Project

General

Profile

Patch #2586 » sv.yml.diff

Nicklas Holm, 2009-01-26 15:16

View differences:

lang/sv.yml (working copy)
186 186
field_default_value: Standardvärde
187 187
field_comments_sorting: Visa kommentarer
188 188
field_parent_title: Föräldersida
189
field_editable: Redigerbar
189 190

  
190 191
setting_app_title: Applikationsrubrik
191 192
setting_app_subtitle: Applikationsunderrubrik
......
197 198
setting_issues_export_limit: Exportgräns för ärenden
198 199
setting_mail_from: Mailavsändare
199 200
setting_bcc_recipients: Hemlig kopia (bcc) till mottagare
200
setting_plain_text_mail: oformaterad text i mail (ingen HTML)
201
setting_plain_text_mail: Oformaterad text i mail (ingen HTML)
201 202
setting_host_name: Värddatornamn
202 203
setting_text_formatting: Textformatering
203 204
setting_wiki_compression: Komprimering av wikihistorik
......
553 554
label_changeset_plural: Changesets
554 555
label_default_columns: Standardkolumner
555 556
label_no_change_option: (Ingen ändring)
556
label_bulk_edit_selected_issues: Gemensam editering av markerade ärenden
557
label_bulk_edit_selected_issues: Gemensam ändring av markerade ärenden
557 558
label_theme: Tema
558 559
label_default: Standard
559 560
label_search_titles_only: Sök endast i titlar
......
583 584
label_generate_key: Generera en nyckel
584 585
label_issue_watchers: Bevakare
585 586
label_example: Exempel
587
label_display: Visa
586 588

  
587 589
button_login: Logga in
588 590
button_submit: Spara
......
591 593
button_uncheck_all: Avmarkera alla
592 594
button_delete: Ta bort
593 595
button_create: Skapa
596
button_create_and_continue: Skapa och fortsätt
594 597
button_test: Testa
595 598
button_edit: Ändra
596 599
button_add: Lägg till
......
621 624
button_annotate: Kommentera
622 625
button_update: Uppdatera
623 626
button_configure: Konfigurera
624
button_quote: Citat
627
button_quote: Citera
625 628

  
626 629
status_active: aktiv
627 630
status_registered: registrerad
......
661 664
text_issues_destroy_confirmation: 'Är du säker på att du vill radera markerade ärende(n) ?'
662 665
text_select_project_modules: 'Välj vilka moduler som ska vara aktiva för projektet:'
663 666
text_default_administrator_account_changed: Standardadministratörens konto ändrat
664
text_file_repository_writable: Filarkiv är skrivbart
665
text_plugin_assets_writable: Plugin-folder är skrivbar
667
text_file_repository_writable: Foldern för bifogade filer är skrivbar
668
text_plugin_assets_writable: Foldern för plug-ins är skrivbar
666 669
text_rmagick_available: RMagick tillgängligt (valfritt)
667 670
text_destroy_time_entries_question: %.02f timmar har rapporterats på ärendena du är på väg att ta bort. Vad vill du göra ?
668 671
text_destroy_time_entries: Ta bort rapporterade timmar
......
674 677
text_email_delivery_not_configured: "Mailfunktionen har inte konfigurerats, och notifieringar är inaktiverade.\nKonfigurera din SMTP-server i config/email.yml och starta om applikationen för att aktivera dem."
675 678
text_repository_usernames_mapping: "Välj eller uppdatera den Redmine-användare som är mappad till varje användarnamn i repository-loggen.\nAnvändare med samma användarnamn eller emailadress i både Redmine och repositoryt mappas automatiskt."
676 679
text_diff_truncated: '... Denna diff har förminskats eftersom den överskrider den maximala storlek som kan visas.'
680
text_custom_field_possible_values_info: 'En linje för varje värde'
677 681

  
678 682
default_role_manager: Projektledare
679 683
default_role_developper: Utvecklare
......
699 703

  
700 704
enumeration_issue_priorities: Ärendeprioriteter
701 705
enumeration_doc_categories: Dokumentkategorier
702
enumeration_activities: Aktiviteter (tidsuppföljning)
703
text_plugin_assets_writable: Plugin assets directory writable
704
warning_attachments_not_saved: "%d file(s) could not be saved."
705
button_create_and_continue: Create and continue
706
text_custom_field_possible_values_info: 'One line for each value'
707
label_display: Display
708
field_editable: Editable
706
enumeration_activities: Aktiviteter (tidsuppföljning
    (1-1/1)