage_versions: Uredi verzije
232
permission_manage_categories: Urejanje kategorij zahtevkov
233
permission_add_issues: Dodaj zahtevke
234
permission_edit_issues: Uredi zahtevke
235
permission_manage_issue_relations: Uredi odnose med zahtevki
236
permission_add_issue_notes: Dodaj zabeležke
237
permission_edit_issue_notes: Uredi zabeležke
238
permission_edit_own_issue_notes: Uredi lastne zabeležke
239
permission_move_issues: Premakni zahtevke
240
permission_delete_issues: Izbriši zahtevke
241
permission_manage_public_queries: Uredi javna povpraševanja
242
permission_save_queries: Shrani povpraševanje
243
permission_view_gantt: Poglej gantogram
244
permission_view_calendar: Poglej koledar
245
permission_view_issue_watchers: Oglej si listo spremeljevalcev
246
permission_add_issue_watchers: Dodaj spremljevalce
247
permission_log_time: Beleži porabljen čas
248
permission_view_time_entries: Poglej porabljen čas
249
permission_edit_time_entries: Uredi beležko časa
250
permission_edit_own_time_entries: Uredi beležko lastnega časa
251
permission_manage_news: Uredi novice
252
permission_comment_news: Komentiraj novice
253
permission_manage_documents: Uredi dokumente
254
permission_view_documents: Poglej dokumente
255
permission_manage_files: Uredi datoteke
256
permission_view_files: Poglej datoteke
257
permission_manage_wiki: Uredi wiki
258
permission_rename_wiki_pages: Preimenuj wiki strani
259
permission_delete_wiki_pages: Izbriši wiki strani
260
permission_view_wiki_pages: Poglej wiki
261
permission_view_wiki_edits: Poglej wiki zgodovino
262
permission_edit_wiki_pages: Uredi wiki strani
263
permission_delete_wiki_pages_attachments: Izbriši priponke
264
permission_protect_wiki_pages: Zaščiti wiki strani
265
permission_manage_repository: Uredi shrambo
266
permission_browse_repository: Prebrskaj shrambo
267
permission_view_changesets: Poglej zapis sprememb
268
permission_commit_access: Dostop za predajo
269
permission_manage_boards: Uredi table
270
permission_view_messages: Poglej sporočila
271
permission_add_messages: Objavi sporočila
272
permission_edit_messages: Uredi sporočila
273
permission_edit_own_messages: Uredi lastna sporočila
274
permission_delete_messages: Izbriši sporočila
275
permission_delete_own_messages: Izbriši lastna sporočila
276

  
277
project_module_issue_tracking: Sledenje zahtevkom
278
project_module_time_tracking: Sledenje časa
279
project_module_news: Novice
280
project_module_documents: Dokumenti
281
project_module_files: Datoteke
282
project_module_wiki: Wiki
283
project_module_repository: Shramba
284
project_module_boards: Table
285

  
286
label_user: Uporabnik
287
label_user_plural: Uporabniki
288
label_user_new: Nov uporabnik
289
label_project: Projekt
290
label_project_new: Nov projekt
291
label_project_plural: Projekti
292
label_project_all: Vsi projekti
293
label_project_latest: Zadnji projekti
294
label_issue: Zahtevek
295
label_issue_new: Nov zahtevek
296
label_issue_plural: Zahtevki
297
label_issue_view_all: Poglej vse zahtevke
298
label_issues_by: Zahtevki od %s
299
label_issue_added: Zahtevek dodan
300
label_issue_updated: Zahtevek posodobljen
301
label_document: Dokument
302
label_document_new: Nov dokument
303
label_document_plural: Dokumenti
304
label_document_added: Dokument dodan
305
label_role: Vloga
306
label_role_plural: Vloge
307
label_role_new: Nova vloga
308
label_role_and_permissions: Vloge in dovoljenja
309
label_member: Član
310
label_member_new: Nov član
311
label_member_plural: Člani
312
label_tracker: Vrsta zahtevka
313
label_tracker_plural: Vrste zahtevkov
314
label_tracker_new: Nova vrsta zahtevka
315
label_workflow: Potek dela
316
label_issue_status: Stanje zahtevka
317
label_issue_status_plural: Stanje zahtevkov
318
label_issue_status_new: Novo stanje
319
label_issue_category: Kategorija zahtevka
320
label_issue_category_plural: Kategorije zahtevkov
321
label_issue_category_new: Nova kategorija
322
label_custom_field: Polje po meri
323
label_custom_field_plural: Polja po meri
324
label_custom_field_new: Novo polje po meri
325
