sv.yml.diff

Nicklas Holm, 2009-02-24 11:34

Download (13.7 KB)

View differences:

config/locales/sv.yml (working copy)
172 172
 notice_can_t_change_password: Detta konto använder en extern autentiseringskälla. Det går inte att byta lösenord.
173 173
 notice_account_lost_email_sent: Ett mail med instruktioner om hur man väljer ett nytt lösenord har skickats till dig.
174 174
 notice_account_activated: Ditt konto har blivit aktiverat. Du kan nu logga in.
175
 notice_successful_create: Skapandet lyckades.
175
 notice_successful_create: Skapades korrekt.
176 176
 notice_successful_update: Uppdatering lyckades.
177 177
 notice_successful_delete: Borttagning lyckades.
178 178
 notice_successful_connection: Uppkoppling lyckades.
......
189 189
 notice_unable_delete_version: Denna version var inte möjlig att ta bort.
190 190
 
191 191
 error_can_t_load_default_data: "Standardkonfiguration gick inte att läsa in: {{value}}"
192
 error_scm_not_found: "Inlägg och/eller revision finns inte i detta repository."
193
 error_scm_command_failed: "Ett fel inträffade vid försök att nå repositoryt: {{value}}"
192
 error_scm_not_found: "Inlägg och/eller revision finns inte i detta versionsarkiv."
193
 error_scm_command_failed: "Ett fel inträffade vid försök att nå versionsarkivet: {{value}}"
194 194
 error_scm_annotate: "Inlägget existerar inte eller kan inte kommenteras."
195 195
 error_issue_not_found_in_project: 'Ärendet hittades inte eller så tillhör det inte detta projekt'
196 196
 
......
272 272
 field_attr_mail: Mailattribut
273 273
 field_onthefly: On-the-fly användarskapning
274 274
 field_start_date: Start
275
 field_done_ratio: %% Klart
275
 field_done_ratio: % Klart
276 276
 field_auth_source: Autentiseringsläge
277 277
 field_hide_mail: Dölj min mailadress
278 278
 field_comments: Kommentar
......
296 296
 field_comments_sorting: Visa kommentarer
297 297
 field_parent_title: Föräldersida
298 298
 field_editable: Redigerbar
299
 field_watcher: Bevakare 
300
 field_identity_url: OpenID URL
299 301
 
300 302
 setting_app_title: Applikationsrubrik
301 303
 setting_app_subtitle: Applikationsunderrubrik
......
305 307
 setting_self_registration: Självregistrering
306 308
 setting_attachment_max_size: Maxstorlek på bilaga
307 309
 setting_issues_export_limit: Exportgräns för ärenden
308
 setting_mail_from: Mailavsändare
310
 setting_mail_from: Avsändare
309 311
 setting_bcc_recipients: Hemlig kopia (bcc) till mottagare
310 312
 setting_plain_text_mail: Oformaterad text i mail (ingen HTML)
311 313
 setting_host_name: Värddatornamn
......
314 316
 setting_feeds_limit: Innehållsgräns för Feed
315 317
 setting_default_projects_public: Nya projekt är publika som standard
316 318
 setting_autofetch_changesets: Automatisk hämtning av commits
317
 setting_sys_api_enabled: Aktivera WS för repository-hantering
319
 setting_sys_api_enabled: Aktivera WS för versionsarkivhantering
318 320
 setting_commit_ref_keywords: Referens-nyckelord
319 321
 setting_commit_fix_keywords: Fix-nyckelord
320 322
 setting_autologin: Automatisk inloggning
......
322 324
 setting_time_format: Tidsformat
323 325
 setting_cross_project_issue_relations: Tillåt ärenderelationer mellan projekt
324 326
 setting_issue_list_default_columns: Standardkolumner i ärendelistan
325
 setting_repositories_encodings: Teckenuppsättningar för repositoriy
327
 setting_repositories_encodings: Teckenuppsättningar för versionsarkiv
326 328
 setting_commit_logs_encoding: Teckenuppsättning för commit-meddelanden
327
 setting_emails_footer: Mailsignatur
329
 setting_emails_footer: Signatur
328 330
 setting_protocol: Protokoll
329 331
 setting_per_page_options: Alternativ, objekt per sida
330 332
 setting_user_format: Visningsformat för användare
......
336 338
 setting_sequential_project_identifiers: Generera projektidentifierare sekventiellt
337 339
 setting_gravatar_enabled: Använd Gravatar-avatarer
338 340
 setting_diff_max_lines_displayed: Maximalt antal synliga rader i diff
341
 setting_file_max_size_displayed: Maxstorlek på textfiler som visas inline
342
 setting_repository_log_display_limit: Maximalt antal revisioner i filloggen
343
 setting_openid: Tillåt inloggning och registrering med OpenID
339 344
 