label_enumerations: Seznami
326
label_enumeration_new: Nova vrednost
327
label_information: Informacija
328
label_information_plural: Informacije
329
label_please_login: Prosimo prijavite se
330
label_register: Registracija
331
label_password_lost: Izgubljeno geslo
332
label_home: Domov
333
label_my_page: Moja stran
334
label_my_account: Moj račun
335
label_my_projects: Moji projekti
336
label_administration: Upravljanje
337
label_login: Prijavi se
338
label_logout: Odjavi se
339
label_help: Pomoč
340
label_reported_issues: Prijavljeni zahtevki
341
label_assigned_to_me_issues: Zahtevki dodeljeni meni
342
label_last_login: Zadnja povezava
343
label_last_updates: Zadnja posodobitev
344
label_last_updates_plural: %d zadnje posodobitve
345
label_registered_on: Registriran
346
label_activity: Aktivnost
347
label_overall_activity: Celotna aktivnost
348
label_user_activity: "Aktivnost %s"
349
label_new: Nov
350
label_logged_as: Prijavljen(a) kot
351
label_environment: Okolje
352
label_authentication: Overovitev
353
label_auth_source: Način overovitve
354
label_auth_source_new: Nov način overovitve
355
label_auth_source_plural: Načini overovitve
356
label_subproject_plural: Podprojekti
357
label_and_its_subprojects: %s in njegovi podprojekti
358
label_min_max_length: Min - Max dolžina
359
label_list: Seznam
360
label_date: Datum
361
label_integer: Celo število
362
label_float: Decimalno število
363
label_boolean: Boolean
364
label_string: Besedilo
365
label_text: Dolgo besedilo
366
label_attribute: Lastnost
367
label_attribute_plural: Lastnosti
368
label_download: %d Prenos
369
label_download_plural: %d Prenosi
370
label_no_data: Ni podatkov za prikaz
371
label_change_status: Spremeni stanje
372
label_history: Zgodovina
373
label_attachment: Datoteka
374
label_attachment_new: Nova datoteka
375
label_attachment_delete: Izbriši datoteko
376
label_attachment_plural: Datoteke
377
label_file_added: Datoteka dodana
378
label_report: Poročilo
379
label_report_plural: Poročila
380
label_news: Novica
381
label_news_new: Dodaj novico
382
label_news_plural: Novice
383
label_news_latest: Zadnje novice
384
label_news_view_all: Poglej vse novice
385
label_news_added: Dodane novice
386
label_change_log: Zapisnik spremeb
387
label_settings: Nastavitve
388
label_overview: Pregled
389
label_version: Verzija
390
label_version_new: Nova verzija
391
label_version_plural: Verzije
392
label_confirmation: Potrditev
393
label_export_to: 'Na razpolago tudi v:'
394
label_read: Preberi...
395
label_public_projects: Javni projekti
396
label_open_issues: odpri zahtevek
397
label_open_issues_plural: odpri zahtevke
398
label_closed_issues: zapri zahtevek
399
label_closed_issues_plural: zapri zahtevke
400
label_total: Skupaj
401
label_permissions: Dovoljenja
402
label_current_status: Trenutno stanje
403
label_new_statuses_allowed: Novi zahtevki dovoljeni
404
label_all: vsi
405
label_none: noben
406
label_nobody: nihče
407
label_next: Naslednji
408
label_previous: Prejšnji
409
label_used_by: V uporabi od
410
label_details: Podrobnosti
411
label_add_note: Dodaj zabeležko
412
label_per_page: Na stran
413
label_calendar: Koledar
414
label_months_from: mesecev od
415
label_gantt: Gantt
416
label_internal: Notranji
417
label_last_changes: zadnjih %d sprememb
418
label_change_view_all: Poglej vse spremembe
419
label_personalize_page: Individualiziraj to stran
420
label_comment: Komentar
421
label_comment_plural: Komentarji
422
label_comment_add: Dodaj komentar
423
label_comment_added: Komentar dodan
424
label_comment_delete: Izbriši komentarje
425
label_query: Iskanje po meri
426
label_query_plural: Iskanja po meri
427
label_query_new: Novo iskanje
428
label_filter_add: Dodaj filter
429
label_filter_plural: Filtri
430
label_equals: je enako
431
label_not_equals: ni enako
432
label_in_less_than: v manj kot
433
label_in_more_than: v več kot
434
label_in: v
435
label_today: danes
436
label_all_time: v vsem času
437
label_yesterday: včeraj
438
label_this_week: ta teden
439
label_last_week: pretekli teden
440
label_last_n_days: zadnjih %d dni
441
label_this_month: ta mesec
442
label_last_month: zadnji mesec
443
label_this_year: to leto
444
label_date_range: Razpon datumov
445
label_less_than_ago: manj kot dni nazaj
446
label_more_than_ago: več kot dni nazaj
447
label_ago: dni nazaj
448
label_contains: vsebuje
449
label_not_contains: ne vsebuje
450
label_day_plural: dni
451
label_repository: Shramba
452
label_repository_plural: Shrambe
453
label_browse: Prebrskaj
454
label_modification: %d sprememba
455
label_modification_plural: %d spremembe
456
label_revision: Revizija
457
label_revision_plural: Revizije
458
label_associated_revisions: Povezane revizije
459
label_added: dodano
460
label_modified: spremenjeno
461
label_copied: kopirano
462
label_renamed: preimenovano
463
label_deleted: izbrisano
464
label_latest_revision: Zadnja revizija
465
label_latest_revision_plural: Zadnje revizije
466
label_view_revisions: Poglej revizije
467
label_max_size: Največja velikost
468
label_on: 'na'
469
label_sort_highest: Premakni na vrh
470
label_sort_higher: Premakni gor
471
label_sort_lower: Premakni dol
472
label_sort_lowest: Premakni na dno
473
label_roadmap: Načrt
474
label_roadmap_due_in: Do %s
475
label_roadmap_overdue: %s zakasnel
476
label_roadmap_no_issues: Ni zahtevkov za to verzijo
477
label_search: Išči
478
label_result_plural: Rezultati
479
label_all_words: Vse besede
480
label_wiki: Wiki
481
label_wiki_edit: Wiki urejanje
482
label_wiki_edit_plural: Wiki urejanja
483
label_wiki_page: Wiki stran
484
label_wiki_page_plural: Wiki strani
485
label_index_by_title: Razvrsti po naslovu
486
label_index_by_date: Razvrsti po datumu
487
label_current_version: Trenutna verzija
488
label_preview: Predogled
489
label_feed_plural: RSS viri
490
label_changes_details: Podrobnosti o vseh spremembah
491
label_issue_tracking: Sledenje zahtevkom
492
label_spent_time: Porabljen čas
493
label_f_hour: %.2f ura
494
label_f_hour_plural: %.2f ur
495
label_time_tracking: Sledenje času
496
label_change_plural: Spremembe
497
label_statistics: Statistika
498
label_commits_per_month: Predaj na mesec
499
label_commits_per_author: Predaj na avtorja
500
label_view_diff: Preglej razlike
501
label_diff_inline: znotraj
502
label_diff_side_by_side: vzporedno
503
label_options: Možnosti
504
label_copy_workflow_from: Kopiraj potek dela od
505
label_permissions_report: Poročilo o dovoljenjih
506
label_watched_issues: Spremljani zahtevki
507
label_related_issues: Povezani zahtevki
508
label_applied_status: Uveljavljeno stanje
509
label_loading: Nalaganje...
510
label_relation_new: Nova povezava
511
label_relation_delete: Izbriši povezavo
512
label_relates_to: povezan z
513
label_duplicates: duplikati
514
label_duplicated_by: dupliciral
515
label_blocks: blok
516
label_blocked_by: blokiral
517
label_precedes: ima prednost pred
518
label_follows: sledi
519
label_end_to_start: konec na začetek
520
label_end_to_end: konec na konec
521
label_start_to_start: začetek na začetek
522
label_start_to_end: začetek na konec
523
label_stay_logged_in: Ostani prijavljen(a)
524
label_disabled: onemogoči
525
label_show_completed_versions: Prikaži zaključene verzije
526
label_me: jaz
527
label_board: Forum
528
label_board_new: Nov forum
529
label_board_plural: Forumi
530
label_topic_plural: Teme
531
label_message_plural: Sporočila
532
label_message_last: Zadnje sporočilo
533
label_message_new: Novo sporočilo
534
label_message_posted: Sporočilo dodano
535
label_reply_plural: Odgovori
536
label_send_information: Pošlji informacijo o računu uporabniku
537
label_year: Leto
538
label_month: Mesec
539
label_week: Teden
540
label_date_from: Do
541
label_date_to: Do
542
label_language_based: Glede na uporabnikov jezik
543
label_sort_by: Razporedi po %s
544
label_send_test_email: Pošlji testno e-pismo
545
label_feeds_access_key_created_on: RSS dostopni ključ narejen %s nazaj
546
label_module_plural: Moduli
547
label_added_time_by: Dodan %s %s nazaj
548
label_updated_time_by: Posodobljen od %s %s nazaj
549
label_updated_time: Posodobljen %s nazaj
550
label_jump_to_a_project: Skoči na projekt...