340 345
 permission_edit_project: Ändra projekt
341 346
 permission_select_project_modules: Välja projektmoduler
......
346 351
 permission_edit_issues: Ändra ärende
347 352
 permission_manage_issue_relations: Hantera ärenderelationer
348 353
 permission_add_issue_notes: Lägga till notering
349
 permission_edit_issue_notes: Ändra noteringar
350
 permission_edit_own_issue_notes: Ändra egna noteringar
354
 permission_edit_issue_notes: Ändra ärendenoteringar
355
 permission_edit_own_issue_notes: Ändra egna ärendenoteringar
351 356
 permission_move_issues: Flytta ärenden
352 357
 permission_delete_issues: Ta bort ärenden
353 358
 permission_manage_public_queries: Hantera publika frågor
......
358 363
 permission_add_issue_watchers: Lägga till bevakare
359 364
 permission_log_time: Logga spenderad tid
360 365
 permission_view_time_entries: Visa spenderad tid
361
 permission_edit_time_entries: Ändra tidloggar
362
 permission_edit_own_time_entries: Ändra egna tidloggar
366
 permission_edit_time_entries: Ändra tidloggningar
367
 permission_edit_own_time_entries: Ändra egna tidloggningar
363 368
 permission_manage_news: Hantera nyheter
364 369
 permission_comment_news: Kommentera nyheter
365 370
 permission_manage_documents: Hantera dokument
......
374 379
 permission_edit_wiki_pages: Ändra wikisidor
375 380
 permission_delete_wiki_pages_attachments: Ta bort bilagor
376 381
 permission_protect_wiki_pages: Skydda wikisidor
377
 permission_manage_repository: Hantera repository
378
 permission_browse_repository: Bläddra i repository
382
 permission_manage_repository: Hantera versionsarkiv
383
 permission_browse_repository: Bläddra i versionsarkiv
379 384
 permission_view_changesets: Visa changesets
380
 permission_commit_access: Commit-tillgång
385
 permission_commit_access: Commit-åtkomst
381 386
 permission_manage_boards: Hantera forum
382 387
 permission_view_messages: Visa meddelanden
383 388
 permission_add_messages: Lägg till meddelanden
......
391 396
 project_module_documents: Dokument
392 397
 project_module_files: Filer
393 398
 project_module_wiki: Wiki
394
 project_module_repository: Repository
399
 project_module_repository: Versionsarkiv
395 400
 project_module_boards: Forum
396 401
 