551
label_file_plural: Datoteke
552
label_changeset_plural: Zapisi sprememb
553
label_default_columns: Privzeti stolpci
554
label_no_change_option: (Ni spremembe)
555
label_bulk_edit_selected_issues: Uredi izbrane zahtevke skupaj
556
label_theme: Tema
557
label_default: Privzeto
558
label_search_titles_only: Preišči samo naslove
559
label_user_mail_option_all: "Za vsak dogodek v vseh mojih projektih"
560
label_user_mail_option_selected: "Za vsak dogodek samo na izbranih projektih..."
561
label_user_mail_option_none: "Samo za zadeve ki jih spremljam ali sem v njih udeležen(a)"
562
label_user_mail_no_self_notified: "Ne želim biti opozorjen(a) na spremembe, ki jih naredim sam(a)"
563
label_registration_activation_by_email: aktivacija računa po e-pošti
564
label_registration_manual_activation: ročna aktivacija računa
565
label_registration_automatic_activation: samodejna aktivacija računa
566
label_display_per_page: 'Na stran: %s'
567
label_age: Starost
568
label_change_properties: Sprememba lastnosti
569
label_general: Splošno
570
label_more: Več
571
label_scm: SCM
572
label_plugins: Vtičniki
573
label_ldap_authentication: LDAP overovljanje
574
label_downloads_abbr: D/L
575
label_optional_description: Neobvezen opis
576
label_add_another_file: Dodaj še eno datoteko
577
label_preferences: Preference
578
label_chronological_order: Kronološko
579
label_reverse_chronological_order: Obrnjeno kronološko
580
label_planning: Načrtovanje
581
label_incoming_emails: Prihajajoča e-pošta
582
label_generate_key: Ustvari ključ
583
label_issue_watchers: Spremljevalci
584
label_example: Vzorec
585

  
586
button_login: Prijavi se
587
button_submit: Pošlji
588
button_save: Shrani
589
button_check_all: Označi vse
590
button_uncheck_all: Odznači vse
591
button_delete: Izbriši
592
button_create: Ustvari
593
button_test: Testiraj
594
button_edit: Uredi
595
button_add: Dodaj
596
button_change: Spremeni
597
button_apply: Uporabi
598
button_clear: Počisti
599
button_lock: Zakleni
600
button_unlock: Odkleni
601
button_download: Prenesi
602
button_list: Seznam
603
button_view: Pogled
604
button_move: Premakni
605
button_back: Nazaj
606
button_cancel: Prekliči
607
button_activate: Aktiviraj
608
button_sort: Razvrsti
609
button_log_time: Beleži čas
610
button_rollback: Povrni na to verzijo
611
button_watch: Spremljaj
612
button_unwatch: Ne spremljaj
613
button_reply: Odgovori
614
button_archive: Arhiviraj
615
button_unarchive: Odarhiviraj
616
button_reset: Ponastavi
617
button_rename: Preimenuj
618
button_change_password: Spremeni geslo
619
button_copy: Kopiraj
620
button_annotate: Zapiši pripombo
621
button_update: Posodobi
622
button_configure: Konfiguriraj
623
button_quote: Citiraj
624

  
625
status_active: aktivni
626
status_registered: registriran
627
status_locked: zaklenjen
628

  
629
text_select_mail_notifications: Izberi dejanja za katera naj bodo poslana oznanila preko e-pošto.
630
text_regexp_info: npr. ^[A-Z0-9]+$
631
text_min_max_length_info: 0 pomeni brez omejitev
632
text_project_destroy_confirmation: Ali ste prepričani da želite izbrisati izbrani projekt in vse z njim povezane podatke?
633
text_subprojects_destroy_warning: 'Njegov(i) podprojekt(i): %s bodo prav tako izbrisani.'
634
text_workflow_edit: Izberite vlogo in zahtevek za urejanje poteka dela
635
text_are_you_sure: Ali ste prepričani?
636
text_journal_changed: Spremenjen iz %s na %s
637
text_journal_set_to: Nastavi na %s
638
text_journal_deleted: izbrisan
639
text_tip_task_begin_day: naloga z začetkom na ta dan
640
text_tip_task_end_day: naloga z zaključkom na ta dan
641
text_tip_task_begin_end_day: naloga ki se začne in konča ta dan
642
text_project_identifier_info: 'Dovoljene so samo male črke (a-z), številke in vezaji.<br />Enkrat shranjen identifikator ne more biti spremenjen.'
643
text_caracters_maximum: največ %d znakov.