397 402
 label_user: Användare
......
401 406
 label_project_new: Nytt projekt
402 407
 label_project_plural: Projekt
403 408
 label_x_projects:
404
  zero: no projects
405
  one:  1 project
406
  other: "{{count}} projects"
409
  zero: inga projekt
410
  one:  1 projekt
411
  other: "{{count}} projekt"
407 412
 label_project_all: Alla projekt
408 413
 label_project_latest: Senaste projekt
409 414
 label_issue: Ärende
......
429 434
 label_tracker_new: Ny ärendetyp
430 435
 label_workflow: Arbetsflöde
431 436
 label_issue_status: Ärendestatus
432
 label_issue_status_plural: Ärendestatusar
437
 label_issue_status_plural: Ärendestatus
433 438
 label_issue_status_new: Ny status
434 439
 label_issue_category: Ärendekategori
435 440
 label_issue_category_plural: Ärendekategorier
......
437 442
 label_custom_field: Användardefinerat fält
438 443
 label_custom_field_plural: Användardefinerade fält
439 444
 label_custom_field_new: Nytt användardefinerat fält
440
 label_enumerations: Enumerationer
445
 label_enumerations: Uppräkningar
441 446
 label_enumeration_new: Nytt värde
442 447
 label_information: Information
443 448
 label_information_plural: Information
444 449
 label_please_login: Var god logga in
445 450
 label_register: Registrera
451
 label_login_with_open_id_option: eller logga in med OpenID
446 452
 label_password_lost: Glömt lösenord
447 453
 label_home: Hem
448 454
 label_my_page: Min sida
......
511 517
 label_closed_issues: stängd
512 518
 label_closed_issues_plural: stängda
513 519
 label_x_open_issues_abbr_on_total:
514
  zero: 0 open / {{total}}
515
  one:  1 open / {{total}}
516
  other: "{{count}} open / {{total}}"
520
  zero: 0 öppna av {{total}}
521
  one:  1 öppen av {{total}}
522
  other: "{{count}} öppna av {{total}}"
517 523
 label_x_open_issues_abbr:
518
  zero: 0 open
519
  one:  1 open
520
  other: "{{count}} open"
524
  zero: 0 öppna
525
  one:  1 öppen
526
  other: "{{count}} öppna"
521 527
 label_x_closed_issues_abbr:
522
  zero: 0 closed
523
  one:  1 closed
524
  other: "{{count}} closed"
528
  zero: 0 stängda
529
  one:  1 stängd
530
  other: "{{count}} stängda"
525 531
 label_total: Total
526 532
 label_permissions: Behörigheter
527 533
 label_current_status: Nuvarande status
528
 label_new_statuses_allowed: Nya statusar tillåtna
534
 label_new_statuses_allowed: Nya tillåtna statusvärden
529 535
 label_all: alla
530 536
 label_none: ingen
531 537
 label_nobody: ingen
......
545 551
 label_comment: Kommentar
546 552
 label_comment_plural: Kommentarer
547 553
 label_x_comments:
548
  zero: no comments
549
  one: 1 comment
550
  other: "{{count}} comments"
554
  zero: inga kommentarer
555
  one: 1 kommentar
556
  other: "{{count}} kommentarer"
551 557
 label_comment_add: Lägg till kommentar
552 558
 label_comment_added: Kommentar tillagd
553 559
 label_comment_delete: Ta bort kommentar
......
577 583
 label_contains: innehåller
578 584
 label_not_contains: innehåller inte
579 585
 label_day_plural: dagar
580
 label_repository: Repository
581
 label_repository_plural: Repositorys
586
 label_repository: Versionsarkiv
587
 label_repository_plural: Versionsarkiv
582 588
 label_browse: Bläddra
583 589
 label_modification: "{{count}} ändring"
584 590
 label_modification_plural: "{{count}} ändringar"
......
687 693
 label_user_mail_option_all: "För alla händelser i mina projekt"
688 694
 label_user_mail_option_selected: "För alla händelser i markerade projekt..."
689 695
 label_user_mail_option_none: "Endast för saker jag bevakar eller är involverad i"
690
 label_user_mail_no_self_notified: "Jag vill inte bli notifierad om ändringar som jag har gjort"
696
 label_user_mail_no_self_notified: "Jag vill inte bli underrättad om ändringar som jag har gjort"
691 697
 label_registration_activation_by_email: kontoaktivering med mail
692 698
 label_registration_manual_activation: manuell kontoaktivering
693 699
 label_registration_automatic_activation: automatisk kontoaktivering
......
783 789
 text_issue_category_destroy_question: "Några ärenden ({{count}}) är tilldelade till denna kategori. Vad vill du göra ?"
784 790
 text_issue_category_destroy_assignments: Ta bort kategoritilldelningar
785 791
 text_issue_category_reassign_to: Återtilldela ärenden till denna kategori
786
 text_user_mail_option: "För omarkerade projekt kommer du bara få notifieringar om saker du bevakar eller är inblandad i (T.ex. ärenden du skapat eller tilldelats)."
787
 text_no_configuration_data: "Roller, ärendetyper, ärendestatusar och arbetsflöden har inte konfigurerats ännu.\nDet rekommenderas att läsa in standardkonfigurationen. Du kommer att kunna göra ändringar efter att den blivit inläst."
792
 text_user_mail_option: "För omarkerade projekt kommer du bara bli underrättad om saker du bevakar eller är inblandad i (T.ex. ärenden du skapat eller tilldelats)."
793
 text_no_configuration_data: "Roller, ärendetyper, ärendestatus och arbetsflöden har inte konfigurerats ännu.\nDet rekommenderas att läsa in standardkonfigurationen. Du kommer att kunna göra ändringar efter att den blivit inläst."
788 794
 text_load_default_configuration: Läs in standardkonfiguration
789 795
 text_status_changed_by_changeset: "Tilldelad i changeset {{value}}."
790 796
 text_issues_destroy_confirmation: 'Är du säker på att du vill radera markerade ärende(n) ?'
791 797
 text_select_project_modules: 'Välj vilka moduler som ska vara aktiva för projektet:'
792 798
 text_default_administrator_account_changed: Standardadministratörens konto ändrat
793
 text_file_repository_writable: Foldern för bifogade filer är skrivbar
794
 text_plugin_assets_writable: Foldern för plug-ins är skrivbar
799
 text_file_repository_writable: Arkivet för bifogade filer är skrivbar
800
 text_plugin_assets_writable: Arkivet för plug-ins är skrivbar
795 801
 text_rmagick_available: RMagick tillgängligt (valfritt)
796 802
 text_destroy_time_entries_question: %.02f timmar har rapporterats på ärendena du är på väg att ta bort. Vad vill du göra ?
797 803
 text_destroy_time_entries: Ta bort rapporterade timmar
......
800 806
 text_user_wrote: "{{value}} skrev:'"
801 807
 text_enumeration_destroy_question: "{{count}} objekt är tilldelade till detta värde.'"
802 808
 text_enumeration_category_reassign_to: 'Återtilldela till detta värde:'
803
 text_email_delivery_not_configured: "Mailfunktionen har inte konfigurerats, och notifieringar är inaktiverade.\nKonfigurera din SMTP-server i config/email.yml och starta om applikationen för att aktivera dem."
804
 text_repository_usernames_mapping: "Välj eller uppdatera den Redmine-användare som är mappad till varje användarnamn i repository-loggen.\nAnvändare med samma användarnamn eller emailadress i både Redmine och repositoryt mappas automatiskt."
809
 text_email_delivery_not_configured: "Mailfunktionen har inte konfigurerats, och notifieringar via mail kan därför inte skickas.\nKonfigurera din SMTP-server i config/email.yml och starta om applikationen för att aktivera dem."
810
 text_repository_usernames_mapping: "Välj eller uppdatera den Redmine-användare som är mappad till varje användarnamn i versionarkivloggen.\nAnvändare med samma användarnamn eller emailadress i både Redmine och versionsarkivet mappas automatiskt."
805 811
 text_diff_truncated: '... Denna diff har förminskats eftersom den överskrider den maximala storlek som kan visas.'
806 812
 text_custom_field_possible_values_info: 'En linje för varje värde'
807 813
 
......
830 836
 enumeration_issue_priorities: Ärendeprioriteter
831 837
 enumeration_doc_categories: Dokumentkategorier
832 838
 enumeration_activities: Aktiviteter (tidsuppföljning)
833
 setting_repository_log_display_limit: Maximum number of revisions displayed on file log
834
 setting_file_max_size_displayed: Max size of text files displayed inline
835
 field_watcher: Watcher
836
 setting_openid: Allow OpenID login and registration
837
 field_identity_url: OpenID URL
838
 label_login_with_open_id_option: or login with OpenID