644
text_caracters_minimum: Mora biti vsaj dolg vsaj %d znakov.
645
text_length_between: Dolžina med %d in %d znakov.
646
text_tracker_no_workflow: Potek dela za to vrsto zahtevka ni določen
647
text_unallowed_characters: Nedovoljeni znaki
648
text_comma_separated: Dovoljenih je več vrednosti (ločenih z vejico).
649
text_issues_ref_in_commit_messages: Zahtevki sklicev in popravkov v sporočilu predaje
650
text_issue_added: Zahtevek %s je sporočil(a) %s.
651
text_issue_updated: Zahtevek %s je posodobil(a) %s.
652
text_wiki_destroy_confirmation: Ali ste prepričani da želite izbrisati ta wiki in vso njegovo vsebino?
653
text_issue_category_destroy_question: Nekateri zahtevki (%d) so dodeljeni tej kategoriji. Kaj želite storiti?
654
text_issue_category_destroy_assignments: Odstrani naloge v kategoriji
655
text_issue_category_reassign_to: Ponovno dodeli zahtevke tej kategoriji
656
text_user_mail_option: "Na neizbrane projekte boste prejemali le obvestila o zadevah ki jih spremljate ali v katere ste vključeni (npr. zahtevki katerih avtor(ica) ste)"
657
text_no_configuration_data: "Vloge, vrste zahtevkov, statusi zahtevkov in potek dela še niso bili določeni. \nZelo priporočljivo je, da naložite privzeto konfiguracijo, ki jo lahko kasneje tudi prilagodite."
658
text_load_default_configuration: Naloži privzeto konfiguracijo
659
text_status_changed_by_changeset: Dodano v zapis sprememb %s.
660
text_issues_destroy_confirmation: 'Ali ste prepričani, da želite izbrisati izbrani(e) zahtevek(ke)?'
661
text_select_project_modules: 'Izberite module, ki jih želite omogočiti za ta projekt:'
662
text_default_administrator_account_changed: Spremenjen privzeti administratorski račun
663
text_file_repository_writable: Omogočeno pisanje v shrambo datotek
664
text_rmagick_available: RMagick je na voljo(neobvezno)
665
text_destroy_time_entries_question: %.02f ur je bilo opravljenih na zahtevku, ki ga želite izbrisati. Kaj želite storiti?
666
text_destroy_time_entries: Izbriši opravljene ure
667
text_assign_time_entries_to_project: Predaj opravljene ure projektu
668
text_reassign_time_entries: 'Prenesi opravljene ure na ta zahtevek:'
669
text_user_wrote: '%s je napisal(a):'
670
text_enumeration_destroy_question: '%d objektov je določenih tej vrednosti.'
671
text_enumeration_category_reassign_to: 'Ponastavi jih na to vrednost:'
672
text_email_delivery_not_configured: "E-poštna dostava ni nastavljena in oznanila so onemogočena.\nNastavite vaš SMTP strežnik v config/email.yml in ponovno zaženite aplikacijo da ga omogočite.\n"
673
text_repository_usernames_mapping: "Izberite ali posodobite Redmine uporabnika dodeljenega vsakemu uporabniškemu imenu najdenemu v zapisniku shrambe.\n Uporabniki z enakim Redmine ali shrambinem uporabniškem imenu ali e-poštnem naslovu so samodejno dodeljeni."
674
text_diff_truncated: '... Ta sprememba je bila odsekana ker presega največjo velikost ki je lahko prikazana.'
675

  
676
default_role_manager: Upravnik
677
default_role_developper: Razvijalec
678
default_role_reporter: Poročevalec
679
default_tracker_bug: Hrošč
680
default_tracker_feature: Funkcija
681
default_tracker_support: Podpora
682
default_issue_status_new: Nov
683
default_issue_status_assigned: Dodeljen
684
default_issue_status_resolved: Rešen
685
default_issue_status_feedback: Povratna informacija
686
default_issue_status_closed: Zaključen
687
default_issue_status_rejected: Zavrnjen
688
default_doc_category_user: Uporabniška dokumentacija
689
default_doc_category_tech: Tehnična dokumentacija
690
default_priority_low: Nizka
691
default_priority_normal: Običajna
692
default_priority_high: Visoka
693
default_priority_urgent: Urgentna
694
default_priority_immediate: Takojšnje ukrepanje
695
default_activity_design: Oblikovanje
696
default_activity_development: Razvoj
697

  
698
enumeration_issue_priorities: Prioritete zahtevkov
699
enumeration_doc_categories: Kategorije dokumentov
700
enumeration_activities: Aktivnosti (sledenje časa)
(1-1/4)